Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 20/09/ PDF

Category:

Self Improvement

Publish on:

Views: 9 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 20/09/2007 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Jan Durnez, Patrick Van Gheluwe, Dirk De fauw, Marleen Titeca- Decraene,
Transcript
LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 20/09/2007 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Jan Durnez, Patrick Van Gheluwe, Dirk De fauw, Marleen Titeca- Decraene, Bart Naeyaert, leden; Hilaire Ost, provinciegriffier 1. - Personeel - loopbaan- competentieontw. 2007/Personeel - loopbaan en competentieontwikkeling/kennisgeving interne opleiding kettingzaag 2. - Welzijn en Huisvesting Toekenning sociaal pedagogische toelage wegens thuisverzorging van gehandicapte kinderen Personeel - sociale integratie 2007/Personeel/verkoop 'afgeschreven' pc's 4. - Personeel - loopbaan- competentieontw. 2007/Personeel - loopbaan-en competentieontwikkeling/kennisgeving interne opleiding Windows Initiatie 5. - EEG-Gebiedswerking 2007/ GGW Advisering rond watermanagement en rationeel watergebruik op land- en tuinbouwbedrijven - goedkeuring wijziging overeenkomst en vastlegging middelen Dienst Financiën Br07/rav0607-Goedkeuring rekening fondsenvoorschotten Domein Raversijde 7. - Dienst Financiën Br07/ptdjuni07-Goedkeuring rekening fondsenvoorschotten PTD Ieper 8. - Dienst Financiën Br07/restjuli07-Goedkeuring rekening fondsenvoorschotten restaurant Boeverbos 9. - Provinciebelastingen AZ07/ /252-Voorstel om diverse aanslagen in de provinciebelasting op bedrijven voor de aanslagjaren 2003, 2004, 2005, 2006 en 2007, op stukken van insolventie die rechtstreeks of door bemiddeling van het centraal gerechtsdeurwaarderkantoor aan de financieel beheerder werden bezorgd, oninvorderbaar te verklaren Provinciebelastingen AZ07/484.92/253-voorstel om diverse aanslagen voor de aanslagjaren 2004, 2005, 2006 en 2007, op stukken van insolventie die rechtstreeks of door bemiddeling van het centraal gerechtsdeurwaarderskantoor aan de financieel beheerder werden bezorgd EEG-Externe relaties 2007/ER Goedkeuring opmaak en druk Kustkompas editie EEG-Externe relaties 2007/ER Goedkeuring deelname aan SAIL Project Management Group Meeting in Ramsgate (Engeland) op 20 en 21 september MINAWA 07INBO 02 TOELAGE VOOR DE ORGANISATIE VAN DE JAARLIJKSE NATUURSTUDIEDAG OP 3 MAART Groendienst GD_70_10_ Goedkeuring bestek, keuze onderhandelingsprocedure en gunningsopdracht voor de levering van een maaibalk voor het provinciedomein Sterrebos Dienst Wegen 0412/2007/026/WEG30 - gunstig lijnstellingsadvies aan het gemeentebestuur van Zonnebeke inzake de bouwaanvraag van NV Terca Zonnebeke, Ieperstraat 186 te Zonnebeke Dienst Vergunningen 31005/655/B/2007/121 - Beslissing in beroep over bouwen automatisch benzinestation te Brugge Beslissing: beroep gegrond Dienst Wegen 0411/2007/071/WEG43 - machtiging tot het plaatsen van twee wegwijzers naar een restaurant langs de provincieweg XI Ieper-Land van Belofte, kmp. 12,735, te Staden Dienst Vergunningen Arrest van de Raad van State inzake een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag te Brugge (Sint-Kruis) 19. - Dienst Vergunningen R.O Beslissing inzake de samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van de gemeente Diksmuide Dienst Vergunningen Arrest van de Raad van State inzake een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag te Ichtegem Dienst Vergunningen Vergunningen 1026/2006/005/WEG83 - Weigering gedeeltelijke afschaffing voetweg nr 30 te Koekelare Dienst Vergunningen 35005/142/B/2007/88 - Beslissing in beroep over regulariseren uitbreiden houten duiventil te Gistel (Zevekote) Beslissing: beroep gegrond Dienst Vergunningen 32010/137/B/2007/118 - Beslissing in beroep over het plaatsen 3-delige telescopische in- en uitlierbare buis te Koekelare Beslissing: beroep voorwaardelijk gegrond Dienst Vergunningen 33011/466/B/2007/120 - Beslissing in beroep over uitbreiden bestaande vergunde woning met garage en badkamer te Ieper (Vlamertinge) Beslilssing: beroep gegrond Dienst Vergunningen 37012/183/B/2007/134 - Beslissing in beroep over het bouwen kantoorgebouw te Ruiselede Beslissing: beroep gegrond Dienst Vergunningen 31022/301/B/2007/115 - Beslissing in beroep over uitbreiden woning te Oostkamp (Ruddervoorde) Beslissing: beroep gegrond Dienst Vergunningen 38002/192/V/2007/14 - Beslissing in beroep over het wijzigen verkavelingsvergunning te Alveringem Beslissing: beroep voorwaardelijk gegrond Dienst Vergunningen 33011/467/B/2007/122 - Beslissing in beroep over regulariseren en aanpassen gastenkamers in bedrijfswoning en schuur van hoeve te Ieper (Elverdinge) Beslissing: beroep gegrond 29. - Dienst Vergunningen 37012/181/B/2007/129 - Beslissing in beroep over het bouwen residentie La Saura na afbraak feestzaal en woning te Ruiselede Beslissing: beroep ongegrond Dienst Vergunningen 31043/146/B/2007/94 - Beslissing in beroep over het bouwen meergezinswoning na afbraak eengezinswoning te Knokke-Heist Beslissing: beroep ongegrond Dienst Vergunningen 31043/147/V/2007/11 - Beslissing in beroep over het wijzigen verkavelingsvergunning te Knokke-Heist (Westkapelle) Beslissing: beroep voorwaardelijk gegrond Dienst Vergunningen 33040/155/B/2007/133 - Beslissing in beroep over het uitbreiden woning met garage, sauna, overdekt terras en archief + aanleggen terras te Langemark-Poelkapelle (Bikschote) Beslissing: beroep gegrond Dienst Vergunningen 31005/656/B/2007/123 - Beslissing in beroep over het vernieuwen van drie ramen aan voorgevel en voordeur te Brugge Beslissing: beroep gedeeltelijk gegrond Dienst Vergunningen 37015/383/B/2007/128 - Beslissing in beroep over het herbouwen woning en bijgebouw en instandhoudingswerken bijgebouwen te Tielt (Kanegem) Beslissing: beroep gegrond Dienst Vergunningen 34041/244/B/2007/274 - Beslissing in beroep over het afbreken bloemenwinkel en serres en bouwen 11 appartementen te Wevelgem Beslissing: beroep ongegrond Dienst Vergunningen 34027/168/B/2007/132 - Beslissing in beroep over bouwen dieselstation te Menen (Lauwe) Beslissing: beroep gegrond COOP 0325/2000/001/DOP05/AVDA - Principiële beslissing inzake de restauratie van de schouw van het Brugs Vrije Dienst Gebouwen 0315/2007/018 - Keuze onderhandelingsprocedure en gunning opdracht vernieuwing software klimaatsturing champignongebouw POVLT Dienst Gebouwen 0382/2004/004 - keuze onderhandelingsprocedure en gunning opdracht vervangen defecte RPU-regelaar HVAC-installatie - gebouw Westtoer Welzijn en Huisvesting P07/8/4/25 - Subsidiëring van de regionale jongerencultuurcenta in West-Vlaanderen, Welzijn en Huisvesting P05/8/1/508/12 Toekenning 1e schijf infrastructuursubsidie voorzieningen voor personen met een handicap, nl. aan de vzw Arkgemeenschap te Moerkerke Welzijn en Huisvesting P94/8/1/07/2 : Toekenning voorschot subsidie 2007 aan de VZW West-Vlaamse Consultatiebureaus voor gehandicapten te Brugge voor het project ROG (regionaal overlegnetwerk gehandicaptenzorg) Welzijn en Huisvesting P07/8/11/A/06 - Goedkeuring van de organisatie van de Werelddag van verzet tegen extreme armoede in samenwerking met de Brugse armoedeverenigingen op 14 oktober Welzijn en Huisvesting P02/8/1/0508/12 : Toekenning 4e schijf infrastructuursubsidie aan voorzieningen voor personen met een handicap, nl. aan de vzw Cadans Begeleid Wonen Brugge Welzijn en Huisvesting P03/8/4/31 - Toelating tot herwerking van het educatieve pakket en de herdruk van de educatieve kalender 'WWW' (Wij willen weg. Wij willen wonen. Wij willen werk.) ten behoeve van schoolverlaters (BSO, BuSO en Deeltijds Onderwijs) Welzijn en Huisvesting PAS/13203/1001 e.a.(200728) - goedkeuring uitbetaling premie voor de abonnementskosten van een personenalarmsysteem Welzijn en Huisvesting P94/8/1/07/2 : Toekenning saldo subsidie 2006 aan de VZW West-Vlaamse Consultatiebureaus voor gehandicapten te BRUGGE voor het project ROG (regionaal overlegnetwerk gehandicaptenzorg) COOP 0213/2007/008 - Goedkeuring van het bestek, lijst dienstverleners en gunningswijze voor de dienstenopdracht: schoonmaak gebouwen op het domein Raversijde te Oostende 49. - Dienst Wegen 0400/2007/001/WEG27--Goedkeuring bestek, keuze onderhandeling opdracht voor het leveren en planten van hoogstammige bomen langs diverse provinciewegen COOP 0700/2005/003/WEG05/LDJ - Goedkeuring van het PV van definitieve oplevering van de opdracht onderhoud van de wegeninfrastructuur in de provinciale recreatiegebieden - Regio Westhoek - dienstjaar vrijgave saldo van de borgsom COOP 0700/2006/003/WEG05/LDJ - Goedkeuring van het PV van voorlopige oplevering van de opdracht onderhoud van de wegeninfrastructuur in de provinciale recreatiegebieden - Regio Westhoek - dienstjaar Welzijn en Huisvesting PAS/16187/1 e.a.(200718) - Goedkeuring van de aanvragen van een premie voor de abonnementskosten van een personenalarmsysteem COOP 0100/1998/037 - gunning van de dienstenopdracht: begeleiding, opmaak en publicatie vacatureberichten Welzijn en Huisvesting PAS/15240/1001 e.a.(200729) - goedkeuring uitbetaling premie voor de abonnementskosten van een personenalarmsysteem Welzijn en Huisvesting PAS/6466/1001 e.a.(200730) - goedkeuring uitbetaling premie voor de abonnementskosten van een personenalarmsysteem Welzijn en Huisvesting PAS/11291/1001 e.a.(200731) - goedkeuring uitbetaling premie voor de abonnementskosten van een personenalarmsysteem COOP 0100/2005/058 - Goedkeuring pv van vaststelling betreffende terugbezorgen in goede staat van de atlassen van buurtwegen COOP 0460/2005/005/WEG10/LDJ - Goedkeuring van de eindafrekening van de buitengewone onderhoudswerken aan KWS-verhardingen op diverse provinciewegen van het District Zuid - dienstjaar vastlegging van bijkomend krediet voor de uitbetaling van vorderingsstaat COOP 0100/1999/010/COOP35/VDT - Goedkeuring bijvoegsel 2 bij de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (afdelingen A+B en rechtsbijstand (afdeling C) Welzijn en Huisvesting P07/8/5 - goedkeuring provinciale toelage voor de tentoonstelling 'Kobika ya Kongo.' Welzijn en Huisvesting P02/8/2/06/5 : Toekenning infrastructuursubsidie rusthuizen aan het OCMW Kortrijk, voor de uitbreiding en verbouwing rusthuis Ter Melle te Heule Welzijn en Huisvesting P07/8/5/1201/2007/september/negatief - Beslissing af te keuren ontwikkelingsprojecten in het Zuiden Welzijn en Huisvesting P07/8/10A verduidelijking van de overgangsbepalingen bij het reglement provinciale premie ter voorkoming van koolmonoxidevergiftiging van 22 maart Welzijn en Huisvesting P07/8/5 - goedkeuring provinciale toelage voor educatief spel bloemencampagne van Velt WVl Welzijn en Huisvesting PAS/15690/1001 e.a.(200732) - goedkeuring uitbetaling premie voor de abonnementskosten van een personenalarmsysteem Huishoudelijke Dienst JH/110/BG 59- Vraag toestemming om gebruik te maken van de raadzaal in het Bestuursgebouw door Dienst beroepsopleiding departement Onderwijs en Vorming (DBO) Welzijn en Huisvesting PAS/14362/1001 e.a.(200733) - goedkeuring uitbetaling premie voor de abonnementskosten van een personenalarmsysteem Welzijn en Huisvesting PAS/16299/1001 e.a.(200734) - goedkeuring uitbetaling premie voor de abonnementskosten van een personenalarmsysteem. 69. - Dienst Gebouwen 0202/2006/016 - Goedkeuring keuze onderhandelingsprocedure en gunning opdraccht renovatie buitenverlichting terras - cafetaria De Palingbeek Welzijn en Huisvesting PAS/17929/1001 e.a.(200735) - goedkeuring uitbetaling premie voor de abonnementskosten van een personenalarmsysteem Welzijn en Huisvesting P00/8/3/04/10 : Toekenning 4e schijf infrastructuursubsidie aan voorzieningen voor kinderen gezinsopvang, nl. aan de vzw Kinderopvang de Duinhuisjes te Knokke/Heist Huishoudelijke Dienst 110/ JH Toewijzing buiten dienst gestelde personenwagen Audi A6 (in gebruik 07/10/1996) Dienst IT 2007/IT-ADV/30 - De opdracht voor de aankoop van twee extra terminals voor tijdregistratie van het systeem Interflex te gunnen Dienst IT 2007/IT/17 - De opdracht voor de aankoop van een basisserver ten behoeve van het Provinciaal Natuurpark Zwin te gunnen Dienst IT 2007/TEL/10 - De opdracht voor de aankoop van een telefooncentrale en toebehoren ten behoeve van het Natuurpark 't Zwin te gunnen Welzijn en Huisvesting P04/8/1/0502/4 : Toekenning 3e schijf infrastructuursubsidie aan de vzw Revalidatiecentrum Overleie te Kortrijk COOP 0215/2006/006/COOP62 - GOEDKEURING DEFINITIEVE VOORWAARDEN AANKOOP GROND PROVINCIEDOMEIN KEMMELBERG Dienst Gebouwen 0302/2006/010 - Goedkeuring keuze onderhandelingsprocedure en gunning opdracht herstellen monumentale trap - Bisschopshuis 79. - Dienst Gebouwen 0346/2007/000 - Goedkeuring keuze onderhandelingsprocedure en gunning opdracht herstellen collector stadswater - Filiaal I Dienst Gebouwen 0203/2007/000 - Goedkeuring gidsbeurt Koutermolen Welzijn en Huisvesting Afwijzen aanvragen renovatiepremies (reeks 24) - Toepassing van het provinciaal reglement van 24/06/2004 betreffende het toekennen van een premie voor vochtbestrijding en dakrenovatie Dienst Gebouwen 0346/2007/003 - Goedkeuring keuze onderhandelingsprocedure en gunning opdracht vernieuwen data- en telefonie - Filiaal I Vl. Gem.-Cel V Voorstel tot goedkeuring van de rekening 2006 van de volgende kerkfabrieken: Vl. Gem.-Cel V Vl. Gem. - Voorstel tot goedkeuring van de rekening 2006 van de volgende kerkfabrieken Federale-Riddersstraat 2007/T/6 - Goedkeuring aan Baseline vzw tot het inrichten van een tombola Vl. Gem.-Cel V Vl. Gem. - Voorstel tot goedkeuring van de rekening 2006 van de volgende kerkfabriek Vl. Gem.-Cel V Vl. Gem. - Voorstel tot goedkeuring van de rekening 2006 van de volgende kerkfabriek Vl. Gem.-Cel II II/1/07/122/03 - Goedkeuring rekening 2006 van de Polder Bethoostersche Broecken Vl. Gem.-Cel II UU/1/07/122/01 - Goedkeuring begroting 2007 en het poldergeschot 2007 van de Polder Bethoostersche Broecken 90. - COOP 0202/2006/013/COOP55 Principiële goedkeuring verwerving gronden te Ieper-Zillebeke (Vierlingen-Palingbeek) Beslissing: uitstel EEG-Externe relaties EEG D/ER147 5BPO EFRO77/3.5 Vastlegging saldo toelage EEG-Externe relaties EEG/D/2007/ER148 - InterregIIIa FWV BI Dans op de grenzen - Vastlegging saldo toelage Cultuur XXI/E-1 - toekennen toelage 2007 werkingskosten koepel en vrijzinnige centra in westvlaanderen Cultuur 854/5-002/002 - Vraag uitbetaling saldo restauratiepremie lot 4 herberg 'in de doode mannen Cultuur 854/5-002/004 - Vraag uitbetaling 2e voorschot restauratiepremie lot 3 herberg 'In de doode mannen', Houtem/Veurne PMMK 06/C IX/C-1 - Huurcontract Huize Astrid: vastlegging huurcontract Dienst Vergunningen 36010/85/B/2007/119 - Beslissing in beroep over het regulariseren verhardingen en beplantingen, openingen, materialen en gebouw te Ledegem (Rollegem-Kapelle) Beslissing: uitstel Personeel - loopbaanbeheer Benoeming in vast verband Personeel - remuneratie 07/personeel /weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing functionele loopbaanstap contractueel personeel Personeel - remuneratie 07/personeel/weddenvasttelling in uitvoering princiepsbeslissing bij bevordering Personeel - remuneratie 07/personeel/weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing bij bevordering Personeel - remuneratie 07/weddenvaststelling/in uitvoering princiepsbeslissing bijuitbreiding prestaties Personeel - remuneratie 07/personeel/weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing bij benoeming op proef Personeel - remuneratie 07/personeel/weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing bij benoeming op proef Personeel - remuneratie 07/personeel/Weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing bij benoeming op proef Personeel - remuneratie 07/personeel/weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing bij benoeming op proef Personeel - remuneratie 07/personeel/weddenvaststelling in uitvoering princieps beslissing bij benoeming op proef Personeel - remuneratie 07/personeel/ Weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing bij benoeming op proef Personeel - remuneratie 07/personeel/weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing bij benoeming op proef Personeel - remuneratie 07/personeel/Weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing bij benoeming op proef Personeel - remuneratie 07/personeel/ weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing bij benoeming op proef. Personeel - remuneratie 07/personeel/weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing contractuele aanstelling Personeel - remuneratie 07/personeel/weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing b ij uitbreiding contractuele aanstelling Personeel - remuneratie 07/personeel/weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing contractuele aanstelling Personeel - remuneratie 07/personeel/weddenvaststellling in uitvoering princiepsbeslissing contractuele aanstelling Personeel - remuneratie 07/personeel/weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing contractuele aanstelling Personeel - remuneratie 07/personeel/weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing bij contractuele aanstelling Personeel - remuneratie 07/personeel/ weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing contractuele aanstelling Personeel - loopbaanbeheer Benoeming in vast verband Personeel - remuneratie Weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing bij contractuele aanstelling Personeel - remuneratie 07/personeel/weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing bij contractuele verlenging en uitbreiding contract Personeel - remuneratie 07/personeel/weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing bij contractuele aanstelling Personeel - remuneratie 07/personeel/weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing bij contractuele aanstelling Personeel - remuneratie 07/personeel/weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissiing contractuele aanstelling Personeel - remuneratie 07/personeel/weddenvaststelling bij aanstelling gelegenheidspersoneel Personeel - remuneratie 07/personeel/weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing bij benoeming op proef Personeel - remuneratie 07/personeel/Weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing bij statutaire aanstelling Personeel - remuneratie 07/personeel/ weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing bij benoeming op proef Personeel - remuneratie 07/personeel/weddenvaststelling in uitvoering princieipsbeslissinguitbreiding contractuele aanstelling Personeel - remuneratie 07/personeel/weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing bij uitbreiding prestaties Personeel - remuneratie 07/personeel/weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing bij contracuele aanstelling Personeel - remuneratie 07/personeel/weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing bij contractule aanstelling Personeel - remuneratie 07/personeel/weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing bij contractuele aanstelling Personeel - remuneratie 07/personeel/ weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing contractuele aanstelling Personeel - remuneratie 07/personeel/weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing bij contractuele aanstelling Personeel - remuneratie 07/personeel/weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing bij contractule aanstelling Personeel - loopbaanbeheer Jobstudenten Personeel - remuneratie 07/personeel/weddenvaststelling in uitvoering princieps beslissing bij benoeming op proef Personeel - remuneratie 07/personeel/weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing contractuele aanstelling Personeel - remuneratie 06/personeel/weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing contractuele aanstelling Personeel - remuneratie 07/personeel/weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing bij contractuele aanstelling Personeel - remuneratie 07/personeel/Vaststelling vergoedig voor bijzondere werkomstandigheden van fysieke werkdruk of ongezond of gevaarlijk werk Personeel - remuneratie 07/personeel/weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing bij contractuele aanstelling Personeel - remuneratie 07/personeel/Weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing bij aanstelling gelegenheidsmedewerker Personeel - remuneratie 07/personeel/Weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing contractuele aanstelling Personeel - remuneratie 07/personeel/weddenvaststelling in uitvoering princiepsbeslissing ma
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks