Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Pakketvergelijker. Welke verzekering past bij u?

Category:

Press Releases

Publish on:

Views: 22 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Pakketvergelijker 2017 Welke past bij u? Als u een nieuwe zorg gaat kiezen, is het belangrijk dat u een kiest die past bij uw situatie. In deze pakketvergelijker vindt u een overzicht van alle en van de
Transcript
Pakketvergelijker 2017 Welke past bij u? Als u een nieuwe zorg gaat kiezen, is het belangrijk dat u een kiest die past bij uw situatie. In deze pakketvergelijker vindt u een overzicht van alle en van de PZP waar u uit kunt kiezen. Zo ziet u in één oogopslag welk pakket het beste bij u past. Twijfelt u over welke het beste is in uw situatie? Neem dan contact op met het Accountteam PZP via Wij helpen u graag met het maken van uw keuze. 1 PZP Pakketvergelijker Als u een afsluit voor uzelf en uw gezinsleden dan kiest u allemaal een basis. Voor iedereen die 18 jaar of ouder is, kunt u verschillende aanvullende en kiezen. Kinderen jonger dan 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Zij krijgen automatisch de duurste aanvullende die u kiest voor uzelf of voor uw partner. De bedragen in deze pakketvergelijker zijn maximale bedragen per kalenderjaar, behalve als dit anders staat vermeld. Om een vergoeding te krijgen moet uw zorgverlener en/of instelling erkend zijn voor de PZP. In de voorwaarden staat wanneer we een zorgverlener en/of instelling erkennen. Ook staat in de voorwaarden wanneer u in aanmerking komt voor een vergoeding. Bijvoorbeeld of u een verwijzing van een zorgverlener nodig hebt, bij welke indicaties een vergoeding geldt en of u vooraf toestemming bij de PZP moet aanvragen. De voorwaarden vindt u op of vraag ze op bij het Accountteam PZP via of Basisen U kunt bij de PZP kiezen uit twee basisen: de PZP Zorg-op-maatpolis en de PZP Zorgkeuzepolis. De zorg die wordt vergoed uit de basis, is bij beide basisen hetzelfde. Ook de hoogte van de vergoeding is hetzelfde als u naar zorgverleners gaat waar afspraken mee zijn gemaakt voor de PZP. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan kan het zijn dat u moet bijbetalen. Hoeveel dit is, hangt af van de die u hebt gekozen. Benieuwd met wie afspraken zijn gemaakt? Kijk op Iedereen die ouder is dan 18 jaar betaalt voor de meeste zorg uit de basis eigen. Het eigen is in ,-. Dit heeft de overheid bepaald. Als u het eigen hebt betaald, krijgt u daarna de zorg vergoed volgens de voorwaarden van uw basis. U mag het eigen verhogen met maximaal 500,- tot 885,-. Deze verhoging heet vrijwillig eigen. U betaalt dan minder premie. Meer weten over het eigen? Kijk op U betaalt voor sommige zorg een wettelijke eigen. Dit heeft de overheid bepaald. Deze eigen geldt voor alle leeftijden. Dit bedrag wordt niet vergoed uit de basis. Als u een wettelijke eigen moet betalen, dan vindt u dit in deze pakketvergelijker. Als er bij zorg uit de basis een staat, wordt deze zorg vergoed: Gecontracteerde zorgverlener Niet-gecontracteerde zorgverlener PZP Zorg-op-maatpolis 100% 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken gemiddeld tarief PZP Zorgkeuzepolis 100% 100% van het marktconforme tarief en PZP Wilt u een uitgebreidere? Kies dan uit één van onze aanvullende en. De PZP heeft een aantal aanvullende en waar u uit kunt kiezen: Basis PZP, Plus PZP en Jongeren PZP. In de aanvullende Jongeren PZP zit al een vergoeding voor de tandarts en orthodontist. Kiest u voor een andere aanvullende en wilt u een vergoeding voor tandartskosten? Op de laatste pagina vindt u een overzicht van de aanvullende tandarts die u kunt kiezen: Tandarts PZP. Als er in deze pakketvergelijker een staat bij zorg uit de aanvullende, dan krijgt u de nota vergoed tot maximaal de in Nederland geldende tarieven. Basis Basis PZP per maand: 6,95 Plus PZP per maand: 15,50 Jongeren PZP per maand: 18 t/m 30 jaar: 16,10 vanaf 30 jaar 1 : 25,65 Ziekenhuiszorg, zorg in een instelling of erkend ZBC Twijfelt u over de vergoeding van een ziekenhuisbehandeling, bijvoorbeeld bij niet-gecontracteerde zorg, bij een Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) of bij een vergoeding uit de aanvullende? Bel dan vooraf de afdeling Declaraties PZP (013) Opname verpleging en verzorging Ja kosten specialist tijdens ziekenhuisopname 2 Ja bijkomende kosten tijdens ziekenhuisopname, zoals gebruik operatiekamer, genees- en Ja verbandmiddelen, röntgenfoto s, laboratoriumonderzoeken en fysiotherapie in het ziekenhuis Kortdurend verblijf zorginstelling (bijvoorbeeld huisartsenhospitaal of verpleeghuis) Ja Poliklinische specialistische hulp kosten specialist 2 Ja gebruik operatiekamer Ja röntgenfoto s, laboratoriumonderzoeken, bestraling, nierdialyse en genees- en verbandmiddelen Ja Trombosedienst Ja Plastische chirurgie (door medisch specialist, bij bepaalde indicaties en vooraf toestemming PZP nodig) correctie bovenoogleden bij ernstige gezichtsveldbeperking Ja correctie bovenoogleden (bij bepaalde indicaties indien geen vergoeding vanuit basis) 90% correctie van de oorstand (flaporen) tot 18 jaar gezichtscorrectie, halscorrectie of correctie van de oorstand (flaporen) vanaf 18 jaar 90% max. eigen 250,- borstcorrecties 80% max. eigen 500,- elders op het lichaam 50% max. eigen 875,- Borstprothese (bij ontbreken borstvorming) Ja Ooglaserbehandeling 100% 3 100% 3 lensimplantatie als ooglaseren medisch niet mogelijk is 100% 3 100% 3 lensimplantatie als ooglaseren medisch wel mogelijk is, ontvangt u het tarief van ooglaseren 3 afgesproken tarief ooglaserbehandeling 3 afgesproken tarief ooglaserbehandeling 3 Besnijdenis (bij medische indicatie) Ja 2 1 Het jaar volgend op uw 30 e verjaardag, gaat de premie van de aanvullende Jongeren PZP omhoog. 2 Er geldt een uitsluiting voor de volgende niet-medische behandelingen zoals: sterilisatie, ongedaan maken van sterilisatie, verhelpen van snurken, correctie van oorstand. 3 Bij gecontracteerde zorgverlener(s). Bij niet gecontracteerde zorgverleners ontvangt u een vergoeding van 80% (max 500,- per oog). 3 Basis Sterilisatie Second opinion door arts Ja Revalidatie Ja Opname en/of behandeling bij transplantatie van genoemde organen hart, bot, nier, lever, huid, hoornvlies, beenmerg, long, hart, nier en alvleesklier Ja onderzoek weefseltypering Ja kosten nazorg als u een donororgaan hebt ontvangen (operatie en verpleging donor) 13 weken Ja 4 reiskosten als u donor bent bij een orgaantransplantatie Zorg voor zintuiglijk beperkten Ja Logeerkosten voor 1 kamer (bijvoorbeeld Ronald McDonald Huis) 500,- 500,- 500,- Huisartsenzorg Huisartsenzorg Preventieve voetzorg voor diabetespatiënten Mogelijk 5 Geneesmiddelen en apotheek Geneesmiddelen uit het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) Ja Mogelijk Vergoeding eigen GVS methylfenidaat retard (zoals Concerta), atomoxetine (zoals Strattera) en dexamfetamine (zoals Amfexa) Anticonceptiemiddelen uit het GVS tot 21 jaar Ja Mogelijk vanaf 21 jaar 200,- 200,- 200,- Condooms (bestellen via 50 stuks per jaar Dieetpreparaten (bij bepaalde aandoeningen) Ja Dieetproducten bij coeliakie (geen gewone voedingsmiddelen) 250,- 250,- Verpleging en persoonlijke verzorging Wijkverpleging Vervangende mantelzorg (eenmaal per jaar) 14 dagen 14 dagen 14 dagen Alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen Totale vergoeding alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen 225,- excl. chiropractie 425,- excl. chiropractie 200,- incl. chiropractie Alternatieve geneeswijzen, behalve chiropractie 25,- per dag 25,- per dag 30,- per dag Alternatieve geneesmiddelen (geregistreerd als homeopatisch of antroposofisch geneesmiddel) 100% 100% 100% Chiropractie 9 behandelingen (max. 31,- per sessie) 9 behandelingen (max. 31,- per sessie) Therapieën Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar fysiotherapie, manuele therapie, oedeemtherapie, bekkentherapie en oefentherapie (Cesar/Mensendieck) tot de 21 e behandeling als u de behandeling uit de basis vergoed 250,- 550,- 250,- krijgt of als u geen vergoeding uit de basis krijgt vanaf 21 e behandeling, bij indicaties die voorkomen op de lijst met aandoeningen 6 voor fysiotherapie Ja en oefentherapie (Cesar/Mensendieck) (bij bepaalde indicaties maximaal 3, 6 of 12 maanden) extra behandelingen bij indicaties die voorkomen op de lijst met aandoeningen 6 voor fysiotherapie en oefentherapie (Cesar/Mensendieck) 3 behandelingen 3 behandelingen fysiotherapie bij etalagebenen stadium 2 (Gesuperviseerde Loop Therapie, GLT) tot de 38 e behandeling Ja Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar fysiotherapie en oefentherapie (Cesar/Mensendieck) per indicatie 9 beh. en 9 beh. extra bij indicaties die voorkomen op de lijst met aandoeningen 6 voor fysiotherapie en oefentherapie (Cesar/Mensendieck) (bij bepaalde indicaties maximaal 3, 6 of 12 maanden) fysiotherapie, manuele therapie, kinderfysiotherapie, oedeemtherapie, bekkentherapie en oefentherapie (Cesar/Mensendieck) aanvullend op de basis 250,- 550,- Screening fysiotherapie (geen verrekening met het maximale bedrag uit uw aanvullende ) Zwemmen in warm water (onder begeleiding fysiotherapeut) 114,- 114,- Bekkentherapie bij urine-incontinentie 9 behandelingen Ja Ergotherapie 10 uur Ja ergotherapie tot 18 jaar aanvullend op basis 2 uur 2 uur instructie en begeleiding mantelzorgers van verzekerden die ergotherapie krijgen 2 uur 2 uur Logopedie Ja Stottertherapie (toestemming PZP nodig) therapiekosten Del Ferro, B.O.M.A, Hausdörfer Instituut voor Natuurlijk Spreken (éénmalig voor de hele sduur) 685,- 685,- pensionkosten 15,- per dag 15,- per dag 4 4 U betaalt voor de nacontrole van de donor geen eigen als u een nier of lever hebt ontvangen. 5 U betaalt geen eigen als de zorg onder ketenzorg valt. 6 Deze lijst wordt vastgesteld door de overheid. U kunt deze lijst vinden op 5 Basis Voetbehandeling en -advisering (op voorschrift arts) bij de medische indicatie: ernstige bloedvatproblemen in de benen, behandeling en advisering door podotherapeut (toestemming PZP nodig) 70,- 230,- 70,- bij de medische indicatie reumatoïde artritis door medisch pedicure, pedicure met aantekening reumatische voet of podotherapeut (toestemming PZP nodig) Voetbehandeling overige situaties (door podoloog of podotherapeut, op voorschrift arts) 70,- 115,- 70,- Huidtherapie (op voorschrift arts) acnebehandeling in het gezicht/hals 115,- (per jaar) 300,- (per jaar) 230,- (per jaar) camouflagetherapie gezicht/hals 175,- (per jaar) 175,- (per jaar) 200,- (éénmalig voor de hele sduur) ontharing gezicht 300,- (per jaar) 300,- (per jaar) 570,- (éénmalig voor de hele sduur) UV-B lichtapparatuur (bij bepaalde indicaties, toestemming PZP nodig) Ja 910, ,- Therapeutisch kamp voor kinderen (bij bepaalde indicaties) 15,- per dag, max. 42 dagen per jaar 15,- per dag, max. 42 dagen per jaar Zorg in het buitenland Niet-spoedeisende hulp in het buitenland Ja Spoedeisende hulp in het buitenland (bij tijdelijk verblijf) 100% 7 Ja in EU/EER-landen, Zwitserland, Australië, Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië en Turkije 100% 100% 100% in andere landen dan hierboven 200% 7 200% 7 200% 7 organisatiekosten door alarmcentrale medisch noodzakelijke repatriëring van zieke verzekerde tandheelkundige hulp 275,- 275,- 275,- Bevalling en kraamzorg Kraamzorg in ziekenhuis met medische noodzaak in kraamcentrum of ziekenhuis zonder medische noodzaak 17,-/dag 8 thuis 10 dagen 4,30/uur extra kraamzorg met medische noodzaak 4 dagen 4 dagen kraamzorg na ziekenhuisopname 6 uur 6 uur Gebruik verloskamer Verloskundige hulp door verloskundige, huisarts of specialist Couveuse-nazorg 12 uur 12 uur Lactatiekundige 200,- 200,- Kraampakket Poliklinische bevalling zonder medische indicatie Ja vergoeding eigen poliklinische bevalling zonder medische indicatie Vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen Ja IVF/ICSI (bij een door de overheid aangewezen instelling) en bijbehorende hormoonpreparaten voor vrouwen tot 43 jaar poging 1, 2 en 3 Ja overige vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen Ja Prenatale screening met medische indicatie Vervoer Ambulancevervoer 200 km enkele reis Ja Zittend ziekenvervoer (toestemming PZP nodig) 200 km enkele reis 100,-per jaar eigen auto 0,28 per km Ja taxi/openbaar vervoer Ja Zittend ziekenvervoer wordt alleen vergoed in de volgende situaties: - bij nierdialysebehandelingen, bij radiotherapie of chemotherapiebehandelingen - als u blind, slechtziend of rolstoelafhankelijk bent - bij een langdurige ziekte of aandoening waarvoor u volgens een verklaring van uw arts langdurig bent aangewezen op vervoer - bij intensieve kindzorg: het vervoer van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf, indien medisch noodzakelijk Reiskosten i.v.m. ziekenbezoek (eenmaal per twee dagen bij een opname van minimaal 15 dagen en een minimale reisafstand enkele reis van 40 km) 0,10 /km Vervoer na oproep medisch adviseur, tandheelkundig adviseur tarief OV tarief OV 6 7 Volgens gebruikelijk (marktconform) Nederlands tarief. 8 De eigen is per persoon. Als uw zorgverlener een hoger bedrag dan 121,- per persoon per dag declareert, betaalt u het hogere bedrag per persoon als extra. 7 Basis Erfelijkheidsonderzoek en -advisering Erfelijkheidsonderzoek en -advisering (door erkend centrum) Ja Audiologische zorg Audiologische zorg (door erkend centrum) Ja Mechanische beademing Mechanische beademing Ja Hulp bij de behandeling van kanker bij kinderen Hulp bij de behandeling van kanker bij kinderen (SKION) Hulpmiddelen De basis vergoedt (gedeeltelijk) een aantal hulpmiddelen zoals: borstprotheses, pruiken, gehoorhulp middelen, verbandschoenen, allergeenvrije schoenen, orthopedische schoenen, protheses en ortheses, bijzondere gezichtshulpmiddelen, therapeutische elastische kousen en verzorgingsmiddelen bij stoma, diabetes en incontinentie. Zie reglement Hulpmiddelen 9 Ja 10 Mogelijk 9 Brillenglazen of contactlenzen (per drie kalenderjaren) 95,- 100,- Montuur (per drie kalenderjaren) 57,- Contactlensvloeistof op indicatie van oogarts (per kalenderjaar) 46,- Steunzolen en podotherapeutische zooltjes (inclusief aanmeten) 55,- 55,- 55,- Plaswekker, huur maximaal 4 maanden of koop (beide éénmalig voor de hele sduur) Teststrips voor niet-insuline afhankelijke diabetespatiënten 40,- 40,- Vergoeding wettelijke eigen basis pruik of andere hoofdbedekking (toestemming PZP nodig) 75,- 75,- hoortoestellen (vergoeding eigen per hoortoestel) 100,- orthopedische schoenen, allergeenvrije schoenen en medisch noodzakelijke aanpassingen aan confectieschoenen - tot 16 jaar - vanaf 16 jaar 25,- per paar 50,- per paar 25,- per paar 50,- per paar Steunpessarium (bij verzakking) Hulpmiddelen voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) 75%, max. 70,- 75%, max. 70,- Thuisbewakingsmonitor (toestemming PZP nodig) 24 maanden 24 maanden Thuisverzorgingsartikelen (voorschrift arts, toestemming PZP nodig) 50% 50% Alarmering bij epilepsie Redressiehelm Aangepaste lingerie na borstamputatie (éénmalig voor de hele sduur) 90,- 90,- 90,- Geestelijke gezondheidszorg Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg vanaf 18 jaar psychiatrische hulp (met of zonder opname) Ja psychotherapie (bij bepaalde stoornissen) Ja Basis geestelijke gezondheidszorg vanaf 18 jaar Ja Inloophuizen voor (ex-) kankerpatiënten en hun gezin Oncologische nazorg (bij erkende instellingen, per behandelprogramma) 900,- 900,- 900,- Zorg om ziekte te voorkomen Griepprik (eenmaal per jaar) injectie consult Preventie voor reizen naar het buitenland (vaccinaties, tabletten en consulten) 11 50% Stoppen-met-rokenprogramma Ja Programma problematisch alcoholgebruik Ja Programma omgaan met depressieve klachten Ja Valpreventie (éénmalig voor de hele sduur) 100,- 100,- Advies Sportmedisch advies door sport(duikers)arts (keuring en onderzoek) 100,- 150,- 150,- Overgangsconsulten 75%, max. 5 consulten 75%, max. 5 consulten Diëtetiek (op voorschrift arts) 3 uur Ja 2 uur 2 uur 2 uur Voedingsadvies 50,- 8 9 In het reglement Hulpmiddelen op vindt u per hulpmiddel de maximale vergoeding en de wettelijke eigen. 10 Behalve bij hulpmiddelen in bruikleen. 11 Voor welke injecties en tabletten de vergoeding geldt, vindt u in de voorwaarden. 9 Basis Cursussen en beweegprogramma s Gezondheidscursussen (door thuiszorg, GGD of RIAGG, ziekenhuis, voor de PZP erkende instelling/ zorgverlener of erkende patiëntenvereniging) 50%, max. 17,50 50%, max. 70,- 50,- (incl. beweegprogramma s) Diabetescursus (éénmalig voor de hele sduur) 40,- 40,- Zelfmanagementcursus bij chronische aandoening (door GGD, thuiszorgorganisatie of patiëntenvereniging, éénmalig voor de hele sduur) 100,- 100,- Contributies patiëntenvereniging Contributies patiëntenvereniging (max. 2 verenigingen) 10,- 25,- Tandheelkunde en orthodontie Basis Tandarts PZP per maand: 19,30 Totale vergoeding tandheelkunde Geen maximum per jaar 450,- per jaar Jongeren PZP per maand: 18 t/m 30 jaar: 16,10 vanaf 30 jaar 12 : 25,65 Tandheelkunde tot 18 jaar Controle (op indicatie tandarts, meerdere keren per jaar mogelijk) Fluoridebehandeling Overige tandheelkunde 13 1x per jaar 2x per jaar Tandheelkunde vanaf 18 jaar Controle 1 e en 2 e preventief onderzoek 80% 100% Overige tandheelkunde 13 80% 75% Tandheelkunde voor alle leeftijden Vervanging snij- of hoektanden (t/m 22 jaar, als blijvende snij- en hoektanden niet zijn aangelegd Ja of als ze ontbreken door een ongeval voor het 18 e levensjaar) Kronen, inlays, etsbrug, dummy, wortelkap 75% Kroon, brug of inlay (max. 6 elementen 14 per jaar) 130,- per element Techniekkosten (max. 6 elementen 14 per jaar) 155,- per element Gebitsprothese volledig kunstgebit (boven en/of onder) 75%, 1x per 5 jaar Ja 25% 80% van de eigen basis 75% van de eigen basis reparaties en rebasen volledig kunstgebit (boven en/of onder) Ja 10% 80% van de eigen basis 75% van de eigen basis gedeeltelijke prothese 80% 75% frameprothese 1 t/m 4 elementen per frame (incl. techniekkosten) 150,- per frameprothese 75% frameprothese 5 en meer elementen per frame (incl. techniekkosten) 230,- per frameprothese 75% Implantaten (bij bepaalde indicaties, toestemming PZP nodig) honorarium tandarts en kaakchirurg Ja (poli)klinische bijkomende kosten (ziekenhuis) Ja bovengebit op implantaten Ja 8% 80% van de eigen basis 75% van de eigen basis ondergebit op implantaten Ja 10% 80% van de eigen basis 75% van de eigen basis Tandheelkunde in bijzondere gevallen Bij bepaalde indicatie/handicap (toestemming PZP nodig) Ja Orthodontie Orthodontie tot 22 jaar Maximumvergoeding (éénmalig voor de hele sduur) Orthodontie vanaf 22 jaar Maximumvergoeding (éénmalig voor de hele sduur) 80 % geen maximumvergoeding 80% 1.500,- 80% 2.045,- 80% 345,- Orthodontie in bijzondere gevallen Bij bepaalde indicatie/handicap (toestemming PZP nodig) Ja Mondzorg bij ongevallen Onvoorziene tandheelkundige zorg bij ongevallen (per ongeval, op voorschrift tandarts en toestemming PZP nodig) , Het jaar volgend op uw 30 e verjaardag, gaat de premie van de aanvullende Jongeren PZP omhoog. 13 Onder overige tandheelkunde vallen de reguliere behandelingen zoals het trekken van tanden en kiezen, vullingen, zenuw- en wortelkanaalbehandelingen en paradontologie. De behandelingen die vermeld staan onder het kopje Tandheelkunde voor alle leeftijden en het bleken van tanden vallen niet onder overige tandheelkunde. 14 Dit geldt voor tweevlaksinlay (R12), drievlaksinlay (R13), kronen (R24), brugtussendeel (R40 en R35). 11 Zoek een gecontracteerde zorgverlener Wilt u weten met welke zorgverleners er voor PZP afspraken zijn gemaakt? Kijk dan op Twijfelt u of een zorgverlener een contract heeft? Neem dan altijd contact op met het Accountteam PZP op telefoonnummer of stuur een naar Advies nodig? Wilt u een advies op maat? Neem dan contact op met het Accountteam PZP op het telefoonnummer of stuur een naar Tot slot U kunt voor uzelf en voor anderen een afsluiten. In dat geval bent u nemer. Het kan zijn dat u bepaalde aanvullende en niet op hetzelfde moment kunt afsluiten. Dit zijn elkaar uitsluitende en. De PZP beoordeelt welke en dat zijn. Bijvoorbeeld: met de Jongeren PZP bent u ook verzekerd tegen tandarts- en orthodontiekosten. Daarom is het niet mogelijk om hierbij een tandarts af te sluiten. Toen deze pakketvergelijker naar de drukker ging, had de overheid de eigen n nog niet definitief vastgesteld. Kijk voor een recent overzicht van vastgestelde bedragen voor 2017 op Aan deze pakketvergelijker kunt u geen rechten ontlenen. ontwerp Meester Ontwerpers
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks