Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

MINERGIE zdvižně -posuvné dveře CP155-LS

Category:

Fan Fiction

Publish on:

Views: 6 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
To je čistá architektura: MINERGIE zdvižně -posuvné dveře CP155-LS Od čistého hliníku k čistému MINERGIE Zdvižně-posuvné dveře CP155-LS jsou čisté skrz naskrz Čistý znamená ryzí, jasný
Transcript
To je čistá architektura: MINERGIE zdvižně -posuvné dveře CP155-LS Od čistého hliníku k čistému MINERGIE Zdvižně-posuvné dveře CP155-LS jsou čisté skrz naskrz Čistý znamená ryzí, jasný a cílevědomý. Jedním z nejdůležitějších cílů je technologický náskok, Reynaers Aluminium se svou inovativní a architektonicky udržitelnou nabídkou ho pro Vás zajistil. Proto můžeme o CP155-LS tvrdit je to první systém MINERGIE hliníkových zdvižněposuvných dveří . Čistá architektura (architecpur) je více než jen slovo, je to slib s konstruktivními vylepšeními použitými v každém detailu. Architekti a klient. Čistá vášeň Vášeň, optimální rovnováha mezi energeticky účinnými inovacemi a vysokou architektonickou kvalitou, nám dává znovu a znovu nové technologické cíle. Tak jako u CP155- LS, zdvižně-posuvných dveří, bez kterých se neobejde žádná stavba a které jsou ideální pro nové stavby i rekonstrukce. Zdvižně-posuvné dveře CP155-LS vhodné pro MINERGIE-P maximální otevřené prvky vynikající provozní vlastnosti možné skleněné rohy pro novostavby i renovace: nejsou nutné žádné stavební přípravy Zdvižně-posvné dveře CP155-LS vysoká možnost transparentnosti pro prosvětlené prostory Čistá Minergie (minergiepur) zima a hluk venku, teplo a komfort uvnitř V každé budově je obálka základním bodem pro dosažení co nejnižší energetické spotřeby. Průsvitné stavební díly jako zdvižně-posuvné dveře, mají zásadní význam, protože mají významný podíl na celkové potřebě tepla. Proto je u zdvižně-posuvných dveří, stejně jako u oken, velmi důležité zabezpečení jakosti. Zdvižně-posuvné dveře CP155-LS chrání před tepelnými ztrátami v zimě a masivním přehříváním v létě. S nízkým U w ( 1.0 W/m 2 K při U g od 0,7 W/m 2 K) garantují certifikované zdvižně-posuvné dveře MINERGIE kromě vysokých tepelných úspor energie i komfort. CP155-LS odpovídají nejpřísnějším technologických požadavků na tepelnou izolaci, těsnost a zvukový útlum. Hliníková čistota - vysoce kvalitní hliníkový systém pro moderní architekturu Hliník je označován jako zelený kov . Označení získal pro extrémní odolnost a dobrou recyklovatelnost bez ztráty kvality. Tato pozoruhodná odolnost a udržitelnost umožnili objevit hliník pro bezkonkurenční použití v oboru, pro silnější, lehčí, odolnější a ekologičtější významné alternativy. Hliník nekoroduje, co více může udělat uživatel pro bezpečnost. čistá Minergie hliníková čistota CP155-LS bezbariérové průchody mohou spojit interiér budovy s okolím designpur čistý design - individualita vyznává barvu Světlo je designový prvek. A CP155-LS jde s tímto prvkem obzvláště konstruktivně ruku v ruce - vysoká možnost transparentnosti pro prosvětlené prostory, protože střední část je velmi štíhlá. A další výhoda, která hovoří pro optimální prostup světla, je konstrukce jako vnitřní pokračující prostor.potom zaručuje maximální otevření prvku. Pro rozdílné stavební použití a barevné představy stavebníků a architektů nabízí REYNAERS ALUMI- NIUM více jak 400 kvalitních metalických a eloxovaných odstínů, lesklé a matné barvy a nátěry - také duální barvy. komfor tpur CP155-LS: příklady otvíravých variant Zdvižně-posuvní dveře jsou silné také ve flexibilitě designu fasády. Nabízíme Vám velký výběr možných otvíravých variant. Rádi Vám nabídneme i speciálními typy provedení. čistý komfort - přesvědčivé provozní vlastnosti Vysoká kvalita, pevná systémová konstrukce může mít ruční nebo elektrický pohon. Oprava pohonů je bezproblémově možná. Je zaručena bezproblémová a pohodlná manipulace a posun otvíravých prvků. Spolu s nerezovými táhly je posun snadný a nehlučný. CP155-LS nabízí možnost zasklení do tloušťky 52 mm. Nová je také širší možnost druhu zasklení, pro lepená a zvukově-izolační skla. Byla dosažena také vyšší odolnost vůči hnanému dešti a větru stejně jako pro tepelnou izolaci a zvukový útlum používá Reynaers Aluminium nejnovější technologie.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks