Please download to get full document.

View again

of 43
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Kurulum ve bakım talimatları

Category:

Investor Relations

Publish on:

Views: 57 | Pages: 43

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
AVID SmartCal akıllı vana konumlandırıcının kurulum ve çalışma talimatları 6 Specifications Hata kodları Ayrık parçalar listesi İçindekiler 1 Giriş SmartCal konumlandırıcı
Transcript
AVID SmartCal akıllı vana konumlandırıcının kurulum ve çalışma talimatları 6 Specifications Hata kodları Ayrık parçalar listesi İçindekiler 1 Giriş SmartCal konumlandırıcı tanımı Çalışma prensibi Başlangıç ayarları Konumlandırıcının döner aktüatör üzerine montajı Uzak konumlandırıcının döner aktüatör üzerine montajı Uzak sensörler ile konumlandırıcı arasındaki kablo bağlantısı Konumlandırıcının lineer aktüatör üzerine montajı Uzak konumlandırıcının lineer aktüatör üzerine montajı Pnömatik bağlantı Elektrik bağlantısı Ekran kalibrasyonu Kalibrasyona giriş Konumlandırıcı parametrelerini yapılandırma Otomatik kalibrasyon Gelişmiş kalibrasyon (opsiyonel) Kalibrasyondan çıkma Giriş sinyalinin manuel kumanda üstünlüğü Menülerin tanımı Fonksiyonların tanımı Bilgisayar uygulaması ile kalibrasyon SmartCal parametrelerinin yapılandırılması Ölçüm verileri Diagnosis İlave fonksiyonlar Print Sorun giderme Ön kontroller FAQ Appendices A Hata 3 ayarının yapılmasına ilişkin prosedür..28 B Elektronik devre kapağı ve elektronik kanisterin çıkarılmasına ilişkin prosedür C Verici çıkışı kaçak akımının ayarlanması D Transdüser çalışmasının kontrolüne ilişkin prosedür E Genel bakım standart akış F Topraklama şeması G Pnömatik manifold şeması H ATEX ve IECEX için kendinden güvenli konumlandırıcı devre kontrol şeması I ABD ve Kanada için kendinden güvenli konumlandırıcı devre kontrol şeması J EEPROM'u fabrika ayarlarına sıfırlama prosedürü K HART Communicator menüsü akış çizelgesi Not Konumlandırıcıya giden hava beslemesi temiz, kuru ve yağ içermeyen ISA-S7.3 ve ISO 'e uygun cihaz havası (5 mikron) olmalıdır. Maksimum besleme basıncı 8.3 bar'dır. Tüm pnömatik bağlantılar ¼ NPT veya G ¼ ISO 228'dir Emerson.. All rights reserved.. VCIOM TR 16/03 1 Giriş 1.1 SmartCal konumlandırıcı tanımı SmartCal vana konumlandırıcı, 4 ila 20 ma giriş sinyalini esas alarak vana konumunu sürekli olarak kontrol eden elektro-pnömatik servo sistemidir. SmartCal, gücünü doğrudan kontrol sistemleri akım döngüsünden alan bir cihazdır. Cihaz, vana konumunu temassız Hall etkisi sensörü üzerinden algılar ve basınç transdüserine giden bir akım üzerinden vana konumunu kontrol eder. SmartCal kalibrasyonu iki yoldan gerçekleştirilmektedir. HART dışı kalibrasyon yerleşik tuş takımı üzerinden gerçekleştirilir. HART protokolünü kullanan iletişim, kalibrasyon ve Rosemount 275 el tipi terminal veya FDT/DTM yazılımı üzerinde çevrimiçi arıza teşhisine erişim imkanı sağlar. Konumlandırıcının, vana konumu ve ayar noktasını açık olma yüzdesi olarak gösteren lokal sıvı kristal ekranı bulunmaktadır. Bu aynı zamanda konumlandırıcının kalibrasyon modunda olup olmadığını göstermektedir. 1.2 Çalışma prensibi Geleneksel konumlandırıcıların aksine SmartCal konumlandırıcı,vana konumunu geri bildirimini bağlantı elemanları, manivela kolları ya da döner ve lineer contalara ihtiyaç duymadan yapmaktadır. Konum algılama, vana konumu bilgisinin tahminli ve diğer algoritmalarda kullanıldığı gelişmiş kontrol stratejilerinin kullanımına imkan tanıyan tamamen temassız araçlarla gerçekleştirilmektedir. Çoklu bileşenlerin, bir tek maliyet etkili birime entegre edilmesi ile erken uyarı bildirimleri ve kaçak emisyon izleme gibi gelişmiş fonksiyonların gerçekleştirilmesi için artık mikroişlemci tabanlı zeka kullanılmaktadır. SmartCal konumlandırıcı, HART protokolünden yararlanan mikroişlemci tabanlı zeka üzerinden kontrol vanasına bilgi vermektedir. Normal çalışma esnasında vana mili konumu, giriş sinyali, aktüatör basıncı ve hareket süresinin doğru ölçümleri kaydedilerek, kontrol vanasının işaret üretimi için gereken bilgileri sağlamaktadır. SmartCal çalışmayı izleme özelliğine sahiptir. Herhangi bir arıza meydana geldiğinde sıvı kristal ekran üzerinde bir hata mesajı görüntülenir. LİNEER VANA Mıknatıs Mıknatıs Sensör Vana gövdesi Mıknatıs Mıknatıs Sensör 2 AVID SmartCal vana konumlandırıcı Temassız konum geri bildirimi Doğru performans bilgilerinin tutarlı şekilde sağlanabilmesi için, konumlandırıcıdan kontrol vanasına giden tüm bağlantılar, kollar ve bağlantı çubukları tasarımdan çıkarılmıştır. Vana konumu algılama tamamen temassız araçlarla, bir konum fonksiyonu olarak akış kuvveti karakterizasyonuna dayanılarak gerçekleştirilir. Uzak konum kontrolü SamrtCal konumlandırıcıya yapılan vana konumu geri bildirimi temassız araçlarla sağlandığından, SmartCal kontrol etmekte olduğu cihazın uzağına (15 m ya da 50 fit mesafeye kadar) monte edilebilme gibi benzersiz bir özelliğe sahiptir. Kontrol vanasının yüksek titreşimli ya da aşırı derecede aşındırıcı bir ortamda bulunması halinde, temassız konum geri bildirimi özelliği konumlandırıcının ayrı bir yere yerleştirilmesine imkan tanır. Lokal LCD SmartCal konumlandırıcı HART arayüzü ve 3-düğmeli tuş takımı arayüzü ile birlikte temin edilir. Tüm SmartCal konumlandırıcılarda çok hatlı LCD bulunmakta olup, konumlandırıcının otomatik kalibrasyonuna imkan tanımaktadır. Lokal LCD çok sayıda sahada arıza teşhis bilgisi sunmaktadır. Görüntülenen bilgiler ayar noktası ve konumu yüzde olarak gösterecektir. Görüntülenen değerlerin aralığı %0.0 ila %100.0 arasındadır. Görüntülenen çözünürlük %0.1 kademeler halindedir bununla birlikte dahili hesaplamalar daha yüksek bir kesinlikte tutulmaktadır. Lokal tuş takımı Konumlandırıcıların tümünde 3-düğmeli tuş takımı bulunmaktadır. Tuş takımı sıfır ve aralık ayarlarının yanı sıra vana karakterizasyonu ve kazanç ayarları için kullanılmaktadır. Akıllı kalibrasyon (HART protokolü) SmartCal konumlandırıcı, 'vana kapalı' konumunu ararken HART komutlarına yanıt verir ve 4 ma cihaz sinyalini bu konuma atar. Tamamen açık durum için çalışmanın tam bir benzeri aralık değeri ayarlanarak gerçekleştirilir. Hareket tersinimi de yapılandırılır. Bunun yanı sıra HART bağlantısı üzerinden dahili servo döngüsünün değiştirilmesine yönelik koşullar da hazırlanır. Bu şekilde, konumlandırıcı performansı vanalar ve aktüatörlerin farklı kombinasyonları ile optimize edilebilir. Önemsiz kaçak Durağan halde iken mümkün olan en az kontrol havasını tüketecek şekilde tasarlanmış olan SmartCal konumlandırıcı prosesinizin hava tüketimini önemli ölçüde azaltmakta ve cihaz havası kompresörlerine duyulan ihtiyacı azaltmaktadır. Güvenilirliğin arttırılması için SmartCal patentli bindirme sürgü ve kayan manşon tasarımına sahiptir. Bu dengeli yapı, herhangi bir metalden metale teması önleyen havalı yatağa dayanmaktadır. Yerleşik sensörler SmartCal konumlandırıcı çalışmasını izleme özelliğine sahiptir. Bir hata ya da arıza durumu meydana geldiğinde, bu durum HART arayüzü üzerinden lokal LCD'de ve el tipi terminal veya PC bakım istasyonunda görüntülenecektir. Not: Hata kodları, LCD katlanır koruyucu kapağa yapıştırılan bir etiket üzerinden açıklanmıştır. 3 2 Başlangıç ayarları Şekil Konumlandırıcının döner aktüatör üzerine montajı Durum 1: Aktüatör saat yönünde arızalanır (Arıza konumundan saat yönünün aksine döner). Besleme Port 1 Port 2 Yay dönüşü Çıkış portu 2 kapalıdır. Çıkış portu 1 aktüatörü saat yönünün aksine çevirecek şekilde yönlendirilir Yarım daire konumlandırıcının ön tarafına bakar * Tahrik ek parçası ModMount Aktüatör (arıza konumunda) Çift etkili Çıkış portu 2 aktüatörü saat yönünde çevirecek şekilde yönlendirilir. Çıkış portu 1 aktüatörü saat yönünün aksine çevirecek şekilde yönlendirilir. SAAT YÖNÜNÜN AKSİNE DÖNER (arıza konumundan) Durum 2: Aktüatör saat yönünün aksi yönünde arızalanır (Arıza konumundan saat yönünde döner). Besleme Port 1 Port 2 Üçgen konumlandırıcının ön tarafına bakar ModMount Yay dönüşü Çıkış portu 2 kapalıdır. Çıkış portu 1 aktüatörü saat yönünde çevirecek şekilde yönlendirilir. Çift etkili Çıkış portu 2 aktüatörü saat yönünün aksine çevirecek şekilde yönlendirilir. Çıkış portu 1 aktüatörü saat yönünde çevirecek şekilde yönlendirilir. * Tahrik ek parçası Aktüatör (arıza konumunda) * Not 1. ModMount tesisatları için Keystone aktüatörlerle birlikte bir tahrik ek parçası temin edilmelidir. 2. Montajın düzgün yapılabilmesi için tahrik ek parçasının serbest bırakılması ve 90 çevrilmesi gerekir. SAAT YÖNÜNDE DÖNER (arıza konumundan) 4 Şekil Uzak konumlandırıcının döner aktüatör üzerine montajı Durum 1: Aktüatör saat yönünde arızalanır (Arıza konumundan saat yönünün aksine döner). Yarım daire kablo kanalı girişinin bulunduğu tarafa bakar * Tahrik ek parçası Konumlandırıcı sensörü Kablo kanalı girişi Montaj grubu Aktüatör (arıza konumunda) Yay dönüşü Çıkış portu 2 kapalıdır. Çıkış portu 1 aktüatörü saat yönünün aksine çevirecek şekilde yönlendirilir. Çift etkili Çıkış portu 2 aktüatörü saat yönünde çevirecek şekilde yönlendirilir. Çıkış portu 1 aktüatörü saat yönünün aksine çevirecek şekilde yönlendirilir. SAAT YÖNÜNÜN AKSİNE DÖNER (arıza konumundan) Durum 2: Aktüatör saat yönünün aksi yönünde arızalanır (Arıza konumundan saat yönünde döner). Konumlandırıcı sensörü Yay dönüşü Çıkış portu 2 kapalıdır. Çıkış portu 1 aktüatörü saat yönünde çevirecek şekilde yönlendirilir. Üçgen kablo kanalı girişinin bulunduğu tarafa bakar Kablo kanalı girişi Montaj grubu Çift etkili Çıkış portu 2 aktüatörü saat yönünün aksine çevirecek şekilde yönlendirilir Çıkış portu 1 aktüatörü saat yönünde çevirecek şekilde yönlendirilir * Tahrik ek parçası Aktüatör (Arıza konumunda) * Not 1. ModMount tesisatları için Keystone aktüatörlerle birlikte bir tahrik ek parçası temin edilmelidir. 2. Montajın düzgün yapılabilmesi için tahrik ek parçasının serbest bırakılması ve 90 çevrilmesi gerekir. SAAT YÖNÜNDE DÖNER (Arıza Konumundan) 5 2.3 Uzak sensörler ile konumlandırıcı arasındaki kablo bağlantısı Konumlandırıcıyı uzak konuma monte edin. Elektronik kanister kapağını 2 montaj vidasını sökerek çıkarın. Verilen kabloyu kullanarak konumlandırıcı sensörlerini yeniden konumlandırıcıya bağlayın (bkz. Şekil 2-3). Şekil 2-3 Konum sensörü (aktüatöre monte edilmiş Bölüm 2.2'de açıklandığı gibi) Konumlandırıcı (kullanıcıların tercihine göre aktüatörden uzağa monte edilen) Aktüatör (üstten görünüm) M20x1.5 (½ NPT) ¾ NPT (4) İletken kablo (İstenen uzunlukta kesin ve kablo kanalından geçirin) Devre şeması (4) İletken zırhlı kablo HALL ETKİSİ SENSÖRÜ KABLO ZIRHI (SARI) SİYAH YEŞİL KIRMIZI BEYAZ Pim konnektörü (konumlandırıcının görüntü kartına) Konumlandırıcı sensörü 6 2.4 konumlandırıcının lineer aktüatör üzerine montajı Adım 1. Mıknatıs grubunu aktüatör miline monte edin. Normalde mıknatıs grubunun çatal alanı dışına ve manyetik toplama ünitesinin algılama aralığına uzatılabilmesi için bir kuplör bloğu gereklidir. Not Model 657 ile 667, 34 ila 70 arası boyutlardaki Fisher aktüatörleri için Emerson kanallı montaj kiti temin edebilmektedir. Bu, kullanıcının konumlandırıcıyı mıknatıs grubunun strok limitleri arasında kolayca ortalamasını sağlayacaktır. Adım 2. Montaj braketini aktüatöre sabitleyin. Adım 3. Konumlandırıcıyı montaj braketine monte edin. Konumlandırıcı, konumlandırıcının manyetik toplama ünitesi manyetik grubun strok limitleri arasında ortalanacak şekilde monte edilmelidir. Konumlandırıcının montajından sonra, mıknatıs grubu konumlandırıcının arka tarafından 3 mm (⅛ ) mesafede olmalıdır (1.5 mm ( 1 /16 ) idealdir), (Bkz. Şekil 2-4 A) Şekil 2-4 A 1.5 mm ( 1 /16 ) Mıknatıs grubu SmartCal grup muhafazası Manyetik toplama ünitesinin orta çizgisi (konum sensörü) Tam strok Hareket üst sınırı Orta çizgi konumu Strok/2 Strok/2 Hareket alt sınırı Aktüatör çatalı Aktüatör ayrık bloğu Mıknatıs grubu Montaj braketi Aktüatör ayrık bloğu (hareketin üst sınırında) 1.5 mm ( 1 /16 ) Aktüatör ayrık bloğu (hareketin alt sınırında) Aktüatör orta çizgisi Manyetik toplama ünitesi (konum sensörü) SmartCal grubu 7 2.4.1 Konumlandırıcıyı ortalamak için 1. Aktüatöre üst sınırına kadar strok uygulayın ve aktüatör çatalının üzerine mıknatıs grubu üzerinde bulunan kırmızı okla aynı hizada bir işaret koyun. 2. Aktüatöre alt sınırına kadar strok uygulayın ve aktüatör çatalının üzerine mıknatıs grubu üzerinde bulunan kırmızı okla aynı hizada bir işaret koyun. 3. Çatal üzerine üst ve alt sınırlar arasında ortalanmış olan üçüncü bir işaret daha koyun. 4. Son olarak, konumlandırıcıyı SmartCal'ın konumlandırıcı sensörü (burnu) orta noktadaki işaretle aynı hizada olacak şekilde brakete monte edin. (Bkz. Şekil 2-4 B) Şekil 2-4 B Mıknatıs grubu (hareket üst sınırında) Aktüatör çatalı Hareket işaretinin üst sınırı SmartCal Hareket işaretinin orta noktası Hareket işaretinin alt sınırı Mıknatıs grubu (hareket alt sınırında) 8 2.5 Uzak konumlandırıcının lineer aktüatör üzerine montajı Adım 1. Mıknatıs grubu ile braketi Bölüm 3.3 Adım 1'de açıklandığı gibi aktüatöre monte edin. Adım 2. Konum sensörü muhafazasını, kablo kanalı girişinin yüzü diyafram ya da silindire arkasını dönecek şekilde monte edin. (Bkz. Şekil 2-5 A) Not Model 657 ile 667, 34 ila 70 arası boyutlardaki Fisher aktüatörleri için, montaj işlemini kolaylaştırmak üzere Emerson kanallı montaj kiti sunmaktadır. Bu, kullanıcının konumlandırıcıyı mıknatıs grubunun strok limitleri arasında kolayca ortalamasını sağlayacaktır. Adım 3. Konumlandırıcıyı uzak konuma monte edin. Şekil 2-5 Aktüatör Montaj braketi Konum sensörü Kablo kanalı girişi 9 2.6 Pnömatik bağlantı Tek etkili aktüatör (yay dönüşü): Tek etkili aktüatörlerde çıkış portu 2'nin tıpalanması gerekir. Çıkış portu 1, yayın aksine hareket eden aktüatör giriş portuna yönlendirilecektir. (Kontrol sinyalinin arttırılması, konumlandırıcının çıkış portu 1'de basıncın artmasına neden olur). 1. Kontrol sinyalini arttıran tek etkili/yay dönüşü (fiş çıkış portu 2) basıncın çıkış portu 1'de artmasına neden olur. 2. Kontrol sinyalini arttıran çift etkili/ikili dönüş (istenen arıza yönünde boru çıkış portu 2'den thrik aktüatörüne) basıncın çıkış portu 2'de azalmasına ve basıncın çıkış portu 1'de artmasına neden olur. Çift etkili aktüatör (ikili dönüş): Çift etkili aktüatörlerde, çıkış portu 2 aktüatörü arıza konumuna doğru çalıştıracak şekilde yönlendirilir. Çıkış portu 1, aktüatörü arıza konumundan uzağa yönlendirecek şekilde yönlendirilir. (Kontrol sinyalinin arttırılması, konumlandırıcının çıkış portu 1'de basıncın artmasına ve konumlandırıcı çıkış portu 2'de basıncın azalmasına neden olur). Notlar Güç kesintisi durumunda çıkış portu 2'ye giden basınç hata verir. Not Konumlandırıcıya giden hava beslemesi temiz, kuru ve yağ içermeyen ISA-S7.3 ve ISO 'e uygun cihaz havası (5 mikron) olmalıdır. Maksimum besleme basıncı 8.3 bar'dır. Tüm pnömatik bağlantılar ¼ NPT veya G ¼ ISO 228'dir. Şekil 2-6 Giriş portu Çıkış portu 1 Çıkış portu 1 göstergesi Çıkış portu 2 Giriş portu 1 göstergesi 10 2.7 Elektrik bağlantısı Uyarı 1. Onay, kablo rakoru bulunmayan ekipmanlar için geçerlidir. Muhafazanın riskli konumlardaki montajı sırasında, IP66 giriş koruması sağlamak amacıyla yalnızca uygun onaya sahip kablo rakorları ve tıpalama elemanları kullanılmalıdır. 2. Kullanılmayan tüm kablo girişleri IP66 seviyesinde giriş koruması sağlayabilen uygun şekilde onaylanmış tıpalarla kapatılmalıdır. 3. Konumlandırıcı, düğmeler, sensörler ve bobinler, tehlikeli alanların dışına yerleştirilen onaylı bir yalıtım arayüzü/zener bariyeri ile elektriksel olarak nominal değerlere bağlanmalıdır. 4. Ortam sıcaklığının -10 C'nin altında ve +60 C'nin üstünde olduğu durumlarda, minimum ve maksimum ortam sıcaklıklarına uygun saha kabloları kullanın. 1. Konumlandırıcı kapağını çıkarın. 2. Terminal ayar şeridini bulun ve bağlantısını dikkatlice kesin (dışarı kaydırın) ila 20 ma döngü sinyalini (+) ve (-) işaretli terminal noktalarına bağlayın. Kablo şeması için bkz. Şekil Analog verici kullanıyorsanız çıkış kablo demetini terminal noktaları 5 ve 6'a bağlayın, (Polariteler aşağıda gösterilmiştir). 4 ila 20 ma analog çıkışı için harici 24 V DC güç kaynağı gerekmektedir. 5. Tüm bağlantılar yapıldıktan sonra terminal ayar şeridini yeniden bağlayın ve konumlandırıcı kapağını değiştirin. Şekil 2-7 Basit cihaz Düğme 2 (opsiyonel) Analog giriş Basit cihaz Düğme 1 (opsiyonel) Analog çıkış Düğme 2 (opsiyonel) Düğme 1 (opsiyonel) 11 3 Ekranda kalibrasyon Kalibrasyon rutini sırasında menüler ya da fonksiyonların tanımı konusunda daha fazla bilgiye ihtiyacınız olması halinde Bölüm 3.7 ve 3.8'e bakın. SmartCal konumlandırıcılarda, kalibrasyon sırasında herhangi bir anda aynı anda Cal düğmesine ve ok düğmelerinden birine basılarak erişilebilecek yerleşik yardım menüsü bulunmaktadır. 3.1 Kalibrasyona giriş (Menü düzeyi) CAL düğmesine basıp, basılı tutarak kalibrasyon işlemine geçin. LCD'de ACAL görülene dek CAL düğmesine basılı tutmaya devam edin. ACAL (Otomatik Kalibrasyon Menüsü) dört menüden ilkidir. Aşağı ok düğmesine basarak dört menü arasında geçiş yapabilirsiniz. Diğer üç menü MCAL (Manuel Kalibrasyon Menüsü), Cofg (Konfigürasyon Menüsü Stro (Manuel Konum Geçersiz Kılma Menüsü) Menü düzeyi aşağıda gösterilmektedir. Normal çalışma (LCD'de 'OK' görüntülenir) CAL tuşuna ekranda 'ACAL' görülene kadar basın Yukarı ok Yukarı ok Yukarı ok Yukarı ok Aşağı ok Aşağı ok Aşağı ok Aşağı ok (Bkz. Bölüm 3.3) (Bkz. Bölüm 3.4) (Bkz. Bölüm 3.2) (Bkz. Bölüm 3.6) 12 3.2 Konumlandırıcı parametrelerini yapılandırma Menü düzeyinde, ekranda Cofg (Konfigürasyon Menüsü) görülene dek (aşağıda gösterilen konfigürasyon rutini) aşağı ok düğmesine basın. Bu menüye girin ve fabrika ayarları dışında gerekli olan parametrelerden herhangi birini değiştirin. Fabrika ayarları vurgulanır. Akış kapasitesine ilişkin özel not SmartCal standart akış tasarımı, otomatik kalibrasyon işlevselliğinin doğruluğu açısından minimum 40 inch 3 (0.65 litre) ile maksimum 600 inch 3 (9.8 litre) aktüatör süpürme hacimlerine uygundur. Bunun yalnızca genel bir bilgi olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Aktüatör/vana paketi dinamikleri otomatik kalibrasyon rutininin başarısını etkileyebilir ve aşağıdakiler nedeniyle zayıflayabilir: cihaz havası besleme hacmi kapasitesi, aktüatör boyutlandırması, boru ebatları ve aktüatör/vana sağlığı. SmartCal opsiyonel yüksek akış tasarımı, otomatik kalibrasyon işlevselliğinin doğruluğu açısından minimum 200 inch 3 (3.3 litre) ile maksimum 1000 inch 3 (16.4 litre) aktüatör süpürme hacimlerine uygundur. Bunun yalnızca genel bir bilgi olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Aktüatör/vana paketi dinamikleri otomatik kalibrasyon rutininin başarısını etkileyebilir ve aşağıdakiler nedeniyle zayıflayabilir: cihaz havası besleme hacmi kapasitesi, aktüatör boyutlandırması, boru ebatları ve aktüatör/vana sağlığı. Yukarı ok (kalibrasyondan çık) Aşağı ok (önceki menüden) Aşağı ok (sonraki menüye) Yukarı ok Yukarı ok Yukarı ok Yukarı ok Yukarı ok Yukarı ok Aşağı ok Aşağı ok Aşağı ok Aşağı ok Aşağı ok Aşağı ok Lineer akış Lineer vana Arıza durumunda kapalı Açılış hızını seçmek için yukarı ve aşağı oklarını kullanın Doğru hızı seçmek için yukarı ve aşağı oklarını kullanın ± %5'te ölü bant Aşağı Aşağı Aşağı Aşağı Aşağı 01 = yavaş 05 = hızlı 01 = yavaş 05 = hızlı Hızlı açılış akışı Dairesel vana Arıza durumunda açık Ölü bandı ayarlamak için yukarı ve aşağı oklarını kullanın Aşağı Aşağı Aşağı Eşit yüzde akışı Aşağı 13 Montaj ve çalışma talimatları 3.3 Otomatik kalibrasyon Otomatik kalibrasyon (ACAL), sıfır kalibrasyon, aralık kalibrasyonunun yanı sıra pek çok ayar ile konumlandırıcıların PID kazancı ince ayarını yapar. Menü düzeyinde otomatik kalibrasyona girin ve başlatın. Menü düzeyinde, ekranda ACAL görülene dek (aşağıda gösterilen ACAL rutini) aşağı ok düğmesine basın. Not: Otomatik kalibrasyon için 12 ma giriş akımı gerekmektedir. 3.4 Kalibrasyondan çıkma ya da gelişmiş kalibrasyon gerçekleştirme Bu noktada konumlandırıcı kalibrasyonu tamamlanmıştır. Bölüm 3.3'te gerçekleştirilmiş olan otomatik kalibrasyon pek çok uygulama için yeterlidir. Gelişmiş kalibrasyon gerekli değilse kalibrasyondan çıkmak için Bölüm 3.5 ile devam edin. Kullanıcının, konumlandırıcının ince ayarını yapmak için gelişmiş ayarları kullanması gerekiyorsa, bu adımın kalanı ile işleme devam edebilir ve Manuel Kalibrasyon Menüsündeki (MCAL) ayarları ve kalibrasyonları gerçekleştirebilir. Menü düzeyinde, ekranda MCAL görülene dek (aşağıda gösterilen MCAL rutini) aşağı ok düğmesine basın. Yukarı ok (kalibrasyondan çık) Aşağı ok (önceki m
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks