Please download to get full document.

View again

of 38
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

JE VINDT HET IN JE WIJK. Bijlagen

Category:

Crafts

Publish on:

Views: 16 | Pages: 38

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
JE VINDT HET IN JE WIJK Bijlagen JE VINDT HET IN JE WIJK Bijlagen Een adviesrapport geschreven door: Brandon van Bommel ( ) Student verpleegkunde Terren Hak ( ) Student
Transcript
JE VINDT HET IN JE WIJK Bijlagen JE VINDT HET IN JE WIJK Bijlagen Een adviesrapport geschreven door: Brandon van Bommel ( ) Student verpleegkunde Terren Hak ( ) Student Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Sander van Minderhout ( ) Student Gezondheidszorgtechnologie Daphne Visser ( ) Student verpleegkunde Aantal woorden: 9561 Klas: Minor Active Ageing 2014/2015 Docent: Niels de Beer Praktijkbegeleider: Rolf Jobse Inleverdatum: 16 januari 2015 Gelegenheid: 1 e gelegenheid INHOUD Inleiding... III Bijlage 1 Onderzoeksrapport Vooronderzoek resultaten bijeenkomst je vindt het in je wijk Resultaten Ideale platform Resultaten interviews in de wijk Interview actieve bewoners Henk Mulders ZZP er Dora Schouwenaars Smeltkroes, Appelkring Auke Uriot-Oprichter Etten-Leur Bulletin Interview professional Conclusie wensen en behoeften Wensen en behoeften gecategoriseerd Conclusie Wensen en behoeften Conclusie focusgroep tabellen Grafieken Conclusie Foutenanalyse Bijlage 2 Reflectie Externe partijen Minorbegeleiding Groepsproces... 33 INLEIDING Er is gekozen voor twee aparte documenten; een adviesrapport en een bijbehorend document met bijlagen. Hiervoor is gekozen zodat het adviesrapport overzichtelijk blijft. In de bijlagen staat een overzicht van alle resultaten van de verschillende onderzoeken. De bijlagen zijn een op zichzelf staand document, maar dient ook ter ondersteuning voor het adviesrapport. In dit document vindt u twee bijlagen. De eerste bijlage is het onderzoeksverslag met bijbehorende resultaten. In de tweede bijlage vindt u een reflectie, geschreven door de projectgroep waarin vermeld staat hoe de samenwerking tijdens het project is verlopen. BIJLAGE 1 ONDERZOEKSRAPPORT 1.1 Vooronderzoek In deze paragraaf wordt het vooronderzoek behandeld. In dit vooronderzoek is door de projectgroep gekeken naar bestaande platformen welke al in gebruik zijn. De platformen zijn verdeeld in drie tabellen: tabel 1 zorg platformen, tabel 2 overige dienstplatformen en tabel 3 wijk platformen. Om het onderzoek zo breed mogelijk te houden is er gekozen om niet alleen zorg en wijk platformen te bekijken maar ook sociale en dienst platformen. De tabellen geven de naam, welke website hierbij hoort, de voor- en nadelen en de bijzonderheden weer. Het doel van dit vooronderzoek is om te oriënteren op verschillende soorten platformen om zodoende een indruk te krijgen wat er mogelijk is op een platform, wat al bestaat en wat de projectgroep hier persoonlijk van vindt. Hieronder zijn deze tabellen te vinden. Naam Zorg platformen V&VN - Duidelijke koppen. Verpleegkundigen - Verschillende heldere kleuren. en verzorgende Nederland We helpen - aanbod kan bekeken worden zonder aan te melden. - Er kan gezocht worden naar diensten op postcode. - De vraag en aanbod wordt door de bewoners zelf. - Overzichtelijk website, weinig knoppen. Website Voordelen Nadelen Bijzonderheden - Te veel links die doorverwijzen naar een andere pagina. - Er is een account nodig om te reageren op de vraag en aanbod. - Op de site is geen persoonlijke band te vinden met de wijk. Een site die informatie geeft waar de gebruiker naar op zoek is. 1 Zorg voorelkaar - Overzichtelijk. - Geen reclame van derden. - Er kan op een gemakkelijke manier een afbakening worden gemaakt voor de diensten die er gezocht worden. - Er is ruimte om een profielfoto te plaatsen. Zorgkaart Nederland - Rustig en Overzichtelijk - Duidelijke zoekfuncties - Actief gebruikte site - Het is niet persoonlijk. - Er staan geen foto s van de wijk zelf op. - Oranje letters zijn moeilijk leesbaar. - Geen optie om letters groter te maken - Veel gebruikte site TABEL 1 ZORG PLATFORMEN Naam Overige diensten Movisie kennis en aanpak van sociale vraagstukken Website Voordelen Nadelen Bijzonderheden - Rustige kleurstelling. - Duidelijke koppen. - Kleine stappen met klikken. - Veel informatie voor de wijk. - Verschillende categorieën onderverdeeld. Facebook - De gebruiker kan een pagina volgen en nieuws hiervan komt op een tijdlijn te staan. - Erg veel informatie. - Verspreide informatie. - Gekke indeling. - Meer jeugdigen dan ouderen Site die informatie verschaft over verschillende sociale vraagstukken zowel zorg als andere gerelateerde onderwerpen voor ouderen. Voor de reclame erg handig en voor nieuws. Voor 2 TABEL 2 OVERIGE DIENST PLATFORMEN - Het is een laagdrempelig online platform/sociale media. - Veel mensen maken er gebruik van. - Iedereen met een eigen account kan er op. maken er gebruik van - Er worden sommige dingen vernoemt die eigenlijk op een site zouden moeten staan. - Iedereen moet een eigen account hebben. - Erg veel newsfeed onder elkaar, daardoor verlies je het overzicht. nieuws uit de wijk gaat het wellicht zijn doel voorbij Naam Wijk platformen Wijkplatform Waddinxveen Gemeente Barneveld Website Voordelen Nadelen Bijzonderheden - Veel informatie te vinden over de wijk. - Verdeeld over verschillende kopjes. - Foto s van de inwoners zelf. - Wijken verdeeld over de wijken. - Er zijn foto s en filmpjes te vinden. - Per woonplaats kun je kiezen waar je heen wilt. - Er is duidelijk nieuws en vergaderdata te vinden. - Nieuws staat aan de linker kant. Gemakkelijk te vinden en op elke pagina. - Het ziet er heel modern uit wat negatief kan werken voor ouderen (weten bijvoorbeeld niet zo goed wat liken is en facebook). - Op het begin scherm krijg je alle straat namen te zien wat verwarrend kan werken voor een Leuke uitstraling van de wijken zelf. De inwoners en initiatieven zelf staan op de foto. Er kan meer worden gedaan met dit platform. Dit niet alleen in het voordeel van de inwoners maar zeker ook in het 3 Wijkplatform Velsen - De verschillende wijken zijn aangegeven met kleuren waar je op kunt klikken. - Foto s van de bekende mensen uit de wijk of gemeente. - Nieuws staat duidelijk, met duidelijke koppen beschreven. - Er is een campagne verbeter de buurt gestart. Buurtlink - Interactieve plattegrond van de stad. bezoeker aan de site. - Er zou meer gedaan kunnen worden met de site. Er ontbreekt informatie die ook op een gemeente site te vinden zou moeten zijn. - Er wordt veel gedaan met twitter. - Er staan veel oude notulen op de site van andere jaren. Wat verwarrend kan werken voor de bezoeker. - De site is zeer onoverzichtelijk, het is moeilijk om aanbod te vinden. - Veel afleiding, veel irrelevante artikelen. - Veel advertenties zijn gericht op verkoop van artikelen. Het heeft niets te maken met zorgen of helpen in de buurt. voordeel van de gemeente. 4 Etten leur doet het gewoon. - Er staat een kaart op waar je verschillende activiteiten op kunt vinden. - Er is een vraag & aanbod sectie. - Er is potentie voor een smoelenboek. - Te zakelijk - Moeilijk te vinden - Klein lettertype Initiatief van de gemeente Etten- Leur. TABEL 3 WIJK PLATFORMEN 5 1.2 RESULTATEN BIJEENKOMST JE VINDT HET IN JE WIJK Op 29 oktober 2014 was in het Turfschip de tweede bijeenkomst van Je vindt het in je wijk. Verschillende ondernemers waren uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Ondanks veel afmeldingen is er intensief gebrainstormd over Je vindt het in je wijk en hoe het project verder wordt ingevuld. De avond werd gestuurd door vier Avans studenten en wijkmanager Anne-Marie van Ommeren. De vier studenten hebben zich gericht op het inrichten van een digitaal platform, door wensen en behoeften van de bewoners en ondernemers in kaart te brengen. Daarnaast werd er in het tweede deel van de avond besproken welke ontmoetingsplekken er moeten komen in de wijk. In de bijlagen wordt er alleen aandacht besteed aan het eerste deel van de bijeenkomst, betreffende het digitaal platform. Aanwezig: Ton de Pijper, Peter Luycx, Lesly Baidjou, Henk Mulders, Rutger Rijken, Dora Schouwenaars, Ramon de Koning, Aad van der Zijde, Peter van Dongen, Elonore van Rij, Luud de Boer, Anneke van Peer, Brandon van Bommel, Sander van Minderhout, Daphne Visser, Terren Hak, Anne-marie van Ommeren, Jessica van Sluijs, Rolf Jobse Locatie: Het Turfschip te Etten-Leur Tijd: 20: RESULTATEN Hieronder zijn verschillende positieve en negatieve opmerkingen geplaatst welke betrekking hebben op de verschillende platformen; Facebook, Zorgvoorelkaar en Etten-Leur doet het gewoon. Er werd voornamelijk gekeken hoe de ondernemers tegenover de desbetreffende platformen staan. Waar moet een ideaal platform aan voldoen en hoe moet dit eruit komen te zien? Deze opmerkingen zijn verdeeld in positief en negatief. Daarnaast zijn overige opmerkingen, implementatie en afspraken welke op de avond aan bod kwamen uitgewerkt. In tabel 4 is de mening van de ondernemers te vinden: Positief Negatief Ze zijn beide goed actief. Zowel schoenmakers hoek als De Keen. Het verloopt heel snel waardoor er geen oude berichten zichtbaar zijn. Komt erg ver in de jongere generatie. (Het heeft een groot draagvlak). TABEL 4 MENING ONDERNEMERS FACEBOOK Je mist snel berichten omdat ze op je eigen tijdlijn naar voren komen. Het verloop van Facebook gaat te snel. Niet iedereen is actief op Facebook. Er zijn bedenkingen over een positieve plaats voor de zakelijke kant. Niet persoonlijk. 5 In tabel 5 wordt de mening van de ondernemers weergegeven over de zorg site Zorgvoorelkaar: Positief Vraag en aanbod is gemakkelijk te vinden op de site. Het platform met een andere doelgroep ziet een paar ondernemers wel zitten. De functies zouden veranderd kunnen worden. Overzichtelijk door het gebruik van koppen. Je kan doorklikken. Wat een ondernemer aangeeft is dat zorg in de wijk goed is voor: Ik ben een alleen wonend iemand en ik kook af en toe te veel. Functioneel voor verschillende doeleindes. Hij zou iets aangepast moeten worden (te functioneel). Beter dan Facebook voor de ondernemers. TABEL 5 MENING ONDERNEMERS ZORG VOOR ELKAAR Negatief Je ziet niet meteen of het landelijk of regionaal is. Zorg voor elkaar klinkt alsof je afhankelijk bent van een verzorger, ziek zijn. Hulp vragen en hulp bieden is een stuk breder waardoor het duidelijker wordt. De naam spreekt niet aan voor de ondernemers. Een hulpaanbod of een hulp vraag is niet handig voor alle ondernemers. De ondernemers die geen aanbod hebben, pakken hier mis. Is iedereen wel bekend met een digitaal netwerk? Denkend aan de ouderen. Waar kunnen mensen zonder een echt aanbod terecht. Mensen die graag informatie willen geven over het bedrijf maar niet specifiek iets bieden? In tabel 6 zijn de positieve en negatieve punten te vinden die de ondernemers hebben aangegeven over de site Etten-Leur doet het gewoon. Positief Negatief Deze site kennen de ondernemers nog niet. Dit platform wordt nog niet gebruikt. De gemeente site Er is een registratie vereist. Dit wordt door de ondernemers als een drempel ervaren. TABEL 6 MENING ONDERNEMERS ETTEN-LEUR DOET HET GEWOON IDEALE PLATFORM Het ideale platform volgens de ondernemers en bewoners worden weergegeven in do s en don ts en zijn hieronder in tabel 7 weergeven: Do s Er moet een duidelijk onderscheid zijn tussen de ondernemers en de lokale activiteiten. Dit moet in één oogopslag zichtbaar zijn. Het moet kunnen werken als een soort digitale marktplaats, onderverdeeld in categorieën waardoor het overzichtelijk wordt. Er moet duidelijk zichtbaar zijn wat er te vinden is in de wijk. Niet alleen de activiteiten in de wijk maar ook het aanbod van ondernemers. Don ts Het platform moet niet teveel informatie bevatten. De gemeente moet het platform niet beheren. Dan wordt het een van de vele platformen die de gemeente al bezit. Het moet niet gelinkt worden aan een zorginstelling. Het zou gezien kunnen worden als een zorgplatform waar je alleen terecht kunt met een zorgvraag. Dit kan een grote drempel zijn voor ondernemers en jongere bewoners. 6 Het platform moet ook voor kleine klussen geschikt zijn. Klussen waar je normaal niet voor in de wijk zou kijken. Er moet veel aandacht worden geschonken aan de implementatie van het platform. Het moet bekend worden en zal zichzelf moeten dragen na verloop van tijd. Het beheer van dit platform zou in de handen van de wijk moeten liggen. Het platform moet laagdrempelig zijn voor de bewoners/bezoekers. Het aanbod kan worden weergegeven zoals het aanbod in een normale krant. De appeltjeskring zou toegevoegd kunnen worden aan het aanbod. (dit zou een doorklik link kunnen zijn). Er kan ook een aparte ruildienst worden opgezet op het platform. Bewoners zouden heitje voor een karweitje moeten kunnen doen. Er zou gebruik gemaakt kunnen worden van bestaande platformen. Hiernaar zou gelinkt kunnen worden. De homepage moet rustig en overzichtelijk zijn. Vanuit hier zou een keuze gemaakt kunnen worden over welke informatie je zoekt. Alfabetische volgorde zou gebruikt kunnen worden om de bedrijven te ordenen. (Een soort digitale Gouden Gids). De platformen zouden uniform moeten worden aan elkaar zodat je in elke wijk je informatie op de zelfde manier kan vinden. Ondernemers moeten elkaar kunnen vinden, zien wat ze bieden en elkaar kunnen helpen onderling. Bewoners moeten dit ook kunnen vinden. Een digitaal smoelenboek om te weten welke ondernemer bij welke zaak hoort. Het moet een multifunctioneel platform zijn. Zorg, ondernemerschap en sociaal vlak zouden gelinkt moeten zijn. Sociale activiteiten en zakelijk aanbod moet duidelijk gescheiden zijn. Het platform moet beschikken over een zoekmachine. TABEL 7 MENING ONDERNEMERS IDEAAL PLATFORM Het platform mag niet te groot worden. Het moet op wijkniveau zijn. Het platform moet niet alleen op sociaal gebied actief zijn, maar ook op zakelijk gebied. De bezoeker mag niet verdwalen in een overkill aan informatie. Dit is momenteel op de gemeentesite een probleem. Registratie wordt als een grote drempel ervaren. 7 Om het platform succesvol te laten zijn, is een goede implementatie gewenst. De bewoners en ondernemers hebben hier ook een aantal ideeën over die ze tijdens de bijeenkomst hebben gedeeld. Implementatie van het platform: - Op andere platformen en sites over Etten-Leur zou er een knop of link moeten komen welke doorverwijst naar het digitale platform in de wijk. - Ondernemers moeten zelf reclame maken op eigen site of mondeling over het platform. - Het promoten kan zowel op wijkniveau als via de gemeente. Er zou een stuk geschreven kunnen worden voor de bode of krant. Sommige opmerkingen konden niet worden geplaatst in een bestaande tabel. Die worden hieronder puntsgewijs weergegeven. Overige opmerkingen - Zorgkaart Nederland werd aangedragen als een potentieel voorbeeld van een goed platform. - Er zou een kopje kunnen komen met ondernemer van de week waar elke week een andere ondernemer in het zonnetje komt te staan. - Er moet worden opgepast dat een digitaal platform niet het sociale deel van een winkel vervangt. - Moet het onderwerp niet worden afgebakend. Is deze niet te breed? Dit kan bijvoorbeeld op leeftijd of beroep. - Het moet niet gezien worden als een doel maar juist als een hulpmiddel voor de wijk. - Is een digitaal platform wel de uitkomst? Kijkend naar de leeftijd van gebruikers. - Hoe groot is het budget en wat wordt er door de gemeente betaald? De studenten van Avans sloten het deel af, door de concrete afspraken met de ondernemers en bewoners kort te sluiten. Deze zijn hieronder weergegeven. Afspraken met ondernemers: - Er zal een focusgroep plaatsvinden om verschillende platformen te bespreken die als potentiële platformen voor de wijk worden gezien. Deze worden een week van te voren g d aan de mensen die aanwezig zullen zijn. Hiervoor hebben een paar ondernemers zich al gemeld. - In januari wordt er een adviesrapport opgeleverd door de studenten welke antwoord geeft op de hoofdvraag. - Op 21 januari 2015 wordt er een presentatie gegeven door de Avans studenten in de Smeltkroes in Etten-Leur. Verdere acties: - De Avans studenten gaan de wijk in om de bewoners te bevragen over een platform. Een datum plannen voor de focusgroep met de desbetreffende ondernemers en actieve bewoners. 8 1.3 RESULTATEN INTERVIEWS IN DE WIJK Op woensdag 5 November is de projectgroep de wijk ingegaan om bewoners uit De Keen en Schoenmakershoek te interviewen. In dit interview is er uitgelegd dat er de behoefte vanuit de wijk is om elkaar te vinden middels een platform. Hierna is gevraagd aan de bewoners waar de site absoluut wel en niet aan moet voldoen. Tevens konden de bewoners aangeven of er meerwaarde gezien wordt in het platform en waarom deze het platform eventueel niet zouden gebruiken. Eventuele overige opmerkingen zijn genoteerd door de studenten. Hieronder is per interview een uitgetypt schema te vinden: Interview 1 Adres Jagershof Leeftijd 42 jaar Do s Laagdrempelig. Makkelijk vindbaar. Newsfeed net als Facebook. Overzichtelijke website. Dont s - Ziet u de meerwaarde ervan in? Jazeker, als ik hulpbehoevend zou zijn, is dit een goede oplossing. Wat houdt u tegen om het platform te gebruiken? Op dit moment zie ik mijzelf niet als hulpbehoevend, dus zou ik er nu geen gebruik van maken. Wellicht als ik ouder ben. Overige opmerkingen - Interview 2 Adres Jagershof Leeftijd 45 jaar Do s Overzicht met vuilnisbak-ophaalschema. Informatie over de wijk. Hulp bij een kleine hulpvraag. Toegankelijk voor ouderen. Simplistisch vormgegeven. Uitnodigend. Dont s De website moet geen doolhof zijn. Ziet u de meerwaarde ervan Ja, ik zou er gebruik van maken. in? Wat houdt u tegen om het - platform te gebruiken? Overige opmerkingen Etten-Leur doet het gewoon is niet uitnodigend. Waarschijnlijk maken ouderen geen gebruik van Facebook, dus dit platform valt af. 9 Interview 3 Adres Jagershof Leeftijd 30 jaar Do s Zoeken op categorieën. Het vinden van georganiseerde activiteiten. Een forum voor buurtinitiatieven. Bewoners zoeken met kinderen van dezelfde leeftijd. Wijknieuws. Een doorlink naar de Appelkring. Linken aan Facebook, zodat je geen apart account hoef aan te maken Dont s - Ziet u de meerwaarde ervan Ja, ik zou er gebruik van maken. in? Wat houdt u tegen om het Een onoverzichtelijk platform. platform te gebruiken? Ouderen zullen zich waarschijnlijk niet graag willen registreren. Angst voor cyberattacks. Overige opmerkingen Een platform waarop je alles kan vinden. Interview 4 Adres Jagershof Leeftijd 36 jaar, Monique Do s Activiteiten in de wijk. Een mogelijkheid om problemen te melden. Naam en achternaam mag genoemd worden. Dont s Liever geen vraag en aanbod, hier zijn al andere initiatieven voor. Ziet u de meerwaarde ervan Ja, als ik ouder zou zijn wel. in? Wat houdt u tegen om het Niet makkelijk benaderbaar. platform te gebruiken? Misbruik van het platform. Overige opmerkingen Een account aanmaken is geen drempel. De Facebookpagina van Schoenmakershoek is niet bekend. Bij Etten-Leur doet het gewoon zijn de vragen in de wijk handig, website kan geconcretiseerd worden door makkelijker antwoord te geven op een hulpvraag. 10 Interview 5 Adres Jagershof Leeftijd 39 jaar Do s Buurtpreventie (melding maken van verdachte activiteiten). Handig voor kinderoppas. Buurtactiviteiten. Vragen stellen. Dont s Maak er geen open groep van, houdt het besloten voor de wijk. Ziet u de meerwaarde ervan Ik zou er zeker gebruik van maken. in? Wat houdt u tegen om het - platform te gebruiken? Overige opmerkingen Op de Facebookpagina staat niet genoeg informatie, maar is wel handig voor activiteiten. Het uiterlijk van het platform van Etten-Leur doet het gewoon spreekt aan. Handig dat je je hulpvraag er kwijt kunt. Interview 6 Adres Jagershof Leeftijd 34 jaar Do s Activiteiten van het turfschip Buurtpreventie. Marktplaats. Oppas zoeken in de buurt. Dont s Het moet niet te openbaar zijn. Ziet u de meerwaarde ervan in? Ik heb er persoonlijk geen behoefte aan, maar ik zie de meerwaarde er wel in voor andere mensen. Wat houdt u tegen om het Als het niet vrijblijvend is. platform te gebruiken? Als er dingen gedeeld moeten worden, die je niet wilt delen (persoonlijke informatie). Overige opmerkingen Er is een wijkcomité in Schoenmakershoek. Hiervoor zal ik een mail naar jullie sturen. 11 Interview 7 Adres Bleekershof Leeftijd 63 jaar Do s Buurtpreventie. Zoekmachine voor huishoudeli
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks