Please download to get full document.

View again

of 79
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT

Category:

Pets & Animals

Publish on:

Views: 26 | Pages: 79

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT İÇİNDEKİLER A. Kurum Hakkında Bilgiler 1 A.1.İletişim Bilgileri 1 A.2.Tarihsel Gelişimi 1 A.3.Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri
Transcript
KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT 2017 İÇİNDEKİLER A. Kurum Hakkında Bilgiler 1 A.1.İletişim Bilgileri 1 A.2.Tarihsel Gelişimi 1 A.3.Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 3 A.4.Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sunan Birimleri 3 A.5.Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri 3 A.6.İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar 3 B.Kalite Güvencesi Sistemi 4 C.Eğitim-Öğretim 11 C.1.Programların Tasarımı ve Onayı 11 C.2.Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 12 C.3.Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma 15 C.4.Eğitim-Öğretim Kadrosu 17 C.5.Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler 19 C.6.Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi 22 Ç.Araştırma ve Geliştirme 23 Ç.1.Araştırma Stratejisi ve Hedefleri 23 Ç.2.Araştırma Kaynakları 28 Ç.3.Araştırma Kadrosu 29 Ç.4.Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi 30 D.Yönetim Sistemi 32 D.1.Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 32 D.2.Kaynakların Yönetimi 33 D.3.Bilgi Yönetim Sistemi 36 D.4.Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi 39 D.5.Kamuoyunu Bilgilendirme 40 D.6.Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği 40 E.Sonuç ve Değerlendirme 41 EKLER DİZİNİ * Ek 1 Öğrenci Sayıları 44 Ek 2 Akademik ve İdari Kadrolar 46 Ek 3 Mevcut Fiziki Kapalı Alanlar, Taşınmazların Dağılımı 51 Ek 4 Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Programları 55 Ek 5 Laboratuvarlar 60 Ek 6 Araştırma ve Uygulama Merkezleri 64 Ek 7 Kalite Komisyonu Üyeleri 65 Ek 8 Öğretim Elemanı Değerlendirme Soruları 66 Ek 9 Tıp Fakültesi Ders Programı Örneği 67 Ek 10 Aday Öğrenci Kimlik Kartı 68 Ek 11 Tesis ve Altyapıların Kullanım Bilgileri 69 Ek 12 Öğrenci Kulüpleri 70 Ek 13 Lisanslı Yazılımlar 71 Ek 14 Organizasyon Şeması 72 Ek 15 Öğrenci Memnuniyet Anketi Soruları 73 * Eklerde sunulan bilgiler tarihi baz alınarak hazırlanmıştır. BAĞLANTILAR Bağlantı 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı Bağlantı 2 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bağlantı 3 Bologna Süreci Web Sayfası https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna Bağlantı 4 - Eğiticilerin Eğitimi Programı Bağlantı 5 Açık Erişim Ders Notları Bağlantı 6 - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi Bağlantı 7 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Bağlantı 8 Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Bağlantı 9 - Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü işbirliği Bağlantı 10 - Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi Üniversitemiz işbirliği Bağlantı 11 - Öğretmen Yetiştirmede Teori-Uygulama Çalıştayı Bağlantı 12 - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi https://kms.kaysis.gov.tr/home/goster/68582 Bağlantı 13 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Engelli Öğrenciler Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları Yönergesi https://kms.kaysis.gov.tr/home/goster/64800 Bağlantı 14 - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi https://kms.kaysis.gov.tr/home/goster/62548 Bağlantı 15 Diploma Eki Bağlantı 16 - Girişimcilik Sertifika Programı Bağlantı 17 - Önkuluçka Merkezi Açılışı Bağlantı 18 - Sebze Fidesi ve Ceviz Fidanı Dağıtımı Bağlantı 19 - Aşılı Tüplü Asma Fidanı Dağıtımı Bağlantı 20 Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi https://kms.kaysis.gov.tr/home/goster/64196 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi https://kms.kaysis.gov.tr/home/goster/65469 Bağlantı 21 - Teknoloji Transfer Ofisi veri tabanı yetkinlik havuzu Bağlantı Yılı Girişimci Ve Yenilikçi Üniversite Endeksi https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2016_gyue_ilk50.pdf Bağlantı 23 - Veri Toplama Sistemi Bağlantı 24 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Risk Yönetim Yönergesi https://kms.kaysis.gov.tr/home/goster/62521 Bağlantı 25 Uzaktan Eğitim Portalı Bağlantı 26 Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyonu Bağlantı 27 Mezun Bilgi Sistemi https://obs.gop.edu.tr/oibs/kariyer/ Bağlantı 28 Üniversitemiz Sosyal Medya Sayfaları Bağlantı 29 - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi https://kms.kaysis.gov.tr/home/goster/63158 A. KURUM HAKKINDA BİLGİLER A.1. İletişim Bilgileri Kalite Komisyonu Başkanı : Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN - Rektör : Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Adres Taşlıçiftlik Yerleşkesi Tokat/TÜRKİYE Telefon : (0 356) : e-posta A.2. Tarihsel Gelişim A.2.1. Tarihçe Adını Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa dan alan Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 sayılı Kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında tarih ve 3837 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi gereğince kurulmuştur. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, ilk olarak tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Ziraat Fakültesi ni bünyesine katarak Fen-Edebiyat Fakültesi, Niksar Meslek Yüksekokulu, Tokat Meslek Yüksekokulu, Zile Meslek Yüksekokulu, Erbaa Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü nden oluşmuştur. Gaziosmanpaşa Üniversitesi halen Tokat-Turhal karayolu üzerinde, Tokat il merkezine 9 km. uzaklıkta bulunan Taşlıçiftlik yerleşkesi ile şehir merkezindeki Ali Şevki Erek Yerleşkesi, Sulusokak Deveciler Hanı ve 8 ilçede faaliyetlerini sürdürmektedir. A.2.2. Mevcut Durum A Öğrenci Sayısı Üniversitemizde 2016 yılı Eylül ayı itibariyle öğrenimini sürdüren öğrenci sayısı olup bu öğrencilerden 'i ön lisans, i lisans, 3.538'i yüksek lisans ve 402'si doktora programına dâhildir (Ek-1) % % % % Lisans Ön Lisans Doktora Yüksek Lisans A İnsan Kaynakları Üniversitemizde akademik, 1032 idari olmak üzere toplam 2260 personel bulunmaktadır (Ek-2). 1 A Fiziki Yapı Üniversitemiz, il merkezinde Taşlıçiftlik ve Ali Şevki Erek Yerleşkeleri ile Sulusokak ta yer alan tarihi Deveciler Hanı nda faaliyetlerine devam etmektedir. Taşlıçiftlik yerleşkemiz dekar arazi üzerinde m 2 kapalı alana sahiptir. Bu yerleşkede; Rektörlük binası, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tokat Teknopark, Ortak Derslikler, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi, Merkezi Kütüphane, Yemekhaneler, Isı Merkezi, Kapalı Spor Salonu ve Açık Spor Tesisleri, Konukevi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Çocuk Dünyası Uygulama Anaokulu, Cami, Sosyal Tesisler ve KYK yurtları yer almaktadır. Ali Şevki Erek Yerleşkesi m 2 alan üzerinde m 2 kapalı alana sahiptir. Bu yerleşkede; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmaktadır. 2 Ayrıca, il merkezinde, Sulusokak taki 2188 m 2 alan üzerinde 3050 m 2 kapalı alana sahip tarihi binada Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi yer almaktadır. Almus, Artova, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Turhal, Zile ilçelerinde Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları bulunmaktadır (Ek-3). A.3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri Misyonumuz; evrensel değerlere sahip, insana, topluma ve doğaya saygılı, donanımlı, ülkenin sosyo-kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası sorunlara çözümler üretmek, üniversitenin birikimlerini insanlığın hizmetine sunmak. Vizyonumuz; eğitim, araştırma ve uygulamada ülkemizde önde gelen ve uluslararası düzeyde tanınan bir üniversite olmak. Şeffaflık, Hesap verilebilirlik, Bilimsellik, Katılımcılık, Sosyal sorumluluk, Evrensellik, Paylaşımcılık, Etik değerlere bağlılık ilkeleri temel değerlerimizdir. A.4.Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimler Üniversitemizde 11 fakülte, 4 enstitü, 6 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulu ve 1 devlet konservatuvarı mevcuttur. (Ek-4) A.5.Araştırma Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Birimler Üniversitemiz bünyesinde 179 laboratuvar (Ek-5), 10 çalışma atölyesi, 82 bireysel çalışma sınıfı ve 15 araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır (Ek-6). Tokat teknoloji geliştirme bölgesinde bulunan ve öğretim elemanlarının da firma sahibi ve danışman olarak yer aldıkları Tokat Teknopark ta AR-GE faaliyetleri sürdürülmektedir. A.6. İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar Tıp Fakültesi eğitim programında dış değerlendirme süreci başlatılmış olup, UTEAK- TEPDAD tarafından değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünün MÜDEK nezdinde yapmış olduğu akreditasyon başvurusu değerlendirme aşamasında olup Fen Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi nin bazı birimlerinin FEDEK ve EPDAD nezdinde başvuru hazırlıkları devam etmektedir. Derslik ve laboratuvarlarımızda, gelişen teknolojilere paralel olarak eğitim öğretim cihaz ve araçları sağlanmaktadır. 3 B. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ B.1. Kurum, misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergelerini nasıl belirlemekte, izlemekte ve iyileştirmektedir? Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak katma değer sağlayan projeler üretmeyi, nitelikli öğrenci yetiştirmeyi; bilimsel, sosyal ve kültürel alanlarda ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet edebilecek evrensel bir üniversite olmayı amaçlamaktayız. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, T.C. Anayasası ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen yetkiler ve sorumluklar çerçevesinde görevlerini yürütmektedir. Kurumumuzda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mali mevzuat kapsamında tanımlanan yükümlülükler esas alınmaktadır. Ayrıca, Üniversitemiz Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği çerçevesinde eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemizin misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergelerini kapsayan dönemi Stratejik Plan çalışmalarını yürütmek için Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu her birimi temsil edecek şekilde oluşturulmuştur. Komisyon akademik ve idari birim çalışmalarını değerlendirerek üniversitemiz stratejik planını oluşturmuştur. Hazırlanmış olan stratejik plan, Yönetim Kurulu ve Senatoda görüşülerek son halini almış ve Rektörlük Makamının onayı ile yürürlüğe girmiştir. Stratejik Plan, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın sitesinde yayımlanmaktadır(bağlantı 1). Gaziosmanpaşa Üniversitesi misyonu ve vizyonunu ulusal ve uluslararası eğitimöğretim ve araştırma kriterlerini dikkate alarak belirlemektedir. Misyon ve vizyonu çerçevesinde her yıl her birimden Kurum İç Değerlendirme Raporları alınmakta, her birimden gelen stratejik amaçlar belirlenmekte, bu amaçlar doğrultusunda alt hedefler ve performans göstergeleri oluşturulmaktadır. Her yıl performans göstergeleri izlenerek değerlendirme raporları hazırlanmakta ve gerekli alanlarda iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. B.2. Kurum, kurumsal performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için nasıl bir strateji izlemektedir? Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak için belirlenen performans programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından merkezi olarak uygulamaya konulan Bütçe Yönetim ve Enformasyon Sistemi kısaca e-bütçe sistemi ile Performans Bütçe Modülünde yer alan, Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme Formu üzerinden yürütülmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı; stratejik planı, performans bütçesini, performans göstergelerini, performans hedef ve açıklamalarını, faaliyetlerden sorumlu harcama birimlerine duyurmaktadır. Harcama birimleri tarafından temin edilen veriler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmekte olup, veriler konsolide edilerek, e-bütçe sisteminde yer alan performans bütçe modülüne giriş yapılmaktadır. Bu veriler ile hazırlanan Performans Programı Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmekte ve aynı zamanda Sayıştay tarafından yapılan dış denetim kapsamında incelenmektedir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını Stratejik Plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik Plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında 4 bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler faaliyet raporlarıyla kamuoyuna açıklanmaktadır (Bağlantı 2). Harcama birimi bazında hazırlanan yıllık Birim Faaliyet Raporları esas alınarak yıllık İdare Faaliyet Raporu, Performans Durumu Raporu, Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu, Yönetim Dönemi Hesabı Raporları, İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli, Kesin Hesap Cetveli, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu düzenlenerek kamuoyuna duyurulmaktadır. Üniversitemiz Stratejik Planı doğrultusunda süreç işlemekte, performans göstergelerinin gerçekleşme oranları tespit edilerek birimlerle paylaşılmaktadır. Stratejik Planın hedeflerine ulaşılıp ulaşılamadığı belirli aralıklarla yapılan toplantılarda ele alınmakta ve izlenmektedir. Bu haliyle Stratejik Plan iç değerlendirme süreçlerinde önemli yer tutmaktadır. Kamu iç kontrol uyum eylem planında yer alan hükümler çerçevesinde Üniversitemizdeki akademik ve idari birimlere her yıl düzenli olarak soru formları gönderilmekte ve birimlerden gelen cevaplar analiz edilmektedir. Yapılan analizler neticesinde akademik ve idari birimlerin eksik yönleri tespit edilmekte, mevcut durum Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı web sitesinde rapor halinde yayınlanarak tüm paydaşlara bilgi verilmektedir (Bağlantı 2). Eksikliklerin giderilmesine yönelik iyileştirmeler yapılması yönünde birimlerle toplantılar düzenlenmektedir. Üniversitemizin stratejik hedefleri doğrultusunda Yönetim Bilgi Sisteminin ilk ayağını oluşturan Veri Toplama Sistemi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığının koordineli çalışmasıyla uygulamaya geçmiştir. Veri Toplama Sistemine Faaliyet Raporu, Bütçe ve Performans Formları, İç Kontrol Formları ve Risk Analiz Formları bilgileri her birim tarafından girilmekte ve bu bilgiler tek merkezde toplanarak hızlı bir şekilde değerlendirme sağlanmaktadır. Türkiye, yükseköğretimde kalite güvencesi için önemli araçlar sağlayan Bologna Süreci ne 2001 yılında dâhil olmuştur. Gaziosmanpaşa Üniversitesi de Bologna Süreci çalışmalarında Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) nin uygulanması, Diploma Eki verilmesi, Eğitim-Öğretim Programlarının güncellenmesi ve Kalite Güvence Sistemi nin kurulması çalışmalarını tamamlamıştır. Önlisans, Lisans ve Lisansüstü düzeyde programlara ait yeterlilikler Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ile uyumlu olarak belirlenmiş, ders öğrenme çıktıları hazırlanmış, stajlar da dâhil tüm derslere AKTS kredileri verilerek Ders Bilgi Paketleri web sitesi aracılığı ile görünür hale getirilmiştir (Bağlantı 3). Stratejik Plan hedefleri doğrultusunda Üniversitemizde, yeni başlayan akademisyenler öncelikli olmak üzere, öğretim elemanlarının daha nitelikli hizmet vermelerini sağlamak üzere Eğiticilerin Eğitimi Programı her yıl periyodik olarak düzenlenmektedir (Bağlantı 4). Bilişim teknolojisi altyapısı sürekli olarak iyileştirilmektedir. Bu kapsamda; Tüm Fakülte ve Yüksekokulların Bölüm ve Programlarına yönelik yeterlilikler ve ders öğrenme çıktıları tanımlanıp web aracılığı ile yayınlanmıştır. Uzaktan eğitim altyapısı tamamlanmış ve hizmete sunulmuştur. Mezun bilgi sistemi kurulmuş olup mezunlarımızın istihdam ve başarılarına yönelik izleme çalışmaları sürdürülmektedir. Web temelli öğrenme ve içerik yönetim sistemi geliştirilerek ders notları açık erişime sunulmuştur. Bu sistem farklı ortam ve zamanlarda bulunan öğrencilerin bir araya 5 gelerek, bilgi alış verişine olanak sağlamış ve aynı zamanda ders ve laboratuvar uygulama örneklerine ve ders notlarına ulaşılması sağlanmıştır (Bağlantı 5). Bu gelişmeler akademik birimlere duyurularak sisteme giriş yapılmaya başlanmıştır. Fiziki imkânların artırılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Yüzme havuzu, konukevi, tenis kortu, yürüyüş yolu gibi sosyal alanların yanında fakülte ve yüksekokullarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha verimli yapılmasına olanak sağlamak için fiziki yatırımlar yapılmaktadır. Öğrencilerimizin kararlara katılımı sağlanmakta, bu ise öğrenci temsilcilikleri ve öğrenci konseyi aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Öğrenci Konseyi Başkanı oy hakkı olmaksızın Senato toplantılarına katılmakta, öğrenci ile ilgili kurullarda öğrencileri temsil etmektedir. Öğrenci temsilcileri birimlerindeki sorunları tespit etmekte ve yönetime iletmektedir. Sorunlar üzerinde çözüm önerileri geliştirilerek çözülmeye çalışılmaktadır. Teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, ileri teknolojiyi kullanan firmalara üniversite içerisinde araştırma ve teknoloji transferi için uygun ortam yaratarak bölgede yer almaları için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak, yapılan araştırmaların ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamak için Bölge yönetici şirketi Tokat Teknopark A.Ş tarihinde kurulmuştur. Teknopark İdari Bina ve Kuluçka Merkezinin temeli Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ile tarihinde atılmış olup 2014 yılı başından itibaren proje kabulüne başlamıştır. Şirket ortakları Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat İl Özel İdaresi, Tokat Belediyesi, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası, Tokat Ticaret Borsası ve Tokat Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifidir. Üniversitemiz ve Tokat Teknopark arasında yapılan protokol ile Teknoloji Transfer Ofisi 2015 yılından itibaren tüm modülleriyle birlikte Tokat Teknoloji Geliştirme Bölgesi nde hizmet vermeye devam etmektedir. Üniversitemiz Senatosunca 2015 Yılı Eylül ayında kabul edilen Gaziosmanpaşa Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi (Bağlantı 6) yürürlüğe girmiştir. Anılan yönerge kapsamında üniversitemiz birimlerince Birim Risk Koordinatörlükleri oluşturulmuştur. İlgili birimler nezdinde bilgilendirme toplantıları yapılarak gerek eğitim-öğretim faaliyetlerimizde ve diğer alanlarda aksayan yönlerimiz tespit edilmektedir. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacına yönelik olarak ilgili birimlerden eylem planlarını oluşturmaları talep edilmektedir. Üniversitemizdeki her birimde İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri verilmiştir (Bağlantı 7). Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak için alt yapı hizmetleri sürekli olarak gözden geçirilmekte, eksiklikler tamamlanmaktadır. Eğitim öğretim kalitesini artırmaya yönelik hedeflerin değerlendirilmesinde öğrenci ve öğretim elemanları ile yapılan anketler değerlendirilerek süreç izlenmekte ve yönetilmektedir. Ayrıca birimlerimizde öğretim elemanlarımızın verdiği derslere yönelik olarak öğrenciler tarafından öğretim elemanının genel performansını irdeleyen değerlendirme anketleri uygulanmaktadır. Var olan durumda bu anketlerin sonuçları öz değerlendirme yapabilmeleri amacıyla öğretim elemanlarının dikkatine sunulmaktadır. B.3. Kurumsal dış değerlendirme, program akreditasyonu, laboratuvar akreditasyonu ve sistem standartları yönetimi çalışmaları, ödül süreçleri kapsamında kurumda geçmişte 6 gerçekleştirilen ve halen yürütülen çalışmalar varsa bu süreçlerin nasıl kurgulandığı ve yönetildiği B.3.1. MÜDEK Akreditasyonu Üniversitemizin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, dış değerlendirme süreci ön hazırlık çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır yılı başında Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'ne (MÜDEK) dış değerlendirme için başvurmuştur. Ayrıca, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi nin diğer bölümleri de MÜDEK akreditasyon başvurusu için gerekli ön koşulları sağlama amacına dönük olarak hazırlıklarını sürdürmektedir. B.3.2. UTEAK - TEPDAD Akreditasyonu Üniversitemiz Tıp Fakültesi, UTEAK- TEPDAD (Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu-Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) nezdinde
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks