Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI (DR)

Category:

Religion & Spirituality

Publish on:

Views: 95 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Sibel KÜÇÜK ÖĞRENİM DURUMU Doktora 01 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI (DR) Tez adı:
Transcript
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Sibel KÜÇÜK ÖĞRENİM DURUMU Doktora 01 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI (DR) Tez adı: Hafif Zihinsel Engelli Çocuklar Ve Ebeveynlerinde Cinsel İstismardan Korunma Konusunda Farkındalık Yaratma. Danışman: Prof. Dr. Nurgün PLATİN, Yard. Doç. Dr. Emine ERDEM Yüksek Lisans 005 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ) Tez adı: Kırşehir İli Ortaöğretim Öğrencilerinin Genel Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi. Danışman: Doç. Dr. Meral BAYAT Lisans 00 Gazi Üniversitesi Kırşehir Sağlık Yüksek Okulu (Okul Birincisi) Ön Lisans Erciyes Üniversitesi SHMYO Hemşirelik GÖREVLER 1- E.Ü. Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Hastanesi/Kayseri - Kayseri Devlet Hastanesi - Kayseri Talas Pembe Sabancı Sağlık Ocağı 4- Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Kırşehir 5- Aksaray Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Öğr. Gör. 6- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yard. Doç. (01- ) YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ 1. Elif Koyuncuoğlu. İlköğretim ikinci kademe ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin engelli akranlarını sosyal kabul düzeylerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 016. Selda Işık Eyyuplu. Çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin -6 yaş grubu hastanede yatan çocuklara yaş dönem özelliklerine göre yaklaşımları. Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 016. Sultan Güner Başara. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hemşirelerinin Mekanik Ventilasyona İlişkin Bilgi Durumlarının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 016 1 4. Zeynep Uzun. Kemoterapi tedavisi nedeniyle hastanede yatan çocukların bakım vericilerine kemoterapi tedavisine bağlı oluşabilecek sorunlara yönelik verilen planlı hemşirelik eğitiminin etkililiğin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 017 YÖNETİLEN DOKTORA TEZLERİ/SANATTA YETERLİK ÇALIŞMALARI PROJELER 1. Hafif zihinsel engelli çocuklar ve ebeveynlerinde cinsel istismardan korunma konusunda farkındalık yaratma. Erciyes Üniversitesi BAP TSD , Doktora Tezi Proje, Araştırmacı (009-01). Hemşirelik Öğrencilerinin Yaptığı Tıbbi Hata ve Nedenleri, Hatalara Yönelik Bir eğitim ve Tıbbi Hata Tespit Ölçeği Geliştirme, TUBİTAK 001 Projesi, Araştırmacı ( ). Kanserli Çocuklarda Müzik Terapisinin Uyku Kalitesi, Depresyon Durumuna ve Bakım Vericilerinde Depresyon, Aile Yüküne Etkisi, YBU BAP Projesi, Araştırmacı, YBU BAP, Araştırmacı ( ) İDARİ GÖREVLER (01-016). Sınıf Dönem Koordinatörlüğü ( ) YBU Sosyal Tesisler İktisadi İşletmeleri Yürütme Kurulu ( ) Hemşirelik Yüksek Lisans Koordinatörlüğü ( ) Hemşirelik Bölümü Ölçme Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı BİLİMSEL KURULUŞ ÜYELİKLERİ ÖDÜLLER 1. Küçük S, Platin N. Erdem E. Zihinsel engelli çocuklarda cinsel istismardan korunma eğitimi. 56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Amerikan Pediatri Akademisi Katılımı ile Uluslararası Pediatri Toplantısı ve 11. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi 8 Kasım-0 Aralık 01 Girne-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sözel Bildiri İkincilik Ödülü SON İKİ YILDA VERİLEN ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER Ön Lisans Öğrenim Dili Ders Saati ( ) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 ( ) İlkyardım Lisans Öğrenim Dili Ders Saati (01-014) Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği (01-016) Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (01-016) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (01-016) Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Uygulama) (01-016) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Uygulama) ( ) Halk Sağlığı Hemşireliği ( ) Bitirme Çalışması I ( ) Bitirme Çalışması II Yüksek Lisans ( ) Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi II (01-016) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I (01-016) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II (01-016) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Uygulama) (01-016) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Semineri (01-016) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Öğretimi (01-017) Tez Danışmanlık (YL) ( ) Neonatoloji ( ) Fizyolojik Süreçler ve Hemşirelik Değerlendirmesi II ( ) Tez Çalışması Öğrenim Dili Ders Saati ESERLER ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1. Kucuk S. Analyses of child sex abuse cases in Turkey: A provincial case. Journal of Child Sexual Abuse 016; 5(): SSCI. Ozturk H, Kahriman I, Bahcecik A, Sokmen S, Calbayram N, Altundag S, Kucuk S. The malpractices of student nurses in clinical practice in Turkey and their causes. Journal of Pakistan Medical Association, 017 IN PRESS ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1.Küçük S, Bayat M. Ortaöğretim öğrencilerinin genel sağlık durumlarının değerlendirilmesi. Sağlık Bilimleri Dergisi Journal of Health Sciences 01; 1() Çakırer Ç, Küçük S. Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Babaların Duyguları. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik E Dergisi 01, 1 (1).. Küçük S. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Kaliteli Uyku. DEUHFED 015; 8 (): Küçük S. Orta Çağda Hristiyanlık ve İslam Dinlerinin Felsefe ve Bilim Üzerindeki Etkileri. Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi 015; 11: Küçük S. Mağduru ve Sanığı Çocuk Olan Cinsel İstismarlar İle İlgili Haberlerin İncelenmesi. Adli Tıp Dergisi/J For Med 016;0(1): doi: /adlitip Küçük S. Çocuk Evlilikler: Toplumsal Kabul Görmüş Çocuk İstismarı, YBU Hemşirelik E Dergisi 016; 4(1): Küçük S, Eyyuplu S, Uzun Z, Yaşar S. Yoğun Bakım Tedavisi Gören Yenidoğanların Ebeveynlerinin Hastane Enfeksiyonları Konusundaki Bilgi Düzeyleri, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 016; ():89-99. 8. Küçük S, Faydalı S, Yeşilyurt M. Çocuk cinsel istismarını önleme sürecinde öğretmenlerin rolü. Journal of Human Science 017; 14 (): https://doi.org/ /jhs.v14i Küçük S, Uysal N, Çalbayram N, Kahriman İ, Altundağ S, Gönenç İ. Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Karar Verme Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 017, BASIMDA YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLAR Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar 1.Küçük S. Çocuk Cinsel İstismarı Eğitim Klavuzu. 01, ISBN: Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler 1. Küçük S. Çocuk Evlilikler Toplumsal Kabul Görmüş Çocuk İstismarı. Evlilik Çocuk Oyunu Değil: Çocuk Evlilikler. Editör: Bengü Çolakoğlu. ANKA Kadın Yayınları, 015, ISBN: Küçük S. İletişim Hatalarını Önlenmesi. Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği Eğitim Rehberi. Editör: Havva Öztürk, İlknur Kahriman, 016,ISBN: ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER 1. Küçük S, Kahriman İ, Altundağ S, Çakırer N. Çocuk cinsel istismarını önlemede önemli bir meslek grubu: Öğretmenler, 5. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, 1- Kasım 01 ANTALYA, PB. Kahriman İ, Çakırer N, Küçük S, Altundağ S. İhmal ve istismar edilen çocuklarla ilgili yasal düzenlemeler, 5. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, 1- Kasım 01 ANTALYA, PB. Çakırer N, Küçük S. Öğretilebilir zihinsel engelli çocukların resimleriyle baba tarafından uygulanan duygusal ve psikolojik istismara bir bakış, 5. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, 1- Kasım 01 ANTALYA, SB 4. Kucuk S. Investigation of the news about children who are guilty and victim at sexual abuse: The child sex exploiter and abused sexualy ENDA WANS Congress, October 015, Hannover GERMANY, PB Kucuk S. Quality Sleep In Neonatal Intensive Care Unit. ENDA WANS Congress, October 015, Hannover GERMANY, PB 6. Kucuk S, Eyyuplu Işık S, Uzun Z, Yaşar S. The Knowledge Level Of The Parents Of Newborn s Of Whose Having Treated For The Subject Of The Neonatal Intensive Care Infections. ENDA WANS Congress, October 015, Hannover GERMANY, PB9 7. Başara S, Küçük S. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Çalışanlarının Respiratuar Distres Sendromu (RDS) Tanısı ve Tedavisi İle İlgili Görüş ve Bilgi Düzeyleri. 5. Ulusal. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Kasım 015, ANKARA. OP5 4 8. Küçük S, Koyuncuoğlu E, Başara S. Yenidoğanda Nekrotizan Entereokolit: NEK Tanısı Alan Yenidoğanların Klinik İzlem Notlarının Retrospektif Değerlendirilmesi. 5. Ulusal. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Kasım 015, ANKARA. OP9 9. Kahriman İ, Öztürk H, Bahçecik N, Sökmen S, Küçük S, Çalbayram N, Altundağ S. Tıbbi Hata ve Hasta Güvenliğine İlişkin Teorik ve Simülasyon Eğitiminin Öğrencilerin Uygulamalarına Etkisi. 5. Ulusal. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Kasım 015, ANKARA. OP0 10. Başara S, Küçük S. Solunum Sıkıntılı Yenidoğan Bebekte Yaşam Zinciri: Nazal CPAP (Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı) ve Hemşirelik Bakımı. 5. Ulusal. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Kasım 015, ANKARA. OP4 11. Kahriman İ, Küçük S, Eyyuplu Işık S, Uzun Z. Çocukluk Çağı Lösemilerin Tedavisinde Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilere Eğilimin Değerlendirilmesi. 5. Ulusal. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Kasım 015, ANKARA. PB18 1. Kuçuk S, Faydalı S,Yeşilyurt M. An important profession group at child sexual abuse: Teachers detections about determining, reporting and social process. 14. th International Teacher Education for Sustainable Development Culture and Education Congress, 1-14 May 016, KONYA, OP 1. Faydalı S, Kuçuk S, Yeşilyurt M. Teachers knowledges and practices related to first-aid at accidents/injures in school-aged children. 14. th International Teacher Education for Sustainable Development Culture and Education Congress, 1-14 May 016, KONYA, OP ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER 1. Küçük S. Çocuk cinsel istismarı, istismardan korunma ve ebeveyn, 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi Uluslararası Katılımlı, -5 Mart 01, ADIYAMAN, PB. Uzer F, Demircan D, Yenitur E, Gültekin F, Küçük S. Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Sevme Düzeyleri, 1. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1- Mayıs 014 TRABZON, SB. Dündar AS, Çalışkan Z, Çakırer N, Küçük S, Kahriman İ. Çocuk İşçiliği Konusunda Yapılmış Tez Çalışmalarının İncelenmesi. 58. Milli Pediatri Kongresi, -6 Ekim 014 ANTALYA, SB Küçük S, Işık S, Uzun Z. Yoğun Bakım Tedavisi Gören Yenidoğanların Ebeveynlerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Enfeksiyonları Konusundaki Bilgi Düzeyleri, Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, 5-7 Mart 015, KAYSERİ, SB ATIFLAR HAKEMLİKLER KURS/SEMİNER VE SERTİFİKA 1. TÜBİTAK Proje Hazırlama ve Yönetimi Eğitimi, , ANKARA. Klinik Simülasyon Eğitimi Kursu, 6 Şubat 015, ANKARA. Kanser ve Beslenme Eğitimi, 11 Nisan 015, TRABZON 5 VERİLEN EĞİTİMLER 1. EVSAD Evde Bakım Kursu, Eğitici, 014, 017. Dr. Sami Ulus Kadın, Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İstismarı, Eğitici, 15-9 Mayıs 015. Dr. Sami Ulus Kadın, Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, IV İnfiltrasyonlar, Eğitici, 1 Mayıs 015 DAVETLİ KONUŞMACI OLARAK KATILINAN BİLİMSEL ETKİNLİKLER Mayıs 01 Nevşehir Üniversitesi Konferans Salonu, Nevşehir, En büyük Engelimiz Düşüncemiz, Zihinsel Engelli Çocukları ve Ebeveynlerini Cinsel İstismardan Korunma Konusunda Eğitmek. Panelist. 4-5 Haziran 01 Orta Anadolu Toplum ve Aile Çalıştayı, Aksaray, Çocuk İstismarı ve Sonuçları, Konuşmacı. 1. Yüzyıl Çocuk Eğitim Zirvesi Çalıştayı, 7 Eylül 01 ANKARA, Çalıştay 4. Küçük S. Türkiye de mahkemeye yansıyan çocuk cinsel istismarı vakalarının incelenmesi. Bir il örneği: Aksaray. 5. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, 1- Kasım 01 ANTALYA, Özel Oturum Konuşması 5. III. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi, 18-0 Kasım 01, ANTALYA Konuşmacı 6. Çocuk gelin mağduru: Çocuk istismarını önleme, Aile merkezli yaklaşım. ANKA Evlilik Çocuk Oyunu Değil Sempozyumu, 7 Mart 014 ANKARA, Konuşmacı 7. Çocuk gelinlerde sağlık, cinsel istismar ve ensest. YBU Çocuk Gelinler Paneli, 11 Mart 014 ANKARA, Panelist 8. Çocuk istismarı. II. Orta Anadolu Toplum ve Aile Çalıştayı, 8-9 Nisan 014 KIRŞEHİR, Panelist 9. Çocuk Cinsel İstismarı: Bilinenler, Gerçekler. Çocuk Cinsel İstismarı: Tanı, Tıbbi Tedavi, Hukuksal ve Sosyal Yaklaşımlar Paneli, 0 Ekim 014, ANKARA, Konuşmacı 10. Lösemili Çocuklarda Yaşam Kalitesi. Kronik Hastalıklarda Yaşam Kalitesi ve Hemşirelik Yaklaşımı Sempozyumu, 4 Ekim 014, SAKARYA, Konuşmacı 11. Yenidoğan Ünitesinde Güvenli Uyku ve Masaj Uygulamaları. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi IV. Yenidoğan Günleri, 1-14 Şubat 015, ANKARA, Konuşmacı 1. Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı II. Ankara Sempozyumu, 4 Nisan 015, ANKARA, Konuşmacı 1. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Kırşehir İl Müftülüğü Çocuk İstismarının Önlenmesi ve Mahremiyet Eğitimi Paneli, 01 Ağustos 015, KIRŞEHİR, Konuşmacı 6 14. Nefroloji Hastalarında Kanıta Dayalı Beslenme II. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, 4-6 Mart 016, KAYSERİ, Konuşmacı 15. Konya Karatay Üniversitesi, Konya Ticaret Odası, Zihinsel Engelli Çocukların Cinsel İstismar Konusunda Eğitilmeleri Paneli, 6 Nisan 016, Konuşmacı 16. Konya Karatay Üniversitesi, Konya Ticaret Odası, Zihinsel Engelli Çocuklar, Aileleri ve Hemşirelik Paneli, 7 Aralık 016, Konuşmacı BİLİMSEL TOPLANTI/ETKİNLİK GÖREVLERİ 1. Orta Anadolu Toplum ve Aile Çalıştayı, 4-5 Haziran 01 AKSARAY, Organizasyon Heyeti. II. Ulusal Hemşirelik Bilim Günleri: Kanser Hastalarında Psikososyal Sorunlara İnterdisipliner Bakış, 014 ANKARA, Düzenleme Kurulu. ANKA Evlilik Çocuk Oyunu Değil Sempozyumu, 7 Mart 014 ANKARA, Düzenleme Kurulu 4. II. Hemşirelikte Araştırma Kursu, 8 Şubat-5 Haziran 014 ANKARA, Düzenleme Kurulu YBU Hemşirelik Haftası Etkinliği, 8 Mayıs 014 ANKARA, Düzenleme Kurulu 6. Çocuklarda Enteral ve Paranteral Beslenmede Kanıta Dayalı Uygulamalar Sempozyumu, Haziran 014, ANKARA, Düzenleme Kurulu 7. Çocuk Cinsel İstismarı: Tanı, Tıbbi Tedavi, Hukuksal ve Sosyal Yaklaşımlar Paneli, 0 Ekim 014, ANKARA, Düzenleme Kurulu 8. Kronik Hastalıklarda Yaşam Kalitesi ve Hemşirelik Yaklaşımı Sempozyumu, 4 Ekim 014, SAKARYA, Bilimsel Kurul 9. Çocuklarda Stoma Bakımı ve Kanıta Dayalı Uygulamalar Sempozyumu, 14 Kasım 014, ANKARA, Düzenleme Kurulu 10. Çocuklarda Stoma Bakımı ve Kanıta Dayalı Uygulamalar Sempozyumu, 14 Kasım 014, ANKARA, Oturum Başkanı 11. Çocuklarda Stoma Bakımı ve Kanıta Dayalı Uygulamalar Sempozyumu, 14 Kasım 014, ANKARA, Bilimsel Kurul 1. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, 5-7 Mart 015, KAYSERİ, Bilimsel Kurul 1. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, 5-7 Mart 015, KAYSERİ, Oturum Başkanı Ankara Ebelik Günleri (Uluslararası Katılımlı), 4-8 Mayıs 015, ANKARA, Bilimsel Kurul 7 Ulusal. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Kasım 015, ANKARA, Düzenleme Kurulu 16. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Kırşehir İl Müftülüğü Çocuk İstismarının Önlenmesi ve Mahremiyet Eğitimi Paneli, 01 Ağustos 015, KIRŞEHİR, Düzenleme Kurulu Ulusal. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Kasım 015, ANKARA, Oturum Başkanı KONGRE/SEMPOZYUM VE DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), 1- Kasım 01 ANTALYA. III. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 18-0 Kasım 01 ANTALYA. ANKA Evlilik Çocuk Oyunu Değil Sempozyumu, 7 Mart 014 ANKARA 4. YBU İHAK Çocuk Gelinler Paneli, 11 Mart 014 ANKARA 5. II. Orta Anadolu Toplum ve Aile Çalıştayı, 8-9 Nisan 014 KIRŞEHİR 6. Lösemili Çocuklarda Yaşam Kalitesi. Kronik Hastalıklarda Yaşam Kalitesi ve Hemşirelik Yaklaşımı Sempozyumu, 4 Ekim 014 SAKARYA 7. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi IV. Yenidoğan Günleri, 1-14 Şubat 015 ANKARA 8. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, 5-7 Mart 015, KAYSERİ 9. Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı II. Ankara Sempozyumu, 4 Nisan 015 ANKARA 10. ENDA WANS Congress, October 015, Hannover GERMANY Ulusal. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Kasım 015 ANKARA 1. II. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, 4-6 Mart 015 KAYSERİ th International Teacher Education for Sustainable Development Culture and Education Congress, 1-14 May 016, KONYA DİĞER GÖREVLER 1. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik E Dergi, Yayın Kurulu, Sayfa Düzenleyici. Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi, ARGE Danışmanlığı. Dr. Sami Ulus Kadın, Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ARGE Danışmanlığı 8 4. Köşe Yazarlığı 5. TÜBİKAM (Türkiye Bilimsel ve Stratejik Araştırmalar Merkezi), Araştırmacı, Yürütme Kurulu MEDYA/BASIN TRT Radyo Canlı Yayın. Engelsiz Sesler Programı. Çocuk ve Kadın İstismarı ve Özgecan Olayı, Mayıs 015 Avrasya Türk Radyo Canlı Yayın. Üç Damla Mutluluk Programı. Engelli Çocuklarda Cinsel İstismardan Korunma Eğitimleri, Haziran 016 MEDYA/WEB 9
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks