Please download to get full document.

View again

of 35
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

MÜHENDİSLİK İNŞAAT PROJE DAN. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Şirket Tanıtım Dosyası

Category:

Marketing

Publish on:

Views: 73 | Pages: 35

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Şirket Tanıtım Dosyası 2017 HAMA Mühendislik İnşaat Proje Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2012 yılında kurulmuş Ankara merkezli arge tabanlı bir mühendislik firmasıdır. Kuruluşunda T.C. Bilim,
Transcript
Şirket Tanıtım Dosyası 2017 HAMA Mühendislik İnşaat Proje Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2012 yılında kurulmuş Ankara merkezli arge tabanlı bir mühendislik firmasıdır. Kuruluşunda T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve ODTÜ tarafından desteklenen iki adet arge projesini başarıyla tamamlayarak inovatif ürünlere dönüştürmeyi başarmış olan teknik ekibimiz, bu çalışmalar sonucu kazanmış olduğu deneyimi mühendislik projeleri üzerinde kullanmayı hedeflemektedir. Firmamız jeoteknik, jeoloji, jeofizik ve geoteknik alanlarında faaliyet göstermektedir. Hama Mühendislik Ltd. Şti. genç ve dinamik kadrosuyla bu sektörlerde önde gelen firmalardan olmayı ana hedefi olarak belirlemiştir. ŞİRKET MÜDÜRÜ TEKNİK İŞLER SAHA ÇALIŞMALARI LABORATUVAR İDARİ İŞLER ARGE OFİS ÇALIŞMALARI SONDAJ GRUBU SAHA DENEYLERİ GRUBU JEOFİZİK GRUBU MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ JEOTEKNİK GRUBU GEOTEKNİK GRUBU JEOFİZİK GRUBU PROJE GRUBU MUHASEBE OFİS PERSONEL Hama Mühendislik Limited Şirketi; Ÿ 11 Jeoloji Mühendisi Ÿ2 Jeofizik Mühendisi Ÿ4 Sondör Ÿ3 İdari Personel Ÿ5 Saha Çalışanı olmak üzere 25 kişilik bir ekiple çalışmalarını sürdürmektedir MAKİNA-TEÇHİZAT Miktar Ekipman 2 Arazi Aracı 3 Binek Araç 1 Su Tankeri 3 Sondaj Makinası 2 Motopomp 1 Enjeksiyon Seti 3 Jeneratör 3 GPS 1 Pressiyometre Cihazı 1 İnklinometre 2 Sismik Ölçüm Cihazı 1 Mikrotremör Cihazı 1 Resistivite Cihazı LABORATUVAR ALT YAPISI Firmamız bünyesinde GEOLAB Laboratuvar Ltd. Şti. ünvanı ile çalışmalarına devam eden tam teşekküllü zemin, kaya ve agrega laboratuvarı bulunmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı olarak faaliyetlerine devam eden laboratuvarımızda tüm deneyler uzman personel tarafından yapılmaktadır. Deney kapsamları şu şekildedir; Zemin Deneyleri Elek Analizi Atterberg Limitleri Su İçeriği Tayini Serbest Basınç (Tek Eksenli) Deneyi Üç Eksenli Basınç Deneyi Direk Kesme Deneyi Konsolidasyon Deneyi Sabit Seviyeli Geçirgenlik Deneyi (Permeabilite) Düşen Seviyeli Geçirgenlik Deneyi (Permeabilite) Şişme Basıncı Deneyi Şişme Yüzdesi Deneyi Özgül Ağırlık Tayini Standart Proktor Modifiye Proktor İğne Deliği-Dağılma Hidrometre Deneyi Zeminlerde Sıvılaşma Oranının Belirlenmesi Agrega Deneyleri Kaya Deneyleri Ÿ Elek Analizi Ÿ Nokta Yükleme Deneyi Ÿ Atterberg Limitleri Ÿ Tek Eksenli Basınç Dayanımı Ÿ Birim Ağırlık Ÿ Üç Eksenli Basınç Dayanımı Ÿ Su Emme Ÿ Elastisite Modülü-Poisson Oranı Ÿ Los Angeles Ÿ Suda Dağılma (Slake Durability) Ÿ Don Deneyi Ÿ Don Sonu Basınç Deneyi Ÿ İzafi Kesafet Ÿ Özgül Ağırlık Ÿ Permabilite Ÿ Bağıl Yoğunluk+Su Emme Ÿ Yassılık Endeksi Ÿ Birim Ağırlık, Görünür Gerçek Ÿ Şekil Endeksi Porozite, Yoğunluk Derecesi Ÿ Los Angeles Ÿ Don Deneyi Ÿ Blok Numuneden Karot Alınması Ÿ Konkasörde Blok Numune Kırılması Ÿ Metilen Mavisi Ÿ Schmidt Çekici Ÿ Petrografik Analiz Ÿ Metilen Mavisi JEOFİZİK ÇALIŞMALAR & SAHA DENEYLERİ Jeofizik Çalışmalar Saha Deneyleri Ÿ Sismik Yansıma Ÿ Pressiyometre Deneyi Ÿ Sismik Kırılma Ÿ Statik Plaka Yükleme Deneyi Ÿ MASW Ÿ İnklinometre İmalat ve Ÿ REMI Ölçümleri Ÿ Kazık Süreklilik Deneyi (PIT) Ÿ Dolgu Sonrası Sıkışma Kontrolleri (Kum Konisi ve Nükleer Metod) Ÿ Mikrotremör Ÿ Elektrik Özdirenç-Rezistivite Ÿ Çok Kanallı Eletrik Tomografi ARGE FAALİYETLERİ Heyelan Risk Analizi, Takip ve Erken Uyarı Sistemi (T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Destekli) (2012) 2012 yılında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB tarafından desteklenen Heyelan Risk Analizi, Takip ve Erken Uyarı Sistemi adlı araştırma-geliştirme projemiz, fiber optik teknolojisini kullanarak heyelanlı bölgelerde erken uyarı veren bir sistem tasarımını kapsamaktadır. Fiber Optik Tabanlı Heyelan Kontrol Sistemi Bilimsel Uygulama Projesi ( ODTÜ ve AFAD Destekli ) ( 2014 Devam Ediyor)FAALİYETLERİ 2014 yılında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile kurduğumuz partnerlik sonucu Fiber Optik Tabanlı Heyelan Kontrol Sistemi Bilimsel Uygulama Projesi çalışmalarına başlanmıştır. TAMAMLANAN PROJELER TCDD Afyon-Banaz YHT Projesi Faz-1 (2016) Sondaj Çalışmaları ( 210 kuyu, 5800 metre) Saha Deneylerinin Yapılması Jeofizik Çalışmaların Yapılması Laboratuvar Deneylerinin Yapılması Sondaj Raporlarının Hazırlanması Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Marmara Ereğlisi Hektar Alanda İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması İşi (2016) Sondaj Çalışmaları ( 436 kuyu, 6585 metre) Saha Deneylerinin Yapılması Jeofizik Çalışmaların Yapılması Laboratuvar Deneylerinin Yapılması Mikrobölgeleme Raporlarının Hazırlanması ve Onaylatılması TCDD Kars Lojistik Merkezi ve Demiryolu Bağlantısı Uygulama Projeleri Yapım İşi ( ) Sondaj Çalışmaları ( 62 kuyu, 1520 metre) Saha Deneylerinin ve Jeofizik Çalışmaların Yapılması Laboratuvar Deneylerinin Yapılması Jeolojik-Jeoteknik ve Geoteknik Raporlarının Hazırlanması Malzeme Ocakları Etütleri ve Koridor Etütlerinin Yapılması Projelerin Hazırlanması ve Harita Çalışmaları Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Edirne 1000 Kişilik Spor Salonu Zemin Etüdü İşi (2016) Sondaj Çalışmaları ( 11 kuyu, 400 metre) Araştırma Çukurlarının Açılması (11 adet) Saha Deneylerinin Yapılması Laboratuvar Deneylerinin Yapılması Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması Hayrabolu Rüzgar Enerji Santrali 20 Adet Rüzgar Turbini ve Bağlı Binaları İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu ve Uygulamaya Esas Zemin Etüt Raporu Hazırlanması İşi (2016) Sondaj Çalışmaları ( 25 kuyu, 710 metre) Saha Deneylerinin Yapılması Jeofizik Çalışmaların Yapılması Laboratuvar Deneylerinin Yapılması İmara Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması Uygulamaya Esas Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması Tuzla Belediyesi Bayramoğlu Dolgu İmar Planına Esas JeolojikJeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması (2015) Deniz Sondaj Çalışmaları ( 4 kuyu, 125 metre) Saha Deneylerinin ve Jeofizik Çalışmaların Yapılması Laboratuvar Deneylerinin Yapılması Oşinografik ve Batimetrik Çalışmaların Yapılması Dolgu İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması TCK Cide-Özlüce-İnebolu Sahil yolu Km: Arası Heyelan İçin Ar-Ge Faaliyetleri Yapılması İşi (2015) Sondaj Çalışmaları ( 24 kuyu, 1170 metre) Saha Deneylerinin ve Jeofizik Çalışmaların Yapılması Laboratuvar Deneylerinin Yapılması Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması İnklinometre Kuyusu İmalatı ve Okumalarının Alınması Stabilite Analizleri TCK Hayrabolu Malkara İl Yolu Km: ve İzmit - Akmeşe İl Yolu Km: Meydana Gelen Heyelanlarda Sondaj Yapımı ve Geoteknik Rapor Hazırlanması Danışmanlık İşi (2015) Sondaj Çalışmaları ( 12 kuyu, 345 metre) Saha Deneylerinin ve Jeofizik Çalışmaların Yapılması Laboratuvar Deneylerinin Yapılması Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması İnklinometre Kuyusu İmalatı ve Okumalarının Alınması Stabilite Analizleri 5 Katlı Şirket Binası Zemin Etüdü İşi (2014) Sondaj Çalışmaları ( 4 kuyu, 90 metre) Saha Deneylerinin Yapılması Jeofizik Çalışmaların Yapılması Laboratuvar Deneylerinin Yapılması Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Alayunt-Balıkesir Hattı Yarma Şev Eğimlerinin Düzenlenmesi Etüt, Proje ve Mühendislik İşi (2014) Gözlemsel Jeolojik Etüt Raporlarının Hazırlanması Şev Stabilite Analizleri Heyelan Tasarımları TCDD Ankara-Kayseri Demiryolu Hattında Kurulan GSM-R Kulelerinin Zemin Etütleri Yapılması İşi (2013) Sondaj Çalışmaları ( 32 kuyu, 1230 metre) Saha Deneylerinin Yapılması Laboratuvar Deneylerinin Yapılması Zemin ve Temel Etüt Raporlarının Hazırlanması ŸKuyucak/AYDIN GES Projesi Zemin Etüt İşi (2015) ŸAydıncık/MERSİN GES Projesi Zemin Etüt İşi (2015) ŸKüçüksır/KAHRAMANMARAŞ GES Projesi Zemin Etüt İşi (2016) ŸBölücek/ŞANLIURFA GES Projesi Zemin Etüt İşi (2016) ŸToroslar/AYDIN GES Projesi Zemin Etüt İşi (2016) ŸPolatlı/ANKARA GES Projesi Zemin Etüt İşi (2016) ŸÇÖMÜ Kampusu Heyelan Tasarımı İşi (2016) ŸTESKİ Marmara Ereğlisi Atık Su Arıtma Tesisi Zemin Etüt İşi (2016) ŸTESKİ Şarköy Atık Su Arıtma Tesisi Zemin Etüt İşi (2016) ŸTESKİ Yenice Atık Su Arıtma Tesisi Zemin Etüt İşi (2016) ŸTESKİ Kumbağ Atık Su Arıtma Tesisi Zemin Etüt İşi (2016) ŸTESKİ Süleymanpaşa Atık Su Arıtma Tesisi Zemin Etüt İşi (2016) DEVAM EDEN PROJELER TCDD Samsun-Kalın Demiryolu Modernizasyonu Projesi ( devam ediyor) İZSU Genel Müdürlüğü Çiğli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Sondajlı Zemin Etüt Raporu Yapımı İşi (2016 devam ediyor) BELGELER & SERTİFİKALAR
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks