Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P400

Category:

Business & Finance

Publish on:

Views: 5 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
91 INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P400 SZANOWNI PAŃSTWO, Gratulujemy Państwu zakupu urządzenia BONECO P400. Oczyszczacz powietrza o wysokiej wydajności wyposażony jest w potrójny
Transcript
91 INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P400 92 INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P400 SZANOWNI PAŃSTWO, Gratulujemy Państwu zakupu urządzenia BONECO P400. Oczyszczacz powietrza o wysokiej wydajności wyposażony jest w potrójny system filtrów, który oczyszcza powietrze nie tylko z zapachów, lecz również z kurzu, pyłków i cząsteczek brudu. Filtr ten łagodzi skutecznie liczne dolegliwości. Na przykład katar sienny lub też alergiczne reakcje na kurz i roztocza. ZAKRES DOSTAWY Urządzenie BONECO P400 zostało zaprojektowane do nieskomikowanej eksoatacji automatycznej. Inteligentny układ sterowania zapewnia, że poziom hałasu pozostaje na najniższym możliwym poziomie. BONECO P400 z odpowiednim dla danego kraju przewodem zasilającym Filtr BABY, SMOG lub ALLERGY Instrukcja drukowana Płyta CD z instrukcją w różnych językach Życzymy Państwu wiele zadowolenia z zakupionego oczyszczacza powietrza BONECO P400! DANE TECHNICZNE * Oznaczenie typu BONECO P400 Napięcie sieciowe V, 50 Hz Pobór mocy 27 W Głośność podczas pracy db(a) Przeznaczony do pomieszczeń 20 m² (filtrem ALLERGY) 19 m² (filtrem BABY) 21 m² (filtrem SMOG) o wielkości 50 m³ (filtrem ALLERGY) 48 m³ (filtrem BABY) 53 m³ (filtrem SMOG) Wydajność czyszczenia (CADR) 230 m³/h (filtrem ALLERGY) 220 m³/h (filtrem BABY) 240 m³/h (filtrem SMOG) Prąd powietrza 280 m³/h Wymiary dł. x szer. x wys mm Masa własna urządzenia 7.2 kg / 7.9 kg (z filtrem ALLERGY ) * Zmiany techniczne zastrzeżone 93 PRZEGLĄD I NAZEWNICTWO CZĘŚCI Pokrywa przednia 6 2 Filtr wstępny 3 Filtr* 4 BONECO P400 5 Wyświetlacz dotykowy 6 Pojemnik na substancje zapachowe 7 Kabel zasilający 7 * W zależności od modelu w zakres dostawy wchodzi filtr typu BABY, SMOG lub ALLERGY. 94 URUCHAMIANIE URZĄDZENIA Zdejmij mocowaną magnetycznie przednią pokrywę. Wyjmij filtr wstępny. Wyjmij filtr i zdejmij z niego folię ochronną Włóż filtr ponownie do uchwytu (zwracaj uwagę na oznaczenia). Nałóż filtr wstępny. Załóż przednią pokrywę. 95 POKRYWA PRZEDNIA ORAZ TYPY FILTRÓW MOCOWANA MAGNETYCZNIE POKRYWA PRZEDNIA Pokrywa przednia oczyszczacza BONECO P400 jest mocowana za pomocą magnesów. Oczyszczacz powietrza nie włączy się, jeśli brak przedniej pokrywy lub też jeśli została założona nieprawidłowo. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE FILTRÓW Oczyszczacz powietrza BONECO P400 został wyposażony fabrycznie w filtr ALLERGY, SMOG lub BABY. Urządzenie nie jest jednakże kompatybilne ze wszystkimi trzema typami filtrów. Załączony filtr można w każdym czasie wymienić na inny model, jeśli zmianie ulegną oczekiwania. FILTR ZAPASOWY Filtry można zakupić u sprzedawcy BONECO lub też w naszym sklepie internetowym pod adresem boneco.com. Filtry te oznaczone są następującą etykietą: A401 ALLERGY A403 SMOG A402 BABY 96 WSKAZANIA NA WYŚWIETLACZU Przegląd wszystkich wskazań na zasilaczu Symbol Znaczenie Poziom wentylatora 97 Filtr zużyty, wymienić 98 JASNOŚĆ WYŚWIETLACZA Jasność wyświetlacza zależy od oświetlenia otoczenia. Wyświetlacz jest automatycznie ściemniany, gdy oczyszczacz BONECO P400 jest używany w ciemnym pomieszczeniu (np. w sypialni). KASOWANIE OSTRZEŻENIA O FILTRZE Symbol nie gaśnie automatycznie po wymianie filtra. Aby ukryć symbol, należy na pięć sekund nacisnąć przycisk. W ten sposób zostanie również zresetowany licznik godzin pracy nowego filtra. 97 FUNKCJE PODSTAWOWE Oczyszczacz BONECO P400 można dostosować odpowiednio do własnych potrzeb. Po wyłączeniu urządzenia wszystkie ustawienia pozostają zapisane w pamięci aż do czasu ponownego włączenia. Ustawienia zostaną jednakże zresetowane, jeśli urządzenie zostanie odłączone od sieci zasilającej. RĘCZNA REGULACJA POZIOMU WENTYLATORA Poziomem wentylatora oczyszczacza BONECO P400 można sterować ręcznie na przykład wtedy, gdy oczekiwane jest gruntowne oczyszczenie powietrza w jak najkrótszym czasie. Naciśnij kilka razy przycisk żądany poziom wentylatora., aż zostanie ustawiony POZIOM MOCY Tryb mocy (P) można ustawić, naciskając przycisk. Wentylator pracuje z maksymalną mocą wyjściową przy ustawionym Trybie mocy (P). STOSOWANIE SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH Na spodzie oczyszczacza BONECO P400 znajduje się pojemnik na środki zapachowe, umożliwiający dodanie środków zapachowych. 1. Naciśnij krótko pojemnik na środki zapachowe, aby go odblokować i wyciągnij przegródkę. 2. Umieść środek zapachowy w pojemniku. 3. Wsuń pojemnik na środki zapachowe do oczyszczacza powietrza na tyle, aby się zatrzasnął. 98 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA WYMIANA FILTRA Filtr jest zużyty, gdy na wyświetlaczu zaświeci się symbol. Filtr należy teraz wymienić, aby zapewnić w dalszym ciągu optymalne oczyszczanie powierza. Filtr należy wymienić po wyświetleniu przypomnienia, lecz najpóźniej po upływie jednego roku. CZYSZCZENIE FILTRA WSTĘPNEGO Filtr wstępny zapobiega gromadzeniu się większych ilości pyłu we wnętrzu oczyszczacza BONECO P Oczyść filtr wstępny przy użyciu odkurzacza lub pod bieżącą wodą. Procedura wymiany filtra jest zgodna z instrukcjami graficznymi na stronie Wymień filtr zgodnie z instrukcjami na stronie Przytrzymaj przycisk naciśnięty prze 5 sekund, aby wyłączyć symbol. 2. Przed ponownym założeniem filtra wstępnego zaczekaj, aż filtr całkowicie wyschnie.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks