Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

KULLANMA TALİMATI. BONEPLUS D3 75 mg/2800 IU efervesan tablet Ağızdan alınır.

Category:

Spiritual

Publish on:

Views: 28 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
KULLANMA TALİMATI BONEPLUS D3 75 mg/2800 IU efervesan tablet Ağızdan alınır. Etkin madde(ler): Her bir efervesan tablet 75 mg risedronat sodyum ve 2800 IU vitamin D3 içerir. Yardımcı madde(ler): Sitrik
Transcript
KULLANMA TALİMATI BONEPLUS D3 75 mg/2800 IU efervesan tablet Ağızdan alınır. Etkin madde(ler): Her bir efervesan tablet 75 mg risedronat sodyum ve 2800 IU vitamin D3 içerir. Yardımcı madde(ler): Sitrik asit anhidr, sodyum karbonat, sodyum hidrojen karbonat, maltodekstrin, sorbitol (E 420), polietilen glikol, sukraloz (E 955 ), limon aroması. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. Bu Kullanma Talimatında: 1. BONEPLUS D3 nedir ve ne için kullanılır? 2. BONEPLUS D3 ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 3. BONEPLUS D3 nasıl kullanılır? 4. Olası yan etkiler nelerdir? 5. BONEPLUS D3 ün saklanması Başlıkları yer almaktadır. 1.BONEPLUS D3 nedir ve ne için kullanılır? BONEPLUS D3, 6 efervesan tablet strip ambalajda, karton kutuda kullanma talimatı ile beraber ambalajlanır. Beyaz renkli, iki tarafı düz, silindirik efervesan tabletler şeklindedir. Her bir efervesan tablet, 75 mg risedronat sodyum ve 2800 IU vitamin D3 içerir. Risedronat sodyum kemik hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar grubuna dahildir. 1 BONEPLUS D3, postmenopozal (menopoz sonrası dönem) osteoporoz (kemik erimesi) tedavisinde kullanılır. 2. BONEPLUS D3 ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler BONEPLUS D3 ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer: Bu ürünün bileşimindeki maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise, Doktorunuz sizde hipokalsemi (kandaki kalsiyum düzeyinin düşüklüğü) adı verilen bir durum olduğunu söylemişse, Bifosfonatların (kemik yıkımını önleyici bir ilaç) ağızdan kullanımı yemek borusu kanseri riskini artırdığından, yemek borusu kanser riskiniz varsa, Yutma güçlüğü ya da daralma gibi yemek borunuzda sorunlar varsa, Doktorunuz size hipervitaminöz D (yüksek dozda D vitamini alımıyla ortaya çıkan durum) olduğunuzu söyledi ise, Hamile olma ihtimaliniz varsa veya hamile iseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız, Emziriyor iseniz, İleri derece böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise, Bu durumlardan herhangi biri size uyuyorsa doktorunuza söyleyiniz. BONEPLUS D3 ü, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer: En az 30 dakika dik bir pozisyonda (oturarak ya da ayakta) duramıyorsanız. Kemik ve mineral metabolizmanızda anormallik varsa (örneğin D vitamini eksikliği, paratiroid hormonu anormallikleri, her iki durumda kan kalsiyum düzeyinde düşüklüğe yol açar). Geçmişte yemek borunuz ile ilgili sorunlarınız olmuşsa (örneğin yiyecekleri yutarken ağrı veya güçlük hissediyorsanız), Çenede ağrı, şişme, uyuşukluk veya çenede ağırlık hissi ya da dişlerde sallanma var ise, Diş tedavisi görüyorsanız veya diş cerrahisi geçirecekseniz, diş doktorunuza BONEPLUS D3 kullandığınızı söyleyiniz, Barett özefagusu veya gastroözefagiyal reflüsü olan hastalarda oral bifosfonat preparatlarının kullanımından kaçınılmalıdır. 2 BONEPLUS D3 ün de dahil olduğu bifosfonat grubu ilaçlar alan bazı hastaların uyluk kemiği gibi atipik bölgelerinde kırıklar görülmüştür. Kalça, uyluk veya kasığınızda yeni ya da alışılmadık ağrılar gelişirse doktorunuza bildiriniz. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. BONEPLUS D3 ün yiyecek ve içecek ile kullanılması Yiyecek ve içecekleri (su dışında) BONEPLUS D3 ü aldıktan en az 30 dakika sonra alınız. Diğer içecekler (maden suyu da dahil), yiyecekler ve bazı ilaçlar BONEPLUS D3 ün emilimini azaltabilirler (Çay, kahve ve portakal suyu ile alınmamalıdır). Kalsiyum içerdiğinden özellikle süt ve sütlü mamüller ile aynı zamanda almayınız (Bkz. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı). Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile olma ihtimaliniz varsa, hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız DOKTORUNUZA DANIŞINIZ. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyorsanız DOKTORUNUZA DANIŞINIZ. Araç ve makine kullanımı BONEPLUS D3 ün araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisi yoktur. BONEPLUS D3 ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler BONEPLUS D3 içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez. Bu tıbbi ürün her dozunda mmol ( mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır. 3 BONEPLUS D3 sorbitol içerdiğinden, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Kalsiyum, magnezyum, alüminyum (örneğin hazımsızlık için alınan bazı karışımlar) ve demirin eş zamanlı alımı BONEPLUS D3 ün etkisini azaltmaktadır. Bu ilaçları BONEPLUS D3 tabletten en az 30 dakika sonra alınız. Olestra, mineral yağlar, orlistat, kolestiramin, kolestipol, etken maddelerini içeren ilaçlar vitamin D nin emilimini azaltır. Antikonvülsanlar, simetidin ve tiazidler olarak bilinen ilaçlar vitamin D yıkımını artırır. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 3. BONEPLUS D3 nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: BONEPLUS D3 efervesan tableti daima doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz bunu doktorunuzla kontrol ediniz. BONEPLUS D3 efervesan tabletler her ayın AYNI ardarda iki gününde, örneğin ayın 1. ve 2. gününde veya ayın 15. ve 16. gününde alınmalıdır. BONEPLUS D3 efervesan tableti kullanmak için programınıza en uygun iki günü seçin. BİR adet BONEPLUS D3 efervesan tableti seçtiğiniz günlerin ilkinde sabah alın. İKİNCİ BONEPLUS D3 efervesan tableti ise ertesi gün sabah alın. Her ay aynı ardarda günlerde bu işlemi tekrar edin. Bir sonraki tableti ne zaman alacağınızı hatırlatmaya yardımcı olması için, bir kalem veya etiketle takviminizde ileri tarihi işaretleyebilirsiniz. Uygulama yolu ve metodu: BONEPLUS D3 ağız yoluyla kullanım içindir. Tableti mide yanmasını engellemek için dik pozisyonda iken (oturabilir ya da ayakta durabilirsiniz) alınız. Tableti bir bardak (150 ml) suda eriterek alınız. Tableti aldıktan sonra 30 dakika uzanmayınız. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız. 4 Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı: BONEPLUS D3 ün 18 yaş altındaki çocuklarda etkinliği ve güvenliliği belirlenmemiştir. Yaşlılarda kullanımı: Normal doz kullanılır. Doz ayarlamasına gerek yoktur Özel kullanım durumları: Böbrek /Karaciğer yetmezliği: Hafif-orta derecede böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi ml/dakika) olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Şiddetli böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi 35 ml/dakika) olan hastalarda kullanılmamalıdır. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. Doktorunuz BONEPLUS D3 ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü BONEPLUS D3 tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Eğer BONEPLUS D3 ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla BONEPLUS D3 kullandıysanız: BONEPLUS D3 ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. BONEPLUS D3 ü kullanmayı unutursanız Unuttuğunuz dozu aşağıdaki tabloya göre alınız. Unuttuğunuz doz Ne zaman Ne yapmalı Birinci ve ikinci tablet Bir sonraki ayın dozuna 7 günden daha uzun süre kaldıysa Birinci tableti ertesi sabah alın, ikinci tableti ise takip eden ertesi günün sabahı alın Bir sonraki ayın dozu 7 gün Unuttuğunuz tableti almayın içinde ise Bir sonraki ayın dozuna 7 İkinci tableti ertesi sabah alın Sadece ikinci tablet günden daha uzun süre kaldıysa Bir sonraki ayın dozuna 7 gün içinde ise Unuttuğunuz tableti almayın Gelecek ay tablet dozunuzu normal şekilde almaya devam edin. 5 Her durumda da: Eğer sabah BONEPLUS D3 almayı unuttuysanız, gün içinde daha geç saatte ALMAYINIZ. Aynı hafta içinde üç tablet ALMAYINIZ. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. BONEPLUS D3 ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Kemik erimesi tedavisi genellikle uzun bir süre gerektirmektedir. İlacı kestiğiniz zaman tedavinin faydalı etkilerini alamayacaksınız ve kemik kaybınız yeniden başlayacaktır. Bu sebeple hastalığınızın tedavisi için en iyi yöntem doktorunuz ile karşılıklı konuşmak olacaktır. 4. Olası yan etkiler nelerdir? BONEPLUS D3 içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa, BONEPLUS D3 ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: Şiddetli doku şişmesiyle karakterize belirtiler (anjiyoödem reaksiyonları); - Yüzde, dilde veya boğazda şişme - Yutma güçlükleri - Kurdeşen ve solunum güçlüğü Cilt altında kabarcıkların olduğu şiddetli deri reaksiyonları Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BONEPLUS D3'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: Göz iltihabı, çoğunlukla ağrı ile birlikte, kızarıklık veya ışığa karşı duyarlılık Genellikle diş çekimini takiben iyileşme gecikmesi ve enfeksiyon ile bağlantılı alt çene kemiği problemleri. Yutma sırasında ağrı, yutma güçlüğü, göğüs ağrısı veya yeni ya da kötüleşen mide yanması gibi yemek borusu ile ilgili belirtiler. Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. 6 Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz: Hazımsızlık Kendini kötü hissetme Mide ağrısı Mide krampları veya rahatsızlığı Kabızlık Tokluk hissi Gaz İshal Bulantı Kusma Kemik, kas ve eklem ağrıları Baş ağrısı Yemek borusunun iltihabı veya ülseri sonucunda yutma güçlüğü veya yutma sırasında ağrı, mide ve onikiparmak bağırsağının (midenin boşaldığı bağırsak) iltihabı (Bkz. Bölüm 2. BONEPLUS D3 ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler) Gözün renkli bölümünün (iris) iltihabı (ağrıyan kırmızı göz ve görmede olası değişiklikler) Dil iltihabı (kırmızı, şiş ve muhtemelen ağrılı) Yemek borusunda daralma Anormal karaciğer testi sonuçları (bunlar yalnızca kan testi ile teşhis edilebilir) Nadiren, tedavinin başlangıcında, hastanın kan kalsiyum ve fosfat düzeyleri düşebilir.bu değişiklikler genellikle küçüktür ve belirtilere neden olmazlar. Bunlar BONEPLUS D3 ün hafif yan etkileridir. 7 Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri sitesinde yer alan İlaç Yan Etki Bildirimi ikonuna tıklayarak ya da numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM) ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 5. BONEPLUS D3 ün saklanması BONEPLUS D3 ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25ºC nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BONEPLUS D3 ü kullanmayınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BONEPLUS D3 ü kullanmayınız. Ruhsat sahibi: Neutec İlaç San.Tic. A.Ş. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi D1 Blok Kat:3 Esenler / İSTANBUL Tel : Faks : Üretim Yeri : Neutec İlaç San. Tic. A.Ş. 1.OSB. 1.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır. 8
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks