Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Her çocuk bir fidan; hepimiz bir orman!

Category:

Concepts & Trends

Publish on:

Views: 22 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
10-14 NİSAN 2017 İ L K O K U L Her çocuk bir fidan; hepimiz bir orman! NİSAN 2017 Degerli Velilerimiz İ L K O K U L Sizi bu cumartesi de okulumuza bekliyoruz. Her birimizin çevresiyle ilişkisinde,
Transcript
10-14 NİSAN 2017 İ L K O K U L Her çocuk bir fidan; hepimiz bir orman! 10-14 NİSAN 2017 Degerli Velilerimiz İ L K O K U L Sizi bu cumartesi de okulumuza bekliyoruz. Her birimizin çevresiyle ilişkisinde, hayatındaki en önemli konuyu konuşacağız: İletişim. İletişim, duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması demek. İletişim kurabilme yetisi, insanları diğer canlılardan ayıran en önemli farklardan biri. Duygu ve düşüncelerin ifade edilmesi, bazen küçük bir jestle ya da bir mimikle anlatılmaya çalışılsa da, ifadelerin sözle iletilebilmesi daha net anlaşılabilmenin en kolay yolu. İfadelerimizin herkes tarafından paylaşılabilmesi olarak adlandırabileceğimiz iletişimin kalitesi, sosyal alanda olduğu kadar kişisel başarımızı da olumlu etkileyecektir. Etkili iletişim becerileri tam da bu noktada büyük öneme sahip. Çünkü doğru ve net anlaşılabilmek için etkili bir iletişim, etkili bir iletişim için de etkili iletişim becerilerine hâkim olmak gerekiyor. Çocuğun kendi ayakları üzerinde durabilmesi, özgüvenini geliştirebilmesi, kendisiyle ve çevresiyle uyum içinde, barışık olabilmesi, kendisini doğru ifade edebilmesi, ailenin vereceği eğitime ve ailesiyle olan etkili iletişime bağlıdır. Çocukla kurulan etkili iletişim onun kendisini değerli, sevilen ve önemsenen biri olarak hissetmesini; anne babasını güvenilecek, saygı gösterilecek kişiler olarak görmesini sağlar. Bu açıdan çocuğun iletişim becerilerini geliştirmesinde anne ve babanın rolü büyüktür. Çocuklarımızla kurduğumuz iletişimin kalitesi; üzerinde ciddiyetle durmamız, hatta eğitim almamız, bilgili ve bilinçli olmamız gereken konuların başında gelir. KAYI Okulları olarak çocuklarımızla etkili iletişim kurabilmenin yollarını 15 Nisan Cumartesi günü uzman eğitmenlerimizden öğreneceğiz. Etkili İletişim Becerileri programında, Doğru İfade Empati Kurabilme Beden Dilini Tanıma & Kullanma Çatışmaları Çözme Etkin Dinleme Becerileri alanlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirileceğiz Keyifli hafta sonları diliyoruz. 2 1. Sınıf Türkçe dersimizde öğrencilerimizle okuma-anlama çalışmaları yaptık. Okuma Bayramı hazırlıklarına hız kazanarak devam ettik. Çalıştıkları drama metinlerini sahnede sergileyen öğrencilerimiz oldukça heyecanlıydılar. Öğrencilerimiz Hatıra Ormanı na kendi fidanları dikerek doğayla iç içe bir gün geçirdiler. Okula döndüğümüzde ise ağaçlar ve onların faydalarıyla ilgili dikte çalışması yaptık. Hayat Bilgisi dersimizde anı kavramını öğrenen öğrencilerimiz aileleriyle geçirdikleri en güzel anıları arkadaşlarıyla paylaştılar. Duyu organları konusunu tekrar hatırlayan öğrencilerimiz iletişim kurarken hangi duyu organlarından yararlandıklarını gösterdiler. Matematik dersimizde öğrencilerimizle örüntü kavramını tekrar ettik ve bu konuyla ilgili akıllı tahta üzerinde interaktif oyunlar oynadık. Toplama ve çıkarma problemlerini çözerken dikkat etmemiz gereken püf noktalarını öğrendik. This week we looked at the letters and sounds of u, f, ff individually and part of words. We looked at different types of houses e.g. houseboat, yurt, lighthouse etc, and talked about which house we liked the most and why. We drew pictures according to a script and talked about the different shapes of furniture we have at home. We finished off this unit and started looking at the vocabulary of our nect unit animals. This week we practised talking about toys.we learnt how to made sentences with want and wants. We used present simple of want (first, second and third person singular): -Do you want a kite?- Yes I do/ No, I don t. Does he want a ball? Yes, he does/ No, he doesn t. We did speaking activities. Students used the cards to form as many questions and answers as they can. Arkadaşım Eşşek ve Hayat Bayram Olsa şarkılarını tekrar ettik. 3 2. Sınıf Matematik dersimizde, 4 işlem problemleri konusunu işledik. Problem çözme basamaklarını yeniden hatırlayarak, bölme işlemini daha iyi kavradık. Akıllı defter çalışmalarımızla konumuzu pekiştirdik. Okulistik çalışmalarını tahtada yaptık. Genel Tekrar çalışmaları ile geçmiş konuları yeniden hatırladık. Bu hafta yazı çalışması yaptık. Kendi yazdığımız metin çalışmalarını sınıfımızda okuduk. Bu hafta Türkçe dersimizde, Genel Tekrar çalışması yaptık. Özel isimleri, noktalama işaretlerini, anlamlı kurallı cümle kurma çalışmalarını tekrar ettik. Okuma ağacı projemiz devam etmektedir. Her gün en az 10 sayfa kitap okuyup çiçeklerimizi ağacımıza ekliyoruz. Hayat Bilgisi dersinde, Fiziksel Değişimler konusunu işledik. Her bireyin birbirinden farklı olduğunu, ayna çalışması yoluyla görerek daha iyi anladık. Vatanımız-Yuvamız teması içerisinde bölgelerimizi işledik. Sıra ile tahtaya çıkarak bölgelerimizi harita üzerinde yerlerine yerleştirdik. Sınır komşularımızı ve şehirlerimizi harita üzerinde gösterdik. Şehir bulma oyunumuzu oynadık. This week we finished off our amazing animals unit. We drew and wrote about our favourite animal in the art room. We discussed the subject of respecting animals and reported our anecdotes. We Started a new unit the world of work. In this unit, we will tail about jobs, where people work and say what we want to be. This week we continued to practise talking about what jobs they want to do.we started a new topic My Day. In this unit we will name times, use the verbs do/does, use phrases get up/ gets up, g o to bed, start/starts, finish and watch TV. We will learn the value of being on time, identify and say the letters and sounds ch, tch and sh individually and as part of words. Midweek we learnt how to identify at what time of day certain activities are done. We learnt a new song and did activities from Activity book. Almanca Schulsachen-Okul eşyaları konusuna giriş yaptık. Okul eşyalarının belirli kelimelerini öğrendik. Kelimelerle ilgili interaktif oyunumuzu oynadık. Aşağıdaki linklerden kelime ve cümlelere çalışabilirsiniz. goo.gl/bqmdsf goo.gl/lpnsmx Kodlama Bu hafta kodlama dersinde geçen hafta 4 başladığımız blok kırma oyununu tamamladık. Kendi yaptıkları oyunu oynamanın heyecanını yaşayan öğrencilerimiz oldukça keyif aldılar. Kalan zamanımızda ise Scratch in internet sitesinde yer alan Scratch ile yapılmış oyunları keşfettik ve inceledik. Öğrendiğimiz notaları tekrar ettik ve porte üzerinde çizimini yaptık. 3. Sınıf This week we focoused on reading and comprehention skills. We read a text about computer games which encourage exercising. We came to the conclusion that some computer games which permit us to use our body are actually good for us because we are getting enough exercise. WE talked about the things that we do to keep fit. This week we read and talked about sports played at different kinds of weather. We learnt about and identified detail sentence. We identified and said the letters and sounds sc, sw, sn and sl individually and as part of words. We learnt the importance of being prepared for all types of weather. Midweek we talked about different of weather today and in the past. Almanca Daher komme ich isimli yeni konumuza devam ediyoruz. Kitabımızın karakterlerine ait kişisel bilgilerle ilgili sorular sorup cevapladık (Wohnort, Alter, Sprachen, Hobbys). Düzensiz fiillerin çekimlerini kavradık. Kişiler hakkında bireysel soru sormayı pekiştirdik. Fen Bilimleri Konu: Elektrik Kaynakları ve Basit Elektrik Devreleri Bu hafta, pil atıklarının çevreye verebileceği zararları konuştuk ve bu konuda yapılması gerekenleri tartıştık. Atık pillerin ayrı toplanmasının önemine değinmek için resim ve şiir çalışmaları yaptık. Ayrıca basit bir elektrik devresinde bulunan elemanları tanıdık ve görevlerini öğrendik. Piyano Dersi John Thomson piyano kitabından parçalar çalıştık. Keman Dersi La ve Mi telinde parmak yerlerini kullanarak detache tekniği çalışıldı. Gitar Dersi Do majör akor üzerinde ritim çalışması yaptık. Bateri Dersi Ritim sonlarına atak çeşitlemeleri yaptık. 5 4. Sınıf Matematik dersinde bu hafta, birim kareler konusunu işledik. Bir geometrik şeklin alanını bulma çalışması yaptık. Birim karelerden yola çıkarak kare ve dikdörtgenin alanını hesaplamasını öğrendik. Akıllı defterlerimizden ve kaynak kitaplarımızdan örnekler yaptık. Onluk taban bloklar ile alan hesaplama etkinliği yaptık. Türkçe dersinde ise, bağlaçlar ve edatlar konusunu işledik. 23 Nisan çalışmalarımızı yaptık. Sosyal Bilgiler dersinde ise, yerel yönetim birimlerinin neler olduğunu öğrendik. Belediye, il özel idare, köy, il ve ilçe yönetim birimlerinin nasıl çalıştığını, aynı zamanda görevlerinin neler olduğunu öğrendik. KAYI Okulları olarak 1 Fidan 1 İnsan sosyal sorumluluk projemiz kapsamında Şile Sahilköy de fidan dikimi etkinliğine katıldık. Her öğrencimiz kendi fidanını dikti. This week we concentrated on reading and comprehention. We read a story about a bear s dream and answered questions. We did corresponding workbook activities with possessive pronouns and relative pronouns. Almanca Daher komme ich isimli yeni konumuza devam ediyoruz. Kitabımızın karakterlerine ait kişisel bilgilerle ilgili sorular sorup cevapladık (Wohnort, Alter, Sprachen, Hobbys). Düzensiz fiillerin çekimlerini kavradık. Kişiler hakkında bireysel soru sormayı pekiştirdik. Fen Bilimleri Konu: Mikroskobik Canlılar Bu hafta konumuz mikroskobik canlılar ile ilgiliydi. Mikroskobik canlıların yararları ve zararlarından bahsettik ve konu ile ilgili videolar izleyerek kaynak kitaplarımızdan ilgili kısımları yaptık. 3D gösterimi ile işlediğimiz konuları izleyerek eğlenceli bir pekiştirme yaptık. Gitar Dersi Akorlar ile 4/4 lük ritim çalışması yaptık. Piyano Dersi John Thomson piyano kitabından parçalar çalıştık. Bateri Dersi 4/4 lük ve 6/8 lik ritim kalıbı ile çalmalar yaptık 6
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks