Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

GREENBUILDING RATING ÜRÜNÜN GÜÇLÜ YÖNLERI ÇEVRE NOTLARI KULLANIM ALANLARI

Category:

Journals

Publish on:

Views: 12 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
n filing date 17/01/2014 NINTERNATIONAL PATE T FUGALITE ECO INVISIBILE YAPIŞTIRMA ARALIĞI / Seramik karo ve doğal taş İçin organik mineral derzler Fugalite Eco Invisibile GreenBuilding de kullanım
Transcript
n filing date 17/01/2014 NINTERNATIONAL PATE T FUGALITE ECO INVISIBILE YAPIŞTIRMA ARALIĞI / Seramik karo ve doğal taş İçin organik mineral derzler Fugalite Eco Invisibile GreenBuilding de kullanım için ideal, cam mozaik ve seramik yüzeylerin görünümünü, fonksiyonelliğini ve hijyenini garanti etmek amacıyla 0 ila 3 mm birleşme yerleri için sertifikalı, çevre dostu, fotokromik cam gibi, yüksek derecede kaygan, kolay temizlenebilen derz dolgusu ve yapıştırıcı, bakteriyostatik ve fungistatik, su geçirmez ve leke tutmaz. Uçucu organik bileşikler açısından çok düşük emisyonlu. B A KERAKOLL MONOPACK S Y S T E M Estetik, fonksiyonel ve hijyenik sürekliliği kesmeden cam mozaik, seramik ahşap ve taş karo yapıştırmak ve derz dolgusu yapmak için ideal Fugalite Eco Invisibile yüksek refraktif gücü olan ultra ince geri dönüştürülmüş mikro cam boncuktur. Fugalite Eco Invisibile sanatsal cam mozaik ve karışımların güzelliğini bozulmamış olarak korumak için çözümdür. ** Carbon Footprint 0,42 eq kg CO 2 eq/m 2 ISO/TS COMPLIANT CONTRIBUTES TO P O I N T S GREENBUILDING RATING ÜRÜNÜN GÜÇLÜ YÖNLERI Fugalite Eco Invisibile -- Kategori: Organik mineral ürünler -- Sınıf: Organik mineral derzler -- Rating: Eco 1 1 Regional Mineral 30 % Low Emission IAQVOC Indoor Air Quality Çok düşük VOC (Uçucu Organik Bileşik) emisyonları SLV REDUCED Solvent 5 g/ kg Low Ecological Impact Health Care Cam mozaiği tutturmak ve derz dolgu yapmak için ideal İnce düzeltilmiş plakaların dar veya oldukça dar birleşim yerleriyle derzlenmesi için idealdir İç mekan zeminleri ve duvarları Mikro cam boncukların kusursuz yuvarlaklığı mükemmel işlenebilirlik sağlar Fuga-Glitter, Altın ve Gümüş ile karıştırıldığında parlak yansımalar ve nüanslar sağlamak için idealdir Su, leke ve kir geçirmez Küf ve bakteri gelişimini önler DERECELENDIRME SISTEMI, SGS BELGELENDIRME KURULUŞU TARAFINDAN ONAYLIDIR ÇEVRE NOTLARI --Geri dönüşümlü camdan yapılmış mikro cam boncuklar içerir --Bakteriyostatik ve fungistatik özellikler, biyosit kullanılmadan elde edilmiştir KULLANIM ALANLARI Kullanım Birleşim yerlerinin yüksek kimyasal ve mekanik dayanımla su geçirmez olarak derzlenmesi ve yüksek seviye sertlik; cam mozaiğinin yapışması. Derz uygulanacak malzemeler: - Porselen karolar, düşük kalınlıkta döşemeler, seramik karolar, cotto, cam ve seramik mozaiklerin tüm türleri ve biçimleri - Yeniden düzenlenmiş malzemeler İç mekan zemin ve duvar kaplama, evsel, ticari ve endüstriyel uygulamalar ve sürekli veya zaman zaman kimyasal maddeler ile temasa maruz kalan açık mekan mobilyaları, yoğun trafiğe maruz kalan ortamlarda, yüzme havuzlarında, termal su banyoları ve çeşmelerinde, ısıtmalı zeminlerinde ve aynı zamanda termal şok ve donmaya maruz kalan alanlarda. CE MED direktifleri uygulama alanları Çevre dostu, vitrafiye derz ve yapıştırıcı, yapıştırıcı ve/veya seramik karolar arasında sızdırmazlık sağlayıcı olarak kullanılabilir. Alan başına maksimum yoğunluk 1405 g/m 2 Yapıştırıcı olarak kullanıldığında kalınlık 0,9 ± 0,1 mm Bir derz ile kullanıldığında kalınlık 3,9 ± 0,1 mm tüm iç yüzeyler ya da gizli veya dış yüzeyden erişilemeyen bölümler için son kat malzemesi olarak. Bölme perdelerinde veya tavanlarda kullanıldığında, ürün 10-mm veya daha yüksek kalınlığa ve 656 kg/m 3 yoğunluğa sahip tüm yakıt destek hatlarına uygulanabilir. Köprüler üzerinde döşeme amaçlandığında, ürün her tür metal destek, yakıt ve alev yayılmasına karşı sınırlı özelliğe sahip her tür malzeme üzerine uygulanabilir. Kullanmayiniz Kimyasal direnç tablosunda listelenenlere kıyasla belirli veya alternatif kimyasal dirençler gerektiren gözenekli döşemeler için, elastik genişleme veya ayrık birleşim yerlerini veya tamamen kuru olmayan ve terlemeye maruz kalabilecek alt tabakaların derzlenmesi için. * ÉMISSION DANS L AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d émission de substances volatiles dans l air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). ** İtalya Seramik Merkezi - Bologna (Centro Ceramico Bologna ), UNI EN ISO (Test Report N 3685/11) uyarınca bir leke dayanıklılık testi gerçekleştirdi KULLANIM TALIMATLARI Alt katmanın hazırlanması Derz olarak: birleşim yerlerini derzlemeden evvel karoların düzgün bir şekilde döşendiğinden ve alt katmana iyi bir şekilde oturduğundan emin olun. Alt katmanlar kuru olmalıdır. Kullanılan yapıştırıcı için ilgili veri formunda belirtilen önerilen bekleme süresine göre birleşim yerlerine derz uygulayın. Harçlı katmanlar için şap kalınlığı, ortam hava koşulları, kaplama ve alt katmanın emme seviyesine bağlı olarak en az 7 ila 14 gün bekleyin. Herhangi bir su veya nem, derz veya karoların emmemesi sebebiyle karoları gevşetebilecek buhar basıncının toplanmasına sebep olabilir. Birleşim yerlerinde, tamamen sertleşse bile herhangi fazla yapıştırıcı bulunmamalıdır. Ayrıca tüm karo kaplamasının genişliği için eş derinlikte olmalıdır; böylece maksimum kimyasal direnç sağlanacaktır. Birleşim yerlerinde bulunan herhangi bir toz veya gevşek kalıntı dikkatli bir şekilde elektrikli süpürge ile temizlenmelidir. Derzlenecek kaplama malzemesinin yüzeyi kuru, kirli veya tozlu olmamalıdır; ilk olarak herhangi bir kalıntı belirli ürünler kullanılarak çıkarılmalıdır. Birleşim yerlerine derz uygulamadan önce, gözenekli veya yüksek mikro gözenekli yüzeyler temizliği zorlaştırabileceği için karo kaplamasının temizlenebilirliğini kontrol edin. Döşenmeyecek karolarda veya ufak görünmez bir alanda bir ön test gerçekleştirilmesi tavsiye edilir. Yapıştırıcı olarak: alt tabakalar kompakt ve sağlam olmalı, toz, yağ ve gres içermemelidir, kuru olmalıdır ve nemli olmamalıdır, çimento, kireç, boya kaplaması gibi döküntüler veya oynak parçalar tamamen temizlenmelidir. Alt katlar dengeli, çatlaksız olmalı ve higrometrik büzüşme sertleşme sürecini hali hazırda tamamlamış olmalıdır. Düzgün olmayan yüzeyler uygun son kat ürünler ile önceden düzeltilmiş olmalıdır. Yüksek derecede emiciliğe sahip olan, tozlu, pullu yüzeyli beton ve sıvalar üzerinde bir veya daha fazla kat eko uyumlu, su bazlı yüzey izolasyon astarı olan Primer A Eco talimatlara göre uygulanarak su emilimi azaltılmalı ve yapıştırıcının sürülebilirliği artırılmalıdır. Hazırlık Fugalite Eco Invisibile, A ve B bölümleri,düşük devirli ( 400/dk.)spiral karıştırıcı kullanılarak alttan yukarıya doğru birlikte karıştırılarak hazırlanır.önceden ayarlanmış oran 2,82 kg (A) ve 0,18 kg (B) dir. B kısmını A kısmını bulunduran kovaya dökün ve iki kısmın da eşit oranda düzgün, eşit renge sahip bir karışım elde edilinceye kadar karıştığına dikkat edin. Her durumda, yalnızca 45 dakikada +23 C, %50 RH de tamamen kullanılabilecek derz karıştırın. Fugalite Eco Invisible ürün kovaları kullanımdan önce yaklaşık +20 C sıcaklıkta en az 2-3 gün depolanmalıdır Yüksek sıcaklıklar karışımı çok sulu ve sertleşme sürelerini kısaltırken, düşük sıcaklıklar karışımın yayılmasını daha zor ve oturma sürelerini daha yavaş olmasına sebep olur +5 ºC den daha az sıcaklıklarda ürün oturmayacaktır. Derz olarak uygulama: Fugalite Eco Invisibile, kaplanan karoya eşit miktarda bir sert kauçuk yayıcı ile uygulanmalıdır. Tüm birleşim yerlerini tamamen derleyerek, derzi çaprazlamasına karolara uygulatarak tüm yüzeyi kaplayın. Derzin sadece birleşim yerlerinde olacaksa, yüzeyin düzgün bir şekilde temizlenebileceğinden emin olmak için döşemeden evvel bir testin gerçekleştirilmesi tavsiye edilir. Fazla derzin çoğunu, karoda sadece ince bir kaplama bırakarak hemen bir yayıcı ile kaldırın. Derzleri temizleme: karoları temizlemeye derz hala yeni halde iken başlayın. Tamamlandığında, birleşim yerlerinden derzleri çıkarmamak için tercihen selülozdan yapılmış, büyük ölçüde ve kalın bir süngeri temiz suya batırarak yüzeyi temizleyin. Karoların üzerinde bulunan derz kaplamalarını yumuşatmak için dairesel hareketler uygulayın ve birleşim yerlerinin yüzeyini temizlemeyi bitirin. Özel yüksek dağılımlı polimerler tüm derz kalıntılarının sadece ufak miktar su ile kaldırılmasını sağlar. Temizlerken aşırı su kullanımı son kimyasal dirençleri zayıflatabilir. Temizleme silindirleri ile uygun tepsi ve parmaklıklar kullanarak sık olarak durulayın ve her zaman temiz suyun kullanıldığından emin olun. Gerekliyse süngeri veya keçe temizleme pedini derz ile ıslandığında değiştirin. Birleşim yerlerine gelmesini önlemek için süngeri çaprazlamasına karoların üzerinde çekerek temizliği bitirin. Daha sonra kaplamaları pamuklu bir bez, emici kâğıt veya ıslak vakum ile tamamen temizleyerek herhangi bir reçine lekesi kalıntısının tam olarak çıkarıldığından emin olun. Sertleşmeden önce derzde su birikmesinden kaçının. 48 saat (+23 C de) derzlemeden sonra Fuga-Soap Eco spesifik sabun kullanılarak herhangi bir leke çıkarılabilir;1/2 ölcek seyreltilmiştir. Yüzeyde işlem için dakikalığına bırakın ve daha sonra keçe veya fırça kullanarak su ile durulayın ve temiz bir bez, emici kâğıt veya ıslak vakum ile kurulayın. Kir bulaşabileceği için nemli olan zeminler üzerinde yürümeyin. Yapıştırıcı olarak: Fugalite Eco Invisibile mozaiğin tipini ve büyüklüğüne göre seçilecek uygun dişlere sahip yayıcı ile uygulanabilir. Yayıcının düzgün tarafını kullanarak, ince bir ürün tabakası uygulayın, maksimum yapışma sağlamak için alt tabakaya doğru bastırın, kalınlık daha sonra yayıcının eğiminin değiştirilmesi ile ayarlanabilir. Yapıştırıcıyı belirtilen açık kalma süresinde kaplama malzemesi ile kaplanabilecek büyüklükte bir alana uygulayın. Maksimum kaplama yüzeyi sağlamak için mozaik parçasını kauçuk kaplı yayıcı kullanarak bastırın. Temizleme Derz kalıntıları ürün katılaşmadan evvel su ve araçlarla çıkarılabilir. ÖZEL NOTLAR Fugalite Eco Invisible da altın veya gümüş Fuga-Glitter katkı maddesi olarak metalize dekoratif etki oluşturmak için kullanılabilir; her 100g pakete 1-3 teneke derz ekleyerek gerekli estetik kaplamayı elde edin. Temizleme suyuna Fuga-Wash Eco nun eklenmesi kaplama malzemelerine daha iyi bir deterjan uygulanmasını, süngerin daha temiz kalmasını sağlar ve derzleme sonunda yüzeyi iyileştirir ve durulama gerektirmeden etkin bir biçimde temizler. ÖZET Sertifikalı, çevre dostu, yüksek kaymalı, kolay temizlenen, fotokromik, cam gibi derz kullanılarak seramik, porselen karolar, cam mozaiklerde kimyasal ve mekanik yüksek dayanımlı olup bakteriyostatik ve fungistatiktir. Su ve leke geçirmez. GreenBuilding Rating Eco 1, gibi Fugalite Eco Invisibile by Kerakoll Spa. Birleşim yerleri kuru ve yapıştırıcı ve pul parça kalıntılarından temizlenmiş olmalıdır. Derzi uygulamak için bir yayıcı veya sert kauçuk mala ve tamamlandığında birleşim yerlerini temizlemek için uygun sünger ve temiz su kullanın. mm genişliğinde birleşim yerleri ve x cm boyutunda karolar ortalama kaplama alanı kg/m 2 boyutunu verecektir. Mevcut elastik genişlemeler ve ayrık birleşim yerine uyulmalıdır. TEKNIK VERILER KERAKOLL KALITE STANDARTLARI ILE UYUMLUDUR Görünüş A Kısmı: Renkli macun / Kısım B: Saman renkli sıvı Özgül ağırlık A Kısmı 1,69 kg/dm 3 / B Kısmı 0,99 kg/dm 3 UEAtc Viskozite mpa s, rotor 93 RPM 10 Brookfield yöntemi Etkisi materyalin mineralojik niteliği silikat - kristalin (A Kısmı) Kimyasal niteliği Tutkal reçine (A Kısmı) / poliaminler (B Kısmı) Sınıflandırma µm Depolama 24 ay, orijinal ambalajında Uyarı kuru yerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından ve ısı kaynaklarından koruyunuz Ambalajında Tek paket, Kısım A 2,82kg / Kısım B 0,18 kg Renk Nötr Karışım oranı A Kısmı : B Kısmı = 2,82 : 0,18 Karışımın özgül ağırlığı 1,55 kg/dm C de uygulama süresi 45 dak. Uygulama için sıcaklık aralığı +5 C ila +30 C derz dolgu 0 ila 3 mm Yaya trafiği 24 s. Yapıştırmadan sonra derz dolgu: - kaplama malzemeleri üzerinde Fugalite Eco Invisibile ile anında - döşemeler üzerinde Fugalite Eco Invisibile ile üzerinde yürümeye izin verilir verilmez - yapıştırıcı ile yapıştırıcının karakteristik değerine bakınız - harç ile 7-14 gün Üzerinde yürünebilme süresi 3 gün (mekanik direnç) / 7 gün (kimyasal direnç) Kaplama: - yapıştırıcı olarak 2 4 kg/m 2 - derz olarak bkz. içerik tablosu Değerler +23 C, %50 R.H. de havalandırma olmadan kaydedilmiştir. Veriler inşaat alanı, sıcaklık, havalandırma, alt katmanın ve serili materyallerin emiş seviyesi gibi belirli koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. İÇERİK TABLOSU gram/m 2 derz dolgu Biçim Kalınlık 1 mm 2 mm 3 mm Mozaikler 2x2 cm 3 mm x5 cm 4 mm Seramik karolar 30x60 cm 4 mm x50 cm 4 mm x60 cm 4 mm x100 cm 4 mm x20 cm 8 mm x30 cm 9 mm x40 cm 10 mm x60 cm 10 mm x60 cm 10 mm x90 cm 10 mm x100 cm 10 mm x120 cm 10 mm x20 cm 14 mm x30 cm 14 mm Klinker 30x30 cm 15 mm ,5x24,5 cm 12 mm PERFORMANS İÇ MEKAN HAVA KALITESI (IAQ) VOC - UÇUCU ORGANIK BILEŞIK EMISYONLARI Uygunluk EC 1-R plus GEV-Emicode GEV 4450/ Sertifikası YÜKSEK TEKNOLOJİ Statik elastikiyet katsayısı 570 N/mm 2 ISO 178 Aşınma direnci 215 mm 3 EN dakika sonra su emme 0,04 g EN Çalışma sıcaklığı -40 C ila +80 C Renk Haslıkları 1 UNI EN ISO 105-A05 Mantar kirlenmesine direnç sınıf F+ CSTB Bakteriyel kirlenmeye direnç sınıf B+ CSTB Porselen karo / beton çekme dayanımı 1,5 N/mm 2 EN 1348 Başlangıç kayma dayanıklılığı 5 N/mm 2 EN Suya daldırıldıktan sonra kayma dayanıklılığı 3 N/mm 2 EN Açık süre: çekme yapışma dayanıklılığı 2 N/mm 2 EN 1346 İyot lekelerine karşı direnç sınıf 4 ISO Zeytinyağı lekelerine karşı direnç sınıf 5 ISO Krom lekelerine karşı direnç sınıf 3 ISO Değerler +23 C, %50 R.H. de havalandırma olmadan kaydedilmiştir. Yapı alanında bulunan koşullara bağlı olarak veriler farklılık gosterebilir. KIMYASAL DIRENÇ (EN ) Asitler Konsantrasyon Sürekli temas Az temas Asetik 2,5% 5% 10% Hidroklorik 37% Sitrik 10% Formik 2,5% 10% Fosforik 50% 75% Laktik 2,5% 5% 10% Nitrik 25% 50% Oleik 100% Sülfürik 50% 100% Tannik 10% Tartarik 10% Açıklayıcı Bilgiler Çok iyi İyi kötü Değerler şu koşullarda kaydedilmiştir: ortam +23 C / %50 R.H. agresif kimyasal madde +23 C KIMYASAL DIRENÇ (EN ) Gıda maddeleri Ana gıda maddeleri (geçici temas) Sirke Narenciye Etil alkol Bira Tereyağı Kahve Kazein Glukoz Hayvan yağları Taze süt Malt Margarin Zeytinyağı Soya yağı Pektin Domates Yoğurt Şeker Yakıt ve Yağlar Sürekli temas Az temas Benzin Motorin Katran Madeni yağ Gaz yağı Madeni ispirto Terebentin Alkali ve Tuzlar Konsantrasyon Sürekli temas Az temas 10% Oksijenli su 25% Amonyak 25% Kalsiyum klorür Doygun Çöz. Sodyum klorür Doygun Çöz. 1,5% Sodyum hipoklorit (Aktif klor) 13% Kostik soda 50% Alüminyum sülfat Doygun Çöz. Potasyum hidroksit 50% 5% Potasyum permanganat 10% Açıklayıcı Bilgiler Çok iyi İyi kötü Değerler şu koşullarda kaydedilmiştir: ortam +23 C / %50 R.H. agresif kimyasal madde +23 C KIMYASAL DIRENÇ (EN ) Çözücüler Sürekli temas Az temas Aseton Etil alkol Benzol Kloroform Metilen klorür Etilen glikol Perkloroetilen Karbon tetraklorür Tetrahidrofuran Toluol Uckloreriten Kimyasal Bilesik Açıklayıcı Bilgiler Çok iyi İyi kötü Değerler şu koşullarda kaydedilmiştir: ortam +23 C / %50 R.H. agresif kimyasal madde +23 C LEKELERE KARŞI DIRENÇ (ISO ) Leke bırakan maddeler Leke bırakan maddelere maruz kalma süreleri: 24 saat Kırmızı şarap 5 5 Madeni yağ 5 5 Ketçap 2 5 Maskara 3 5 Kahve 2 5 Saç boyası 1 2 Açıklayıcı Bilgiler 5 akan bir sıcak su musluğunun altında sünger ile hafif bir biçimde ovalanırken temizlenebilir 4 sünger ile hafif bir biçimde ovalanırken yumuşak bir deterjan ile temizlenebilir 3 sünger ile kuvvetli bir biçimde ovalanırken deterjan ile temizlenebilir 2 temizlemek için ilk olarak bir çözücü veya agresif asit veya bazik çözelti uygulayın ve ardından bir sünger ile kuvvetli bir biçimde ovalayın 1 yukarıda belirtilen yöntemlerin herhangi biriyle temizlenemez Leke bırakan maddelere maruz kalma süreleri: 30 dk. UYARI - Ürün profesyonel kullanim icin - standartlara ve ulusal yönetmeliklere uyun - +5 C ve +30 C arasında sıcaklıklarda kullanın C de kullanmadan evvel 2/3 gün saklanmış paketleri kullanın - 2,82 karışım oranına riayet edin: 0,18. Kısmi karıştırma için iki parçayı kesin olarak tartın - ortam koşulları ve karo sıcaklığına bağlı olarak çalışabilirlik süreleri büyük ölçüde değişebilir - Kir bulaşabileceği için nemli olan zeminler üzerinde yürümeyin - terleyebilecek veya tamamen kuru olmayan alt katmanların üzerine döşemeyin - Eger gerekliyse güvenlik veri formunu isteyin - daha fazla bilgi için lütfen Kerakoll Worldwide Global Service Eco (Ekolojik) ve Bio (Biyolojik) sınıflandırmalar için GreenBuilding Rating Manual (Derecelendirme Kılavuzu) 2012 bakın. Bu bilgiler son olarak Eylül 2016 da (ref. GBR Veri Raporu ) güncellenmiştir; ilavelerin ve/veya düzeltmelerin zaman içerisinde KERAKOLL SpA tarafından gerçekleştirilebileceğini lütfen unutmayın; en güncel hali için lütfen adresine bakın. CFP verisi Harici İletişim Raporundadır Bu nedenle KERAKOLL SpA, sadece kurumsal web sitesinden doğrudan alındığında, verilen bilgilerin geçerliliği, doğruluğu ve güncellenmesinden sorumludur. Güvenlik veri formu, teknik ve pratik bilgimiz dahilinde hazırlanmıştır. Yapı alanlarınızda bulunan koşulları ve çalışmaları direkt olarak kontrol etmemiz mümkün olmadığı için bu bilgiler, Kerakoll u herhangi bir şekilde bağlamayan genel emareleri göstermektedir. Bu nedenle, kullanım amacınız ile ürünün uygunluğunu doğrulamak için bir ön test gerçekleştirmeniz tavsiye edilir. KERAKOLL HELLAS E.P.E. 1st km Schimatari - Avlida Rd. Routhounia Area Schimatari - Viotia, Greece Tel Fax
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks