Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

GMP+ PRODUCTEN DEDICATED LOGISTIC SOLUTIONS

Category:

Maps

Publish on:

Views: 16 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
DEDICATED LOGISTIC SOLUTIONS GMP+ PRODUCTEN Of het nu gaat om sojaolie, zalmolie of methionine: wij transporten uw grondstoffen voor de diervoederindustrie volgens de normen van GMP+ International. Zo
Transcript
DEDICATED LOGISTIC SOLUTIONS GMP+ PRODUCTEN Of het nu gaat om sojaolie, zalmolie of methionine: wij transporten uw grondstoffen voor de diervoederindustrie volgens de normen van GMP+ International. Zo weet u zeker dat uw goederen veilig getransporteerd worden en dat de kwaliteit van het geleverde product optimaal is. Veilig én betaalbaar transport van uw grondstoffen voor de diervoederindustrie FEED SAFETY HEEFT DE HOOGSTE PRIORITEIT GMP+certificering Van den Bosch Transporten is sinds 2000 GMP+gecertificeerd. Dat wil zeggen dat we voldoen aan alle wettelijk gestelde normen binnen de diervoederindustrie. Het equipement dat we inzetten voldoet aan strenge eisen en er worden regelmatig audits afgenomen om u te verzekeren van veilig transport conform de normen van GMP+ International. De voordelen van GMP+transport De vraag naar transport volgens de normen van GMP+ International is de afgelopen jaren hard gegroeid. Waarom zou u uw goederen transporteren onder de condities van GMP+? Wij zetten de belangrijkste voordelen voor u op een rijtje. De kwaliteit en veiligheid van uw goederen zijn gewaarborgd. De vraag naar productie en transport onder de condities van GMP+ groeit hard. U voorkomt discussies omtrent voorgaande Uw klant is verzekerd van een hoog kwalitatief product. ladingen. PROFITEER VAN ONZE DEDICATED AANPAK Dedicated vloot Om te voldoen aan de groeiende eisen rondom feed safety, heeft Van den Bosch Transporten een dedicated vloot beschikbaar gesteld voor het transporteren van uw vloeibare GMP+goederen. Ook werken we met een team van ervaren GMP+experts die u adviseren over het transporten van uw grondstoffen en additieven voor de diervoederindustrie. Bovendien beschikken ook de subcontractors waarmee we samenwerken over een GMP+certificaat, zodat u 100% zeker bent van veilig transport. Getransporteerde producten Van den Bosch Transporteren heeft ruime ervaring met het transporteren van diverse grondstoffen voor de diervoederindustrie, zoals: OOK ALLE SUBCONTRACTORS WAARMEE WE SAMENWERKEN ZIJN GMP+GECERTIFICEERD Plantaardige oliën en vetten Dierlijke oliën en vetten Additieven voor de veevoederindustrie Vetzuren Sojalecithine WAT IS GMP+? ONZE DROOM IS DAT ALLE BEDRIJVEN IN DE DIERVOEDERKETEN, OVERAL TER WERELD, BIJDRAGEN AAN VEILIG EN VERANTWOORD VOEDSEL VAN DIERLIJKE OORSPRONG - GMP+ International - GMP+ International is een wereldwijd opererende stichting op het gebied van feed safety assurance certification. Een GMP+certificaat betekent dat het gecertificeerde bedrijf voldoet aan alle lokale en internationale wettelijk gestelde normen binnen de diervoederindustrie, wat resulteert in betrouwbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. Van den Bosch Transporten is GMP+gecertificeerd sinds Ook de subcontractors waarmee we werken beschikken over een GMP+certificaat. Zo bent u 100% zeker van veilig transport. Meer informatie Wilt u graag meer weten over GMP+transport? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op of kijk op 8 REDENEN OM TE KIEZEN VOOR ONZE GMP+OPLOSSING: Van den Bosch Transporten is GMP+gecertificeerd, evenals de subcontractors waarmee we samenwerken. Uw producten worden veilig getransporteerd in dedicated GMP+equipement. Wij bieden u wegtransport én intermodale transportoplossingen. Wij beschikken over een dekkend intermodaal transportnetwerk in Europa en groeien eveneens hard in Afrika en het Midden-Oosten. U werkt samen met een team van ervaren GMP+experts. Wij voldoen aan strenge eisen om de kwaliteit en veiligheid van uw product gedurende het transport te garanderen. Onze medewerkers zijn up-to-date dankzij een groeiend aantal e-learnings en trainingen. Wij bieden u diverse aanvullende logistieke diensten om uw processen te vereenvoudigen, zoals opslagmogelijkheden en on-site-concepten. Van den Bosch Transporten Hoogven 10 P.0. Box EM Erp 5469 ZG Erp Nederland Nederland T: E:
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks