Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Kokos. Het Ketogeen. Voedingspatroon. Dr. Bruce Fife. Het ketogeen kokosvoedingspatroon. Het volgende hoofdstuk uit het boek. word je aangeboden door

Category:

Science

Publish on:

Views: 43 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Xxxxx Dr. Bruce Fife Het volgende hoofdstuk uit het boek Het ketogeen kokosvoedingspatroon word je aangeboden door Het Ketogeen Kokos Voedingspatroon pep je stofwisseling op, verbeter je schildklierwerking,
Transcript
Xxxxx Dr. Bruce Fife Het volgende hoofdstuk uit het boek Het ketogeen kokosvoedingspatroon word je aangeboden door Het Ketogeen Kokos Voedingspatroon pep je stofwisseling op, verbeter je schildklierwerking, verminder epilepsie en raak overtollig gewicht kwijt II III Xxxxx Het ketogeen kokosvoedingspatroon Pep je stofwisseling op, verbeter je schildklierwerking, verminder epilepsie en raak overtollig gewicht kwijt Copyright 2014 by dr. Bruce Fife Originele titel: The Coconut Ketogenic Diet This edition is published by the arrangement with Piccadilly Books, Ltd. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Copyright 2015 voor deze uitgave: Succesboeken.nl The Netherlands ISBN: Nur: 860 Trefwoord: gezondheid Bestelinformatie: Uitgaven van uitgeverij Succesboeken.nl zijn in iedere (online) boekhandel te verkrijgen. Voor alle andere uitgaven plus uitgaven van collega-uitgevers: bezoek de website van Succesboeken.nl Vertaling: Jos Rijnders Redactie: Petra Versteegh-Vendelmans 1e druk oktober 2015 Waarschuwing-Disclaimer Zowel de auteur als de uitgever heeft deze uitgave bedoeld om informatie te verstrekken over de materie van het onderwerp dat behandeld wordt. Er is alles aan gedaan om deze uitgave zo compleet en nauwkeurig mogelijk te maken. Het doel van dit boek is te onderwijzen. De schrijver en de uitgever zullen door geen persoon of instantie aansprakelijk gesteld, noch verantwoordelijk geacht kunnen worden voor welk verlies, schade of letsel dan ook dat veroorzaakt is of waarvan aangenomen wordt dat het direct of indirect veroorzaakt is door de informatie die deze uitgave bevat. De geboden informatie kan, ondanks alle zorgvuldigheid, onjuistheden bevatten. De informatie die hierin gepresenteerd wordt is op geen enkele manier bedoeld als vervanging van medische diagnostiek en/of behandeling. inhoud Hoofdstuk 1 : Het dieetloze dieet 1 Hoofdstuk 2 : Dikke vette leugens 19 Hoofdstuk 3 : Moet je olie worden ververst? 31 Hoofdstuk 4 : Cholesterol en verzadigd vet 45 Hoofdstuk 5 : Goede koolhydraten, slechte koolhydraten 63 Hoofdstuk 6 : Koolhydraten maken je dik 87 Hoofdstuk 7 : Niet alle calorieën zijn gelijk 113 Hoofdstuk 8 : Eet vet en word slank 125 Hoofdstuk 9 : Ketose door voeding 149 Hoofdstuk 10 : Maakt je schildklier je dik? 183 Hoofdstuk 11 : Jodium en je gezondheid 201 Hoofdstuk 12 : Schildklierstoornis 229 Hoofdstuk 13 : Geef je stofwisseling een reuze opkikker 249 Hoofdstuk 14 : Drink meer, weeg minder 289 Hoofdstuk 15 : Koolhydraatarm, vetrijk eetplan 313 Hoofdstuk 16 : Het ketogeen kokosafslankprogramma 345 Hoofdstuk 17 : Keto koken 385 Appendix: voedingsstoffentabel 423 Over de schrijver 436 Bibliografie 437 Index 451 IV V hoofdstuk 9 Ketose door voeding afvallen zonder pijn en moeite Als je in de Middeleeuwen in Europa leefde en werd aangeklaagd wegens een misdrijf, bestond de kans dat je in de martelkamer terechtkwam. Hier werd je vastgeketend op de pijnbank en uit elkaar getrokken tot je ledematen bijna uit de kom schoten of werd je vlees geschroeid met een heet brandijzer. Tegenwoordig zijn we beschaafder. We sturen mensen niet meer naar de martelkamer vanwege hun foute keuzen; we zetten ze op een vetarm dieet. Het leed kan even groot zijn. De meeste afslankdiëten zijn in principe allemaal hetzelfde. Om de calorieënconsumptie te verminderen mag je maar minuscule porties voedsel eten, waaruit ook nog eens elk spoortje vet is verwijderd. Vet verbetert de smaak van voedsel. Als het eruit wordt gehaald, houd je een hap smakeloze brij over. Misschien is dit wel de bedoeling: als het maar vies genoeg smaakt, wil je het niet eens eten en consumeer je dus minder calorieën. Mijn idee van een bevredigende maaltijd is geen gegrilde tofuschijf op een bedje rauwe taugé. Als ik zo moet eten, ben ik liever dik. De meeste afslankdiëten mislukken uiteindelijk omdat je er honger van krijgt. De caloriearme voedingsmiddelen die je mag eten bevredigen niet. Zeg eens eerlijk, hoe lang heb je een voldaan gevoel na het eten van een kom slablaadjes en een schijfje komkommer? Vetarme diëten zijn gedoemd te mislukken vanwege de verkeerde veronderstelling dat om calorieën te minderen, je vet zo veel mogelijk achterwege moet laten. Maar je zegt dat je meer dan 20 kg kwijt bent geraakt door zo n vetarm dieet of dat je iemand kent die dat is gelukt. Laat ik je eens deze vraag stellen: zijn die kilo s er nog steeds af? Als ze er weer aan zitten, dan heeft het dieet je niets opgeleverd. Het heeft niet gewerkt. Als een afslankdieet er niet voor zorgt dat het verloren gewicht er permanent af blijft, is het waardeloos. Misschien nog wel erger, want door het jojo-effect kom je juist aan. Statistieken wijzen uit dat 95% van de mensen die een afslankdieet volgt uiteindelijk al hun gewicht weer terugkrijgt. Dat is toch echt een ontzettend hoog mislukkingspercentage! Waarom mislukken die vetarme diëten? Omdat ze een marteling zijn! Als je zulke diëten volgt verhonger je gewoon langzaam letterlijk. Je hebt de hele tijd honger en voelt je ellendig. Je voelt je zelden voldaan. Je denkt constant aan eten. Als je probeert niet meer te eten, is het een kwelling om voortdurend aan eten te worden herinnerd door een knorrende maag. Een ideaal dieet is er een waarbij je kunt eten tot je voldaan bent en zorgt dat je geen honger krijgt voor de volgende maaltijd. Bovendien moet het voedsel dat je mag eten heel lekker zijn. Onmogelijk, denk je? Ja, als je de foutieve gedachte aanhangt dat het eten van vetarme voeding de enige manier is om gewicht te verliezen. Maar als je vet bij je voeding doet en tegelijk de echte lastpakken vermijdt, kun je eten tot je voldaan bent, je bevredigd voelt, en toch gewicht verliezen. Aangezien je maaltijden bevredigend zijn en je niet constant honger hebt (of, met andere woorden, je ellendig voelt), kun je dit dieet makkelijk oneindig volhouden en zo de overtollige kilo s voorgoed buiten de deur houden. Energiestofwisseling Glucose is de voornaamste energiebron voor alle cellen in het lichaam. De meeste glucose halen we uit de koolhydraten in onze voedingsmiddelen. Als er een tijdje geen voedsel wordt genuttigd, zoals tussen de maaltijden, tijdens de slaap of bij het vasten, dalen de glucosespiegels in het bloed, waardoor de voor de energieproductie beschikbare hoeveelheid wordt beperkt. Onze cellen hebben echter een voortdurende energietoevoer nodig, 24 uur per dag. Om het energieniveau op peil te houden, wordt lichaamsvet gemobiliseerd en worden vetzuren uit de vetcellen vrijgemaakt. Op deze wijze heeft het lichaam altijd toegang tot ofwel glucose ofwel vetzuren om in de constante behoefte aan energie te voorzien. Hoewel dit proces goed werkt voor het lichaam, werkt het niet voor de hersenen. De hersenen kunnen de vetzuren niet gebruiken om hun energiebehoeften te vervullen, dus hebben ze een alternatieve energiebron nodig. Deze alternatieve brandstofbron heeft de vorm van ketolichamen of ketonen. Ketonen vormen een speciaal soort energierijke brandstof die in de lever uit vetzuren wordt gemaakt. Alle cellen in het lichaam, behalve levercellen en rode bloedcellen, kunnen ketonen verbranden om energie voort te brengen. Ketonen zijn echter specifiek gemaakt om de hersenen en het zenuwstelsel te voeden. Tussen maaltijden door, als de glucosespiegels in het bloed dalen, begint de lever vetzuren in ketonen om te zetten en stijgen de ketonenspiegels in het bloed. Na het gebruiken van een maaltijd met koolhydraten gaan de glucosespiegels omhoog. Hierbij gaat er een signaal naar de lever om te stoppen met het produceren van ketonen, en daalt het ketonenniveau geleidelijk. Zo kunnen de hersenen rekenen op een constante energietoevoer van ofwel glucose ofwel ketonen. De hersenen van een volwassene gebruiken ongeveer 100 tot 150 gram glucose per dag. Als de hersenen alleen van glucose afhankelijk waren, zouden ze in een toestand van totale uithongering aan glucose moeten komen door lichaamseiwit te kannibaliseren. Om 100 tot 150 gram glucose per dag beschikbaar te maken voor de hersenen zou het nodig zijn om zo n 170 tot 260 gram lichaamseiwit per dag af te breken. Zo n onhoudbaar snelle eiwitafbraak zou binnen twee weken onherroepelijk tot de dood leiden. 2 Toch zijn er mensen geweest die meer dan twee maanden vastten en alleen maar water dronken. Hoe kan dat? Omdat een deel van de vetzuren die uit de opslag vrijkomen in ketonen wordt omgezet, waarmee aan de energiebehoeften van de hersenen wordt voldaan en het magere lichaamsweefsel wordt gespaard Als een dieet te weinig vet bevat, wordt er meer mager weefsel afgebroken omdat ketonen van vet worden gemaakt. Een groot deel van het gewicht dat mensen verliezen als ze op een vetarm dieet gaan, komt door de afbraak van spierweefsel. Op een koolhydraatarm, vetrijk dieet blijft het spierweefsel behouden. Gewichtsverlies treedt dan in de eerste plaats op door vermindering van lichaamsvet. Er zijn drie ketolichamen die zijn afgeleid van vetzuren: 3-hydroxybutaanzuur, 3-oxobutaanzuur (acetylazijnzuur) en aceton. Net als glucose zijn ketonen altijd in het bloed aanwezig. Een gezonde volwassen lever kan per dag wel 185 gram ketolichamen produceren. Ketonen voorzien in 2 tot 6% van de energiebehoeften van het lichaam na een nacht vasten en 30 tot 40% na drie dagen vasten. Iemand is in ketose als het lichaam overgaat van het verbranden van glucose op het verbranden van vetzuren en ketonen. De ketonenproductie begint binnen enkele uren nadat een maaltijd is overgeslagen toe te nemen. Het niveau van de ketonen in het bloed na een nacht vasten is gewoonlijk ongeveer 0,1 tot 0,2 mmol/l maar kan wel 0,5 mmol/l hoog zijn. Als het vasten aanhoudt (of de koolhydraatbeperking), neemt de ketonenproductie toe. Na twee dagen vasten stijgen de ketonen tot ongeveer 1,0 tot 2,5 mmol/l. Ketose die samenhangt met vasten op alleen water, wordt pas aanzienlijk nadat er 3 tot 5 dagen zijn verstreken. Na een week of langer vasten, hebben niet-diabetici ketonenspiegels van ongeveer 5 tot 7 mmol/l. Als dit niveau eenmaal is bereikt tijdens het vasten, blijven de ketonenspiegels tamelijk constant. De ketonenspiegels stijgen niet meer, ongeacht de duur van de vastenperiode. Je kunt niet in ketose raken als je koolhydraatconsumptie niet heel laag is. Voor de meeste mensen betekent dit minder dan 40 gram per dag. Om dit even in de juiste verhoudingen te zien: de meeste mensen consumeren ongeveer 300 gram koolhydraten per dag en sommige nog veel meer. Als je vast, eet je helemaal geen koolhydraten, dus ga je over van het verbranden van hoofdzakelijk glucose op voornamelijk vet. Je kunt al binnen twee of drie dagen in ketose raken. Als je op een koolhydraatarm dieet bent, duurt het wat langer, gewoonlijk 5 tot 7 dagen of meer, afhankelijk van hoeveel koolhydraten of hoeveel voedsel je in totaal eet. De maximale hoeveelheid koolhydraten die iemand kan consumeren om niet uit ketose te raken verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen zijn koolhydraatgevoeliger dan andere, en ze moeten hun koolhydraatinname meer inperken dan gemiddeld om in ketose te raken. De meeste mensen kunnen in een milde staat van ketose komen door hun koolhydraatinname tot 40 of 50 gram per dag te beperken. Koolhydraatgevoelige mensen, waartoe de meeste mensen met overgewicht behoren, moeten hun koolhydraatinname beperken tot 20 of 30 gram om hetzelfde effect te bereiken. Het ketogeen dieet Door voeding opgewekte ketose wordt wel voedingsketose genoemd. Dr. Robert Atkins noemde het goedaardige voedingsketose om deze te onderscheiden van diabetische ketoacidose, een ernstige complicatie bij diabetes type 1. Als je in voedingsketose zit, is dit een teken dat je lichaam het opgeslagen vet mobiliseert en het gebruikt om in zijn energiebehoeften te voorzien. Met andere woorden, je lichaam verbrandt zijn vet en jij valt af. Een ketogeen dieet is een dieet dat iemand in ketose brengt een toestand waarin vet wordt verbrand. Een dieet is ketogeen als het heel weinig koolhydraten, veel vet en matig, maar niet te veel eiwit bevat. Ketogene diëten zijn niet nieuw, ze worden al ruim 90 jaar therapeutisch gebruikt. Het eerste wetenschappelijk geformuleerde ketogene dieet werd in de jaren twintig ontwikkeld als middel om epilepsie te behandelen. Destijds gebruikten dokters vaak vastentherapie om moeilijke gezondheidsproblemen te behandelen, zoals kanker, artritis, gastritis en neurologische problemen. Een van de aandoeningen die goed op vastentherapie reageerden was epilepsie. Door een periode van 20 tot 30 dagen te vasten en alleen water te drinken, kon het aantal epileptische aanvallen aanzienlijk worden teruggedrongen, met langdurige resultaten. Ontdekt werd dat een constant hoge ketonenspiegel een heel uitgesproken therapeutische uitwerking had, vooral op de hersenen en het zenuwstelsel. Artsen kwamen erachter dat hoe langer de patiënten konden blijven vasten, hoe beter het resultaat was. Echter, onbeperkt vasten is uiteraard onmogelijk, dus werd een dieet bedacht dat de stofwisselingseffecten van vasten nabootste en toch alle voedingsstoffen verschafte die nodig zijn om gezond te blijven. Het resultaat was het ketogeen dieet. Het ketogeen dieet bleek erg succesvol, zelfs bij ernstige vormen van medicatieresistente epilepsie. Aangezien het ketogeen dieet nuttig bleek voor het corrigeren van met epilepsie samenhangende hersenstoornissen, gingen onderzoekers het ook uitproberen voor andere hersen- en zenuwstoornissen. Uit deze beginonderzoeken bleken neurodegeneratieve stoornissen als de ziekte van Parkinson, ALS, de ziekte van Huntington, traumatisch hersenletsel en beroerte allemaal gunstig te reageren op het ketogeen dieet. 2-5 Niet alleen trad er verbetering op bij hersen- en zenuwstoornissen, maar ook bij veel factoren aan de hand waarvan we iemands algehele gezondheid bepalen, zoals bloedlipiden (cholesterol, triglyceriden), bloeddruk, bloedsuiker- en insulinespiegels, C-reactief proteïne (een maatstaf voor ontsteking in het hele lichaam) en lichaamsvet. 6-9 Het ketogeen dieet blijkt een algeheel therapeutisch effect op het lichaam te hebben. Bij het klassieke ketogeen dieet wordt de koolhydraatinname op ongeveer 2% van het totaal aantal calorieën gehouden. Dit wordt gedaan om een therapeutische hoeveelheid ketonen te produceren. Koolhydraten nemen gewoonlijk ongeveer 60% van onze dagelijkse calorieën voor hun rekening. Als deze hoeveelheid wordt verlaagd tot slechts 2%, moet de leegte worden opgevuld door een andere energie producerende voedingsstof. In het ketogeen dieet wordt vet gebruikt ter vervanging van de koolhydraten, vet dat de benodigde bouwstenen levert voor de productie van ketonen, en tot 90% van de totale hoeveelheid calorieën bevat. Eiwit verschaft de resterende 8%. Dit is het soort dieet dat wordt gebruikt om ernstige stoornissen als epilepsie te behandelen. Gewichtsverlies kan echter worden bereikt met een veel minder streng dieet dat meer eiwitten en koolhydraten en minder vet toestaat. Een beperking van de totale hoeveelheid koolhydraten tot rond de 40 gram of minder per dag kan toch nog ketose opleveren. Bij het behandelen van epilepsie en andere stoornissen krijgt de patiënt, meestal een kind, genoeg calorieën voor een normale groei en ontwikkeling. Bij een afslankregime wordt door het aangepaste ketogeen dieet echter de totale calorieënconsumptie beperkt. Maar dit is geen probleem omdat een aangepast ketogeen dieet, met vlees, eieren, kaas en room, veel bevredigender is dan welk ander dieet ook. Je kunt je voldaan voelen met minder voedsel en minder calorieën. Is een eiwitrijk dieet ketogeen? Er bestaan heel wat koolhydraatarme diëten, maar niet allemaal zijn ze ketogeen. Dit geldt met name voor diëten die onbeperkt vlees en andere eiwitrijke voedingsmiddelen toestaan. Eind jaren twintig ontdekten onderzoekers dat Canadese Eskimo s die leefden op hun traditionele dagelijkse kost van vlees en vet met nagenoeg geen koolhydraten, lage ketonenspiegels hadden, net als mensen die typische op koolhydraten gebaseerde diëten volgen. Als er wild in overvloed was, aten de Eskimo s zich rond aan vlees. De glucose afkomstig van de afbraak van het geconsumeerde vleeseiwit, was voldoende om ketose te verhinderen. 10 Soortgelijke resultaten kwamen naar voren bij een klinisch onderzoek waarbij de proefpersonen meerdere maanden een koolhydraatvrij dieet met veel vlees (een typisch Eskimodieet) volgden. Hierbij werden ze nauwlettend geobserveerd in een ziekenhuisafdeling voor stofwisselingsziekten. 11 De onderzoekers kwamen door hun bevindingen tot de conclusie dat bij mensen die leven op een dieet met heel weinig koolhydraten, de ketose omgekeerd evenredig is met de hoeveelheid geconsumeerd eiwit. Dit komt omdat ongeveer 48 tot 58% van de aminozuren in de meeste voedingseiwitten in glucose kan worden omgezet. Van elke 2 gram eiwit die wordt geconsumeerd in een koolhydraat vrij dieet, kan ergens tussen de 1,0 en 1,2 gram in glucose worden omgezet. Als je erin wilt slagen gewicht kwijt te raken op een koolhydraatarm, ketogeen dieet, kun je zodoende niet ongelimiteerd eiwitrijke voedingsmiddelen eten. Het is belangrijk dit te begrijpen, omdat veel mensen die een koolhydraatarm dieet gaan volgen, veronderstellen dat vlees of andere eiwitrijke voedingsmiddelen weinig of geen effect hebben op hun gewichtsverlies. Ze stoppen zich vol met eiwitrijke voedingsmiddelen en vragen zich af waarom ze niet zoveel afvallen als ze hadden verwacht, of waarom ze zelfs aankomen. Dan klagen ze erover dat het koolhydraatarme dieet hun niets heeft opgeleverd. Een dieet van uitsluitend vlees is weliswaar koolhydraatarm, maar het is geen ketogeen dieet. Een ketogeen dieet kan worden omschreven als een dieet met heel weinig koolhydraten en veel vet, en voldoende, maar niet buitensporig veel eiwit. Vet vormt 60% of meer van het totale aantal geconsumeerde calorieën. Het probleem met mager eiwit Waar je ook gaat, overal adviseren mensen je magere eiwitproducten te eten, het vet eraf te halen, het vel weg te gooien en alleen het magere, witte vlees te eten, kip en vis te nemen i.p.v. rood vlees omdat er minder vet in zit, vetarme kaas en melk te gebruiken, enz., enz., enz. Waarom zo veel nadruk op mager eiwit leggen? Blijkbaar is het een overblijfsel van de anti-vethysterie van de afgelopen tientallen jaren. Zelfs veel aanhangers van koolhydraatarme diëten en het paleo-dieet herhalen de mantra neem mager vlees. Veel schrijvers van koolhydraatarme dieetboeken, zelfs degenen die de voordelen van het eten van vet uitdragen, adviseren hun lezers magere stukken vlees te kiezen. Dit slaat nergens op. Vet is de vijand niet! Vet de juiste soort vet is je vriend. De natuurlijke vetten in zuivel en vlees, met inbegrip van rood vlees, zijn goed voor je! Je moet het vet niet weggooien of met vet dooraderd vlees vermijden. Vet maakt de smaak van vlees beter. Je hoeft je nooit schuldig te voelen over het eten van vet. Het ketogeen dieet, ook het ketogeen kokosvoedingspatroon, is geen eiwitrijk dieet. Het is een vetrijk dieet, met voldoende, maar geen buitensporige hoeveelheden eiwit. Vet niet eiwit is het geheim van het succes van dit dieet. De eiwitconsumptie moet zelfs worden ingeperkt om er niet alleen zo goed mogelijk in te slagen gewicht kwijt te raken, maar ook om een betere algehele gezondheid te bewerkstelligen. Mager vlees eten zonder voldoende vet kan je gezondheid zelfs schaden! Een uitstekend voorbeeld hiervan is de vloeibare eiwitrage uit de jaren zeventig, de protein-sparing modified fast (PSMF; vasten met alleen inname van een minimum supplement van eiwit, vloeistoffen, vitaminen en mineralen). Het dieet was gebaseerd op het feit dat het beperken van calorieën niet alleen gewichtsvermindering veroorzaakt, maar ook verlies van mager weefsel. Als degene die het koolhydraatarme, caloriearme dieet volg
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks