Please download to get full document.

View again

of 95
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

KARSU TEKSTİL Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Category:

BusinessLaw

Publish on:

Views: 18 | Pages: 95

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA SUNULAN KARSU TEKSTİL Sanayii ve Ticaret A.Ş Dönemine ait Yönetim Kurulu F A A L İ Y E T R A P O R U Sayfa
Transcript
TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA SUNULAN KARSU TEKSTİL Sanayii ve Ticaret A.Ş Dönemine ait Yönetim Kurulu F A A L İ Y E T R A P O R U Sayfa 1 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, saygı duruşu ve toplantı başkanlığının seçimi, 2- Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi, 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun ve Finansal Tablolar'ın müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 4- Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, yılı ile ilgili kâr dağıtımı konusunun görüşülmesi, 6- Yönetim Kurulu'nca 2017 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması, 7- Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilen Ücretlendirme Esasları hakkında bilgi verilmesi, 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti, yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi, 10- İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi, 11- Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi, 12- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında izin verilmesi, 13- Dilek ve görüşler. Sayfa 2 BAŞKANIN MESAJI Saygıdeğer Hissedarlarımız, Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz olağan Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz. Yönetim Kurulumuz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum yılında ülkemizde ve çevremizde yaşanan vahim olaylar ve bunların yol açtığı iktisadî sıkıntılar hepinizin malûmudur. Türk tekstil sektörü de bu olumsuz gelişmelerden fazlasıyla nasibini almıştır ve almaya devam etmektedir. Ancak, memnuniyetle belirmek isterim ki, KARSU bütün bu olumsuzluklara rağmen ayakta kalmayı başarmış, ülkemizin en köklü ve en sağlam sanayi kuruluşlarından biri olduğunu bir kere daha ispat etmiştir yılında başlattığımız yatırım projesi nedeniyle döviz fiyatlarındaki anî ve aşırı yükselişlerin getirdiği kur farkı sıkıntıları, yoğun bir çabayla hem ihracatı artırmak ve hem de yurtiçi satışları döviz cinsinden yapmak suretiyle asgariye indirilmiştir. Teknolojideki, iç ve dış piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden ve gerekli tedbirleri zamanında alma başarısını gösteren uzman ekibimiz firmamızın en büyük güvencesi olmuştur yılında hem ülkemiz ekonomisinin hem de KARSU nun yeniden bir yükseliş vetiresine girmesini umuyor ve bekliyoruz. Firma bazında bu arzumuzu gerçekleştirmek amacıyla, ürün tayfımızı genişletmek, kalitemizi yükseltmek, teknoloji üreticisi yabancı kuruluşlarla ilişkilerimizi güçlendirmek ve onlarla yeni anlaşmalar yapmak için yoğun bir çaba içinde bulunuyoruz. Bu nedenle, eğer dünyada ve Türkiye de beklenmedik başka büyük olumsuzluklar yaşanmazsa, 2017 yılı KARSU câmiası için daha iyi bir yıl olacaktır. Genel Kurul toplantımızın başarılı geçmesini diler, ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza, Yönetim Kurulumuzun şükranlarını, selâm ve saygılarını sunarım. Metin MOLU KARSU Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayfa 3 A. GENEL BİLGİLER 1. Raporun dönemi : Şirketin unvanı : Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. Ticaret sicil No : İncesu-556 Merkez Telefon : Pbx Fax : İstanbul Satış Büro Tel. : Fax : İnternet sitesi adresi : 3.Organizasyon : Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket) 17 Mart 1973 de kurulmuş olup, şirket merkezinin bulunduğu Kayseri Ankara Karayolu 23.Km. Süksün-İncesu- KAYSERİ adresi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Numarataj Amirliği tarafından Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No : 146 İncesu-KAYSERİ olarak değiştirilmiş olup, ilgili değişiklik Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünce tarihinde Re sen tescil edilerek ilan edilmiştir. Ayrıca şirket Kayseri Serbest Bölgesinde Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. - Kayseri Serbest Bölge Şubesi unvanlı şube kurmuştur. Ancak henüz faaliyete geçmemiştir. Türkiye'nin çeşitli yörelerinden mübayaa veya yurt dışından ithal edilen pamuk, suni ve sentetik elyafın işlenerek ; Pamuk ipliği ve pamuk sentetik veya suni elyaf karışımı iplik, İplik boyama, Ham ve mamul örgü kumaş, boyalı kumaş üretimi ve pazarlaması ile elektrik enerjisi üretimi şirketin başlıca faaliyetlerini teşkil etmektedir. Sayfa 4 - Sermaye : ,42 TL Şirket in hisseleri 1994 yılında halka arz edilmiş olup, 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle halka açıklık oranı yaklaşık % 30 dur. Şirket in % 5 nispetinden fazla pay oranına sahip ortakları ile ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. - Ortaklık Yapısı : 31 Aralık Aralık 2015 Adı Pay Oranı % Pay Oranı % Metin MOLU 10,67 10,67 Fitnat Gamze İÇÖZ 17,48 17,48 Yıldız MOLU 10,50 16,20 Meral MOLU 8,72 8,72 Arif MOLU 5,28 4,56 Sıla Azra SEYOK 5,16 4,45 Oluş MOLU 5,16 4,45 Pınar MOLU 5,16 4,45 Diğer (Halka açık kısım dahil) 31,87 29,02 Toplam 100,00 100,00 4. Yönetim Organı: - Yönetim Kurulu : Adı ve Soyadı Görevi Metin MOLU Başkan Arif MOLU Bşk.Vekili Nevzat SEYOK Üye-Genel Md. Sıla Azra SEYOK Üye-Genel Md.Yrd. Fitnat Gamze İÇÖZ Üye Mustafa Saruhan HATİPOĞLU Üye-Bağımsız Selçuk ÖMERBAŞ Üye-Bağımsız tarihinden itibaren 3 yıl süre ile seçilmişlerdir. - Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri : Adı ve Soyadı Görevi Mustafa Saruhan HATİPOĞLU Başkan Selçuk ÖMERBAŞ Üye tarihinden itibaren 3 yıl süre ile seçilmişlerdir. - Riskin Erken Saptanması Komitesi Adı ve Soyadı Görevi Selçuk ÖMERBAŞ Başkan Arif MOLU Üye S.Azra SEYOK Üye Zeki TURNACIOĞLU Üye tarihinden itibaren 3 yıl süre ile seçilmişlerdir. Sayfa 5 - Kurumsal Yönetim Komite Üyeleri : Adı ve Soyadı Selçuk ÖMERBAŞ Arif MOLU Zeki TURNACIOĞLU Hakan GERGİN Görevi Başkan Üye Üye Üye tarihinden itibaren 3 yıl süre ile seçilmişlerdir. Kurumsal Yönetim Komitesi; Ücret Komitesi nin ve Aday Gösterme Komitesinin görevlerini yerine getirmektedir. - Personel ve İşçi Sayısı : itibariyle çalışan sayısı 453 kişi dir. - Toplu Sözleşme Uygulamaları : Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) ile Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜTSİS) arasında XXIV. Dönem grup toplu iş sözleşmesi tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tarihinde imzalanmış olup, 36 ay süreli ( ) olarak yürürlüğe girmiştir. - Kıdem Tazminatı Karşılığı olarak dönem sonu itibariyle ayrılan karşılık tutarı : TL dir. B. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 1- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam ücret (Brüt) : TL Üst Düzey Yöneticilere ödenen ücret (Brüt) : TL Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam yıllık Kâr payı : 0,00 TL 2- Ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri : TL C. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Araştırma ve Geliştirme : Dönem içerisinde Clima özellikli iplik üretimi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Pima penye ve Tencel karışımlı olarak faz değiştirme özelliği bulunan iplikler geliştirilmiştir. İpliklerin ev tekstilinde, denimde ve diğer giyim sektöründe öncü olan firmalarla kumaşta deneme çalışmaları devam etmektedir. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı na başvurusu yapılan üç boyutlu kumaşlarla ilgili yeni projemiz, bakanlık tarafından desteklenmiştir. Proje Şubat 2015 tarihi itibariyle başlamış olup 2 yılda tamamlanacaktır. Ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik olarak ise; Gümüş lifi kullanılarak, kumaşlarda elektromanyetik koruma ve antibakteriyel etki sağlayan iplikler üretilmiştir. Kalıcı antistatik özellik sağlayan ipliklerin Ar-Ge çalışmaları da tamamlanarak ürün yelpazesine eklenmiştir. Güç tutuşur özellikli, aramid liflerinden farklı karışım ve özelliklerde yeni iplikler geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Klasik ürünlerimizin özelliklerinin geliştirilmesiyle ilgili olarak müşterilerimizle ortak çalışmalar yürütülmektedir. Sayfa 6 Araştırma ve Geliştirme Hedefleri : 1- Gelecekte ticari değere sahip olabilecek lifler hakkında araştırma yapılması. 2- Ürünlerimizin örme ve dokuma kumaşlardaki uygulamalarıyla ilgili geliştirme çalışmaları yapılması 3- Yürütülmekte olan projelerin başarıyla tamamlanması. 4- Karsu nun mevcut altyapısı kullanılarak kullanım alanına özel, katma değerli yeni ipliklerin geliştirilmesi. Entegre Sistem (ISO , OHSAS 18001) Belgelendirmesi : Kurulduğu günden bugüne, ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti yanında, çalışanlarının sağlık ve güvenliklerinin sağlanması ile çevreye olan duyarlılığını sürdüren Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş., yıl içerisinde ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi), ISO (Çevre Yönetim Sistemi), OHSAS (İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı) Sistem belgeleriyle ilgili entegre sistem denetimlerinden başarıyla geçmiştir. D. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER Şirket tarihli nolu Teşvik Belgesi nin kapatımı için Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne 29 Ocak 2016 tarihinde başvuruda bulunmuştur. Ekonomi Bakanlığı'nın tarihli yazısı ile yatırım tamamlanma vizesi yapıldığı tarafımıza bildirilmiştir. Şirketin; tarihleri arasında geçerli olan 2015/D nolu Dahilde İşlemi İzin Belgesinin süresi tarihine kadar uzatılmıştı. Bu belgenin kapatımı için Ekonomi Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuştur. Ayrıca Şirket Ekonomi Bakanlığı ndan, ihracatı teşvik amacıyla ihracat miktarı kadar (fire payını da hesaba katmak suretiyle) ithalat yapma olanağı sağlayan, ithalat aşamasında KDV ve Gümrük Vergisi ni teminata bağlayan tarihleri arasında geçerli olan 2016/D nolu Dahilde İşlemi İzin Belgesi almıştır. 31 Aralık 2016 itibariyle değerlemesi tamamlanmış teşvik belgeli yatırım indirimi tutarı TL dir. Şirket tarafından ihtirazi kayıtla verilen 2010 yılı kurumlar vergisi beyannamesi üzerine tahakkuk eden verginin dayanağı olan gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 276 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği nin tarihleri arasında yeni başlamış yatırımların durumu başlıklı 2.3 üncü bölümünün son fıkrasında yer alan Ancak tarihinde başlamakla birlikte bu süre içerisinde tamamlanmayıp devam eden yatırımlar için tarihinden sonra yapılan harcamaların, yatırım indiriminden yararlanması mümkün değildir şeklindeki düzenlemenin iptali istemiyle Danıştay Dördüncü Dairesi nezdinde açılan dava lehimize sonuçlanmış; düzenleme iptal edilmiştir tarihinden önce yatırımına başlanan ve bu tarihten sonra yapılan harcamalardan hesaplanan teşvik belgesiz yatırım indirimi tutarı TL olup, Üfe artış oranıyla 31 Aralık 2016 tarihine kadar endekslenmesiyle TL değer artışı hesaplanmış, dolayısıyla toplam TL teşvik belgesiz yatırım indirimi hakkı elde edilmiştir. Bununla birlikte şirketin yararlanabileceği toplam yatırım indirimi hakkı TL olmuştur. Şirketimiz dönemde; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun undan dolayı % 5 lik prim teşvikinden TL, 4857 Sayılı Kanun dan dolayı özürlü çalıştırma sebebiyle özürlü teşvikinden TL ve 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun dan dolayı SGK teşvikinden TL, gelir vergisi teşvikinden TL, 6111 sayılı kanundan dolayı ilave istihdamdan dolayı TL teşviklerden yararlanılmıştır. 1-Yatırımlar Bu dönem içerisinde (01 Ocak 2016 açıklanmıştır Aralık 2016) yapılan yatırım harcamaları aşağıda Sayfa 7 a.üretim Yatırımları: Buhar sayacı için TL, 2 takım vater likra gözetleme sistemi için TL, 1.işletme Trafo-1 ana dağıtım panosu için TL, 1 adet motor için TL, Lisans ve paketleme projesi için TL, olmak üzere toplam da TL harcama yapılmıştır. b.yapı ve İnşaat Yatırımları: Kamera güvenlik sistemi için TL, tuz tankı için TL, atık yağ ayrıştırıcısı için TL olmak üzere toplam da TL harcama yapılmıştır. c.diğer: Kurumsal program içeriği (ERP) projesi için TL, aerodinamik ve multifonksiyonel özel spor giysi kumaş tasarım ve geliştirme projesi için TL, Karsu markaları için TL, diğer muhtelif demirbaşlar için TL olmak üzere toplam da TL harcama yapılmıştır. 2- Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri ve yönetim organının bu konudaki görüşleri: Şirketin iç denetimi 2 kişilik denetim ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir. 3-Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranları : Şirketin; Bağlı Ortaklıkları, İştirakleri, Bağlı Menkul Kıymetleri ve katılım oranları aşağıdaki gibidir. BAĞLI ORTAKLIK Kayseri Elektrik Üretim A.Ş. 0,0063 (*) Şirketimizin; TL'lik sermayesine % 96 oranında iştirak ettiği gayri faal bağlı ortaklığı Kar-Ser Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti nin tasfiye giriş işlemleri Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tarihinde tescil edilmiştir. Şirketin tasfiye işlemleri bitmiş olup, Mimarsinan Vergi Dairesi tarafından mükellefiyet kaydı tarihi itibariyle sonlandırılmıştır. (**) Molu Dış Ticaret AŞ. ve LKF Tekstil Boya San.Tic. A.Ş. firmaları gayri faal durumdadır. 4- Şirketin iktisap ettiği kendi payları : Yoktur. 31 Aralık 2016 Katılım Oranı % Kar-Ser Tekstil Sanayi Ticaret Ltd. Şti. * - İŞTİRAKLER Molu Dış Ticaret A.Ş. ** 40 LKF Tekstil Boya San.Tic. A.Ş. ** 33 BAĞLI MENKUL KIYMETLER Kayser-Kayseri Ser. Bölge Kur. İşl. A.Ş. 0,6 5- Hesap dönemi içerisindeki özel ve kamu denetimleri : Yoktur. 6-Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek davalar ve olası sonuçları : Bir kısım çalışanlar tarafından şirkete açılmış olan alacak davalarının yargı süreci devam etmektedir. Bu davalarla ilgili gelişmeler veya kesinleşen hükümler KAP a bildirilmiş olup, gelişmeler oldukça KAP a bilgi aktarımı devam edecektir. 7-Mevzuata aykırı uygulamalar sonucu şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari ve adli yaptırımlar : Yoktur 8-Geçmiş dönem hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı: Şirket yapılan yatırımlarla özellikle verimlilik konusunda hedeflerine ulaşmış. Cirosunu arttırmış. Türkiye'de yaşanan olağanüstü koşullara rağmen satış miktarlarında bir düşüş olmamıştır. Sayfa 8 9-Yıl içerisinde olağan üstü genel kurul toplantısı yapılmışsa genel kurula ilişkin bilgiler : Yoktur. 10-Bağış, yardım ve sosyal sorumluluk proje harcamaları : Bu dönem içerisinde bağış olarak 895,00 TL yapılmıştır. E. FİNANSAL DURUM 1-a- Finansal durumla ile ilgili yönetim kurulu analizi ve değerlendirmesi : Finansal durumla ilgili analiz, sonraki bölümlerde yapılmıştır. b- Planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi : Şirket alacakların büyük bir bölümünün sigortalanmasını ve de DBS sistemi ile alacak tahsilini başarı ile devam ettirmektedir. Geçtiğimiz dönemde gerçekleşen verimliliği artırma ve modernizasyon yatırımlarının sonucu alınmaya başlanmış; geçtiğimiz yıl aynı döneme göre iplik üretiminde kg. bazında % 5,2'lik artış olup, satışlarda kg. bazında aynı seviyede kalmış olup net satışlarda TL bazında % 23''lük artış sağlanmıştır. c- Belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu : Şirket verimliliğini ve faaliyet karlılığını arttırmaya yönelik olarak yıl içerisinde yapılan operasyonlarda başarı sağlanmış, alacak kalitesini artırmaya yönelik hedeflerde de önemli ölçüde hedefe ulaşılmış ve de tekstil sektörü ile birlikte global ekonomideki krizin etkisiyle pazarda büyük bir durgunluk yaşanmasına rağmen, yurtiçi ve yurtdışı pazar paylarını başarı ile korumuştur. Sayfa 9 2-a- Önceki yıllar ile karşılaştırmalı satışlar : ÜRETİM ÜRETİMDEN SATIŞ Üretim (ton) Satış (ton) YURT İÇİ VE YURT DIŞI SATIŞLAR YURTİÇİ SATIŞ (Milyon TL) YURTDIŞI SATIŞ (Milyon TL) Sayfa 10 SATIŞLAR 31 Aralık Aralık 2015 CİNSİ TON TON İPLİK KUMAŞ METRE METRE KUMAŞ Karsu bu dönem içerisinde iç-dış giyim, ev tekstili, çorap, denim gibi farklı segmentlere uygun ve moda, fonksiyonel, ve teknik tekstiller olmak üzere üç ana grupta toplanabilecek ürünlerinin tanıtım faaliyetlerine devam etmiştir. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışı müşteri ziyaretleri düzenli olarak yapılmıştır. Ayrıca Irantex Tahran, Premiere Vision -Paris ve Romanya fuarlarında ürünlerimizin önümüzdeki dönemde sergilenmesi ile ilgili hazırlıklar tamamlanmıştır. Karsu, iç pazarda ihracatçı kumaş ve konfeksiyon üreticileri tarafından aranılan marka olma özelliğini devam ettirirken, dış pazarda ürün çeşidi ve kalitesi, hızlı ve esnek servisi, ihtiyaca göre alternatif yaratması ile tercih edilen marka olma özelliğini sürdürmekte olup, iplik satışlarında geçtiğimiz yıl aynı döneme göre kg. bazında aynı seviyelerde kalmış olup, net satışlarda TL bazında % 23''lük artış sağlanmıştır. ÜRETİM 31 Aralık Aralık 2015 CİNSİ TON TON İPLİK KUMAŞ METRE METRE KUMAŞ Bu dönemde iplik üretim miktarı geçtiğimiz yıl aynı döneme göre % 5,2 artmıştır. Borç / Öz Kaynak Oranı ve Diğer Rasyolar : Cari Oran [Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar] 1,44 1,36 Likidite Oranı [(Dönen Varlıklar-Stoklar)/Kısa Vd.Borçlar] 1,00 1,03 Toplam Borçlar/Öz Sermaye 5,44 3,74 Kısa Vd.Borçlar/Aktif Toplamı 0,38 0,38 Uzun Vd.Borçlar/Aktif Toplamı 0,47 0,41 Öz Sermaye/Aktif Toplamı 0,16 0,21 Aktif Devir Hızı [Net Satışlar/Aktif Toplamı] 0,64 0,55 Alacak Devir Hızı [Net Satışlar/Kısa Vd.Ticari Alacak Ort.] 3,10 3,17 Alacakların Tahsil Süresi (gün) [274/Alacak Devir Hızı] Stok Devir Hızı [S.M.M./Ortalama Stok] 4,29 4,17 Stok Devir Hızı (gün) [274/Stok Devir Hızı] Maliyet S.M.M./Net Satışlar 0,89 0,89 Brüt Kar Marjı [Brüt Satış Karı/Net Satışlar] 0,11 0,11 Net Faaliyet Kar Marjı [Esas Faaliyet Karı/Net Satışlar] 0,18 0,22 Sayfa 11 b. Şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler : Şirketin faaliyet karlılık ve verimlilik rakamları; beklenen seviyelere yakın gerçekleşmiştir. c- İleriye dönük beklentiler : Menfi piyasa koşullarında dahi şirket içerisinde devam eden maliyet düşüşü ve verimlilik artışına yönelik operasyonlar doğrultusunda ve döviz kurlarında aşırı dalgalanma ve artışlar olmadığı takdirde yeni dönemde şirketin karlılığının artacağı, piyasa koşullarının daha da iyileşmesi durumunda ise bu artışın çok daha güçlü olacağı beklenmektedir. 3-a- Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri : Sermaye Kaybının Tespiti Şirket olağanüstü kur artışlarına rağmen sermayesinin % 85'ini koruyabilmiştir. 31 Aralık Aralık 2015 Sermaye Yasal Yedekler Sermaye Toplam Özkaynaklar (-) ( ) ( ) Sermayesiz Özkaynaklar ( ) Sermayesiz Özkaynak/Sermaye Oranı 0,15 (0,10) b- Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler : Şirketin alacak yapı ve hızının arttırılmasına yönünde alınmış olan ve yukarıda açıklanmış olan tedbirler kararlılıkla devam ettirilecektir. c- Kâr dağıtım politikasına ilişkin bilgiler : Dağıtılabilecek kâr elde edilen yıllarda Genel Kurul kararıyla kâr dağıtımı yapılmıştır. d- Kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi : Faaliyet dönemi mali sonuçları kâr dağıtımına elverişli değildir e- Dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağı : Dağıtılmayan kâr yoktur. F. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ Durgunlaşan ve yavaşlayan piyasanın devamı şirket için en büyük risk olmayı sürdürmektedir. Bu konuda yukarıdaki maddelerde belirtilen tedbir ve operasyonun devam ettirilmesi, şirketin öncelikli risk yönetimi politikasını oluşturmaktadır. Bununla birlikte zayıflayan piyasalara alternatif yeni pazar oluşturma çabaları kesintisiz devam etmektedir. Sayfa 12 Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi (a) Sermaye Risk Yönetimi Şirket'in sermaye yönetiminin birincil amacı, öz kaynak değerlerini maksimize etmek sağlıklı sermaye yapısı sağlamaktır. Şirket, sermaye yapısını ekonomik koşullara uygun olarak yönetmektedir. Şirket, kaynaklarını kullanılan finansal borç/ sermaye oranını kullanarak izlemektedir. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam finansal borç tutarından (bilançoda gösterildiği gibi kredilerin ve ticari akreditif borçların) düşülmesiyle hesaplanmaktadır. Kullanılan kaynaklar, bilançoda gösterildiği gibi öz kaynak ile net borcun toplamıdır. 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibariyle kullanılan finansal borç oranı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Aralık 2015 Toplam Borçlar Nakit ve Nakit Benzerleri (-) ( ) ( ) Net Borç Toplam Özkaynaklar Toplam Sermaye Net Borç/Sermaye Oranı 0,82 0,74 b) Finansal araçlar ve kategorileri 31 Aralık Aralık 2015 Finansal Varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Ticari Alacaklar Finansal Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar (c) Piyasa riski Şirket, asli finansmanını finansal borçlanma yolu ile temin etmektedir. Bundan dolayı
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks