Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 180412

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából
Transcript
  KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ Civitas Europica Centralis (CEC) ã H - 1115 Budapest, Szentpéteri. u. 10. ã +3630 904 6164,  www.cecid.net admin@cecid.net   www.cecid.net Egymás felé forduló régiók Kelet-Közép Európában ã  Approaching regions in East-Central Europe   Kisebbségi Sajtófókusz   április 12.   2018.   Összeállította: Boér Krisztina boerkriszta@gmail.com boerk@cecid.net   Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából    oldal | 2      2   0   1   8 .    á  p  r   i   l   i  s    1   2 .   1   Várható Von Lager zu Lager. Internierung der aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft entlassenen Ungarndeutschen 1950-1953     Tóth Ágnes  a Von der Gefangenschaft ins Zwangsarbeitslager cím ű  rendezvényen el ő adást tart 2018. Április 25. 19:00 órától a Donauschwäbische Zentralmuseum-ban   Április 26-án részt vesz a Donauschwäbische Zentralmuseum tudományos tanács ülésén és felkért hozzászólóként azon a workshopon, ahol a múzeum új állandó kiállítása koncepciójának kialakítására kerül sor  http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu   Magyarország   Visszahívta EP-képvisel ő i tisztségéb ő l Morvai Krisztinát  a Jobbik     A Jobbik országos választmányának küldöttei keddi ülésükön egyhangúlag felszólították a párt országos vezetését, hogy hívja vissza európai parlamenti mandátumából Morvai Krisztinát , amelyet a Jobbik elnöksége a mai ülésén ellenszavazat nélkül meg is szavazott  http://168ora.hu/    Hatalmas jelent ő ség ű  ítélet született a F ő városi Törvényszéken, nincs alternatívája az integrált oktatásnak    Ítélet született egy közel tíz éve folyó perben, amelyet az Esélyt a Hátrányos Helyzet ű  Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) indított 2009-ben. A CFCF azért perelte be a mindenkori oktatásirányítást, mert álláspontja szerint az oktatásért is felel ő s tárca (amely  jelenleg az Emberi Er ő források Minisztériuma nevet viseli) nem tesz meg mindent az iskola szegregáció felszámolása érdekében, nem teljesíti az egyenl ő  bánásmód követelményéb ő l és a köznevelési törvényb ő l levezethet ő  oktatási integrációs kötelezettségét, ezzel pedig megsérti a roma gyerekek egyenl ő    bánásmódhoz való jogát …  http://168ora.hu/    Meghívták az egri egyetemre, majd kitették a megszüntetett Magyar Nemzetet     Konferenciát szervezett az egri Eszterházy Károly Egyetem a Magyar Nemzet alapításának 80. évfordulója alkalmából. Az egyetem illetékesei megkeresték a lapot az ügyben, meg is szervezték a konferenciát, ami holnap, csütörtök reggel kezd ő dik. A rapid módon megszüntetett lap vezet ő i azonban egy éjszakányival a kezdés el ő tt kaptak egy levelet az egyetem rektorától, hogy a konferenciát „ technikai okokból nem az egyetemen, hanem a város egyik m ű vel ő dési házában rendezik …  http://168ora.hu/    Karácsony  javaslatot tett: közös listát kell állítani     Szerinte egy közös listával sokkal jobb eredményt lehetett volna elérni, ezért egy konkrét ajánlatott tett: a 8. és a 15. kerületi id ő közi választáson tegyenek egy próbát  http://www.atv.hu/   Jöhet az euró és tolhatják a pénzt az oktatásba és az egészségügybe     A következ ő   két évben semmi gond nem lesz a gazdaságban    –   mondta Vértes András , aki ugyanakkor figyelmeztetett, az igazi kérdés az, hogy az uniós pénzek leállása után mi lesz  http://www.atv.hu/    Rombolás, vagy építés kezd ő dik az ellenzéknél?    A Political Capital választási szakért ő  je szerint a Jobbiknál alapvet ő  változások lehetnek, de az MSZP-nél inkább a túlélés lehet a cél. A Néz ő pont vezet ő  je szerint arra is megvan az esély, hogy új ellenzéki mozgalmak n ő  jenek fel 2022-re. Törésvonalak szelik az ellenzéki pártokat, és a rombolás id ő szaka kezd ő dik, a Néz ő pont Intézet vezet ő  je ellenben úgy véli: van esély arra, hogy új ellenzéki 1  A szemlében szereplő cikkek nagy része a címre kattintva megjelenik –  az MTI-hírekhez tartozó linkek egyes esetekben csak a www.mti.hu  oldalon elvégzett egyszerű és ingyenes  regisztráció  után fognak működni    oldal | 3      2   0   1   8 .    á  p  r   i   l   i  s    1   2 .   mozgalmak n ő  jenek ki, és arra is, hogy 2022-ben más pártokkal kell majd megküzdenie a Fidesznek, mint most tette. Nagy gy ő zelmet aratott a Fidesz-KDNP pártszövetség a vasárnapi választáson, így ismét, immár harmadszor kezdheti meg kétharmados felhatalmazással a kormányzást. Arról kérdeztünk szakért ő ket, mi várható a következ ő  négy évben, mi határozhatja meg a kormány politikáját, és hogy van-e esélye az ellenzéknek az újjászervez ő désre  http://www.atv.hu/    Panaszok? Választási csalás? Megszólalt a Nemzeti Választási Iroda is    Közölték, hogy a mai napig érdemi jelleg ű  kifogást, konkrét panaszt és jogorvoslati kérelmet vizsgálatok lefolytatására nem kaptak. Közben az ellenzéki pártok a szavazatok újraszámlálását szeretnék elérni. „  A Nemzeti Választási Irodához az április 8-i országgy ű  lési választások lezárását követ  ő  en számos politikai jelleg ű   felhívás, nyilatkozat, illetve újságírói kérdés érkezett arra vonatkozóan, hogy a Nemzeti Választási Iroda milyen jelleg ű   vizsgálatot folytat a választásnapi - egyes pártokkal, választási szervekkel kapcsolatos - észrevételek miatt    …  http://www.atv.hu/    Nem akar elmenni Budapestr ő l a CEU    Az egyetem rektorhelyettese az ATV-ben elárulta, hogy bizonyos szempontból biztonsági szempontból nyitnak kampuszt Bécsben, de bíznak abban, hogy megegyeznek a magyar kormánnyal  http://www.atv.hu/    Magyar Nemzet bezárás - Ungár  tovább hallgat    Egymásnak ellentmondó hírek terjednek arról, mikor d ő l el a Magyar Nemzet, a Heti Válasz és a Lánchíd Rádió sorsa. A lapunkhoz eljutott leginkább pesszimista információ szerint akár az év végéig is elhúzódhatnak a tárgyalások, de hallottunk olyan verziót is, hogy  –   legalábbis a Magyar Nemzet újraindításáról  –   már a jöv ő  héten megállapodás születhet   A fideszes kétharmadot hozó parlamenti választás után Simicska Lajos alaposan leépítette médiaportfóliáját. A Lánchíd Rádió kedden éjjel elhallgatott, a Magyar Nemzet szerdán jelent meg utoljára, a Heti Válasz némi haladékot kapott, hogy befektet ő t találjon. Az LMP-s Ungár Péter  meger ő sítette, hogy mindhárom sajtóorgánumra vételi ajánlatot tett  http://nepszava.hu/    Frakciószövetségben gondolkodik a Párbeszéddel Molnár Gyula    Az MSZP leköszönt elnöke azt javasolja, hogy pártja és a Párbeszéd frakciószövetségként dolgozzon az Országgy ű lésben. Molnár Gyula  közölte azt is: a június 16-ra tervezett kongresszuson nem indul újra az elnöki posztért. Az ellenzéki politikus az  Inforádió Aréna cím ű  m ű sorában azt mondta, arra tesz javaslatot, hogy ez a szövetség maradjon együtt a politikában és a frakcióban is, vagyis: az MSZP-Párbeszéd legyen egy frakciószövetség. Szólt arról is, Karácsony Gergely , az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, a Párbeszéd társelnöke felveszi országgy ű lési képvisel ő i mandátumát, majd 30 napon belül mond le arról.  A mandátum betöltésér  ő  l a Párbeszéd határoz a két párt közötti megállapodás értelmében, a listán a következ ő   párbeszédes politikus, V. Naszály Márta . De a mandátum betöltése a Párbeszéd bels ő   döntése -  tette hozzá. Szerinte a piros-zöld-koalíció létez ő  politikai formáció, Karácsony   Gergelynek  pedig a kampány során jelent ő sen n ő tt az ismertsége és elfogadottsága http://nepszava.hu/    Május 7-én alakul meg az új parlament      Május 7-8-án tartja meg alakuló ülését az Országgy ű  lés, amely el ő  ször a migrációt támogató civil szervezetek tevékenységét szabályozó Stop, Soros! törvénycsomagról és az ország jöv ő   évi költségvetésének tervezetér  ő  l kezdi meg a vitát - írta az  MTI a  Magyar Id ő k alapján. A negyedik Orbán-kormány megalakulásának id ő pontját - a korábbi ciklusok gyakorlata alapján - néhány héttel a parlament alakuló ülése után hirdethetik ki. „  A kormány összetételér  ő  l Orbán Viktor  miniszterelnök számol majd be, konkrét nevekr  ő  l az elkövetkezend  ő   napokban csak találgatások jelenhetnek meg, hiszen a jelenleg körvonalazódó névsort csak egy nagyon sz ű  k kör ismeri .”   https://index.hu/     oldal | 4      2   0   1   8 .    á  p  r   i   l   i  s    1   2 .   Választások a politikusok és elemz ő k szemszögéb ő l    Gulyás Gergely  és Molnár Gyula  a választásról és a következ ő  évekr ő l vitázott     Gulyás Gergely , a Fidesz alelnöke szerint a gazdaság teljesítményét és a kormány migrációval kapcsolatos fellépését díjazták vasárnap a választók. Molnár Gyula , az MSZP lemondott elnöke azt mondta, hogy a kormányoldal kizárólag a migrációról beszélt a kampányban  http://magyarhirlap.hu/    Rogán Antal : Új kormány, új struktúra, új kormánytagok     „  Ha nem akarunk migrációt, akkor azt is meg kell mondanunk, hogyan kezeljük a népesedés kérdését  ”    Új kormányzás lesz,  jelenet  ő  s részben új struktúrával és jelent  ő  s részben új szerepl ő  kkel, hiszen választ kell adni a migráció és a nemzeti szuverenitás megvédésének kihívásaira - nyilatkozta Rogán Antal , a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezet ő  miniszter szerdán.  Magyarország döntött, az emberek megjelölték, mi a választás legfontosabb kérdése, ezáltal pedig a következ ő   négy év legfontosabb kérdései is: a bevándorlás és a nemzeti szuverenitás megvédése  - fejtette ki a miniszter.  Négy évvel ezel ő  tt még nem volt migráció, és nem akartak még sokan európai egyesült államokat a nemzetek Európája helyett   - emlékeztetett az  M1 aktuális csatornának nyilatkozva, majd hozzátette: ma ezek mind ott vannak az asztalon, így egy új kormányzati struktúrának ezekre a kihívásokra kell választ adnia  http://magyarhirlap.hu/    BAKONDI GYÖRGY : NYUGAT-EURÓPA TUDJA A MEGOLDÁST, CSAK NEM ALKALMAZZA    A nyugati országok polgárai számos közelmúltbeli választáson jelezték, elégedetlenek azzal, amit kormányaik tettek ebben a kérdésben és a terrorizmus megfékezéséért https://magyaridok.hu/    Lomnici : Politikai indíttatású támadás készül Magyarország ellen    A választások után is folytatódik  –   s ő t egyes vélemények szerint tovább durvul majd  –   a Magyarországgal kapcsolatos vita Brüsszelben. Még mindig téma az úgynevezett 7-es cikk szerinti eljárás, amit sokan az Unió „ atomfegyvereként  ” szok  tak emlegetni. A magyar jogállamiságról szóló jelentést csütörtökön tárgyalja a LIBE-bizottság. A Fidesz frakcióvezet ője szerint „ bosszúra ” készülhetnek Brüsszelben. Judith Sargentini  holland zöldpárti EP-képvisel ő  alapvet ő  feladat lenne, hogy szakmai alapon, elfogultság nélkül ítélje meg a magyar jogállamiság helyzetét, mondta Ifj. Lomnici Zoltán , alkotmányjogász az  M1 Ma este cím ű  m ű sorában. A szakért ő  igyekezett felhívni a figyelmet arra, hogy az Európai Parlament (EP) Állampolgári Jogi, Bel-és Igazságügyi bizottságának (LIBE) tagjai között legalább 30 olyan képvisel ő  található, aki a Nyílt Társadalom Alapítvány lobbilistáján is szerepel  https://www.hirado.hu/    Tölgyessy Péter : Orbán Viktort  a lenyúlás motiválja    Zsúfolásig megtelt a terem szerda kora este, a Párbeszéd Házában, az Eötvös József Csoport rendezvényén. A fokozott érdekl ő dés Tölgyessy Péternek   szólt, aki „  Mi lesz veled Magyarország?  –   a magyar politika kilátásai a választói döntés után ” címmel tartott hosszú elő adást. Segítségért mentünk, hogy jobban megértsük Orbán Viktor  elsöpr ő  gy ő zelmének titkát, de nem lettünk okosabbak. Azt viszont megértettük, ha csak nem lesz valami olyan eseménysorozat a világpolitikában, amely Magyarországra is változásokat kikényszerít ő  er ő vel hatna, semmi esélye annak, hogy a közeljöv ő ben bármi változással kalkuláljunk    „…  Ilyen az apály. Sár és reménytelenség mindenütt     –   mondta, hozzátéve, hogy Orbán  rendszere az apályra épült. A visszahúzódó tenger metaforáján továbbhaladva el ő ször arról beszélt, hogy mit jelent az apály a térség és a nyugati világban. „ Ez nem tisztán magyar történet  ” –   szögezte le. Ennek megértését szerinte nehezíti, hogy az ellenzék folyamatosan arról beszél, hogy Magyarországot egy szörny ű  ember foglyul ejtette, miközben az Orbánéhoz  hasonló politika növekv ő  népszer űsége nem magyar jelenség. „ 1989-ben azt hittük, jön a dagály és Egy értékelvű  közösség Az Eötvös József Csoportot 2015 márciusában Bod Péter Ákos, Chikán Attila, Csaba László, Jakab András, Jóri András, Kádár Béla, Mellár Tamás, Sólyom László, Tölgyessy Péter és Urbán László alapította. Célja, hogy rendszeres összejövetelekkel olyan intellektuális és értékelvű közösséget teremtsen, amelyben közéleti kérdések színvonalas és őszinte megvitatására kerülhet sor.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks