Please download to get full document.

View again

of 70
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ICBC TURKEY BANK A.Ş.

Category:

Others

Publish on:

Views: 26 | Pages: 70

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ICBC TURKEY BANK A.Ş YILI FAALİYET RAPORU BANKA İLETİŞİM BİLGİLERİ ICBC Turkey Bank Anonim Şirketi (ICBC Turkey) Türkiye de yabancı sermayeli mevduat bankası olarak faaliyet göstermektedir. Şubelerimize
Transcript
ICBC TURKEY BANK A.Ş YILI FAALİYET RAPORU BANKA İLETİŞİM BİLGİLERİ ICBC Turkey Bank Anonim Şirketi (ICBC Turkey) Türkiye de yabancı sermayeli mevduat bankası olarak faaliyet göstermektedir. Şubelerimize ve temsilciliğimize ilişkin iletişim bilgilerine, Bankamız internet sitesi Bize Ulaşın bölümü altında Şubeler, ATM ve Temsilcilikler başlıkları altından ulaşılabilmektedir. Raporun Ait Olduğu Dönem : Bankanın Ticaret Unvanı : ICBC Turkey Bank A.Ş. Rapor Para Birimi : Tüm tutarlar aksi belirtilmediği müddetçe Bin TL olarak verilmiştir. Bankanın Ticaret Sicil Numarası İstanbul Ticaret Odası Genel Müdürlük Adresi : Maslak Mah. Dereboyu/2 Cad. No: Sarıyer - İstanbul Genel Müdürlük Telefonu : Genel Müdürlük Faks Numarası : İnternet Sitesi Adresi : Elektronik posta : 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL BİLGİLER Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluk Beyanı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Tarihsel Gelişim Vizyon, Misyon ve Stratejik Hedefler Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler Sermaye ve Ortaklık Yapısı İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Bilgiler 2016 Yılı İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler 2016 Yılı Banka Aleyhine Açılan Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler Organizasyon Yapısı Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Banka Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Hakkında Bilgiler Seçilmiş Finansal Göstergeler Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı 2016 Yılı Görünümü ve 2017 Yılı Beklentileri Personel ve Şube Sayısına, Bankanın Hizmet Türü ve Faaliyet Konularına İlişkin Açıklamalar ve Bunlar Esas Alınarak Bankanın Sektördeki Konumunun Değerlendirilmesi Banka nın 2016 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Hakkında Bilgiler Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle İlgili Olarak Araştırma ve Geliştirme Uygulamaları BÖLÜM II - YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetim Komitesi Üyelerinin, Genel Müdür ve Yardımcıları ile İç Sistemler Kapsamındaki Birimlerin Yöneticilerinin Ad ve Soyadları, Görev Süreleri, Sorumlu Oldukları Alanlar, Öğrenim Durumları, Mesleki Deneyimleri Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka Dışında Yürüttükleri Görevleri Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin, Genel Müdür ve Yardımcıları ile İç Sistemler Kapsamındaki Birimlerin Yöneticilerinin Özgeçmişleri Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerle İlgili Bilgiler Diğer Komiteler (Aktif Pasif Komitesi) Yönetim Kurulu ve Komite Üyelerinin Hesap Dönemi İçinde Yapılan İlgili Toplantılara Katılımları Hakkında Bilgiler Banka ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar Özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu İnsan Kaynakları Uygulamaları Banka nın Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı İşlere İlişkin Bilgiler Banka nın Destek Hizmeti Aldığı Kuruluşlara İlişkin Bilgiler 2016 Yılı Kar Dağıtım Teklifi Kar Dağıtım Politikası 2016 Yılında Yapılan Bağışlar ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler 2016 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu BÖLÜM III - KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemleri İşleyişinin Denetim Komitesi Tarafından Değerlendirilmesi İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin 2016 Yılı Faaliyetleri Hakkında Bilgiler Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına İlişkin Bilgiler Banka nın Mali Durumu Karlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Açıklamalar Bankanın Kredi Notları ve İlgili Açıklamalar Rapor Dönemi Dahil Beş Yıllık Özet Finansal Bilgiler Şube ve Temsilcilik İletişim Bilgileri Diğer Hususlar Bilanço Sonrası Hususlara İlişkin Açıklamalar Bağımsız Denetim Raporu BÖLÜM IV - KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLER Rapor Dönemi Dahil Beş Yıllık Özet Konsolide Finansal Bilgiler ve Finansal Rasyolar Konsolide Edilen Ortaklıklara İlişkin Bilgiler Bağımsız Denetim Raporu BÖLÜM I - GENEL BİLGİLER Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 2 3 Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluk Beyanı 4 31 Mart 2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın oluşturulması, 2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi, yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, 6. Yönetim Kurulu nun 2016 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi, yılı Kar Dağıtım Politikası nın görüşülmesi ve onaylanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi, 9. Türk Ticaret Kanunu nun 399.maddesi gereğince Bağımsız Denetçi nin seçimi, yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi, yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi, 12. Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi, 13. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi. 5 Banka nın Tarihsel Gelişimi ICBC Turkey Bank A.Ş. (eski unvanıyla Tekstil Bankası A.Ş.), özel sermayeli mevduat kabulüne yetkili olarak 29 Nisan 1986 tarihinde İstanbul da kurulmuş ve 13 Ekim 1986 tarihinde faaliyetine başlamıştır. Banka nın payları 23 Mayıs 1990 tarihinden itibaren Borsa İstanbul da (BİST) işlem görmeye başlamıştır. Banka, 2006 yılına kadar ticari ve kurumsal bankacılık ağırlıklı bankacılık stratejisi ile büyümüştür yılından itibaren bireysel bankacılık organizasyonunu yeniden yapılandırarak bu alanda da faaliyetlerine başlamıştır. Banka, hem ticari-kurumsal, bireysel bankacılık, hem de yatırım bankacılığı alanlarında bankacılık sektöründeki gelişmeleri de yakından takip ederek, müşterilerin ihtiyaçlarını butik bankacılık anlayışı ile karşılamaya devam etmiştir, 2007 yılından itibaren GSD Holding A.Ş., Tekstil Bankası A.Ş. de sahip olduğu %75.5 lik pay ile Banka nın en büyük ortağı olmuş, geriye kalan %24,5 lik paylar halka açık olarak BİST de işlem görmeye devam etmiştir yılında yapılan sermaye artırımı ile Banka nın sermayesi, 60 milyon TL iç kaynaklardan, 60 milyon TL nakit olmak üzere 120 milyon TL artırılarak 300 milyon TL den 420 milyon TL ye yükseltilmiştir. Banka, 21 Mayıs 2015 tarihine kadar GSD Grubu bünyesinde yer almaktaydı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun (BDDK) 02 Nisan 2015 tarih ve 6262 sayılı kararı ile Tekstil Bankası A.Ş. paylarının %75,50 ine sahip olan GSD Holding A.Ş. nin tüm payı Çin Halk Cumhuriyeti nde mukim Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) Şirketince devralmasına izin verilmiştir. Banka tarafından 28 Nisan 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu nda satış işlemine ilişkin olarak mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin istifasının onaylanması ve yerlerine yeni üyelerin seçilmesi için 22 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için çağrı yapılmıştır. 22 Mayıs 2015 tarihi, hisse alım satım sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek hisse devir işlemi tarihi olarak belirlenmiş, ilgili tarihte hisse devri gerçekleştirilmiştir. Banka 22 Mayıs 2015 tarihi itibariyle Türkiye de kurulmuş yabancı bankalar grubuna geçmiştir. ICBC nin, GSD Holding A.Ş.'nin Tekstil Bankası A.Ş.'de sahip olduğu %75,50 'lik sermayesini temsil eden payları satın alması sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin zorunlu pay alım teklifi ile ilgili 11. maddesi hükmü uyarınca, diğer ortaklara ait payları satın almak üzere pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmuştur. Bu kapsamda, Banka nın hakim ortağı ICBC tarafından, II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca gerçekleştirdiği ve 14 Ağustos 2015 tarihinde sona eren zorunlu pay alım çağrısı işlemleri sonucunda, ICBC nin Banka daki pay sahipliği oranı % den % ye yükselmiştir. ICBC, 1984 yılında Çin Halk Cumhuriyeti nde kurulmuş olup, müşterilerine geniş bir yelpazede finansal ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Çapraz pazarlarda uluslararası ve entegre bir iş modeli oluşturmuştur. ICBC nin hisseleri Ekim 2006 da hem Hong Kong Borsasında hem de Shanghai Borsasında eş zamanlı olarak kote olmuştur. Uluslararası gelişim yıllarından sonra, 2015 sonu itibariyle, ICBC operasyonlarını 42 ülkeyi ve bölgeyi kapsayan altı kıtaya yaymıştır. Yaygın global kapsama ağı ile ICBC, yurtiçi kuruluş, 404 yurt dışı kuruluş ve dünya çapında muhabir bankadan oluşan dağıtım kanalları ve de çeşitlendirilmiş, uluslararası bilgi tabanlı operasyon yapısı oluşturan geniş bir yelpazedeki internet ve telefon bankacılığı hizmetlerinden ve self servis bankacılık merkezlerinden oluşan e-bankacılık ağı üzerinden bin kurumsal müşteriye ve 496 milyon kişisel müşteriye kapsamlı finansal ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki bankacılık otoritesi China Banking Regulatory Commission (CBRC) tarafından denetlenmekte ve düzenlemelere tabi tutulmaktadır. ICBC Turkey Bank A.Ş. nin, 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ( UFRS ) verilerine göre toplam konsolide aktiflerinin Industrial and Commercial 6 Bank of China Limited in aktif büyüklüğü içindeki payı %0.067 dir. (Kaynak: ICBC 2015 Faaliyet Raporu sayfa 32.,34.,35.,44. ve 94.) 05 Kasım 2015 tarihinde alınan genel kurul kararı gereğince Bankamızın Tekstil Bankası A.Ş. olan ticari unvanı ICBC Turkey Bank A.Ş. olarak değiştirilmiş, bu husus 13 Kasım 2015 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilerek, 19 Kasım 2015 tarih ve 8950 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiştir. Bankamız faaliyetlerini İstanbul'daki Genel Müdürlüğü ve yurt çapındaki 44 şubesi aracılığı ile sürdürmektedir. Bankacılık hizmetlerini şubelerin dışında, Bireysel ve Kurumsal İnternet Şubeleri ile de sunmaktadır. Bankacılık dışı sermaye piyasası ve yatırım hizmetleri ise, Banka'nın % oranında ortak olduğu Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından verilmektedir. Şirketin tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar ile ticari unvanını ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş., işletme adını kısaca ICBC TURKEY YATIRIM olarak değiştirmiştir. ICBC Turkey Yatırım ın %100 üne sahip olduğu Tekstil Portföy Yönetimi A.Ş. 21 Nisan 2015 tarihinde kurulmuş olup, 05 Kasım 2015 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar ile unvanını ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. olarak değiştirmiştir. Şirketin ana faaliyet konusu yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Vizyon, Misyon ve Stratejik Hedefler ICBC Turkey in vizyonu, misyonu ve stratejik hedefleri aşağıda belirlenmiş ve Bankamız internet sitesi ve yıllık faaliyet raporları aracılığıyla kamuya açıklanmıştır. Vizyonumuz; Uluslararası bankacılık anlayışı çerçevesi içerisinde, yenilikçi, gelişmeye açık, süratli, titiz, kaliteli hizmet sunan ve muhafazakâr risk yaklaşımı ile müşterilerin öncelikle tercih ettiği banka olmaktır. Misyonumuz; Müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları için özel çözümler üretmek, bilgi ve yaratıcılığa dayalı kaliteli hizmet anlayışımızla kalıcı ilişkiler kurmak, sosyal ve ekonomik değer yaratarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak, müşterilerimiz, çalışanlarımız, pay sahiplerimiz için sürekli değer yaratmaktır. Stratejik Hedeflerimiz; Sağlam bilanço ve güçlü sermaye yapısını koruyarak ve risklerimizi doğru tanımlayarak ve aynı zamanda yakın coğrafyamızdaki siyasi hareketlenmelerin ve küresel çapta finansal dalgalanmaların ışığında hem temkinli hem de sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirmek, Kurumsal ve ticari segmentte büyümek, Çeşitli kampanyalar ile bireysel bankacılık alanındaki büyüme sürecini devam ettirmek, Maliyetleri yakından izlemek ve tasarruf tedbirlerini mümkün olduğunca sağlamak. Bankanın bütçesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Bütçenin gelişimi belirlenen performans kriterleri çerçevesinde düzenli olarak takip edilmektedir. 7 Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler 02 Kasım 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Bankamız sermayesinin TL den TL ye yükseltilmesi ve Bankamız Ana Sözleşmesi nin Sermaye başlıklı 8. maddesinin de bu kapsamda değiştirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu değişiklikler için 15 Kasım 2016 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ndan, 09 Kasım 2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ndan ve 02 Aralık 2016 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli izinler alınmıştır. 09 Şubat 2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Bankamız Ana Sözleşmesi nin 8. maddesinin değişikliği onaylanmış olup, sermaye artımına ilişkin olarak 23 Şubat 2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu na gerekli başvuru yapılmıştır. Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bankamızın 31 Aralık 2015 ve 2016 tarihli ortaklık yapısına aşağıda yer verilmektedir. Ortaklık Unvanı Ortaklık Tutarı (TL) Payı (%) Industrial and Commercial Bank of China Limited(*) (ICBC) 389,831, Halka Açık 30,168, Genel Toplam 420,000, Ortaklık Unvanı Ortaklık Tutarı (TL) Payı (%) Industrial and Commercial Bank of China Limited(*) (ICBC) 389,831, Halka Açık 30,168, Genel Toplam 420,000, (*) Banka nın Nitelikli Paya Sahip Tüzel Kişi ortağı Industrial and Commercial Bank of China Limited Şirketi dir. 29 Nisan 2014 tarihinde GSD Holding A.Ş. ile Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) arasında imzalanan GSD Holding A.Ş.'nin Tekstil Bankası A.Ş.'nde sahip olduğu %75.50'lik payının ICBC'ye satılmasına ilişkin pay alım satım sözleşmesi kapsamındaki işlem kapanışı GSD Holding A.Ş. ile ICBC arasında 22 Mayıs 2015 tarihinde yapılmış olup, söz konusu payların ICBC'ne devrinin bu tarih itibariyle gerçekleştiği Bankamıza bildirilmiş ve Industrial and Commercial Bank of China Limited 'in bu devir ile sahip olduğu %75.50'luk payı Bankamızın pay defterine işlenmiştir. ICBC, GSD Holding A.Ş.'nin sahibi olduğu Tekstil Bankası A.Ş.'nin %75.50'lik sermayesini temsil eden payları satın alması sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin zorunlu pay alım teklifi ile ilgili 11. maddesi hükmü uyarınca, diğer ortaklara ait payları satın almak üzere pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmuştur. Bu kapsamda, Bankamız hakim ortağı ICBC tarafından, II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca gerçekleştirdiği ve 14 Ağustos 2015 tarihinde sona eren zorunlu pay alım çağrısı işlemleri sonucunda, bankamızdaki pay sahipliği oranı % den % ye yükselmiştir sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 379.maddesi kapsamında Bankamızın iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır. Yöneticilerin Sahip Oldukları Paylar; Banka nın ortaklık yapısı içerisinde pay defteri kayıtlarına göre, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının payları bulunmamaktadır. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Bilgiler Bankamız Ana Sözleşmesi nin 35.maddesine göre, (Genel Müdür hariç) Yönetim Kurulu nun 5 üyesinden; 3 üyesi, 1 isi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak kaydıyla (A) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından, 2 üyesi, 1 isi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak kaydıyla (B) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından, Genel Kurul ca seçilir. Banka nın ortaklık yapısı içerisinde (A) ve (B) grubu payları gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. 8 Ortak Unvanı A Grubu Paylar B Grubu Paylar Toplam Sermaye Tutar (TL) % Tutar(TL) % Tutar(TL) % Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) 263,831, ,000, ,831, Halka Açık 30,168, ,168, Toplam Sermaye 294,000, ,000, ,000, Banka sermayesinin en az yirmide birine sahip olan pay sahiplerinin gerektirici sebepleri ve gündemi bildiren yazılı istekleri üzerine, Yönetim Kurulu nun Genel Kurul u toplantıya davet etmesi veya Genel Kurul zaten toplanacak ise müzakeresini istedikleri maddeleri gündeme koyması zorunludur. Bankamızın Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir payı için bir oy hakkı vardır ve oy hakkında bir imtiyazı yoktur Yılı İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler Banka nın pay sahipleri tarafından 2016 yılı içerisinde herhangi bir özel denetim talebi olmamıştır. Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından, 31 Ocak 2014 tarihinde kurumlar vergisi ve banka muameleleri vergisi, 03 Mart 2014 tarihinde ise damga vergisi yönünden 2012 yılı işlemleri için inceleme başlatılmıştır. Yapılan inceleme 2015 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Vergi Müfettişi tarafından bulgularla ilgili rapor düzenlenmiş, 27 Ocak 2016 tarihinde de bulunan bulgular ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşmaya gidilmiştir. Uzlaşma sonucu cüzzi bir tutar Bankamıza tahakkuk ettirilmiş ve ilgili tutar 26 Şubat 2016 tarihinde ödenmiştir. T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yükümlülük denetimi gerçekleştirilmiştir. Denetimde herhangi bir eksiklik tespit edilmemiştir. T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nca 24/11/2016 tarihinde 2011,2012,2013,2014 yılları için KKDF inceleme denetimi başlamıştır yılı için cezai tutar belirlenmiş fakat Bankamızca dava yoluna gidilmiştir Yılı İçerisinde Banka Aleyhine Açılan Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler 2016 yılı dönemi içerisinde Banka aleyhine açılmış önemli dava dosyası bulunmamaktadır. Organizasyon Yapısı Banka nın organizasyonu şema halinde bu raporun sonuna ek olarak ilave edilmiştir. 9 Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Banka Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Hakkında Bilgiler Bankamız çalışanlarının sosyal hakları ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir. Buna göre; Bankamızda brüt ücret politikası uygulanmakta olup, maaşlar ay sonunda ödenmektedir. Yılda bir kez Nisan ayında performansa ve enflasyona bağlı olarak ücret artışı değerlendirilmektedir. Tüm personelimize özel sağlık sigortası ve hayat sigortası yapılmaktadır. Şube personelimize anlaşmalı olduğumuz firma aracılığıyla yemek kartı verilmekte olup, Genel Müdürlük personelimiz Genel Müdürlük binamızdaki yemekhanemizden yararlanmaktadır. Genel Müdürlük için servis hizmetimiz mevcuttur. Güvenlik Görevlisi ve Destek Hizmetleri personeline yılda iki kez giyim yardımı yapılmaktadır. Bankamız çalışanlarının eğitim profili ise; Eğitim Seviyesi Kişi Sayısı % İlkokul Ortaokul Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Genel Toplam Bankamız tüm uygulama ve yatırımlarında banka imajı, faydası ve karlılığı ile birlikte toplumsal faydanın gözetilmesi ve çevreye saygı ilkeleri ışığında sosyal ve kültürel etkinliklere destek olmaya özen gösterir, bankacılık sektörünün geliştirilmesi ve sektöre olan güvenin sürdürülmesi hususlarını gözetir, tüketici ve kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyarak toplumun sağlıklı gelişmesine katkıda bulunur. Seçilmiş Finansal Göstergeler Finansal Büyüklükler (Milyon TL) % Toplam Aktifler 6,655 8,218 23% Mevduat (*) 2,257 2,929 30% Krediler 4,120 5,071 23% Özkaynak % Kar % Finansal Rasyolar % % Aktif Karlılığı % Özkaynak Karlılığı % Sermaye Yeterlilik Oranı % Krediler/Toplam Aktifler % Mevduat/Toplam Aktifler % Takipteki Kredi Oranı % (*) Bankalar mevduatı hariçtir. 10 11 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Değerli Hissedarlarımız, Türk bankacılık sektörü, büyük merkez bankalarının devam eden gevşek para politikaları sayesinde artan küresel risk iştahı sayesinde, 2016 ya iyimser bir hava ile başlamıştır. Ancak yılın ikinci yarısında faaliyet ortamı gittikçe daha zorlu bir hal almıştır. Ekonomik aktivite yavaşlamış, makroekonomik göstergeler bozulmaya başlamış ve belirsizlikler artmıştır. Faiz oranları yükselmiş ve TL değer kaybederken kurdaki oynaklık da yükselmiştir. Kredi talebi azalmış, fonlama maliyetleri artmış ve k
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks