Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Onkruidbestrijding op cultuurgrond

Category:

Sports

Publish on:

Views: 11 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
BioMant Onkruidbestrijding op cultuurgrond met herbiciden, bio-herbiciden of heet water Voor elke methode het juiste spuitsysteem! MANTIS ULV biedt professionele oplossingen voor onkruidbestrijding in
Transcript
BioMant Onkruidbestrijding op cultuurgrond met herbiciden, bio-herbiciden of heet water Voor elke methode het juiste spuitsysteem! MANTIS ULV biedt professionele oplossingen voor onkruidbestrijding in rijgewassen, zoals b. v. uuboomkwekerijen uukerstbomen uusierteelt uuenergiegewassen uufruitteelt en wijnbouw uugroenteteelt En vele andere toepassingsgebieden zoals parken, wegen, parkeerplaatsen en andere terreinen. best available technology ULV-SPUITSYSTEMEN MET HERBICIDE Tot 50 % minder herbicide verbruik dankzij ULV-techniek ULV betekent Ultra Laag Volume, oftewel, bijzonder kleine hoeveelheid. Kernelement van alle MANKAR ULV-Spuitsystemen is de door Mantis gepatenteerde segment-rotatievernevelaar. Hiermee wordt herbicide of herbicidemengsel, in heel kleine druppeltjes, onverdund en recht naar beneden verdeeld, zodat die precies terecht komen waar ze het meeste nodig zijn. Afhankelijk van het model wordt de dosering gewaarborgd door een doseerventiel, een elektrische pomp of een speciale wiel-aangedreven pomp, waarbij de dosering afhankelijk is van de loopsnelheid. Alle machines hebben een elektronische LED-bewaking van de vernevelaar en accu. MANKAR Voordelen uugebruik onverdunde herbiciden en herbicide mengsels uuminimaal herbicide verbruik tot 50% besparing op akkerland uuoptimale verdeling en bijzonder efficiënt gebruik van het werkzame bestanddeel uuminimale drift voor een optimale bescherming van gewassen uutijdwinst en onafhankelijkheid van watertoevoer uuminder gewicht, beter voor de rug en minder bodemverdichting uulaag energieverbruik, via oplaadbare accu of 12 V aansluiting van voertuig uuoveral optimaal inzetbaar uuveelvoud aan modellen Snel terug verdiend! Voor Na AANBOUWMODELLEN VOOR GROTE OPPERVLAKKEN MANKAR DRIVE-P Wiel-aangedreven pomp voor een wegafhankelijk dosering De dosering bij MANKAR-Drive-P-modellen vindt plaats via een pomp die door het wiel van het spuit-systeem wordt aangedreven. Deze is dus afhankelijk van de afgelegde weg (wegafhankelijk) en niet van de snelheid van de voortbeweging. Een parallellogram (Flexomant modellen) zorgt voor het voortdurende contact van het wiel met de ondergrond en voor een gelijkblijvende afstand tussen spuitschermen en ondergrond. Alle Drive-P modellen kunnen met spuitschermen van 25 tot 110 cm, en met of zonder sproeiarm worden uitgerust. Unima-P modellen zijn ontworpen voor het monteren voorop een tractor. Voor montage aan de achterkant, zijn de Flexomant modules het beste. Een of meerdere modules kunnen gecombineerd worden, zo kan de ideale samenstelling gemaakt worden voor elk voertuig en toepassingsgebied, voor zowel zwartstrook als behandeling onder- en tussen de rijen. MANKAR DRIVE-E Dosering via elektrische pomp Varimant- en Unima-E modellen zijn geschikt montage voor- of achterop een voertuig. Ze zijn lichter dan Drive-P-modellen en kunnen daarom ook prima op steile hellingen of als aanbouw op zelfrijdende voertuigen, zoals robots, dienen. Het systeem wordt eenvoudig bediend via een aan/uit -knop, er kan dus ook selectief worden gespoten. Standard Drive-E modellen, met 3-punts ophanging, zijn beschikbaar voor onkruidbestrijding op volle grond of onder de rijgewassen, met instelbare werkbreedtes van 25 cm tot 3,50 m breed. Speciale modellen met grotere spuit- en/of werkbreedtes, elektrische of hydraulische breedteverstelling en/of speciale adapters b.v. voor portaaltractoren of robots zijn beschikbaar op aanvraag. KRUIWAGEN- EN HANDGEDRAGEN SPUITEN MANKAR CARRY Handapparaten voor de hoogste flexibiliteit De draagbare MANKAR Carry-modellen zijn erg geschikt voor gebruik in gewassen die relatief dicht op elkaar staan, niet in regelmatige rijen gepland zijn en overal daar, waar het op de grootst mogelijke flexibiliteit aankomt. De dosering gebeurt via een handmatige instelling van het doseerventiel afhankelijk van de gebruikte herbicide. De sproeier wordt door een druk op de knop geactiveerd, waardoor men alleen daar hoeft te spuiten waar het nodig is. Er zijn spuitbreedtes van cm beschikbaar. Bij enkele apparaten is de spuitbreedte door draaien van het spuitscherm traploos verstelbaar. MANKAR ROLL Kruiwagen systemen voor exacte en afstandsafhankelijke dosering MANKAR-TWO en - ONE modellen worden als een kruiwagen voortgeschoven en behoeven daarom geen apart voertuig om ingezet te worden. Daardoor is de MANKAR-Roll bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare of afgelegen gebieden. Een wiel-aangedreven pomp garandeert altijd de juiste dosering, onafhankelijk van de loopsnelheid. Dankzij het geringe gewicht en een robuust wiel is een oneven terrein en omhoog of omlaag rijden geen probleem. BioMant Herbi SPROEISYSTEEM Voor biologische werkstoffen De BioMant Herbi is speciaal ontwikkeld voor het spuiten van biologische bestrijdingsmiddelen en laag risicomiddelen, b. v. op basis van azijn- of pelargon zuur. De machine kan echter ook worden ingezet voor andere vloeistoffen zoals b. v. biologische plantversterkers. De optimale verdeling van de vereiste hoeveelheid werkzame stof wordt bereikt door een spleetdop-sproeikop samen met onze Flex-spuitschermen, die bij hindernissen automatisch inklappen om deze te vermijden. De Herbi is als compleet systeem, met elektrowagen, of als aanbouwsysteem voor opbouw op allerlei voertuigen verkrijgbaar. BioMant Aqua HEET WATER SPROEISYSTEMEN Onkruidbestrijding met heet water en zonder chemische middelen Voor biologische landbouw- en bebouwde gebieden, zoals parken, parkeerplaatsen, gemeentelijke en industriële gebieden biedt onkruidbestrijding met heet water de optimale oplossing. Heet water (van 99,5 C) vernietigt de celstructuur van het onkruid, zodat de plant verzwakt en afsterft. BioMant Aqua voordelen uueffectiever, economischer en efficiënter dan andere niet-chemische methoden uueen grotere werksnelheid dankzij een hoog waterdebiet en stabiele temperatuur uugeen brandgevaar, geen schade aan infrastructuur uu2-in-1: onkruidbestrijding en hoge drukreiniging uugeruisloos en emissie-arme techniek dankzij accu en LPG brander BioMant Aqua modellen WS-I / WS-II BioMant Aqua WS-I/II De WS-I of II machines hebben een of twee branders voor het verwarmen van het water, d.m.v. diesel of milieuvriendelijke LPG. En dankzij het temperatuur-controle systeem ( TCS ) en het hoge water debiet van 15, respectievelijk 30 l/min, kan de werksnelheid oplopen tot 4 km/u. WS-Agro De WS-Agro is gebaseerd op de WS-I/II machine en is speciaal ontwikkeld voor het gebruik in rijgewassen in biologische teelt, inclusief spuitarmen en Flex-schermen. BioMant Aqua WS-Agro WS-Compact De BioMant Aqua WS-Compact dient aangesloten te worden op een waterleiding en stopcontact. De machine kan echter ook gemakkelijk op een aanhanger worden geplaatst, waardoor, in combinatie met een watertank en stroomaggregaat, onafhankelijk kan worden gewerkt. Het hoge waterdebiet van 9 liter per minuut zorgt voor een optimale werksnelheid bij laag waterverbruik zodat de machine zowel voor kleine als grote oppervlakken ideaal kan worden ingezet. WS-Mini De kleinste, lichtste en meest flexibele heet water machine biedt, tegen een zeer interessante prijs, een water debiet van maar liefst 8 l/min en is optimaal inzetbaar op kleine of moeilijk bereikbare plaatsen, waar een waterleiding en stroom aansluiting voorhanden is. Profiteer van onze innovatieve Flex-spuitschermen Optimaal voor onkruidbestrijding tussen de rijen of rondom obstakels uubij aanraking met hindernissen klappen de schermen terug uucultuurgewassen worden optimaal beschermd uuveersterkte van het klapmechanisme is instelbaar uude spuitschermen kunnen ook worden vastgezet uudrie spuitbreedtes; 25, 40 of 55 cm Professionele spuitapparatuur van MANTIS ULV Mantis beschikt over meer dan 40 jaar ervaring in de ontwikkeling, productie en distributie van spuitsystemen voor de meest uiteenlopende toepassingen. De focus is op maximale efficiëntie bij de toepassing van vloeibare preparaten, gebruiksvriendeljkheid en de beste kwaliteit van het behaalde resultaat. Naast machines voor onkruidbestrijding, biedt Mantis ook de MAFEX ULV spuit-installaties voor gewasbescherming (voor bijv. aardappelen, groenten en kuilvoer), Rofa sproeiers voor insectenbestrijding en ontsmetting, alsmede diverse MANTIS ULV spuitsystemen en componenten voor de gezondheidszorg en diverse industrieën zoals de beton- en voedselverwerkingsindustrie. Als dé specialist in onkruidbestrijding biedt Mantis professionele spuitsystemen voor herbiciden, bio- herbiciden en heet water. BioMant Op onze website, vindt u meer informatie over onze producten en nieuwe ontwikkelingen Bij ons vindt u de juiste oplossing! Stand Januari 2017 Technische veranderingen voorbehouden Mantis ULV-Sprühgeräte GmbH Vierlander Straße 11a D Geesthacht +49 (0)4152 /
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks