Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Karl Popper ile Marksizm, Özgürlük ve Tarihsicilik Üzerine

Category:

Environment

Publish on:

Views: 28 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Karl Popper ile Marksizm, Özgürlük ve Tarihsicilik Üzerine Giancarlo Bosetti * Pasifizm, Savaş, Komünizm Bence bu söyleşiye en önemli noktayla başlamalıyız: Marksizm e yönelik en ayrıntılı eleştirilerinizi
Transcript
Karl Popper ile Marksizm, Özgürlük ve Tarihsicilik Üzerine Giancarlo Bosetti * Pasifizm, Savaş, Komünizm Bence bu söyleşiye en önemli noktayla başlamalıyız: Marksizm e yönelik en ayrıntılı eleştirilerinizi aynı zamanda en önemli kitabınız olan Açık Toplum ve Düşmanlar nda dile getirdiniz. Bu eleştirilerinizin özünü nasıl ve ne zaman kavradığınızı, Plato dan Hegel ve Marx a kadar tüm sahte peygamberler e yönelik olan ve 1945 de yayınladığınız kitapta sistematik olarak geliştirdiğiniz saldırıyı başlatmanın gerekliliğine nasıl ve ne zaman inandığınızı lütfen açıklar mısınız? Aslında bu soru beni çok eskilere, henüz 17 yaşıma bile basmadığım Temmuz 1919 a götürdü. Açık Toplum da belirttiğim görüşlerimi tartışacak duruma gelişim tabiî ki çok çabuk olmadı, ama Marksizm e yönelik görüşlerimi eleştirel bir gözle yeniden gözden geçirmem gerektiğine ilk kez on yedinci yaş günümden önce, yani Temmuz 1919 da karar verdim. Kısa bir süre sonra, Şubat 1920 de, tüm yaşamım boyunca geliştirmeye özen gösterdiğim konumuma ulaştığımı söyleyebilirim. Yani bunun başlangıcı çok eskiye dayanıyor. Üstelik bugün artık bunları çok az kişinin anımsadığını da söylemem gerek. Birinci Dünya Savaşı nın üstünden çok az bir zaman geçmişti. Savaşa karşı tutumunuz nasıldı? Çocukken, yani Birinci Dünya Savaşı ndan önce savaşa karşıydım. Ailem de barışseverdi. Babamın kütüphanesinde savaş karşıtı kitaplar bulunurdu ve babam Avusturya militarizmine şiddetle karşı çıkardı. Savaş başladığı zaman etrafımdaki insanların çoğunun -aile dostlarımız, tanıdıklarımız- 180 derecelik bir dönüş yaparak, bir anda savaş yandaşı olduklarını görmek beni dehşete düşürmüştü Temmuz unun sonlarında tatildeydik ve babam bana Viyana dan bir mektup göndermişti. Mektubunda bizi ziyarete gelemeyeceğini, çünkü maalesef- kullandığı sözcük buydu, maalesef - savaş çıkacağını yazıyordu. Mektup, doğum günümden bir gün önce yazılmıştı ve -anımsadığım kadarıyla- savaş tam benim doğum günümde başlamıştı. Bir süre sonra Viyana ya döndüm ama okuldaki herkes artık savaştan yanaydı. Bu havadan çok mu etkilenmiştiniz? Tam olarak bağışıklık kazanmıştım diyemem. Biraz etkilenmiştim, ama kısa sürede barış olması umudunu taşıyacak kadar. Tabiî bu, İttifak Devletleri nin zafer kazanmasıyla ulaşılacak bir barıştı. Aynı zamanda, çoğu kişinin düşündüğü gibi, gerçek bir zaferle filan ilgilenmiyordum. O sıralar savaş hakkında neler düşündüğünüzü tam olarak anımsıyor musunuz? Bütün bunları gayet iyi biliyorum, çünkü bugün bile bazı mısralarını anımsadığım bir şiir yazmıştım. Şiirin adı Savaş Kutlaması ydı ve tüm düşmanlarımızın evlerine gittiğinden ve artık barışa ulaştığımızdan söz ediyordum. O şiirin hiçbir yerinde barışın bir zafer olduğu ya da buna benzer bir şey bulunmuyordu. Ama şiiri Ekim 1914 de veya o sıralarda yazdığımı ve yeni yılın başlarında, düşmanlarımızın evlerine yenilgiyle döndüklerini -ki şiirin ana teması buydu- düşünecek kadar zafer yanlısı olduğumu düşündüğüm için kendimden utandığımı da biliyorum. Bu yüzden, İttifak Devletleri nin düşmanlarını yenme fikrinin gerçek anlamda karşıtı olduğumu söyleyebilirim. Daha şiddetli bir şekilde savaş karşıtı olmanıza sebep olan şey neydi? 1915 veya 1916 da babamla, neler olabileceği hakkında uzun uzun konuşurduk. Asıl önemli olan şey şuydu; o sıralar henüz çocuktum ve savaşı doğruların kazanacağından adım gibi emindim. Toyluk işte. Her neyse, 1915 in başlarında, yani Belçika nın işgalinden sonra, Almanya nın bazı anlaşmalara aykırı davrandığını öğrendim ve bunun üzerine hem yanlış tarafta olduğumuza hem de bu yüzden savaşı kaybetmemiz gerektiğine inanmaya başladım. Biraz daha ileri gidersek, Ekim Devrimi nden ilk kez ne zaman haberiniz olduğunu anımsıyor musunuz? Rusya ile İttifak Devletleri arasında Brest-Litovsk da yapılan ve şu ünlü anlaşmayla sonuçlanan görüşmeler sırasındaydı. 15 yaşından biraz büyüktüm ve oradaki Rusların yaptıkları konuşmalardan çok etkilenmiştim. Tabiî ki en önemli konuşmacı Trotsky ydi ve ne kadar gariptir ki, çeşitli konuşmaların ana hatları Avusturya da (hatta emin değilim ama, belki Almanya da da) basılmıştı. Beni komünistlere çeken ilk olay bu oldu. Ayrıca, 1905 Devrimi sırasında bir öğrenci lideri olan, Rusya doğumlu bir arkadaşım da vardı ve beni uyararak, komünistlerin, parti anlayışlarına uygun olması koşuluyla her şeyi gözlerini kırpmadan yapabilecek insanlar olduklarını söylemişti. Ama, doğrusunu söylemek gerekirse, bu uyarıyı, Brest-Litovsk da yapılan konuşmalar yüzünden biraz kuşkuyla karşıladım. Yani, sizi Komünizme çeken şey, Rusların barıştan söz edip, askerî bir zafer fikrine kesinlikle karşı olduklarını dile getirdikleri konuşmalar mı oldu? O sırada, o günden beri ilgimi hep çekmiş olan asıl sorunla yüz yüze gelmiştim zaten: Komünizme evet mi, hayır mı? Ve komünist oldunuz? Barıştan kısa bir süre sonra, 1919 da, Komünist Parti bürosuna gittim ve onlara, elimden geldiği kadar hizmet etmeye hazır olduğumu söyledim. Parti liderleri arasında, Avusturyalı filozof Rudolf Eisler ın üç çocuğu da vardı: Öerhardt, Hans ve Fritti (Elfride nin kısaltılmışı) Eisler. Aslında evlilik soyadı Friedlander dı ama, sanırım o sıralar eşinden boşanmış olmalıydı. Gerhardt daha sonra Amerikan komünistlerinin en önemli lideri oldu ve İkinci Dünya Savaşı ndan hemen sonra Amerika Birleşik Devletleri nden sınır dışı edildi. Küçük kardeşi Hans, Doğu Almanya nın en önde gelen müzisyenlerinden biri oldu. Ve Fritti Friedlander, Ruth Fischer adıyla, Alman komünizminin liderlerinden biri olmayı başardı. Otobiyografinizin, komünist dostlarınızdan genel olarak söz ettiğiniz bölümünde bu isimlere rastladığımı anımsamıyorum. Onların isimlerini şimdi neden açıklıyorsunuz? 3 Onlarla tanışmam gerçekten çok ilginçti. Bana karşı çok iyiydiler, beni biraz şımarttılar ve başlangıçta onlara güveniyordum. Ama kısa sürede, Moskova dan gelecek bir telgrafın, 180 derece dönmelerine ve büyük bir rahatlıkla, bir gün önce söylediklerinin tam aksini söylemelerine yettiğini anladım. Üstelik insanlara karşı davranışları da bir günden diğerine tamamen değişiyordu. Diğer bir ifadeyle, bir tek prensipleri vardı ve bu da, ne olursa olsun, en ufak bir tereddüt göstermeksizin Moskova yı desteklemekti işte bunu anladığım anda da komünizme yönelik tutumum tam bir krize sürüklendi. Yanlış anlamadıysam Eisler kardeşler, entelektüel değerleri olan insanlardı. Bu nedenle de, davranışlarının tümünde bu kadar ani değişiklikler olmasını, karakterlerindeki bir bozukluk olarak değil, komünist ideolojinin derinliklerinden gelen bir tavır olarak gördünüz. Açık Toplum da tamamladığınız arayışınız bu nedenle mi başlamıştı? Belki de Marksizm e yönelik ana eleştirinizi bu noktada açıklasanız iyi olur. Evet, haklısınız. Marx, sosyalizm veya komünizmin -ikisi arasında şu anda bir ayırım yapmayacağım- bir proletarya diktatörlüğü şeklinde doğacağını öngörmüştü. Bu, tarih ve ekonomi konusunda ayrıntılı bir çalışma yapılması sonucu kesin olarak kabul edilmesi gereken tarihî bir zorunluluktu. Kanıtlanabilirdi. Komünizm, mutlaka gerçekleşmesi gereken bir şeydi. Kapitalizm, çok kötü bir toplum tarzıydı: Mutlaka sona ermeli, komünistler tarafından mutlaka alaşağı edilmeliydi. Bunun olması kaçınılmazdı, işte o zaman şahane bir toplum ortaya çıkacaktı; bütün insanların birbirlerini sevdiği ve dünyanın her tarafına barışın hâkim olacağı yeni bir toplum. En önemli şey buydu. Ve işte bu yüzden bu doktrini bir kapan olarak görüyorum, bu bir fare kapanı ve ben de fareydim. Otobiyografinizde, Marksist öğretinin özünü giderek nasıl kavradığınızı anlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki, bu öğretinin kapsamında tarihî bir kehanet var ve bu kehanet, şu ahlakî kuralla kesin olarak uyum içinde: Kaçınılmazın gerçekleşmesine yardım et! Şu kapan düşüncesi hakkında birkaç şey daha söyleyebilir misiniz? Daha iyi bir dünyanın geleceğini vadeden komünist doktrinin en büyük iddialarından biri, tarihin yasaları konusundaki bilgi birikimine dayandığıdır. Yani, nasıl olsa bir gün yaşanacak olan olayların yaşanmasını sağlayacak veya bu olayların yaşanmasına yardımcı olacak bir partiyi desteklemek, herkesin, ama özellikle benim gibi savaştan ve şiddetten nefret edenlerin görevi sayılmalıydı. Bu gerçeği bile bile direnirseniz, suçlu sayılmanız gerekirdi. Çünkü, nasıl olsa gerçekleşecek bir şeye karşı direniyordunuz ve bu direnişiniz nedeniyle, komünizmin kaçınılmaz bir şekilde hâkim olacağı güne kadar gerçekleşecek olan bütün şiddet olaylarından ve ölümlerden ya doğrudan doğruya sorumlu olacak ya da başkalarına ait olan bu sorumluluğu paylaşacaktınız. Komünizm mutlaka gelmeliydi, mutlaka kabul edilmeliydi. Üstelik direnişin asgarî düzeyde olmasını ve olabildiğince az sayıda insanın kurban edilmesini ummak zorundaydık. Yani sosyalizmin kaçınılmazlığını anlayan herkesin, bunun bir an önce gerçekleşmesini sağlamak için her şeyi yapması gerektiği gibi bir görevi olduğu bilimsel olarak da kanıtlanabilirdi. Komünizmin liderleri o garip şeyleri bu yüzden yapmışlar kendi kendileriyle çelişkiye düşmüşlerdi. Bütün bunlar mazur görülebilirdi, çünkü komünist gücün oluşumuna yardım etmeye çalışıyorlardı; zaten tarihin en can alıcı sorusu, her eylemin asıl nedeni, her tercihin mazur gösterilme gerekçesi de buydu. Bütün insanların, hatta liderlerin bile hata yapmaları kaçınılmazdı - ama bu o kadar da büyütülecek bir mesele değildi. Asıl önemli olan nokta, komünistlerin, eninde sonunda mutlaka gerçekleşecek olan bir şey için savaştıkları gerçeğiydi. Bir kapandan söz ederken bunu demek istemiştim ve ben de bir süre için o kapana sıkışmıştım. Birkaç ay süreyle. Ama sonra fikrinizi değiştirdiniz. Başka neler oldu? Yani, dostlarınızda gördüğünüz ani değişikliklerin ötesinde? Sorgulanması gerektiğini düşündüğüm çeşitli şeyler olmaya başladı. Birkaç komünist Viyana daki emniyet müdürlüğünde tutuluyordu. Parti bu kişilerin serbest bırakılmasını sağlamak için bir gösteri düzenlemeye karar verdi ve bu gösteriye daha çok gençler katıldı. Polis ateş açtı ve altı genç gösterici öldü. Hepsini gördüm, oradaydım. Ve o zaman düşünmeye başladım. Parti liderleri olaylar ne kadar korkunç olursa, işlerin o kadar iyiye gittiğini savunur bir hâl almışlardı; bütün bu olaylar devrimin, büyük devrimin 5 gerçekleşmesi için gereken öfkenin harekete geçmesini sağlayacaktı. Yani olanlardan pişmanlık duymadılar, ama ben orada ölen gençlerin sorumluluğunu omuzlarımda taşımaya başlamıştım bile. Bu nokta, ne otobiyografinizde ne de yaşamınızın o döneminden söz ettiğiniz konuşmalarınızda o kadar açık değil. Birkaç genç komünistin Viyana da polis tarafından öldürülmesi üzerine komünistlerden uzaklaşmaya karar verdiniz. Oysa o olaydı komünistler ateş açan taraf değil, kurbandı. Ama o olayın ardından komünizmden vazgeçmeye karar verdiniz. Bu biraz garip değil mi? Bir tür sorumluluk duyuyordum, insanın kendini feda etmesinin, kendini tehlikeye atmasının normal olduğunu düşünüyordum; ama biz başkalarını, kendilerini tehlikeye atmaları için cesaretlendiriyorduk; bunu yapmaya hakkımız yoktu. Parti liderlerinin başkalarına, kendilerini feda etmelerini ya da hayatlarını tehlikeye atmalarını söylemeye hakları yoktu. O genç göstericilerin hepsi işçiydi, oysa bizler, Marksizmi yargılayabileceğimize ve, deyim yerindeyse, altına imza atabileceğimize inanan entelektüellerdik. O sıralar ben üniversiteye gidiyordum. Hepimiz öğrenciydik, kalın kitaplar okuyabiliyor ve insanlara şunları söylemeye hakkımız olduğunu düşünüyorduk: Bu işler böyle olur; komünizm mutlaka gelmeli ve biz bunu savaşa savaşa gerçekleştirmekle yükümlüyüz. Bunun üzerine, olanlardan bizim sorumlu olduğumuzu anladım ve kendi kendime, işlerin gerçekten bizim söylediğimiz gibi gidip gitmediğini sormaya başladım. Komünizmin mutlaka gelmesi gerektiği yolundaki Marksist kanıtların gerçekten geçerli olduğundan emin miydim? Bunu garanti edebilecek durumda mıydım? Marx ı okuyamayacak durumda olan insanların karşısına geçip onlara şunu söyleyebilir miydim: Ben Marx ı ayrıntılı olarak sınadım ve kontrol ettim. Sizi temin ederim ki söylediği her şey doğrudur, sunduğu kanıtlar geçerlidir, komünizm er ya da geç mutlaka gelmelidir ve sonunda zafer bizim olacaktır, öyleyse bütün bu sonuçlara katlanmak zorundayız? Peki o zaman ne yaptınız? Marx ı tam anlamıyla, yani daha önce yapmadığım kadar derinlemesine incelemeye karar verdim. Onu kullanmıştım, onu kullanmak zorunda kalmıştım, ama sahip olduğum bilgiler son derece yüzeyseldi. Bunun üzerine, Marx ın ileri sürdüğü teorinin gerçekten kanıtlanıp kanıtlanamayacağını araştırmam gerektiğini düşündüm. Marksizm in özüne yönelik eleştirileriniz üzerinde çalışmaya o zaman başladınız. Bunu nasıl yaptınız peki? Kapital üzerinde çalışmaya başladım ve içindeki temel noktaların şunlar olduğunu fark ettim. Bir: Kapitalizmde reform yapılamaz, o sadece yok edilebilir; eğer daha iyi bir toplumda yaşamak istiyorsak kapitalizmi yok etmeliyiz. İki: Sefillik giderek artıyor, işçilerin durumu zaman içinde çok çok daha kötü olacak ve bu nedenle kapitalizmin bir an önce yok edilmesi gerekiyor. Çok ilginç ve önemli olan üçüncü nokta ise, bütün bu kötülüklerden ötürü kapitalistlerin bireysel olarak suçlanamayacakları; onlar da sistemin kurbanlarıydı. Bunu belirtmekte yarar var, çünkü o zamanlar komünistlerin bunu hiç dile getirmediklerini biliyordum. Tam aksine, bireysel olarak tüm kapitalistleri suçluyor ve herkesin onlardan nefret etmesi için çaba gösteriyorlardı. Oysa Marx kapitalizmin bir tür makine olduğunu ve bu makinenin içine kapatılmış olan kapitalistlerin de, tıpkı işçiler gibi, ellerinden bir şey gelmediğini, sadece makine tarafından yapmalarına izin verilen şeyleri yaptıklarını söylüyordu. Marx bununla da yetinmiyor ve kapitalistlerin, diğer insanları bile bile sömüren kötü niyetli insanlar oldukları şeklindeki bakış açısını, bayağı Marksizm olarak nitelendiriyordu. Tabiî Parti de bunu desteklemek zorunda olduğunu düşünüyordu, çünkü Parti nin, devrim amacına ulaşılması yolunda kendilerine yardımcı olacak her şeyi yapmaya hakkı vardı, işte bu da bir kapandı. Parti nin öyle bir işlevi vardı ki, komünizmin gelişini hızlandırmak uğruna, o, olabildiğince fazla nefret uyandırma hakkına sahipti. O dönemde Marx üzerine yaptığım inceleme sonucunda erişebildiğim temel analiz buydu. Ama Marksizm e yönelik eleştirinizin temel unsurlarının hepsi burada değil. Diğerleri daha sonra ortaya çıktılar. Aslında tartışma konusu olacak çok önemli bir konu daha var ve ben bunu ancak Açık Toplum un yayınlanmasından sonra fark ettim. Marx ın tanımladığı kapitalizm, aslında hiçbir zaman varolmamıştır. Bu sadece bir buluş, şeytanın hayal ettiği bir düştür. Tabiî ki her zaman zenginler ve yoksullar olmuş ve yoksullar her zaman acı çekmişlerdir. Üstelik tarih boyunca her zaman, yoksullara ve haksızlığa uğrayanlara yardım etmeye yönelik 7 ahlâkî bir istem olmuştur. Ben bugün bile haksızlığa uğrayanlara yardım edilmesinden yanayım. Ama bugün haksızlığa uğrayan kesimin işçiler olduğunu hiç sanmıyorum. Bana göre haksızlığa uğrayanların kimler olduğunu daha sonra göreceğiz. Doğal olarak bugün de yoksul insanlar var, ama açlık sorunu ve işçilerin çalışma koşulları artık Marx ın yaşadığı dönemdekine hiç benzemiyor. Toplumun o zamanlar birçok açıdan çok kötü durumda olduğunu inkâr etmiyorum ama bu, Marx ın kapitalizm olarak tanımladığı şey değildi; durumu düzeltmek için reform yapılabilirdi, oysa Marx ın ileri sürdüğü temel teze göre, kapitalizm sadece yok edilebilirdi. Daha sonra kendisi de, belki İngiltere de -ve sadece İngiltere de- sosyal devrimin, hiçbir şiddet olayı yaşanmaksızın gelebileceğini kabul etti; toplumun iyileştirilebileceğinden hiç söz etmiyordu ama söylediklerinden pekâlâ bu anlam da çıkarılabilirdi. Gerçek şu ki, Marx ın yaşamı boyunca hem İngiltere de, hem de özellikle Bismarck yönetimindeki Almanya da müthiş reformlar, büyük ve çok önemli reformlar gerçekleşmiştir. Yani kapitalizm hakkında söyledikleri, henüz kendisinin de hayatta olduğu dönemde çürütülmüştür. Bu durumda kapitalizm dediği şey, yani işçilerin ve kapitalistlerin, her şeyin giderek daha da kötüleşmesine neden olacak bir makinenin içine kapatılmış oldukları toplum düzeni, hiçbir zaman var olmamıştır. Ein Kapitalist schlagt vielen lot -bir kapitalist, birçok diğerini kılıçtan geçirir- tümcesi Marx ın, giderek çok daha az sayıda kapitalist kalacağı yolundaki görüşlerini ifade etmek için kullandığı birçok formülden biriydi. Bu gerçekleştiği zaman, kalan sağların hepsi ya kurban ya da işçi olacaktı. Ama bu tür bir toplum asla var olmadı ve eğer içinde yaşadığımız topluma, Marksist anlayış çerçevesinde kapitalist toplum dersek büyük bir hata yapmış oluruz, çünkü Marksist öğretideki kapitalizm tanımı ne geçmişte ne de bugün, bizim toplumumuz için geçerli değildir. Bu, Marksizm e yönelik en temel eleştirimdir ama bir tane daha var. Marx a göre, kapitalistler, devletin gizli diktatörleriydi ve kapitalizmin geçerli olduğu bir toplum, aslında diktatörlüktü. Yani kısaca, kapitalistler diktatördü. Bu kesinlikle bir ütopya Kapitalistlerin politik açıdan tüm kararları verme gücünü ellerinde bulundurdukları bir toplum bugüne kadar hiç görülmemiştir. Olaylar aslında her zaman için çok daha karmaşık olmuştur. Marx ın sosyolojiye ve tarihe yaptığı en büyük düşünsel katkı, bir toplumun yaşamında ekonomik koşulların çok büyük bir önem taşıdığı görüşünü dile getirmesi olarak kabul edilir, ki bu da, örneğin tarihsicilerin daha önce inandıkları görüşle taban tabana zıttır. Marx tan önce ciddî bir ekonomi tarihi olmadığını kabul etmek zorundayım. Ama bir keşifte bulunan herkes gibi, o da bu keşfini iyice abarttı ve her şeyi ekonomiye dayandırarak açıkladı. Ekonominin en önemli şey olduğuna inanıyordu, oysa bu büyük bir hataydı. Toplum son derece karmaşık bir gerçektir: Her toplumda birçok başka şey, örneğin din, milliyet, dostluk ve ortak okullar vardır örneğin Viyana da sosyal demokrat liderlerin hemen hemen hepsi, aynı okulun aynı sınıfında okumuşlar ve ondan sonra da daima dost kalmışlardır. İngiltere de Oxford Üniversitesi nin politika üzerindeki etkisi çok büyüktür: Neredeyse bütün partilerdeki politikacıların tümü, üniversite yıllarında birbirleriyle arkadaş olan kişilerdir. Bütün bu unsurlar belli bir rol oynarlar; ancak, kapitalistlerin diktatörlüğü şeklindeki basit görüş, gerçek yaşamda hiçbir zaman için geçerli olmamıştır. Bir Kere Daha Tarihsiciliğe Karşı Gelecek Açıktır Tarihin çeşitli şekillerde yorumlanmasını her zaman çok önemli buldunuz, özellikle de tarihsiciliğe karşı yürüttüğünüz saldırılar her zaman katı ve acımasız oldu. Bu yüzden belli zamanlarda ve belli kültürel alanlarda -örneğin savaş sonrasındaki ve daha sonra da, 1960 lar ve 1970 lerdeki İtalya- çalışmalarınız genel olarak çok büyük bir kabul görmedi. Doğrusunu söylemem gerekirse, gençlik yıllarımda okuduğum görüşlerinizin birçoğu bana çekici geldiği hâlde, tarihsiciliğe karşı oluşunuzu ben bile çok itici bulmuştum. Totaliter sistemlere yönelttiğiniz eleştiriler son derece ikna ediciydi, ama tarihsiciliğe ve özellikle de Marksizm e yöneltmiş olduğunuz korkunç suçlamaları kabul etmeyi hep reddettim. Açıkçası hem tarihsici hem de demokrat olmak bana mümkünmüş gibi geliyordu. Tarihsicilik bütünüyle yanlıştır. Tarihsici tarihi, kaynağından çıkarak yoluna devam eden bir nehir gibi görür ve bulunduğu noktadan sonra gideceği yeri görebileceğine inanır. Gelecekte neler olacağını tahmin edebildiği için de çok zeki olduğunu zanneder. Ama bu ahlâkî açıdan tümüyle yanlış bir tutumdur. Tarih üzerinde istediğiniz kadar 9 çalışabilirsiniz, ama nehir ya da adına her ne derseniz deyin bu, her zaman için yalnızca bir mecaz olacaktır. İçinde gerçek olan hiçbir şey yoktur. Geçmişte olup bitenler üzerinde çalışın ama artık onlar geçmişte kaldı, yaşandı ve bitti. Bundan sonra olacakları önceden tahmin edip, bazı şeyleri değiştirmek ya da gelecekte yaşanacak olaylardan etkilenmemenizi sağlamak için hiçbir şey yapamazsınız. Yapabileceğimiz tek şey, içinde yaşadığımız zamanda bir şeyler yapmak ve her şeyin daha iyi olmasını sağlamaya çalışmaktır. Size katılıyorum. Ben zaten böyle sonuçlanacağını başından beri biliyordum, di
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks