Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Outlook 2016 Tips en trucs

Category:

Fan Fiction

Publish on:

Views: 25 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Outlook 2016 Tips en trucs Sneltoetsen en tijdbesparende trucs voor uw favoriete - en agenda-app Van toepassing op Outlook 2016 voor Windows 1. Snel uw postvak IN openen Is uw computer net opgestart
Transcript
Outlook 2016 Tips en trucs Sneltoetsen en tijdbesparende trucs voor uw favoriete - en agenda-app Van toepassing op Outlook 2016 voor Windows 1. Snel uw postvak IN openen Is uw computer net opgestart en wilt u meteen uw Postvak IN openen? Probeer dit eens. 1 Druk op deze toetsen: + R 2 Typ outlook en druk op Enter. 3 Wanneer Outlook is opgestart, drukt u op deze toetsen om een nieuw bericht te maken: Ctrl + N 4 Voeg de geadresseerden en een onderwerp toe, en typ uw bericht. Peter Westerink Hoe gaat het met de presentatie? Hallo, ik vroeg me af of je nog hulp nodig hebt voordat de vergadering begint... 2. Nooit meer zoeken naar bijlagen Hebt u net nog aan iets gewerkt? U hoeft er niet naar te zoeken. Het bevindt zich hoogstwaarschijnlijk al in het menu Bestand bijvoegen Klik op het lint op Sla een bestand op in een willekeurige app. Een nieuw bericht maken. Bericht. Ctrl + N 4 Klik op Bestand. 5 Een onlangs opgeslagen bestand selecteren in de lijst. Bagagelijst.docx 3. Waar is het veld BCC? Wilt u een bericht sturen naar meerdere mensen tegelijk? Schakel dan het veld BCC in, zodat niet iedereen alle geadresseerden te zien krijgt. Bovendien kunnen ze dan niet iedereen tegelijk antwoorden. U geeft het veld BCC als volgt weer. 1 2 Een nieuw bericht maken. Klik op het lint op Opties. 3 Klik op de knop BCC. Ctrl + N 4 Het veld BCC wordt weergegeven. Klaar! BCC is een blijvertje! Wat dat betekent? Dat de optie altijd wordt weergegeven nadat u die voor de eerste keer hebt ingeschakeld. En als u de optie weer uitschakelt, wordt ook dat onthouden! BCC wordt daarna niet meer weergegeven. 4. Automatisch aangevulde adressen verwijderen Automatisch aangevulde adressen zijn handig...maar soms ook niet. U kunt ze als volgt verwijderen. Begin met het typen van een naam om de lijst Automatisch aanvullen weer te geven. J Jacobje Zuidwijk Julia Steen Justina Gebbink Justina Melkert Johanna Roossien Joep Spel Jimmy de Graaf Klik op de X aan de rechterkant om het adres te verwijderen. J Jacobje Zuidwijk Julia Steen Justina Gebbink Justina Melkert Johanna Roossien Joep Spel Jimmy de Graaf Wilt u alle suggesties voor automatisch aanvullen verwijderen? Dat kan. Ga naar Bestand Opties . Blader omlaag naar de sectie Berichten verzenden. Klik vervolgens op de knop Lijst voor automatisch aanvullen leegmaken of schakel het selectievakje Lijst voor automatisch aanvullen gebruiken uit om deze functie uit te schakelen. 5. Weet wanneer u moet verwijderen of archiveren De knoppen Verwijderen en Archiveren staan naast elkaar. Wanneer gebruikt u welke optie? Verwijderen versus Archiveren Hoe het werkt Hoe het werkt Klik op de knop Verwijderen om het bericht weg te gooien. Klik op de knop Archiveren om berichten te bewaren. Wat maakt het bijzonder Wat maakt het bijzonder De knop Verwijderen, wie kent die niet? Simpel gezegd gooit u met de knop het bericht weg, en na enige tijd wordt het definitief verwijderd. (Tenzij u het weggooien ongedaan maakt of het bericht herstelt natuurlijk.) Hiermee kunt u met één klik een bericht bewaren. U hoeft het bericht niet te verplaatsen naar een bepaalde map of submap. Met één klik (of tik) staat uw bericht op de goede plek. Berichten worden verplaatst naar... Berichten worden verplaatst naar... De map Verwijderde items, die u waarschijnlijk zo nu en dan leegmaakt. Soms wordt de map leeggemaakt door de IT-afdeling. De map Archief. Dit is gewoon een map waarin berichten worden bewaard. Wordt mijn postvak verkleind? Wordt mijn postvak verkleind? Als u de knop Verwijderen gebruikt, wordt uw postvak uiteindelijk kleiner - tenminste, als de map Verwijderde items zo nu en dan wordt leeggemaakt. Nee. Er wordt niets verwijderd en uw postvak wordt niet kleiner. 6. Razendsnelle sneltoetsen voor zoekacties Hebt u een bepaald bericht heel snel nodig? Gebruik dan deze sneltoetsen. 1 Druk op deze toetsen: Ctrl + E 2 Uw cursor gaat automatisch naar het zoekvak. 3 Typ Ariette om alle berichten te zoeken met het woord 'Ariette'. Ariette 4 Typ het volgende om berichten van Ariette te vinden. van:ariette 5 Typ het volgende om te zoeken naar berichten van Ariette die deze week zijn ontvangen. van:ariette ontvangen:deze week 6 Typ het volgende om te zoeken naar berichten van Ariette met bijlagen. van:ariette heeftbijlagen:ja 7. Een automatisch antwoord instellen voor tijdens uw vakantie U kunt zelf een naam kiezen, zoals: 'Niet aanwezig', 'Ik ben op vakantie' of 'Automatisch antwoord'. U stelt het als volgt in om iedereen te laten weten dat u niet op kantoor bent. 1 Ga naar . 2 Klik op Bestand. 3 Klik op Automatische antwoorden. 4 Klik op deze optie. 5 Typ uw bericht en klik op OK. Klaar! Hallo, hartelijk dank voor uw . Ik ben tot 2 januari afwezig. OPMERKING U kunt niet voor alle accounts een automatisch antwoord instellen. Zie https://aka.ms/alternativeautoreply voor tijdelijke oplossingen als u deze functie niet hebt. 8. Een bericht omzetten in een vergadering Is er een discussie gaande die beter kan worden voortgezet in een vergadering? Dat regelt u als volgt. 1 Open een bericht dat u wilt 2 Druk op deze toetsen: omzetten in een vergadering. RE: Beslissing??? Aan Dena Vloet; Jaap Kleefstra; Flip Schoonen Ik twijfel over hoe we het gaan aanpakken. Dena, wat vind jij ervan? Op e 2? Jaap? Jouw idee hierover? Ik kan niet kiezen. Flip? Wat is jouw mening? Elke op e hee vooren nadelen... Ctrl + Alt + R 3 Het bericht verandert in een uitnodiging voor een vergadering met deelnemers. Stel de Locatie, Begintijd en Eindtijd in. Klik op Verzenden en de vergadering is geregeld. Dena Vloet; Jaap Kleefstra; Jimmy de Graaf We moeten een beslissing nemen Vergaderruimte 1000 9. Snel door Outlook navigeren Soms moet u even uw agenda raadplegen en dan snel weer teruggaan naar uw berichten. Hieronder staan een paar sneltoetsen waarmee u dat kunt doen. Ctrl + 1 Ctrl + 2 Hiermee gaat u naar . Hiermee gaat u naar Agenda. Ctrl + 3 Ctrl + 4 Hiermee gaat u naar Personen. Hiermee gaat u naar Taken. 10. Een persoonlijke handtekening toevoegen aan berichten U kunt een handtekening zo decoratief of eenvoudig maken als u wilt. Ongeacht uw smaak, maakt u een handtekening als volgt: 1 Een nieuw bericht maken. 2 Klik op Handtekening. 3 Klik op Handtekeningen... Ctrl + N 4 Kies een account aan de rechterkant. 5 Klik aan de linkerkant op Nieuw. account: 6 Typ een naam voor 7 Maak de de handtekening. handtekening. Werkhandtekening Floris Kregel Algemeen manager Contoso, Ltd. 8 Selecteer uw handtekening onder Nieuw bericht. 11. De kleuren van Outlook veranderen Wanneer u Outlook installeert, is de weergave mogelijk wat te fel voor u. Als u wilt dat bepaalde delen van de Outlook-interface duidelijker zichtbaar zijn, kunt u als volgt een ander kleurenthema kiezen. 1 Klik op Bestand. 2 Klik op Opties. 3 Zoek aan de rechterkant naar Office-thema. 4 Selecteer een ander 5 Klik op OK. thema. Klaar! Deze instelling geldt voor al uw Office-apps. Als u uw Office-thema wijzigt, veranderen de kleuren in al uw Office-apps, dus in Outlook, Word, Excel enzovoort. 12. Het adres van de webversie van Outlook vinden Uw bedrijf werkt mogelijk met de webversie van Outlook. Daarmee kunt u uw werk- controleren wanneer u niet aan uw bureau zit. U vindt het webadres als volgt. 1 Klik op Bestand. 2 Klik op Info. Als uw bedrijf de webversie van Outlook gebruikt, wordt dat daar weergegeven. Accountinstellingen Instellingen voor dit account wijzigen of meer verbindingen instellen. Toegang tot uw account op internet. https://outlook.office365.com/owa/... 3 Klik op de koppeling 4 Meld u aan om te zien om ernaartoe te hoe het eruitziet. gaan. Klaar! Hartelijk dank voor het lezen. Vond u dit ebook nuttig? Laat ons weten wat u ervan vindt. U kunt uw feedback achterlaten op 2016 Microsoft Corporation Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit document wordt verstrekt zonder enige garantie. De informatie en opvattingen die in dit document zijn opgenomen, inclusief URL s en andere verwijzingen naar websites op internet, kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Sommige weergegeven voorbeelden dienen alleen ter illustratie en zijn fictief. Hiermee wordt geen verband of relatie aangeduid en deze mogen er ook niet uit worden afgeleid. Dit document geeft u geen wettelijke rechten op intellectueel eigendom in enig Microsoft-product. U mag dit document kopiëren en gebruiken als interne naslaginformatie. Dit ebook is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. Als u op ingesloten koppelingen klikt, wordt u mogelijk doorgestuurd naar websites die uitsluitend in het Engels zijn. Microsoft, Outlook en Windows zijn handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks