Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

LightBeton maatwerkblad

Category:

Engineering

Publish on:

Views: 20 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
LightBeton maatwerkblad Montage van het LightBeton-werkblad Aanwijzingen LightBeton is een lichtgewicht beton product (40kg/m 2 ) met een kern van hardschuim en een 10 mm dikke betonlaag rondom. Het product
Transcript
LightBeton maatwerkblad Montage van het LightBeton-werkblad Aanwijzingen LightBeton is een lichtgewicht beton product (40kg/m 2 ) met een kern van hardschuim en een 10 mm dikke betonlaag rondom. Het product is versterkt met glasvezel voor de stabiliteit en dat maakt het product ook schroefbaar en voorkomt scheuren. Door de samenstelling van cement, water en mineralen (geen zand en kiezels) onstaat een fijne en vlakke bovenlaag. Hierdoor is het mogelijk een harde en starre coating toe te passen die blijvend is. Door deze coating ontstaat een product met dezelfde vlekgevoeligheid/onderhoudsvriendelijkheid als HPL of composiet. U plaatst het op de volgende manier: 1. Controleer eerst of de onderkasten volkomen vlak en waterpas staan. 2. Ga ook na of het blad op alle plaatsen voldoende ondersteund wordt, en tref voorzieningen voor bladdelen die niet volledig door de onderkasten gedragen worden (bijv. hoeklijnen aan de muur). 3. Zet een bladdeel altijd rechtop op de onderkasten, en schuif het dan voorzichtig naar achteren terwijl u de voorkant laat zakken. Voor de montage zijn (minimaal) twee personen nodig. Houd het blad bij het uitpakken en dragen verticaal, nooit plat! Denk eraan dat u het blad in geen geval onder spanning plaatst, vanwege het breukrisico. 4. Zijn er meerdere bladdelen, schuif die dan heel voorzichtig tegen elkaar aan en stel ze zó dat de bovenkant vlak is en de bladdelen voldoende ver op de kasten liggen. Meet u voor de zekerheid de overstekken op om te zorgen dat deze overal gelijk zijn. Schuif de bladen daarna zover uit elkaar, dat de kopse kanten goed bereikbaar zijn. Ontvet de contactdelen goed met aceton of spiritus. Plak het bladoppervlak af met tape om te voorkomen dat er siliconenkit op komt. 6. Controleer de koppeling op gelijkheid aan de bovenkant en of deze sluitend is over de gehele lengte. 7. Trek de bladdelen ca. 5 mm uit elkaar en breng de siliconenkit aan. Schuif daarna de delen weer tegen elkaar aan. Verwijder dan de overtollige siliconenkit en eventuele kitresten. Maak de voeg schoon met spiritus of aceton en droog het oppervlak met een katoenen doek. Door het ambachtelijke proces van bereiding van uw betonnen blad kan het voorkomen dat de coating z n uiteindelijke hardheid pas verkrijgt na de installatie van uw keuken. Om eventuele beschadigingen te voorkomen is het aan te bevelen de volgende tips op te volgen: De eersse 2 weken van gebruik geen vloeistoffen gedurende langere tijd opslui- pagina 2 ten (bijvoorbeeld onder kopjes, glazen, onderzetters, dienbladen etc.) De eerste 2 weken van gebruik niet afdekken of gedeeltelijk afdekken, de coating moet kunnen ademen! De eerste 2 weken van gebruik geen voorwerpen op het blad gedurende langere tijd laten liggen of staan, tenzij ze ventilatie toestaan. Gebruik bij het verlijmen en afdichten zuurvrije siliconenkit. Verwijder kitresten direct na montage, dit is later moeilijk te verwijderen. U kunt aceton, terpentine of siliconenverwijderaar gebruiken. Wrijf daarbij niet over de naden, de kit heeft 24 uur nodig om uit te harden. 8. Het keukenblad dient bevestigd te worden aan de keukenkastjes. Hiervoor kunt u het blad met enkele schroeven vastzetten aan de onderbouw of volstaan een paar druppels siliconenlijm aan de onderzijde. hoeveelheden montagekit aan. Plaats dan de achterwand. Plak de onderzijde van de achterwand en de achterzijde van het blad af. Breng een kleine hoeveelheid siliconenlijm aan in de naad tussen blad en achterwand. Strijk met een spatel langs de naad om siliconenresten te verwijderen. Verwijder eventuele overige siliconenresten met aceton en maak het oppervlak droog met een katoenen doek. 10. Bij het monteren van stollen plaatst u de stollen tegen de keukenkastjes. Schroef de stol via de binnenzijde van de kast vast. Vrijstaande stollen kunt u met siliconenlijm verlijmen aan onderzijde blad. Indien noodzakelijk, kit de naad tussen wang en blad af met siliconenlijm (plak de onderzijde van het blad en de bovenzijde van de stol af). Let op: de toplaag mag in geen geval meer worden geschuurd of gepolijst, omdat daardoor zichtbare verschillen in de glansgraad van het oppervlak zouden ontstaan. Tips 1. Controleert u vóór de montage het gehele blad op kleur, maatvoering en eventuele beschadigingen. Mocht u een afwijking ontdekken, plaats het blad(deel) dan niet, omdat anders de garantie vervalt. Neem in zo n geval contact op met de leverancier. 2. Bescherm het blad tijdens het afmonteren, bijvoorbeeld met een deken, en ga niet op het gestelde blad staan of zitten. 3. Zorg dat het blad nooit geheel strak tussen 2 muren of tussen muur en kast komt te liggen. Houdt rekening met 2 mm speelruimte aan beide zijden. Het blad kan namelijk werken onder invloed van temperatuurverschillen. 9. Zet de achterwand alleen vast tegen een rechte, vlakke en stofvrije muur. Ontvet de contactdelen met aceton en breng kleine pagina 3 Gebruik en onderhoud van het blad Adviezen Maakt u het blad vóór ingebruikname grondig schoon met een vochtige doek en de gebruikelijke zachte schoonmaakmiddelen. Wrijf echter de eerste 24 uur niet over de naden, om de gebruikte kit goed te laten drogen. In het dagelijkse gebruik hoeft u, om uw blad lang mooi te houden, slechts aan het volgende te denken: 1. Pas op met hete voorwerpen (zoals pannen). Plaats hete voorwerpen nooit direct op het blad. Gebruik altijd een onderzetter. 2. Scherpe voorwerpen kunnen krassen veroorzaken. Gebruik daarom altijd een snijplank als u iets wilt snijden of hakken. Doe dit nooit rechtstreeks op uw blad. 3. Dit blad is goed bestand tegen de gebruikelijke zachte huishoudmiddelen. Agressieve stoffen moeten echter direct worden weggespoeld zodra ze op het blad terecht komen. Gebruik nooit schurende producten (schuurpapier) of agressieve reinigingsmiddelen zoals verfafbijt, kwastenreinigers, metaalreinigers, ovenreinigers of gootsteenontstoppers. 4. Zware voorwerpen zoals bierkratten en boodschappenkratjes kunnen door het schuiven onherstelbare krassen veroorzaken. 5. Ga nooit op het blad staan of zitten. 6. Beschadigingen die ontstaan als gevolg van één van bovenstaande situaties vallen buiten de garantie en kunnen geen reden zijn voor reclamatie. Vermijd contact met scherpe voorwerpen en chemicaliën. Morst u zure of agressieve (chemische) stoffen, verwijdert u de plekken dan direct met veel water. Adviezen Voor de dagelijkse reiniging en bij lichte vuilaanhechting kunt u een van de gebruikelijke, zachte huishoudelijke schoonmaakmiddelen (allesreiniger) gebruiken. Is het blad sterker vervuild, dan kunt u als volgt te werk gaan: 1. Om het blad vetvrij te maken kunt u Glassex gebruiken. Wrijf de plekken wel direct op met bijvoorbeeld keukenpapier of een schone, droge doek. 2. Als gevolg van het indrogen van vlekken kan een verkleuring van het oppervlak onstaan, ga als volgt te werk: Doe een beetje Glorix op de vlek Dek de vlek af met een natte doek Laat ongeveer een uur inwerken Neem af met ruim schoon water of sopje 3. Kalkplekken op het blad en rond de kraan kunt u het beste behandelen met schoonmaakazijn of een van de gangbare ontkalkende middelen. Leest u altijd eerst de aanwijzingen op de verpakking. 4. (Kleine) krassen kunnen worden weggewerkt met een oplossing van 10% Driehoek zeep. Door met enige regelmaat te poetsen, verdwijnen de krasjes uit het zicht. Voor advies kijkt u op pagina 4 Onderhoud van de spoelbak Advies Rvs spoelbak Rvs is een sterk en praktisch materiaal. Voor het dagelijkse onderhoud heeft u niet meer nodig dan een spons en wat afwasmiddel. Om de glans van de spoelbak nog langer te behouden, kunt u het volgende doen: 1. Behandel de unit (min.) 1 x per maand met Staalfix, Starpolish of Cif cream (verkrijgbaar in vrijwel iedere grote supermarkt). Breng een ruime hoeveelheid van het middel aan op een vochtige, zachte doek of spons, wrijf de spoelbak er goed mee in, en spoel de unit vervolgens na met water. Daarna zult u de bak moeten droogwrijven. 2. Zuren of agressieve stoffen tasten het rvs aan, en geven vlekken, roestpuntjes of kleine gaatjes in de spoelbak. Voorbeelden zijn chloor, gootsteenontstoppingsmiddelen, zilverpoets, gebitsreiniger, HG reiniger, S39 en zoutzuur(oplossingen). Mocht er onverhoopt toch een agressieve stof in de spoelbak terecht zijn gekomen, dan doet u er goed aan deze direct te verwijderen met Staalfix, Starpolish of Cif cream. Ook dan zult u de plek weer moeten naspoelen met water, en de bak moeten droogwrijven. Het is aan te bevelen deze behandeling een aantal keer te herhalen. Naderhand pas schoonmaken blijkt doorgaans zinloos; het rvs is op dat moment vaak al aangetast, waardoor de vlekken blijven terugkeren. wat vooral na onderhoud aan de waterleiding of in nieuwbouwwijken nog weleens het geval wil zijn. Snel en meerdere malen schoonmaken, op de hiernaast beschreven manier, zal de roestaanslag verwijderen en nieuwe aanslag voorkomen. Rvs kan van zichzelf niet roesten. Roestvorming wordt altijd veroorzaakt door invloeden van buitenaf. Tips 1. Hoe vreemd het ook klinkt: het gebruik van rvs-reinigers is af te raden. Dezelfde coating die ter bescherming wordt aangebracht, kan namelijk ook vlekken op het oppervlak veroorzaken. 3. Chloor of zoutzuur kunnen beter niet in de gootsteenkast worden bewaard; hun dampen kunnen op het rvs inwerken. 4. Een enkele keer komt het voor dat de spoelbak een soort roestaanslag vertoont. Die aanslag kan worden veroorzaakt door ijzerdeeltjes die uit het waterleidingcircuit in de bak komen, pagina 5 Garantievoorwaarden Constateert u afwijkingen aan het blad(deel), dan kunt u terugvallen op de garantie die de fabrikant u geeft. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing: 1. De garantie wordt uitsluitend gegeven op fabricagefouten, en geldt uiteraard alleen wanneer het blad volgens de aanwijzingen is gemonteerd en wordt onderhouden. Beschadigingen die ontstaan door fouten vóór of tijdens de montage, door een ander dan huishoudelijk gebruik of door onoordeelkundig onderhoud, worden dus niet vergoed. op te nemen. Mogelijk kan hij het probleem ter plekke verhelpen. In het andere geval wordt u, als uw claim gegrond is, een nieuw blad(deel) geleverd. U maakt echter geen aanspraak op een vergoeding voor de plaatsing ervan, voor de overlast, enz. 6. Roestplekken, veroorzaakt door invloeden van buitenaf, vallen niet onder de garantie op spoelbakken. 7. In geval van een ongegronde claim worden voorrijkosten in rekening gebracht. 2. De garantie op het blad(deel) vervalt wanneer in het blad is gefreesd, geboord, enz. 3. Eventuele klachten kunt u melden aan uw leverancier; hij zorgt ervoor dat uw garantieclaim(s) op de juiste plaats terechtkomen. 4. Garantieclaims kunt u tot 5 jaar na de afleverweek indienen. De afleverdatum kunt u terugvinden op de productiebon. 5. Als u een garantieclaim indient, zal een servicemonteur bij u langskomen om de klacht Kijk voor meer informatie over andere producten op: pagina 6 Z1. / 1503_22
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks