Please download to get full document.

View again

of 83
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

INFORMÁTOR říjen 2016 odloučené pracoviště Nový Jičín a společné informace pro všechny regiony MSK

Category:

Creative Writing

Publish on:

Views: 12 | Pages: 83

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
INFORMÁTOR říjen 2016 odloučené pracoviště a společné informace pro všechny regiony MSK tel.: Šablony pro MŠ a ZŠ I - pomoc při přípravě
Transcript
INFORMÁTOR říjen 2016 odloučené pracoviště a společné informace pro všechny regiony MSK tel.: 1. Šablony pro MŠ a ZŠ I - pomoc při přípravě i realizaci... 3 A. Podání žádosti - individuální konzultace... 3 B. Administrace projektu... 3 C. Nabídka DVPP (akreditováno MŠMT)... 3 D. Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky ( M) se zkouškou profesní kvalifikace Řízení škol Metodické poradny pro MŠ a ZŠ Česká školní inspekce pro ředitele MŠ, ZŠ, SŠ Hejného matematika s H-mat o.p.s Vzdělávání pracovníků školních jídelen Studium pro školní metodiky prevence Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Studium pro koordinátory ŠVP Doporučujeme Udržitelnost projektů Efektivní management škol EMA Informatorium školy mateřské Integrace na druhou EduČas Dialog bez bariér Podpora poradců pro implementaci kurikulární reformy Škola pro život Projekty Perspektiva 2010 a Elektronická školička Projekt RESTART Metodická a poradenská pomoc v oblasti ICT technologie na vaší straně Microsoft řešení a podpora škol Konference věnované ICT ve škole Pro aktivní učitele Akreditované DVPP kurzy a kurzy DV v oblasti ICT pro vás Novinky a vychytávky Google a Microsoft řešení a aplikace Nabídka pro mateřské školy a první stupeň základní školy Jak se na ICT kurzy přihlásit? Jak získat informace? Odloučené pracoviště GEMMA Organizuje v říjnu Organizuje v listopadu Organizuje v prosinci Připravuje na leden Časový sled vzdělávacích programů říjen leden 1. ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I - POMOC PŘI PŘÍPRAVĚ I REALIZACI MŠMT dne zveřejnilo výzvu a zpřístupnilo žádost o podporu v IS KP14+ včetně kompletní závazné dokumentace. Nabízíme Vám pomoc při přípravě i realizaci projektu A. Podání žádosti - individuální konzultace V případě zájmu můžeme Vaší škole nabídnout individuální konzultaci při přípravě projektové žádosti přímo u Vás ve škole. služby se odvíjí od délky konzultace (400 Kč/h). Kontaktní osoby: Mgr. Marie Apriasová, (oblast Ostrava a okolí) Mgr. Blanka Kozáková, (MSK mimo výše uvedené) B. Administrace projektu Dále poskytujeme pomoc při administrací projektu školy. Služba pokrývá pomoc při řízení a výkaznictví projektu: Úvodní osobní schůzka Průběžné sledování indikátorů a závazného výkaznictví Zpracování Zprávy o realizaci vč. kontroly příloh v závazných termínech Konzultace online, osobně na KVIC dle dohody, eskalace dotazů na MŠMT/NIDV Kontrola vizuální identity povinných materiálů Nutnost kontaktní osoby ve škole Jedná se o smluvní vztah, registrace školy je možná do naplnění kapacity Kč/projekt. V případě zájmu, dotazů, se prosím obracejte na Kontaktní osoby: Mgr. Marie Apriasová, Mgr. Blanka Kozáková, C. Nabídka DVPP (akreditováno MŠMT) Nabídka bude každý měsíc rozšiřována a konkretizována tak, abyste mohli v průběhu celého zvoleného období vzdělávat své pedagogy individuálně či objednat si vzdělávání pro celý pedagogický sbor podle podmínek výzvy. Pozn.: Uvedené rozsahy hodin v šablonách jsou minimální, konkrétní vzdělávací program může být delší. Vzdělávání musí být akreditováno MŠMT (některé z uvedených programů k akreditaci připravujeme). Pro podrobnější informace (např. obsah DVPP, termíny apod.) se obracejte na naše pracoviště: Mgr. Ilona Fiurášková, Frýdek-Místek Karin Šebestová, Opava Mgr. Eva Krzywoňová, Ostrava Mgr. Monika Slobodníková, Mgr. Zuzana Nevřelová, D. Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky ( M) se zkouškou profesní kvalifikace Akreditovaný kurz, po jehož absolvování můžete pracovat jako kvalifikované chůvy i pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I. Více informací poskytne Mgr. Ludmila Muchová, tel.: DVPP pro mateřské školy I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v rozsahu 40 h Název Lektor Termín Místo Rozvoj osobnosti pedagoga Osobnostně sociálním rozvojem pedagoga k lepší spolupráci s kolegy a rodiči Osobnostní a sociální rozvoj pedagoga dvojice lektorů M. Hofman, P. Řezáč dvojice lektorů J. Švec, M. Dubec D. Forýtková od r od r , , , , , Ostrava, příp. další pracoviště KVIC na pracovištích KVIC dle zájmu Opava I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v rozsahu 16 h Název Lektor Termín Místo Osobnostně sociálním rozvojem pedagoga k nenásilné komunikaci s dětmi a rodiči Osobnostně sociální rozvoj pedagoga Letní škola osobnostně sociálního rozvoje pedagoga Osobnostně sociální rozvoj dvojice lektorů J. Švec, M. Dubec J. Halda A. Vlková D. Forýtková nebo M. Herman od r a až na pracovištích KVIC dle zájmu Frýdek-Místek na rekreačním zařízení, organizuje pobočka Nový Jičín od r Opava I/2.3 a) Čtenářská pregramotnost v rozsahu 16 hodin Název Lektor Termín Místo Práce s příběhem v MŠ a na I. stupni ZŠ - rozvoj čtenářské gramotnosti M. Hak od r Tvořivá literární výchova v MŠ a v 1. třídě ZŠ B. Rozehnalová od r Rozvoj předčtenářské gramotnosti dětí v praxi MŠ Rozvoj předčtenářské gramotnosti dětí v praxi MŠ Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení v mateřské škole N. Toflová, J. Bartošová N. Toflová, J. Bartošová A. Štěpánová, V. Wrožynová 21. a , na pracovištích KVIC dle zájmu na pracovištích KVIC dle zájmu a Frýdek-Místek od ledna 2017, další na prac. KVIC dle zájmu Podpora čtenářské gramotnosti a rozvoje jazykových kompetencí v MŠ M. Škardová 8. a Poslouchám, čtu a rozumím! S. Korcová 1. a Poslouchám, čtu a rozumím! S. Korcová 18. a KVIC Opava, další na prac. KVIC dle zájmu Frýdek-Místek I/2.3 b) Matematická pregramotnost v rozsahu 16 hodin Název Lektor Termín Místo Rozvoj předmatematických představ dětí v praxi N. Toflová, L. Kaločová 9. a Rozvoj předmatematických představ dětí v praxi Rozvoj předmatematických představ dětí v praxi Rozvoj předmatematických představ dětí v praxi Matematické dovednosti předškolních dětí s použitím prvků pedagogiky Montessori Připravujeme spolupráci s H-mat - matematika Hejného, více na N. Toflová, 27. a L. Kaločová 2017 Frýdek-Místek N. Toflová, 24. a L. Kaločová 2017 Opava N. Toflová, 10. a L. Kaločová 2017 Ostrava I. Rádková od března 2017 na pracovištích KVIC dle zájmu lektoři H-mat od r na pracovištích KVIC dle zájmu I/2.3 Inkluze v rozsahu 16 hodin Název Lektor Termín Místo Vytváříme podpůrné prostředí pro děti s nadáním Práce s dětmi s poruchami chování (20 h) Grafomotorika a vše, co k ní patří A. Pokorná, M. Fišerová N. Gavendová, K. Vítková Y. Heyrovská Práce s dětmi a žáky cizinci v předškolních zařízeních a na D. Forýtková od r od r. 2017, na dalších prac. KVIC dle zájmu , na dalších prac. KVIC dle zájmu na pracovištích KVIC dle zájmu I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ v rozsahu 24 hodin Název Lektor Termín Místo Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ A. Vlková A. Vlková Frýdek-Místek Opava Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ A. Vlková Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ Specifika práce předškolního pedagoga s dítětem mladším tří let v MŠ Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ. Akademie pro batolata. (48 h celkem) A. Vlková P. Korbelová a kol. A. Vlková od r od podzimu 2017 Ostrava, na dalších prac. KVIC dle zájmu, na dalších prac. KVIC dle zájmu I/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ Název Lektor Termín Místo Primární logopedická prevence ve školství (kurz akreditovaný dle standardu MŠMT pro logopedické asistenty) M. Dvořáková, K. Kunzová od Ostrava (připravuje prac. Frýdek-Místek) I/3.2 Individualizace vzdělávání v MŠ v rozsahu 40 hodin Název Lektor Termín Místo Jak na individualizaci v mateřské škole Jak na individualizaci v mateřské škole Jak na individualizaci v mateřské škole J. Gardošová, N. Toflová J. Gardošová, N. Toflová J. Gardošová, N. Toflová 6., 7., 13., Frýdek-Místek , 10., 30., , Opava , 19., 23., , Jak na individualizaci v mateřské škole J. Gardošová, N. Toflová odpoledne do dopoledne na rekreačním zařízení, organizuje (bez ubytování a stravy) DVPP pro základní školy II/2.1, 2.2, a varianta a) Čtenářská gramotnost v rozsahu 16, 32, či 80 h (zatím nenabízíme rozsah 56 h) Název - rozsah 16 h Lektor Termín Místo Čtení a příprava na psaní v 1. třídě Strategie čtenářské gramotnosti pro 1. st. ZŠ H. Mühlhauserová N. Rutová 2. a Ostrava a dále v r a Ostrava, Opava, Frýdek-Místek, Strategie čtenářské gramotnosti pro 1. st. ZŠ N. Rutová 1. a Ostrava Strategie čtenářské gramotnosti pro 1. st. ZŠ M. Škardová jaro 2017 Práce s příběhem v MŠ a na I. stupni ZŠ - rozvoj čtenářské gramotnosti M. Hak od jara 2017 další pracoviště dle zájmu na pracovištích KVIC dle zájmu Práce s příběhem na II. stupni ZŠ - rozvoj čtenářské gramotnosti M. Hak od jara 2017, další dle zájmu Metody a formy práce rozvíjející čtenářskou gramotnost a efektivní a D. Svobodová učení Metody a formy práce rozvíjející čtenářskou gramotnost a efektivní 15. a D. Svobodová učení 2017 Opava Tvořivá literární výchova v MŠ a v 1. třídě ZŠ B. Rozehnalová od jara 2017 na pracovištích KVIC dle zájmu Aktivizující metody v literární výchově na 1. a 2. stupni ZŠ B. Rozehnalová od jara 2017 Čtenářská gramotnost a její využití pro osobnostní vývoj žáka na 2. st. ZŠ B. Rozehnalová od jara 2017 I s poezií lze si hrát. Čtení poezie pomáhá čtenářské gramotnosti. B. Rozehnalová od jara 2017 Podpora čtenářství na základní škole B. Rozehnalová od jara 2017 na pracovištích KVIC dle zájmu na pracovištích KVIC dle zájmu na pracovištích KVIC dle zájmu, na dalších prac. KVIC dle zájmu Volné a tvůrčí psaní v literární výchově pro 2. st. ZŠ B. Rozehnalová 4. a Opava Volné a tvůrčí psaní v literární výchově pro 2. st. ZŠ B. Rozehnalová od jara na pracovištích KVIC dle zájmu Název - rozsah 32 h Lektor Termín Místo RWCT pro pokročilé L. Kyncl, B. Kynclová od Ostrava Název - rozsah 80 h Lektor Termín Místo Čtením a psaním ke kritickému myšlení L. Kyncl, B. Kynclová od Ostrava II/2.1 a 2.2 varianta b) Matematická gramotnost v rozsahu 16 či 32 h (zatím nenabízíme rozsah 56 a 80 h) Název - rozsah 16 h Lektor Termín Místo Matematika tvořivě a s radostí Matematika tvořivě a s radostí Matematika tvořivě a s radostí Matematika tvořivě a s radostí E. Fuchs E. Fuchs E. Fuchs E. Fuchs a Ostrava a Frýdek-Místek a Opava a Od čísel k proměnným? I. Skybová od jara 2017 Logika a schopnost aplikace v matematice I. Skybová od jara 2017 Připravujeme spolupráci s H-mat - matematika Hejného, více na lektoři H-mat od jara 2017 Název - rozsah 32 h Lektor Termín Místo na pracovištích KVIC dle zájmu, příp. na dalších prac. na pracovištích KVIC dle zájmu GeoGebra ve výuce geometrie na 2. stupni ZŠ I. Skybová od Ostrava Připravujeme spolupráci s H-mat - matematika Hejného, více na lektoři H-mat od jara 2017 na pracovištích KVIC dle zájmu II/2.1, 2.2 či 2.6 varianta c) Cizí jazyky v rozsahu 16, 32 či 80 h (zatím nenabízíme rozsah 56 h) Název - rozsah 16 h Lektor Termín Místo Nové možnosti v hodinách španělského jazyka Výuka v Mixed Ability Classes na 2. stupni ZŠ Výuka v Mixed Ability Classes na 2. stupni ZŠ Výuka v Mixed Ability Classes na 1. stupni ZŠ Efektivní využití ICT ve výuce anglického jazyka (20 h) M. Kuchnová D. Csatová, P. Trunkátová D. Csatová, P. Trunkátová Jurčková, Trnová, Vařeková M. Baseggio, M. Labudová 8. 2.; 1. 3.; 5. 4.; ; 3. 4.; ; Ostrava, organizuje prac. Frýdek-Místek Frýdek-Místek od Opava od jara 2017 od jara 2017 Nepřestávej mluvit! Nová konverzační témata pro učitele španělštiny ELE I. Contreras podzim 2017 Výuka německého jazyka ve třídách s heterogenními dovednostmi žáků na 2. st. ZŠ V jednání je příprava didaktických kurzů pro učitele AJ, NJ, ŠJ, RJ Plachtová, Grygarová na pracovištích KVIC dle zájmu na pracovištích KVIC dle zájmu Ostrava, organizuje prac. Frýdek-Místek na pracovištích KVIC dle zájmu (AJ, NJ, RJ), na dalších prac. KVIC dle zájmu Název - rozsah 32 h Lektor Termín Místo Konverzační kurz anglického jazyka (40 h) různí lektoři jaro 2017 Výuka anglického jazyka podpořená novými technologiemi (40 h) M. Baseggio, M. Labudová podzim 2017 na pracovištích KVIC dle zájmu na pracovištích KVIC dle zájmu Konverzační kurz německého jazyka s metodickými aktivitkami (40 h) K. Fialová Opava Konverzační kurz ruského jazyka s metodickými aktivitkami (40 h) L. Brusová od jara Název - rozsah 80 h Lektor Termín Místo Kurz anglického jazyka pro začátečníky - 1. část L. Brusová R. Klementová od října 2016 nebo ZŠ dle zájmu Kurz anglického jazyka pro začátečníky - 2. část Š. Červenková od Ostrava Kurz anglického jazyka A1-1. část P. Schneidrová od Opava Kurz anglického jazyka A1-1. část M. Lukovská od Frýdek-Místek Kurz anglického jazyka A1-1. část L. Brusová R. Klementová od října 2016 nebo ZŠ dle zájmu Kurz anglického jazyka A2-1. část P. Lichá od Opava Kurz anglického jazyka A2-1. část A. Vrublová od Frýdek-Místek Kurz anglického jazyka A2-1. část L. Brusová od Kopřivnice Kurz anglického jazyka A2-2. část K. Lisztwanová od Ostrava Kurz anglického jazyka A2-2. část L. Brusová od Hodslavice Kurz anglického jazyka (středně pokročilí) Z. Jurajdová od ledna 2017 Bílovec Kurz anglického jazyka B1-2. část K. Lisztwanová od Ostrava II/2.12 CLIL ve výuce na ZŠ (doporučenou součástí šablony je DVPP pro nejazykáře) Název Lektor Termín Místo CLIL v praxi na 2. st. ZŠ (8 h) P. Trunkátová od jara 2017 English in your hands (CLIL na 1. st. ZŠ) (8 h) S. Zajacová Učíme efektivně, učíme CLILem (16 h) Učíme efektivně, učíme CLILem (16 h) S. Doláková S. Doláková 10. a a Ostrava, organizuje prac. Frýdek- Místek ZŠ Brušperk, organizuje prac. Frýdek- Místek Ostrava, organizuje prac. Frýdek- Místek II/2.1 Inkluze v rozsahu 16 hodin, resp. 32 hodin (II/2.3), zatím nenabízíme rozsah 56 a 80 h Název Lektor Termín Místo Spolupráce učitele a asistenta pedagoga Spolupráce učitele a asistenta pedagoga Pedagogická diagnostika žáka na základní škole Pedagogická diagnostika žáka na základní škole D. Forýtková, M. Kropíková D. Forýtková, M. Kropíková D. Forýtková, M. Kropíková D. Forýtková, M. Kropíková 14. a Opava a Opava a Opava a Grafomotorika a vše, co k ní patří Y. Heyrovská od jara 2017 Práce s dětmi s poruchami chování Práce s dětmi s poruchami chování Praktické dovednosti pedagogů pro práci s heterogenní třídou Praktické dovednosti pedagogů pro práci s heterogenní třídou Tandem - spolupráce pedagoga s asistentem Vzdělávání žáka s diagnózou pervazivní vývojová porucha Vzdělávání žáka s diagnózou pervazivní vývojová porucha N. Gavendová, K. Vítková N. Gavendová, K. Vítková M. Mikulková M. Mikulková M. Škardová, Z. Dlabola K. Kopřivová, S. Gengelová K. Kopřivová, S. Gengelová Opava 2 420, Frýdek-Místek, Opava, Ostrava a Opava a , Frýdek-Místek, Ostrava 22. a Opava a Opava a 7. 2.; 25. a od r Opava 1 970, Frýdek-Místek, Ostrava Péče o mimořádně nadané žáky na 1. st. ZŠ R. Muchová 6. a Opava Péče o mimořádně nadané žáky na 1. st. ZŠ R. Muchová od r Reedukace vývojových poruch učení (36 h) L. Bínová, R. Abrahamová, Frýdek-Místek, Ostrava Opava Reedukace vývojových poruch učení (36 h) Reedukace vývojových poruch učení (36 h) Efektivní hodnocení a specifika hodnocení žáků se SPU, SPCH L. Bínová, R. Abrahamová L. Bínová, R. Abrahamová D. Forýtková, M. Kropíková od od Ostrava a Opava II/2.2 Mentoring v rozsahu 32 hodin a II/2.6 Mentoring v rozsahu 80 hodin Název Lektor Termín Místo Mentorské dovednosti učitelů (rozsah min. 32 h) Mentorský výcvik pro učitele (rozsah 80 h) M. Lazarová, A. Dobrovolná, M. Lazarová, A. Dobrovolná, podzim 2017 Ostrava jaro 2017 Ostrava II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi v rozsahu 8 hodin Nabídka témat je širší než níže uvedená, pro další témata se obraťte na jednotlivé pobočky Název Lektor Termín Místo Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně v ZŠ D. Forýtková Opava Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně v ZŠ D. Forýtková Třinec Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně v ZŠ D. Forýtková Ostrava Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně v ZŠ D. Forýtková FM Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření D. Forýtková NJ Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření D. Forýtková Karviná Vzdělávání žáků z odliš. kult. prostředí a s odliš. životními podmínkami D. Forýtková Opava PLPP a práce s žákem v rámci 1. stupně podp. opatř. na ZŠ I. Tomášková PLPP a práce s žákem v rámci 1. stupně podp. opatř. na ZŠ I. Tomášková Opava 820 PLPP a práce s žákem v rámci 1. stupně podp. opatř. na ZŠ I. Tomášková Frýdek-Místek 820 PLPP a práce s žákem v rámci 1. stupně podp. opatř. na ZŠ I. Tomášková Třinec 820 PLPP a práce s žákem v rámci 1. stupně podp. opatř. na ZŠ I. Tomášková Ostrava 820 PLPP a práce s žákem v rámci 1. stupně podp. opatř. na ZŠ I. Tomášková Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné základní škole I. Tomášková Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné základní škole I. Tomášková Frýdek-Místek 820 Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné základní škole I. Tomášková Karviná 820 Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné základní škole I. Tomášková Ostrava 820 Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné základní škole I. Tomášková Šilheřovice 820 Úprava školního vzdělávacího programu v souvislosti s legisl. změnami D. Svobodová Úprava školního vzdělávacího programu v souvislosti s legisl. změnami D. Svobodová Ostrava 950 Úprava školního vzdělávacího programu v souvislosti s legisl. změnami D. Svobodová Karviná 950 Nadaný žák v ZŠ - identifikace a individualizace jeho vzdělávání M. Khýr Podpůrná opatření v praxi. Žák se SVP a systém jejich kompenzace D. Svobodová Podpůrná opatření v praxi. Žák se SVP a systém jejich kompenzace D. Svobodová Opava Objektivní hodnocení jako prvek pozitivní motivace žák se SVP v inkl. třídě D. Svobodová Objektivní hodnocení jako prvek pozitivní motivace žák se SVP v inkl. třídě D. Svobodová Opava Aby plán pedagogické podpory nebyl postrachem pedagogů L. Tesárek 2017 Opava 9 Hodnocení citlivá oblast a komplikace v procesu realizace společného vzdělávání L. Tesárek 2017 Opava 2. ŘÍZENÍ ŠKOL Úplata za předškolní vzdělávání Dotaz Došlo ke změnám ve stanovení úplaty v MŠ? A jak je to s úplatou u předškoláků? Odpověď Závazné právní předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odb. a jiném vzděl., v plat. zn. (školský zákon, 123) Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění ( 6) Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše jednoho školního roku. Bezúplatnost předškolního vzdělávání se uplatní pouze ve školním roce, ve kterém se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy poprvé. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na jeden školní rok neplatí pro děti se zdravotním postižením. Ředitel mateřské školy stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole nejpozději 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitel mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte. Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši. Osvobozen od úplaty je a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči6) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. Závěr Změna se týká splatnosti úplaty (do patnáctého dne stávajícího měsíce). Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bez zdravotního postiž
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks