Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

OBJECT-INFORMATIE 2e JAN VAN DER HEIJDENSTRAAT 28 III-IV AMSTERDAM VOORGEVEL

Category:

School Work

Publish on:

Views: 22 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
OBJECT-INFORMATIE 2e JAN VAN DER HEIJDENSTRAAT 28 III-IV AMSTERDAM VOORGEVEL ALGEMENE OBJECT-INFORMATIE 2e JAN VAN DER HEIJDENSTRAAT 28 III-IV AMSTERDAM ALGEMEEN Luxe en zeer sfeervol dubbel bovenhuis
Transcript
OBJECT-INFORMATIE 2e JAN VAN DER HEIJDENSTRAAT 28 III-IV AMSTERDAM VOORGEVEL ALGEMENE OBJECT-INFORMATIE 2e JAN VAN DER HEIJDENSTRAAT 28 III-IV AMSTERDAM ALGEMEEN Luxe en zeer sfeervol dubbel bovenhuis van ca. 140 m² op de vierde en vijfde verdieping in het populaire stadsdeel de Pijp. Het betreft een in 1999 opgeleverd appartement in een vernieuwproject; de woning ziet er schitterend uit. In een rustige straat tussen de Van Woustraat en de Amstel. Het Sarphatipark bevindt zich aan het einde van de straat. Er zijn volop winkels voor de dagelijkse boodschappen in de buurt, alsmede trendy shops en heerlijke terrasjes. INDELING Deze woning heeft een zeer ruime en lichte woonkamer op de vierde verdieping met openslaande deuren naar het balkon. De royale woonkamer heeft een open haard, twee daklichten in het plafond en een zeer luxe open keuken voorzien van alle gewenste inbouwapparatuur. Op de derde verdieping zijn twee grote slaapkamers waarvan één met openslaande deuren naar een balkon op het zuiden en er zijn twee kleine kamers. Er is ook een luxe badkamer met douche en ligbad aanwezig op deze verdieping. EXTRA - Eigen grond. - Parkeren : aan de openbare weg, via vergunningstelsel. - Technische installaties : warm water en verwarming middels een CV. HR - combiketel. - ca. 140 m² ( gegeven maten en oppervlakte zijn indicatief ). - Schilderwerk voor + achter september Nieuwe vloerbedekking, schilderwerk en Gordijnen VRAAGPRIJS EIGENSCHAPPEN ,- k.k. Woonoppervlakte ca. 140 m² Gemeente Amsterdam, Sectie R, Perceel 6858, index A3. VERTREKKEN Entree Woonkamer Keuken 4 Slaapkamers Badkamer voorzien van ligbad Toilet VOORZIENING - Hoge plafonds waardoor het appartement bijzonder ruimtelijk en comfortabel aan voelt ERFPACHT/EIGEN GROND Eigen grond ONDERHOUD Zowel binnen als buitenonderhoud goed In 2010 intern gerenoveerd Funderingsherstel in 2006 BUITENRUIMTEN Twee balkons van ca. 8m² gelegen op het Zuiden MILIEU Geen bijzonderheden Geen EPA Certificaat ZAKELIJKE LASTEN Servicekosten 67,-- p.m. In overleg AANVAARDING Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn onze Algemene voorwaarden, zie WOONKAMER KEUKEN LIVING STUDEERKAMER TERRAS SLAAPKAMER SLAAPKAMER BADKAMER STRAAT OMGEVING WAT KUNNEN WIJ VOOR U DOEN? C. HOEN Dzn B.V. is een gerenommeerd makelaarskantoor met bijna 100 jaar ervaring op het gebied van onroerende zaken. Al onze adviseurs hebben ervaring op de woningmarkt en de specifieke kennis om u met behulp van het dienstenpakket van de NVM te allen tijde behulpzaam te kunnen zijn. De juiste dienstverlening in de makelaardij wordt het best gerealiseerd door goed overleg met de cliënt en dat is voor ons de basis waarop wij met u samenwerken om te komen tot een goed resultaat. Aankoop begeleiding Inventariseren van uw woonwensen en behoeften tijdens het eerste gesprek. Een passend zoekprofiel opstellen op basis van uw wensen. U dagelijks voorzien van actuele informatie over het nieuwste aanbod van koopwoningen die aan uw wensen voldoen. Inplannen en begeleiden van bezichtigingen. Adviseren over: bouwkundige staat/staat van onderhoud, courantheid, verhouding prijs en kwaliteit, juridische aspecten, alle eventuele van toepassing zijnde bepalingen en/of omstandigheden. Vaststellen van de waarde van de woning. Eigendomsbewijs, andere akten en kadastrale gegevens rechercheren bij het kadaster. Het uitbrengen van biedingen en de daarbij behorende condities. Onderhandelen over de prijs en alle bijkomende voorwaarden. Volledige begeleiding bij het maken van de koopakte en transportakte bij de notaris. Verkoop en verhuur begeleiding Oriënterend en waardebepalend gesprek ter plaatse met twee van onze makelaars. Verkoop- dan wel verhuurstrategie vaststellen. Het aanmelden van de woning op Funda, MVA-site en onze eigen site. Uitvoerige recherche bij kadaster, gemeente, milieudienst en VVE Het opmaken van de brochure en het plannen van bezichtigingen. Onderhandelen over de prijs en alle bijkomende voorwaarden. Volledige begeleiding bij het maken van de koopakte en transportakte bij notaris of de op te maken huurovereenkomst. Taxatie Taxaties vinden plaats volgens de NVM-normen en CRMT-normen, onder andere ten behoeve van financiering, inzicht in de waarde, etc. Bent u opzoek naar een woning? Schrijf u bij ons in en blijf op de hoogte van het meest actuele aanbod van ons en onze collega s. Wilt u gebruik maken van onze diensten of een vrijblijvend advies? Bel ons gerust voor een vrijblijvende afspraak. C. HOEN Dzn. B.V. De Lairessestraat HH AMSTERDAM ONDERHANDELINGEN Notariskeuze De koopakte zal worden opgemaakt volgens het model van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Ring Amsterdam, door een door koper aan te wijzen notaris kantoorhoudende in de regio Amsterdam. Indien koper een notaris wenst aan te wijzen die kantoor houdt buiten voornoemd gebied, zijn verkopend makelaar en diens opdrachtgever gerechtigd kosten in rekening te brengen bij koper. Deze kosten zijn gebaseerd op het extra beslag van productiemiddelen en tijd. De kosten zullen worden berekend door een nog nader op te geven uurtarief alsmede een kilometervergoeding van 30 eurocent per kilometer. Uitbrengen van biedingen Ten behoeve van de voortgang van de verkoop en afbakening van verantwoordelijkheden geven wij hierbij graag de verkoopcondities aan in het geval een aspirant-koper geen gebruik wenst te maken van deskundige aankoopbegeleiding door een beëdigd of gecertificeerd makelaar. Indien een aspirant-koper zich niet laat bijstaan door een deskundige wordt hij zelf deskundig geacht om de onderhandelingen te voeren en het object aan te kopen. Bijkomende voorwaarden: Verkopend makelaar kan verlangen dat er wordt aangetoond dat het onderliggende voorstel voldoende financieel is gewaarborgd. Dit kan worden aangetoond door bijvoorbeeld contact met of afgifte van een uitgebracht advies door een daartoe deskundig en erkende financiële instelling of adviseur. Biedingen worden slechts behandeld indien deze schriftelijk (per post, fax en/of ) aan de verkopend makelaar zijn toegezonden, vergezeld van een afschrift van een geldig legitimatiebewijs. De verkoper en diens makelaar zullen aan aspirant-koper al hetgeen meedelen dat ter kennis van koper behoort te worden gebracht, met dien verstande dat inlichtingen over feiten welke aan koper bekend zijn of uit eigen onderzoek bekend hadden kunnen zijn, voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van koper verlangd mag worden, door verkoper en/of diens makelaar niet behoeven te worden verstrekt. Aspirant-koper aanvaardt diens onderzoeksplicht als zodanig. De aspirant-koper dient zelf de voor koop gangbare informatiebronnen te raadplegen. Biedingen blijven van kracht tot het moment waarop de verkoper (en/of diens makelaar) antwoordt met een acceptatie, het uitbrengen van een ander voorstel of door afwijzing van het door aspirant-koper uitgebrachte voorstel. Drie dagen bedenktijd Sinds 1 september 2003 is de wet koop onroerende zaken van kracht. De gevolgen van deze wet voor de woningmarkt en de makelaardij kunnen we samenvatten in twee hoofdpunten: drie dagen bedenktijd voor de koper en schriftelijk vastleggen van de koop. Bedenktijd Een consument die een woning koopt heeft drie dagen bedenktijd. Daarin kan hij de overeenkomst alsnog ongedaan maken. Deze bedenktijd is van dwingend recht: koper en verkoper kunnen niet afspreken dat deze niet van toepassing is. Wel kan koper tijdens de bedenktijd uit eigen beweging afstand doen van de resterende bedenktijd. De bedenktijd begint op de dag die volgt op de dag dat de koper (een kopie van) de door beide partijen getekende koopakte heeft ontvangen. Het precieze tijdstip waarop de koper deze akte ontvangt is niet van belang. Schriftelijk vastleggen De koop van een woning of appartement moet schriftelijk worden vastgelegd voordat deze rechtsgeldig is. Een mondelinge overeenkomst geldt niet. Pas als de koopakte door de koper en verkoper is getekend is er sprake van een rechtsgeldige koop. Het is belangrijk dat de afspraken tussen u en de verkoper zo volledig mogelijk in het koopcontract worden opgeschreven. U kunt zich bij het opstellen van het koopcontract laten bijstaan door een deskundige, zoals een makelaar of een notaris.
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks