Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI GİDEN ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

Category:

Arts & Architecture

Publish on:

Views: 223 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI GİDEN ÖĞRENCİ BAŞVURULARI Sıra No Tercih edilen üniversite Ad Soyad Fakülte Bölüm Sınıf Tercih edilen dönem Transkript Notu Transkript
Transcript
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI GİDEN ÖĞRENCİ BAŞVURULARI Sıra No Tercih edilen üniversite Ad Soyad Fakülte Bölüm Sınıf Tercih edilen dönem Transkript Notu Transkript notu 100'lük Karşılıkları Yabancı Dil Sınav Sonucu Genel ortalama Asil/Yedek 1 1-Kyonggi University (Güney ) 2-South China Business College 2 (Çin) Kyonggi University-Güney Öznur Kurusıkı Selin Güneysu 2 Güz 2,98 82, ,15 ASİL 2 Bahar 2,57 78, ,1 ASİL 3 Kyonggi University-Güney Latife Merve Telli Endüstri 2 Bahar 2,53 77, ,9 ASİL 4 Kyonggi University-Güney Sena Özköse 5 Kyonggi University Sami Batu (Güney ) Rogala Endüstri 2 Bahar 2,67 79, ,1 ASİL 3 2,59 78,4 #DEĞER! yabancı dil belgesi uygun değil 6 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Hilal Güvenç Sosyoloji 2 Güz 3,28 85, ,15 ASİL 7 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Merve Arslan Sosyoloji 2 2,97 82, ,6 Yabancı dil 8 1-Kırgızistan-Türkiye Southern Federal University (Rusya) 9 1-Kırgızistan-Türkiye Southern Federal University (Rusya) Mücahit Yalçın Mustafa Kantar 2 Güz 3,18 84, ,15 ASİL 2 Güz 2,71 79, ,3 Yabancı dil 10 1-Kırgızistan-Türkiye International Balkan University (Makedonya) Berza Yiğit 2 Güz 2,8 80, ,25 Yabancı dil 11 1-Kırgızistan-Türkiye International Balkan University (Makedonya) Elif Suna 2 Güz 2,38 75, ,35 Yabancı dil 12 Universiti Malaysia Pahang (Malezya) 13 University of Tetova- Makedonya 14 Universidade Federal de Viçosa (Brezilya) 15 1-Tomsk State University of Cont. Systems and Rad.- Rusya 2-Southern Federal University-Rusya 3- National University of Life Oğuzhan Karaman Fen Bilimleri Özlenen Miraç Kaymak Okan Biçim Esma İbiş ve İmalat 2 Güz 3,79 94, ,375 ASİL Kamu Yönetimi 2 Güz 2,9 81, ,75 ASİL Bilgisayar 2 Güz 2,98 82, ,15 ASİL 3 Bahar 2,68 79, ,65 ASİL 16 1-International University 2-National University of 3-Universiti Putra Malaysia (Malezya) Ertuğrul Köse İktisat 1 Bahar 3,09 83, ,2 ASİL 17 1-International Balkan University-Makedonya 2- Oş Devlet Üniversitesi- Kırgızistan Seher Candemir 3 2,25 73, ,375 Transkript notu 18 1-International University 2-Makedonya Ünal Özkaya Sosyal Bilimler Maliye Teorisi 1 Güz 3,5 87, ,25 Yabancı dil 19 St. Kliment Ohridski University of Bitola (Makedonya) 20 St. Kliment Ohridski University of Bitola (Makedonya) 21 1-Ukrain National University of Life and Environmental Sciences- Ukrayna 2-International University of Sarajevo- Bosna Hersek Rabia Şenkuzu Ayça Nur Durdu Selahattin Kucak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Ticaret Ticaret 2 Bahar 2,3 74, ,75 ASİL 3 Bahar 3, ASİL 3 Güz 3,17 84, ,6 ASİL 22 1-National University of 2-International University 3-Universidad de Colima (Meksika) Ahmet Fatih Ak Fen Bilimleri 1 Güz 3,4 86, ,25 ASİL 23 National University of Life Berkay Yiğit 2 Güz 3,02 82, ,35 ASİL 24 1-National University of Ahmet Şanlıtürk 3 Güz 3,13 83, ,4 ASİL 25 National University of Life Nilüfer Şen 3 Güz 3,08 83, ,15 ASİL 26 1-National University of 2-Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 3- Universidade Federal de Viçosa-Brezilya 4- Universidad de Colima- Meksika İsmail Tolga Dengiz 2 Bahar 3,24 84, ,45 Yabancı dil 27 National University of Life Perihan Şakiroğlu 3 2,62 78, ,35 Yabancı dil *Yabancı dil İngilizce sınavından 50 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılmıştır. **Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması şartını sağlayanlar değerlendirilmiştir. ***Değerlendirme ve sıralama transkript notunun %50'si ve dil puanının %50'sinin ortalaması baz alınarak yapılmıştır. ****Ukrain National University of Life and Environmental Sciences-Ukrayna bölümleri için mevcut 2 olan kontenjanımızın artırılması için karşı Üniversite ile görüşülmüş tüm öğrenciler yedek olmaksızın ASİL olarak sıralanmıştır. Listede oluşan sıralama sonuçları bir ön seçim olup, nihai sonuçlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Üniversitemize gönderildiğinde ayrıca bir duyuru ile yeniden ilan edilecektir.
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks