Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ÖMER EKİNCİ Elektrik-Elektronik Müh. AKSARAY ENERJİ KURUCU ORTAK GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ

Category:

Reports

Publish on:

Views: 0 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ÖMER EKİNCİ Elektrik-Elektronik Müh. AKSARAY ENERJİ KURUCU ORTAK GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ Türkiye Güneş Enerjisinden elektrik üretimi ile 2013 yılında yapılan düzenlemeler ile
Transcript
ÖMER EKİNCİ Elektrik-Elektronik Müh. AKSARAY ENERJİ KURUCU ORTAK GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ Türkiye Güneş Enerjisinden elektrik üretimi ile 2013 yılında yapılan düzenlemeler ile tanıştı. Lisanslı ve Lisansız Güneş Enerjisi Uygulamaları yapılabilmektedir. Arazi ve Çatı üzerine GES tesisleri kurulmaktadır. Ayrıca Sulama Göletleri, Barajlar gibi su yüzeylerine de GES tesisleri kurabilmektedir. NEDEN LİSANSIZ GES? Lisans Almak Yok Şirket Kurmak Yok Gerçek/Tüzel kişi başvuru yapabiliyor Gerçek/Tüzel kişi ihtiyaç fazlasını satabiliyor Kurulu Güç En Fazla 1 MWe olabilir Kanyak Bazında YEK Cetvel I (0,133 $/kw) SÜREÇLER PROJE GELİŞTİRME FİZİBİLİTE YATIRIM KARARI DAĞITIM ŞİRKETİ BAŞVURULARI ÇAĞRI MEKTUBU MÜHENDİSLİK ve PLANLAMA İMAR İZİNLERİ TEDAŞ PROJE BAĞLANTI ANLAŞMASI FİNANS ÇÖZÜMLERİ UYGULAMA (EPC) FİRMASI SEÇİMİ MALZEME SECİMİ VE TEDARİK MONTAJ TEST VE KABUL İŞLEMLERİ İŞLETME ve BAKIM DÖNEMİ PROJE GELİŞTİRME ÇED Belgesi 1 MW 20bin m2 TM Kapasitesi Var mı? İmar Planı Yapımı Sahaya Erişim Yolu Var mı? Tarım Yazısı Var mı? Şebekeye Bağlantı Noktası Nerede? Marjinal Tarım Arazısi Mi? UYGUN SAHA SEÇİMİ BAŞVURU SÜRECİ 1. Başvuru Dilekçesi 2. Mülkiyet Belgeleri (Tapu-Kira Kontratı) 3. Tek-Hat Şeması 4. Şirket İmza Sirküleri 5. Tarım, Gıda Hayvancılık Bakanlığı- İl ve İlçe Müdürlüklerinden alınan GES uygunluk Yazısı 6. Çevre Şehircilik Bakanlığı-İl Müdürlüklerinden alınan ÇED Kapsam Dışı Belgesi 7. İlgili Dağıtım Şirketi Sınırlarında Elektrik Tüketim Aboneliği 8. Teknik Uygunluk Forumu 9. Başvuru Bedelinin Ödendiğine Dair Belge MÜHENDİSLİK VE PLANLAMA SÜRECİ Panel / İnvereter Tercihleri Uygun mu? Santral Sahasına Yerleşim Uygun Yapılmış mı? Mevzuata Hakim Mi? GES Projesi Daha Önce Çizmiş Mi? Projeyi Zamanında Teslim Edebilecek mi? MÜHENDİSLİK VE PLANLAMA SÜRECİ DOĞRU MÜHENDİSLİK=DOĞRU UYGULAMA MALZEME SEÇİM ve TEDARİK SÜRECİ MALZEME SEÇİMİ NEDEN ÖNEMLİ Kaliteli Malzeme Seçimi = Daha uzun ömürlü Santral demektir. İyi Proje ve Mühendislik = Yüksek Performans Demektedir. İyi Ürün Tedarikçi = Uzun Yıllar Sistemin Çalışması Demektir. Doğru Ürün Tercihi = Daha Çok Elektrik Üretmek Demektir. GÜNEŞ PANELİ Panel Üreticisi Dünya Liginde nerede? Mali Durumu ne durumda? Paneller nerede üretim yapılıyor? Garanti Şartları Nedir? Çalışan sistem referansları nelerdir? Pazar Payında nerede? Test Sonuçları Kabul Görüyor mu? Geri Dönüşleri Nasıl? (Hata-arıza) İNVERTER Verim Değerleri Nasıl? Türkiye/yerel olarak teknik servis hizmeti var mı? Geri dönüş hizmetleri nasıl? (Hata-arıza) Referans Bilgileri Üretim Değerleri Garanti süreleri kaç yıl? Nerede Üretiliyor? DİĞER ÜRÜNLER Konstrüksiyon DC Kablo AC Kablo Trafo AC Pano MONTAJ İŞLERİ Montaj Firması Ne Kadar Deneyimli? Projeye Uygun İmalat Yapılıyor mu? İş Güvenliği Tedbirler Uygun mu? Montaj İşi İçin Gerekli Donanıma Sahip mi? Üretici Kataloglarına uygun Montaj Yapıyor mu İŞLETME VE BAKIM Kabul İşleri Yapılarak Elektrik Üretimine Geçen GES tesisi artık Şebekeye sürekli elektrik verebilecektir. Santral performanslarını takip etmek ve olası arızaların önüne geçmek Peryodik Bakımların yapılması Detaylı Raporların verilmesi Güneş Enerjisi Potansiyel TÜRKİYE Güneş Enerjisi Potansiyel GES TESİSLERİDEN UYGULAMA GÖRÜNTÜLERİ TSE gebze kalite kampusumuzde bulunan güneş enerjisi santralimizin fizibilite çalışmalarına gore 1 yıl icinde kwh elektrik üretmesi gerekiyordu. 1 Şubat 2016 tarihinde elektrik üretmeye baslamistik. Tam 1 yıl sonra 31 ocak 2017 tarihinde hesaplandigi gibi tam kwh elektrik üretmiş olduk. GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ HEDEFLERİ AŞTI Yaklaşık bir yıl önce İçmesuyu Arıtma Tesisinde kurulan 500 Kwp kapasiteli Güneş Enerji Santrali, ilk yılında hedeflenen elektrik enerji üretiminden daha fazla üretim sağladı. Yılda ortalama 750 bin kwh elektrik enerjisi üretimi hedefiyle açılan Güneş Enerjisi Santrali, ilk yılında 800 bin kwh elektrik enerjisi üretimiyle hedeflenen enerji üretimini aştı. TEŞEKKÜRLER..
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks