Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

INDEKS OSOBOWY. Indeks zawiera informacje na temat funkcji pełnionych w 1977 r. Kursywą oznaczono nazwiska autorów cytowanych publikacji.

Category:

Entertainment

Publish on:

Views: 6 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Indeks zawiera informacje na temat funkcji pełnionych w 1977 r. Kursywą oznaczono nazwiska autorów cytowanych publikacji. A Abdellaoui Ali ambasador Algierii Abela Maurice sekretarz generalny MSZ
Transcript
Indeks zawiera informacje na temat funkcji pełnionych w 1977 r. Kursywą oznaczono nazwiska autorów cytowanych publikacji. A Abdellaoui Ali ambasador Algierii Abela Maurice sekretarz generalny MSZ Malty 402 Adamski Wiesław wiceminister spraw zagranicznych, sekretarz generalny Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną Polonia 610, 839, 846 Adewoye Omonyi minister rozwoju gospodarczego Nigerii 700 Agnelli Giovanni prezes FIAT-a 247 Ahmed Aziz minister spraw zagranicznych Pakistanu (od 30 III do 5 VII) 359 Ahrens Werner ambasador RFN (od 12 V) 455, 570, Ajmani Jagdish Chand wiceminister spraw zagranicznych Indii 165 Aleksandrow 464 Alladaye Michel minister spraw zagranicznych i współpracy Beninu 809 Amalrik Andriej dysydent radziecki, na emigracji, publicysta 189, 277 Amendola Giorgio polityk Włoskiej Partii Komunistycznej 112 Amerasinghe Hamilton Shirley przedstawiciel Sri Lanki przy ONZ 249 Andersen przemysłowiec duński, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu im. Sacharowa 516 Andersen Knud Børge minister spraw zagranicznych Danii 550, 618 Andersen O.B. chargé d affaires a.i. Danii 551 Andréani (Andreani) Jacques dyrektor Departamentu Europy MSZ Francji 302, 303, 510, 511 Andreotti Giulio premier Włoch 246, 247, 637, 769 Andrews Nicholas G. dyrektor ds. Europy Wschodniej w Departamencie Stanu USA 621 Androsch Hannes wicekanclerz i minister finansów Austrii 589 Andrzejewski Jerzy pisarz, członek KOR 26, 27, 85, 86, 107, 328, 329, , 787, 788 Antczak Krzysztof radca ambasady w Rabacie 449 Apel Hans minister finansów RFN, polityk SPD 310 Arafat Jasir przewodniczący Komitetu Wykonawczego OWP 44, 45, 363, Arbulú Galliani Guillermo generał, premier i minister wojny Peru Araripe Macedo Joelmir Campos de minister lotnictwa Brazylii 10 Armitage John Austin zastępca podsekretarza stanu USA Asad Hafiz alprezydent i szef rządu Syrii, sekretarz generalny syryjskiej Baas 44, 206, 208, 371, 814 Åstrøm Sverker podsekretarz stanu w MSZ Szwecji 223 Axen Hermann członek Biura Politycznego i sekretarz KC SED 335 Azimow Sarwar ambasador ZSRR w Islamabadzie 359, 360 Aziz Ahmed Aziz B Babiuch Edward członek BP, sekretarz KC PZPR, zastępca przewodniczącego Rady Państwa 135, 151, 276, 310, , 432, 456, 460, 520, 521, 567, 636, 668, 751 Bach Jan Sebastian ( ), kompozytor niemiecki 399, 414, 431 Bafia Jerzy minister sprawiedliwości 118, 129, 428 Bajalski Risto jugosłowiański korespondent w Moskwie 107 Bakr Ahmad Hasan algenerał, prezydent i szef rządu Iraku, naczelny dowódca sił zbrojnych, sekretarz generalny irackiej Baas 28, , 279 Baradziej Edward doradca w Departamencie II 305 Barańczak Stanisław poeta, tłumacz, opozycjonista 393 Barański Leon Józef ekonomista, były przedstawiciel Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym 61 Barèák (Barcak) Andrej minister handlu zagranicznego Czechosłowacji 223 Barcikowski Kazimierz minister rolnictwa (do 17 XII), I sekretarz Komitetu Krakowskiego PZPR (od 10 XII) 528, 592 Bardecki Andrzej ksiądz, publicysta Tygodnika Powszechnego 793 Barré (Barre) Raymond premier Francji, minister gospodarki i finansów 69 72, 579, 590, 635 Barre Siyad Barre Mohammed Bartoszek Alojzy dyrektor Gabinetu Ministra Spraw Zagranicznych 474, 846 Bartoszewski Władysław historyk, pisarz i publicysta, sekretarz generalny polskiego Pen Clubu, opozycjonista 328, 329 Barzani Mela Mustafa przywódca Kurdów irackich, od 1975 na emigracji 208 Batmunch Żambyn premier Mongolii, członek BP KC MPL-R 480 Baudouin I król Belgów 550, 660 Baum Gerhart polityk FDP, wiceminister spraw wewnętrznych RFN 118 Beethoven Ludwig van ( ), kompozytor niemiecki 399, 414, 431 Begin Menachem premier Izraela , 789 Beitz Berthold przemysłowiec niemiecki, prezes rady nadzorczej koncernu Kruppa 339 Bejgier S. radca handlowy w Helsinkach 421 Benedict Hans dziennikarz austriacki 394 Benelli Giovanni dyplomata watykański, arcybiskup Florencji (od 3 VI) 681 Benio Mikuláš (Mikulasz) członek KC Komunistycznej Partii Czechosłowacji, kierownik sekretariatu sekretarza generalnego 260 Bergland Robert amerykański sekretarz stanu ds. rolnictwa (od 23 I) Beria Ławrientij P. ( ), szef aparatu bezpieczeństwa ZSRR 659 Berlinguer Enrico sekretarz generalny KC Włoskiej Partii Komunistycznej 112, 190, 193, 642 Bhutani Suderhan Kumar ambasador Indii 165, 167, 169, 305 Bhutto Zulfikar Ali premier Pakistanu, minister obrony i bezpieczeństwa publicznego (do 5 VII), przewodniczący Pakistańskiej Partii Ludowej (do 19 IX) 283, 359, 360 Białkowski Tadeusz ambasador w Phenianie 148, 298, 616, 660, 734 Białoszewski Miron poeta, prozaik 787 Biały Juliusz wicedyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego 474 Bieguński 824 Bień Witold prezes Narodowego Banku Polskiego 320 Biermann Wolf poeta, pieśniarz, w 1976 pozbawiony obywatelstwa NRD 516, 648 Biernacka Hanna dyrektor Biura do Spraw Socjalnych 847 Biernacki Mieczysław radca prawny w Departamencie III 340 Bierring Ole podsekretarz stanu w MSZ Danii Bil ak (Bilak) Vasil członek Prezydium i sekretarz KC Komunistycznej Partii Czechosłowacji 58, 113, 182 Biowski Henryk radca w Departamencie ds. Stosunków z ZSRR, I sekretarz ambasady w Moskwie (od 1 VII) 516 Bismarck Philipp von polityk CDU, poseł do Bundestagu, przewodniczący Ziomkostwa Pomorzan 702 Bisztyga Jerzy ambasador w Atenach 210, 242, 280, 324, 360, 406, 407, 412, 418, 452, 624, 660, 696, 701, 720, 777, 797, 803 Bitsios Dimitrios minister spraw zagranicznych Grecji (do 28 XI) 324, Blajfer Bogusława opozycjonistka, współpracowniczka KOR 393 Blech Klaus dyrektor Departamentu Politycznego MSZ RFN (od 6 V), wcześniej dyrektor Wydziału Planowania 144, Blomberg Jaakko specjalny doradca ministra ds. rozbrojenia Finlandii 421 Blumsztajn Seweryn opozycjonista, członek KOR 503 Bocheński Józef Maria dominikanin, profesor filozofii we Fryburgu 351 Bodin Tom dziennikarz Radia Wolna Europa 784 Boffa Giuseppe dziennikarz L Unita, członek Włoskiej Partii Komunistycznej 779 Bogdański Bernard ambasador w Bernie 210, 242, 360, 418, 452, 486, 623, 660, 696, 701, 720, 737, 742, 777, 797, 803 Bokassa Jean-Bédel (Bokassa I) cesarz Cesarstwa Środkowoafrykańskiego 763 Bölling Klaus polityk SPD, szef Urzędu Prasy i Informacji RFN 730 Bolt Basil ambasador Nowej Zelandii (rezydujący w Wiedniu) 706 Bondarenko Aleksander P. dyrektor III Departamentu Europejskiego MSZ ZSRR 577 Bonnano B. amerykański delegat na Światowe Zgromadzenie Budowniczych Pokoju 365 Bonner Jelena radziecka dysydentka, żona Andrieja Sacharowa 516, 517 Borek Józef ksiądz, wikariusz kościoła w Górkach Kampinoskich 292 Borodziej Włodzimierz Bourges Yvon minister obrony Francji 579 Božović Aleksander dyplomata jugosłowiański, przewodniczący XXXIII sesji Komisji Praw Człowieka ONZ 87 Bożym Stefan wicedyrektor w Departamencie V 78, 417, 418 Bradshaw James E. radca prasowo-kulturalny ambasady USA Brajlović A. dziennikarz jugosłowiański, korespondent Politiki 107 Brandt Willy przewodniczący SPD, przewodniczący Międzynarodówki Socjalistycznej, b. kanclerz RFN 59, , 310, 339, 392, 422, 460, , 567, 571, 636 Brandys Kazimierz pisarz, redaktor pisma Zapis 787, 788 Breżniew Leonid sekretarz generalny KC KPZR, przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR (od 16 VI) 3, 40, 43, 105, 107, 136, 210, , 259, 282, 338, 371, 375, 378, 440, 461, 473, , 586, 590, 622, 631, 635, 638, 650, 668, 670, 671, 673, 744, 750, 753, 755, 761, 772, 816, 820, 831 Brown Harold sekretarz stanu do spraw obrony USA 669 Brus Włodzimierz ekonomista, wykładowca uniwersytecki, emigrant 779 Brzeziński Zbigniew doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego 60, 76, 77, 83 85, 212, 233, 472, 473, 477, 478, 645, 673, 748, 749, , 784, 832 Brzóska Stanisław pracownik MHZiGM 730, 731 Buchała Rudolf publicysta pisma Chrześcijanin w Świecie 783 Bukowski Władimir rosyjski pisarz polityczny, dysydent, wydalony z ZSRR 87, 155, 277 Bumedien Huari prezydent Algierii 814 Burakiewicz Janusz ambasador w Belgradzie 210, 278, 280, 360, 381, 418, 585, 660, 696, 701, 720, 737, 760, 768, 777, 797, 803 Burski Ksawery starszy ekspert w Departamencie II, radca ambasady w Pekinie (od 1 XII) 91, 465 Burtica Cornel wicepremier Rumunii, członek Stałego Biura Politycznego Komitetu Wykonawczego KC Rumuńskiej Partii Komunistycznej 183 Buttigieg Anton prezydent Malty 402 C Çag layangil I hsan Sabri minister spraw zagranicznych Turcji 360 Carli Guido prezes Włoskiej Powszechnej Konfederacji Przemysłu (Confindustria) 246, 247 Carrillo Solares Santiago sekretarz generalny KC Komunistycznej Partii Hiszpanii 112, 190, 193, 642 Carter Jimmy prezydent USA (od 20 I) 16, 42 44, 60, 85, 155, 219, 232, 233, 284, 322, 353, 387, 436, 437, 469, 477, 478, 500, , 552, 559, 586, 589, 590, 596, 619, , 627, 638, 639, 644, 645, , 657, , 675, 749, , 770, , 795, , 813, 815, 818, , Carter Rosalynn żona prezydenta USA 832 Casaroli Agostino arcybiskup, sekretarz Rady do Spraw Publicznych Kościoła 56, 57, 408, 409, , 504, 584, 585, , 703, 792, 799, 800 Castro Fidel Ruz sekretarz generalny KC Komunistycznej Partii Kuby, przewodniczący Rady Państwa i Rady Ministrów 138, 139 Ceauºescu (Ceausescu) Elena członek Politycznego Komitetu Wykonawczego KC Rumuńskiej Partii Komunistycznej, żona Nicolae 241, 638 Ceauºescu (Ceausescu) Nicolae sekretarz generalny KC Rumuńskiej Partii 878 Komunistycznej, prezydent Rumunii 203, 241, 242, , 286, , 523, 524, 578, 581, 632, 638, 759 Cedenbał Jumdżagijn I sekretarz KC MPL-R, przewodniczący Prezydium Wielkiego Churału Ludowego 480, 481, 483, 484, 578, 613 Cekiera Stanisław radca ambasady w Sztokholmie 647, 660, 666, 695, 696, 701, 720, 737, 742 Chabasiński Andrzej II sekretarz ambasady w Luandzie 412 Chabasiński Wojciech ambasador w Lizbonie 210, 242, 342, 360, 412, 418, 452, 624, 660, 696, 701, 720, 737, 777, 797, 803 Chandra Romesh polityk indyjski, przewodniczący Międzynarodowego Forum Łączności Sił Pokoju, przewodniczący Światowej Rady Pokoju (od 11 V) 225, Charchardin Oleg S. zastępca przewodniczącego Radzieckiego Komitetu Obrony Pokoju Chavan Yeshwantrao Balwantrao minister spraw zagranicznych Indii (do 31 III) Chimek Vladimír przewodniczący Stołecznej Rady Związków Zawodowych Czechosłowacji 58 Chissano Joaquim minister spraw zagranicznych Mozambiku 8 Chmiel Józef radca ambasady w Bonn (do 16 IX), wicedyrektor Departamentu Konsularnego (od 19 X) 31 Chn oupek (Chnioupek) Bohuslav minister spraw zagranicznych Czechosłowacji, członek KC Komunistycznej Partii Czechosłowacji 59, 102, 238 Chollier Y. francuski delegat na Światowe Zgromadzenie Budowniczych Pokoju 367 Chomicka Danuta siostra robotnika aresztowanego w 1976 w Radomiu, uczestniczka głodówki w kościele św. Marcina 393 Chomicka Lucyna żona robotnika aresztowanego w 1976 w Radomiu, uczestniczka głodówki w kościele św. Marcina 393 Christiansen sekretarz KC Komunistycznej Partii Danii 327 Christopher Warren zastępca sekretarza stanu USA (od 26 II) 363, 756 Chruszczewski Marian radca ambasady w Budapeszcie (od 25 VII) 788 Ciaś Kazimierz dyrektor Departamentu Kadr i Szkolenia 18, 288, 411, 665, 846 Cieślar Paweł wicedyrektor Departamentu IV, ambasador w Sztokholmie (od 1 XII) 224, 314, 315, 398, 551, 777, 797, 803 Clairborne Pell amerykański senator, członek Partii Demokratycznej 372 Consalvi Simon Alberto przedstawiciel Wenezueli przy ONZ, minister spraw zagranicznych (od 14 VII) 717 Cooper Richard N. podsekretarz stanu USA ds. ekonomicznych (od II) 576, 826 Corvalán (Corvalan) Lopez Luis sekretarz generalny KC Komunistycznej Partii Chile 87, 363, 365 Craxi Benedetto (Bettino) sekretarz Włoskiej Partii Socjalistycznej, wiceprzewodniczący Międzynarodówki Socjalistycznej 203, 779 Cyrankiewicz Józef b. premier, przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju, członek Prezydium Światowej Rady Pokoju 226, 367 Cywiński Bohdan redaktor naczelny miesięcznika Znak, publicysta, opozycjonista 393 Czaja Herbert polityk CDU, poseł do Bundestagu, przewodniczący Związku Wypędzonych 733 Czan Czun-ciao Zhang Chunqiao Czang Kaj-szek Jiang Jishi 879 Czapla Jan ambasador w New Delhi 305, 484, 660, 696, 701, 720, 734, 737, 797, 803 Czarkowski Antoni radca w stałym przedstawicielstwie przy ONZ w Nowym Jorku (do 31 VIII), wicedyrektor w Departamencie Międzynarodowych Organizacji (od 1 X) 248, 280, 781 Czarnecki Bogdan radca misji wojskowej w Berlinie (od 10 VIII) 685, 686 Czerwiński Zbigniew szef misji przy KNPN w Kaesongu (do 16 III) 12, 13, 17 Czesak Józef ambasador w Ottawie 10, 210, 242, 360, 384, 452, 486, 624, 660, 696, 700, 720, 737, 742, 777, 790, 792, 797, 803 Czou En-laj Zhou Enlai Czuliński Jeremi radca ambasady w Sztokholmie (do 1 VI), wicedyrektor Departamentu Prasy, Współpracy Kulturalnej i Naukowej (od 20 VIII) 27, 695 Czurlej Marek dyrektor Departamentu Łączności 18, 647, 762, 763, 790, 791, 847 Czyrek Józef wiceminister spraw zagranicznych 24, 25, 56, 57, 74, 75, 93, 94, 104, 211, 229, 268, 269, 276, 287, 289, 301, 304, 311, 324, 325, 330, 331, 351, 356, , 362, 373, 407, 409, 420, 421, 426, 427, 434, 445, 454, 508, 510, 520, 521, 551, 556, 557, 566, 570, 575, 577, 612, 615, , 623, 658, 660, 667, 679, 681, , , 702, 703, 708, , 758, 760, 762, 765, 797, 799, 802, 803, 839, 846 D Dagfrid Lie obywatelka Szwecji aresztowana 26 VIII podczas rozrzucania ulotek 647 Dajani Nijmeddin minister przemysłu i handlu Jordanii (od II) 745 Dang urzędnik MSZ Wietnamu 468 Darkal generał syryjski 710 Dau M.K. kierownik wydziału w MSZ Danii 551 Dauge Louis ambasador Francji (do VII) 71, 301, 303, 304, 492 Davies Richard T. ambasador USA 508, 510, 529, 596, 735, 736, 748, 750, , 784, 785 Dąbrowa Sławomir przewodniczący delegacji na rokowania wiedeńskie (do 31 VII), wicedyrektor Departamentu Studiów i Programowania 720, 721 Dąbrowski Bogumił radca w Departamencie II (od 1 VIII), wcześniej starszy ekspert 465 Dąbrowski Bronisław biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, sekretarz Konferencji Episkopatu Polski 56, 292, 293, 326, 373, 374 Dąbrowski Konstanty ( ), ekonomista, polityk, minister skarbu ( ) 61 Dembowski Zbigniew konsul generalny w Nowym Jorku 38, 90 Deng Xiaoping polityk chiński, wicepremier i wiceprzewodniczący KC Komunistycznej Partii Chin (od 21 VII) 45, 294, 632 Desai Morarji premier Indii (od 24 III) 305, 617 Després Arsene I sekretarz ambasady Kanady 384 Desta Fesha major, członek Tymczasowej Wojskowej Rady Administracyjnej Etiopii 244, 245, 697 Dillon Clarence Douglas amerykański dyplomata i polityk 62 Djuranović Veselin przewodniczący Związkowej Rady Wykonawczej (premier) Jugosławii (od 15 III) 557, 632, , 692 Djurović A. doradca ministra spraw zagranicznych Jugosławii 557 Długołęcki Piotr 3 880 Długosz Stanisław wiceminister handlu zagranicznego i gospodarki morskiej 302, 416, 568 Dmochowski Marian podsekretarz stanu (od 14 I), wcześniej ambasador w Berlinie 102, 103, 224, 318, 337, 412, 414, 516, 692, 839, 846 Dobrosielski Marian dyrektor PISM, delegat na spotkanie KBWE w Belgradzie 367, 447, 448, 667, 711, 712 Dobrowolski Stanisław dyrektor Archiwum MSZ 847 Dobrynin Anatolij F. ambasador ZSRR w Waszyngtonie 155, 353, 477, 478 Dohnanyi (Dohnani) Klaus von wiceminister spraw zagranicznych RFN 31, 35, 36, 144 Dole Robert senator USA, członek Partii Republikańskiej 372 Dołgich Władimir I. sekretarz KC KPZR 135 Domagała Władysław dyrektor Biura Tłumaczy 847 Donlon Sean podsekretarz stanu w MSZ Irlandii 313 Drotterová Marie solistka baletu w Czechosłowacji 58 Drozdenko Wasilij I. ambasador ZSRR w Bukareszcie 204 Drożniak Edward ekonomista, były prezes Narodowego Banku Polskiego 61 Dryżałowski konsul w Aleksandrii 23 Dubinin Jurij W. dyrektor I Departamentu Europejskiego MSZ ZSRR 577 Dugersuren Mangałyn minister spraw zagranicznych Mongolii 483 Durafour Michel minister gospodarki i finansów Francji (do 30 III) 70 Dziemiańczuk K. uczestnik ekspedycji geologicznej w Mongolii 354 Dziuranowić Veselin Djuranović Veselin Dziwirek R. radiooperator w ambasadzie w Lagos 762 Dżallud Abd es-salam major, sekretarz generalny Powszechnego Kongresu Ludowego (premier) Libii 379, 381 Dżuranović Djuranović Veselin E Ego-Aguirre Julio wiceminister spraw zagranicznych Peru 340 Eicher Heinz sekretarz stanu w ministerstwie pracy i spraw socjalnych RFN 99, 100, 119 Elías Martinena Antonio dyrektor generalny MSZ Hiszpanii 75 Elomaa Ritva-Liisa sekretarz ds. informacji w Departamencie Politycznym MSZ Finlandii 421 Enckell Carl Frederik Ralph ambasador Finlandii 420, 427 Ernst 356, 357 Escovar Salom Ramon minister spraw zagranicznych Wenezueli (do 14 VII) 717 F Fabiola królowa Belgów 660 Fahmi Ismail wicepremier i minister spraw zagranicznych Egiptu (do 17 XI) 44 Fajon Étienne członek BP KC Francuskiej Partii Komunistycznej 642 Falin Walentin M. ambasador ZSRR w Bonn 269 Fälldin (Falldin) Thorbjörn premier Szwecji 115, 418 Faluvégi (Faluvegi) Lajos minister finansów Węgier 318, 319, 519 Fekecz Janusz wicedyrektor Departamentu IV 407, 708, Feliksiak Jerzy dyrektor Departamentu IV 26, 133, 175, 176, 302, 303, 331, 362, 397, 398, 402, 421, 429, 440, 450, 474, 492, 526, 551, 577, 580, 706, 808, 846 Ferro Puente generał kubański, doradca dowódcy obrony cywilnej Angoli 587 Ficowski Jerzy poeta, pisarz, opozycjonista 779 Fijałkowski Ryszard wicedyrektor Departamentu II (do 15 IX), następnie dyrektor 98, 99, 466, 582, 583, 593, 629, 706, 718, 740, 741, 743, 785, 786, 812, 846 Finke-Osiander Renate naczelnik wydziału ds. krajów socjalistycznych w MSZ RFN 455, 727, 729 Fischer Oskar minister spraw zagranicznych NRD 102 FitzGerald Garret minister spraw zagranicznych Irlandii 313, 314 Fleischhauer Carl-August dyrektor Departamentu Prawnego MSZ RFN 31 Ford Gerald prezydent USA (do 20 I) 42, 43, 76, 477, 651, 669, 784 Forlani Arnaldo minister spraw zagranicznych Włoch 246, 247, 769 Francis Antwan (Anton) student, obywatel Libanu 594, 595 Frank Paul szef kancelarii prezydenta RFN 311 Franko Ivan polityk jugosłowiański 689 Frąckiewicz Ryszard dyrektor Centrum Informacji 847 Frela 767 Frelek Ryszard kierownik Wydziału Zagranicznego KC PZPR 28, 95 98, 115, 131, 135, 151, 174, 177, , 246, 247, 260, 318, 335, 381, 383, 395, 502, 503, 507, 508, 615, 617, 619, 623, 627, 629, 648, 668, 674, 693, 751, 826 Friderichs Hans minister gospodarki RFN (do 7 XI) 460, 724 Frudden Mark P. admirał USA 17 Frydenlund Knut minister spraw zagranicznych Norwegii 558, 559 Fukuda Takeo premier Japonii 334 G Gahrton Carl Per polityk szwedzki, poseł Partii Ludowej 299, 300 Gajda Jan chargé d affaires ambasady w Tiranie 660, 696, 701, 720, 737, 797, 803 Gajzler Roman ambasador w Ułan Bator 354, 518, 585, 660, 734, 768 Galan M. ambasador Czechosłowacji w Hadze 237 Gałczyński Konstanty Ildefons ( ), poeta 787 Gałęzowska Irena ( ), pracownik Biblioteki Polskiej w Paryżu 526 Gandhi Indira premier Indii (do 24 III) 45, 79, 80, 145, 305, 366 Garland Combe Juan ambasador Peru 340 Gavshon Arthur dziennikarz 786 Gawłowski Wiesław siatkarz 766 Gawrysiak Jerzy ambasador w Berlinie (od 22 I) 131, 278, 360, 381, 418, 486, 585, 648, 649, 660, 696, 701, 720, 737, 760, 768, 770, 777, 797, 803, 811 Gehlhoff Walter sekretarz stanu w MSZ RFN, ambasador przy Stolicy Apostolskiej (od 24 V) , 143, 144, 357 Genscher Hans-Dietrich minister spraw zagranicznych RFN 30, 117, 122, 125, 127, 128, 139, 140, 144, 882 156, 268, 270, 287, 310, 392, 435, 461, 550, 573, 579, 591, 615, 683 Georgiades charge d affaires Cypru w Moskwie 508 Geresz Jerzy opozycjonista, współpracownik KOR 393 Gerlachowski 465 Gersa polityk argentyński 416 Gessese Kidane Gessese Wode Gęborski Czesław były komendant obozu w Łambinowicach 231 Gierek Edward I sekretarz KC PZPR passim Giscard d Estaing Valéry prezydent Francji 69 72, 155, 189, 265, 276, 445, 492, 493, 586, 590, 635, 816 Giżowski 398 Glanc Mieczysław radca ambasady w Berlinie 539, 541 Glazur Adam minister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych 118, 310 Goebbels Joseph ( ), minister propagandy III Rzeszy 659 Goldberg Arthur przewodniczący delegacji USA na belgradzkie spotkanie KBWE 667 Goldmann Nahum przewodniczący Światowego Kongresu Żydowskiego (do XI) 759 Goldschlag Klaus wiceminister spraw zagranicznych Kanady , 390 Golik
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks