Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

KDV-MUHTASAR BEYANNAMELERİ ÖRNEK UYGULAMALARI(bilanço esasında)

Category:

Press Releases

Publish on:

Views: 95 | Pages: 34

Extension: PDF | Download: 1

Share
Related documents
Description
KDV-MUHTASAR BEYANNAMELERİ ÖRNEK UYGULAMALARI(bilanço esasında) https://hakanyucak.wordpress.com/bilgisayarli-muhasebe-3/eta-sql/eta-sql-ornek-uygulamalar/ 1 UYGULAMA -1- MUHTASAR BEYANNAME HAZIRLANMASI
Transcript
KDV-MUHTASAR BEYANNAMELERİ ÖRNEK UYGULAMALARI(bilanço esasında) https://hakanyucak.wordpress.com/bilgisayarli-muhasebe-3/eta-sql/eta-sql-ornek-uygulamalar/ 1 UYGULAMA -1- MUHTASAR BEYANNAME HAZIRLANMASI DERS NOTU (işçi kaydı hariç) SORU: MUHTASAR BEYANNAME NEDİR? CEVAP: Muhtasar beyanname gelir vegisi beyanlarından biridir. Muhtasar beyanname, işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur(gvk md.84). Muhtasar beyannamede stopaj usulü vergilendirme söz konusudur. Stopaj usulünde vergi asıl borçludan değil, vergi sorumlusundan talep edilir. Bu tür vergiler kaynakta kesilen vergilerdir. Bu yolla gelir daha sahibinin eline geçmeden önce vergilendirilmiş olmaktadır. Mükellef ilgili vergi tevkifatlarını (stopaj, vergi kesintisi) muhtasar beyanname doldurmak ve doldurmuş olduğu beyannameyi bağlı olduğu vergi dairesine vermek sureti ile bildirir. Muhtasar beyanname aylık veya üç aylık dönemler itibari ile düzenlenip verilebilir. Ancak üç ayda bir muhtasar beyanname verme imkanından yararlanabilmenin koşulları vardır. Üç aylık beyanname vermek isteyen mükelleflerin aşağıdaki şartların tümünü taşıması gerekmektedir: Çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olmalıdır. Yapılmış tevkifatlar arasında zirai ürün bedellerinden yapılmış tevkifat bulunmamalıdır. Üç aylık dönemler halinde muhtasar beyanname verileceği vergi dairesine önceden bildirilmiş olmalıdır. Ziraî ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar, 94. maddeye göre yapacakları tevkifatla ilgili muhtasar beyannamelerini, bağlı bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmiüçüncü günü akşamına kadar verebilirler (GVK md.98). Ekim Kasım, Aralık dönemi için 23 Ocak, Ocak, Şubat, Mart dönemi için 23 Nisan, Nisan,Mayıs, Haziran dönemi için 23 Temmuz, Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi için 23 Ekim akşamına muhtasar beyanname verilir. DİKKAT: Yaptığınız stopaj (kaynaktan kesinti) muhasebe kayıtları hangi aya ait ise ancak o döneme ait muhtasar beyanname dökümü alınabilecektir. Örneğin Ocak ayında yapılan 2 kira, muhasebe ücreti, işçi ücreti kayıtlarından yapılan tevkifatlar sadece Ocak dönemi muhtasar beyannamesinde veya 3 aylık veriliyorsa Ocak-Mart dönemi muhtasar beyannamesinde görülebilecektir. MUHTASAR BEYANNAME HAZIRLAYABİLMEK İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER (ETA SQL) 1- ŞİRKET AÇALIM ( DÖNEMİ), MODÜLLER: MUHASEBE, MUHASEBE IV, ŞİRKET BİLGİLERİ 2- ŞİRKET BİLGİLERİNİ DÜZENLEYELİM. Şirket Ünvanı, Adresi, Vergi Dairesi Adı, Muhasebecimizin Bilgileri vs. (Şirket Bilgileri Kart Tanımları İşyeri Şube Kart Tanımları) 3- Açılış Kaydı Yapalım ( de Kasadaki ,00 TL nakit parayla işe başlamıştır.)( / 500) Kira Gideri muhasebe kaydı yapalım. Brüt Kira: 900,00 TL ( / / ) Muhasebe Gideri muhasebe kaydı yapalım. Brüt Muhasebe Ücreti: 1.000,00 TL (770 02, , , ) 6- MUHTASAR BEYANNAME TANIMLARINI YAPALIM. (Muhasebe IV Beyannameler Muhtasar Beyanname Muhtasar Beyanname Tanımı kısmından yapılır.) Ödeme Tür Tanımları : 021 Serbest Meslek Ödemeleri (Hesap Kodu Kısmına: ) yazılır ve kaydedilir. 041/a Kira Ödemeleri (Hesap Kodu Kısmına : ) yazılır ve kaydedilir. Ödemelere İlişkin Bildirimler: Serbest Meslek Ödemesini kime yaptıysak onun bilgilerini ve Kira ödemesini kime yaptıysak onun bilgilerini bu kısma (sadece bilgi amaçlıdır, hesaplamaları değiştirmez) Diğer Tanımlar: Hesap Dönem Başlangıcı : 02/20.. Hesap Dönem Bitiş Tarihi: 02/20.., Beyannamemizi aylık alacağız(şubat 20..), yani 3 aylığı işaretlemeyeceğiz. Şirket Kodu kısmının yanındaki açılır pencereyi açarak şubemizi seçeceğiz. Ortak Tanımlar: İşçiden yapılan Damga Vergisi Tevkifatı (kesintisi) Oranı: Binde 7,59 olacaktır. Asgari Geçim İndirimi Hesap Kodu işçi kaydında önemli olacaktır uygun hesap olacaktır. 3 Beyannameye Ait Damga Vergisi şubat 20.. itibariyle TL dir. Muhtasar Beyanname Dökümü: Tür Kodu kısmına 021 yazıp(serbest meslek ödemeleri) enter a basalım. 041 yazıp(kira ödemeleri) enter a basalım. Ödeme tutarlarının ve kesintilerin ekrana geldiğini göreceğiz. Sağ taraftan F7 Değer Oluştur tuşuna basarak diğer bilgilerin de beyannameye çekilmesini sağlamış oluruz. F2 Görüntüle tuşuna basarak da Muhtasar Beyannameyi orijinal formuyla ekranda görebiliriz. Muhtasar Beyanname düzenlenmesi sonucu ödenecek tutar, Tablo 2 kısmında Ödenecek yazan kısım ile, yine Tablo 2 deki Tevkifata İlişkin Damga Vergisi (işçilik) ve Beyannameye Ait Damga Vergisi rakamlarının toplanması sonucu bulunacak tutar olacaktır. Bir avuç sabır, bir kova beyinden üstündür. HOLLANDA ATASÖZÜ UYGULAMA-2- MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME ÖRNEK UYGULAMASI 1. ŞİRKET AÇALIM. ( / ) MUHASEBE, MUHASEBE IV, ŞİRKET BİLGİLERİ, BORDRO 2. İŞYERİ ŞUBE KART TANIMLARINDAN, İŞYERİMİZİN BEYANNAMEDE YER ALMASINI İSTEDİĞİMİZ BİLGİLERİNİ GİRELİM. 3. AÇILIŞ KAYDI YAPALIM. KASADA ,00 TL NAKİT PARAYLA İŞLETMEMİZ KURULMUŞTUR. 4. GELİR VERGİSİ TARİFESİNİ KONTROL EDELİM. (ETA SQL SYS den) 5. BORDRO PARAMETRELERİNİ KONTROL EDELİM. (SGK Taban, Tavan, Asgari Ücret, AGİ, İstihdam Teşviki) 6. BORDRO / MUHASEBE ENTEGRASYONU İÇİN (İşçilik Muhasebe Kaydı İçin) HESAPLARI BELİRLEYELİM.(Bordro-Servis- Muhasebe Entegrasyonu) (Diğer Ücretli İşçi Çalıştıracağız) 4 7. BELİRLEDİĞİMİZ HESAPLARI MUHASEBE MODÜLÜNDEN AÇALIM.(Muhasebe-Hesap Planı-Yeni Hesap) İstenen: Muhasebeciye ve dükkan sahibine ödemelerin muhasebe kayıtlarını yapalım. İşçinin muhasebe kaydını Bordro entegrasyonu ile sağlayalım. Şubat 2014 aylık muhtasar beyannamesini Muhasebe IV modülünden düzenleyelim tarihinde işletmemiz Çiçek Gündüz e 650,00 TL muhasebeci ücretini nakit olarak ödemiştir. (Gelir vergisi oranı %20) tarihinde işletmemiz 1800,00 TL iş yeri kirasını Ziraat Bankası hesabından ödemiştir. (Gelir vergisi oranı %20) 10. İşletme personeli Salih Keser e (Evli eşi çalışmayan AGİ tabi 2 çocuk) Şubat ayı maaşı olarak TL ve Nurcan Umut a (Bekar çocuğu yok) TL kesintiler yapılarak tahakkuk ettirilmiştir. İşe giriş tarihleri:1 Şubat 20.. (Not: Şubat ayında işçilerin eksik günleri yoktur.) UYGULAMA-3- MUHTASAR BEYANNAME UYGULAMA ÖRNEĞİ AMAÇLAR: - Eta V8 SQL Programında Bordro modülünü kullanarak otomatik işçi hesaplamaları yaptırmak. - Programda Bordro modülünü kullanarak Muhasebe modülündeki İşçi Ücret Tahakkuk Kaydını otomatik yaptırmak. - Kira, İşçilik ve Muhasebeci ücretinden kesilen stopajlar için Muhtasar Beyannameyi aylık ve 3 aylık olarak hazırlayabilmek. (MuhasebeIV modülünden) 5 1- ŞİRKET AÇALIM. ( / ) MUHASEBE, MUHASEBE IV, ŞİRKET BİLGİLERİ, BORDRO 2- İŞYERİ ŞUBE KART TANIMLARINDAN, İŞYERİMİZİN BEYANNAMEDE YER ALMASINI İSTEDİĞİMİZ BİLGİLERİNİ GİRELİM. 3- AÇILIŞ KAYDI YAPALIM. KASA DA ,00 TL NAKİT PARAYLA İŞLETMEMİZ KURULMUŞTUR. 4- GELİR VERGİSİ TARİFESİNİ KONTROL EDELİM. (ETA SQL SYS den) 5- BORDRO PARAMETRELERİNİ KONTROL EDELİM. (SGK Taban, Tavan, Asgari Ücret, AGİ, İstihdam Teşviki) 6- BORDRO / MUHASEBE ENTEGRASYONU İÇİN (İşçilik Muhasebe Kaydı İçin) HESAPLARI BELİRLEYELİM.(Bordro-Servis- Muhasebe Entegrasyonu) (Diğer Ücretli İşçi Çalıştıracağız) 7- BELİRLEDİĞİMİZ HESAPLARI MUHASEBE MODÜLÜNDEN AÇALIM.(Muhasebe- Hesap Planı-Yeni Hesap) 8- PERSONEL KARTI AÇALIM. İŞE GİRİŞ: , BRÜT ÜCRET: 1.900,00 TL,(Diğer Ücretli) MEDENİ DURUM: EVLİ, EŞİ ÇALIŞIYOR, 3 ÇOCUKLU 9- OCAK AYINDA PERSONEL 30 GÜN ÇALIŞMIŞTIR, (PUANTAJ YAPALIM) 10- BORDRO / MUHASEBE ENTEGRASYON İŞLEMİNİ YAPARAK, OCAK Ayı İşçi Ücret Kaydını otomatik yaptıralım de 1.100,00 TL Brüt MUHASEBE ÜCRETİ NAKİT ÖDENMİŞTİR. MUHASEBEDEN KAYDI YAPALIM de Brüt 900,00 TL KİRA, DÜKKAN SAHİBİNE NAKİT ÖDENMİŞTİR. MUHASEBEDEN KAYDI YAPALIM. 13- OCAK AYI İÇİN, AYLIK MUHTASAR BEYANNAMEYİ ALALIM. 14- ŞUBAT AYINDA İŞÇİ KAYDINI YAPTIRABİLMEK İÇİN PERSONELİ ŞUBAT AYINA DEVREDELİM. (Bordro-Servis-Devir İşlemleri Aylık Devir) 15- ŞUBAT AYINDA PERSONEL 26 GÜN ÇALIŞMIŞTIR. (PUANTAJ YAPALIM) 16- PERSONEL İÇİN ŞUBAT AYI İŞÇİ ÜCRET TAHAKKUK KAYDINI YAPTIRALIM. (Muhasebe Entegrasyon İşlemi) 6 de 1.100,00 TL Brüt MUHASEBE ÜCRETİ NAKİT ÖDENMİŞTİR. MUHASEBEDEN KAYDI YAPALIM de Brüt 900,00 TL Brüt KİRA, DÜKKAN SAHİBİNE NAKDEN ÖDENMİŞTİR. MUHASEBEDEN KAYDI YAPALIM. 19- ŞUBAT AYI İÇİN, AYLIK MUHTASAR BEYANNAMEYİ ALALIM. 20- MART AYINDA İŞÇİ KAYDINI YAPTIRABİLMEK İÇİN PERSONELİ MART AYINA DEVREDELİM Tarihinde yeni bir personel işe alınmıştır. Brüt Ücret: 2.000,00 TL (Diğer Ücretli) MEDENİ DURUM: BEKÂR 22- MART AYINDA PERSONELLERİN İKİSİ DE 30 GÜN ÇALIŞMIŞTIR. PUANTAJ YAPALIM. 23- PERSONEL İÇİN MART AYI İŞÇİ ÜCRET TAHAKKUK KAYDINI OTOMATİK YAPTIRALIM. (Muhasebe Entegrasyon İşlemi) de 1.100,00 TL Brüt MUHASEBE ÜCRETİ NAKİT ÖDENMİŞTİR. MUHASEBEDEN KAYDI YAPALIM de Brüt 900,00 TL KİRA, DÜKKAN SAHİBİNE NAKDEN ÖDENMİŞTİR. MUHASEBEDEN KAYDI YAPALIM. 26- OCAK, ŞUBAT, MART DÖNEMİ İÇİN 3 AYLIK BEYANNAMEYİ ALALIM. DİKKAT: Yaptığınız stopaj (kaynaktan kesinti) muhasebe kayıtları hangi aya ait ise ancak o döneme ait muhtasar beyanname dökümü alınabilecektir. Örneğin Ocak ayında yapılan kira, muhasebe ücreti, işçi ücreti kayıtlarından yapılan tevkifatlar sadece Ocak dönemi muhtasar beyannamesinde veya 3 aylık veriliyorsa Ocak-Mart dönemi muhtasar beyannamesinde görülebilecektir UYGULAMA -4- MUHTASAR BEYANNAME VE KDV BEYANNAMESİ ÖRNEK UYGULAMASI Şirket Adı: Ticaret Ltd. Şti. 7 Modüller: Fatura, Stok, Cari, Muhasebe, Çek Senet, Muhasebe IV, Bordro İşletmemiz şirketi TL nakit, TL Ziraat Bankası hesabındaki parayla faaliyete başlıyor. 1- İşletmemiz, aşağıdaki ürünleri tarihinde 73 numaralı fatura ile Firdevs Ticaret işletmesinden vadeli olarak almıştır. Vade 3 gün (KDV Dahil) Eşarp (KDV 8) 8 TL 180 ADET Fular(KDV 8 ) 6 TL 150 ADET 2- İşletmemiz, aşağıdaki ürünleri Sevgi Eşarp Şirketine tarihinde 1 numaralı fatura ile kredili olarak satmıştır. Vade 3 gün ( KDV Dahil) Eşarp 20 TL 45 ADET Fular 15 TL 25 ADET tarihinde satıcı Firdevs Ticaret şirketine olan borcumuza karşılık işletmemizin firma çeki veriliyor. Çek Vadesi tarihinde işletmemiz müşterisi Sevgi Eşarp şirketinden olan alacağına karşılık vadeli çek alınıyor tarihinde yapılan kasa sayımında 59 TL kasa noksanı olduğu tespit edilmiştir. 6- İşletmemiz, aşağıdaki ürünleri tarihinde 49 numaralı fatura ile ITIR TEKSTİL işletmesinden kredili olarak almıştır. (KDV hariç) Vade 3 gün Fular 7 TL 65 ADET Eşarp 8 TL 40 ADET tarihinde işletmede ticari amaçlı kullanılmak üzere TL+%18 KDV tutarındaki taşıt banka kredisiyle alınmıştır. 8- İşletmemiz, aşağıdaki ürünleri tarihinde 2 numaralı fatura ile Nergis Eşarp Şirketine veresiye olarak satmıştır. (KDV Hariç) (Vade 4 gün) Eşarp 20 TL 30 ADET Fular 15 TL 35 ADET 8 tarihinde Nergis Eşarp işletmesine satmış olduğu Fularlardan 4 ADET defolu çıktığı için iade edilmiştir tarihinde vadesi gelmiş olan firma çekimizi elden ödüyoruz kasa noksanının nedeni alınan kırtasiye malzemesinin kaydının yapılmamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. %18 KDV dahil tarihinde işletmemiz Çiçek Gündüz e 275 TL muhasebeci ücretini nakit olarak ödemiştir. (Gelir vergisi oranı %20) tarihinde işletmemiz 1800 TL iş yeri kirasını Ziraat Bankası hesabından ödemiştir. (Gelir vergisi oranı %20) tarihinde işletme personeli Naci Kevser e (Evli eşi çalışmayan AGİ tabi 2 çocuk) Nisan ayı maaşı olarak TL ve Nazan Çelik e (Bekar çocuğu yok) TL brüt ücret ödenecektir. İşe giriş tarihi (1 Nisan 20..) (Asgari ücret : Tavan ücret: ) 15- Nisan ayı KDV beyannamesini düzenleyiniz. Devreden KDV sütunundaki tutarı yazınız. 16- Nisan ayı aylık Muhtasar beyannamesini düzenleyiniz. Ödenecek toplam tutarı belirtiniz tarihinde satılan malların maliyet kaydını yapınız. 19- Nisan ayı mizanını EXCEL belgesi olarak düzenleyiniz UYGULAMA -5- KDV /MUHTASAR BEYANNAMELERİ ÖRNEK UYGULAMASI Sınıfı Numarası: Şirket Adı: Ticaret Ltd. Şti. Dönem: Modüller: Fatura, Stok, Cari, Muhasebe, Çek Senet, Muhasebe IV, Bordro 1. İşletmemiz şirketi TL nakit, TL Ziraat Bankası Laleli Şubesi hesabındaki parayla faaliyete başlıyor. İşletme maliyet hesaplarında 7A seçeneğini uygulamaya karar vermiştir. Aralıklı envanter yöntemini kullanmaktadır. 9 Sigorta parametrelerini güncelleyiniz. 2. İşletmemiz, aşağıdaki ürünleri tarihinde 49 numaralı fatura ile LALE GIDA işletmesinden kredili olarak almıştır. (KDV hariç) Vade 3 gün PASTIRMA (KDV18) 36 TL 65 ADET TAVUK ETİ (KDV 8) 5 TL 40 ADET 3. İşletmemiz, aşağıdaki ürünleri tarihinde 73 numaralı fatura ile ZEYLAN TİCARET işletmesinden vadeli olarak almıştır. Vade 3 gün (KDV Dahil) CİNSİ BİRİM FİYATI MİKTA TAVUK ETİ 5 TL 180 ADET PASTIRMA 40 TL 150 ADET 4. İşletmemiz, aşağıdaki ürünleri SEVGİ TİCARET Şirketine tarihinde 1 numaralı fatura ile kredili olarak satmıştır. Vade 3 gün ( KDV Dahil) TAVUK ETİ 8 TL 45 ADET PASTIRMA 60 TL 25 ADET tarihinde satıcı ZEYLAN TİCARET şirketine olan borcumuza karşılık işletmemizin firma çeki veriliyor. Çek Vadesi(tanzim tarihi) tarihinde işletmemiz müşterisi SEVGİ TİCARET şirketinden olan alacağına karşılık vadeli(tanzim tarihli) Akbank Beyazıt Şubesine yazılmış çek alınıyor tarihinde yapılan kasa sayımında TL kasa noksanı olduğu tespit edilmiştir tarihinde işletmede ticari amaçlı kullanılmak üzere TL+%18 KDV tutarındaki taşıt banka kredisiyle alınmıştır. 9. İşletmemiz, aşağıdaki ürünleri tarihinde 2 numaralı fatura ile ZAMBAK GIDA Şirketine veresiye olarak satmıştır. (KDV Hariç) (Vade 4 gün) TAVUK ETİ 11 TL 30 ADET PASTIRMA 50 TL 35 ADET tarihinde işletmemizin ZAMBAK GIDA işletmesine satmış olduğu PASTIRMAlardan 4 ADET defolu çıktığı için birim fiyatı 50.- TL den iade alınmıştır. 10 tarihinde vadesi gelmiş olan firma çekimizi ELDEN ödüyoruz kasa noksanının nedeni satış mağazasının temizliğini yapmak amacıyla işletmeye alınan temizlik malzemesinin kaydının yapılmamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. (%18 KDV dahil) tarihinde işletmemiz İsmail Karataş a TL muhasebeci ücretini nakit olarak ödemiştir. (Gelir vergisi oranı %20) tarihinde işletmemiz TL iş yeri kirasını Ziraat Bankası hesabından ödemiştir. (Gelir vergisi oranı %20) tarihinde işletme personeli Tunç Cevahir e (Evli eşi çalışmayan AGİ tabi 2 çocuk) Aralık ayı maaşı olarak TL ve Nazan Baklacı ya (Bekar çocuğu yok) TL kesintiler yapıldıktan sonra 30 gün üzerinden tahakkuk ettirilmiştir. İşe giriş tarihleri (1 Aralık 2014) 16. Aralık ayı KDV beyannamesini düzenleyiniz. 17. Aralık ayı Muhtasar beyannamesini düzenleyiniz tarihinde yıllık amortisman kaydını yapınız tarihinde satılan malların maliyet kaydını yapınız itibariyle mizan alınız UYGULAMA -6- KDV /MUHTASAR BEYANNAMELERİ ÖRNEK UYGULAMASI Sınıfı Numarası: Şirket Adı: Ticaret Ltd. Şti. Dönem: Modüller: Fatura, Stok, Cari, Muhasebe, Çek Senet, Muhasebe IV, Bordro 1. İşletmemiz şirketi TL nakit, TL Ziraat Bankası Laleli Şubesi hesabındaki parayla faaliyete başlıyor. İşletme maliyet hesaplarında 7A seçeneğini uygulamaya karar vermiştir. Aralıklı envanter yöntemini kullanmaktadır. 11 Sigorta parametrelerini güncelleyiniz. 2. İşletmemiz, aşağıdaki ürünleri tarihinde 49 numaralı fatura ile LALE GIDA işletmesinden kredili olarak almıştır. (KDV hariç) Vade 3 gün PASTIRMA (KDV18) 36 TL 65 ADET TAVUK ETİ (KDV 8) 5 TL 40 ADET 3. İşletmemiz, aşağıdaki ürünleri tarihinde 73 numaralı fatura ile ZEYLAN TİCARET işletmesinden vadeli olarak almıştır. Vade 3 gün (KDV Dahil) CİNSİ BİRİM FİYATI MİKTA TAVUK ETİ 5 TL 180 ADET PASTIRMA 40 TL 150 ADET 4. İşletmemiz, aşağıdaki ürünleri SEVGİ TİCARET Şirketine tarihinde 1 numaralı fatura ile kredili olarak satmıştır. Vade 3 gün ( KDV Dahil) TAVUK ETİ 8 TL 45 ADET PASTIRMA 60 TL 25 ADET tarihinde satıcı ZEYLAN TİCARET şirketine olan borcumuza karşılık işletmemizin firma çeki veriliyor. Çek Vadesi(tanzim tarihi) tarihinde işletmemiz müşterisi SEVGİ TİCARET şirketinden olan alacağına karşılık vadeli(tanzim tarihli) Akbank Beyazıt Şubesine yazılmış çek alınıyor tarihinde yapılan kasa sayımında TL kasa noksanı olduğu tespit edilmiştir tarihinde işletmede ticari amaçlı kullanılmak üzere TL+%18 KDV tutarındaki taşıt banka kredisiyle alınmıştır. 9. İşletmemiz, aşağıdaki ürünleri tarihinde 2 numaralı fatura ile ZAMBAK GIDA Şirketine veresiye olarak satmıştır. (KDV Hariç) (Vade 4 gün) TAVUK ETİ 11 TL 30 ADET PASTIRMA 50 TL 35 ADET tarihinde işletmemizin ZAMBAK GIDA işletmesine satmış olduğu PASTIRMAlardan 4 ADET defolu çıktığı için birim fiyatı 50.- TL den iade alınmıştır. 12 tarihinde vadesi gelmiş olan firma çekimizi ELDEN ödüyoruz kasa noksanının nedeni satış mağazasının temizliğini yapmak amacıyla işletmeye alınan temizlik malzemesinin kaydının yapılmamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. (%18 KDV dahil) tarihinde işletmemiz İsmail Karataş a TL muhasebeci ücretini nakit olarak ödemiştir. (Gelir vergisi oranı %20) tarihinde işletmemiz TL iş yeri kirasını Ziraat Bankası hesabından ödemiştir. (Gelir vergisi oranı %20) tarihinde işletme personeli Tunç Cevahir e (Evli eşi çalışmayan AGİ tabi 2 çocuk) Aralık ayı maaşı olarak TL ve Nazan Baklacı ya (Bekar çocuğu yok) TL kesintiler yapıldıktan sonra 30 gün üzerinden tahakkuk ettirilmiştir. İşe giriş tarihleri (1 Aralık 2014) 16. Aralık ayı KDV beyannamesini düzenleyiniz. 17. Aralık ayı Muhtasar beyannamesini düzenleyiniz tarihinde yıllık amortisman kaydını yapınız tarihinde satılan malların maliyet kaydını yapınız itibariyle mizan alınız UYGULAMA -7- BORDRO, KDV /MUHTASAR BEYANNAMELERİ, DÖNEM SONU İŞLEMLERİ ÖRNEK UYGULAMASI Şirket Adı: Can Gıda Toptancılığı Ltd. Şti. Modüller: Fatura, Stok, Cari, Muhasebe, Çek - Senet, Şirket Bilgileri, Muhasebe IV, Bordro Şirket dönemi: Can Gıda şirketi TL nakit, TL Yapı Kredi hesabındaki parayla de faaliyete başlıyor. 2. Can Gıda, aşağıdaki ürünleri tarihinde 789 numaralı fatura ile Unaş Gıda işletmesinden vadeli olarak almıştır. (KDV Dahil) Vade 7 gün 13 Un (KDV 1) 3 TL 300 PAKET Şeker (KDV 1 ) 2 TL 600 PAKET 3. Can Gıda, aşağıdaki ürünleri Pınar Gıda Şirketinden tarihinde 908 numaralı fatura ile veresiye olarak almıştır. ( KDV Hariç) Vade 8 gün Un 2 TL 500 PAKET Şeker 2 TL 300 PAKET Kabartma Tozu (KDV 18) 0,9 TL 250 PAKET 4. Can Gıda, aşağıdaki ürünleri Has Manav Gıda Şirketine tarihinde 17 numaralı fatura ile kredili olarak satmıştır. ( KDV Dahil) vade 3 gün Un 5 TL 400 PAKET Şeker 4 TL 300 PAKET Kabartma Tozu 2 TL 80 PAKET tarihinde satıcı Unaş Gıda şirketine olan borcumuza karşılık işletmemizin firma çeki veriliyor. Çek Vadesi tarihinde işletmemiz müşterisi Has Manav Gıda şirketinden olan alacağına karşılık vadeli çek alınıyor. 7. Can Gıda, aşağıdaki ürünleri tarihinde numaralı fatura ile Pınar Gıda işletmesinden veresiye olarak almıştır. (KDV Hariç) Vade 4 gün Şeker 8 TL 300 PAKET Un 1 TL 280 PAKET Kabartma Tozu 0,9TL 180 PAKET tarihinde işletmemizin 65.- TL + % 18 KDV tutarındaki elektrik faturası nakit olarak ödeniyor. (770 GYG) tarihinde işletmemiz Pınar Gıda şirketine olan borcuna karşılık vadeli olan Has Manav Gıda şirketinden almış olduğu çeki ciro ediyor tarihinde işletmede kullanılmak üzere TL + %18 KDV tutarındaki buzdolabı Yapı Kredi Bankasındaki hesabımızdan ödenerek alınıyor tarihinde Has Manav Gıda işletmesine satmış olduğumuz Şekerlerden 10 PAKET bozulmuş çıktığı için birim fiyatı 4 TL den iade edilmiştir tarihinde işletmemiz Pınar Gıda şirketine kalan borcuna karşılık vadeli firma senedi veriliyor tarihinde işletmede kullanılmak üzere 95.- TL %18 KDV dahil kırtasiye malzemesi satın alınıyor. (770 GYG) 14 14. Can Gıda, aşağıdaki ürünleri tarihinde numaralı fatura ile Unaş Gıda işletmesinden vadeli olarak almıştır. (KDV Dahil) Vade 2 gün Un 1 TL 30 PAKET Şeker 9 TL 50 PAKET 15. Can Gıda, aşağıdaki ürünleri tarihinde 18 numaralı fatura ile Etiler Market Şirketine peşin olarak satmıştır. (KDV Dahil) Un 3 TL 150 PAKET Kabartma Tozu 2 TL 150 PAKET Şeker 15 TL 30 PAKET tarihinde Unaş Gıda şirketine olan borcumuz nakit olarak ödenmiştir tarihinde vadesi gelmiş olan firma çekimizi Elden ödüyoruz tarihinde amortisman kaydını yapınız. Amortisman oranı %20 (770 GYG) tarihinde işletmemiz Nazan TÜRKMEN e TL muhasebeci ücretini nakit olarak ödemiştir. (Gelir vergisi oranı %20) tarihinde işletmemiz TL iş yeri kirasını Yapı Kredi Bankası hesabından ödemiştir. (Ge
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks