Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Nieuwsbrief september Agenda. Geachte ouders,

Category:

Resumes & CVs

Publish on:

Views: 15 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Nieuwsbrief september één per gezin- Geachte ouders, Welkom (terug), allemaal! Naast veel vertrouwde gezichtjes, zetten we onze deuren met veel plezier open voor een aantal nieuwe kinderen. We starten
Transcript
Nieuwsbrief september één per gezin- Geachte ouders, Welkom (terug), allemaal! Naast veel vertrouwde gezichtjes, zetten we onze deuren met veel plezier open voor een aantal nieuwe kinderen. We starten in september met 125 leerlingen en 60 kleuters, dat zijn 185 kinderen! We hopen dat de nieuwe kapoenen en ook hun ouders snel hun weg vinden in onze school en er zich spoedig thuis voelen. Aarzel niet om met ons contact op te nemen voor kleine of grotere problemen, dan zoeken we samen naar een oplossing. Maar wij hopen er een boeiend en leerrijk schooljaar van te maken, waar we proberen om samen te ontdekken wie waar een ster in is om zo nog meer Een school vol sterren te worden en elk kind zoveel mogelijk te laten schitteren! Agenda Het schoolteam Donderdag 1 september Ontbijt vanaf 8u30 Vrijdag 9 september Kennismaking academie voor het 1 e, 2 e en 3 e leerjaar Maandag 12 september Zwemmen voor de 3 e kleuterklas Woensdag 14 september Zwemmen lagere school Dag van de sportclub Donderdag 15 september Sportnamiddag voor het 5 e en 6 e leerjaar Vrijdag 16 september Strapdag Infoavond voor de kleuter- en lagere school (algemeen oudercontact) Dinsdag 20 september Fruitkar op bezoek bij de kleuters Woensdag 21 september de eerste keer Multimove in de namiddag Donderdag 22 september Sport voor de kleuters Vrijdag 23 september Scholenveldloop Maandag 26 september Vrijaf (Lokale verlofdag) Dinsdag 27 september kleuters naar de kermis 6de leerjaar bezoek VRT en redactie van de krant Woensdag 28 september Zwemmen lagere school Donderdag 29 september Schoolfotograaf Donderdag 1 september: Ontbijt: Een school vol sterren Het is ondertussen een traditie geworden: het schooljaar starten met koffiekoeken en een passend drankje. Graag danken we de gemeente die ons vandaag een ontbijt aanbood. Iedereen kon kennismaken met ons jaarthema: Een school vol sterren. Ons doel is vooral iedereen te laten schitteren op zijn/haar eigen manier. Wij zijn alvast benieuwd wat voor fonkelends daar allemaal gaat uitkomen en hebben alvast zingend de eerste stap in de goede richting gezet met het lied Van parels en sterren Scholenactie Dag van de sportclub Bloso bedacht samen met de Vlaamse sportfederaties dat de sportclubs meer in de kijker mochten staan als dé plek om aan sport te doen, een week leek niet voldoende en daarom is er vanaf dit jaar de Maand van de Sportclub. Een hele maand lang openen Vlaamse Sportclubs hun deuren om je met verrassende en superleuke initiatieven te verleiden om eens binnen te springen. Op school vinden wij sport alvast ook heel belangrijk en daarom dragen wij ook ons steentje bij met deze Dag van de sportclub. We beginnen dan op een actieve manier de dag. Hoe meer kinderen in hun club-outfit naar school komen, hoe meer we kunnen laten zien dat sporten fantastisch is. Haal die dag dus letterlijk alles uit de kast en toon je sport! Vrijdag 16 september: Strapdag Op deze dag komen zoveel mogelijk kinderen al stappend of trappend naar school. Dit zorgt voor meer veiligheid aan de schoolpoort en in de omgeving van de school. Vrijdag 23 september: Scholenveldloop (Vlaamse veldloopweek) Op vrijdag 23 september nemen we opnieuw deel aan de Vlaamse veldloopweek. De bedoeling blijft dezelfde, gedurende ongeveer een half uur zoveel mogelijk rondjes afleggen in je eigen tempo. Sponsors kunnen kiezen voor één vast bedrag of voor een bedrag per ronde. Het is niet de bedoeling dat kinderen gigantische bedragen bij elkaar stappen! Geef een beperkt bedrag en spreek dit duidelijk met uw kind af. Ook ouders, grootouders, familie én leerkrachten kunnen deelnemen! Het geld dat met dit sportief initiatief bij mekaar wordt gelopen of gewandeld, wordt dit jaar geschonken aan twee goede doelen (zie onderstaand). Sportclubs met een Gooiks G-Sport aanbod t.v.v. G-sporters van AC Pajottenland vzw, Dance Inn vzw en G-SPORT Pajottenland vzw Sportmateriaal voor de Gooikse schoolgaande jeugd Iedereen is er van overtuigd dat sporten en bewegen voor kinderen belangrijk is. Toch is het beschikbare budget voor de aankoop van sportmateriaal eerder beperkt. Vorig jaar werden met de opbrengst van de sponsorloop o.a. reuze dobbelstenen, noppenballen stapstenen, grote gymbal,. aangekocht, die gebruikt worden tijdens de lessen Lichamelijk Opvoeding van de Gooikse scholen. Voor en na de sponsorloop verwachten we dat de kinderen supporteren voor de schoolgenoten. Maar ze kunnen ook vrij sporten op het multisportterrein, skaten / steppen op het skateterrein (breng je eigen step/skateboard mee) of de beweegtoestellen uittesten in de beweegtuin. Ouders, grootouders, zijn natuurlijk van harte welkom om te komen supporteren! Lokale verlofdag: maandag 26 september Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook nog eens een overzicht van alle vakantiedagen dit schooljaar. Infofiches Gelieve de infofiches van de BKO van vorig jaar te controleren en terug mee te geven naar school. Danku! Schoolreglement Het schoolreglement werd herwerkt. Dit werd voorgelegd en goedgekeurd op de gemeenteraad. Het vernieuwde schoolreglement (schoolreglement, pedagogisch project, afsprakennota, afspraken voor de leerlingen) kan u raadplegen op de website van de school. (www.oesterstrijland.be informatie schoolreglement). Wenst u toch nog een papieren versie van het reglement, bezorg ons dan het ingevulde strookje. Omdat de ondertekening van het schoolreglement een voorwaarde is voor een wettige inschrijving, vragen we aan beide ouders en voor elk van de kinderen in het gezin die bij ons op school zijn, het bijgevoegd formulier in te vullen en zo snel mogelijk terug te bezorgen. Dank voor het begrip! E-communicatie Ook dit schooljaar willen we opnieuw de papierberg verkleinen. Wie dit wenst, kan deze maandelijkse (of tweemaandelijkse) nieuwsbrief per mail krijgen. Gelieve uw keuze aan te duiden op de invulstrook. Uitzonderlijk krijgt elke gezinsoudste van de school deze eerste nieuwsbrief mee. Tegen de volgende nieuwsbrief zijn onze leerlingenlijsten in orde, en heeft u de keuze: - 1 nieuwsbrief per gezin (papier) - per mail We raden u aan om regelmatig de kalender op onze website te raadplegen. (www.oesterstrijland.be Informatie Kalender) Ter herinnering enkele afspraken Uren De schooluren zijn als volgt: (idem vorig schooljaar) Ochtend: 8.50 tot Namiddag: tot Woensdag tot Opgelet! Op vrijdag stopt de school om Opvang en bus Niet de school maar de gemeente is verantwoordelijk voor de opvang en de bus. Verantwoordelijke voor de opvang is Katrien Neuckermans: 02/ , 0497/ of Gelieve de mensen van de opvang te verwittigen indien kinderen onverwacht dienen opgehaald te worden door iemand die niet bekend is aan de opvangverantwoordelijke. Deze week krijgt uw kind een brief met informatie van de opvang mee. Op woensdag is er opnieuw Multimove vanaf woensdag 21 september. Warme maaltijden We werken met traiteur Ronny uit Affligem. Uit hygiënische en veiligheidsoverwegingen werd er gekozen voor individueel verpakte maaltijden. De prijs wordt: 3,50 (soep, hoofgerecht, dessert)voor de lagere school en op 3 voor de kleuters. U kan inschrijven via de inschrijfstrook bij deze nieuwsbrief. Vanaf donderdag 8 september zijn er warme maaltijden op school. Op de website kan u het menu terugvinden. Op onze website staat een link naar de website van de traiteur. Maaltijden afbellen gebeurt dagelijks voor 8.45 uur. U belt rechtstreeks naar het secretariaat in Oetingen (054/ ). Wie later belt, betaalt. Brooddozen Gelieve de kinderen hun boterhammen in een genaamtekende brooddoos mee te geven. Op deze manier dragen we zorg voor het milieu. Zilverpapier in de brooddozen heeft geen nut en is opnieuw extra afval. Drank s middags Dit zijn de bedragen: - 1 flesje melk / chocomelk 0,35-1 flesje plat water 0,50 Melk is goedkoper omdat dit gesubsidieerd wordt. Gelieve op het strookje bij de nieuwsbrief aan te duiden of uw kind s middags één van deze drankjes mag drinken, en uit welke drankjes hij/zij mag kiezen. We duiden op lijsten aan wie welk drankje drinkt, en dit wordt aangerekend op de tweemaandelijkse facturen van de gemeente. Tijdens de middag kunnen de kinderen natuurlijk ook gewoon kraantjeswater krijgen in een herbruikbare beker. Blikjes en limonades zijn verboden. U mag zelf wel een drankje meegeven in een brikje of een plastic flesje. Wij stimuleren alvast om vooral water in een drinkbus mee te geven. Geen enkele drank is gezonder en zo beperken we weer het afval. Woensdag = fruitdag Elke woensdag verwachten we dat de kinderen een stuk fruit en water meebrengen als tussendoortje. Iets anders mag niet. Heel wat ouders geven ondertussen elke dag als tussendoortje een stuk fruit mee. Dat vinden we een fijn idee. Rijen De regeling van vorig schooljaar blijft behouden. Door werken in de omgeving en aan ons schoolgebouw, zullen hierrond regelmatig wijzigingen zijn. Hierover al meer in het volgende puntje. Alvast bedankt voor het begrip. Op het einde van de schooldag gaan de leerlingen op de speelplaats in de rij staan volgens de manier waarop ze naar huis gaan. Zo zijn er de volgende rijen: - leerlingen die met de fiets naar huis gaan - leerlingen die met de schoolbus naar huis gaan - leerlingen die afgehaald worden of te voet naar huis gaan - leerlingen die naar de opvang gaan - leerlingen die aan de sporthal worden afgehaald De kinderen volgen de rij en mogen niet eerder weggaan, maar wachten op een teken van de leerkracht. Val maar op Mogen we er op aandringen dat kinderen die met de fiets naar school komen een fluovestje en een helm dragen? Ook kinderen die te voet komen zijn veel veiliger met een fluovestje aan. Bij fietsuitstappen tijdens de schooluren is een fietshelm en een fluohesje verplicht. Leerlingen die dit niet van thuis meebrengen, kunnen er op school één lenen. WIJZIGING VERKEERSSITUATIE Rond het Sportcentrum Koornmolen hebben jullie misschien al gemerkt dat het momenteel niet evident is om de parking met de wagen te bereiken. Intussen is de aannemer gestart met de volgende fase van de werkzaamheden (aanleg fietspad/ voorbereidingen asfaltering van de weg), hierdoor zal de bereikbaarheid van het sportcentrum de komende weken nog afnemen. Hier vinden jullie het voorziene werkschema voor de komende weken: tem Grondwerken fietspad: Sportcentrum & parkings bereikbaar, volg signalisatie tem Plaatsen lijnvormige elementen (borduren): Geen verkeer mogelijk in de Processiestraat, parking sporthal kan NIET gebruikt worden tem funderingslaag ingefreesd / steenslagfundering tem onderlagen asfalt: GEEN verkeer toegelaten in Processiestraat, parkings zijn NIET bereikbaar. Parkeren kan best ter hoogte van de kerk van Strijland. Wij raden dit aan om overlast bij de buren te vermijden en voor de veiligheid van onze kinderen. Maar hoe meer mensen de wagen thuis laten om wel met de fiets of te voet naar school te komen, hoe veiliger het is aan de schoolpoort bij het brengen en ophalen van de kinderen. Afhalen van de leerlingen Om te vermijden dat leerlingen zonder toezicht naar hun ouders lopen, willen we graag onderstaande afspraak herhalen: De leerlingen die afgehaald worden, moeten wachten in hun rij. Aan de ouders en de grootouders die de leerlingen afhalen, vragen we om uit hun wagen te stappen en de kinderen zelf te komen afhalen. De wagens worden best aan de kerk of de sporthal geparkeerd. Voor de school brengt dit de veiligheid van de kinderen in gevaar en verstoort het vlotte verkeer. Gelieve uw kind op te wachten op de daarvoor voorziene plaats. We zullen niet toestaan dat kinderen over de parking aan de sporthal of de straat lopen om naar hun ouders toe te gaan. We stimuleren het brengen en afhalen aan de sporthal omdat dit de beste bijdrage is naar een schoolveilige omgeving. Tot 20 september zal dit door de werken echter nog wat moeilijk zijn. Samen willen we werken aan meer veiligheid voor onze leerlingen! Oproep! Papa, ik kan het alleen. Moeke, je mag gaan, hoor Graag zouden wij jullie als ouders willen vragen s morgens niet met de kinderen op de speelplaats te komen. We begrijpen dat peutertjes die nog maar net naar school komen, die veiligheid nog graag hebben de eerste twee weken. Probeer het afscheid zo kort mogelijk te houden. Hoe langer het afscheid wordt uitgesteld, hoe langer de kapoentjes zich daar verdrietig kunnen om voelen. Ook voor de vriendjes is het soms moeilijk onder het afdak een andere mama te zien en te weten dat die van hen er niet is. Het zou fijn zijn als jullie er ook op letten dat de poort altijd goed gesloten wordt met de klink en het hendeltje bovenaan. Kort samengevat: Ouders van peutertjes mogen de eerste twee weken nog even bij hun kapoen blijven onder het afdak. De andere kinderen nemen afscheid aan de poort en komen alleen op de speelplaats. Zo kunnen wij de veiligheid beter garanderen. Blij dat je op tijd bent! Kinderen die te laat op school komen, missen de start. Dat is vaak het welkomstmoment in de klas of het aanbrengen van nieuwe leerstof. Wie vaak te laat komt, bouwt een zekere achterstand op. Kleuters die vaak te laat op school komen, lopen ook het risico om dat gedrag later in de lagere school en het secundair door te trekken. Bedankt aan iedereen die zijn rakkers s morgens genoeg tijd gunt om de schooldag rustig te kunnen beginnen! In de klas Schoolmateriaal De school verwacht dat de leerlingen over volgende zaken beschikken : schooltas, pennenzak, kaftpapier, turn- en zwemgerief. (zie ook verder: T-shirt voor lichamelijke opvoeding). Het meeste materiaal wordt door de school voorzien. Indien dit materiaal tijdens het schooljaar beschadigd is, dienen de leerlingen het wel zelf te vervangen. Vandaag (en eventueel de volgende dagen) brengen de leerlingen de schoolboeken mee naar huis. Schoolboeken zijn duur. We proberen ze daarom zorgvuldig te behandelen en te beschermen met kaftpapier. Mogen we vragen om het volgende te doen? - Enkel handboeken moeten gekaft worden om ze langer te kunnen blijven gebruiken. Toetsen Elke vrijdag krijgen de kinderen de toetsen en evaluaties mee die er de voorbije week zijn afgenomen. Indien er geen toetsenmap mee is naar huis, dan betekent dit dat de kinderen de voorbije week geen toetsen terug gekregen hebben. Deze map geeft jou een beeld van wat goed lukt en wat moeilijker gaat. Mogen wij dan ook vragen de evaluaties ook te handtekenen? Sport in de lagere school De turnlessen gaan door op maandag, dinsdag en vrijdag De zwemlessen vinden tweewekelijks plaats in Ternat op woensdagvoormiddag voor de lagere school. * Op de kalender vind je de extra sportnamiddagen terug, dit is telkens per graad (1e+2e, 3e+4e, 5e+6 e, alle kleuters) Sport in de kleuterschool De turnlessen gaan door op maandag, dinsdag en donderdag. De derde kleuterklas gaat om de 14 dagen zwemmen in Ternat op maandag * * Door werken aan het zwembad in Ternat, zullen ze daar de deuren voor een hele poos sluiten vanaf december. We houden jullie zeker op de hoogte van de nieuwe afspraken voor het zwemmen. Kleding voor lichamelijke opvoeding Een eerste shirt is gratis. Voor een tweede betaalt u 8,00. Wie deze ontgroeid is, of nog geen nieuwe T-shirt heeft, wordt gevraagd een witte T-shirt aan te doen. Daarnaast houden we ons aan witte turnpantoffels zonder veters en een zwarte broek. Gelieve T-shirt, broek en turnpantoffels te naamtekenen. Indien u de voorkeur geeft aan steviger sportschoenen (i.p.v. turnpantoffels), kan dit. Het dient dan wel om indoor sportschoenen te gaan met een bleke zool. Deze sportschoenen blijven bij voorkeur in de turnzak zitten. Sportschoenen die vuil zijn, bijv. omdat ze reeds buiten gebruikt zijn, kunnen niet gebruikt worden in de sporthal. Zwemmen Tijdens het zwemmen werken we in 3 niveaus: * Rood: beginnende zwemmers Watergewenning en basis schoolslag * Geel: middengroep Correcte schoolslag + basis crawl * Blauw: ervaren zwemmers Zwemvervolmaking + initiatie reddend zwemmen Wanneer alle doelstellingen van een niveau bereikt zijn, beslist de lesgever of een kind kan overgaan naar een volgende groep / niveau. Hierbij is niet het aantal lengtes dat een kind kan zwemmen belangrijk, maar is de techniek doorslaggevend. Uiteraard baseren wij ons hiervoor op de nieuwe leerlijnen voor zwemmen. Deze leerlijn is geen complexe wetenschappelijke studie, maar een praktische aanpak om kinderen waterveilig te maken en een leidraad van waterwennen over leren zwemmen tot zwemsport. Kunnen zwemmen wordt gedefinieerd als zich doelmatig kunnen voortbewegen in het water, waarbij evenwicht, verplaatsen en coördinatie efficiënt worden gecombineerd met als doel waterveilig te zijn in variabele omstandigheden. De kleur die bij elk niveau staat, verwijst naar de badmuts. Voor ieder kind rekenen we via de maximumfactuur 2 voor de eerste badmuts. (enkel voor de nieuwe leerlingen.) Als een kind overgaat naar een andere groep, en het levert zijn/haar badmuts opnieuw in, krijgt hij/zij een badmuts in de volgende kleur. Deze wordt dan niet meer aangerekend. Wie zijn badmuts van vorig schooljaar kwijt is, dient opnieuw 2 te betalen. Medicatie De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zal ze in de eerste plaats een ouder of een door u opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit niet lukt en afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere arts of eventueel zelfs de hulpdiensten contacteren. Indien het omwille van medische redenen nodig is dat er tijdens de schooluren medicatie wordt toegediend, kunnen de ouders de school verzoeken om medicatie toe te dienen. Gelieve dit dan schriftelijk aan te vragen met vermelding van : - de naam van het kind - de datum - de naam van het medicijn - de dosering - wijze van bewaren en toediening - frequentie en duur van de behandeling Schooltoelage Vanaf voert de overheid een schooltoelage in, ook voor kleuters ( 93,21) en kinderen van de lagere school ( 104,86, 157,29 tot 209,73 per jaar). De toekenning gebeurt op basis van een gezinsdossier. Het aantal personen in je leefeenheid (gezin) en het inkomen van het gezin bepaalt wie in aanmerking komt. Verder moet het kind in voldoende mate op school geweest zijn. LAGER Leerlingen die meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn, verliezen het recht op hun toelage. Als een kind twee schooljaren na elkaar 30 halve dagen of meer ongewettigd afwezig is, verliest het de toelage voor het tweede jaar. AANVRAGEN via Meer vragen: Op school zijn aanvraagformulieren beschikbaar. U kan er, indien gewenst, één bekomen. Indien u graag hulp hebt bij het invullen van het aanvraagformulier, kan u hiervoor terecht bij de directie. Oefenen met Bingel.be Op onze school kunnen wij al een tijdje gebruik maken van een online oefenmodule op Dit is een programma dat door Uitgeverij Van Inn werd ontwikkeld om de kinderen thuis de kans te geven op een leuke manier leerstof verder in te oefenen. Van zodra er een internetaansluiting is, kan dat! De inloggegevens voor je kind vind je binnenkort vooraan in zijn/haar agenda op een stickertje. Na het inloggen komt uw kind op zijn of haar persoonlijke startscherm terecht. Uw kind kan dan meteen bij mijn taken zien wat de leerkracht heeft klaargezet of doorklikken naar het eiland om zelfstandig te oefenen. Onderaan is er een knoppenbalk. Daarin vinden de kinderen bij de berichten feedback die de leerkracht geeft. Soms krijgen ze zelfs extra pingping of een beloningssticker van hun leerkracht of de zorgjuf. Een leerkracht voorziet dan oefeningen op maat waar ze een zekere periode de tijd voor hebben. Het voordeel hiervan is dat de kinderen meteen tips krijgen als een oefening fout loopt. Het oefenen verloopt dan speelser terwijl er toch op niveau kan geleerd worden. Dit maakt het leren leuker, op een andere manier en de computervaardigheden worden op een zinvolle manier gestimuleerd. Met deze brief informeren we naar de mogelijkheid om bingel-taken thuis te maken. Op het invulblad wordt hiernaar gevraagd. Heb je hierrond nog vragen, dan beantwoorden we die graag op de info-avond. Bij problemen mag je altijd con
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks