Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana

Category:

Lifestyle

Publish on:

Views: 9 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
BIULETYN INFORMACYJNY ŻYWEGO RÓŻAŃCA SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze NR 11 (118) LISTOPAD listopada 2016 r. Króluj nam Chryste Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana Jezu
Transcript
BIULETYN INFORMACYJNY ŻYWEGO RÓŻAŃCA SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze NR 11 (118) LISTOPAD listopada 2016 r. Króluj nam Chryste Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: przyjdź Królestwo Twoje , wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość. Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła. Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków Amen. PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY OGÓLNA Aby kraje, które przyjmują wielką liczbę uchodźców i uciekinierów, były wspierane w swoim wysiłku solidarności. Byłem głodny, a daliście Mi jeść ( ), byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie (Mt 25, 35). Słowa Jezusa o tym, że będziemy sądzeni z miłości, są bardzo konkretną wskazówką postępowania wobec potrzebujących. Dziś świat zrobił się na tyle mały, że problemy jednego kraju stają się problemami wszystkich. Dlatego ważna jest solidarność w wysiłkach wobec uchodźców, szczególnie z tymi krajami, w których wielu szuka schronienia. ks. Szymon Mucha - Różaniec nr 11/2016 EWANGELIZACYJNA Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali w służbie wspólnoty, nie ulegając pokusie zniechęcenia. Spraw, Panie, aby mi się chciało, tak jak mi się nie chce. Ta trochę żartobliwa modlitwa pokazuje, czym jest pokusa zniechęcenia, obejmująca coraz więcej ludzi niewytrzymujących tempa życia. Widać to też w naszym duszpasterskim działaniu. Dlatego ważna jest współpraca i wzajemne wspieranie się kapłanów i świeckich w działaniu na rzecz wspólnoty (parafii) i wspólna modlitwa o zapał i gorliwość w głoszeniu Ewangelii. ks. Szymon Mucha - Różaniec nr 11/2016 INTENCJA KRUCJATY RÓŻAŃCOWEJ za OJCZYZNĘ Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. INTENCJE PARAFIALNE Módlmy się: o dar nieba dla zmarłych kapłanów z naszej diecezji - w sposób szczególny dla śp. ks. Biskupa Adama ŚMIGIELSKIEGO, naszego pierwszego Ordynariusza oraz dla śp. ks. kan. Stanisława WYGANOWSKIEGO, który posługiwał w naszym Sanktuarium; o łaskę wiecznej szczęśliwości dla zmarłych członków z naszej wspólnoty Żywego Różańca : Zofii WIŚNIEWSKIEJ, Anieli PACEK, Władysławy MUSIALIK, Otylii WOŹNICZKO, Heleny TKACZYK, Anieli LOTKO, Heleny STAWOWSKIEJ, Marianny SIKORA, Ludwiki TABAKA, Czesławy KOSTUR, Stefani CISOWSKIEJ, Łucji KARWAT, Bronisława SZAFRAŃCA, Longiny STĘPIEŃ, Janiny SARWA, Henryki BULDAŃCZYK, Zofii JEDYNAK, Zofii GRZYBOWSKIEJ, Cecylii ŚMIESZALSKIEJ, Joanny WOŹNIAK, Władysławy RODAK, Marii GNATKIEWICZ, Alfredy ZĘBALA, Jana GILA, Janiny CHMIEL, Stanisławy DUDEK, Barbary GÓRSKIEJ, Janiny IZDEBSKIEJ, Teodozji CZELUŚNIAK, Teresy WITKO, Anieli STOLARCZYK, Marii LEŚNIAK, Zofii WĄSIEL, Janiny WOLSKIEJ, Wiesławy BONDASIEWICZ, Marii GIL, Ludwiki WTOREK, Wiesławy AUGUSTYNIAK, Zofii BIL, Janiny TOMALSKIEJ, Pelagii ŁAZARSKIEJ, Zofii CHUDECKIEJ; za dusze w czyśćcu cierpiące; o wieczny pokój i zbawienie dla poległych w obronie niepodległości naszej Ojczyzny; o łaskę zbawienia wiecznego dla naszych najbliższych - zmarłych rodziców, współmałżonków, rodzeństwa, dzieci i wszystkich krewnych; za prześladowanych chrześcijan i za nękanych różnymi konfliktami zbrojnymi; o Boże wspomożenie, zdrowie i siły dla Ojca Świętego Franciszka na czas trudu kierowania Kościołem o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Fatimskiej, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla ks. kan. Stanisława Łypa z racji Imienin; o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski oraz opiekę Jasnogórskiej Pani dla diecezjalnych moderatorów Żywego Różańca przeżywających w listopadzie rekolekcje na Jasnej Górze, w sposób szczególny w modlitwie polecajmy ks. kan. Andrzeja Stasiaka moderatora Żywego Różańca w naszej Diecezji; o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Sióstr Loretanek; o dalszy rozwój Żywego Różańca w Polsce, a zwłaszcza w naszej Parafii; o rychłą beatyfikację sługi Bożej Pauliny Marii Jaricot; o ulgę w cierpieniu, siłę w dźwiganiu krzyża, dar nadziei i cierpliwość w znoszeniu trudów choroby oraz łaskę zdrowia dla wszystkich chorych członków wspólnoty Żywego Różańca; za samotnych, bezdomnych, bezrobotnych oraz będących w jakiejkolwiek potrzebie o nieustanną opiekę i wspomożenie Matki Bożej Fatimskiej; za ludzi zniewolonych nałogami, aby Bóg obdarzył ich niezbędną mocą do tego by mogli oprzeć się pokusom nałogu i zniszczyć w sobie złe skłonności; o nawrócenie grzeszników oraz o rychły triumf Niepokalanego Serca Maryi; o łaskę powrotu do zdrowia dla Anny oraz o nawrócenie dla wnuków i prawnuków; o pomyślny przebieg leczenia, a w sposób szczególny o łaskę powrotu do zdrowia dla Marianny Bieńdziszewskiej; o pomyślny przebieg operacji usunięcia guza tarczycy oraz o łaskę poprawy zdrowia dla Aleksandry; o pomyślny i skuteczny przebieg dalszego leczenia dla Urszuli; o Bożą opiekę i łaskę zdrowia dla Elżbiety; o uregulowanie ciśnienia i arytmii serca oraz o pomyślny przebieg operacji nogi dla Barbary Starczewskiej; o łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej Fatimskiej oraz wyjście z depresji dla Ewuni; o Bożą opiekę i łaskę zdrowia dla córki Agnieszki; o pomyślny przebieg dalszego leczenia dla Michała; o pomyślny przebieg dalszego leczenia i łaskę powrotu do zdrowia dla Marysi; o pomyślny przebieg dalszego leczenia chemioterapią i powrót do zdrowia dla Albina; o pomyślny przebieg dalszego leczenia trudnej choroby i łaskę zdrowia dla Beaty; o Boże wspomożenie w rozwiązaniu bardzo ciężkich problemów dla pewnej Rodziny; o Boże wspomożenie, zdrowie oraz siły fizyczne, a zwłaszcza duchowe w trudnych chwilach dla Marty; o łaskę pojednania z Bogiem, ulgę w cierpieniu oraz powrót do zdrowia dla Jana; dziękczynnie za udaną operację i szczęśliwy powrót Konradka do zdrowia; o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Fatimskiej, zdrowie oraz potrzebne łaski dla Janiny i Bogusława; o Boże wspomożenie, zdrowie oraz siły fizyczne, a zwłaszcza duchowe w codziennym borykaniu się z chorobą córki dla Katarzyny; o łaskę nawrócenia i wyjście z trudnej choroby dla pewnej osoby; o Bożą opiekę i pomoc w rozwiązaniu trudnych problemów, w sposób szczególny o łaskę zdrowia dla Krystyny Jedlewskiej; o łaskę skruchy serc i łaskę nawrócenia dla synów Piotra i Marka; o Boża pomoc i pomyślne rozwiązanie problemów firmy; o znalezienie pracy dla Doroty; o łaskę zdrowia i pomyślny przebieg ciąży dla Sandry oraz dla Patrycji; o łaskę upragnionego potomstwa dla Agaty i Jakuba, Agnieszki i Michała, Sylwii i Tomasza, Beaty i Marka oraz dla Magdy i Łukasza; o wieczną szczęśliwość w królestwie zbawionych dla śp. Zofii Chudeckiej z Róży św. Moniki oraz o łaskę pocieszenia w żałobie dla Rodziny; o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Władysławy Niedbalec, mamy Ireny Górak z Róży św. Franciszka; o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Marcina Kowalskiego wnuka Ferdynandy Nowak z Róży Świętej Rodziny i pocieszenie w żałobie dla Rodziny; o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Kazimierza Modlińskiego; o wysłuchanie wszystkich intencji osób, które prosiły nas o modlitwę. L i s t o p a d, Tyle w nim modlitwy, Tyle tęsknoty za zmarłymi, Odwiedzamy cmentarze, Pochylamy się nad grobami bliskich. Zapalamy świece. I pytamy. Przede wszystkim pytamy: Dlaczego odeszli? Dlaczego ich już nie ma pośród nas? Może byłoby jednak lepiej postawić sobie inne pytanie. Właśnie sobie, a nie zmarłym. Dlaczego to my zostaliśmy? Co zrobić z tym czasem, który mamy jeszcze do dyspozycji? Bardzo głęboko o sensie naszego życia na ziemi napisała Simone Weil, jedna z największych myślicielek religijnych XX w.: Bóg czeka cierpliwie, ażebym wreszcie zgodziła się Go kochać. Bóg czeka jak żebrak, który stoi w milczeniu i bez ruchu przed kimś, kto może da mu kawałek chleba. Czas jest tym czekaniem. Czas to czekanie Boga, który żebrze o naszą miłość. A więc życie ma sens, gdy kochamy. Czas to czekanie na miłość. I może dlatego jeszcze zostaliśmy, bo za mało w nas i w naszym życiu miłości... Może Bóg czeka wciąż, abyśmy go pokochali... Może również ludzie czekają na nieotrzymane jeszcze okruchy naszej dobroci i miłości... Może właśnie dlatego... A czasu mamy coraz mniej, niestety coraz mniej. I ten nasz czas może zatrzymać się w każdej chwili. Może by warto przeżyć go jak najpiękniej, jak najpełniej, nie marnując ani jednego dnia, ani jednej godziny. L i s t o p a d, Tyle w nim modlitwy, Tyle tęsknoty za zmarłymi. Za tymi, którzy odeszli. My jeszcze zostaliśmy. Jeszcze. Ale czy wiemy po co?... ks. Paweł Potoczny 5. listopada swoje IMIENINY oraz URODZINY obchodzi Elżbieta Jędruś - zelatorka Róży Świętej Rodziny. Msza św. w intencji Solenizantki będzie sprawowana w dniu 6. listopada o godz. 7,30. Solenizantce składamy w imieniu nas wszystkich najlepsze życzenia zdrowia, obfitości Bożego błogosławieństwa i potrzebnych łask oraz opieki Matki Bożej Fatimskiej na każdy dzień. 11. listopada NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. W taki dzień nie zapomnijmy o modlitwie za Polskę, oraz o wywieszeniu biało-czerwonej flagi! Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W naszym Sanktuarium Msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona będzie 11. listopada o godz. 18, a o godz. 17,00 w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu rozważany będzie Różaniec za Ojczyznę. 13. listopada swoje IMIENINY obchodzi ks. kan. Stanisław Łyp, parafialny moderator naszej wspólnoty Żywego Różańca, a zarazem proboszcz i kustosz naszego Sanktuarium. O godz. 7,30 zostanie odprawiona Msza św., na której w intencji Solenizanta modlić się będziemy o Boże błogosławieństwo, potrzebne dary Ducha Świętego i opiekę Najświętszej Maryi, Matki Kapłanów. Solenizantowi przez pośrednictwo świętego Patrona, życzymy Bożej mocy, sił i zdrowia do dalszej posługi dla dobra naszej Wspólnoty, ku pożytkowi Ludu Bożego całej Parafii oraz ku własnemu uświęceniu. 15. listopada (wtorek) włączmy się w APEL JASNOGÓRSKI w Telewizji Trwam. W tym czasie na Jasnej Górze odbywać się będą rekolekcje dla diecezjalnych moderatorów Żywego Różańca. Otoczmy ich wszystkich naszą modlitwą różańcową, a zwłaszcza ks. kan. Andrzeja Stasiaka, kustosza Sanktuarium Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, który jest moderatorem Żywego Różańca w naszej sosnowieckiej diecezji. 19. listopada w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach będzie miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Jej kulminacyjnym punktem będzie liturgia Mszy św. o godz. 12. Przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie zostanie proklamowany Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Oto jego tekst: Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród. Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie. Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste! W naszych sercach Króluj nam Chryste! W naszych rodzinach Króluj nam Chryste! W naszych parafiach Króluj nam Chryste! W naszych szkołach i uczelniach Króluj nam Chryste! W środkach społecznej komunikacji Króluj nam Chryste! W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku Króluj nam Chryste! W naszych miastach i wioskach Króluj nam Chryste! W całym Narodzie i Państwie Polskim Króluj nam Chryste! Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste: Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca Chryste nasz Królu, dziękujemy! Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami Chryste nasz Królu, dziękujemy! Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach Chryste nasz Królu, dziękujemy! Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale Chryste nasz Królu, dziękujemy! Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości Chryste nasz Królu, dziękujemy! Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa: Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę Chryste nasz Królu, przyrzekamy! Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień Chryste nasz Królu, przyrzekamy! Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci Chryste nasz Królu, przyrzekamy! Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie Chryste nasz Królu, przyrzekamy! Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw Chryste nasz Królu, przyrzekamy! Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi. Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem. W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu. Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego. Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy. Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. * * * Zaproszenie do czynnego udziału w wydarzeniu i dziele intronizacji fragment listu pasterskiego Episkopatu Polski W trakcie rozeznawania dążeń tzw. ruchów intronizacyjnych i w ramach wymiany myśli z ich przedstawicielami okazało się, że wspólny ich cel jest zbieżny z dążeniem wielu wspólnot i stowarzyszeń Kościoła w Polsce, m.in. środowiska oazowego i charyzmatycznego. Jest też u podstaw spotkań młodzieży w Lednicy. Oznacza to, że od wielu lat dojrzewa w naszym Kościele myśl i pragnienie, aby uznać Chrystusa Panem i Zbawicielem, uznać Go Królem i poddać się Jego Prawu. Dlatego bez obaw i z ufnością wobec Ducha Świętego, który przemawia wspólnym głosem ludu Bożego, zwracamy się do wszystkich wiernych z prośbą o zaangażowanie się w realizację tego dzieła. U jego podstaw jest proklamacja Jubileuszowego Aktu. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zapraszamy Was wszystkich, także wiernych ze środowisk polonijnych na całym świecie. Szczególne zaproszenie kierujemy do członków ruchów, wspólnot i stowarzyszeń kościelnych oraz do polskiej młodzieży. Zapraszamy zwłaszcza Was, którzy pielgrzymujecie na Lednickie Pola, którzy braliście udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie i którzy z różnych powodów zostaliście w domu. Zostawcie kanapę i ruszcie w drogę, zabierając z sobą cały entuzjazm wiary. Bądźcie otwarci na prośby i sugestie Waszych duszpasterzy. Potrzebujemy w Łagiewnikach młodych siewców nadziei. Realizacja dzieła intronizacji, czyli wywyższenia Jezusa w naszym życiu osobistym, rodzinnym, kościelnym i narodowym, nie będzie bowiem czymś łatwym i dlatego wydarzenie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia musi być jak mocne uderzenie w dzwon, byśmy się obudzili i z radością podjęli trudne zadanie, przekonani o jego nieodzowności. Uroczystość rozpocznie się 19 listopada br., o godz Jej kulminacyjnym punktem będzie liturgia Mszy św. o godz Jubileuszowy Akt będzie proklamowany przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. Ci z nas, którzy nie wybiorą się do Łagiewnik, będą mogli śledzić to ważne wydarzenie w mediach. Natomiast w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, we wszystkich świątyniach Kościoła katolickiego w Polsce, każdy będzie mógł osobiście i razem z domownikami, we wspólnocie zgromadzenia liturgicznego, dokonać aktu przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Oczywiście owocność naszego włączenia się w Jubileuszowy Akt będzie zależała od wcześniejszego przygotowania swego wnętrza i zaangażowania, od obudzenia naszej wiary. Dlatego trzeba, byśmy wszyscy od zaraz podjęli trud duchowego przygotowania. Nie można bowiem sprowadzić Jubileuszowego Aktu tylko do wypowiedzenia formuły słownej. Trzeba treść Aktu poznać, w sercu rozważyć i przyjąć. By zaś dobrze zaowocował w naszym życiu, należy zadbać o stan łaski uświęcającej, a więc o serce czyste, pojednane z Bogiem i z bliźnimi. Konieczny jest wysiłek ożywienia osobistej więzi z Jezusem, by mógł działać i zaprowadzać Swe Królestwo w poszczególnych wymiarach naszego życia. Stąd też, pierwszym nakazem chwili jest modlitwa do Ducha Świętego, ponieważ bez Jego pomocy nikt nie jest w stanie wyznać, iż Panem jest Jezus. Już dzisiaj bardzo prosimy, aby proklamację Jubileuszowego Aktu poprzedziła nowenna, odmawiana w naszych świątyniach, klasztorach i seminariach. Odmawiajmy również w naszych domach Modlitwę do Jezusa, naszego Króla i Pana, którą dołączamy do tego listu. ( na 2 str. Biuletynu ) Na czas przygotowań do
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks