Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

KOMUNIKAT NR 20 / PDF

Category:

Abstract

Publish on:

Views: 8 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
1 ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG RYBNIK ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7, Rybnik, skr. poczt. 2 tel./fax (0-32) , tel. kom
Transcript
1 ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG RYBNIK ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7, Rybnik, skr. poczt. 2 tel./fax (0-32) , tel. kom PKO BP O/Rybnik - nr konta: NIP ========================================================= Rybnik, r. KOMUNIKAT NR 20 / 2016 I. WYDZIAŁ GIER A. KORESPONDENCJA ( posiedzenie w dniu r.) 1. Przyjęto do wiadomości : Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną po wprowadzeniu zmian Uchwałą Zarządu PZPN z dnia r. Uwaga Kluby! Zapoznać się na stronie PZPN w zakładce Federacja Dokumenty Uchwały Zarządu. b) Komunikat Nr WG i WD Śl.ZPN. 2. Przyjęto pisma klubów : a) AP Silesia Rybnik prośba o przesunięcie zespołu Żaki R do wyższej grupy w nowym podziale zespołów. WG wyraził zgodę. b) GKS Pierwszy Chwałowice zmiana terminu meczu Płomień Połomia Pierwszy Chwałowice z dnia r. na r. Należy uzyskać pisemną zgodę gospodarza zawodów. 3. Przyjęto informacje klubów dot. rozgrywek szczebla Śl.ZPN - MKS Żory I LW Tr.Mł.R.2003 Przekazano do Kolegium Sędziów. B. SEZON 2016/2017 Klasa B Inter Krostoszowice Forteca II Świerklany r. 9sobota) godz Trampkarze R i mł. (C1) 1. III LW Tr.R a) MKS Żory Dąb Dębieńsko r.(sobota) godz ( boisko ZS nr 6 w Żorach ) Trampkarze Młodsi R i mł. ( C2) 1.PLTr.Mł.R a) KS Szczerbice RKP ROW Rybnik II r. (sobota) godz Młodziki R i mł. ( D1) 1.III LM R.2004 a) MKS Żory II Orzeł Moszczenica r. (niedziela) godz (boisko ZS Nr 6 w Żorach Oś.Pawlikowskiego) 2.PLM R a) KS Szczerbice Jedność Jejkowice r.(niedziela) godz b) Zuch Orzepowice- RKP ROW Rybnik i r. ( sobota0 godz (boisko MOSiR w Rybniku ul Gliwicka) Młodziki Młodsze R ( D2) 1. WLM Mł.R a) AP Silesia Rybnik Unia Racibórz r. (środa) godz WG wyraża zgodę. Uwaga! Podać miejsce rozgrywania zawodów. b) Odra Centrum W-aw Unia Racibórz r. (środa) godz WG wyraża zgodę. 2.PLM Mł.R a) MKS Żory Naprzód Rydułtowy r.(sobota) godz (boisko ZS Nr6 w Żorach) b) Forteca Świerklany II MKS Żory r.( poniedziałek)godz na wniosek gości. WG wyraża zgodę. c) MKS Żory II Płomień Ochojec z r. na r. (wtorek) godz Uwaga! Brak zgody przeciwnika. Należy rozegrać zgodnie z term. rozgrywek. d) KS Świerklany LKS Rój z r. na r. (czwartek) godz (boisko w Roju) Uwaga! dostarczyć pisemną zgodę przeciwnika. KS Świerklany Rymer Rybnik r. (sobota) godz (boisko w Roju ul.wodzisławska) e) Forteca Świerklany II SKF Rowień r. (sobota) godz Orliki R ( E1) a) Jedność Jejkowice- MOSiR Jastrzębie II r. (sobota) godz b) MKS Żory II LKS Baranowice r. (sobota) godz ( boisko ZS Nr 6 w Żorach) c) Dąb Dębieńsko- Unia Książenice r. (sobota) godz boisko w Dębieńsku ( zmiana gospodarza). Orliki R i mł. ( E1) Turnieje zostaną rozegrane : Gr.B r. (sobota) godz Żory boisko ul. Wodzisławska ( równolegle na 2 boiskach). Gr.D r. (piątek) godz Jastrzębie Zdr. Orlik ul. Staszica 2 Gr.E r. (sobota) godz Baranowice- boisko ul. Lipowa r. (sobota) godz Orzepowice boisko ul. Łączna Gr. F r. (sobota) godz Szeroka boisko ul. Gagarina Gr.G r. ( sobota) godz Stanowice- boisko ul. 1-go Maja r. (sobota) godz Szczejkowice- boisko Żaki R i mł. ( F1) Turnieje zostaną rozegrane : Gr.A r. ( niedziela) godz Świerklany sztuczna naw. (równolegle 2 boiska) Gr.B r. ( sobota) godz Piece Orlik ul. Rydułtowska Gr.C r. (sobota) godz Suszec boisko ul. Paskowa (równ. 2 boiska) Gr.D r. ( sobota) godz Niedobczyce Orlik ul. Górnośląska Gr.E r. (sobota) godz Marklowice Orlik ul.wyzwolenia Żaki R i mł. ( E2) Gr.A r. ( sobota) godz Krostoszowice- Orlik C. WERYFIKACJE 1. Nieodbyte zawody PLJ St.R. 98 KS Szczerbice Rymer Rybnik z r. weryfikuje się jako wo i 3:0 dla Szczerbic ( zespół gości nie stawił się na boisku). Przekazano do Wydziału Dyscypliny. 2. Na posiedzeniu WG w dniu r. zatwierdzono weryfikacje zawodów : 3 Puchar Polski a) zawody I rundy Pucharu Polski MKS Czerwionka- Decor Bełk z dnia r. weryfikuje się jako wo i 3:0 dla Czerwionki oraz awans do dalszej rundy dla Czerwionki ( zespół Bełku nie dojechał na zawody rezygnując z rozegrania meczu). b)weryfikacja II rundy : GKS 1962 Jastrzębie KS 27 Gołkowice 11:0 Jedność Grabownia Rymer Rybnik 2:5 Polonia Marklowice- APN Odra 4:0 Gwiazda Skrzyszów Granica Ruptawa 0:0 k.7:6 Odra Centrum W-aw Forteca Świerklany 2:0 c) w dniu r.godz należy rozegrać zawody II rundy Pucharu Polski Dąb Dębieńsko- MKS Czerwionka. Klasa A kolejka z r. Klasa B kolejka z r. a) Forteca Świerklany ponownie wpisany do sprawozdania zaw. Klyta (nieuprawniony) przekazano do WD ( Ram Reg. Rozgr. 29 pkt 1)-brak trenera b) Granica Ruptawa brak opieki medycznej ( przekazano do WD) Klasa C kolejka r. a) KS Leszczyny - brak opieki medycznej ( przekazano do WD) b) Żar Szeroka trener ( brak licencji) LKS Skrbeńsko trener ( brak licencji) Pod. Liga Jun.St. R. 98 kolejka z r. III Liga Woj. Jun.Mł.R kolejka z r. oraz r. a) zawody Sygnały Gotartowice ROW 1964 Rybnik z r. weryfikuje się jako wo i 3:0 dla Gotartowic oraz zawody Odra Centrum W-aw ROW 1964 Rybnik weryfikuje się jako wo i 3:0 dla Wodzisławia ( w zespole ROW wystąpił nieuprawniony zawodnik Soczek Mateusz ). Przekazano do WD. - kolejka z r. za wyjątkiem zawodów RPOW 1964 Rybnik II Granica Ruptawa ( przełożony na r. ) Pod. Liga Mł. R Gr.A kolejka z r. oraz r. za wyjątkiem zaw. Moszczenica Czerwionka a) zawody Orzeł Moszczenica KS 27 Gołkowice z r. oraz KS 27 Gołkowice LKS Rój z r. weryfikuje się jako wo i 0:3 dla Moszczenicy i Roju ( w zespole Gołkowic wystąpił nieuprawniony zawodnik Mateusz Marcisz). Przekazano do WD. b) zawody Żar Szeroka Pierwszy Chwałowice z r. weryfikuje się jako wo i utrzymuje wynik z boiska 2:5 dla Chwałowic ( w zespole gosp. wystąpił nieuprawniony zaw. Szymon Gołota). Przekazano do WD. - kolejka z r. a) Żar Szeroka wyjaśnić nazwisko zawodnika Koślicki Piotr Extranet Koślak Piotr sprawozdania b) MKS Żory Pustelnik Cezary ( brak urp.) F.P Suszec Biber Stanisław ( brak upr.) UKS F.A Żory- Bonas Jakub ( brak upr.) Pod. Liga Jun. Mł. R.2000 Gr.B - kolejka z r. i r. a) zawody Marklowice Orzepowice z r. weryfikuje się jako wo i 0:3 dla Orzepowic ( w zespole gosp. wystąpił nieuprawniony zaw. Kacper Duda). Przekazano do WD. b) zawody Marklowice- Jankowice z r.weryfikuje się jako wo i 3:0 dla Marklowic ( w zespole gości wystapił nieupr. zaw. Patryk Dziba) - kolejka z r. oraz r. Woj. Liga Mł.Mł kolejka z r. za wyjątkiem zawodów RKP ROW Rybnik Unia Racibórz oraz kolejka z r. 4 Pod. Liga Mł.Mł. R Gr.A kolejka z r., r., r. Gr.B kolejka z r., r., Gr.C - kolejka z r., r., r. Orliki R turnieje z r. ( Gr.B w Jastrzębiu Zdr., Gr.E w Żorach oraz Gr.F w Mszanie) Żaki R turnieje z r. ( Gr.B w Wilchwach, Gr.C w Gotartowicach oraz Gr.E w Jastrzębiu Zdr. Uwaga! MOSiR Jastrzębie, F.P Suszec brak opieki medycznej Wicher Wilchwy Lubszczyk Zuzanna brak daty urodzenia UKS F.A Żory Holona Damian - wyjaśnić datę urodzenia / Tabelki na dzień r. Kl.A, Kl.B, Kl.C Klasa A Klasa B 1 MKS Czerwionka :6 1 Orzeł Palowice :7 2 Płomień Połomia :8 2 MKS Polaris Żory :11 3 MKS 32 Radziejów :8 3 Płomień Czuchów :6 4 Start Mszana :5 4 Borowik Szczejkowice :8 5 Płomień Ochojec :11 5 SKF Rowień :15 6 Górnik Boguszowice :6 6 Forteca Świerklany II :11 7 Pierwszy Chwałowice :10 7 LKS II Bełk 5 7 9:11 8 LKS Baranowice :10 8 Inter Krostoszowice 5 6 8:9 9 Sygnały Gotartowice :28 9 Olza Godów 5 6 9:11 10 Jedność Jejkowice :20 10 Dąb Dębieńsko 4 5 7:6 11 Górnik Radlin 7 7 8:9 11 Orzeł Jankowice 5 4 7:11 12 Zryw Jastrzębie-Bzie 7 7 8:25 12 Jedność Rogoźna 5 3 6:16 13 KP Kamień 7 6 8:25 13 Granica Ruptawa II 5 3 8:18 14 Jedność Grabownia :23 15 MKS Żory 7 4 9:24 16 Wicher Wilchwy 7 4 6:22 17 Polonia Niewiadom 7 3 7:49 18 Zuch Orzepowice 7 2 9:21 5 Klasa C 1 LKS Żar Szeroka :4 2 LKS Skrbeńsko 3 9 9:4 3 KS Szczerbice :8 4 LKS Zwonowice :11 5 Ruch Stanowice :6 6 KS Leszczyny :12 7 Plomień Połomia II 3 3 6:11 8 Sokół Chwałęcice 5 3 7:19 9 KS Kleszczów 5 1 5:18 10 MKS 32 Radziejów II 4 0 2:20 E. SPRAWY ORGANIZACYJNE 1. Przyjęto informacje o wpłatach za ż.k oraz karach finansowych. 2. Zatwierdzono weryfikacje boiska Orlik dla Żaków KS Polonia Marklowice. 3. Przyjęto pisma klubów : a) LKS Jedność Grabownia zapytanie o zawodnika Patryka Będźkowskiego ( wyjaśnienie błędnego wpisywania w Extranet przesłano do klubu) b) MOSiR Jastrzębie wyjaśnienie do list uprawnień : powinno być : Budny Igor rocznik 2007 Kłus Jakub rocznik 2008 c) KS Szczerbice wyjaśnienie do list upr. Powinno być : Szuła Maksymilian ur Przekazano weryfikatorowi. d) LKS Orzeł Palowice kserokopie sprawozdania z zaw. Kl.B Jankowice- Palowice z dnia r. ( kont. zaw. Adriana Szafraniec). Przekazano do realizacji. e) LKS Orzeł Jankowice wyjaśnienie błędnego wpisania do sprawozdania zawodnika Patryka Dziuby ( wstrzymanie upr. przez WG ze względu na brak wniosku z decyzją lekarza). f) LKS Granica Ruptawa prośba o powtórzenie zaw. Kl.B Polaris Żory Granica Ruptawa II z dnia r. Wydział Gier nie wyraża zgody. Należało złożyć do dnia r. wraz ze zgodą gosp. zawodów. Przekazano do WD. g) KS Inter Krostoszowice dokumenty transferowe zaw. Dawida Urbaś i Mateusza Piguła ( wpłynęły w dniu r. ) 6 4. Przyjęto sprawozdania sędziowskie przesłane przez Podokręg Racibórz. 5. Brak sprawozdań z turniejów Orlików 2007 oraz Żaków R (przekazano do Kolegium Sędziów). 6. Przyjęto wykazy kartek ( raport WD z Extranet-u). Sekretarz WG Przewodniczący WG (-) Jerzy Adamczyk (-) Bolesław Pluta II. WYDZIAŁ DYSCYPLINY A klasa Bula Daniel TKKF Jedność Grabownia kara absencji - 1 mecz (czerwona kartka-akcja ratunkowa) - kara biegnie od dnia Wieczorek Rafał TKKF Zuch Orzepowice kara absencji - 2 mecze (czerwona kartka) -kara biegnie od dnia Orzechowski Paweł LKS Płomień Ochojec 4 żółta kartka kara absencji 1 mecz -kara biegnie od dnia Odon Dariusz LKS Jedność Jejkowice 3 żółta kartka kara pieniężna 50 zł Mościcki Artur LKS Jedność Jejkowice 3 żółta kartka kara pieniężna 50 zł Filip Paweł LKS Zryw Jastrzębie Bzie 3 żółta kartka kara pieniężna 50 zł Chmiel Michał KS Sygnały Gotartowice 3 żółta kartka kara pieniężna 50 zł Pochcioł Dawid TKKF Zuch Orzepowice 3 żółta kartka kara pieniężna 50 zł Stajer Mateusz MKS 32 Radziejów 3 żółta kartka kara pieniężna 50 zł Plura Marcin Górnik Radlin 3 żółta kartka kara pieniężna 50 zł, art.77 kara absencji 2 mecze, obowiązuje od dnia B klasa Kuzdrowski Dariusz LKS Jedność Rogoźna 3 żółta kartka kara pieniężna 40 zł Suślik Michał SKF Rowień 3 żółta kartka kara pieniężna 40 zł Borek Janusz LKS Olza Godów kara absencji 1 mecz od dnia Rozgrywki młodzieżowe Kutermak Dawid LKS Baranowice (A1 Junior 98r) kara absencji 1 mecz czerwona kartka- (akcja ratunkowa) kara biegnie od Krupiński Paweł Polaris Żory (B1gr.2) kara absencji 3 mecze B1g2 - kara biegnie od dnia KARY FINANSOWE I INNE 1.LKS Granica Ruptawa kara pieniężna w wysokości 100 zł - za brak obsługi medycznej na zawodach Ruptawa II Dębieńsko w dniu r. 2. LKS Żar Szeroka kara pieniężna 100 zł - za udział nieuprawnionego zawodnika w zawodach Pod. Ligi Jun. Mł. Żar Szeroka- Pierwszy Chwałowice w dniu r. 3. KS 27 Gołkowice kara pieniężna w wysokości 100 zł za wystawienie nieuprawnionego zawodnika w zawodach Orzeł Moszczenica- KS 7 Gołkowice w dniu r. 4. KS Leszczyny kara pieniężna w wysokości 100zł za brak opieki medycznej na zawodach Leszczyny Chwałęcice w dniu r. 5. KS Rymer Rybnik kara pieniężna w wysokości 100 zł za niestawienie się na zawody w dniu r. KS Szczerbice Rymer Rybnik ( PLJ St.R.98). 6. KS ROW 1964 Rybnik II kara pieniężna w wysokości 100zł za wystawienie nieuprawnionego zawodnika w zawodach Gotartowice- ROW 1964 Rybnik w dniu r. 8 7. KS Polonia Marklowice- kara pieniężna w wysokości 100 zł za wystawienie nieuprawnionego zawodnika w zawodach Marklowice- Orzepowice w dniu r. 8.Piotr Niestroj kara upomnienia- za brak uzupełnienia sprawozdania z zawodów Kleszczów -Szeroka z dnia r. oraz niestawienie się na WG w dniu r. (-) Wydział Dyscypliny Podokręgu Rybnik Stronom przysługuje od nałożonych kar prawo odwołania do Komisji Odwoławczej Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach. 9
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks