Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Linde Integrated Valve Mobiele zuurstoftherapie in een nieuw perspectief

Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 10 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Linde Integrated Valve Mobiele zuurstoftherapie in een nieuw perspectief TM TM Een nieuwe kijk op veiligheid en gebruiksgemak Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om een mobiele zuurstoftherapie toe te
Transcript
Linde Integrated Valve Mobiele zuurstoftherapie in een nieuw perspectief TM TM Een nieuwe kijk op veiligheid en gebruiksgemak Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om een mobiele zuurstoftherapie toe te passen. LIV is een lichtgewicht, direct te gebruiken mobiele oplossing met een vaste, geïntegreerde drukregelaar. Ingebruikname is eenvoudig en gemakkelijk. Minder gewicht betekent minder inspanning bij het optillen, dragen en gebruiken van de cilinder. Sluit de zuurstofslang gewoon aan op de slangtule of sluit een apparaat aan op de snelkoppeling (Quick Connector), open de afsluiter en de behandeling kan beginnen. Bediening van de regelaar is eenvoudig en garandeert een optimale veiligheid voor zowel de zorgverlener als de patiënt. Er moeten geen regelaars worden gewisseld en er is geen kans op lekkage. De geïntegreerde regelaar zorgt voor een constante lage werkdruk en de vereiste flow voor de behandeling. Naast een groot flowbereik heeft U de keuze uit 12 flowinstellingen. De flow kan snel en nauwkeurig worden ingesteld om aan de specifieke behoefte van de patiënt te voldoen. Overal en in elke situatie toepasbaar Leveringstabel De inhoudstabel op de beschermkap geeft een schatting van de gebruiksduur van de cilinder met betrekking tot de weer- gegeven druk en de geselecteerde flow. Cilindercapaciteit: 2 5 en 10 liter (20 liter in België). Het gehele systeem is anti-magnetisch en MRI-compatibel ( _ 3 T) m.u.v. 20 liter en enkele 10 liter cilinders. Dit wordt op de cilinder aangegeven. Bereik Alle LIV -uitvoeringen hebben een flowbereik tot 25 l/min. en 12 flow- instellingen. In het venster van de flowregelaar wordt precies weergegeven wat uw flowinstelling is. Om veiligheidsredenen is er zelfs tussen de instellingen geen blokkade zodat de zuurstoftoediening niet kan worden onderbroken. Duidelijke weergave De geïntegreerde, actieve drukmeter geeft de cilinderdruk weer bij elke gebruiksmodus, zelfs als de afsluiter dicht staat. Ergonomisch ontwerp De LIV heeft een geïntegreerde bedhanger die bevestigd is aan een ergonomisch ontworpen beschermkap met 2 gemakkelijke handgrepen. Hierdoor kan de LIV snel worden opgepakt en in een simpele beweging aan het bed worden gehangen en in gebruik worden genomen. De gehele regelaar wordt beschermd door een beschermkap. Snelkoppeling De LIV MaxiFlow is ook voorzien van een snelkoppeling (Quick Connector), verkrijgbaar in alle internationale (DIN/AFNOR) standaarden om een apparaat aan te sluiten zoals u normaal zou doen op het wandafnamepunt. Meer efficiëntie en minder kosten LIV is ontworpen om zorgverleners efficiënter te laten werken. De regelaar is geïntegreerd, zodat er geen technische handelingen nodig zijn en alle aandacht aan de patiëntenzorg kan worden besteed. De flow kan nauwkeurig worden ingesteld. Het grote flowbereik regelbaar in 12 flowinstellingen, betekent dat aan elke doseringsbehoefte van de patiënt nauwkeurig kan worden voldaan. Met LIV werkt u kostenbesparend, omdat er geen aparte regelaars meer nodig zijn. Onderhoud hoeft niet meer uitgevoerd te worden door de zorginstelling en u bent niet verantwoordelijk voor een defecte regelaar. Bovendien zijn er minder hervullingen nodig waardoor uw voorraadbeheer minder kritisch wordt. Met de goed afleesbare actieve inhoudsmeter weet u onmiddellijk hoeveel zuurstof er nog in de cilinder zit. Allround service Onze medewerkers helpen u graag bij uw wensen of vragen, de verwerking van uw opdrachten en de coördinatie van uw diensten. Linde Gas Therapeutics maakt gebruik van een database om u te helpen met het bijhouden van wat er is geleverd. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen om uw voorraad te beheren, indien dit nodig is. Bij overschakeling naar LIV verzorgen wij een instructie voor uw personeel. Our strength, your advantage Linde Gas Therapeutics staat borg voor de levering van hoog gekwalificeerde therapie oplossingen. Onze producten en de daaraan gekoppelde dienstverlening voldoen aan alle internationale vereisten voor medische en farmaceutische apparatuur. Vandaag de dag zijn wij een gezond, wereldwijd gezondheidszorgbedrijf met gekwalificeerde kennis en totaaloplossingen met betrekking tot medicinale gassen. Bezoek ook: (0806/1000) Linde Gas Therapeutics Benelux B.V. De Keten 7 Tunnelweg 7 NL-5600 AH Eindhoven B-2845 Niel Nederland België Tel Tel Fax Fax
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks