Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

OSTROŽSKO katalóg turistických zaujímavostí

Category:

Journals

Publish on:

Views: 38 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
OSTROŽSKO katalóg turistických zaujímavostí 1 Sám Bůh tu rozvěšuje svoji oblohu obláčky v kraji kolem Buchlova Přicházím polní cestou do Ostrohu a tolik bych chtěl umět malovat... Asi by sme ťažšie hľadali
Transcript
OSTROŽSKO katalóg turistických zaujímavostí 1 Sám Bůh tu rozvěšuje svoji oblohu obláčky v kraji kolem Buchlova Přicházím polní cestou do Ostrohu a tolik bych chtěl umět malovat... Asi by sme ťažšie hľadali výstižnejšie a poetickejšie slová ako sú verše básnika Miroslava Kapinusa, ktorými by sme mohli uviesť pozvánku do Uherského Ostrohu, mestečka na brehu rieky Moravy a jeho okolia. Vedieť tak maľovať je túžbou asi každého, kto sa raz prejde okolo ostrožského splavu a zamieri popri brehu rieky, raz rozmarnej a zaliatej slnkom, inokedy melancholickej s nostalgickými rysmi, pripomínajúcej doby, kedy strechy chalúp ešte pokrývali šindle a najčastejším dopravným prostriedkom v obci bol kravský alebo konský povoz. Čas sa však ani tu nezastavil, a tak sa už dnes nemusíme trmácať na gazdovskom voze alebo v lepšom prípade poštovnom, aby sme sa dostali tam, kde víno zrie a kde sa spieva, ako pomenoval tento kraj kňaz a spisovateľ zo Vnorov František Zýbal, ale môžeme zvoliť omnoho pohodlnejší dopravný prostriedok bicykel, automobil, vlak, dokonca dnes už aj loď. A prečo Vás pozývame práve k nám? Iste by na to vedeli odpovedať maliari, ktorí podobu krajiny, sídiel a ľudí namaľovali na svoje plátna Joža Uprka ( ), rodák z blízkeho Kňežduba a František Bezděk ( ) z Uherského Ostrohu, ktorému bol ľudový kroj celoživotnou inšpiráciou. Odpoveď by sme našli aj v ateliéri súčasného maliara tohto kraja, Zdenka Hudečka z Uherského Ostrohu, ktorého zobrazenie zvykov a tradícií, hodov, jazdy kráľov, ale tak isto z vinohradov a z prostredia vínnych pivníc a izieb, sú pozvánkou najvábivejšou. Z literárnych tvorcov, ktorí tento kraj oslávili vo svojich dielach, môžeme menovať Františka Kožíka, zberateľku Alenu Bartošíkovú alebo humoristu Zdenka Galušku. Ostrožský zámek stojí u silnice Vzali tam synka v cizí krajiny Teď už ho děvče neuvidíš více Bůh sečetl už jeho hodiny Milovníkov histórie možno viac zaujme sídlo šľachty, lichtenštajnský zámok v Uherskom Ostrohu, majestátne rozložený na brehu rieky, či sídlo Chorinských vo Veselí nad Moravou, obklopené rozľahlým parkom a s pomníkmi pripomínajúcimi dávne vojnové udalosti a hrdinstvo tých, ktorí bránili svoje domovy. Ani obrancovia opevneného sídla v Hluku sa nevzdali krutému nepriateľovi a postavili pre hordy Bočkajovcov pevnú hrádzu. Dodnes steny opevneného sídla rozprávajú svoj príbeh, zaznamenaný spisovateľom Františkom Kožíkom, ktorého otec pochádzal práve z tohto mestečka. Hladina řeky vždycky městu sluší Sluší i Uherskému Ostrohu Země tu otevírá svoji duši a potají upíjí oblohu Ako ďaleko od hladiny rieky je nebo? Iba kúsok. Najzreteľnejšie ho uvidíme, ak vystúpime až na strechu tohto kraja, ku kaplnke svätého Antonínka. Hlavne dievčatám a ženám, ktoré túžia po dobrom manželovi, možno takúto vychádzku odporučiť. Tie sem počas pútí vystupujú s modlitbou na perách už niekoľko storočí, pretože sv. Antonín Paduánsky, patrón milujúcich a manželského šťastia, má dobré srdce a žiadnu prosbu nenechá nevypočutú. Potom už len stačí zastaviť sa v niektorej z blatnických krčmičiek a nechať si naliať pohárik známeho Blatníckeho Roháča. Jeden, druhý, ďalší... Ale opatrne, aby sa jazyk nepoplietol a aby ste mohli s básnikom dospievať jeho verše: Slyšíš jak řeka v Ostrohu si zpívá a tiše povídá si u splavu Dozrálý měsíc naklání se k nivám a ke květům za tichú Moravú... Tak poďte dnu a odkrojte si z čerstvého chleba so soľou. Tak od dôb kniežaťa Svätopluka vítame u nás hostí. Iba práve pre Vás necháme obliecť do kroja to najkrajšie dievča. Bude vás sprevádzať našim krajom a zavedie vás na krásne a zaujímavé miesta. A keď vás rozbolia nohy z chôdze a oči z tej nádhery? Až řeka pod mostem se osvobodí a na hladinu padne hvězdný třpyt pak budem v pivovaru blízko vody na zdraví světa dobré pití pít Vitajte na Ostrožsku! OBSAH Voda živá prameň liečivej sily a osvieženia...3 Otvorená náruč prírody ráz krajiny, kopcov a údolí...4 Cestami na bicykli a pešo...7 Za pamiatkami ľudového staviteľstva...8 Šikovné ruky majstrov remesiel...11 Chute a vône Ostrožska...12 Víno elixír mladosti a života...14 Dych histórie...16 Tiché zastavenie pútnikov...18 Pestrosť krojov Ostrožska...20 Rozmanitosť a podmanivosť regiónu odporúčané turistické okruhy...22 Plavba Baťovým kanálom...24 Z ostrožského Dolňácka iba kúsok na Horňácko...27 Mapa Ostrožska a okolia Voda živá prameň liečivej sily a osvieženia Osvieženie k nezaplateniu nájdete v našich studničkách, pri liečebných prameňoch a v jazerách. Vďaka prírodným podmienkam (podlažie je tvorené fl yšom, ktorý umožňuje rýchle presakovanie zrážok, ale na druhú stranu podzemná voda nemá dostatok príležitostí na vyvieranie) sa v našom regióne nenachádza veľa studničiek a liečivých prameňov. O to viac si ich ale ceníme a veríme, že aj pre Vás budú lákadlom a príjemným osviežením pri putovaní Ostrožskom. Studnička na sv. Antonínkovi neďaleko kaplnky sv. Antonínka. Viaže sa k nej niekoľko povestí o zázračnom uzdravení. Povesť hovorí o postavení kaplnky na mieste prameňa, ktorý uzdravil kniežacieho syna. Prameň objavili podľa zachovaných dokumentov robotníci hľadajúci vodu pre hasenie vápna. Modlitbami ku sv. Antonínkovi v kombinácii s pitím vody z prameňa či ovlažovaním chorých častí tela, podľa zachovaných svedectiev, dochádza k zázračnému uzdraveniu mnohých chorých pútnikov. Studnička pod sv. Antonínkom smerom na Ostrožskú Lhotu. Prameň má rovnaké zloženie ako studnička na sv. Antonínkovi. Tel.: , , Ďalšiu studničku nájdete v lese Hluboček (v tzv. Hluckom háji). Volá sa studnička Pri Buku. Stará sa o ňu turistický klub z Míkoviec a nachádza sa na červenej turistickej trase. Tovarišské studničky patria medzi tajomné. Sú opradené tajomstvom a nachádzajú sa v blízkosti zaniknutej obce Smíchov na pomedzí obcí Ostrožská Lhota, Blatnica a Hluk. Studničky sú prírodné a neudržiavané. O liečivých prameňoch, ktorých účinok je zachovaný v ľudových povestiach a preukázaný vedecky, sa môžeme presvedčiť v sírnatých kúpeľoch v Ostrožskej Novej Vsi. V roku 1903 preukázal miestny rodák ThDr. František Botek liečivý účinok prameňov sírnej vody vyvierajúcej neďaleko obce. Pôvodné malé obecné kúpele boli vybudované do dnešnej podoby. Hlavnou liečebnou procedúrou je sírny kúpeľ, ktorý pomáha predovšetkým pri liečbe kĺbov, chrbtice a kožných chorôb. Zaujímavosťou kúpeľov je už tradičné zahájenie hlavnej kúpeľnej sezóny s názvom Kúpeľné spievanie. Túto kultúrnu akciu usporadúva mužský spevácky zbor Krásavci a Sírnaté kúpele O.N. Ves. Akcie sa zúčastňujú krojovaní speváci speváckych súborov zo Slovácka, nechýba ani cimbalová muzika. Tel.: , Štrkové jazerá v Ostrožskej Novej Vsi ponúkajú pozvánku milovníkom kúpania v prírodných jazerách. Pri letnej návšteve nášho regiónu nesmiete tieto jazerá obísť. Čistotou vody sa môžu bez preháňania porovnávať s morom. Voda je neustále čistá a kvalitná vďaka štrkovému podkladu, ktorý funguje ako prírodný fi lter. Pre deti je vhodné prírodné kúpalisko s vodnými atrakciami a požičovňou lodičiek. Odpočinkové plochy sú trávnaté, kamenité, nechýba ani piesočná pláž. Miesto je ideálne pre rekreáciu aj rybárčenie (hosťovacie povolenky kúpite v pohostinstve HAMI Bar). Tel.: Pri štrkových jazerách má zázemie aj kanoistický oddiel a dračie lode Dragon boat Nezvyčajnej atrakcie, kedy medzi sebou súperia posádky dračích lodí, sa môžete zúčastniť na prelome júla a augusta. Možnosť rybárčenia v Ostrožskej Novej Vsi ponúka aj súkromný rybník Gramanec. Hosťovacie povolenky je možné kúpiť na čerpacej stanici Shell v Uherskom Ostrohu. Vodná nádrž v Blatničke je ďalším vodným prvkom v našom regióne. Záujemcovia môžu navštíviť tradičných výlov priehrady Blatnička, ktorý je spojený s predajom živých rýb a rybích špecialít. Slávnostný výlov rýb z priehrady sa koná v októbri. Rybárstvo Minařík. Tel.: , , Vodná nádrž Díly (tzv. hlucká priehrada Býčina) ponúka podobnú možnosť. Síce sa tu nekoná výlov rybníka, ale miestni rybári a poľovnícke združenie tu usporadúva noc s rybími špecialitami. Majstrovské úlovky rýb lákajú v posledných rokov k brehom Moravy stále viac rybárov. Môžete zájsť k slepým ramenám rieky Morava medzi Uherským Ostrohom a Veselím nad Moravou. Turisti poznajú náš región aj v súvislosti so splavným Baťovým kanálom, ktorý ponúka krásu vodných tokov a ich okolia priamo z paluby výletných lodí, člnov a hausbótov. dievča v spodnej košielke-rubáči 3 Otvorená náruč prírody ráz krajiny, kopcov a údolí Základným pilierom jedinečného prírodného bohatstva Ostrožska je veľkorysá úrodnosť tohto kraja. Už od nepamäti sa tu darilo viniču a ďalším poľnohospodárskym plodinám. Úrodnosť kraja vystihuje zdomácnené porekadlo čím hlúpejší sedliak, tým väčšie zemiaky. Porekadlo sa nesnaží haniť inteligenciu miestnych ľudí, ale vyzdvihuje naozaj úžasnú úrodnosť pôdy. Príroda Ostrožska, to nie sú len vinice a polia. Časťou Ostrožska preteká rieka Morava. Na rieku vinúcu sa lúkami a lužnými lesmi nadväzujú revitalizované vodné cesty Baťovho kanálu, ktorý tomuto pôvabnému kútu Slovácka dodáva jeho nezameniteľný ráz. Zaujímavými vodnými plochami sú aj Ostrožské jazerá, ktoré vznikli zatopením štrkopieskových lomov. Za unikátnymi krásami prírodných parkov a rezervácií sa nemusíte vydávať do vzdialených kútov sveta. Sú u nás na Ostrožsku, stačí si len vybrať. Pokiaľ dávate prednosť rozkvitnutým voňavým lúkam, navštívte tieto pamiatky: PP Babí hora (Hluk) tvoria ju stepné lúky a pastviny ležiace asi 100 m juhozápadne od vrcholu Babí hory. Cieľom ochrany tohto územia je zachovanie zvyškov jedinečným stepných spoločenstiev tzv. panónskeho termofytika s výskytom chránených a ohrozovaných rastlinných a živočíšnych druhov. PR Kobylí hlava (Hluk) tvoria ju zvyšky teplomilných lúk na juhovýchodnom svahu Kobylí hlavy v Hluckej pahorkatine. Najvhodnejším obdobím k návšteve je apríl, kedy kvitnú poniklece a hlaváčiky jarné. Lokalita patrí k posledným zvyškom pôvodných stepných pastvín a lúk, ktoré sa v minulosti rozkladali na rozsiahlom území masívu Kobylí hlavy a Jasenové. PP Nadávky (Boršice u Blatnice) pre Nadávky sú typické lúky a bývalé pastviny s teplomilnou fl órou a faunou. Na jednom z mála miest v Hluckej pahorkatine sa zachoval ohrozený druh motýľa žltáčika zanoväťového. Milejovské lúky (Blatnička) na mieste kedysi 200 ha lokalite stepnej lúky s kavyľom, ktorému sa hovorilo Milejovo alebo Čertovo perie tu dnes nájdeme len 20 ha lúk s hlaváčikom jarným, kosatcom trávolistým, kosatcom rôznofarebným. Vzácny pokoj, ticho a príjemný chládok v sparnom teple Vám zaručene poskytnú naše lesy. Opäť Vás nesklame ani druhové zloženie rastlín a živočíchov. PP Kolébky (Uherský Ostroh) lužný les s prechodovými spoločenstvami medzi mäkkým a tvrdým luhom a sústavou slepých ramien a zátok. Spoločenstvo stromov tvorí prevažne jaseň úzkolistý, jelše lepkavé, topoľ čierny a topoľ biely, nachádza sa tu aj dub letný, javor poľný, lipa malolistá. Nepôvodný druh drevín tu predstavuje dub červený a orech čierny. PP Jasenová (Blatnička) tu môžete obdivovať háj, o ktorom sa prvá zmienka objavila už v r Samozrejme tento les o výmere 31 ha sa tu nachádzal už pred týmto dátumom. Mierne kopčeky miestnej krajiny napovedajú, že zaujímavosť na Vás čaká aj v podobe geologických pamiatok. Všetky sú bez problémov kedykoľvek prístupné. PP Okluky (Hluk) prírodný výtvor v ľavom nárazovom brehu potoka Okluky. Ide o jediný povrchový výstup púchovských slieňov v rámci magurského fl yšu v Českej republike. Neďaleko prírodnej pamiatky prechádza značený vinársky cyklistický chodník na Husí horu. PP Pod Husí horou (Hluk) ide o umelý zárez cesty, ktorý odkrýva geologické vrstvy. Cenný je pre jediný povrchový výstup hluckých vrstiev najstarších sedimentov bielo-karpatskej jednotky. Na svahu sú zasadené ovocné stromy, prevažne slivky a vinič, ktorý je v Husí hore, na trati svätého Antonína Paduánskeho, najstarším vinohradom v Hluku. PP Střečkův kopec u sv. Antonínka (Blatnice pod Sv. Antonínkem) významná geologická lokalita. Ide o jamový lom slúžiaci v minulosti k príležitostnej ťažbe kameniva. Jediný známy odkryv a súčasne aj typová lokalita má značný význam pre korelácie v rámci fl yšového pásma východných Álp a západných Karpát. Borky (Blatnička) ojedinelá prírodná pamiatka. Je to miesto, kde stále prebieha výskum o vývoji našej planéty. Tunajšie nálezy siahajú až do doby pred 53 miliónmi rokov. Ide o nálezisko morských fosílií a živočíchov. Prítomnosť prvkov vody v podobe rieky Morava a Ostrožských jazier vnáša do regiónu náboj a hravosť. Vytvárajú sa tak ideálne podmienky pre prirodzene sa vyskytujúce vodné a mokradné spoločenstvá rastlín a živočíchov. PP Kúpeľné mokrade (Ostrožská Nová Ves) vlhké slatinné lúky v nive rieky Morava v bezprostrednej blízkosti sírnatých kúpeľov. V lokalite bolo zistených takmer sto druhov vyšších rastlín. Slepé ramená rieky Moravy medzi Uherským Ostrohem a Veselím nad Moravou pri pohľade na mapu uvidíte niekoľko starých ramien Moravy, ktoré boli odrezané od hlavného toku Moravy pri jej regulácii a doposiaľ zostali oázou relatívne prírodného prostredia. Slepé ramená ponúkajú vhodné miesto pre početné druhy organizmov, ktoré potrebujú na svoje prežitie vodné prostredie. Na väčšine ramien sa môžete stretnúť s neželanými výtvormi bobra európskeho chráneného kriticky ohrozeného živočícha. K väčšine ramien (chránených zákonom o ochrane prírody ako významné krajinné prvky a biocentrá územného systému ekologickej stability) vedú pešie turistické chodníky. Na niektorých sú umiestnené aj náučné tabule, napríklad o bobrovi európskom. Ostrožské jazerá vznikli zatopením štrkopieskových lomov a sú významné aj z hľadiska ochrany prírody. Sú dôležitým hniezdiskom a migračnou zastávkou vodných a mokradných vtákov, ako je kormorán veľký, hus veľká, potápka chochlatá alebo kúdelníčka lužná. Jazerá sa využívajú aj na kúpanie. Vyhovieme aj milovníkom zámockých parkov. Vo Veselí nad Moravou nájdete rozsiahli zámocký park v anglickom a francúzskom štýle zo začiatku minulého storočia. Park sa vyznačoval množstvom cudzích rastlín, letohrádkov, bludísk, zvieracích klietok a dlhou alejou siahajúcou až na hranice vtedajšieho panstva. Z tej doby sa v súčasnom parkovom poraste zachovalo niekoľko drevín. Začiatok 21. storočia sa prejavil v sortimente parku, obohatením predovšetkým o exotické druhy sadovej formy našich domácich drevín. Pre náročných turistov máme lákavú ponuku Vzdelávacieho a informačného strediska Bílé Karpaty, ktoré organizuje exkurzie do chránených území CHKO Bílé Karpaty, kde je príroda chránená v rámci 12 prírodných rezervácií a prírodných pamiatok, z ktorých 3 ležia mimo CHKO. Na území CHKO má 6 rezervácií aj národný význam! Tel.: , , dievča učesané do lelíku, v spodničke a vo vysokých holénkových čižmách 5 Cestami na bicykli a pešo Zoberte bicykel a vydajte sa s nami po cyklistických trasách krajom, v ktorom sa snúbi folklór, tradície a história a navštívte vínne pivničky v Blatnici, Baťov kanál vo Veselí nad Moravou, liečivé pramene v Ostrožskej Novej Vsi... alebo sa len tak kochajte nádhernými výhľadmi po kraji. Vybrali sme pre Vás cykloturistické okruhy, ktoré Vás prevedú po najkrajších miestach Ostrožska. Tak šliapnite na pedál. CYKLOTURISTIKA Okolo Ostrožska dĺžka trasy: 44 km, prevýšenie: 169 m, náročnosť: stredne náročná trasa Ostrožská Nová Ves (47, Včelí náučný chodník) Uherský Ostroh (47, Včelí náučný chodník) Veselí nad Moravou (47) Blatnice pod Svatým Antonínkem (cyklotrasa) Blatnička (Strážnický vinársky chodník) Boršice u Blatnice (Strážnický vinársky chodník) Hluk (Uhersko-hradišťský vinársky chodník) Ostrožská Lhota (Uhersko-hradišťský vinársky chodník) Ostrožská Nová Ves Okolo štrkových jazier, Baťovho kanálu a vinohradov dĺžka trasy: 23 km, prevýšenie: 166 m, náročnosť: ľahká trasa Ostrožská Nová Ves (47, Včelí náučný chodník) Uherský Ostroh (47, Včelí náučný chodník) Veselí nad Moravou (47) Blatnice pod Svatým Antonínkem (cyklotrasa) Ostrožská Lhota (Uhersko-hradišťský vinársky chodník) Ostrožská Nová Ves Cez kopec sv. Antonínka dĺžka trasy: 27 km, prevýšenie: 142 m, náročnosť: ľahká trasa Hluk (Uhersko-hradišťský vinársky chodník) Boršice u Blatnice (Strážnický vinársky chodník) Blatnička (Strážnický vinársky chodník) Blatnice pod Svatým Antonínkem (cyklotrasa) Ostrožská Lhota (Uhersko-hradišťský vinársky chodník) Hluk PEŠIA TURISTIKA Včelí náučný chodník dĺžka trasy: 5 km Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Na obojsmernom včeľom náučnom chodníku z Uherského Ostrohu do parku sírnatých kúpeľov v Ostrožskej Novej Vsi nájdete na 5 kilometrovom úseku 12 informačných tabúľ. ZAUJÍMAVÉ MIESTA: Ostrožská Nová Ves sírnaté kúpele s parkom, štrkové jazerá s prírodným kúpaliskom a kempom, rybolov, golfové ihrisko, tenisové kurty, multifunkčná športová hala, vinotéka U svatého Vavřinca. Uherský Ostroh zámok, zámocká galéria, informačné centrum Přízámčí, krajčírska dielňa Ľudové tradície a remeslá, židovský cintorín, vinotéka na zámku, kostol sv. Ondřeje a historické námestie. Mestom vedie Včelí náučný chodník a vodná cesta Baťovho kanálu. Veselí nad Moravou prístav Baťovho kanála, zámok s parkom, mestské múzeum, galéria Ve Dvoře, galéria Joži Uprky, kúpalisko, hvezdáreň, čajovňa, Vzdelávacie a informačné stredisko Bílé Karpaty. Blatnice pod Sv. Antonínkem múzeum s rozsiahlou zbierkou dobového bývania a šijacích strojov, vínne pivnice v pamiatkovej zóne Stará hora, kopec sv. Antonína s kaplnkou sv. Antonína Paduánského s nádherným výhľadom do okolia, Střečkův kopec. Blatnička vínne pivnice s možnosťou odbornej degustácie vín, vodná nádrž s každoročným výlovom rýb v októbri, kostol sv. Kateřiny, Stredisko školy ľudovej tvorivosti a remesiel, kde sa šijú kroje zo všetkých regiónov, so stálou výstavou dobového oblečenia. Kúsok od obce socha pútnika a kaplnka pri poľovníckom revíri Zákapličí. Boršice u Blatnice okolitá príroda Chránenej krajinnej oblasti Bílé Karpaty, kde sa striedajú lesy, polia, lúky, studničky a potôčky. Medzi kultúrne pamiatky patrí kostol Nanebovzatia Panny Márie a kamenné božie muky. Na okraji obce nájdete minigolf a v centre detské ihrisko s mnoho zábavnými prvkami. Hluk vodné opevnené sídlo, ktoré slúži ako kultúrne stredisko a reštaurácia, pamiatkové domčeky na Rajčovně č. p. 283 a 284 s expozíciou dokumentujúcou miestne ľudové kroje a ľudové bývanie, nerezové kúpalisko s atrakciami pre deti, tenisové kurty, športová hala. Ostrožská Lhota pamiatky v podobe barokových sôch, ľudový dom Háječek s ukážkou dobového bývania. Športový areál so športovou halou, tenisovými kurtmi s umelým osvetlením, volejbalovým ihriskom, dvoma futbalovými ihriskami s trávnatým povrchom. dievča v spodničkách 7 Za pamiatkami ľudového staviteľstva Maľované výpustky (predsunuté vchodové trakty), modré sokle, muškáty v oknách a v svietnici hlinená podlaha, kachľová pec, vysoko ustlané postele, kroje, na stene kríž a maľované taniere Tak sa kedysi žilo na Slovácku. Tieto kúzelné, tradičné domčeky môžete nájsť na Ostrožsku aj dnes. Nie sú to prachom zapadnuté múzeá, ale živé stavenia, v ktorých sa pri rôznych príležitostiach pečú koláčiky, vyšíva, beseduje a spieva V obciach, kde sa nepodarilo zachovať tradičné stavenia, vznikli malé múzeá, v ktorých sa skrývajú malé aj veľké poklady zo života ľudí na Slovácku. Otvorte s nami dvere a vstúpte Pamiatkové domy na Rajčovně v Hluku. Roľnícke domčeky č.p. 283 a 284 sú názornou ukážkou toho, ako sa v dedine žilo a bývalo v dobách od 17. do polovice 20. storočia. Starší z dvoch domčekom bol postavený okolo roku Je v ňom zachovaná pôvodná hlinená podlaha a vnútorné zariadenie. Stôl, ľavice, jediná posteľ, miestnosť dopĺňajú kachle s klasickou chlebovou pecou a čiernou kuchyňou, ktorá vyhrievala miestnosť, kde sa spalo a jedlo. K domčeku patrí náraďovňa, malý dvor, zo ktorým šumí potôčik. Mladší domček už má drevenú podlahu. V kuchyni je dominantným kusom zariadenia klachový šporák, na policiach je rozložené drevené náradie, potrebné k pečeniu chleba. V maľovanej izbe je malé múzeum krojov. Figuríny prezentujú kroj všedný a sviatočný. V najväčšej miestnosti je nábytok a doplnky z ve
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks