Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

McAfee Gizlilik Bildirimi

Category:

Sheet Music

Publish on:

Views: 15 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
McAfee Gizlilik Bildirimi Geçerlilik Tarihi: 4 Nisan 2017 İşbu Bildirim; topladığımız, kullandığımız ve paylaştığımız veriler ve topladığımız kişisel verileri saygı çerçevesinde kullanma konusundaki taahhüdümüz
Transcript
McAfee Gizlilik Bildirimi Geçerlilik Tarihi: 4 Nisan 2017 İşbu Bildirim; topladığımız, kullandığımız ve paylaştığımız veriler ve topladığımız kişisel verileri saygı çerçevesinde kullanma konusundaki taahhüdümüz hakkında bilgi verir. McAfee Gizlilik Bildirimi McAfee, LLC ve iş ilişkisine sahip olduğunuz bağlı kuruluşlarımızda biz ( McAfee, biz, bize ) gizlilik, güvenlik ve çevrimiçi güvenlik konusunda çok dikkatliyiz, tüm bunlar temel misyonumuzun önemli bir parçasıdır: ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kullanıcılarını ( siz , sizin ) hırsızlık, bozulma ve çevrimiçi bilgilerine ve etkinliklerine yetkisiz erişim risklerinden korumak için. İşbu Gizlilik Bildirimi ( Bildirim ), kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımız, kullandığımız ve paylaştığımız hakkında sizi bilgilendirmek için tasarlanmıştır. İşbu Gizlilik Bildirimi web sitelerimiz, ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve web tabanlı uygulamalarımız (toplu olarak Hizmetler ) aracılığıyla bireylerden edindiğimiz kişisel bilgiler için geçerlidir. Ayrıca geniş mobil uygulamalar ( Uygulamalar ) dizimiz gibi ürünlerimizin ve hizmetlerimizin bazıları ayrı bir gizlilik bildirimine tabidir. Örneğin, Mobil Uygulama Gizliliği Beyanımız gibi belirli bir ürün ya da hizmet için ayrı bir gizlilik bildirimi geçerliyse bunu, web sitemizde ( Sitemiz ) yayınlarız. Hizmetlerimize erişim sağladığınızda ya da bunları kullandığınızda işbu Bildirim'i okuduğunuzu ve içeriğini anladığınızı kabul etmiş olursunuz. Hizmetlerimizi kullanmanız ve gizliliğe ilişkin herhangi bir anlaşmazlık, işbu Bildirim'e ve Lisans Sözleşmemize (hasarlara ilişkin geçerli tüm sınırlamalar ve anlaşmazlıkların çözümü dahil) tabidir. McAfee büyüdükçe, işimiz değiştikçe işbu Bildirim'i veya bireysel ürünler için belirlediğimiz diğer gizlilik bildirimlerini, bu değişiklikleri yansıtmanın uygun olduğunu düşündüğümüz her zaman güncelleyebiliriz. Değişikliklerin önemli olması durumunda bunları öncesinde burada yayınlarız ve değişikliklerin sizi kişisel olarak etkileme olasılığı olması durumunda ayrıca doğrudan sizinle de iletişime geçmeyi deneriz (e-posta adresinizin olması durumunda e-posta aracılığıyla). Zaman zaman geri gelip kontrol etmeniz ve işbu Bildirim'in en güncel versiyonunu incelediğinizden emin olmanız önemlidir. Bilgileri ve Verileri Neden Toplarız? İşimizi yönetmek adına birçok farklı bilgiye güveniriz. Bazı durumlarda bu bilgiler, belirli bir kişiyi tanımlamak için kullanılabilecek, farklı şekilde Kişisel Bilgiler olarak adlandırılan verileri içerebilir. İşbu Bildirim'de topladığımız Kişisel Bilgilerin nasıl kullanılabileceğine ve bunların neden önemli olduğuna ilişkin birden fazla örnek sağlayacağız. Örneğin, bir müşteri ürünlerimizden birini satın aldığında adını, e- posta adresini ve ödeme bilgilerini işlemi tamamlamak için toplamamız gerekir. Kişisel Bilgileri toplama nedenlerimizden bazıları şunlardır: Uygulamalarımız ve işbu Site dahil ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sağlamak ve bunları zaman içinde iyileştirmek; Ürünleri ve hizmetleri indirmenizi ve satın almanızı sağlamak; İlginizi çekebilecek ürünleri veya hizmetleri size tanıtmak dahil olmak üzere sizinle olan ilişkimizi kişiselleştirmek ve yönetmek ya da müşteri desteği sağlamak; Sorguları veya olayları soruşturmak, yönetmek ve bunlara yanıt vermek; Emniyet yetkilileri ve düzenleyiciler ile birlikte çalışmak, bu kişilere yanıt vermek ve Güvenlik tehditleri ve güvenlik açıkları gibi işimiz ile ilgili konuları araştırmak. Ne Tür Kişisel Bilgiler Toplarız? Aşağıdakiler, toplanabilecek Kişisel Bilgi türü örnekleridir. Toplanan belirli türdeki bilgiler, kullanılan Hizmetlere bağlı olacaktır: İletişim bilgileri (ad, e-posta adresi, posta adresi ve telefon numarası); Ödeme bilgileri (ödeme kartı numaraları, fatura adresi ve banka hesap bilgileri dahil); McAfee satın alma veya ürün/hizmet kullanım geçmişi; Hesap oturum açma kimlik bilgileri; Konumunuz; İlgi alanlarınız; Demografik bilgiler; Fotoğraflar, resimler, video ve ilgili hash değerleri veya Parmak izi ya da ses kayıtları gibi biyometrik veriler. Yukarıdakilere ek olarak kullanıcının Hizmetlerimiz ile etkileşimlerini ya da bunları kullanımına ( Kullanım Verileri ) ilişkin diğer bilgileri de toplayabiliriz. Tıklama verileri ve ortalama kullanım istatistikleri gibi bu Kullanım Verilerinin çoğu genel olarak kişisel tanımlama bilgileri değildir. Diğer yandan bu Kullanım Verilerinin bazıları ister tek başına isterse de Kişisel Bilgileriniz ile birleştirildiğinde ya da bağlantılandığında kimliğinizin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Bu durumlarda birleştirilmiş verileri, Kişisel Bilgiler olarak kabul ederiz. Birçok durumda Kullanım Verileri, çerezler gibi sistemler veya teknolojiler tarafından otomatik olarak toplanır (aşağıdaki Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler hakkındaki diğer bilgilere bakın). Aşağıdakiler, web tarayıcınızdan McAfee tarafından toplanmış olabilecek ya da ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile etkileşimlerinizle ilişkili olabilecek Kullanım Verileri türünün örnekleridir: Bilgisayarlarınız, cihazlarınız, uygulamalarınız ve ağlarınız ile ilişkili ayrıntılar (IP adresi, tarayıcı özellikleri, cihaz kimliği, işletim sistemi ve dil tercihleri dahil); Web sitelerimizdeki etkinlikler ve ürünlerimiz ile hizmetlerimizin kullanım şablonları (URL atıfları, web sitesi ziyaretlerinin tarihleri ve saatleri, tıklama verileri dahil); İnternet, Uygulama veya ağ kullanımı hakkındaki ayrıntılar (ziyaret ettiğiniz web sitelerinin URL'leri ya da etki alanı adları, ağınıza erişim sağlamayı deneyen uygulamalar hakkındaki bilgiler veya trafik verileri dahil); Olası kötü amaçlı yazılım veya spam gibi dosyalar ve iletişimlerle ilgili veriler (bunlar arasında bilgisayar dosyaları, e-postalar ve ekler, e-posta adresleri, meta veriler ve trafik verileri veya bu bilgilerin herhangi bir kısmı yahut hash leri sayılabilir; hash dosyası, matematiksel bir algoritmayla sayısal bir diziye çevrilmiş dosyadır). Bilgileri Nasıl Toplarız? Bilgileri, Hizmetleri kullanımınız aracılığıyla otomatik olarak, bazı durumlarda da üçüncü taraflardan toplamanın yanı sıra doğrudan sizden de toplarız. Bize Verdiğiniz Bilgiler: Tipik olarak doğrudan sizden topladığımız bilgiler iletişim bilgileriniz, ödeme veya fatura verileriniz ve başlattığınız müşteri hizmetleri taleplerinin içeriği gibi ilişki bilgileri, ürünlerimize ilişkin gönderdiğiniz değerlendirmeler ya da anketlerin yanıtlarıdır. Çoğu durumda bizimle ne kadar bilgi paylaşabileceğinize siz karar verirsiniz, ancak bir satın alma işlemini tamamlamak üzere gerekli olan ödeme bilgileri gibi gerekli bilgilerin paylaşılmaması belirli etkinlikleri gerçekleştirme yetinizi sınırlayabilir. Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler: Site ve Hizmetlerimizi kullandığınızda ya da bunlarla etkileşimde bulunduğunuzda Kullanım Verileri ve tarayıcınız ya da mobil cihazınızdan otomatik olarak toplanan diğer bilgiler gibi etkinliğiniz tarafından oluşturulan bilgileri alıp saklarız. Bu bilgiler IP adresinizi; tarayıcı türünüz ve sürümünüzü; tercih edilen dili; IP adresi veya cihazınızda GPS, kablosuz ya da Bluetooth teknolojisini kullanan coğrafi konumu; işletim sistemini ve bilgisayar platformunu; satın alma geçmişini; tarih ve saat dahil olmak üzere Sitemize, Sitemiz aracılığıyla ve Sitemizden olmak üzere tam Tekbiçimli Kaynak Konumlayıcı (URL) tıklamayı; görüntülediğiniz veya araştırdığınız ürünleri ve ziyaret ettiğiniz Sitemizin alanlarını içerebilir. Ayrıca ziyaret saatinizin uzunluğunu ve ziyaret, satın alma ya da Hizmet kullanımı sayınızı kaydedebilirsiniz. Gelecekteki ziyaretlerinizin takibini tutmaya yardımcı olmak üzere size bir ya da daha fazla benzersiz tanımlayıcı atayabiliriz. Çoğu durumda bu bilgiler, çeşitli takip teknolojileri tarafından oluşturulur. Takip teknolojileri çerezleri , flash LSO'ları , web sinyallerini ya da web hatalarını ve açık GIF'leri içerebilir. Çerezleri ve diğer takip teknolojilerini nasıl kullandığımıza ilişkin bilgileri buradan okuyabilirsiniz ve ayrıca kullanımlarını sınırlamak adına yapabileceğiniz seçimleri de öğrenebilirsiniz. Çerezler ve kullandığımız benzeri diğer teknolojiler hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerez Bildirimimize bakın. Diğer Kaynaklardan Bilgiler: Diğer kaynaklardan hakkınızda herhangi bir bilgi almamız durumunda bunu hakkınızda halihazırda sahip olduğumuz bilgilere ekleyebiliriz. Örneğin, bir yayının abonelerinin listesini almamız ve sizin ürünlerimizin bir kullanıcısı ve ayrıca bir abone olduğunuza dikkat etmemiz durumunda bu bilgileri birleştirebiliriz. Diğer kaynaklardan alabileceğimiz bilgilerin örnekleri; kayıtlarımızı düzeltmek için kullandığımız güncellenmiş teslimat veya ödeme bilgilerini, satın alma ya da geri alma bilgilerini, müşteri desteği veya kayıt bilgilerini, sayfa görünümünü, iş ortaklarının arama terimi ve arama sonucu bilgilerini ve dolandırıcılığı önlemeye ve tespit etmeye yardımcı olmak adına kullandığımız kredi ya da kimlik bilgilerini içerir. Kişisel Bilgileri Nasıl Kullanırız? Bir cihazı açtığınız, bir ağa bağlandığınız veya bir dosyayı açtığınız her seferde korsanlardan, kötü amaçlı yazılımlardan, casus yazılımlardan, verilerinize ve sistemlerinize yetkisiz erişim sağlayan diğer unsurlardan kaynaklanan önemli bir riskle karşı karşıya kalırsınız. McAfee'ninkiler gibi güvenlik ürünleri ve hizmetleri, sizleri bu risklerden korumaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Güvenlik ve Tehdit Tespiti. Kişisel Bilgilerdahil verileri toplayıp işleyerek McAfee, tehditleri öngörmeye ve sizi, cihazlarınızı ve bilgilerinizi daha iyi korumaya yardımcı olabilir. Örneğin, McAfee şunlar için bilgilerinizi kullanabilir: Tehditleri, güvenlik açıklarını, şüpheli etkinliği ve saldırıları izole etmek ve tanımlamak için cihaz(lar)ınızdan/cihaz(lar)ınıza gönderilen verileri analiz etmek; Erişimin verilmesi gerekip gerekmediği konusunda size tavsiyede bulunması adına bir cihazın ya da dosyanın itibarına erişmek; Pazar ve tüketici araştırma ve trend analizi dahil olmak üzere tehdit istihbarat ağlarına katılmak ve araştırma ve analiz gerçekleştirmek ve Yeni tehditlere müdahale etmek adına ürünler ve hizmetler edinmek. İş Kullanımları. Ayrıca Kişisel Bilgileri aşağıdakiler dahil olmak üzere diğer iş amaçlarıyla da kullanabiliriz: Tercihleri özelleştirmek için kullanıcıların McAfee ürünlerini ve hizmetlerini kullanırken sergilediği davranışları analiz etmek; McAfee hesapları oluşturmak ve bunları yönetmek; Ödemeleri tahsil etmek ve işleme almak ve işlemleri tamamlamak; Müşteri desteği sunmak, abonelikleri yönetmek ve taleplere, sorulara ve yorumlara yanıt vermek; Özel olaylar, programlar, anketler, yarışmalar, çekilişler ve diğer teklif ve promosyonlar hakkında iletişim kurmak ve bunlara katılımı yönetmek; Bloglarımızda ve diğer iletişim kanallarımızda gönderi yapma imkânı sağlamak; Web sitelerimizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve reklamlarımızı özelleştirmek, iyileştirmek ve bunlara ilişkin ölçüm yapmak; Yeni ürünler, hizmetler ve web siteleri geliştirmek ve bunları analiz etmek; Muhasebe, denetleme, faturalandırma, mutabakat ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek; Olası veya gerçek iddiaları, yükümlülükleri, yasaklanan davranışı ve suç faaliyetini önlemek, tespit etmek, soruşturmak, yanıtlamak ve bunlara karşı koruma sağlamak; Yürürlükteki yasal gerekliliklere, anlaşmalara ve politikalara uymak ve bunları uygulamak ve İşbu Bildirim'e uygun olarak diğer etkinlikleri gerçekleştirmek. Hizmetlerin Parçası Olarak İşleme. Ayrıca Hizmetlerimizin tamamlayıcı parçası olarak da belirli bilgileri işleriz. Ürün veya hizmetlerimizden birini yüklediyseniz ya da kullanıyorsanız yazılım, aşağıdakiler gibi belirli güvenlik ve gizlilik görevlerini gerçekleştirmek için bilgisayar sisteminizin veya aygıt ortamınızın arka planında çalışır: SPAM koruması; Virüs koruması; İzinsiz girişlerin tespiti, önlenmesi ve bunlara karşı koruma; Tehdit önleme ve tahmin etme; Ağ savunması; Veri şifreleme; Mobil cihaz şifreleme ve Yedekleme ve kurtarma işlemleri. Ürün Güncelleme ve Raporlama. Ürün ve hizmetlerimiz, güncellemeleri ve raporları sağlamak için belirli verileri de işleyebilir. Bu güncelleme işlevleri, hizmetlerle ilgili dosyaların yenilenmesi veya modernleştirilmesi gerekip gerekmediğini görmek için sisteminizi denetleyebilir. Örneğin, ürün ve hizmetler McAfee ye rapor dosyaları iletebilir. Bu dosyalar denetlenen, şüpheli, virüs bulaşmış veya istenmeyen dosya ya da e-posta sayısı, virüs sayısı, algılanan bulaşmaların tarihi ve hash değerleri ve hatalı negatif/hatalı pozitif sayısı gibi bilgiler içerir. Bu raporların amacı, belirli bulaşmaların sıklığını veya tehditlerin yaygınlığını analiz etmektir. McAfee ayrıca bu bilgileri, ürünün gerçek kullanımını esas alarak ürünü kullanıcı tercihleri doğrultusunda uyarlamak için kullanır. Ücretsiz Ürünleri ve Hizmetleri Destekleme Sürekli olarak müşterilerimize çeşitli ücretsiz ürünler sunarız. Bu ürünleri ücretsiz olarak sürdürmek için tarafımızdan ya da iş ortaklarımız tarafından yapılan reklamlara dayalı olarak ilgi alanları desteklemek üzere ziyaret ettiğiniz web siteleri hakkındaki bilgiler gibi ürünlerimizin bazıları aracılığıyla toplanan bilgileri kullanabiliriz. Bunu, sizi kişisel olarak tanımlamayan tarayıcınız ve web tarama etkinliğiniz hakkındaki bilgileri üçüncü taraflarla paylaşarak yaparız. Bu şirketlerin, sizi tanımlamak için kendilerine sağladığımız bilgileri kullanma izinleri yoktur ve sağladığımız bilgileri yalnızca size verdiğimiz gizlilik taahhütlerimiz gereğince kullanmaları gerekir. Verileri bu yolla kullanan ürünlerimiz ayrıca, bu paylaşımı iptal etmenizi sağlayan yerleşik özellikler de içerir. Kişisel Bilgileri Ne Zaman Paylaşırız? Gizliliğin önemine saygı gösteririz. İşbu gizlilik politikasında sağlanan dışında Kişisel Bilgilerinizi satmayız, bunları rızanızı almadıkça veya bunu yasalar gereği yapmamız gerekmedikçe kendi pazarlama kullanımları için bağlı olmayan üçüncü taraflarla paylaşmayız. Genel olarak Kişisel Bilgiler dahil olmak üzere topladığımız bilgileri müşterilerimize Hizmetler ya da iletişimler sağlamamızı kolaylaştırmak (örn. adımıza işlemler gerçekleştiren hizmet sağlayıcılarına), işimizi yürütmek, Hizmetlerimizin reklamını yapmak veya Geliştirmek, işimizdeki değişiklikleri ya da aktarımları kolaylaştırmak için yasalara uygun olarak ve sizin rızanız ile ifşa edebiliriz. Kişisel Bilgileri aşağıdaki yollarla paylaşabiliriz: İşbu Bildirim de açıklanan amaçlar doğrultusunda McAfee şirketler ailesinin mevcut ve gelecekteki üyeleri; örneğin, (i) hizmetler ve içerik (örneğin; kayıt, satış ve müşteri desteği) sağlamak; (ii) yasa dışı faaliyetlerin ve politikalarımızın ihlal edilmesinin tespit edilmesine ve önlenmesine yardımcı olmak ve (iii) ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve iletişimlerimiz hakkındaki kararlarımıza yön vermek için; Söz konusu bilgileri paylaşmak için seçtiğiniz ya da kullanıcı içeriğini (örn. yorumlar ve değerlendirmeler, sosyal medya iletileri, fotoğraflar veya oluşturduğunuz grupların konumları) yayınladığınız belirli Hizmetlerin tamamlayıcı olduğu diğer kullanıcılar; Bizim için hizmetler gerçekleştiren yetkili hizmet sağlayıcıları (bulut hizmetleri, veri depolama, satış, pazarlama, soruşturmalar, ödeme işlemleri, müşteri desteği ve fatura toplama dahil). Hizmet sağlayıcılarımızla iletişimlerimiz, Kişisel Bilgileri kullanımınızı sınırlamayı ve en az işbu Gizlilik Bildirimi hükümleri kadar sıkı olan gizlilik ve güvenlik standartlarına uymayı kabul etme taahhüdünü içerir. Örneğin McAfee web sitesindeki bir bağlantı aracılığıyla Kişisel Bilgileri doğrudan üçüncü bir tarafa sağlamanız durumunda işlemin, tipik olarak standartlarına (McAfee'ninkilerle aynı olmayabilir) dayalı olduğunu unutmayın; Fiziksel, mali veya başka türlü zarar, hasar yahut kaybı önlemek için (dolandırıcılık ya da kredi riskine karşı koruma sağlamak dahil) ifşanın gerekli ve uygun olduğuna inanmamız durumunda. Hukuk, devlet ya da yargı yetkilileri için, bu yetkililer tarafından belirtildiği veya gerektirildiği şekilde ya da bir mahkeme çağrısına yanıt olarak veya şüphelenilen yasa dışı bir faaliyeti soruşturmak gibi yasal bir faaliyetle ilgili olarak (yasa dışı faaliyetler için hizmetlerimizi kullanan kişileri tanımlamak dahil). İyi niyetle yasa dışı olduklarına inandığımız faaliyetleri emniyet yetkililerine rapor etme hakkını saklı tutuyoruz. Bir satınalma, birleşme, varlık satışı ya da iş varlıklarının parçası olarak Kişisel Bilgilerin aktarıldığı veya paylaşıldığı varlıklarımızın ya da işlevlerimizin neredeyse tümünü içeren benzeri bir başka iş aktarımı ile bağlantılı olarak veya bunlara ilişkin görüşmeler sırasında (söz konusu tarafın ilgili Kişisel Bilgileri işbu Bildirim'e uygun bir tutumla kullanmayı kabul etmesi durumunda). Ürünlerimiz ya da ilginizi çekebilecek diğer ürünler hakkında pazarlama ve reklam içeriği sağlamak adına üçüncü taraf reklam ağları, sosyal medya iş ortakları ve benzeri sağlayıcılar ile isimsiz bilgiler paylaşmanın yanı sıra Kullanım Verilerinizi de paylaşabiliriz. Üçüncü taraf reklamcılar ile ilişkimize ilişkin daha ayrıntılı bir yazı, Üçüncü Taraf Reklamlar başlığı altında aşağıda verilmiştir. Yalnızca rızanızı aldıktan sonra diğerleri ile. İzin verilen ya da yukarıda açıklanan dışında Kişisel Bilgileri paylaşmak istersek size böylesi bir paylaşımı iptal etme seçeneğini sağlarız ve söz konusu bilgiyi paylaşmamız konusunda biri bilgilendirmeyi seçebilirsiniz. California Gizlilik Haklarınız - Shine the Light Yasası McAfee, Kişisel bilgilerinizi sizin izniniz olmadan bağlı olmayan üçüncü taraflarla, bu tarafların kendi pazarlama amaçları doğrultusunda kullanmaları için paylaşmaz. Üçüncü Taraf Reklamlar Reklamlar McAfee için ücretsiz ürünlerimizin ve hizmetlerimizin birçoğunu desteklemenin bir yoludur ve ayrıca sizleri ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz ürünler veya hizmetler konusunda bilgilendirmek için de bir yol sağlar. Sitemizde olduğunuzda ya da Uygulamalar gibi diğer ürünlerimizden bazılarını kullanırken size reklamlar göstermesi ya da sunması için üçüncü taraf reklam şirketleri ile sözleşmelerimiz vardır. Bu üçüncü taraf reklamcılar, bu gerçekleştiğinde Kullanım Verilerini otomatik olarak alabilir. Ayrıca reklamlarının etkisini ölçmek ve reklamların içeriğini kişiselleştirmek üzere bilgisayarınıza çerezler indirebilirler ya da JavaScript ve web sinyalleri (ayrıca 1x1 gifler veya açık gifler olarak da bilinir) gibi diğer teknolojileri de kullanabilirler. Bunu yapmak, reklam ağının bir reklam gönderdiği her seferde bilgisayarınızı ya da cihazınızı algılamasını mümkün kılar. Bu yolla bilgisayarınızı ya da tarayıcınızı kullanan kişilerin reklamlarını nerede gördükleri hakkında bilgi derleyebilir ve hangi reklamlara tıklandığını belirleyebilirler. Üçüncü Taraf Reklamcılar ayrıca baktığınız veya Web Sitelerimizde etkileşimde bulunduğunuz içeriklerine ilişkin takiplerine dayalı olarak diğer web sitelerinde de size reklamlar sunabilirler. İşbu Bildirim'de açıklanan dışında üçüncü taraf reklamcılara e-posta adresiniz, telefon numaranız ya da adresiniz gibi iletişim bilgilerinizi sizin rızanız olmadan vermeyiz. McAfee'nin çerezler gibi takip teknolojilerini nasıl kullandığı ve bu tür teknolojileri ve reklamları nasıl iptal edebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi almak için Çerez Bildirimimize bakın. İşbu Bildirim, reklamcılarımızın hiçbirinin çerezleri veya diğer takip teknolojilerini kullanımını kapsamaz. Uygulamalarımıza konumunuza erişim izni verdiyseniz mobil reklamcılık iş ortaklarımız reklamları size yönlendirmek üzere konumunuzu kullanabilirler. Bu yönlendirmeyi devre dışı bırakmak üzere cihazınızdaki konum özelliklerini kullanabilirsiniz. Takip Etme İfşaları: Sitemiz, Takip Etme sinyallerine yanıt vermez. Ancak yukarıda bahsedildiği gibi belirli takip uygulamalarını devre dışı bırakabilirsiniz (örn. çerezleri devre dışı bırakarak). Takip Etme sinyalleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın. Hangi Güvenlik Önlemlerine Sahibiz? Topladığımız ve işlediğimiz Kişisel Bilgileri korumak için yönetimsel, organizasyonel, teknik ve fiziksel koruyucular kullanırız. Güvenlik
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks