Please download to get full document.

View again

of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ImageAssist Gebruikshandleiding

Category:

Press Releases

Publish on:

Views: 8 | Pages: 33

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ImageAssist Gebruikshandleiding Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen,en waarschuwingen OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van het product. WAARSCHUWING: EEN WAARSCHUWING
Transcript
ImageAssist Gebruikshandleiding Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen,en waarschuwingen OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van het product. WAARSCHUWING: EEN WAARSCHUWING duidt potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertelt u hoe het probleem kan worden vermeden. GEVAAR: Een GEVAAR-KENNISGEVING duidt op een risico op schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden. Copyright 2017 Dell Inc. of zijn dochtermaatschappijen. Alle rechten voorbehouden. Dell, EMC, en andere handelsmerken zijn handelsmerken van Dell Inc. of zijn dochterondernemingen. Andere handelsmerken zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaren Ver. A00 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 6 Belangrijkste functies...6 Ondersteunde besturingssystemen en aanbevolen Framework-versies Uw build-basis kiezen... 7 Een virtuele machine gebruiken... 7 Een niet-virtuele machine gebruiken ImageAssist downloaden en installeren...8 ImageAssist downloaden... 8 Systeeminstallatie-instructies... 8 Vereisten voor installatie... 8 ImageAssist installeren ImageAssist gebruikersinterface Guide Me Defaults (Standaardinstellingen)...10 Directe koppelingen naar hulpprogramma's USB Drive Creator (USB-station maken) Unattend.xml-bestand maken Validation Checker (Validatiecontrole) Auto Capture Prep Tool (Automatisch vastleggen voorbereiden) WIM Splitter (WIM-splitter) ImageAssist gebruiken Uw installatiekopie maken (via het pad Guide Me) Uw installatiekopie maken (via het pad Defaults (Standaardinstellingen)) ImageAssist tools gebruiken...15 Een opstartbaar ImageAssist USB-station maken Het Unattend.xml-bestand maken De systeemconfiguratie valideren Een onderhoudsinstallatiekopie maken Een WIM-bestand splitsen Het ImageAssist USB-station gebruiken Opstarten vanaf het ImageAssist USB-station (op computers)...19 Opstarten vanaf het ImageAssist USB-station (op tablets)...19 Handmatig een installatiekopie maken...19 Een installatiekopie terugzetten...20 Een systeemoverzicht maken...20 Een installatiekopie onderhouden 7 ImageAssist gebruiken op een virtuele machine...22 Voordelen van het gebruik van een virtuele machine Belangrijkste functies van een virtuele machine...22 Uw installatiekopie maken met behulp van een virtuele machine VMware Workstation gebruiken...23 Een nieuwe virtuele machine (VM) maken De instellingen van een virtuele machine bewerken Opstarten vanaf een ISO-bestand op cd/dvd...24 Windows 10 Enterprise x64 Master Boot Record (MBR) installeren Windows 10 Enterprise x64 uefi installeren...25 Een USB-station aansluiten op VMware Workstation...25 Hyper-V gebruiken Opstarten vanaf een ISO-bestand op cd/dvd...25 Windows 10 Enterprise x64 Master Boot Record (MBR) installeren...25 Windows 10 Enterprise x64 MBR (uefi) installeren...26 De VMware Player gebruiken Een nieuwe virtuele machine (VM) maken De instellingen van een virtuele machine bewerken Opstarten vanaf een ISO-bestand op cd/dvd...27 Windows 10 Enterprise x64 Master Boot Record (MBR) installeren Een USB-station aansluiten op VMware Player Beperkingen van ImageAssist ImageAssist verwijderen...29 Bijlage A: Veelgestelde vragen...30 Hoeveel WIM-installatiekopieën moet ik maken voor mijn ImageAssist project?...30 Kan ik de hulpprogramma's voor vastleggen en terugzetten alleen gebruiken op een systeem waarop ImageAssist is geïnstalleerd? Kan ik een virtuele machine gebruiken om mijn installatiekopie te maken? Kan ik de standaardinstallatiekopie die in de Dell Factory op mijn computer is geïnstalleerd gebruiken om mijn installatiekopie te maken?...30 Kunnen Dell Venue tablets worden gebruikt als build-basis?...30 Waartoe dient de USB Capture Tool?...30 Welke back-ups moet ik tijdens het maken van een installatiekopie maken?...30 In welke talen is de gebruikersinterface beschikbaar? Waar kan ik de driverpakketten voor ImageAssist vinden? Kan ImageAssist worden gebruikt voor het maken van een Unattend.xml-bestand zonder het sysprep-proces te voltooien? Hoe controleer ik of mijn build drivers of programma's bevat die niet compatibel zijn met ImageAssist? Waarom zou ik het hulpprogramma Automatisch vastleggen voorbereiden uitvoeren via Directe koppelingen naar hulpprogramma's?...31 Waar kan ik meer informatie vinden over ImageAssist?...31 Waarom staan er recentere drivers op Dell.com/support?...32 Zijn er bekende problemen met bepaalde USB-stations tijdens het terugzetten? Kan ik mijn gebruikersprofielen overbrengen naar een ander station of naar een andere locatie? Kan ik een ISO-versie van het ImageAssist USB-station maken? Wordt WIMBOOT ondersteund? Wanneer ik opstart vanaf de USB PE-stick in uefi-modus, is het scherm niet goed uitgelijnd. Hoe komt dat? Of waarom worden de tekstvakken in Windows PE niet goed uitgelijnd, is sommige tekst afgekapt of staat het venster aan één kant enigszins scheef?...32 Hoe kan ik de fout Missing Bootmgr or Invalid Partition table (Opstartbeheer ontbreekt of ongeldige partitietabel) verhelpen, die wordt weergegeven nadat ik mijn installatiekopie heb teruggezet?...32 Bijlage B: Woordenlijst Inleiding 1 ImageAssist is een hulpprogramma waarmee u snel een direct te implementeren Microsoft Windows-installatiekopie voor meerdere platforms kunt maken en onderhouden. De met ImageAssist gemaakte installatiekopie werkt op alle huidige en toekomstige Dell bedrijfssystemen, zoals Dell OptiPlex, Dell Latitude en Dell Precision. De installatiekopieën worden ook ondersteund op bepaalde Dell XPS en Dell Venue Pro systemen. Belangrijkste functies Met ImageAssist kunt u: Het aantal te beheren basisinstallatiekopieën beperken In kortere tijd overstappen op nieuwe systemen Een enkele installatiekopie leveren voor fabrieksinstallatie van nieuwe systemen en vernieuwing van bestaande systemen in uw omgeving Ondersteunde besturingssystemen en aanbevolen Framework-versies De volgende tabel bevat de door ImageAssist ondersteunde besturingssystemen en aanbevolen Framework-versies Tabel 1. Ondersteunde besturingssystemen en aanbevolen Framework-versie Besturingssysteem Windows-versie Aanbevolen Framework-versie Windows 10 (64-bits) Education, Enterprise en Pro Microsoft.NET Framework 4.6. Windows 8.1 met update (32-bits en 64-bits) Enterprise, Windows 8.1 en Windows 8.1 Pro Microsoft.NET Framework 4.5 Windows 7 Service Pack 1 (32-bits en 64-bits) Enterprise en Professional Microsoft.NET Framework 4.0 en hoger (Microsoft.NET Framework 4.5 aanbevolen) Kernelmodusdriver Framework-versie 1.11 (Http:// support.microsoft.com/kb/ ) Gebruikersmodusdriver Framework-versie 1.11 (Http:// support.microsoft.com/kb/ ) OPMERKING: Een lijst van de nieuwste door ImageAssist ondersteunde systeemmodellen is te vinden via de ImageAssist Dell TechCenter portal. Meer informatie over legacy/mbr-, uefi/gpt-, NVMe SSD-schijven en de Intel Skylake chipset is te vinden op Dell.com/ NVMe-support. 6 Uw build-basis kiezen 2 OPMERKING: Hoewel u een fysiek systeem kunt gebruiken als build-basis, raadt Dell u aan om een virtuele machine (VM) als build-basis te gebruiken. Een virtuele machine gebruiken Een VM als build-basis gebruiken biedt verschillende voordelen: Kortere ontwikkelingstijd De mogelijkheid om snapshots te gebruiken om snel verschillende configuraties te testen Er doen zich geen hardwareproblemen voor Voorkomt de installatie van andere applicaties die kunnen worden geïnstalleerd als onderdeel van de installatie van een driver Eenvoudige navigatie tussen lab, testen en productie OPMERKING: ImageAssist ondersteunt Hyper V (Windows 10) en de twee meest recente versies van VMware Workstation. Andere VMoplossingen worden mogelijk ondersteund, maar zijn niet volledig gevalideerd met ImageAssist. Raadpleeg voor meer informatie over het installeren en configureren van diverse VM-technologieën op een client-systeem de productdocumentatie of ga te rade bij uw IT-personeel. Een niet-virtuele machine gebruiken OPMERKING: Een fysiek systeem gebruiken als build-basis resulteert in extra ontwikkelingstijd, omdat gedurende het proces hardwaredrivers worden geïnstalleerd. Als u een fysiek systeem als build-basis wilt gebruiken, is het aan te raden om een Dell Latitude, OptiPlex of Precision systeem te gebruiken. 7 ImageAssist downloaden en installeren 3 Dit hoofdstuk bevat de informatie die u nodig hebt om ImageAssist te downloaden en te installeren. ImageAssist downloaden U kunt ImageAssist als volgt downloaden: 1. Ga naar Dell.com/ImageAssist. 2. Klik in het gedeelte Overview (Overzicht) op de koppeling om de downloadlocatie te openen. De Dell TechCenter portal wordt geopend in een nieuw browservenster. 3. Klik in de Dell TechCenter portal op de koppeling DOWNLOAD (Downloaden). Het downloaden van het ImageAssist installatiepakket wordt gestart. Systeeminstallatie-instructies Kies voordat u begint een besturingssysteem voor uw installatiekopie. U kunt voor uw installatiekopie de nieuwste versie gebruiken van een van de volgende besturingssystemen: Microsoft Windows 10 (64-bits) Pro, Enterprise of Education Windows 8.1 met Update 1 (32-bits en 64-bits) Pro of Enterprise Windows 7 SP1 (32-bits en 64-bits) Professional of Enterprise Raadpleeg voor instructies voor het installeren van het besturingssysteem op uw build-basis de documentatie bij het besturingssysteem. Zorg bij het maken van uw installatiekopie voor het volgende: Documenteer het maken van uw installatiekopie. Die informatie helpt u bij het oplossen van eventuele problemen met de installatiekopie. Werk de documentatie bij elke keer dat u wijzigingen aanbrengt in uw installatiekopie. Werk uw build-basis bij met de nieuwste BIOS-versie die beschikbaar is op Dell.com/support. OPMERKING: Als u een virtuele machine (VM) als build-basis gebruikt, is het bijwerken van het BIOS niet vereist. Als netwerktoegang is vereist, kunt u de Dell driver voor de Onboard Ethernet Network Controller installeren. Deze driver heeft geen gevolgen voor de geschiktheid van uw installatiekopie voor meerdere platformen. Installeer geen van de programma's of Dell applets die worden vermeld in de Installatievereisten. Installeer VMware Tools niet. Installeer geen andere drivers gedurende het maken van uw installatiekopie (inclusief drivers en updates van drivers die beschikbaar zijn via Windows Update). Maak altijd een back-up van uw werk. Het systeem moet worden geconfigureerd met de minimale, ondersteunde Windows-schermresolutie: 1024 x 768. Vereisten voor installatie Installeer de volgende applicaties niet op uw installatiekopie, alvorens uw systeem te configureren. Deze applicaties kunnen wel worden geïnstalleerd nadat u uw systeem hebt geconfigureerd. 8 OPMERKING: Als u een van de volgende applicaties op uw installatiekopie installeert, kan de installatiekopie in de Dell Factory mogelijk niet worden verwerkt. In dat geval kan het nodig zijn dat u nogmaals een installatiekopie levert die wel compatibel is. Elk type programma voor externe besturing dat zijn eigen videodriver installeert, zoals Symantec pcanywhere en Netop Modem-inbelprogramma's waarvoor vooraf Dial-Up Networking (DUNS) verbindingen moeten worden geconfigureerd. Aero (authentic, energetic, reflective en open) moet op het build-systeem zijn uitgeschakeld Elk type coderingstechnologie dat volledig is ingeschakeld, zoals BitLocker, PGP (Whole Disk Encryption), enz. VMware Tools Windows Update drivers Faronics Deep Freeze Dell OpenManage Client Instrumentation (OMCI) OPMERKING: U kunt OMCI na de implementatie van de installatiekopie installeren, omdat de OMCI-versie kan verschillen, afhankelijk van uw doelsysteem. Dell applets (vooral die op Dell laptops), zoals: Conexant D330 Modem Digital Line Detect v.92 Modem Dell ControlPoint Dell Data Protection Dell TrueMobile draadloze clients Dell breedband-clients Intel Rapid Start Technology Audio-clients Videoconffiguratieschermen ImageAssist installeren U installeert ImageAssist als volgt: 1. Klik met de rechtermuisknop op het ImageAssist installatiepakket (.zip) en klik op Extract All (Alles uitpakken). Het venster Select the Destination and Extract Files (Een doel selecteren en bestanden uitpakken) wordt weergegeven. 2. Selecteer een map om de installatiebestanden in uit te pakken en klik op Extract (Uitpakken). 3. Blader naar de map waarin u de bestanden hebt uitgepakt. 4. Dubbelklik op het bestand Installer.exe. Het dialoogvenster User Account Control (Gebruikersaccountbeheer) wordt weergegeven. 5. Klik op Yes (Ja). De pagina ImageAssist End User License Agreement (ImageAssist Gebruiksrechtovereenkomst) wordt weergegeven. 6. Klik op I Agree (Ik ga akkoord) en daarna op Next (Volgende). 7. Het standaardinstallatiepad voor ImageAssist is C:\Program Files\Dell\ImageAssist. Als u ImageAssist op een andere locatie wilt installeren, klikt u op Browse (Bladeren) en selecteert u een map. 8. Klik op Install (Installeren). De installatie van ImageAssist wordt gestart. Als de installatie is voltooid, wordt de pagina ImageAssist Getting Started (Aan de slag met ImageAssist) weergegeven. Ook wordt op het bureaublad een ImageAssist snelkoppelingspictogram gemaakt. 9 ImageAssist gebruikersinterface 4 Dit hoofdstuk bevat informatie over de ImageAssist-gebruikersinterface. De ImageAssist-gebruikersinterface bestaat uit drie hoofdgedeelten: Guide Me: Raadpleeg voor meer informatie over Guide Me Guide Me en Uw installatiekopie maken (pad Guide Me). Defaults (Standaardinstellingen): Raadpleeg voor meer informatie over standaardinstellingen Defaults (Standaardinstellingen) en Uw installatiekopie maken (pad Defaults (Standaardinstellingen)). Directe koppelingen naar hulpprogramma's: Raadpleeg voor meer informatie over Directe koppelingen naar hulpprogramma's Directe koppelingen naar hulpprogramma's. OPMERKING: De knoppen in de ImageAssist gebruikersinterface worden weergegeven in knipperend groen of blauw om aan te geven welke hulpprogramma's het meest worden gebruikt. Guide Me Als u onbekend bent met ImageAssist, wordt aangeraden om het pad Guide Me te gebruiken. Het pad Guide Me leidt u stap voor stap door het proces van het maken van een installatiekopie en geeft informatie bij elke stap. Defaults (Standaardinstellingen) Het pad Defaults (Standaardinstellingen) biedt u de mogelijkheid om een installatiekopie te maken op basis van vooraf geconfigureerde standaardselecties. U kunt de selecties ook bekijken en zo nodig wijzigingen aanbrengen. Directe koppelingen naar hulpprogramma's De Directe koppelingen naar hulpprogramma's worden aanbevolen voor systeembeheerders en gebruikers die bekend zijn met ImageAssist. Het gedeelte Directe koppelingen naar hulpprogramma's bevat de volgende applicaties: USB-station maken Unattend.xml-bestand maken Validatiecontrole Hulpprogramma Automatisch vastleggen voorbereiden WIM-splitter OPMERKING: U kunt de applicaties weergeven door te klikken op de kop Direct Tool Links (Directe koppelingen naar hulpprogramma s) of op het pijlpictogram rechtsboven het gedeelte Direct Tool Links (Directe koppelingen naar hulpprogramma s). USB Drive Creator (USB-station maken) Met de functie USB Drive Creator (USB-station maken) kunt u een opstartbaar ImageAssist USB-station maken. Door een computer op te starten naar het USB ImageAssist station, kunt u de door u gemaakte installatiekopieën gebruiken. U kunt het ImageAssist 10 USB-station maken via het pad Guide Me (Met instructies) of via het hulpprogramma USB Drive Creator (USB-station maken) vanuit de Direct Tool Links. Unattend.xml-bestand maken Het hulpprogramma Unattend.xml-bestand maken gebruikt de detecteerbare systeeminstellingen en vergemakkelijkt het maken van het Unattend.xml-bestand. Met behulp van dit unattend.xml-bestand kunt u de Windows-installatie aanpassen, zodat het niet nodig is om elk systeem handmatig te configureren. De volgende tabel beschrijft de verschillende velden en opties de beschikbaar zijn in het hulpprogramma Unattend.xml-bestand maken. Tabel 2. Velden en beschrijving van het hulpprogramma Unattend.xml-bestand maken Velden Name and Organization (Naam en organisatie) Product Key (Productcode) Language Settings (Taalinstellingen) Architecture Type (Architectuurtype) Time Zone (Tijdzone) Workgroup or Domain (Werkgroep of domein) Computer Name (Computernaam) Administrator Password (Administrator-wachtwoord) User Account Creation (Gebruikersaccount maken) System Restore (Systeemherstel) Local System Administrator Account (Administratoraccount lokaal systeem) User Account Control (UAC) (Gebruikersaccountbeheer) Additional Synchronous Commands (Extra synchrone opdrachten) First Logon Commands (Opdrachten bij eerste aanmelding) Beschrijving Importeert de waarden uit het register of biedt u de mogelijkheid om nieuwe waarden in te voeren. De code die wordt gebruikt om Windows te installeren en te activeren Hier kunt u de primaire taalinstellingen van het besturingssysteem selecteren Hier kunt u het type architectuur (x64 [64-bits] of x86 [32-bits]) selecteren Hier kunt u de tijdzone selecteren Hier kunt u een werkgroep of domein specificeren Hier kunt u een computernaam opgeven Hier kunt u het administrator-wachtwoord opgeven dat is vereist voor automatisch aanmelden Hier kunt u meer gebruikersaccounts maken Hier kunt u de functie Systeemherstel uitschakelen Hier kunt u de administrator-accounts voor lokale systemen inschakelen en het profiel van de administrator kopiëren naar het standaardgebruikersprofiel Hier kunt u verschillende kenmerken voor gebruikersaccountbeheer selecteren Hier kunt u opdrachten toevoegen die automatisch synchroon worden uitgevoerd aan het eind van het installatieproces. Hiermee kunt u Windows zo configureren dat bij eerste aanmelding van een gebruiker automatisch een opdracht wordt uitgevoerd OPMERKING: Het hulpprogramma Unattend.xml-bestand maken bevat niet alle mogelijke instellingen die beschikbaar zijn in de Windows System Image Manager. Als u extra instellingen wenst die niet beschikbaar zijn in het hulpprogramma Unattend.xml-bestand maken, opent het unattend.xml-bestand in de Windows System Image Manager en configureert u de gewenste aanvullende instellingen. OPMERKING: Zorg dat u uw unattend.xml-bestand test en valideert voordat u uw voltooide installatiekopie stuurt naar Dell. 11 OPMERKING: Raadpleeg voor meer informatie over het implementeren van Windows 7 de documentatie in de Windows 7 Windows Automated Install Kit (WAIK). Raadpleeg voor meer informatie over het implementeren van Windows 8.1 de documentatie in de Windows 8.1 Assessment & Deployment Kit (ADK). Raadpleeg voor meer informatie over het implementeren van Windows 10 de documentatie die in de Windows 10 ADK. Als u klikt op Build Unattend.XML (Unattend.xml-bestand maken), wordt het bestand Unattend.xml opgeslagen in %SYSTEMDRIVE %\Windows\Panther\Unattend.XML. Raadpleeg voor meer informatie over de Unattend-installatie-instellingen Informatie over Unattend-installatie-instellingen. Validation Checker (Validatiecontrole) De validatiecontrole wordt gebruikt om uw software te controleren op veelvoorkomende build-fouten waardoor Dell uw installatiekopie mogelijk niet kan implementeren. De meest voorkomende build-fouten zijn: Geïnstalleerde drivers Beperkingen wat betreft opnieuw activeren besturingssysteem Geconfigureerde versleutelingssoftware Fouten in het Unattend.xml-bestand OPMERKING: Als u Windows 10 gebruikt, koppelt u de netwerkkabel los en/of schakelt u de draadloze verbinding van het systeem uit. Zo kunt u voorkomen dat drivers herhaaldelijk opnieuw worden geïnstalleerd tijdens de validatiecontrole. De validatiecontrole: Controleert de lijst met items in de Installatievereisten. Controleert de volgende onderdelen van het besturingssysteem: Register Services Bestanden Activeringen Software Drivers Policy Unattend.xml-bestand Controleert op aanwezigheid van het bestand Unattend.xml- in de map C:\Windows\Panther. Het bestand Unattend.xml wordt ook gecontroleerd op de aanwezigheid van de vereiste Unattend.xml-vermeldingen in de sectie Generalize (Vera
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks