Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ONZE OK MEEKIJKEN OP DE OK S VAN HET ISALA HARTCENTRUM IN ZWOLLE. Magazine voor operatieassistenten en anesthesiemedewerkers

Category:

Bills

Publish on:

Views: 14 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Magazine voor operatieassistenten en anesthesiemedewerkers NR. 1 / maart 2016 / JAARGANG 11 ONZE OK MEEKIJKEN OP DE OK S VAN HET ISALA HARTCENTRUM IN ZWOLLE SPOTLIGHT OP JONG BIJ LVO CONGRES 2016 REGIO-AUDITS
Transcript
Magazine voor operatieassistenten en anesthesiemedewerkers NR. 1 / maart 2016 / JAARGANG 11 ONZE OK MEEKIJKEN OP DE OK S VAN HET ISALA HARTCENTRUM IN ZWOLLE SPOTLIGHT OP JONG BIJ LVO CONGRES 2016 REGIO-AUDITS VOOR VEILIGE OK WAAROM OPE- RATIEASSISTENT LEUK BEROEP IS Cool. Comfortable. Customizable. The TotalShield Surgical Helmet System The TotalShield Surgical Helmet System from Zimmer Biomet is engineered to protect against contamination, infectious body fluids, and harmful organisms all while keeping you cool and comfortable. TotalShield is designed for comfort through its: Balanced and stable helmet construction 16 air flow ports Six adjustable fan speeds Expanded field of view Optional bright LED light Togas and Hoods with protection against infectious body fluids and microorganisms 2015 Zimmer Biomet colofon inhoud OK Operationeel is het vakblad voor operatieassistenten en anesthesiemedewerkers. Het wordt gemaakt door uitgeverij Y-Publicaties in samenwerking met de LVO (Landelijke Vereniging van Operatieassistenten) en verspreid onder alle LVO-leden. Verdere verspreiding vindt plaats onder alle OK-afdelingen in Nederlandse ziekenhuizen, particuliere klinieken en opleidingscentra. Redactie Redactiecoördinator Y-Publicaties: Cindy Lammers, Redactiecoördinator LVO: Hennie Mulder, Uitgeverij Y-Publicaties Postbus EE Amsterdam Kijk ook op onze website Uitgever: Ralf Beekveldt Eindredacteur: Marloes van Hoorn Tekstcorrector: Marijn Mostart Ontwerp: Annelies van Turnhout Druk: BalMedia 14 LICHT OP JONG BIJ LVO CONGRES Uiteenlopende voordrachten, met veel aandacht voor young professionals en de uitreiking van de allereerste Young Professional Award. Verslag van het 30ste LVO Congres. 20 OK-AUDITS IN RIJNMONDREGIO Om de patiëntveiligheid op de OK te vergroten houden zorginstellingen in de regio Rijnmond elkaar een spiegel voor door audits op elkaars operatieafdeling te doen. Advertenties Cross Media Nederland BV Abonnementen SP Abonneeservice Postbus AC Alphen a/d Rijn Toezending van OK Operationeel is voor LVO-leden onderdeel van hun lidmaatschap. Voor niet-leden gelden de volgende abonnementsprijzen: jaarabonnement 65,50; los nummer 8,50; abonnement buiten Nederland 82,50. Alle prijzen zijn inclusief btw en verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. Opzegging betaalde abonnementen: schriftelijk, uiterlijk twee maanden voor afloop van de abonnements periode. Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd OK Operationeel Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich aanbevolen. ISSN VAN CHECKLIST ASSISTENTEN OK TOT NORM IGZ Twee (voormalig) leerling - operatieassistenten ontwikkelden een checklist met criteria voor de overdracht op de OK. Deze heeft de IGZ nu overgenomen. De twee vertellen. en verder 4 REDACTIONEEL 4 NIEUWS 8 LVO-NIEUWS 10 ONZE OK: NICOLINE WESSELING (ISALA ZWOLLE) 23 COLUMN PAUL MEIJSEN 24 ESTHER AIKENS: WAAROM IS OPERATIEASSISTENT ZO N LEUK BEROEP? 31 ONDER OPERATIEASSISTENTEN: GERIANNE VAN DER RIJDT (ZIEKENHUIS BERNHOVEN) OK OPERATIONEEL WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: NR 1, 2016 / OK OPERATIONEEL 3 VAN DE REDACTIE Veiligheid Wanneer ik dit schrijf is de lente al in aantocht. Ben benieuwd hoeveel sneeuwbuien we nog krijgen tijdens de paasdagen, want het gezegde blijft: Maart roert zijn staart. Ook de LVO is volop in beweging. Tijdens de ALV voorafgaand aan het LVO Congres is het jaarplan gepresenteerd. Een uitvoerig verslag met de speerpunten kun je lezen in het LVO-nieuwsblok verderop. Evenals een verslag van het LVO Congres, dat vorige maand in De Reehorst in Ede zijn dertigjarig jubileum beleefde. Tijdens dat congres gaven operatieassistenten Doran van Gastel en Angelique Dirks een presentatie over de overdracht op de OK. Zij maakten een checklist met overdrachtsmomenten in de vorm van kaartjes die gemakkelijk in een keykaart kunnen worden gestoken. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ondersteunt deze checklist en zal de criteria toevoegen aan de TOP waarin ziekenhuizen worden getoetst. De IGZ onderstreept dat het operatieproces een permanent aandachtsgebied is om vermijdbare schade aan patiënten te voorkomen. Regio Rijnmond vertelt in deze editie hoe zij hun audits op de OK regelen. Door de jaren heen is er veel veranderd op de OK, niet alleen op het gebied van operatietechniek, maar vooral ook van de organisatie rondom de patiënt waarbij patiëntveiligheid het sleutelwoord is. Veel leesplezier! Hennie Mulder, TWEE HYBRIDE OK S VOOR ETZ Het OK-complex van het Elisabeth- TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg wordt uitgebreid met twee hybride operatiekamers. Een primeur voor Europa, volgens ETZ, want deze operatiekamers zijn ingericht voor zowel trauma-, vaat- en neurochirurgie als orthopedische chirurgie. Het ETZ is traumacentrum voor de provincie Noord-Brabant. Met de nieuwe hybride OK kunnen we levens en ledematen redden van patiënten met zwaar letsel, zegt traumachirurg Mike Bemelman. Patiënten die in acute nood verkeren kunnen na binnenkomst op de Spoedeisende Hulp direct door naar de hybride OK. Daar kunnen verschillende specialisten bijvoorbeeld gelijktijdig een bloedende milt en een kapot bekken behandelen. Ook het doorlichten van de patiënt met behulp van röntgen gebeurt nu direct en in dezelfde kamer. TESTEN IN CINCINNATI De neurochirurgen en orthopedisch chirurgen zullen de nieuwe hybride OK gebruiken voor complexe ingrepen aan de wervelkolom. Ook is het mogelijk om 3D reconstructies van botten en gewrichten te maken. Hiermee kunnen zeer complexe botbreuken in gewrichten nog beter in beeld worden gebracht en beter worden hersteld. Neurochirurg Paul Leliefeld reisde samen met andere chirurgen van het ETZ en mensen van leverancier Philips naar Cincinnati in Amerika om ervaring op te doen met de hybride OK. Daar hebben we de grenzen van onze nieuwe mogelijkheden op de hybride OK kunnen testen en interactie gehad met het Philips-team, zodat theorie en praktijk goed op elkaar zijn afgestemd. NAVIGATIESYSTEEM In de zomer van 2016 zal in de hybride OK een speciaal 3D chirurgisch navigatiesysteem worden geïnstalleerd. Hiermee kunnen bijvoorbeeld operaties aan de wervelkolom nog nauwkeuriger worden uitgevoerd. Dit is uitermate geschikt voor operaties aan complexe wervelafwijkingen die veel voorkomen in het ETZ, zegt orthopedisch chirurg Carel Diekerhof. De navigatie biedt hierbij extra veiligheid. De applicatie wordt samen met Philips verder ontwikkeld. Het ETZ is hiervoor pilot-ziekenhuis. A/D Amstel Architecten 4 OK OPERATIONEEL / NR 1, 2016 nieuws MINDER PIJN BIJ LIESBREUKEN DOOR KIJKOPERATIE De kans op chronische pijn na een kijkoperatie is lager dan bij een andere techniek. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Ine Burgmans (foto), oncologisch chirurg en gespecialiseerd liesbreukchirurg. Burgmans deed enkele jaren onderzoek in het grootste liesbreukcentrum van Nederland, gevestigd in het Diakonessenhuis in Zeist. Haar onderzoek richtte zich op het verbeteren van de kwaliteit van liesbreukchirurgie. De kans op langdurige pijnklachten na een kijkoperatie voor een liesbreuk is klein. Als er toch sprake is van pijn verdwijnt deze bijna altijd spontaan tussen drie en zes maanden. De oorzaak van deze chronische pijn kan niet worden verklaard door een MRI. Toch is het wel nuttig om aan te tonen dat het matje goed is geplaatst en om uit te sluiten dat er andere oorzaken zijn van chronische pijn. Het vermoeden dat een dunner matje met minder materiaal de kans op pijnklachten zou verminderen blijkt niet waar, aldus Burgmans. Er is zelfs een grotere kans op een terugkerende liesbreuk met dit dunnere matje dan met het standaard matje dat al jaren wordt gebruikt. In haar proefschrift concludeert Burgmans ook dat vrouwen met een liesbreuk het beste met een kijkoperatie kunnen worden behandeld. Vrouwen hebben vaker (20%) een ander type liesbreuk dan mannen: de zogenaamde dijbeenbreuk. Deze kan bij de klassieke liesbreukoperatie worden gemist. Met de kijkoperatie heeft de chirurg volledig overzicht en wordt elke breuk gezien en behandeld. POSTOPERATIEVE COMPLICATIES HERKENNEN VAN LEVENSBELANG Kan een standaardbezoek aan geopereerde patiënten door de anesthesioloog complicaties verminderen en kosten besparen? Deze vraag staat centraal in de zogenoemde TRACE-studie, die in 2016 van start gaat en is opgezet door onderzoekers van de drie academische ziekenhuizen MUMC, VUmc en AMC. Complicaties ten gevolge van operaties dragen bij aan een verhoogde kans op overlijden in de periode na de operatie. Het voorkomen van postoperatieve complicaties vergt vroegtijdige herkenning van veranderingen in de gezondheid van de patiënt. Het herkennen en behandelen van deze subtiele veranderingen behoort tot het domein van de anesthesioloog. Die heeft als perioperatieve arts veel kennis van de impact van de anesthesie en de operatie op de patiënt. Tot op heden is het gestandaardiseerd begeleiden van patiënten na de operatieve ingreep door een anesthesioloog geen routinezorg. De TRACE-studie moet hier verandering in brengen. NIEUWE GENERATIE OK-COCKPITS VOOR MST In het Medisch Spectrum Twente (MST) zijn meer dan vijftig dashboards OK-cockpits in het OK-complex geinstalleerd. Hiermee zijn alle zaken van POWI, patiëntveiligheid en veiligheidschecklists tot beletinformatie, luchtkwaliteit en bestelproces geïntegreerd en geborgd. De dashboards zijn aanwezig op de OK, voor de OK, bij de opdekruimte, in de regieruimte, bij de holding en bij de verkoever. Ze zijn web-based en kunnen daarom op zowel nieuwe als bestaande hardware (werkstations, tablets, telefoons) worden weergegeven binnen een webbrowser. Er zijn meerdere checklists in de OK-cockpit geïntegreerd. Deze zijn dynamisch en contextafhankelijk: de vragen worden aangepast aan bijvoorbeeld specialisme of ingreep, afhankelijk van de informatie die wordt ontvangen uit een van de bronsystemen. Naast time-out en sign-out zijn er checklists geïntegreerd voor ochtend- of avondcontroles, schoonmaakchecklists en periodieke controlelijsten van de technische dienst (brandpreventie, gassennet, elektrische installatie). De checklists worden geverifieerd en geborgd in het dashboard: een rood veld wordt zichtbaar als de checklist na een operatie, een dag of een willekeurige instelbare periode opnieuw dient te worden uitgevoerd. Via een in- en uitgaande koppeling met het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) worden de gestelde vragen en gegeven antwoorden tussen ZIS en de OK-cockpit gesynchroniseerd. De OK-cockpits zijn ontwikkeld door NewCompliance. NR 1, 2016 / OK OPERATIONEEL 5 HET ACTUEELSTE OK-NIEUWS VIND JE OP STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK NA DODELIJKE VAL VAN OPERATIETAFEL Bij een incident met dodelijke afloop in het Tergooi Ziekenhuis in Blaricum in 2010, waarbij een patiënt van de operatietafel viel, heeft het gerechtshof van Amsterdam besloten de betrokken specialisten niet individueel te vervolgen. Wel zal er strafrechtelijk onderzoek worden gedaan naar de rol van het ziekenhuis. Daarbij zal onder andere worden gekeken naar het gebruik van protocollen en de controle op de juiste uitvoering daarvan. Het Tergooi Ziekenhuis meldt op zijn website dat na de calamiteit onmiddellijk maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat een dergelijk incident zich herhaalt. Het bewuste incident vond plaats toen de anesthesiemedewerker de arm van de patiënt losmaakte en deze patiënt aan de andere kant van de operatietafel viel. De omloopassistent stond gedraaid naar het voeteneinde en was niet in staat om in te grijpen. De chirurg zat op dat moment de OK-formulieren in te vullen. Door de val liep de patiënt een fractuur en een subdurale bloeding op. Zij overleefde deze verwondingen niet. Tijdens de rechtszaak wees de inspectie erop dat de medisch specialisten zowel tijdens als na de operatie verantwoordelijkheid dragen voor de positionering van de patiënt. Aan beide kanten van de operatietafel moet iemand staan om een dergelijke val te HEB JE NIEUWS? MAIL NAAR SPIN-OFF ROND OPERATIEROBOT MICROSURE NU OP EIGEN BENEN Microsure, een gezamenlijke spinoff van de Technische Universiteit Eindhoven en Maastricht UMC+, is sinds kort zelfstandig. Het bedrijf is bijna klaar met de ontwikkeling van een operatierobot voor ingrepen met uiterste precisie. De robot, die wordt bestuurd door een chirurg, is geschikt voor hersteloperaties die met mensenhanden amper of niet mogelijk zijn. Over twee jaar moet het apparaat, s werelds eerste in zijn soort, klaar zijn om in operatiekamers te worden gebruikt. Het eerste exemplaar van de operatierobot staat de komende twee jaar in het Maastricht UMC+ om voorzichtig en stapsgewijs aan te tonen dat het geschikt is voor ingrepen bij mensen. Tegelijkertijd werkt Microsure aan de benodigde Europese CE-markering. Bij het bedrijf zijn zowel ingenieurs als chirurgen betrokken. VIJF KEER ZO NAUWKEURIG De armen van de robot worden altijd bestuurd door een chirurg, via twee joysticks. De robot voert de beweging van de handen van de chirurg verkleind uit, waardoor de robot tot vijf keer zo nauwkeurig kan zijn. Bovendien filtert de robot alle trillingen van de mensenhand eruit, wat ook bijdraagt aan de precisie. De robot is vooral bedoeld voor reconstructieve chirurgie. Daarbij wordt weefsel ergens in het lichaam weggehaald om op een andere plek iets te herstellen. Ook zorgt de robot voor meer comfort voor de arts, doordat deze niet meer over de patiënt gebogen hoeft te staan, maar rustig kan zitten. LYMFOEDEEM De eerste focus van Microsure ligt op het aanpakken van lymfoedeem. Daar krijgen relatief veel borstkankerpatiënten mee te maken, doordat de lymfeknopen in de oksel soms uitzaaiingen hebben. Die worden dan operatief verwijderd, waardoor vocht zich ophoopt op ongewenste plekken. Nu worden vaak alleen de symptomen bestreden, maar met de operatierobot kunnen we de verbinding van de kleine vaatjes herstellen, en dan pak je de oorzaak van het probleem aan, aldus Raimondo Cau die twee jaar geleden aan de TU Eindhoven promoveerde op het prototype dat hij ontwikkelde voor de chirurgierobot. Bart van Overbeeke 6 OK OPERATIONEEL / NR 1, 2016 nieuws VROUWEN MET BORSTKANKER KRIJGEN VAAK NIET DE BESTE OPERATIETECHNIEK SIAMESE TWEELING SUCCESVOL VAN ELKAAR GESCHEIDEN Echogeleide chirurgi sche technieken zijn superieur aan de standaardmethode voor borstsparende ope raties. Hiervoor zijn al jaren indicaties, maar vreemd genoeg gebruiken nog niet alle chirurgen de echo tijdens borstoperaties. Met de echogeleide techniek blijft maar in 3 procent van de gevallen tumor achter in de borst, terwijl dit met de standaardtechniek bij 17 procent van de patiënten gebeurt. Ook wordt met de nieuwe techniek twee keer minder gezond borstweefsel verwijderd. Dit blijkt uit onderzoek waarop radioloog in opleiding Max Haloua aan het VUmc is gepromoveerd. Met de nieuwe techniek hoeven minder vrouwen opnieuw onder het mes en is het cosmetisch resultaat van de borstsparende behandeling op korte en lange termijn beter. Ook is de patiënttevredenheid hoger dan na behandeling met de standaardmethode. Door deze techniek in heel Nederland toe te passen kan minstens 1 miljoen euro per jaar worden bespaard in de borstkankerzorg. Dit komt doordat minder vervolgoperaties (en opnames) en minder extra radiotherapie nodig zijn. In Nederland wordt de echogeleide techniek nog niet routinematig toegepast, wat gezien onze resultaten te betreuren valt, zegt Haloua. Het is niet meer van deze tijd om alleen met de tastzin te opereren terwijl de tumor makkelijk in beeld kan worden gebracht met behulp van echografie. Ook in het buitenland is er belangstelling voor de Nederlandse resultaten; in het Amerikaanse Annals of Surgical Oncology is onlangs geopperd om van echogeleide borstsparende operaties voor borstkanker de gouden standaard te maken. Het is artsen van het Inselspital in Bern gelukt om een Siamese tweeling van acht dagen oud van elkaar te scheiden. De twee meisjes, Lydia en Maya, werden acht weken te vroeg geboren en waren onderdeel van een drieling. Het derde kind is gezond op de wereld gekomen. De vijf uur durende operatie werd eind vorig jaar uitgevoerd. Samen wogen Lydia en Maya toen slechts 2,2 kilo. De tweeling was met elkaar vergroeid via de lever, het hart en de buik. De ingreep zou eigenlijk pas over een paar maanden worden gedaan. De toestand van de meisjes verslechterde echter en werd levensbedreigend, waarop de artsen besloten hen direct te opereren. De slagingskans zou maar 1 procent zijn geweest. Het ziekenhuis spreekt daarom van een medisch wonder. Het hoofd van de afdeling chirurgie zegt dat een perfecte samenwerking van het team de sleutel tot succes was. Volgens het ziekenhuis zijn de kinderen nog steeds erg klein, maar ontwikkelen ze zich goed. Het zou de eerste keer zijn dat een dergelijke ingreep bij zulke jonge kinderen is geslaagd. VERWIJDERING BAARMOEDER IS NIET ALTIJD NOODZAKELIJK Wereldwijd was het verwijderen van de baarmoeder de standaardbehandeling bij verzakking, maar het sparen van de baarmoeder wordt steeds populairder. Een operatie waarbij de baarmoeder wordt vastgezet met twee hechtingen aan een stevig deel van een spier is een geschikt alternatief voor het verwijderen van de baarmoeder. In de praktijk betekent dit dat vrouwen een keuze hebben en dat de baarmoeder niet per definitie hoeft te worden verwijderd. Dit stelt Renée Detollenaere in haar promotieonderzoek bij het Radboudumc, dat is uitgevoerd in het Isala Vrouw-kindcentrum in Zwolle. Miljoenen vrouwen wereldwijd hebben last van een verzakking. Het operatief behandelen van een verzakking bij vrouwen is de afgelopen tijd meerdere malen negatief in het nieuws geweest. Dit kan (onnodig) tot angst en terughoudendheid hebben geleid bij vrouwen om zich met verzakkingsklachten tot een arts te wenden. Vrouwen moeten op de hoogte zijn dat een baarmoederverzakking op een relatief makkelijke manier operatief op te lossen is en dat de keuzemogelijkheid bestaat om de baarmoeder te verwijderen dan wel te sparen, aldus Detollenaere. NR 1, 2016 / OK OPERATIONEEL 7 Verslag algemene ledenvergadering Op woensdagavond 17 februari, de avond voor het LVO Congres, wordt de algemene ledenvergadering gehouden. Onder meer het financieel jaarverslag 2015, de begroting en het vergoedingensysteem worden uitgebreid besproken en unaniem goedgekeurd. NIEUW STATEMENT Daarna presenteert Carla Boer, ad-interimvoorzitter, het jaarplan Tijdens de beleidsdagen in 2015 is er een nieuw statement ontwikkeld. Dit wordt aan de alv voorgelegd en unaniem goedgekeurd. Het statement is als volgt. De kwaliteit van de perioperatieve zorg in geheel Nederland wordt medebepaald door gekwalificeerde en bekwame operatieassistenten. Operatieassistent is een (inter)nationaal erkend beroep op bachelorniveau. De LVO is de gesprekspartner voor alle betrokken partijen in de perioperatieve zorg. SPEERPUNTEN Om deze missie verder vorm te kunnen geven heeft het bestuur vier speerpunten vastgesteld. Daaraan zal het komende LVO-INFORMATIE Carla Boer, voorzitter a.i., Hennie Mulder, penningmeester en bestuurslid Media en Jeanine Stuart, secretaris en bestuurslid Onderwijs en Nicole Dreessen, bestuurslid Beroepsbelangen Monique de Kort, bestuurslid Congres, Femke Wienen, bestuurslid PR&V, Lid worden van de LVO? Surf naar Lidmaatschap opzeggen Dit dient voor 1 oktober te gebeuren - het lidmaatschap wordt dan per 1 januari van het jaar daarop beëindigd. Opzeggen kan via het opzeggingsformulier op of schriftelijk via: Secretariaat LVO Postbus AB Amsterdam Ledenadministratie jaar door iedere commissie hard worden gewerkt. Deze speerpunten zijn: 1. Young professionals in beeld De young professionals, jonge operatieassistenten, zijn de toeko
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks