Please download to get full document.

View again

of 79
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Kennismaken met uw telefoon

Category:

Services

Publish on:

Views: 10 | Pages: 79

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Kennismaken met uw telefoon Functietoetsen Klep Navigatietoets Zijtoets Toetsenpaneel Luidspreker Functietoetsen Display Microfoon Rechtstreekse toegang tot de lijst Signaaltype Rechtstreekse toegang tot
Transcript
Kennismaken met uw telefoon Functietoetsen Klep Navigatietoets Zijtoets Toetsenpaneel Luidspreker Functietoetsen Display Microfoon Rechtstreekse toegang tot de lijst Signaaltype Rechtstreekse toegang tot het menu Berichten Opnemen OK-toets Ophangtoets en Aan/uit-toets Rechtstreekse toegang tot de Bellijst Wissen Rechtstreekse toegang tot het telefoonboek. Met de zijtoets kan het volume worden afgesteld tijdens gesprekken. Door kort indrukken bij een inkomend gesprek wordt de stille modus geactiveerd. Als u op (omhoog) of (omlaag) op de navigatietoets drukt tijdens het navigeren door menu's, krijgt u hetzelfde resultaat als wanneer u op of drukt. Philips streeft naar voortdurende verbetering van zijn producten, en de informatie en specificaties in deze gebruikershandleiding kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Philips stelt alles in het werk om de juistheid van de informatie in deze gebruikershandleiding te waarborgen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten, weglatingen of verschillen tussen deze handleiding en het beschreven product. Inhoud Kennismaken met uw telefoon...1 Functietoetsen...1 Inhoud...1 Uw telefoon bedienen...4 De carrousel...4 Tekst of nummers invoeren...4 T9 -tekstinvoer...5 Gewone tekstinvoer...6 Herinnering Aan de slag...8 Eerste stappen...8 De SIM-kaart plaatsen...8 De PIN-code invoeren...9 Datum en tijd instellen...9 Het kopiëren accepteren...10 Het kopiëren weigeren...10 Kopie van het SIM-telefoonboek Het kopiëren afbreken...10 Eerste gesprek De batterij opladen Hoofdfuncties...12 Inactief scherm en symbolen Gebeurtenissen...12 Iemand bellen Een gesprek beantwoorden en beëindigen...13 Zien en horen wie er belt: Fotocall...13 Opnieuw kiezen en antwoorden...14 Snelkiezen...15 De gesprekslijst wissen...15 Het telefoonboek wissen...15 Het trilsignaal inschakelen...16 Het belsignaal uitschakelen...16 Het nummer van uw mobiele telefoon lezen...16 Tijdens een gesprek kunt u Het luidsprekervolume aanpassen...16 De microfoon uitschakelen...17 De microfoon inschakelen...17 Schrijven in het kladblok...17 Het telefoonboek raadplegen...17 Andere beschikbare functies tijdens een gesprek Menustructuur Display en afbeeldingen Foto album...21 Display...22 Screensaver...22 Schermanimatie...23 Animatie...23 Verlichting...23 Contrast...23 Inhoud 1 5. Instellingen en snelle instellingen...24 Instellingen Geluiden...24 Display...25 Beveiliging...25 Tijd en datum...27 Talen...28 Accessoires...28 Sneltoetsen...29 Spraaksturing...31 Netwerk...31 Gespreksinstellingen...32 Snelle instellingen Snelle instellingen...34 Accessoire-instellingen Telefoonboeken Telefoonboek Telefoonboek op de SIM-kaart...35 Telefoonboek in de telefoon...36 Namen toevoegen aan het telefoonboek. 36 Op de SIM-kaart...36 In de telefoon...36 Eigen telefoonnummer...37 Namen bewerken en beheren Op de SIM-kaart...38 In de telefoon Gesprekken en berichten...40 Een nummer kiezen...40 Nummer voor noodgevallen Ander telefoonnummer Berichten...41 Een SMS verzenden Lees SMS SMS wissen SMS-archief SMS-instellingen Netwerkinfo Bellijst...46 Display Reset Agenda en extra's...47 Agenda...47 Een nieuwe afspraak maken Een afspraak wijzigen Extra's...49 Stenenspel Gesprekstellers Geheugenstatus Euro Calculator Alarmklok Inhoud Accountnaam...54 Netwerktoegang...54 Instellingen Toegang tot de server...54 Geavanceerd s schrijven en verzenden Naar een of meer ontvangers...55 Met een bijlage s ontvangen en lezen Verbinding maken met de server s downloaden...58 Bijlagen ophalen en opslaan...58 Een adres toevoegen aan het telefoonboek s verwijderen s beantwoorden...60 Een doorsturen WAP-services...61 Start Navigeren Mijn favorieten Laatste pagina Afbeeldingen...63 Statuspictogrammen...63 Download Fun URL...63 Toegangsinstellingen...63 Geavanceerd...63 GSM-instellingen Verander naam Gateway Introductiepagina Andere diensten van uw netwerkaanbieder GSM-strings...65 Berichten ophalen van een spraakserver, voic box, berichtenservice, enzovoort (DTMF-tonen)...65 Pauze- en wachttekens...66 Uw antwoordapparaat afluisteren (voorbeeld)...66 Een tweede gesprek voeren...66 Een tweede gesprek beantwoorden...67 Een derde oproep beantwoorden...67 Telefonisch vergaderen...68 Expliciet doorschakelen van gesprekken..68 Veiligheidsinstructies Problemen oplossen Originele Philips-accessoires Conformiteitsverklaring Inhoud 3 Uw telefoon bedienen De carrousel Een carrousel is een kringvormige reeks pictogrammen op de display, waarbij elk pictogram staat voor een functie of optie van de telefoon. Operatordiensten Snelle instellingen Instellingen Extra's Organizer Fotoalbum Oproeplijst Telefoonboek Berichten Niet alle pictogrammen passen op de display. De verborgen pictogrammen worden weergegeven als u links of rechts op de navigatietoets drukt. De eerste carrousel die wordt weergegeven als u uw mobiele telefoon inschakelt, wordt de 'hoofdcarrousel' genoemd. De carrousel wordt geopend als u in de inactieve stand op drukt en bestaat uit de hiernaast weergegeven pictogrammen. Een klein pictogram linksboven op de display geeft uw huidige positie in de carrousel weer. U krijgt toegang tot een functie of optie door links (tegen de klok in) of rechts (met de klok mee) op de navigatietoets te drukken en op te drukken als de gewenste functie of optie is geselecteerd. Er verschijnt dan een subcarrousel of een lijst. Door links of rechts op de navigatietoets te drukken, kunt u wisselen tussen twee opties, zoals activeren/ deactiveren, aan/uit, verhogen/verlagen van een waarde, enzovoort. Herhaal de hierboven beschreven procedure om door carrousels en lijsten te navigeren totdat u de gewenste functie of optie heeft gevonden. Bij het navigeren door een lijst kunt u uw huidige positie in de lijst aflezen op een schuifbalk rechts op de display. U kunt met de navigatietoets alle functies op uw telefoon selecteren of wijzigen, zoals beschreven in het desbetreffende hoofdstuk van deze gebruikershandleiding. Tekst of nummers invoeren Tekst kan in bewerkingsdisplays worden ingevoerd op twee verschillende manieren: door middel van T9 - tekstinvoer met voorspellingsfunctie of gewone tekstinvoer. Voor het invoeren van cijfers en leestekens zijn twee andere modi beschikbaar. Pictogrammen op de display geven aan welke tekstmodus actief is. U kunt van de ene modus naar de andere gaan door op de toets te drukken en van kleine letters naar hoofdletters door op de toets te drukken. 4 Uw telefoon bedienen T9 -tekstinvoer Wat is het? T9 -tekstinvoer met voorspellingsfunctie is een intelligente bewerkingsmodus voor SMS- en berichten, inclusief een Tegic Euro. Pat. App uitgebreid woordenboek. U kunt er snel tekst mee invoeren. Druk eenmaal op elke toets die nodig is voor de letter van een woord. Uw invoer wordt geanalyseerd, waarna T9 een woord voorstelt door dit onder op de display weer te geven. Als er meerdere woorden beschikbaar zijn voor de gebruikte toetscombinatie, drukt u op om door de lijst te navigeren en een keuze te maken uit de door T9 voorgestelde woorden (zie het voorbeeld hieronder). Hoe gebruik ik het? De toetsen hebben de volgende functies: tot en Letters invoeren met Kort indrukken om door de lijst met voorgestelde woorden te navigeren, lang om terug te gaan. of Invoer bevestigen. Kort indrukken om één teken te wissen, lang om alle tekst te wissen. Shift. Invoermodus selecteren. Voorbeeld: het woord home invoeren 1. Druk op Op het scherm verschijnt het eerste woord uit een lijst: Hond. 2. Druk op om door de lijst te gaan en Home te selecteren. 3. Druk op om Home te bevestigen. ENTER TEXT: Nld Gebruikte taal: Engels T9 Gebruikte bewerkingsmodus: T9 Druk op om naar de basismodus, numerieke modus of leestekenmodus te gaan. ENTER TEXT: Abc ENTER TEXT: 123 ENTER TEXT: %!? Druk op om in elke tekstmodus van kleine letters naar hoofdletters te gaan: ENTER TEXT: abc ENTER TEXT: Abc ENTER TEXT: ABC Uw telefoon bedienen 5 Gewone tekstinvoer Hoewel uw telefoon standaard is voorzien van de T9 - tekstinvoer met voorspellingsfunctie, kunt u ook gebruikmaken van gewone tekstinvoer. Selecteer hiervoor 'Abc' gewone tekstinvoer met de toets. Bij deze methode moet u de toetsen meermaals indrukken om het gewenste teken weer te geven: de letter 'h' is de tweede letter op toets. U moet dus tweemaal op drukken om 'h' in te voeren. In deze modus is het aantal toetsdrukken gelijk aan de positie van de gewenste letter. In de gewone modus wordt de volledige lijst met tekens voor de ingedrukte toets onder op de display weergegeven, zodat u alle tekens kunt zien die beschikbaar zijn voor deze toets (zie hieronder). Als u het woord 'Home' wilt in voeren in de gewone tekstinvoermodus, drukt u op, (GHI),, (MNO), (MNO),, (DEF). Druk op om het voltooien van de bewerking te bevestigen. De toetsen hebben de volgende functies: Toets Alfanumeriek spatie _ # = ( ) & $ a b c 2 à ä å æ ç Toets Alfanumeriek d e f 3 é è Φ g h i 4 Γ ì j k l 5 Λ m n o 6 ñ ò ö p q r s 7 β Π Θ Σ t u v 8 ü ù w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ. 0, / : ;!? * + - % Schakelen tussen de verschillende modi voor tekstinvoer. Schakelen van kleine letters naar hoofdletters en omgekeerd. Kort indrukken om één teken te wissen, lang om alle tekst te wissen. Herinnering In-/ uitschakelen PIN invoeren Druk op om in te schakelen en houd de toets ingedrukt om uit te schakelen. Voer uw PIN-code in met de toetsen en druk op of om te bevestigen. 6 Uw telefoon bedienen Iemand bellen Een oproep beantwoorden Een oproep beëindigen Snelle toegang tot het Telefoonboek Snelle toegang tot de Bellijst Een SMSbericht lezen Snelle toegang tot het menu Zend SMS Snelle toegang tot de lijst Signaaltype In-/ uitschakelen van de modus Stil Voer het telefoonnummer in met de toetsen en druk op om te kiezen of druk op om Gesprek te selecteren en vervolgens op of om te bellen. Open de telefoon of druk op als de telefoon overgaat. Sluit de telefoon of druk op. Druk in de inactieve stand op. Druk in de inactieve stand op of op. Druk in de inactieve stand op. Houd in de inactieve stand ingedrukt. Druk in de inactieve stand op. Houd in de inactieve stand ingedrukt. Terugkeren naar vorig menu Terugkeren naar inactief scherm Taal wijzigen Toegang tot de carrousel Het telefoonboek gebruiken Druk op. Houd ingedrukt of druk op. Houd in de inactieve stand ingedrukt, selecteer de taal en druk op. 1. Druk op om de carrousel te openen. 2. Druk op links of rechts op de navigatietoets om een functie te selecteren en druk vervolgens op om het submenu te openen. 3. Herhaal stap 2 totdat u de gewenste functie heeft bereikt. 1. Druk in de inactieve stand op. 2. Blader omhoog of omlaag door de lijst en druk op om de geselecteerde naam te bellen. Uw telefoon bedienen 7 1 Aan de slag Lees de aanwijzingen in het gedeelte Veiligheidsinstructies voordat u de telefoon in gebruik neemt. Eerste stappen Voordat u de telefoon kunt gebruiken, moet u een geldige SIM-kaart in de telefoon plaatsen. Deze heeft u gekregen van de netwerkaanbieder of de leverancier. De SIM-kaart bevat informatie over uw abonnement, uw mobiele nummer en een geheugen waarin u telefoonnummers en berichten kunt opslaan (zie Telefoonboeken pagina 35). De SIM-kaart plaatsen 1. Druk op het knopje op de batterijdeksel en schuif de deksel omlaag. Schakel de telefoon uit voordat u de batterij verwijdert. 2. Verwijder de batterij door achtereenvolgens op de klemmetjes aan de binnenkant te drukken en de batterij vervolgens vanaf de linkerkant weg te trekken. 3. Verwijder de SIM-kaart uit de houder en leg de kaart in de SIM-kaartsleuf (Zorg ervoor dat het afgesneden hoekje van de kaart zich in de juiste hoek bevindt). Duw vervolgens de metalen klem totdat deze niet verder kan en de SIM-kaart vastzit. 8 Aan de slag 4. Plaats de batterij terug in het batterijvak zoals hier afgebeeld: leg eerst de rechterkant van de batterij tegen de rechterkant van de telefoon en druk de batterij omlaag totdat deze vastzit. Clic Clic 5. Schuif de batterijdeksel in de sleuven met de metalen aansluitingen omlaag, totdat de deksel niet verder kan. De PIN-code invoeren 1. Als u de telefoon wilt inschakelen, drukt u op de toets en houdt u deze ingedrukt. 2. Wanneer u de telefoon inschakelt, wordt u mogelijk gevraagd om de PIN-code in te voeren. Dit is een geheime code van de SIM-kaart die uit vier tot acht cijfers bestaat en waarmee de kaart wordt beveiligd tegen gebruik door onbevoegden. Deze code is vooraf ingesteld en krijgt u van de netwerkaanbieder of de leverancier. Zie Wijzig codes pagina 27 wanneer u een andere PIN-code wilt gebruiken. Wanneer u driemaal de verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Om de blokkering op te heffen, moet u de PUK-code aanvragen bij de netwerkaanbieder. 3. Voer de PIN-code in. Druk op als u zich vergist. Bevestig de code vervolgens met of. Datum en tijd instellen Stel de datum in op de telefoon, zoals wordt gevraagd wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt. U doet dit met de juiste numerieke toetsen (druk op als u een cijfer wilt wissen) en door vervolgens op te drukken om te bevestigen. Ga op dezelfde manier te werk om de tijd in te stellen. Zie pagina 27 voor een volledig overzicht van de datum- en tijdopties. Aan de slag 9 Kopie van het SIM-telefoonboek Als u geen kopie maakt van het SIM-telefoonboek wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt, kunt u dit rechtstreeks doen via het telefoonboekmenu (zie pagina 35). Als u eerder een andere mobiele telefoon heeft gehad en dezelfde SIM-kaart gebruikt, kan deze kaart enkele of alle gegevens uit uw huidige telefoonboek bevatten. De mobiele telefoon registreert dit en vervolgens verschijnt een bericht met de vraag of u uw SIMtelefoonboek wilt kopiëren naar het geïntegreerde telefoonboek (zie verderop). Druk op om te annuleren of op om dit te accepteren. Het kopiëren accepteren Druk op om het SIM-telefoonboek naar uw telefoon te kopiëren. Wanneer het telefoonboek is gekopieerd, wordt het in de telefoon automatisch ingesteld als uw standaardtelefoonboek. Als u weer wilt overschakelen naar het SIM-telefoonboek, selecteert u Telefoonboek In SIM. Het kopiëren weigeren Als u op de toets drukt om het downloaden van de inhoud van uw SIM-kaart bij het inschakelen te weigeren, worden de gegevens niet gekopieerd en blijven de telefoonboeken ongewijzigd. Het SIM-telefoonboek is het standaardtelefoonboek. Als u naar een ander telefoonboek wilt overschakelen, selecteert u Telefoonboek Tel.boek instell. Kies tel. boek In telefoon. Het kopiëren afbreken 1. Als u van gedachten verandert terwijl het kopiëren al is begonnen, drukt u op de toets om het downloaden van de inhoud van de SIMkaart af te breken. 2. Het kopiëren wordt afgebroken en de telefoonboeken bevatten dan alleen de gegevens die zijn gedownload voordat u het proces annuleerde. 3. Het SIM-telefoonboek is het standaardtelefoonboek. Als u naar een ander telefoonboek wilt overschakelen, selecteert u Telefoonboek Tel.boek instell. Kies tel. boek In telefoon. Eerste gesprek 1. Voer het telefoonnummer in (druk op als u zich vergist) en druk op. 2. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, hoort u twee pieptonen. Druk op om het gesprek te beëindigen. 10 Aan de slag De batterij opladen De telefoon werkt op een oplaadbare batterij. Een nieuwe batterij is gedeeltelijk opgeladen en er gaat een alarmsignaal af wanneer de batterij bijna leeg is. Het is raadzaam om de batterij niet te verwijderen wanneer de telefoon is ingeschakeld. U kunt dan al uw persoonlijke instellingen kwijtraken (zie de informatie over de veiligheid van de batterij, pagina 71). 1. Wanneer de batterij in de telefoon is geplaatst en de batterijdeksel weer is bevestigd, steekt u de oplader (met de telefoon meegeleverd in de doos) in de rechteraansluiting onder aan de telefoon, zoals hier afgebeeld. 2. Sluit de transformator aan op een stopcontact waar u makkelijk bij kunt. Het symbool geeft de laadstatus aan: Tijdens het opladen veranderen de vier oplaadindicatoren: elk staafje vertegenwoordigt ongeveer 25% van de lading en het duurt ongeveer twee uur en een kwartier om de mobiele telefoon volledig op te laden. Wanneer alle vier staafjes ononderbroken branden, is de batterij volledig opgeladen en kunt u de oplader verwijderen. Wanneer de batterij is opgeladen, verwijdert u de oplader uit de telefoon door op de ontgrendelingsknop boven op de aansluiting te drukken. Afhankelijk van het netwerk en de gebruiksomstandigheden is één opgeladen batterij voldoende voor vier uur gesprekstijd en maximaal zestien dagen stand-bytijd. Als u de oplader op de telefoon aangesloten laat wanneer de batterij volledig is opgeladen, heeft dit geen nadelige gevolgen voor de batterij. U kunt de oplader alleen uitschakelen door de stekker uit het stopcontact te halen. Gebruik daarom een gemakkelijk toegankelijk stopcontact. U kunt de batterij aansluiten op een IT-voorziening (alleen in België). 3. Als u verwacht de telefoon een aantal dagen niet te zullen gebruiken, is het raadzaam om de batterij te verwijderen. U kunt de telefoon gewoon gebruiken wanneer deze wordt opgeladen. Als de batterij helemaal leeg is, verschijnt het batterijpictogram pas na twee of drie minuten opladen. Aan de slag 11 2 Hoofdfuncties Inactief scherm en symbolen Nadat u de telefoon heeft ingeschakeld en de PIN-code heeft ingevoerd (zie pagina 9), ziet u op de telefoon het inactieve scherm. Dit geeft aan dat de telefoon klaar is voor gebruik. In de inactieve stand kunnen er verschillende symbolen tegelijkertijd worden weergegeven. Als het symbool niet wordt weergegeven, is het netwerk op dat moment niet beschikbaar. Het kan zijn dat u op een locatie bent waar de ontvangst slecht is: ga dan ergens anders naartoe. De telefoon keert automatisch terug in de inactieve stand na meer dan 2 minuten inactiviteit. Stil: de telefoon gaat niet over wanneer er een oproep binnenkomt. Trilsignaal: de telefoon gaat trillen wanneer er een oproep binnenkomt. Alarmklok: de wekkerfunctie is geactiveerd. SMS-bericht: u heeft een nieuw bericht ontvangen. Voic u heeft een nieuwe voic ontvangen. Batterij: de balkjes geven de batterijsterkte aan (vier balkjes = vol, 1 balkje = batterij bijna leeg). SMS vol: het geheugen voor berichten is vol. Verwijder oude berichten om plaats te maken voor nieuwe. Onvoorwaardelijk doorschakelen naar nummer: alle binnenkomende gesprekken worden naar een ander nummer dan uw voic doorgestuurd. Onvoorwaardelijk doorschakelen naar voic alle binnenkomende gesprekken worden naar uw voic doorgestuurd. Thuisgebied: een gebied dat u is toegewezen door uw netwerkaanbieder. Dit is afhankelijk van uw abonnement. Neem contact op met uw aanbieder voor meer informatie. GSM-netwerk uw telefoon heeft verbinding met een GSMnetwerk. Ontvangstkwaliteit: hoe meer balkjes worden weergegeven, des beter is de ontvangst.. Roaming: wordt weergegeven wanneer uw telefoon is geregistreerd bij een ander netwerk dan uw eigen netwerk (met name in het buitenland). Gebeurtenissen Sommige gebeurtenissen (zoals een gemiste oproep, een nieuw bericht, een herinnering van de Agenda, enzovoort) hebben gevolgen voor de informatie die op het inactieve 12 Hoofdfuncties scherm wordt weergegeven. Druk in dat geval op om het bijbehorende menu te openen of houd ingedrukt om terug te gaan naar de inactieve stand. Iemand bellen 1. Voer het telefoonnummer in de inactieve stand in met de toetsen. Druk op als u een fout wilt corrigeren. Voor een internationaal gesprek kunt u het plusteken (+) invoeren in plaats van het gebruikelijke internationale toegangsnummer. Druk hiervoor op * voordat u het landnummer invoert en houd deze toets ingedrukt. 2. Druk op om het nummer te kiezen en druk op om op te hangen. Zie Een nummer kiezen pagina 40 voor andere manieren om een gesprek tot stand te brengen. Een gesprek beantwoorden en beëindigen 1. Wanneer er een oproep binnenkomt, kan de telefoon overgaan en/of gaan trillen. Klap de telefoon open om het gesprek aan te nemen of (als de telefoon al open was) druk op. 2. Dr
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks