Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

İSTANBUL 23.AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

Category:

Public Notices

Publish on:

Views: 166 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
TENSİPLE BİRLİKTE YAKALAMA TALEPLİDİR İSTANBUL 23.AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA DOSYA NO :2017/ SORUŞTURMA NO:2016/ İDDİA DEĞ. NO :2017/ BAŞVURAN :FETHULAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ İLE SİVİL MÜCADELE PLATFORMU
Transcript
TENSİPLE BİRLİKTE YAKALAMA TALEPLİDİR İSTANBUL 23.AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA DOSYA NO :2017/ SORUŞTURMA NO:2016/ İDDİA DEĞ. NO :2017/ BAŞVURAN :FETHULAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ İLE SİVİL MÜCADELE PLATFORMU (TOPLUMSAL ADALET VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ / TAY-DER) VEKİLİ :Av. Burak BEKİROĞLU ŞÜPHELİ :Ömer Faruk Kavurmacı(Hakkında Yakalama Kararı Verilmesi Talep Edilen) TALEP KONUSU :İstanbul 5.Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ Silahlı Terör Örgütü Şüphelisi Ömer Faruk Kavurmacı hakkında ki 03/05/2017 tarih ve 2017/1445 Değişik İş numarası ile verilen tahliye kumpası niteliğinde ki, kamu vicdanını derinden yaralayan ve milletimizce kabul edilmesi mümkün olmayan şaibeli tahliye kararından dolayı, bu aşamada bu büyük yanlıştan dönülmesi dileği ile sayın makamınızdan şüpheli Ömer Faruk Kavurmacı hakkında TENSİPLE BİRLİKTE TUTUKLAMATA YÖNELİK YAKALAMA KARARI VERİLMESİNİ TALEP ederiz. AÇIKLAMASI : Mahkemeler Milletin Vicdanıdır. Milletin Vicdanını Aşan Kararları Verenleri Tarih ve Toplum Mutlaka Yargılayacaktır. Başvurum sadece müvekkil derneğin değil inanıyoruz ki Yüce Milletimizin Vicdanını da yansıtmaktadır. Bu nedenle talebimiz değerlendirilirken, Yüce Milletimizin Vicdanı doğrultusunda, dosya içerisinde ki kuvvetli deliller, bahse konu örgüt suçlaması ile serbest kalanların kuvvetli kaçma şüphesi (Örek: Adil Öksüz ve binlerce firari) ve tahliyeye konu şaibeli hakimlik kararının dayanağı, içeriği birlikte değerlendirilerek karar verilmesini talep ederiz. 1- Yukarıda numarası yazılı dosyaya müvekkil dernek adına verilen katılma talebi her ne kadar henüz değerlendirilmemiş olsa da Milletimizin her bireyi, FETÖ Silahlı Terör Örgütü nün eylemlerinden ve varlığından zarar gördüğü içini bu örgütle mücadele doğrultusunda Ceza Muhakemesi Kanununda ki haklarımız gereğince bu aşamada yasal başvuru yapmış bulunmaktayız. 2- Yukarıda numarası yazılı ve talebimize konu dosyada günü İstanbul 5.Sulh Ceza Hakimliğince 2017/1445 Değişik İş numarası ile Pensilvanya da ki şarlatan, terörist elebaşı tarafından yönetilen cani ruhlu eli kanlı FETÖ silahlı terör örgütü nün şüphelisi Ömer Faruk Kavurmacı nın tahliyesi yönünde şaibeli bir karar verilmiştir. Verilen bu şaibeli tahliye kararı tüm Türkiye ye derinden darbe vurmuş, kamu vicdanını derinden yaralamış, örgüt lehine algı oluşturmuş, ayrıca içerik ve dayanak bakımından devletle, milletle ve yargı ile alay ederek verilmiştir. 1 3- İstanbul 5.Sulh Ceza Hakimliği nin tarih ve 2017/1445-D.İş Karında; Şüpheli Ömer Faruk Kavurmacı nın tahliyesine, Özel Acıbadem Hastanesi nin 18/04/2017 tarih ve sayılı raporu dayanak yapılmıştır. (Bu kararı veren hakimlik hakkın da HSK ya, raporu veren doktor hakkın da ise İstanbul Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu na yasal başvurular yapılmıştır) İlgili karar incelendiğinde, içeriği tüm hukukçuları, örgütle mücadele eden herkesi ve Yüce Milletimizi hayrete düşürmüştür. Bu kararın yarattığı şok etkisi halen daha devam etmektedir. Zira bu karar içeriği okunduğunda şüphelinin 12 yıl önceki ve 8 yıl önceki bir takın rahatsızlıklarına değinildiği görülmektedir. Devam eden süreçte şüphelinin iddia edilen rahatsızlığının tedavi edilip edilmediğinin anlaşılması için Adli Tıp kurumu ihtisas dairesine şüpheliyi sevk etmeksizin hakimliğin sanki şüphelinin rahatsızlığı devam ediyormuşçasına ve bir tehlike arz ediyormuşçasına yorum yapması ve tahliyesine gerekçe yaratmış olması çok daha büyük bir skandal olup, bu ağır yükün altında ezilmeyi peşinen kabul etmiş olmak demektir. (Bu sabah saatlerinde basına sızan ve Acıbadem Hastanesinin Kamuoyunu bilgilendirmek için yaptığı söylenen açıklama, tahliye kumpasının skandallarla dolu olduğunu gözler önüne sermektedir). Kabul edilmez ve objektif bir gözlemciyi hayrete düşüren tahliye kumpası niteliğinde ki kararın içeriğinde özetle; 3.a- Özel hastane raporunda, Şüpheliye 2005 yılında POST VİRAL ENSEFALİT ATAĞI SONUCU EPİLEPSİ TANISI konulduğu yazmaktadır. CEVAP : Her ne kadar 12 yıl önce bu tanı konulmuş ise de etkisini yitirmiş bir hastalık olduğu açıktır. Cezaevi ve günlük aktivitelerin Epilepsi tetikleyici olamayacağı tüm doktorlarımız tarafından dile getirilmektedir. Şüphelide devam eden rahatsızlık ve mevcut sağlık durumunda Epilepsi tetikleyicisi olmuş olması halinde 2014 yılında TUSKON toplantısında nöbet geçirmesi gerektiğini profesör doktorlarımız dile getirmişlerdir. Ayrıca cezaevi şartları bu duruma etki etmiş olsaydı şüphelinin cezaevinde tutuklu kaldığı süreçte devamlı suretle nöbet geçirmiş olması gerekirdi. Şüphelinin cezaevi revir kayıtlarında bu şekilde nöbet geçirdiği hakkında bir bulgu bulunmadığı gibi böyle bir durum gerçekleşmesi halinde şüphelinin devlet hastanesine defalarca kere sevk edilmiş olması gerekirdi. Şüphelinin hakimliğe verilen raporu ekinde ve Silivri Devlet Hastanesi kayıtlarında böyle bir kayıt yoktur. Zaten bu şekilde kayıtlar olsaydı İstanbul 5.Sulh Ceza Hakimliğine gerekçe kuvvetlendirilmesi için aşamalı kayıtlar ibraz edilirdi.(cezaevinde yattığı süreçte geçirdiği Epilepsi nöbeti kayıtları) TAHLİYE GEREKÇESİ OLAMAZ. 2 3.b- Şüphelinin 2009 yılında PSG çalışmasında SANTRAL UYKU APNESİ tespit edildiği yazmaktadır. CEVAP : Bu rahatsızlığın zaten en iyi tedavi edileceği yer cezaevidir. Geceleri yatarken takılacak bir maske ile bu risk ortadan kaldırılmaktadır. Ayrıca derhal tedavi edilmediği taktirde çok ağır sonuçları olabilecek bu tanının 2009 yılından beri tedavi edilmemiş olması imkansızdır. Çünkü tedavisi kolay bir rahatsızlıktır. Ayrıca eğer şüphelide gerçekten bu şekilde bir rahatsızlık olmuş olsaydı cezaevinde yatmış olduğu 8 aylık süreç içerisinde başkaca hastalıklar baş gösterir ve o hastalıklarla ilgili raporlar dosyaya ibraz edilerek tahliyeye konu dayanak yapılırdı. Ancak sayın makamınızın Tahliye Kumpasını daha net görebilmesi için UYKU APNESİ olayını detaylı şekil de anlatmamız zaruri olmuştur. Uyku apnesinin nedenleri; Tıkanma, üst solunum yolu boyunca burundan epiglot a kadar herhangi bir yerde olabilir. Cerrahi ile düzeltilebilecek üst solunum yolu lezyonları aşağıda sınıflandırılmıştır. 1. Septum deviasyonu, hipertrofik konka, polip, tümör 2. Nazofarenkste adenoid vegetasyon, kist, stenoz, koana atrezisi, koana polipi, tümör, velofarengeal cerrahi, yarık damak onarımı 3. Orofarenkste tonsil hipertrofisi, makroglossi (Down Sendromu, akromegali), retrognati (Pierre Robin Sendromu, akondroplazi), dil tonsili hipertrofisi, dil kisti, neoplazm, uvula ve yumuşak damak gevşekliği 4. Hipofarenkste laringotrakeomalasi, vallekula kisti, neoplazm, kord paralizisi, glottik web, papillomatozis, stenoz, hemangiyom. 5. Kraniofasial anomaliler; Crouzon, Apert, Treacher Collins ve Down Sendromu 6. Nöromüsküler nedenler; neonatal anoksi, serebral palsy, Down Sendromu, myotrofik distrofi, Arnold Chiari malformasyonu, sringomiyelobulbi ve vokal kord paralizisi 7. Diğer nedenler; konjenital miksödem, Hogdkin, Prader Willi Sendromu, endojen veya ekzogen obezite, orak hücreli anemi ve laringofarengeal reflü olarak sayılabilir. Uyku apnesi nin belirtileri Horlama Uykuda nefes kesilmesi Sabah yorgunluğu Sabah baş ağrısı Gün içinde uyuklama isteği Dikkati toplama bozukluğu Sosyal hayatın etkilenmesi İşte başarısızlık Trafik kazalarında artış Kalp sorunları ve hipertansiyon Gastroözofageal ve larengofarengeal röflü Cinsel isteksizlik 3 Uyku apnesinde cerrahi tedavi yöntemler nelerdir? Cerrahi olarak burun sorunlarının ortadan kaldırılması, yumuşak damağa, bademciği de kapsayan uvulopalato-farengoplasti (UPPP) uygulanır. Dil kökünde problem varsa dil kökünü öne çeken veya küçülten teknikler uygulanır. UPPP ameliyatının başarısı horlama için %90 dolaylarında iken, apne için %50 dolaylarındadır. Dil kökü cerrahisi eklendiğinde başarı şansı belirgin ölçüde artar. UPPP de küçük dilin ve yumuşak damağın birer kısmı ile bademcikler alınır. Boğaz bölgesine aynı yüz gerdirme ameliyatında olduğu gibi bir gerdirme işlemi yapılarak dokuların titreşimi önlenir ve havanın geçişi kolaylaştırılır. Bir saat kadar süren ameliyatta en büyük sorun bir kaç hafta süren boğaz ağrısı ile birkaç ay süren boğazda yabancı cisim hissidir. Yeni boğaza alışıldıktan sonra bu his kaybolur. Ameliyattan sonra nadiren kanama olabilir. Dil köküne Sleep In tekniği uygulanır: Prolen bir ip dil kökünden geçirilerek alt çeneye bağlanır; dil kökü öne çekilerek solunum yolunu tıkaması önlenir. Bu, basit bir uygulama olup, ameliyat sonrasında konuşma, yutkunma ve dil hareketleriyle ilgili sorun yaşanmaz. Dil kökünü öne çekme diğer ameliyatlarla beraber yapıldı-ğında başarı oranı artar. Tıpta genel olarak hastalık değil, hasta vardır yaklaşımı geçerlidir. Bunun için hastanın durumuna göre iki veya üç seviyeli ameliyatları aynı seansta uygulamak mümkündür. Yani burun, yumuşak damak ve dil kökü aynı seansta ameliyat edilebilir. Eğer kemik yapısı ile ilgili sorunlar saptanmışsa, yüz kemiklerine ileri cerrahi teknikler uygulanır. Ayrıca ileri evrede olup, maske kullanamayan olgularda da ileri cerrahi teknikler uygulanır. Burada üst ve alt çeneyi öne çeken ameliyatlar söz konusudur. Ayrıca dil kökü dokusunun fazlalığı söz konusu ise, boyundan yaklaşımla dil kökünün yumuşak dokularının bir kısmının çıkarılabilir. Alt ve üst çeneyi birlikte öne çeken ameliyatlar, ağır ameliyatlar olmakla birlikte başarı şansları oldukça yüksektir. Horlamada ve hafif apneli hastalarda ağız içi protez de uygulanabilir. Ağız içi uygulamaları ve protezler dili veya alt çeneyi öne çekip o pozisyonda tutarak hava yolunu açarlar. Bu protezlerin de her gece kullanımı gerekir. Eğer Cerrahi operasyon ile Uyku apnesini tedavi etmezseniz; Ne yapılabilir? Özellikle hafif ve orta durumlardaki vakalarda uyku apnesini ortadan kaldırmanın en iyi yollarından biri yaşam tarzı değişikliğidir. Daha iyi bir gece uykusu almak için şu önemli değişiklikler yapın: Yeterince uyku: Yatma zamanınız için oluşturacağınız alışkanlıklar ve rutinler uyku düzeninizi oluşturur. Düzenli uyku saatinizin olması, akşamları yapacağınız rahatlatıcı aktiviteler uykuya geçişinizi kolaylaştıracak ve stresinizi azaltacaktır. Yatmadan birkaç saat öncesinde teknolojik aletlerden uzak durmaya başlayın. 4 Kendinize sessiz, sakin bir ortam yaratın. Ayrıca yatmadan önce alacağınız sıcak bir duş uykuya dalmanızı kolaylaştıracaktır. Yatakta TV seyretme veya yatma saatinize çok yakın bir saatte yapacağınız egzersiz, alkol ya da kafein tüketimi sizi iyi bir uykudan alıkoyacaktır. Yatak odanız serin, karanlık ve sessiz olmalı. Rahatsız yatak, ışık, gürültü, bunaltıcı sıcak uykunuzu bozabilir. Horlayan eş ve evcil hayvanlar da. Yatak odanızda bulunan eşyaların bir listesini çıkartın. Tam gözünüz karanlığa alışmışken, telefon, saat, radyo, sokak aydınlatması gibi gözünüzü alabilecek eşyalardan uzak durun. Gerekiyorsa ışığı tamamen kesecek perde kullanın. Oda sıcaklığınızı 18,5 civarında tutun. Sigarayı, alkol ve fazla kilolardan kurtulmak: Sigara dumanı solunum yollarını daraltarak, yeterli oksijenin geçmesini zorlaştırır ve onları iltihaplandırır. Vücut ağırlığınızın yüzde 10 unu kaybetmeniz uyku apnenizin de üç kademe iyileşmesini sağlayacaktır. Ortalama kilodaki çoğu kadının bu rahatlığı elde etmek için yalnızca 4-5 kg vermesi yeterlidir. Burun tıkanıklığını tedavisi: Reçetesiz satılan burun spreyleri, tuzlu damlalar ve dekonjestanlar burun tıkanıklıklarını azaltmaya ve solunum yolunuzu açmaya yardımcı olur. Alkol ve sakinleştiricilerden uzak durmak: Alkol ve sakinleştiriciler beyin faaliyetlerinizin gücünü azaltır ve bununla birlikte yeterli oksijen almanızı riske atar. Doktorunuz ne yapabilir? Uyku apnesiyle ilgili iyi haber, bunun için çok etkili bir tedavi olmasıdır. Şiddetli uyku apnesi olan kişiler için ilk seçenek; sürekli pozitif solunum yolu basıncını sağlayan ve geceleri takılan maskedir. CPAP lakaplı bu maske boğazınıza giden ve solunum yolunuzu açık tutan bir boruya iliştirilmiştir ve yüzde 90 ila 95 arasında başarı oranına sahiptir. Bunu ayarlamak zor olabilir, kendinizi bu maskeyle rahat hissedene kadar televizyon karşısına geçip kısa aralıklarla denemelisiniz. Hafif ve orta durumda uyku apnesi olanlara, daha geniş bir solunum yolu yaratmak amacıyla ağıza takılarak alt çeneyi öne çeken taşınabilir bir aygıt da bulunmaktadır. Ameliyatla da aynı sonucu alabilirsiniz. YUKARIDA ANLATMIŞ OLDUĞUMUZ TEDAVİ ŞEKİLLERİNE BAKARSAK ZATEN BU HASTALIK TANISI 2009 YILINDA KONULMUŞSA ÇOKTAN ŞÜPHELİ TEDAVİ OLMUŞTUR. TEDAVİ OLMAMIŞ İSE ZATEN TEDAVİSİ İÇİN EN UYGUN ORTAM CEZAEVİDİR. 5 3.c- Diğer bir yandan tahliyeye dayanak yapılan raporda şüpheli nin yalnız kalması, oruç ve uzun saatler aç kalması, araç ve uzun süre elektronik cihaz kullanmasının sakıncalı olduğu tespit edilmiştir demektedir. Raporu yazan doktor ve karar veren hakimlik Yüce Milletimizin aklıyla alay mı etmektedir? Şüpheli zaten tutuklanmadan önce 7/24 cep telefonu kullandığı gibi elektronik cihaz hikayesi milletin aklıyla alay etmektir. Şüpheli cezaevinden çıktıktan sonrada birçok kişi ile cep telefonu trafiğine girmiştir. Zaten bahsedilen şartlar ile en iyi mücadele yeri cezaevidir. Şüpheli kalabalık bir koğuşa konulur, oruç tutmaz, uzun süre aç kalmaz(koğuşlarda buzdolabı var ve cezaevlerinde zaten günde 3 öğün yemek veriliyor) 3.d- Şüphelinin kardeşi firari FETÖ şüpheli Said Kavurmacı, Amerikada yaşamakta olup, şüphelinin şaibeli tahliyesinin amacının yasa dışı yollarla onu Amerika ya kardeşinin yaşadığı yere kaçırmak olduğu yönünde kuvvetli şüphe mevcuttur. Hakan Şükür Said Kavurmacı İshak Alaton 6 4- Diğer yandan kabul edilemez tahliye kararı ile ilgili diyeceklerim; a- İlkokulda okuyan çocukların devamsızlık yaptıkları dönemlerde okullarına ibraz ettiklerinde özel hastane raporu mazeret olarak kabul edilmeyip geçersiz sayılırken, vatandaşlarımız ehliyet alırken bu kabil raporlar kullanılmazken, silah ruhsatı alırken dahi özel hastane raporu geçerli sayılmazken, İstanbul 5.Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin tahliyesi kararında özel bir hastane raporuna dayanarak Terör suçun da tahliye gerekçesi yapmasının izahı mümkün değildir. Bu şaibeli karar asla kabul edilebilecek bir karar olmadığı gibi bu kararın altında da çok şey aramamız gerektiğinin açıkça göstergesidir. b- En basit 3 yılın altında ki verilen hükümlerde dahi sağlık sorunu nedeniyle 6 aylık bir infaz erteleme talebinde bulunurken devlet hastanesinden heyet raporu talep edildiği gibi bu heyet raporu hükümlü ile birlikte adli tıp ihtisas dairesine gönderilmekte ve adli tıp kurumu kişi tek başına hayatını idame edecek durumda değildir şeklinde rapor düzenlediği taktirde 6 aylık erteleme kararları verilmektedir. c- Aynı şekilde başkaca suçlardan tutuklu olanlar da sağlık sorunu nedeni ile tahliye talep ettiği zaman b bendinde yazmış olduğum uygulama ile bir ihtimal tutuklunun tahliyesi mümkün olmaktadır. Diğer yandan şu anda çok ağır hastalık durumda olan onlarca mahkum tahliye edilmemiştir. d- Daha önce FETÖ terör örgütünce yargılaması yapılan kumpas davalarda dahi yaşlı insanlar tutuklanmış, bu insanlar cezaevinde ileri derece hasta olmuşlar, hatta operasyon aşamalarından sonra soruşturmalarda hasta insanlar tutuklanmış, bu tutuklu kişiler devlet hastanesi raporu ibraz etmelerinden sonra adli tıp kurumuna sevk edildikleri halde kurumca verilen raporlar olmasına rağmen suçun vasıf ve mahiyeti gerekçesi ile insanların tutukluluk hali devam ettirilmiş ve vefat etme aşamasına gelen kişiler ancak serbest bırakılmışlardır( Rahmetlik Kuddisi Okkır). Sağlık sorunu tabi ki çok önemlidir,ancak özel hastaneden alınan ve içeriği trajikomik olan (UYKU APNESİ) bir rapor ile tahliye gerçekleştiren hakimlik başkaca amaç, vaad ya da menfaat karşılığı yada örgüte hizmet için bu kararı vermiş olabileceği toplumca düşünülmektedir. Hakimlikçe bu riski göze almak demek kısaca harakiri yapmak demektir. e- Diğer bir yandan, eğer kayıtlar incelenirse bugüne kadar hiç bir tutuklunun özel hastaneye sevk edilmediği, kural olarak sevk edilemeyeceği, sevk talep edenlerin taleplerinin reddedilerek, cezaevinin bağlı bulunduğu tam teşekküllü devlet hastanesine tutuklunun sevk edildiği görülecektir. Zaten özel hastaneye sevk uygulaması, uygulama olarak ters bir uygulama olup cezaevinin özel hastane sevkine nasıl müsaade ettiği de soruşturmaya konu olacak derecede bir uygulamadır. f- Tutuklunun özel hastane parasını kim, nasıl, ne şekilde ödemiştir, hastaneye hangi ara ve nasıl getirilmiştir, tarihinde bu rapor nasıl alınmıştır, en önemlisi 18 NİSAN 2017 tarihinde bu rapor alınmış ise neden tahliye talebi için 1 MAYIS 2017 tarihi beklenmiştir? 5.Sulh Ceza Hakimliği ne nöbet sırası gelmesi mi beklenmiştir? Rapor tarihinden itibaren tahliye talep başvurusu için 13 gün beklenmesinde ki amaç ve saik nedir? Eğer şüphelinin daha önceden bir rahatsızlığı ve raporu var ise neden bu rapora dayanak başvuru 8 aydır 7 yapılmamıştır da henüz yapılmıştır? Bu süreçte tahliye için zemin mi hazırlanmıştır? Gibi cevabı belli olmayan birçok soru toplumca sorgulanmaktadır. 5- Başvuruya konu araştırılması gereken en elzem iddia ise şudur; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu savcısı tarafından soruşturma dosyasında iddianame hazırlandığı ve başsavcılığa onay için gönderildiği, dosyanın 15 gündür başsavcı vekili önünde onaylanmaksızın bekletildiği, bu süreçte 5.Sulh Ceza Hakimliğine nöbet sırası geldiğinde tahliye talebi için başvurulduğu, hakimlik tarafından 15 gündür güya onay için bekletilen dosya ısrarla incelenmek için istendiğinde dosyanın gönderildiği, hakimlikçe şüpheli hakkında tahliye kararı verilmesi ile devamında kısa sürede her nasılsa 15 gündür onaylanmayan iddianamenin, başsavcılıkça derhal onaylanarak mahkemesine tevzi edildiği ve bu şekilde soruşturma savcısının itirazının engellenmeye çalışıldığı, soruşturma savcısı 5.Sulh Ceza Hakimliği kararına derhal itiraz etmesine rağmen, dosya incelenmeksizin iddianame Başsavcılıkça onaylandı ve mahkemesine tevzi edildi artık değerlendirme yetkimiz yok gerekçesi ile savcılık itirazının reddedildiği şeklinde, olay anlatımları ülke genelinde yapılmakta ve bu anlatım ciddi manada etraflıca konuşulmakta ve toplumda ileri derece infialine sebebiyet vermektedir.(karinesi; raporun 18 Nisanda alınmış olması, başvurunun ise 1 Mayıs tarihinde yapılmış olmasıdır. Bu 13 günlük süreçte 5.Sulh Ceza Hakimliği ne nöbet sırasının gelmesinin beklenmiş olduğunu toplumca düşünülmektedir) 6- Zira tarihinde araştırma talep ettiğimiz bu konu ile ilgili açılan soruşturma dosyasında Acıbadem hastanesinin raporunun celbi için başvuruda bulunmaya teşebbüs ettiğimiz süreçte hakikaten dosyanın İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesine tevzi edildiği ve iddia değerlendirme aşamasında olduğu tarafımıza söylenmiştir. Tüm aşamalar birlikte değerlendirildiğinde tahliye kararının gerekçesinin hukuka uygun olmadığı, asla kabul edilemez bir karar olduğu, şüphelinin belki de kaçırılmak için bu olayın tezgahlandığı ve net bir şekilde TAHLİYE KUMPASI olduğu anlaşılmaktadır. Hakimliğin ne içindir bilinmez harakiri yaptığı, hakimliğin yasaya aykırı hareketi bilerek ve isteyerek şüphelinin kaçmasını sağlamak için yaptığı, hakimliğin ya kriptolara hizmet etmiş olduğu / bu eylemin kriptoman eylem olduğu yada örgüte yardım amaçlı verilmiş bir karar olduğu, FETÖ silahlı terör örgütünün yargıyı toplum nezdinde itibarsızlaştırmak ve soruşturmalar ile kovuşturmaları sulandırmak için kamikaze dalışı yaptığı düşüncesi müvekkil dernekte ve toplumda hasıl olmaktadır. 7- Tutuklu kişi hakkında durum değerlendirmesi yapıldığında; FETÖ silahlı terör örgütünün amaçları ve prensipleri doğrultusunda örgütle irtibatlı olarak terörü finanse ettiği, TUSKON toplantısında TUSKON başkanı Rızanur Meral BÜYÜK DEVLETİMİZİ, YÜCE MİLLETİMİZİ VE SN.CUMHURBAŞKANIMIZI FETÖ silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda tehdit ettiği süreçte şüphelinin örgütün bu amacına ve söylemine destek olduğu açıkça kayıtlara düşmüştür. Şüpheli BÜYÜK DEVLETİMİZE, YÜCE MİLLETİMİZE VE SN.CUMHURBAŞKANIMIZA yönelik bu şerefsiz eyleme ayakta elleri kopana kadar alkışlayarak destek olmuştur. Hiç kimse Büyük Devletimizi, Yüce Milletimizi ve seçilmiş Cumhurbaşka
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks