Please download to get full document.

View again

of 37
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

GERSAN A.Ş. - FAALİYET RAPORU

Category:

Genealogy

Publish on:

Views: 37 | Pages: 37

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
GERSAN ELEKTRİK TİC. VE SAN. A.Ş VE BAĞLI ORTAKLIKLARI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2015 Dönemi 1 SAYFA FAALİYET RAPORU DENETÇİ GÖRÜŞÜ...3 YÖNETİM KURULU BAŞKANININ DEĞERLENDİRMESİ....4
Transcript
GERSAN ELEKTRİK TİC. VE SAN. A.Ş VE BAĞLI ORTAKLIKLARI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2015 Dönemi 1 SAYFA FAALİYET RAPORU DENETÇİ GÖRÜŞÜ...3 YÖNETİM KURULU BAŞKANININ DEĞERLENDİRMESİ GENEL BİLGİLER...5 A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI...6 B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ..6,7,8,9 D. FAALİYET KONUSU.9,10 2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER FİNANSAL DURUM.13,14,15 6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ KAR DAĞITIM POLİTİKASI.17 8-DÖNEM İÇİNDE YAPILAN SERMAYE ARTIŞI, ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BÜYÜYEN YAPI İÇERSİNDE İŞTİRAKLER İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI GENEL KURUL BİLGİLERİ 24, FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na, Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi nin 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının incelemesini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 18 Ağustos 2015 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır. Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ( SBDS ) 2410 Ara Dönem Finansal Bilgilerin, işletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır. İncelemelerimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır. İstanbul, 18 Ağustos 2015 HLB SAYGIN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. (A member of HLB International) Servet EYÜPGİLLER, YMM Sorumlu Denetçi 3 YÖNETİM KURULU BAŞKANININ DEĞERLENDİRMESİ Geçtiğimiz yılın dünyadaki ekonomik yansımalarına baktığımızda gelişmiş ülkelerde yaşanan deflasyonun işsizlik ve ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilemesi dikkat çekmiştir finansal krizinin ardından global likiditenin artması finansal piyasalarda olumlu seyre neden olmuş ancak 2014 yılında tersine dönmeye başlayan bu görüntü FED kararları ile birlikte likiditenin azalmaya başlaması ve faiz yükseliş beklentilerinin artmasına neden olmuştur. Uluslararası ambargolar, petrol fiyatlarındaki düşüş gelişmekte olan ülke olarak Türkiyeyi kendi ekonomik dinamikleri ile birlikte son aylarda olumsuz etkilemiştir. Firmamız özeline baktığımız zaman özellikle dünya markası olma yolunda gerekli çalışmaları yapmış gerek ülkemizde gerekse de dünyada rüştünü ispat etmiş olan ürün kalitesinin avantajını da arkasına alarak, krizi fırsata çevirebileceği öngörüsü ile Zonguldak Çaycuma da ki yatırımını tamamlamış ve üretime başlamıştır. Ayrıca Rusya da bir firma, Katar da bir firma kurarak pazarlama faaliyetlerini arttırmıştır yılı sonu itibari ile Rusya bulunan ve üretimi devam eden fabrikamızın tüm yatırımları tamamlanmış devlet tarafından kabulü yapılarak gerekli belge ve sertifikaların onayları alınmıştır. Tüm bunlar gerçekleştirilirken her zaman olduğu gibi ürün kalitemiz, ar-ge çalışmalarımız, yenilikçi yapımız ve müşteri memnuniyet ilkemizden asla taviz verilmemiş ve bu prensibe sadık kalınmıştır. Firma olarak Teknoloji firması konumuna gelmiş durumdayız. Uluslararası patenti firmamıza ait enerji hatlarından haberleşmeyi sağlayan Otomasyon Sistemi, Akıllı Bus-Bar Sistemi yapım süreleri bitmiş olup üretimleri başlamıştır. Led aydınlatma armatürleri arge sürecleri bitmiş olup, ürün satışları başlamıştır.endüstriyel armatürlerde %45, sokak armatürlerinde % 75 enerji tasarrufu sağlayan sistem devreye girmiştir. Türkiye nin ilk ve tek elektrikli araç sarj üreticisi olarak, kamu ve özel sektör projelerine ürün tedariki başlamış olup, İSPARK bünyesınde onaylı tek marka olarak 10 farklı otopark noktasına araç şarj ünitesi yerleştirilmiştir. Ayrıca İSPARK tarafından önümüzdeki on yıl içerisinde mevcut ve yeni yapılacak otoparklara araç kapasitesinin %2 i oranında araç şarj istasyonu koyulmasına karar verilmiştir. Bizler, Gersan A.Ş. Yönetimi ve Çalışanları olarak her zaman olduğu gibi bir önceki yıla göre daha fazla büyüme, karlılık oranımızı arttırma, kurumsallaşma çalışmalarına hız verme, pazarlama tekniklerinin geliştirilmesi ve yeni yatırımın hayata geçmesi ile dar boğazı aşma konusunda gayretlerimizi göstereceğiz. 36 ncı yılımızı geride bırakırken her zaman yanımızda olan siz hissedarlarımıza, müşterilerimize, yan sanayi tedarikçilerimize, bayilerimize, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza içten teşekkür ediyorum. Saygılarımla, Yüksel KARDEŞ Yönetim Kurulu Başkanı 4 1- GENEL BİLGİLER Ticaret unvanı :GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Ticaret sicili numarası :217505/ Merkez Adresi İletişim Bilgileri : Telefon : (0216) Fax : (0216) E-posta adresi İnternet Sitesi Adresi : İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39-41 Tuzla/İST. : : Elektrik sektörünün öncü kuruluşlarından olan GERSAN A.Ş. enerji santrallerinden evdeki prize kadar uzanan hat üzerinden iletkenleri taşıyan, birleştiren, koruyan sistemleri ve malzemeleri üretmektedir. Bu sektördeki üretimlerine 1980 yılında Gersan Ticaret olarak başlamıştır yılından itibaren GERSAN A.Ş. olarak devam ederek 36 yıllık bir deneyime sahip olmuştur dönemi itibariyle Grup, ortalama 405 personel ile hizmet vermektedir. Şirket, üretime başladığı günden bu yana işinde uzman teknik ve akademik personeliyle ürünlerin üretimlerinden kullanımına kadar olan aşamasında her türlü teknik hizmet ve çözümleri müşterisine sunmaktadır. Firma bünyesinde bulunan modern test laboratuarında, IEC/TS EN 60439/1 ve 2 standartlarında; sıcaklık artısının, elektriksel karakteristiklerinin, yapısal dayanımın, ezilmeye karşı dayanımın, olağandışı ısılara karşı izolasyon dayanımının, alev yayılımına karşı dayanıklılığın doğrulanması, yangın bariyeri ve EMC testleri yapılmaktadır. Uluslararası belgelere dayanan üretimleri, GOST, IEC, BS, TSE, EN, ISO, CE sertifikaları ile Vietnam dan Şili ye, Arjantin den Sri Lanka ya, Cezayir den Rusya ya, Fas tan Türk Cumhuriyetlerine, Arnavutluk tan Dubai ye ve Katar a kadar çeşitli ülkelere ulaşmaktadır. Kalite politikası, müşterilerinin isteklerini karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetleri en ekonomik şekilde sunmak, zamanında teslim etmek, hizmetin ve kalitenin sürekliliğini sağlamaktır. Misyonu; kaliteli ve iyi malzemeyi sürekli olarak üretmektir. Temel hedefi ise, konumuzda bir dünya markası olmaktır. Sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %90 ını kuruluşta iktisap ettiği Gersan-R Zao ( Bağlı Ortaklık ), Rusya nın Saint Petersburg şehrinde 11 Ağustos 2009 tarihinde faaliyete başlamıştır. Bağlı Ortaklığımız tarihi itibariyle faaliyetlerine Russıa, Kaliningrad, Leningradskaya Ulitsa 4 Deutsches adresinde devam etmektedir tarihinde, körfez ülkelerinde markasını geliştirmek ve satışları artırmak amacıyla, The State of Qatar devletinde irtibat bürosu ve showroom u Ibn Abd Street Zone: 56 Aln Khalid Area Salwa Road Doha adresinde faaliyetine başlamıştır. Şirketin ayrıca Dubai Sharjah da bir temsilciliği bulunmaktadır. Şirketin % i halka açık ve hisseleri IMKB ye kote olmuştur. 5 A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI PAY TUTARI (TL) PAY ORANI (%) Yüksel Kardeş* ,98 32,067 Kamuran Kardeş ,00 0,4331 Gülfem Oktay ,00 0,8663 Ulvi Adalmış ,72 0,3738 Halka Açık Kısım ,30 66, ,00 100,00 (*) Şirket in sermayedarlarından Yüksel Kardeş in, tarihi itibariyle şirket sermayesinin halka açık kısmındaki hisselerinden sahip olduğu adet hisse ile sermayedeki toplam pay tutarı ,98 TL ve toplam pay oranı %49,8576 dir. B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER Yoktur. C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ a)- Yönetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Yüksel Kardeş Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Adalmış Yönetim Kurulu Başkan Vekili Neşat Şahin Yönetim Kurulu Üyesi Gülfem Oktay Yönetim Kurulu Üyesi Afife Şebnem Tinik Yönetim Kurulu Üyesi Menduha Öztürk Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emin Şimşek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri Yüksel KARDEŞ Yönetim Kurulu Başkanı 1953 yılında Adana da doğdu. Ankara Ünv. Fen Fakültesi Kimya Yüksek Mühendisliği bölümünü 1975 yılında bitirmiştir. İş hayatına Adana, Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli Enerji nakil hattında şantiye şefi olarak başlamıştır. Adana, Mersin, Ovacık, Aydıncık ve Gezen de Enerji nakil hattında görev yapmıştır yılları arasında GALDEM A.Ş de firma hissedarı olarak Fabrika Müdürlüğü yapmıştır yılından itibaren kurucu hissedar olarak Gersan Elektrik Tic. ve San. A.Ş de Genel Müdürlük görevini halen sürdürmektedir. Ulvi ADALMIŞ Yönetim Kurulu Üyesi 1957 Diyarbakır da doğdu. Ankara İ.T.İ.A Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu Radyo TV bölümünü 1980 yılında bitirdi yılında Ye- Pa Elektrik Tic. San. A.Ş de muhasebe bölümünde iş hayatına başladı yılında Gersan Elektrik Tic. San. ve Tic. A.Ş de Mali İşler Direktörü olarak başladığı görevini halen sürdürmektedir. Neşat ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi 1978 yılında İstanbul da doğmuştur. Sakarya Üniversitesi Sakarya Meslek Yüksek Okulu Makine Resim Konstrüksiyon Bölümünü 2000 yılında bitirmiştir yılları arasında Famer A.Ş. de teknik proje tasarım bölümünde iş hayatına başlamıştır yılından itibaren Firmamızda Fabrika Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Gülfem OKTAY Yönetim Kurulu Üyesi 1997 yılında İstanbul Üniversitesi - İktisat Bölümü nden mezun odu. Üniversite eğitimine devam ederken Eczacıbaşı, Garanti Bankası ve Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş de dış ticaret bölümünde staj yapmıştır yılından itibaren Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş de İhracat Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. 7 Afife Şebnem Tinik Yönetim Kurulu Üyesi 1982 İstanbul doğumlu olan Afife Şebnem Kardeş İlkokul ve Liseyi Özel Doğuş Kolejinde okudu. Marmara Üniversitesi İletişim fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Üniversite yılları ve daha sonra Kanal D Ana Haber merkezinde Fatih Altaylı kadrosunda Dış Haber Bölümünde çalıştı ve diğer dergi ve kuruluşlarda haber yazdı. Amerika - Dallas ta El Centro College da moda tasarım ve kalıp tasarım bölümlerini çift diplomayla bitirmiştir. GERSAN A.Ş. de firmasında 2009 yılından beri ihracat bölümünde görev yapmaya devam etmektedir. Çok iyi derecede İngilizce bilmekte olup, ayrıca eğitimleri sırasında Fotoğrafçılık, Bilgisayar, İtalyanca, Fransızca, İ.T.Ü İngilizce çeviri gibi kurslara katılmıştır. Emin Şimşek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 1971 doğumlu olan Emin Şimşek, Lise eğitimini Tarhan Koleji nde tamamladıktan sonra, yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliğ nde okumuştur yılında The ISCA London Collage of English-Exeter/İngiltere de yüksek lisansını tamamlamıştır AGD Tesis Yön. Tem. T.A.Ş. de Genel Müdür olarak çalışmalarına devam etmektedir International Eshgroup of Companies/Sırbistan da CEO/Kurucu Ortak olarak çalıştı Philips A.Ş. de Satış ve Pazarlama Grup Müdürü olarak çalıştı Bosch /Siemens Beyaz Eşya bölümünde Satış ve Pazarlama Şefi olarak çalıştı yılları arasında Migros T.A.Ş. de Mağaza Müdür yardımcısı olarak çalıştı. Bildiği yabancı diller ise, İngilizce, Makedonca, Sırpca, Azerice ve Bulgarca dır. Emin Şimşek firmamızda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayıdır. 8 Memduha ÖZTÜRK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı 1966 Yılında Ankara da doğdu Yeditepe Üniversitesi Pazarlama Bölümü Yüksek Lisans a başlamış olup, devam etmektedir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümünü bitirmiştir yılları arasında Yapı Kredi Bankası Karaköy Şubesinde Ticari Portföy Yönetmeni olarak çalıştı yılları arasında Koçbank Genel Müdürlüğünde Yabancı Para Krediler Birim Müdürü olarak çalıştı Yapı Kredi Genel Müdürlük Eğitim Bölümünde Müdür Yardımcısı olarak çalıştı Yapı Kredi Bankası Dış Ticaret Bölümünde Müdür Yardımcısı olarak çalıştı Yapı Kredi Bankası Perakende Müşteri Hizmetleri Yönetmeni olarak çalıştı. İyi Derecede İngilizce bilmektedir. c)- Personel Sayısı : Grup bünyesinde çalışan ortalama çalışan sayısı 405 dır. D. FAALİYET KONUSU Ortaklık Elektrik Ekipmanları, Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları İmalatı 52.nci Meslek Grubunun ( Nace Kodu ) içinde yerini almakta ve aşağıdaki ürün çeşitlerini üretmektedir. Kablo Taşıma Sistemleri (Askı Sistemi) Kablo Kanal ve Merdiven Taşıyıcıları Bus-Bar Kanal Sistemleri Topraklama ve Bağlantı Elemanları Döşeme Altı Kanalı ve Buat Sistemleri Elektrik Dağıtım Panelleri Fedder Pillar Dağıtım Panoları Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama Araç Şarj Sistemleri G-Bus Otomasyon Sistemi Led-Bus Aydınlatma Sistemi 9 10 2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Grup, Yönetim kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret: Yönetim Kurulu üyelerine dönemi TL brüt huzur hakkı ödenmiştir. Bunlara ilişkin belirlenmiş kriterler bulunmamakla beraber, yetki ve görevleriyle orantılı ücretlendirme yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır. 3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Şirketin tesislerinde üretimi yapılan Bus-Bar Kanalları nın her yıl üretim miktarı arttırarak imalatına devam etmektedir. Bus-Bar sistemlerinde Otomasyon uygulamasını yapmak için, tarihinde Enerji İletim Hatları Kullanılarak Data Transferi ve Otomasyon adı altında Tübitak Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı na proje no ile başvurmuştur. Projemiz tarihinde tamamlanmıştır. G-Bus Otomasyon sisteminin sayesinde, aydınlatma enerjisinde ciddi tasarruflar sağlanacak, kurulum maliyetlerinin düşük olması sebebiyle çok kısa sürede bu tasarruflar maddi olarak da geri yansıyacaktır. Enerji tüketiminin azalması ile, toplumsal olarak dışa bağımlılık azalacaktır. Ürünün yurtdışına ihraç edilmesi ile birlikte ekonomiye de katkı sağlayacaktır. Patent başvusu yapılan otomasyon sistemi sayesinde, ülke kendine özel bir teknolojiye de kavuşmuş olacaktır. Geleceğin teknolojilerinden biri olan elektrikli araçlar ile ilgili şarj istasyonu için tarih, proje numaralı Elektrikli taşıtlar için sabit ve mobil şarj istasyonları tasarımı ve imalatı proje adı altında Tübitak Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı na başvurmuş olup, proje kabul görmüştür. Proje, tarihinde tamamlanmış olup, Türkiye de ilk sabit ve mobil şarj istasyonları şirket tarafından kurulabilecek ve elektrikli otomobil üretiminin başlamasıyla birlikte bu proje işlev kazanabilecek, bu kapsamda da şirkete ciro katkısı yaratılabilecektir. Şirketin Akıllı Cıvata ile IP-68 kapama contası argesi tamamlanmış olup, projelerimiz Tübitak Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı nca kabul edilmiştir. Arge bölümümüz şuanda Tübitak Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı nın desteklemiş olduğu Hava Aralıksız ve Kompakt Orta Gerilim Busbar Uygulamalarının Tasarımı ve İmalatı ve Enerji Verimliliği İzleme Verimliliği Sistemleri İçin Donanım ve Yazılım Geliştirilmesi başlıklı projelerine devam etmektedir. İleriye dönük olarak Ar-ge bölümümüz orta gerilim ve araç şarj konusunda yeni projelerin çalışmasına başlamıştır. Üretim, Pazarlama ve Ürün çeşitliliği bakımından AR-GE çalışmalarını sürekli arttıran firma, bu dönem içersinde kapasite artırımı ve modernizasyonu yatırımları, tüm ürünlerine TİP testlerini uluslararası laboratuarlardan alarak, uluslararası pazarlarda ürünlerinin %50 sinden fazlasını ihracat yapar hale gelmiştir Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 10 uncu Maddesi nin birinci fıkrasının (a) bendine göre, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, işletmelerin bünyesinde yaptıkları harcamaların %100 ü ilgili şirketlerin kurum kazancı tespitinde Ar-ge İndirimi olarak dikkate alınmaktadır. 11 4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: Şirketimiz yatırım teşvik kapsamında Çaycuma/Zonguldak da başlamış olduğu yatırımın % 100 ünü tamamlamış olup, üretime başlamıştır. Teşvik mevzuatı kapsamında Sgk İşveren Hissesi teşviğinden Ocak/2014 itibari ile yararlanmaya başlamıştır. Yine Çaycuma yatırımı için T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ne başvurulmuş, tarihinde tevsi yatırım olarak yatırım teşvik belgesi onaylanmıştır tarihi itibariyle Çaycuma da çalışan personel sayısı ortalama 281 kişi dir. Çaycuma daki toplam arazi yaklaşık m2 olup kapalı alan m2 dir. Tesis Makina yatırımlarımızda yatırım teşvik kapsamında tamamlanmıştır. Üretim darboğazı alan kablo kanalı ve sıcak daldırma kaplama ünitemiz devreye girmiştir. Rusya daki yaptığımız araştırmalar neticesinde Rusya Federasyonu nda teşvikli bir bölgeye bağlı ortaklığımızı taşımış ve buradaki yatırıma Russıa, Kaliningrad, Leningradskaya Ulitsa 4 Deutsches adresinde devam etmekteyiz. Üretimimiz 2013 yılı başı olarak başlamış olup, 2032 yılına kadar anlaşmamız olan bölgede üretim yapacağız. Türkiye den giden malzemelere %30 işçilik yapmak suretiyle mamullerimizi Rusya Federasyonu, Kazakistan, Belarus başta olmak üzere gümrük ödemeden satış yapacağız. Ayrıca 6 yıl vergi muafiyetimiz yanında ikinci 6 yıl ödenecek verginin % 50 sini ödeme avantajına sahibiz. Bu yapılan yatırımlar neticesinde bölgeler arasında entegrasyon sağlamak için ve riskleri minimize etmek üzere yeni bir yazılım yatırımı yapmak üzere çalışmalara başlanmıştır. b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Şirketimiz faaliyetlerinin yasalara, ana sözleşmeye ve şirket içi prosedürlere uygun olarak yapılıp yapılmadığı, Gersan bünyesinde bulunan Mali ve İdari İşler ile denetçiler tarafından periyodik olarak kontrol edilmektedir. c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: Faaliyet Alanı İştirak Oranı Bağlı Ortaklık Gersan Elektromekanik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Elektromekanik 70.0% Gersan-R Zao / Rusya Elektrik Malze. Üretimi 90.0% 12 5-FİNANSAL DURUM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU ANA KALEMLERİ GELİR TABLOSU Değişim Net Satışlar ,60% Brüt Kar ,86% Faaliyet Karı ,68% Net Dönem Karı ,04% BİLANÇO Değişim Dönen Varlıklar ,80% Duran Varlıklar ,50% Kısa Vadeli Yükümlülükler ,17% Uzun Vadeli Yükümlülükler ,44% Öz Sermaye ,09% KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLAR YATAY ANALİZİ VARLIKLAR DEĞİŞİM Dönen Varlıklar ,80% Nakit ve Nakit Benzerleri ,20% Ticari Alacaklar - İlişkili Olmayan
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks