Please download to get full document.

View again

of 41
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

IMPRESSIE GESPREKSAVONDEN INWONERS

Category:

Computers & Electronics

Publish on:

Views: 5 | Pages: 41

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
#HETGESPREKWAARD IMPRESSIE GESPREKSAVONDEN INWONERS Onderdeel van het onderzoek naar de meerwaarde van een fusie tussen gemeenten Giessenlanden en Molenwaard juni / juli 2016 Inhoud Inleiding 3 Gespreksavonden
Transcript
#HETGESPREKWAARD IMPRESSIE GESPREKSAVONDEN INWONERS Onderdeel van het onderzoek naar de meerwaarde van een fusie tussen gemeenten Giessenlanden en Molenwaard juni / juli 2016 Inhoud Inleiding 3 Gespreksavonden 4 Top 5 kansen en zorgen 5 Gespreksavond: Giessenburg, Giessen-Oudekerk en Schelluinen 6 Gespreksavond: Hoogblokland en Hoornaar 13 Gespreksavond: Arkel 19 Gespreksavond: Goudriaan en Noordeloos 25 Gespreksavond: Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en Streefkerk 28 Gespreksavond: Groot-Ammers, Nieuwpoort en Langerak 33 Gespreksavond: Brandwijk, Molenaarsgraaf en Ottoland 37 Gespreksavond: Bleskensgraaf, Oud-Alblas en Wijngaarden 39 Inleiding Gemeenten Giessenlanden en Molenwaard organiseerden in juni en juli 2016 diverse gespreksavonden voor de inwoners uit beide gemeenten. Tijdens deze gespreksavonden stond de eventuele meerwaarde van een mogelijke fusie tussen gemeenten Giessenlanden en Molenwaard centraal. In totaal kwamen enkele honderden bezoekers op de avonden af. Waaronder met name inwoners, maar ook vele bestuurders en ambtenaren Via de online enquête werden voor de gespreksavonden de volgens inwoners belangrijkste gespreksonderwerpen ingebracht. Invullers van de online vragenlijst konden onder andere aangeven wat absoluut niet mag veranderen in hun dorp of stad, maar ook wat volgens hen juist wel anders zou moeten. De top 5 kansen/zorgen per dorp uit de eindrapportage digitale raadpleging waren een leidraad voor de gesprekken tijdens de inwonersavonden. Op pagina 4 vindt u de top 5 kansen/zorgen voor de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard. Het doel van de gespreksavonden is om beide gemeenteraden van voldoende informatie te voorzien waardoor zij in oktober/november 2016 een besluit kunnen nemen over het al dan niet fuseren van beide gemeenten per 1 januari Hiervoor is het nodig om de mening van inwoners, bedrijven en instellingen te kennen en er met hen over te praten. #HETGESPREKWAARD 3 Gespreksavonden De bezoekers werden op deze gespreksavonden allereerst welkom geheten door de burgemeester. Na dit welkom rond uur volgde een schets van het tot dan toe doorlopen proces met betrekking tot het herindelingsvraagstuk in de gemeenten/regio. Na dit plenaire deel werd (veelal in kleinere groepen) samen in gesprek gegaan over de thema s die in het betreffende dorp het meest leven. Naast deze thema s konden inwoners ook andere onderwerpen inbrengen om te bespreken. Van de gesprekken in deze parallelsessies werd door een van de deelnemers plenair een samenvatting gegeven. Na deze weergave gaf de burgemeester aan wat met het resultaat van de avond gedaan wordt richting de besluitvorming en gaf hij een beeld van het verdere vervolgproces. Een weergave van deze gesprekken vindt u per dorp door middel van aantekeningen, vaak per thema, op bijgaande flip-over vellen. Data gespreksavonden Hiernaast vindt u de data van de gespreksavonden in Molenwaard en Giessenlanden. Ook ziet u hier hoe de gespreksavonden veelal gecombineerd voor meerdere dorpen plaats vonden. Giessenlanden maandag 13 juni: Giessenburg, Giessen-Oudekerk en Schelluinen (in de Til, Giessenburg) dinsdag 21 juni : Hoogblokland en Hoornaar (in het Bruisend Hart in Hoornaar) maandag 27 juni : Arkel (in de Lingehof, Arkel) woensdag 29 juni : Goudriaan en Noordeloos (in de Multistee, Goudriaan) Molenwaard dinsdag 21 juni : Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en Streefkerk (in t Carillon, Nieuw-Lekkerland) donderdag 23 juni : Groot-Ammers, Nieuwpoort en Langerak (in Hof van Ammers, Groot-Ammers) woensdag 29 juni : Goudriaan en Noordeloos (in de Multistee, Goudriaan) donderdag 30 juni : Brandwijk, Molenaarsgraaf en Ottoland (in Dorpshuis Ottoland) maandag 4 juli: Bleskensgraaf, Oud-Alblas en Wijngaarden (in De Spil, Bleskensgraaf) Voor ondernemers is op 5 september 2016 in het Arsenaal in Nieuwpoort een aparte avond georganiseerd. 4 Top 5 kansen en zorgen In de tabel hiernaast vindt u de onderwerpen die met name aan bod kwamen op de diverse gespreksavonden. Deze tabel geeft u een beeld per gemeente. Op de gespreksavonden voor inwoners werden deze gespreksonderwerpen toegespitst op de betreffende kern. Uiteraard konden ook onderwerpen ter sprake gebracht worden los van de top 5 kansen en zorgen. Aan respondenten van de digitale enquête is een aantal onderwerpen voorgelegd met daarbij de vraag welke kansen en punten van zorg een mogelijke fusie tussen Giessenlanden en Molenwaard biedt. Men kon maximaal vier onderwerpen selecteren. In de tabel hiernaast staat de top-5 kansen en zorgen per gemeente. TOP 5 KANSEN Giessenlanden 1 Bij een fusie zijn kostenbesparingen mogelijk (31%) 2 Een samengevoegde gemeente kan beter inspelen op moeilijke vraagstukken (30%) 3 Een samengevoegde gemeente krijgt een stevigere positie in de regio (30%) 4 De financiële positie van de samengevoegde gemeente wordt steviger (22%) 5 De samengevoegde gemeente is beter in staat om de lokale publieke voorzieningen voor haar inwoners op een goed peil te houden (18%) TOP 5 ZORGEN Giessenlanden 1 Inwoners zijn minder betrokken bij een grotere gemeente (48%) 2 De toegankelijkheid van de gemeente neemt af de gemeente komt meer op afstand (48%) 3 De financiële positie van de samengevoegde gemeente wordt niet automatisch sterker dan die van twee afzonderlijke gemeenten (45%) 4 De zelfstandigheid en eigenheid van de kernen neemt af (42%) 5 Er komt meer bureaucratie in een samengevoegde gemeente (40%) Molenwaard 1 Bij een fusie zijn kostenbesparingen mogelijk (41%) 2 Een samengevoegde gemeente kan beter inspelen op moeilijke vraagstukken (37%) 3 De samengevoegde gemeente is beter in staat om de lokale publieke voorzieningen voor haar inwoners op een goed peil te houden (23%) 4 De kwaliteit van de dienstverlening van de samengevoegde gemeente verbetert (22%) 5 De zelfstandigheid van de kernen kan beter worden gewaarborgd (20%) Molenwaard 1 Inwoners zijn minder betrokken bij een grotere gemeente (59%) 2 De toegankelijkheid van de gemeente neemt af de gemeente komt meer op afstand (59%) 3 Er komt meer bureaucratie in een samengevoegde gemeente (45%) 4 De zelfstandigheid en eigenheid van de kernen neemt af (44%) 5 De financiële positie van de samengevoegde gemeente wordt niet automatisch sterker dan die van twee afzonderlijke gemeenten (41%) 5 Gemeente Giessenlanden Gespreksavond Giessenburg, Giessen-Oudekerk en Schelluinen Locatie: de Til in Giessenburg Datum: maandag 13 juni 2016 Aantal bezoekers: ± 35 (excl. raad- & collegeleden) 6 Flipovers: Gespreksavond Giessenburg, Giessen-Oudekerk en Schelluinen 7 Flipovers: Gespreksavond Giessenburg, Giessen-Oudekerk en Schelluinen 8 Flipovers: Gespreksavond Giessenburg, Giessen-Oudekerk en Schelluinen 9 Flipovers: Gespreksavond Giessenburg, Giessen-Oudekerk en Schelluinen 10 Flipovers: Gespreksavond Giessenburg, Giessen-Oudekerk en Schelluinen 11 Flipovers: Gespreksavond Giessenburg, Giessen-Oudekerk en Schelluinen 12 Gemeente Giessenlanden Gespreksavond: Hoogblokland en Hoornaar Locatie: het Bruisend Hart in Hoornaar Datum: dinsdag 21 juni 2016 Aantal bezoekers: ± 35 (excl. raad- & collegeleden) 13 Flipovers: Gespreksavond: Hoogblokland en Hoornaar 14 Flipovers: Gespreksavond: Hoogblokland en Hoornaar 15 Flipovers: Gespreksavond: Hoogblokland en Hoornaar 16 Flipovers: Gespreksavond: Hoogblokland en Hoornaar 17 Flipovers: Gespreksavond: Hoogblokland en Hoornaar 18 Gemeente Giessenlanden Gespreksavond: Arkel Locatie: de Lingehof in Arkel Datum: maandag 27 juni Aantal bezoekers: ± 60 (excl. raad- & collegeleden) 19 Flipovers: Gespreksavond: Arkel 20 Flipovers: Gespreksavond: Arkel 21 Flipovers: Gespreksavond: Arkel 22 Flipovers: Gespreksavond: Arkel 23 Flipovers: Gespreksavond: Arkel 24 Gemeente Giessenlanden en Molenwaard Gespreksavond: Goudriaan en Noordeloos Locatie: de Multistee in Goudriaan Datum: woensdag 29 juni 2016 Aantal bezoekers: ±10 (excl. raad- & collegeleden) 25 Flipovers: Gespreksavond: Goudriaan en Noordeloos 26 Flipovers: Gespreksavond: Goudriaan en Noordeloos 27 Gemeente Molenwaard Gespreksavond: Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en Streefkerk Locatie: in t Carillon in Nieuw-Lekkerland Datum: dinsdag 21 juni 2016 Aantal bezoekers: ± 25 (excl. raad- & collegeleden) 28 Gespreksavond: Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en Streefkerk 29 Gespreksavond: Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en Streefkerk 30 Gespreksavond: Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en Streefkerk 31 Gespreksavond: Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en Streefkerk 32 Gemeente Molenwaard Gespreksavond: Groot-Ammers, Nieuwpoort en Langerak Locatie: in Hof van Ammers in Groot-Ammers Datum: donderdag 23 juni 2016 Aantal bezoekers: ±10 (excl. raad- & collegeleden) 33 Gespreksavond: Groot-Ammers, Nieuwpoort en Langerak 34 Gespreksavond: Groot-Ammers, Nieuwpoort en Langerak 35 Gespreksavond: Groot-Ammers, Nieuwpoort en Langerak 36 Gemeente Molenwaard Gespreksavond: Brandwijk, Molenaarsgraaf en Ottoland Locatie: in Dorpshuis Ottoland Datum: donderdag 30 juni 2016 Aantal bezoekers: ±15 (excl. raad- & collegeleden) 37 Gespreksavond: Brandwijk, Molenaarsgraaf en Ottoland 38 Gemeente Molenwaard Gespreksavond: Bleskensgraaf, Oud-Alblas en Wijngaarden Locatie: De Spil in Bleskensgraaf Datum: maandag 4 juli 2016 Aantal bezoekers: ±25 (excl. raad- & collegeleden) 39 Gespreksavond: Bleskensgraaf, Oud-Alblas en Wijngaarden 40 #HETGESPREKWAARD
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks