Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Informatiebijeenkomst zaalhockey 26 november Welkom!

Category:

Magazines/Newspapers

Publish on:

Views: 21 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Informatiebijeenkomst zaalhockey 26 november 2014 Welkom! Wat gaan we doen? Waarom zaalhockey Waar & wanneer Zaalleiding Fluiten Specifiek voor Jongste Jeugd Jeugdbegeleiding Digitaal Wedstrijd Formulier
Transcript
Informatiebijeenkomst zaalhockey 26 november 2014 Welkom! Wat gaan we doen? Waarom zaalhockey Waar & wanneer Zaalleiding Fluiten Specifiek voor Jongste Jeugd Jeugdbegeleiding Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) Uitrusting Totslot Waarom zaalhockey? Alternatief voor midwintercompetitie Snel en dynamisch Technische en tactische ontwikkeling Onderdeel van technisch beleidsplan club Effect van zaalhockey zichtbaar op veld Waar en wanneer 6 speeldagen in 8 weekeinden Start 6 & 7 december 2014 Laatste speelronde: 7 & 8februari 2014 Kerstvakantie: 22 december t/m 2 januari (Let op: er zijn wedstrijden in het laatste weekend van de kerstvakantie) Ook wedstrijden op zondag Informatie op Standenmotor-Zaal poule-indeling en wedstrijdprogramma zie ook KNHB/Districten/Zuid-Holland/Zaal Zaalleiding 1 Alleen door (2) volwassenen In en om het veld Contact tussen zaalbeheerder en teams Verantwoordelijk voor: speelveld (uitleggen en opruimen) de overige ruimtes (toezicht) uitrusting van spelers tijd en strafbankje administratieve afhandeling spelronde Geen andere taken (fluiten of coachen) Zaalleiding 2 Tijd is tijd! sporthallen voor bepaalde tijd gehuurd, aanvangstijd eerste wedstrijd vaak openingstijd sporthal! 3 wedstrijden in 2 uur 40 minuten per wedstrijd (35 + 5); geen rust Start en eindig op tijd! kort wedstrijden in, doe dit zo snel mogelijk en informeer teambegeleiders geen onderbreking tijd loopt altijd door! maak snel ruimte voor volgende spelronde, handel administratie desnoods af aan de bar Fluiten 1 Speelronde meestal drieluik afhankelijk van aantal teams in poule Senioren wordt net als bij jeugdteams! Per wedstrijd Junioren: 1 scheidsrechter per spelend team (op donderdag voor de wedstrijd even contact opnemen met de scheidsrechter die staat opgesteld) De Jongste Jeugd wordt door een ouder van het team gefloten Scheidsrechters wisselen van helft halverwege wedstrijd taak zaalleiding Fluiten 2 Grote overeenkomst met veld: 23 meter lijn op veld is middenlijn in zaal 5 meter afstand op veld is 3 meter in zaal Zie ook _Briefing+zaalhockey.aspx Specifiek voor Jongste Jeugd Bal moet bij push op doel onder (fictieve) plankhoogte blijven Spelen met vliegende keep (zonder keepersuitrusting) is niet toegestaan Uitslagen en standen worden (cfveld) niet gepubliceerd; dit is landelijk KNHB-beleid Verder zijn alle regels zoals voor senioren en junioren, maar spelbegeleider scheidsrechter: Scheidsrechterskaart niet verplicht Evt spel stilleggen voor enige uitleg / aanwijzingen Maatregelen bij groot verschil in sterkte (strenger fluiten) Fluiten in geest wedstrijd; spel niet te vaak onderbreken, veiligheid staat voorop Jeugdbegeleiding Ouder dan 18 en van gelijke sekse als team Geen mannen bij de meisjes in de kleedkamer Geen jeugdbegeleiding = geen toegang Melden bij zaalleiding: Team is aanwezig Toezicht op team buiten veld Toezicht op aantal mensen op bank (6+4) Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) ALLE zaalwedstrijden via DWF Jongste Jeugd: coaches handelen af, cfveld, spelbegeleiders hoeven niets te doen Jeugd en Senioren; scheidsrechters van alle clubs binnen blok kunnen afhandelen; coaches ontvangen verificatiecode en geven die aan de scheidsrechters (cf veld). Handel het formulier zo snel mogelijk na de wedstrijd af. Hinder hierbij niet de volgende teams Als formulier niet goed afgewikkeld kan worden door coaches/aanvoerders, bv omdat scheidsrechters het niet afwikkelen, stuur dan een mail met uitslag en evt bijzonderheden (bv gele/rode kaarten) naar: Uitrusting Schoenen binnen gym, geen zwarte zolen Niet buiten met binnen schoenen Sticks zaalsticks: niet verplicht, vaak wel vereist! dunner en lichter dan veldsticks (alleen pushen) Zaalhandschoen Gesloten vingers Kleding + uitrusting doelverdediger Geen onderdelen die de vloer kunnen beschadigen Voor de keepers zijn zaalriempjes aangeschaft. Deze worden vanavond uitgedeeld, samen met de zaalhockeybal.
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks