Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Kramer haakt aan bij Cool Port in Eemhaven ROTTERDAM ECT s vroegere Home Terminal wordt multi-user omgeving met centrale poort

Category:

Calendars

Publish on:

Views: 23 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
DUURZAAMHEID Europa doet diesel in de ban AMSTERDAM Vastgoedspel bij Ter Haak INNOVATIE Chauffeur wordt transportmanager INTERVIEW Ongelimiteerde eerde aansprakelijkheid 2 WEEK 9 / 1-7 MAART /
Transcript
DUURZAAMHEID Europa doet diesel in de ban AMSTERDAM Vastgoedspel bij Ter Haak INNOVATIE Chauffeur wordt transportmanager INTERVIEW Ongelimiteerde eerde aansprakelijkheid 2 WEEK 9 / 1-7 MAART / JAARGANG 30 Abonnementen: Adverteren: nieuwsbladtransport.nl Doek valt voor Koops Rotterdam TANKTRANSPORT Het faillissement van Koops Transport in Almere eind vorig jaar trekt nu ook het zusterbedrijf in Rotterdam met zich mee. De Rotterdamse transporteur, actief in het tanktransport, werd vorige week failliet verklaard door de rechtbank in Rotterdam. Volgens de laatste jaarrekening (2015) had Koops Rotterdam 64 mensen in dienst. Het is nog onduidelijk of er een doorstart komt. Met Koops Rotterdam verdwijnt het laatste deel van de eens zo grote Koops (Furness)- groep. Koops Almere kende al geruime tijd financiële problemen. Kramer haakt aan bij Cool Port in Eemhaven ROTTERDAM ECT s vroegere Home Terminal wordt multi-user omgeving met centrale poort Containerrecord voor PortShuttle 708 containers wist PortShuttle, de sleepdienst tussen de Rotterdamse containerterminals vorige week te vervoeren. Een record. Over de hele maand februari zullen dat er ongeveer 3000 zijn. PortShuttle heeft de dienstverlening inmiddels uitgebreid met verbindingen op Tilburg/Eindhoven (6x maal per week) en Moerdijk (2x). André Kramer (links) en Allard Castelein bij de ondertekening van het contract. Foto: Ries van Wendel de Joode NS-topman wil extra geld voor infra BEREIKBAARHEID NS-topman Roger van Boxtel wil dat er meer geld wordt uitgetrokken om stedelijke gebieden goed bereikbaar te houden. Volgens Van Boxtel is daarvoor jaarlijks een miljard euro extra nodig. De Randstad en de regio s Nijmegen, Arnhem, Eindhoven, Groningen en Maastricht hebben sneller vervoer nodig, stelt Van Boxtel. Op de weg lopen we vast. Van Boxtel stelt dat goed gekeken moet worden waar bedrijfsterreinen aangelegd worden en hoe die te bereiken zijn. ROB MACKOR De Rotterdamse Kramer Group ontwikkelt een reeferservicecentrum voor de op- en overslag van koelcontainers op de voormalige Home Terminal van ECT in het Eemhavengebied. Het bedrijf investeert zo n 6 miljoen euro in de faciliteit en huurt een binnenvaartkade van 200 meter, die Havenbedrijf Rotterdam laat bouwen. Het contract voor het project is deze week ondertekend door André Kramer en president-directeur Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam. Volgens de eerste was dat vooral een formalisering van de bestaande situatie: In feite zijn we al operationeel. De investering maakt deel uit van de herverkaveling van de Home Terminal, die eind 2015 vrijkwam door het vertrek van containerstuwadoor ECT. Eerder maakte het Havenbedrijf al afspraken met de Kloosterboer-groep over de ontwikkeling van een koel- en vriescentrum (Cool Port) en met het Zweedse papierconcern SCA voor de uitbreiding van diens bestaande terminal. Nellie Kramer krijgt de beschikking over vijfenhalve hectare. De nieuwe locatie komt in de plaats van de locaties Reeweg en Eemhavenweg, die voor de opslag van lege containers gebruikt worden. Verschil met die empty depots is volgens het Havenbedrijf dat op het nieuwe centrum onder meer ook inspectie en beveiliging plaatsvindt. Het bedrijf heeft vorige maand een mobiele kraan van de Rotterdam Container Terminal op de Maasvlakte naar de Eemhaven verhuisd en beschikte daar al over een voormalige binnenvaartkraan van ECT, die bekendstaat als de Nellie. In combinatie met de terreinoppervlakte is dat tweetal goed voor een capaciteit van zo n kwart miljoen containers op jaarbasis, schat André Kramer. Voorlopig zal het echter zo n vaart niet lopen en hij verwacht in het eerste jaar zo n boxen af te handelen. Het is even afwachten hoe Cool Port zich gaat ontwikkelen. Ik heb begrepen dat die in mei van acquit gaat. Dan moet de stroom aan koelcontainers op gang komen. Kramer wil dan ook het containervervoer per barge tussen de Eemhaven en de terminals op de Maasvlakte organiseren. In welke vorm dat gebeurt, is nog niet bekend. Duidelijk is dat er een dagelijkse verbinding moet komen. Misschien gaan we dat zelf organiseren, of misschien samen met Cool Port. We kunnen ook gebruikmaken van barges die nu al beide havengebieden aanlopen. Het is in elk geval niet nodig om er een zware organisatie voor op te tuigen, zegt Kramer. Havenbedrijf Rotterdam wil het gebied omvormen tot een multi-user omgeving en efficiënte en compacte multimodale draaischijf met een centrale weg en entree. Dat zorgt voor veel synergie, heet het. 2 Deze Week NIEUWSBLAD TRANSPORT 1-7 MAART 2017 COMMENTAAR MELS DEES Consensus RICK KOOIJ ACCOUNTMANAGER CONCORDIA DE KEIZER Bij schade moet je miljoen extra omzetten Politiek verslaggever Joost Vullings voorspelde vorige week in het Radio 1 Journaal dat het thema dat waarschijnlijk écht belangrijk gaat worden de komende jaren, nu, tijdens de campagne, relatief weinig aandacht krijgt. Hij doelde daarbij op infrastructuur, beter gezegd: het aanpakken van het steeds nijpender wordende fileprobleem. Er is inderdaad een grote kans dat over onderwerpen als het eigen risico bij de zorgverzekering, de hypotheekrenteaftrek, de gaswinning of de hoogte van de AOW-leeftijd na de formatie niet meer hoeft te worden onderhandeld door de betrokken partijen, terwijl de fileproblematiek een verstikkend probleem lijkt te worden. Van asfalt tot spoor: alle betrokken partijen doen in de weken voorafgaand aan 15 maart oproepen aan de diverse partijen om meer geld te steken in de infrastructuur. De (voorlopig) laatste stem in dit koor is die van Roger van Boxtel, topman van de NS. Hij pleit voor een investering van 1 miljard euro, om de Randstad én de regio s Nijmegen, Arnhem, Eindhoven, Groningen en Maastricht bereikbaar te houden. Op de weg lopen we helemaal vast, soms ook op het spoor. Je wilt daarbij straks niet hopeloos achterlopen in bereikbaarheid. Nu kiest elke partij in haar wensenlijst voor slimme mobiliteit, maar daarmee houdt de overeenstemming wel op. Zoals eerder beschreven, leidt het onderwerp kilometerheffing tot veel verdeeldheid tussen de politieke partijen. Sinds vorige week is het CDA toegetreden tot het kamp der tegenstanders, maar ook de voorstanders zijn niet eenduidig in de gewenste oplossingen. Gelukkig is er bij andere aan transport en logistiek gerelateerde vraagstukken meer consensus. Zo gaven CDA, D66, PvdA en VVD tijdens een verkiezingsdebat georganiseerd door de Jong Havenvereniging in Rotterdam aan de Nederlandse zeehavens te willen compenseren voor de vennootschapsbelasting die op last van de Europese Unie moet worden geheven. De binnenvaart komt ook prominent aan bod in de verkiezingsprogramma s van VVD, D66, PvdA, SP, CU en SGP, mede dankzij een actieve lobby van BLN-Schuttevaer. Veelzijdige mobiliteit, zoals het heet in het programma van het CDA ofwel multimodaliteit moet daarbij voor de meeste partijen een belangrijke rol spelen. Als een echte lobbyclub weet BLN-Schuttevaer dat het echte werk nog moet beginnen, en wel in de periode ná de verkiezingen. Het is zaak om snel na de formatie stevige relaties op te bouwen. Dat zal zeker het geval zijn als Joost Vullings gelijk krijgt in zijn voorspelling dat infrastructuur en mobiliteit een steeds belangrijker thema gaat worden in politiek Den Haag. MELS DEES Rick Kooij, senior international accountmanager bij Concordia de Keizer, gespecialiseerd in risk management, ziet het steeds vaker: transporteurs die goederen opslaan zonder zich te realiseren dat de wet hun aansprakelijkheid niet limiteert zoals bij vervoer. De aansprakelijkheid is daardoor in principe ongelimiteerd. U wilt vanuit de optiek van een verzekeringsadviseur bewaarneming op de agenda zetten. Waarom is dit zo actueel? We zien twee bewegingen in de markt. Er zijn sinds de crisis veel arbeidsplaatsen verloren gegaan in de logistiek, terwijl de transacties complexer worden. Vroeger had een ondernemer een paar vrachtwagens op de weg, nu moeten ze veel meer diensten toevoegen om zich te onderscheiden van de concurrentie en de marge te verbeteren. Denk aan voorraadbeheer, orderbehandeling, orderverzameling, etiketteren en facturering van producten. Dat hoeft geen probleem te zijn, als de onderneming specialisten in dienst heeft. Er is binnen veel organisaties te weinig bewustzijn van de risico s in de logistiek. Op het gebied van opslag, beter gezegd: bewaarneming, is de aansprakelijkheid daardoor in principe ongelimiteerd. Dat is een andere situatie dan bij het pure transport. De aansprakelijkheid van de vervoerder tijdens het transport is in de wet geregeld. Voor bewaarneming geldt dit niet. Incoterms lossen in deze ook niets op, want die regelen de verhouding tussen koper en verkoper, maar zeggen niets over de logistiek dienstverlener die ertussen zit. Toch is er een overeenkomst met Incoterms: niemand wil zich er echt in verdiepen en problemen ontstaan altijd achteraf. Dat klopt, er ontstaat een geschil. Dan blijkt de bewaarneming niet of slechts gedeeltelijk verzekerd. En erger nog: men realiseert zich vaak niet welke risico s worden geaccepteerd. Er wordt daarom ook niet snel advies gevraagd omdat de risico s pas onderkend worden na een probleem. De reactie in de markt is dan nog weleens: die verzekeraar betaalt nooit. Maar in feite ligt de oorzaak van het probleem bij de ondernemingen en assurantie adviseurs die te weinig samenwerken om deze onderwerpen in een vroeg stadium op de agenda te krijgen en te tackelen. Daarbij is dan niet altijd sprake van kwade opzet. Het is zeker geen kwade opzet, het is vooral onwetendheid. Wat is bewaarneming concreet? Bewaarneming stelt dat de ene partij, de bewaarnemer, zich tegenover de andere partij, de bewaargever, verbindt een zaak die de bewaargever hem toevertrouwt of zal toevertrouwen, te bewaren en terug te geven. Ten aanzien van het bewaren en teruggeven geldt een zorgplicht. Dus als lading tijdelijk op de kade staat, bijvoorbeeld na het lossen van een containerschip tot het verder transport per barge of trein, dan is geen sprake van bewaarneming. Het gaat nadrukkelijk om de opdracht tot bewaarneming in bijvoorbeeld een warehouse. Binnen de distributieketen zien we dat vervoerders steeds meer doen voor hun opdrachtgever. Vaak zijn die extra activiteiten een geleidelijke uitbreiding geweest van eerdere activiteiten, zonder dat echter de oorspronkelijke contracten en verzekeringen zijn aangepast. Dit kan echt tot grote problemen leiden. Opslag wordt ook steeds vaker een bewust onderdeel van de supply chain. Fabrikanten die naar het just in time principe werken gebruiken het warehouse als magazijn. Ik las onlangs over een warehouse waar stellingen omvielen. Stel dat op die stellingen dure elektronische apparatuur staat weet je dan zeker als ondernemer, als bewaarnemer dus, dat je verzekerde som toereikend is wanneer deze apparatuur van diverse opdrachtgevers is en de PD-voorwaarden (Physical Distribution) van stichting vervoeradres stellen dat je aansprakelijk bent tot ,- per gebeurtenis en opdrachtgever? Partijen in de markt zeggen: bij ons is alles goed geregeld. Een andere veelgehoorde reactie is: zo hebben we het altijd gedaan. Wie is er eigenlijk voor verantwoordelijk dat verzekeringen upto-date en risicodekkend zijn binnen een onderneming? In de praktijk zien wij vaak dat de financieel directeur hier de verantwoordelijkheid voor draagt. Het is overigens goed te weten dat er ook zaken niet verzekerbaar zijn. Het onderwerp heeft het stempel: saai, moeilijk en oninteressant. Toch, reken het eens uit: als je een marge op je activiteiten hebt van 3 of 4% en je krijgt een schadeclaim van euro, dan moet je 1,2 miljoen extra omzetten om dat in te lopen. U stelt: er is weinig wettelijk geregeld als het om bewaarneming gaat. Is er daardoor geen jurisprudentie? Die is er wel. De leidraad in deze is dat de zorgplicht van de bewaarnemer erg ver gaat en in veel gevallen grote financiële gevolgen heeft. Wat is de gouden tip? Train de mensen die te maken hebben met deze risico s. Onderken de risico s. Een incident gaat uiteindelijk ten koste van de relatie met de klant en wellicht ook ten koste van de reputatie van je onderneming. VAN DE REDACTIE DOSSIER vrijdag 17 maart Verenigd Koninkrijk & Ierland Adverteren? Bel: Iedere week in Nieuwsblad Transport, altijd online via nieuwsbladtransport.nl/verdieping Nu de energietransitie op stoom komt, publiceren de zeehavens nieuwe toekomstvisies, die zo min mogelijk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Het is aardig die visies te vergelijken met de bedrijfsresultaten anno nu. Dat laat immers zien wat er nog gedaan moet worden in de nabije toekomst. Daarom in deze editie zowel commentaar op de toekomstvisie van Havenbedrijf Rotterdam áls een verslag van de nautische jaarcijfers van de Rotterdamse haven. Veel aandacht voor de cruisevaart is er in beide verhalen niet. Nu is dat op het eerste gezicht niet gek, procentueel zijn er belangrijkere segmenten. Maar toch: tijdens een bijeenkomst bij het Havenbedrijf werd de aandacht van de aanwezigen nogal getrokken door de AidaPRIMA die voor het pand lag afgemeerd. NIEUWSBLAD TRANSPORT 1-7 MAART 2017 Deze Week 3 Groei binnenvaart neemt af KOLEN Het gaat crescendo met de Nederlandse binnenvaart, maar kolenvervoer gaat flink dalen FOLKERT NICOLAI De Nederlandse binnenvaart mag dit jaar rekenen op een groei van de ladingvolumes van 2,5%. In de volgende jaren vlakt deze groei af naar 1,1% gemiddeld per jaar. Dat wijst de jongste prognose van Panteia voor de middellange termijn uit. Dat de groei de komende jaren wat minder wordt, komt vooral doordat de voor vervoer aangeboden kolenvolumes met 2,3% per jaar dalen. Dit jaar zullen Nederlandse binnenschepen 326 miljoen ton aan lading transporteren, acht miljoen ton meer dan vorig jaar. In 2021 mikt Panteia op 344 miljoen ton aan binnenvaartlading. Voor drogeladingschepen ligt in de jaren tot 2021 een groei van de ladingvolumes van in totaal 21 miljoen ton in het verschiet. De tankvaart mag rekenen op een ladinggroei van 6,6 miljoen ton. De duwvaart moet echter uitgaan van een kleine daling, met 1,8 miljoen ton. Vorig jaar vervoerden drogeladingschepen en samenstellen daarvan (koppelverbanden) 173 miljoen ton, waarvan 71 miljoen ton was bestemd voor de binnenlandse markt. Er werd met deze schepen 63 miljoen ton geëxporteerd, vooral naar Duitsland en België, en 39 miljoen ton geïmporteerd, ook weer vooral uit die twee landen. Voor dit jaar voorziet Panteia een vervoer van 181 miljoen ton in de drogeladingvaart, oplopend tot 194 miljoen ton in De sterkste groei zien we bij de grote schepen van 110 meter lengte en meer en bij de koppelverbanden. Voor kleinere schepen wordt een stabilisatie van het vrachtvolume voorzien. Dat de drogeladingvaart flink groeit is vooral te danken aan de containervaart. Bijna 40% van de ladinggroei speelt zich af in de containervaart. Dat komt mede door de opening van nieuwe terminals in Almere, Doesburg, Lelystad en Weert. De groei van de drogeladingvaart is vooral te danken aan containers. Energiewende De drogeladingvaart profiteert van een toenemend gebruik van koppelverbanden bij het vervoer van kolen en erts. Veel kolen die voorheen in duwbakken werden getransporteerd, gaan nu met koppelverbanden mee. Het kolenvervoer zelf zal onder druk komen te staan, onder meer door de Energiewende in Duitsland. In de tankvaart ging in miljoen ton aan lading om, waarvan 35 miljoen ton voor de binnenlandse markt, 39 miljoen ton aan export, alweer vooral naar Duitsland en België, en 26 miljoen ton aan import. Dit jaar moet deze deelmarkt rekenen op een daling naar 99 miljoen ton, maar in 2021 zal het volume zijn gestegen naar 107 miljoen ton. Foto: Van Valkenburg Shipping Groei is er vooral in het transport van chemicaliën, met tien miljoen ton. Een daling doet zich onder meer voor bij de import van cement en vliegas met poedertankschepen. De duwvaart was vorig jaar goed voor 45,5 miljoen ton aan lading. Veruit het grootste deel daarvan vond zijn weg naar Duitsland en België. Dit jaar is er een kleine stijging naar 46,2 miljoen ton. Maar op een termijn van vijf jaar moet worden gerekend op een daling van 3,9% naar 43,7 miljoen ton. In het binnenlands vervoer zal vaker van duwbakken gebruik worden gemaakt voor transporten van veevoeder. Internationaal zien we een daling met 10,4%, doordat een verschuiving van het kolen- en ertsvervoer naar koppelverbanden optreedt. KORT Evofenedex: Schiphol moet uitbreiden LUCHTVRACHT Een betere netwerkkwaliteit en dienstverlening op Schiphol op vrachtgebied moet ervoor zorgen dat meer bedrijven zich in Noord-Holland vestigen. Daarom is uitbreiding van de luchthaven noodzakelijk. Dat stelt ondernemersvereniging evofenedex. Schiphol is een luchthaven van wereldformaat, ook voor het vrachtvervoer. De concurrentie met de luchthavens van Frankfurt, Brussel, Luik en London-Heathrow is echter groot, stelt evofenedex. MOL stapt in windinstallatie SEAJACKS De Japanse MOL-groep neemt een belang van 5% in Seajacks Group, met vijf moderne schepen de grootste exploitant van offshore installatieschepen. Seajacks speelt een belangrijke rol op de Noordzee, maar kijkt volgens MOL ook naar de markt in Japan, Taiwan, Korea en China. De groep heeft vijf installatieschepen, waaronder s werelds grootste windparkenaanlegger, de Seajacks Scylla. Forse omzetgroei voor Geopost DPD Het Franse Geopost, eigenaar van de Europese pakketdienst DPD, zag de omzet vorig jaar toenemen met 8,6% naar 6,2 miljard euro. Het totale pakketvolume steeg met 9,4% naar 1,1 LUCHTVRACHT HNA Group koopt Duitse Hahn Airport JOHN VERSLEIJEN De Chinese HNA-Group wordt met zijn Duitse partner ADC de nieuwe eigenaar van de Duitse vrachtluchthaven van Hahn. De Chinezen verwerven voor een bedrag van rond de 15 miljoen euro het meerderheidsbelang van de deelstaat Rijnland-Palts (82,5%) in de noodlijdende luchthaven. De overnamesom zou al zijn overgemaakt voor de vrachtluchthaven, die ongeveer 100 kilometer ten noordwesten van Frankfurt ligt De partijen hebben deze week de deal gesloten, waarbij de verwachting is dat afhankelijk van een positief antwoord van de Europese mededingingsautoriteiten in Brussel de formele overdracht ergens in mei zal plaatsvinden. HNA Group is onder meer eigenaar van het Chinese Hainan Airlines, de vrachtafhandelaar Swissport en enkele vrachtmaatschappijen, waaronder het Chinese Yangtze River Express en het Turkse MyCargo. HNA heeft al aangegeven fors te willen investeren in Hahn Airport. Onder meer is de komst toegezegd van drie nieuwe vrachtvluchten in de week. Of het daarbij gaat om Yangtze River Express is nog onduidelijk. Deze vrachtmaatschappij maakt nu nog gebruik van München Airport. De deelstaat Hessen houdt nog 17,5% in Hahn Airport. Dat minderheidsbelang gaat naar de Duitse partner van HNA, ADC. WEGVERVOER ILT handhaaft verbod op cabineslapen Als het Europees Hof oordeelt dat het verboden is dat vrachtautochauffeurs hun verplichte wekelijkse rust in en om de vrachtauto doorbrengen, zal Nederland tegen kamperende chauffeurs optreden. Dat heeft minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer laten weten. Het Hof in Luxemburg doet binnenkort uitspraak in de zaak- Vaditrans, waarin de rechtsvraag moet worden beantwoord of het Europese recht het een chauffeur verbiedt rusttijden van 45 uur en meer in zijn voertuig door te brengen. Volgens Schultz zal haar inspectiedienst ILT zich houden aan de uit- spraak van het Hof. Het gaat om de interpretatie van artikel 8 van de verordening 561/2006 door de hoogste Europese rechter. Dat artikel zegt dat kortere rustperioden in het voertuig mogen worden genoten, maar laat in het midden of dit ook geldt voor de verplichte wekelijkse rust, die ten minste 45 uur bedraagt. In Frankrijk en België wordt tegen langdurig in en bij de vrachtauto kamperende chauffeurs nu al door de inspectiediensten opgetreden. De advocaat-generaal bij het Europese Hof gaf onlangs het advies aan de rechters dat lidstaten in het betreffende artikel ee
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks