Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

MasterClass. MasterClass HRM Academy. Opleiding: *(Equine Assisted Development) INFORMATIE BROCHURE

Category:

Environment

Publish on:

Views: 13 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
MasterClass 2015 INFORMATIE BROCHURE HRM Academy * Opleiding: *(Equine Assisted Development) 2015 HRM Academy KvK BTW nr B01 IBAN: NL78INGB BIC: INGBNL2A MasterClass
Transcript
MasterClass 2015 INFORMATIE BROCHURE HRM Academy * Opleiding: *(Equine Assisted Development) 2015 HRM Academy KvK BTW nr B01 IBAN: NL78INGB BIC: INGBNL2A MasterClass MasterClass HRM Academy INHOUDSOPGAVE In deze informatiebrochure vindt u de volgende onderwerpen: - Inhoudsopgave pagina 1 - Algemene Informatie, doel van de opleiding, doelgroep - Aantal deelnemers, opleidingsdata, locaties, pagina 2 - Kosten, betalingswijze, korting, aanmelden-annuleren pagina 3 - Vervolg (opleiding), contact, inschrijving pagina 4 Module 1.0 Look, Listen & Learn pagina 5 Module 2.0 Horse Resources pagina 6 Module 3.0 Personal Quest pagina 7 Module 4.0 Prepare and be Aware pagina 8 Module 5.0 Power of the herd pagina 9 Module 6.0 Plan of Action pagina 10 Module 7.0 Trial and Error pagina 11 Module 8.0 Go and Show pagina 11 Module D Evaluation pagina 11 Algemene voorwaarden Pagina Pagina 1 9 DAAGSE OPLEIDING TOT EAD COACH ALGEMENE INFORMATIE Doel van de opleiding: Opleiding in de methodiek van het inzetten van paarden in (aanvulling op) ontwikkelprogramma s voor individuen, teams en groepen. *(Aanvullende als trainer-coach te worden ingezet op trainingen en workshops van de HRM Group). Doelgroep: Trainers, Coaches, Consultants en zelfstandige die willen zich richten op de ontwikkeling van individuen, teams en groepen met behulp van paarden. Opleidingseisen: Minimaal HBO werk/denk niveau. Ervaring in het begeleiden en sturen van individuen en/of teams en groepen is een must. Ervaring met paarden d.m.v. rijden en/of Natural Horsemanship. Goede communicatieve vaardigheden, zelfkennis, zelfreflectie, de intentie om tijdens de opleiding jezelf open te stellen in de groep en de groep te steunen, en te investeren een positief resultaat d.m.v. huiswerkopdrachten en een Persoonlijk Ontwikkelplan waardoor je geleerde gaat verankeren in je eigen werkwijze en persoonlijke groei. Aantal deelnemers: Minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers. Opleidingsdagen en Locaties:: MasterClass opleidingsdagen en locaties van 2015 staan online bij Kosten: Korting: 1) *Bij uw officiële (schriftelijke) aanmelding vóór het inschrijftermijn, ontvangt u 155,00 korting op het totaalbedrag en betaald u 2.765,00 (inclusief BTW is 3.345,65) (inschrijftermijn eindigt twee weken vóór aanvang van de opleiding, (met uitzondering van een officiële aanmelding of op de introductiedag zelf d.d.30 augustus). 2) Korting introducé: Als u een andere cursist aanbrengt ontvangt u beide een korting van 100,00 Pagina 2 Kosten na het inschrijftermijn zijn * 2.915,00 Het bedrag is inclusief trainingsmaterialen, locatiekosten, lunch, drankjes, versnaperingen en fotomateriaal. Het bedrag is exclusief 21% btw. (Het bedrag inclusief 21% btw is: 3.527,15) Betalingswijze: Betaling (termijn) geschiedt vooraf, uiterlijk 2 weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag, hiervoor ontvangt na officiële bevestiging en een factuur. Eventuele afwijkingen m.b.t. de betalingen kunnen worden besproken en in overleg worden aangepast. Betaling geschiedt door het te storten bedrag over te maken. (ING nr o.v.v. MasterClass t.n.v. Gies Consultancy u ontvangt hiervoor een factuur. Particulieren krijgen een korting i.v.m. de afdracht voor btw. Hierover kunt u contact opnemen met ons kantoor en vragen naar Larissa Gies. Betaling in termijnen: Het is mogelijk om deze opleiding in termijnen te betalen. Hiervoor brengen wij een éénmalige toeslag van 50,00 in rekening. (administratiekosten) Wist u dat deze opleidingskosten (deels) aftrekbaar zijn voor de belasting? U kunt hier meer over terugvinden op : Aanmelden en annuleren: U kunt zich aanmelden voor de MasterClass via het online inschrijfformulier van de HRM Academy of door het bijgesloten inschrijfformulier ingevuld en ondertekend retour te mailen, faxen of posten. Certificaat: Aan het einde van de opleiding ontvangt u van de HRM Academy het Certificaat EAD COACH (level 1.) Met dit certificaat heeft u voldoende kennis en kunde op het gebied van coaching en training met behulp van paarden. Extra s: - U kunt worden ingezet in de trainingen en coaching van De HRM Group. - U ontvangt automatisch een lidmaatschap van de Branchevereniging van de HRM Group. Bij deze branchevereniging zitten opgeleide EAD Coaches van de HRM Academy aangesloten en werken nauw samen aan: trainingen voor grote opdrachten, intervisie, vervolg opleidingen, verdiepingsdagen, workshops, nieuws updates, tips en events en bijeenkomsten en andere begeleiding m.b.t. het werken in deze branche. Kortom; vermenigvuldigen door te delen! Pagina 3 Vervolg opleiding: De cursist kan na level 1 de vervolgopleiding level 2. EAD Advanced COACH en level 3. ËAD Executive COACH volgen. Dit zijn vervolg modules waaraan u naar eigen behoefte kunt deelnemen. Wilt u meer informatie over de HRM Academy en de Masterclasses 1, 2, en 3, neem dan contact op met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij staan u graag te woord. Hartelijke groet, HRM Academy : Larissa Gies Oprichter Manager HRM Academy Kantoor: +31 (0) Mbl: + 31 (0) Pagina 4 PROGRAMMA Module 1.0 Look, Listen & Learn De Ontmoeting van de kudde (kennismaking team MC) Kudde observeren (ongedomesticeerd) 1.2 Veldtraining Individuele analyse van: - Kudde gedrag - Evaluatie Gezamenlijke analyse van: - Aangeboren gedrag - Aangeleerd gedrag - Abnormaal gedrag - Evaluatie 1.3 Theorie - Lichaamstaal - Rolverdeling (Alfa Merrie, Hengst, en andere rollen) - Vertrouwen (leiderschap) - Communicatie (cirkels) - Veiligheid - Stellingen en discussie 1.4 Theorie Map Vragen veldtraining observatie Stellingen Paardengedrag observatie dag Sociale organisatie in de kudde Reuk-smaak-geluid bij paarden Abnormaal gedrag bij paarden Leiderschap en volgen bij paarden Pagina 5 Module 2.0 Horse Resources Praktijk oefeningen - De Ontmoeting / Kudde observeren (gedomesticeerd) - Observatievragen - Samenwerking binnen de kudde - Paard & Mens - Veiligheid - Leiderschap - Authenticiteit 2.1 Theorie & Praktijk oefening: - Communicatie (cirkels) - Comfort Zone paarden - Veiligheid deelnemers en paard - Angst deelnemers en paard - Screenen van paarden (cirkels theorie toepassen) Theorie Map: Model comfortzones Cirkels bij paarden Model en uitleg 360 HRM feedback Pagina 6 3.0 Personal Quest Feedback - Feedback (360 ) Geven- ontvangen- beoordelen en het effect van feedback - Feedback van mede-cursisten (zelfreflectie) - Top/Tip 3.1 POP De PaardenCoach PaardenTrainer - Wie is een trainer/coach m.b.v. paarden - Je persoonlijke stijl van trainen en coachen - Algemene coaching technieken en vaardigheden - Individuele coaching - Coaching van teams - Coaching en lastige situaties - Opbouw coachgesprek - Hanteren van technieken - Introductie van verschillende stromingen - Provocatief coachen - Faciliteren - Counseling - SMART Methode voor je POP 3.2 De Ontmoeting (eerste deelnemers) - Kernkwaliteiten voor een succesvol trainer - Persoonlijke kernkwaliteiten - Competentielijst (POP) Huiswerkopdracht: Eigencompetentielijst invullen. Theorie Map: Authenticiteit Competentielijst Competenties Trainer/Coach HRM Academy SMART Theorie Kernkwadranten (ook voor POP) Pagina 7 Module 4.0 Prepare and be Aware Uitleg Praktijkopdracht eindexamen (ontvangen dag 3) Verder uitwerken Persoonlijk Ontwikkel Plan (vragenlijst ontvangen dag 3) Praktijkdag en Casuïstiek - Uitvoering van de team opdrachten module Oefeningen in trainingen - Gebruik Materialen - Trainingsfaciliteiten - Kosten training/workshop - Screenen van paarden (cirkels theorie toepassen) - Feedback van mede-cursisten (zelfreflectie) 4.1 Intervisie - Intervisie-sessie organiseren 4.2 Praktijk (ontmoeting deelnemer) Werkvormen oefenen met paarden en deelnemers (ring plaatsen, paard uit stal halen en screenen, uitleg veiligheid feedback, tip/top, metagesprek etc.) Paarden gedrag omschrijven Theorie Map: Intervisie Pagina 8 Module 5.0 The Power of the Herd Teamontwikkeling - Tuckman Methode - Rollen binnen de groep (kuddegedrag) - Terugkijken, vooruitkijken (evolueren) - POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan als PaardenCoach) - Diverse trainingsmodellen Mensenkennis/personal coaching trainee - Johari venster - Fases binnen en teams (Model Tuckman ) - Het verschil tussen een groep en een team - Omgaan met weerstand Opdracht met buddy: bedenk een (individuele) opdracht bedenk een (tweetal) opdracht bedenk een (groeps) opdracht bedenk een (team) opdracht Uitvoering van 1-2 oefeningen opdracht. Teamoefening: Van Groep naar Team Huiswerk dag 6: Elevator Pitch Theorie Map: Maturity fase Tuckman Omgaan met weerstand Veranderen doe je samen Teamontwikkeling QuickScan Johari Venster Elevator Pitch Pagina 9 Module 6.0 Plan of Action Kwaliteiten naast trainen/coachen Competenties ontwikkelen Netwerken HRM Group/Platform 6.0 Eind Opdracht Stel een Workshop of Training samen met je Buddy - Eigen leads - Maatwerk - SMART - Helicopterview - Opdracht evaluatie - Referenties 6.1 Sales - Genereren van afspraken - Wat is Maatwerk - Klanten benaderen - Doelstelling opdrachtgevers of deelnemers - Elevator Pitch 6.2 Onderneming - Visie/Missie onderneming - Corporate Id. - Website en Social Media - Marketing & PR - Presentatie materiaal 6.3 Casuïstiek Verkoop van jouw Workshop of Training aan een klant SMART maken van afspraak/offerte/factuur/training/etc. Theorie Map: Marketing en PR van eigen onderneming Offerte maken Verkoop gesprek Pagina 10 Module 7.0 Trial and error Oefensessie ochtend of middag op locatie van trainees. Module 8.0 Go and Show Tijdens deze inofficiële Praktijkdag geef je samen met een mede trainee (buddy) zelfstandig een *betaalde workshop, waarin je het geleerde toepast in de praktijk. Je krijgt feedback op de volgende aspecten: Voorbereidingen en (Co)organisatie Functioneren als trainer/coach - Kennismaking en introductie - Afstemmen op de groep - Programma - Ontvangst - Programma uitleg - Formuleren van doelstelling van de dag - Veiligheid - Paardenkennis - Inzicht in het proces - Feedback geven aan deelnemers - Afsluiten - Vervolg mogelijkheden/ borging Evaluatie buddyteam a.h.v. examenworkshop. Module D Evaluation Supervisie - Eindbeoordeling van opdracht, POP en werkmap. - Persoonlijk gesprek met conclusie en advies Reflectie Terugblikken in teamverband Foto s MasterClass Certificering Uitreiking certificaten met feestelijk tintje Presentje en een Team foto met alle nieuwe EAD Coaches van jouw MasterClass Pagina 11 Algemene Voorwaarden Artikel 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. cursist : degene die aan het onderwijs, de training of de opleiding waarvoor opdracht is gegeven, deelneemt. b. opdrachtgever : degene (cursist of organisatie) aan wie HRM Academy een inschrijving voor een open opleiding of training schriftelijk bevestigt of, ingeval van een opleiding, degene met wie een daartoe strekkende opdracht wordt ondertekend. Ingeval de opdrachtgever een cursist is die in dienst is van een werkgever, en deze werkgever het inschrijvingsformulier mede heeft ondertekend, is en blijft de werkgever, naast de opdrachtgever, hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan HRM Academy. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever eindigt niet als gevolg van het eindigen van de dienstbetrekking tussen de opdrachtgever en de werkgever. Artikel 2: Inschrijving en verstrekken van opdracht. 1. De inschrijving voor een open opleiding of training vindt uitsluitend plaats door middel van een door HRM Academy verstrekt (digitaal) formulier en geldt voor het volledige studieprogramma. 2. Inschrijvingen worden geacht te zijn aanvaard door de HRM Academy nadat deze zulks schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd. Genoemde bevestiging geldt als bewijs van inschrijving en brengt de overeenkomst tussen de HRM Academy en de opdrachtgever tot stand. 3. Annulering van een inschrijving of overeenkomst door de opdrachtgever voordat de opleiding of training is begonnen, kan uitsluitend schriftelijk, gericht aan de HRM Academy. Het moment van ontvangst van het schrijven door de HRM Academy geldt als het moment van annulering. Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding is de opdrachtgever 10% van het cursusgeld verschuldigd, met een minimum van 50,-. Bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de open opleiding is de opdrachtgever 25% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de opleiding is de opdrachtgever 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de open opleiding is de opdrachtgever het volledige cursusgeld verschuldigd. 4. De overeenkomst tot het uitvoeren van de opleiding komt tot stand doordat zowel de HRM Academy als de opdrachtgever een daartoe door de HRM Academy opgestelde opdrachtbevestiging heeft ondertekend. 5. De HRM Academy behoudt het recht om met minder dan 4 aanmeldingen de opleiding te annuleren. Annulering van een opleiding voordat de uitvoering van het programma is begonnen, geschiedt door middel van een (digitaal) schrijven en telefonisch contact. Pagina 12 6. Na aanvang van de opleiding is annulering niet meer mogelijk. Door het niet bijwonen van bijeenkomsten, opleidingsdagen dan wel het niet deelnemen aan een opleiding, vervalt de financiële verplichting ten opzichte van de HRM Academy niet. Artikel 3: De cursist verplicht zich tot het registreren van zijn/haar correcte en volledige naam op het inschrijf/registratieformulier. De HRM Academy geeft het certificaat uit op basis van de naam vermeld op het inschrijf/registratieformulier. Artikel 4: Tussentijdse beëindiging of doorschuiven. 1. Restitutie van een gedeelte van het cursusgeld vindt alleen plaats bij opleidingen, en alleen dan wanneer een tussentijdse beëindiging van de opleiding het gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit. In geval van een dergelijke tussentijdse beëindiging kan de HRM Academy een bewijs verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins, bij gebreke van verstrekking daarvan wordt de overeenkomst geacht niet te zijn beëindigd. Ingeval de cursist zonder opgaaf van redenen en zonder tussentijdse beëindiging niet meer deelneemt aan de opleiding, zal de opdrachtgever verplicht blijven tot betaling van het totale bedrag van het cursusgeld. Artikel 5: Betalingsvoorwaarden, kosten, betalingswijze, Korting, betaling in termijnen. 5.1.Betaling geschiedt vooraf, uiterlijk 2 weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag of op de vervaldatum die op de factuur wordt vermeld Indien niet tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever, zonder nadere aankondiging, vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand. Indien de invordering ter incasso moet worden overgedragen aan derden, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de opdrachtgever De gekozen wijze van betaling dient op het inschrijf/registratieformulier van te worden aangegeven en kan na inschrijving alleen nog in overleg met de HRM Academy worden gewijzigd Vanaf het moment dat het formulier van inschrijving/registratie geheel ingevuld en mede ondertekend door de werkgever waar de opdrachtgever werkzaam is, is ontvangen door HRM Academy, wordt en blijft de werkgever, naast de opdrachtgever, hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan de HRM Academy, inclusief het cursusgeld voor de cursist. 5.5 De kosten voor deze opleiding zijn: * 2.765,00 ( 3.345,65 inclusief 21% btw). Het bedrag is inclusief map met trainingsmateriaal, aanvullende theoretische modulen, locatiekosten, gebruik paarden, lunch, drankjes, versnaperingen en fotomateriaal (voor persoonlijk gebruik). Pagina 13 5.6 Kosten na het inschrijftermijn zijn * 2.915,00 (inclusief 21% btw is: 3.527,15) 5.7 Betalingswijze: Betaling geschiedt vooraf, uiterlijk 2 weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag door het te storten bedrag over te maken naar ING nr o.v.v. MasterClass t.n.v. Gies Consultancy 5.8 Korting introducé: Als u een andere cursist aanbrengt (uiterlijk twee maanden voor aanvang van de opleiding) ontvangt u beide een korting van 100, Betaling in termijnen: Het is mogelijk om deze opleiding in twee termijnen te betalen. Hiervoor brengen wij een toeslag van 50,00 in rekening. 1e termijn 50% van het totaal bedrag. Het eerste termijnbedrag dient uiterlijk betaald twee weken vóór de eerste opleidingsdag. 2e termijn 50 % van het totaal bedrag. Het tweede termijnbedrag dient uiterlijk betaald te zijn vóór de vierde opleidingsdag. Afwijkingen in het betalingsschema van opleidingen zijn uitsluitend mogelijk indien deze schriftelijk zijn vastgelegd op het inschrijfformulier door L.R. Gies. Artikel 6: Auteursrecht op studiemateriaal. Alle rechten, inclusief het auteursrecht, op de door de HRM Academy verschafte en samengestelde leermiddelen blijven van de HRM Academy. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de HRM Academy. Artikel 7: Toepasselijkheid voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van HRM Academy (onderdeel van Gies Consultancy) Door inschrijving aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden en maakt de opdrachtgever tevens kenbaar de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen opdrachtgever en HRM Academy. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk. Artikel 8: Uitval van trainer/docent. 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal de HRM Academy indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. 2. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal de HRM Academy de cursist zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. Pagina 14 3. De HRM Academy zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen. 4. In geval van ziekte en/of verhindering van een trainer/docent heeft de opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding, ook niet als de HRM Academy als gevolg van overmacht of anderszins enig voordeel mocht hebben. 5. Extra kosten voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een trainer/docent liggen bij de HRM Academy 6. Uitval van de trainer/docent is geen reden voor kosteloze annulering. In dit geval blijft artikel 2 onverminderd van toepassing. Artikel 9: Op de met de HRM Academy afgesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Amsterdam is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit de overeenkomst of deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden treden in werking met ingang van het cursusjaar en zijn van toepassing zo lang zij niet schriftelijk zijn vervangen HRM Academy KvK BTW nr B01 IBAN: NL78INGB BIC: INGBNL2A Pagina 15
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks