Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Klarendal. Wijkkrant. Wijksieraad. Onderling, creatieve inloop voor iedereen. Wijkbudget pag. 3. Wijkatelier. pag. 3. Het Web. pag PDF

Category:

Small Business & Entrepreneurship

Publish on:

Views: 28 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Aan de bewoners(s) van dit adres Wijkkrant Klarendal Wijkkrant voor groot Klarendal Jaargang 45, 2017 nr. 2 Oplage In deze lente editie: Wijkbudget 2016 pag. 3 Wijkatelier pag. 3
Transcript
Aan de bewoners(s) van dit adres Wijkkrant Klarendal Wijkkrant voor groot Klarendal Jaargang 45, 2017 nr. 2 Oplage In deze lente editie: Wijkbudget 2016 pag. 3 Wijkatelier pag. 3 Het Web pag. 4 Velper- poort- station pag. 4 Verkiezing in Klarendal pag. 5 Samantha pag. 6 en nog veel meer... Door Zefanja Hoogers Sinds begin februari hangen er ter hoogte van de Kapel drie mooie cirkels boven de Klarendalseweg, aan de kabels die daar bevestigd zijn voor de jaarlijkse kerstverlichting. Ze zijn van de hand van Klarendals kunstenaar Marcel Smink, als proef. Gouden Piramide Dit initiatief is van ondernemersvereniging DOCKS. Enkele jaren geleden won Volkshuisvesting Arnhem voor het Modekwartier de Gouden Piramide, de rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Een deel van dat geld is gegeven aan de ondernemersvereniging en niet direct uit gegeven. DOCKS is op zoek gegaan naar een duurzaam idee voor het Modekwartier. Zij vroegen Marcel daarover mee te denken. Marcel is sinds zijn kunstacademie inwoner van Arnhem, waarvan al weer bijna 20 jaar in Klarendal. Als kunstenaar laat hij zich altijd inspireren door de locatie waar het werk gemaakt moet worden. Zijn openbare werken zijn vooral in het westen van het land te zien. In Arnhem kennen we Marcel van de sfinx van Arnhem onder aan de John Frostbrug ter hoogte van het oude Coberco terrein. Verbinding Meedenkend met de leden van DOCKS kwam al snel naar voren dat op de economische as van de wijk meer eenheid zou moeten zijn, een duidelijke verbinding van het begin naar het einde van de straat. De kabels voor de kerstverlichting hangen er het hele jaar terwijl die maar een korte periode worden gebruikt. Waarom niet de rest van het jaar ook? Marcel bedacht er dit werk. Oud en nieuw Klarendal komen er in samen. Het is handwerk, en de bedoeling is dat inwoners van Klarendal dat ook zelf gaan maken waardoor het een kunstwerk wordt waaraan oude en nieuwe Klarendallers samen hebben gewerkt. Het handwerk doet denken Wijksieraad Marcel Smink onder het wijksieraad wat boven de Klarendalseweg hangt aan het ouderwetse borduurwerk, zoals kanten kleedjes. De link naar het nieuwe Klarendal is dat dit handwerk tegelijk een ambacht is met een knipoog naar de creatieve ondernemers die zich nu hebben gevestigd in Klarendal. De proef die er nu hangt, is gemaakt met van macramé: Ik kon dat ook niet, maar de techniek is vrij eenvoudig. Marcel ziet tegelijk een geheel netwerk. Letterlijk, omdat de macramé ringen een netwerk zijn. Maar figuurlijk omdat ze verbindend zijn binnen zowel het Modekwartier als ook tussen de mensen die er samen aan gaan werken, zowel ondernemers als bewoners. Creatieve clubjes Marcel is al gaan polsen, bij participatiewerk in het MFC, bij de breiclub Steekje Los op de Hommelstraat en heeft erg enthousiaste reacties gekregen. Ook is er eerder al een presentatie gegeven aan het bewonersoverleg. Er is toen gesproken over hoe de plannen kenbaar te maken aan de wijkbewoners. Zo is er bijvoorbeeld Oud en nieuw Klarendal komen er in samen. Het is handwerk, en de bedoeling is dat inwoners van Klarendal dat ook zelf gaan maken nagedacht over een huis-aan-huis foldertje, maar er is gekozen om zichtbaar een proefmodel boven de Klarendalseweg te hangen. Ook reacties op de Facebookpagina van Klarendal waren direct allemaal positief. Ik hoop dat het plan zich zo uitrolt. Ik zoek nog naar een werkplek en zie dan graag allerlei creatieve clubjes ontstaan die aan de ringen werken. In groepsverband, want individueel is wel hoog gegrepen om één zo n ring te maken. Maar dat mág natuurlijk wel! Stel je voor dat in de toekomst bewoners voorbij lopend kunnen zeggen Kijk! Dat heb ik gemaakt!. Een wijksieraad, door de wijk gemaakt. Bijzonder en uniek. Voel jij je geroepen om mee te werken of bij te dragen aan dit wijksieraad? Maak contact via: Onderling, creatieve inloop voor iedereen Door Annemarie van Ginkel Het idee ontstond een half jaar geleden, toen de huiskamer van Gea Arends bijna te klein werd. Het begon met een paar klussende en handwerkende vriendinnen, maar daar kwamen er steeds meer bij. Op het laatst zaten ze er met z'n tienen. Van vier andere dames kregen ze een opdracht om Halloween poppen te maken. Terwijl ze daarmee bezig waren ontdekten ze dat ze verschillende kwaliteiten hadden die ze geweldig konden samen voegen. Kunnen we niet zelf iets opstarten? vroegen Gea, Lenie, Cora en Monique zich af. Ze gingen naar de wijkcoach, Christie van Walraven, en prompt begon het balletje te rollen. De Wasplaats was woensdagochtend dicht, dus daar konden ze terecht, onder de paraplu van het wijkwerkpalet, voorlopig. Op 1 februari opende het project Onderling haar deuren. Vanaf de eerste dag werd de Wasplaats goed bezocht op woensdagochtend. De dames voorzien dan ook in een behoefte. Er was niks meer te doen in de wijk voor ons, nu kunnen we hier naartoe aldus Lies Zaad (80), die elke week bij Onderling te vinden is. Ook René van de Roosendaalseweg reageerde spontaan op het foldertje dat hij in de brievenbus kreeg. Ik heb als hobby dingen repareren, dus misschien kan ik hier een repaircafé beginnen. De dames zijn voor alles in: Iedereen kan hier zijn eigen ding doen, en hij heeft ook al meteen de radio gemaakt! Tot nu toe zijn er iedere woensdag tussen de 10 en 15 mensen geweest. De bezoekers kunnen spullen en materialen gebruiken en advies krijgen. Ze kunnen ook de krant komen lezen of een spelletje doen. Mensen praten elkaar naar binnen. Precies wat we wilden, we willen mensen achter hun gesloten deuren vandaan krijgen. Mensen hebben veel meer kwaliteiten dan ze zelf denken! Het enthousiasme van het viertal werkt aanstekelijk. Zo hebben ze van Fred Holle t-shirts gesponsord gekregen, en een naaimachine en een sjoelbak. De dames zijn ook beschikbaar voor opdrachten. Zo maken ze kussens voor op een boot, of 'kinderstoelen', een soort draagdoek die je om een stoel kunt doen. Ambitieus zijn ze ook: We willen graag een eigen pandje. Dan kunnen we 4 dagen in de week open zijn. Dan maken we een weggeefhoek, een reparatiehoek en een ruilhoek. We geven regelmatig workshops, bijvoorbeeld over inzicht krijgen in zorgverzekeringen, of over kruiden, of over handwerktechnieken. We vragen waar de mensen behoefte aan hebben. Iedereen is welkom in de Wasplaats op woensdagmorgen. Binnenlopen is gratis, Er was niks meer te doen in de wijk voor ons, nu kunnen we hier naartoe een tweede kopje thee of koffie kost 50 cent. Als je grote dingen wilt maken, neem dan je eigen materiaal mee. Het gebruik van de spullen is gratis. En je hoort nog eens wat! Het nieuwe praathuis van Klarendal is geboren: Project Onderling Gea, Lenie en René tijdens Inloop Onderling, woensdagochtend in de Wasplaats Klarendalseweg 439 Wijkkrant Klarendal - maart 2017 Van de redactie & Nieuws & Mededelingen Pagina 2 ~ Redactioneel ~ Voor deze wijkkrant zijn we een keer de grenzen over gegaan In het Inloophuis in Sint Marten worden nou eenmaal leuke gratis dingen georganiseerd waar bewoners uit Klarendal en Spoorhoek ook van harte welkom zijn Het buurtpastoraat is er sowieso voor de drie wijken en de grenzen tussen de wijken vervagen in sommige contexten. Gelukkig is er echt genoeg te vinden voor de minderbedeelden onder ons. Sinds kort ook Het Web, eerder al de Wasplaats met ook een nieuwe inloop om elkaar te treffen en te helpen. Het kost allemaal niet veel of zelfs niets om daar gebruik van te kunnen maken. Fijn. Verder zijn we hard aan het voorjaar toe. Het bewonersoverleg legt in deze krant verantwoording af over het wijkbudget van vorig jaar. Ah, en dan krijgen we gelijk weer zin in een platjesmarkt en de hanging baskets aan de Klarendalseweg. Hij mag komen, die lente! Officieel is die al begonnen als deze krant van de drukker komt. Inleveren van kopy Uiterlijk kopij woensdag 19 april. MFC Klarendal Gezellige Bingo 1 Doe mee op vrijdagmiddagen en maak kans op een leuke prijs! Aanvang: uur Kosten: 2,50 per plankje inclusief koffie/ thee Vrijdagmiddagen tot de zomervakantie: 28 april, 26 mei, 23 juni Oproep, wie ontwerpt ons logo? 2Op 11 juli aanstaande wordt Kind-centrum Klarendal feestelijk en officieel geopend! Kindcentrum Klarendal is een onderdeel van het MFC aan het Kazerneplein en bestaat uit peuterwerk, kinderdagverblijf (voorschool), BSO Beestenboel en basisschool Kunstrijk. Kindcentrum Klarendal is een plek voor kinderen van 0-13 jaar, met een totaal aanbod op het gebied van onderwijs en kinderopvang op basis van de volgende uitgangspunten: één educatieve en pedagogische visie met één integraal programma voor onderwijs en kinderopvang uitgevoerd door één team dat bestaat uit medewerkers onderwijs en kinderopvang met één managementteam voor een eenduidige aansturing op de locatie. Het managementteam bestaat uit de locatiemanager van Beestenboel, Irma Hazenkamp en de directeur van de school, Monique van der Meijde. De samenwerking tussen de school en de kinderopvang is in het MFC al in volle Een cc gje op Klarendal gang. Activiteiten worden samen gedaan, er wordt bij elkaar in de klas en de groep gekeken, er zijn gezamenlijke medewerkersbijeenkomsten en in werkgroepen wordt er nagedacht hoe in de dagelijkse praktijk de samenwerking eruit zou moeten zien. Er worden arrangementen geboden van uur met BSO en naschoolse activiteiten verzorgd door het kinderwerk en sportbuurtwerk. De kinderen stromen vanuit de voorschool door naar de basisschool. Kortom een geweldige plek voor kinderen om zich te ontwikkelen! Bij die feestelijke opening hoort natuurlijk een mooi logo. Daarom doen wij een beroep op creatieve wijkbewoners om voor ons een mooi logo te ontwerpen! Wie doet er mee? De ontwerpen moeten voor 1 juni in het bezit zijn van de feestcommissie en kunnen g d worden naar: basisschool-kunstrijk.nl of afgegeven worden bij Irma of Monique, Kazerneplein 2 In Memoriam Kopij ontvangen we graag per op platte teksten in een Word document en beelden in een zo hoog mogelijke resolutie. Verspreiding van de krant na 4 mei. ~ Colofon ~ redactieleden bezorgers wijkkrant klarendal is een uitgave van het Bewonersoverleg Zefanja Hoogers, Shay Karniel, Marije Ringersma, Nina Wesselink, Annemarie van Ginkel, Gerard Mulder Suze Swensen, Bert Pas, Ben Strik KRANT NIET ONTVANGEN? Bel en hij wordt zo snel mogelijk bezorgd. Wilt u écht geen wijkkrant? Mail ons uw adres en we slaan uw huis over. Gerard Mulder maakt voor elke wijkkrant een tekening van een (on)opvallende plek in de wijk. Als jij die plek herkent, maak je kans op een waardebon van 10,- te besteden bij Jochem s Vishandel, donderdag te vinden bij het winkelcentrum van Klarendal. Daarvoor moet je de bon invullen en afgeven bij MFC Klarendal Kazerneplein 2. De oplossing van krant 1 was het Musschenplein, zoals winnares Vera Gotwalt van de Rosendaalsestraat zo mooi omschreef.gefeliciteerd!! doe mee en win een prijs! Welke plek zie je op de tekening? Naam: Adres: Telefoon: 3Als Peterbuurtbewoners willen we stilstaan bij het verlies van een kleurrijke buurtgenoot van het eerste uur; Raymond Manuputy. Raymond is op 16 februari j.l. overleden in het hospice te Beekbergen, nadat zijn gezondheidstoestand het liet afweten. Raymond heeft in zijn leven zijn eigen unieke stempel nagelaten in onze buurt en we zullen zijn aanwezigheid gaan missen. Gerda & Colin internet Jouw oplossing moet uiterlijk maandag 17 april in ons bezit zijn. Lever deze bon bij bij MFC Klarendal Kazerneplein 2 voor 17 april Nederlands leren Nederlands verbeteren Rekenen verbeteren Werken met computer Inburgeringsexamen Staatsexamen Meer weten? Bel of kom langs! Rijn Ijssel Entree & Maatwerk Utrechtsestraat 40/42, Arnhem Wijkkrant Klarendal - maart 2017 Pagina 3 Wijkbudget, wat gebeurde daar in 2016 mee? Alle wijken van Arnhem krijgen jaarlijks een wijkbudget. Bewoners en ondernemers kunnen een aanvraag indienen om daar een beroep op te doen, mits hun idee of project aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo moet het plan matchen met het Wijk Actie Plan en/of het wijkperspectief, het moet ten goede komen aan meerdere bewoners of het moet een toegevoegde waarde hebben voor de leefomgeving van Klarendal. Het bewonersoverleg behandelt de aanvragen, beoordeelt ze kritisch en zodoende worden ideeën niet, deels of geheel gehonoreerd. Het bewonersoverleg vertelt graag aan de lezers van de wijkkrant waar het in 2016 allemaal aan besteed is. Aanvragen Er zijn aanvragen gehonoreerd die bijvoorbeeld contacten tussen bewoners kunnen verbeteren en hun voorzieningen, zoals de Burenhulp, een Paas- en een Kerstbrunch in het MFC, het kinderkamp en het kindercarnaval en zelfs de Nacht van de Mode. Maar ook een middag Kerst knutselen of een Kerstmarkt vallen daar onder. Om de wijk er mooier op te laten worden, is er weer geld opzij gezet voor de hanging baskets in de zomermaanden aan de Klarendalseweg. Daar wordt iedereen blij van Ook krijgt Molen de Kroon een bedrag om de elektriciteit voor de verlichting van het gebouw te kunnen betalen. En wat staat die er fier bij! Educatieve onderbouwingen werden gevonden in het Kinderwijkteam (hoewel de wijk daar ook schoner van wordt), Interculturele uitstapjes en huiswerkbegeleiding. Vaste lasten Uit het wijkbudget worden ook aan aantal vaste lasten betaald, zoals het jaarlijkse Speeldorp op de Leuke Linde, de wijkauto die bewonersinitiatieven logistiek kan ondersteunen, de garage waar deze in geparkeerd kan worden en ook nodig is voor andere opslag, de wijkkrant die je nu leest en de favoriete jaarlijkse plantjesmarkt om de wijk er fleuriger op te maken in de zomer. Kamerleden in Klarendal Staatssecretaris Jette Kleinsma op campagne door Klarendal: Ik kreeg hele grappige reacties Bent u niet van de Lubach filmpje? Haha! Mevrouw Kleinsma heeft 20 en 30 jaar geleden al eerder campagne gevoerd in Klarendal. Wat is het hier opgeknapt zeg! Het ziet er prachtig uit allemaal, daar zit zeker een corporatie achter? Wij leggen haar in een notendop uit dat Volkshuisvesting inderdaad heel veel heeft betekend in deze laatste wijkontwikkeling. John Kerstens heeft eind jaren 80 enkele jaren op Onder de Linden gewoond. Het is altijd feest om terug te zijn. Heel Nederland loopt hier op straat en ze zijn altijd vriendelijk; er is niets leuker dan met mensen in gesprek gaan! Lees op de Klare Taal pagina meer over deze zaterdag vlak voor de verkiezingen. Restanten Er waren nog steeds ook een aantal restanten over uit de tijd dat Klarendal nog een Vogelaarwijk was. Daarmee is er aandacht voor Spelen en Bewegen, Ontmoeten en Groene Wijk. Buurtbewoner Ingo Cramer verzorgt al vanaf 2011 jaarlijks de hanging baskets aan de retro-lantaarnpalen aan de Klarendalseweg vanuit het wijkbudget Heb jij ook een plan wat ten goed zou komen aan je buren en/of de rest van de wijk? Ga naar voor de voorwaarden en het aanvraagformulier. Staatssecretaris Jette Kleinsma, voormalig raadslid Niels Springeling en Arnhems kamerlid John Kerstens poseren maar al te graag even bij het boegbeeld van de wijk Wijkatelier Door Annemarie van Ginkel Goed nieuws voor alle creatievelingen van Klarendal en omstreken: iedere donderdagavond is er van tot uur een gratis toegankelijk wijkatelier in het Inloophuis aan de van Slichtenhorststraat 34 in Sint Marten. Het wijkatelier is een initiatief van het Kunstbedrijf Arnhem, in samenwerking met Vitale Verbindingen en het Inloophuis. De doelstelling is even eenvoudig als doeltreffend: kennis maken met elkaar en met je eigen creatieve potentieel. De coördinatie van het project ligt in handen van Beer Liedmeier, die ik ontmoette op de eerste donderdag van maart. Beer: Ik zie in de deelnemers groot potentieel en ik vind dat dat kansen moet krijgen. De groep bestaat uit zowel 'kansverdieners' als 'kansgevers'. Iedereen werkt op zijn eigen niveau en krijgt daar ook persoonlijke begeleiding bij. Zelf ben ik dusdanig enthousiast over het hier gemaakte werk dat ik bezig ben met het organiseren van een expositie die 'De wijk als zelfportret' gaat heten. Er hebben zich al vier deelnemers aangemeld daarvoor. We willen exposeren tijdens 'Wijken voor Kunst'. Iedere eerste én laatste donderdag van de maand is er een gastdocent. Vandaag is dat Petra Bouwens van Studio Strapats, zij laat de deelnemers kennismaken met architectonisch tekenen. De gastdocent geeft aan het eind van de les een aanmoedigingsprijs aan degene die zich het meest weet te ontwikkelen tijdens de les. De aanmoedigingsprijs bestaat uit drie gevulde koeken plus mailcontact met de docent. De deelnemer kan dan werk mailen en krijgt daar commentaar op van de betreffende docent. Het enthousiasme van Beer werkt aanstekelijk. Terwijl we in gesprek zijn druppelen deelnemers binnen, een aantal toont enthousiast het - veelal kleurrijke - werk. Wijkbewoners werken ijverig aan de opdracht van Petra Koffie en thee staat klaar, alsmede aantrekkelijk materiaal. Al snel zit de groep aan tafel, ieder met een klein huisje voor zich. De tekenaars zijn geconcentreerd bezig, muisstil is het ineens in het Inloophuis Er is ruimte voor meer deelnemers. Iedereen kan erbij en op zijn of haar eigen niveau aan het werk. Deelname is gratis! Je kunt altijd aanschuiven. Wil je eerst meer informatie of je op voorhand aanmelden? Ga naar: Facebook, Wijkatelier Sonsbeek Sint Marten Klarendal in zoekscherm) of mail Beer: Vastentasactie Klarendal / Sint Marten van start Iedereen, ongeacht afkomst of religie, kan aan deze actie mee doen Wat zou het mooi zijn om door het jaar heen mooie acties voor mensen te organiseren die weinig hebben is een veel gehoorde opmerking tijdens de vele acties die rond Kerst plaatsvinden. Dat is nu mogelijk. Het Inloophuis Sint Marten van de Eusebiusparochie en Villa Klarendal organiseren samen met bekende Arnhemmers Gerrit Dassen en John Holtackers (Molen De Kroon) namelijk een vastentasactie. In Christelijke kringen zijn de 40 dagen voor Pasen bekend als de vastentijd. In aanloop naar de herdenking van de kruisiging en opstanding van Jezus Christus rond Pasen wordt gedurende 40 dagen minder gegeten en gedronken. Die tijd staat in het teken van solidariteit met de medemens en van vrijgevigheid naar anderen. De vastentasactie houdt in dat mensen voedsel weggeven, dat wordt ingezameld ten behoeve van een speciale tas die vlak voor Pasen aan minderbedeelde wijkbewoners van de wijken Klarendal en Sint Marten wordt uitgedeeld. Het is ook mogelijk een geldelijke bijdrage te geven waarvan voedsel wordt gekocht. U kunt uw bijdrage storten op: NL87INGB t.n.v. inloophuis Sint Marten o.v.v. bijdrage Vastentas. Liefst vóór 31 maart. Iedereen, ongeacht afkomst of religie, kan aan deze actie mee doen. Tot 27 maart wordt u gevraagd het voedsel zelf te bewaren. Het gaat om lang houdbare producten, waarvan de houdbaarheidsdatum nog niet verstreken is. Van 27 maart t/m 7 april kunt u het voedsel op vier inzamelpunten langs brengen: Klarendal De Wasplaats, Klarendalseweg 439 (maandag, dinsdag en donderdag t/m zaterdag 9:00-18:00 uur) Molen De Kroon, (zaterdag 25 maart en 1 april, 9:00-13:00 uur) Basisschool Kunstrijk, MFC Klarendal, Kazerneplein 2 dinsdag t/m vrijdag 8:30-16:00u Sint Marten Inloophuis Sint Marten (elke dag van 9:00-18:00 uur) Op de vindt u meer informatie over deze actie. Voor andere informatie: Rick Jansen (Villa Klarendal), Wijkkrant Klarendal - maart 2017 Pagina 4 Het Web een totaal andere bestemming in een voormalige growshop Door Marije Ringersma Op een druilerige dag ontmoet ik de enthousiaste Aranka Broekhuijsen (44) met haar collega's Marriët Maasse (23) en Martha Petrillo (49) in het pand van Het Web aan de Klarendalseweg. Het Web zorgt voor begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Over haar werk kan de Arnhemse Aranka met veel energie en liefde vertellen. Ze begon ooit een gezinshuis samen met haar voormalig partner. Een gezinshuis? hoor ik je nu vragen, wat is dat? Dat wist ik ook niet, maar dat is een plek waar mensen zonder een huis een thuis krijgen, gewoon bij een gezin in huis. In dit geval dus bij Aranka. Ze hadden acht
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks