Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Pediatri Hemsireligi Kongresi

Category:

Paintings & Photography

Publish on:

Views: 33 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
29 Kasım - 2 Aralık 2017 Xanadu Resort Otel / Belek, ANTALYA 1997 Hemsireligi Kongresi Hemşireliğinin Gücü: Şefkat, Bilgi, Beceri DUYURU Değerli Meslektaşlarım, Çocuk Hemşireleri Derneği adına 29 Kasım
Transcript
29 Kasım - 2 Aralık 2017 Xanadu Resort Otel / Belek, ANTALYA 1997 Hemsireligi Kongresi Hemşireliğinin Gücü: Şefkat, Bilgi, Beceri DUYURU Değerli Meslektaşlarım, Çocuk Hemşireleri Derneği adına 29 Kasım 02 Aralık 2017 tarihleri arasında, Antalya nın güzel beldesi Belek de, Xanadu Resort Hotel de, Hemşireliği Kongresi ni gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. Kongremizde sizlerden gelen öneriler doğrultusunda çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğini; sosyal, eğitimsel, klinik bilgi ve uygulama, mesleki, vb. açıdan geniş bir yelpazede inceleyeceğiz. Ana temayı Hemşireliğinin Gücü: Şefkat, Bilgi ve Beceri olarak belirledik. Sağlıklı/hasta çocuğa ve ailesine şefkatli bir yaklaşımla, donanımlı/bilgili ve becerili bir şekilde sunulan hasta bakımının; bakımdaki kaliteyi, dolayısıyla pediatri hemşireliğinin gücünü kaçınılmaz bir şekilde arttıracağı kuşkusuzdur. Bu anlayış doğrultusunda çocuk sağlığına ilişkin güncel ve önemli konuları - paneller ve konferanslar şeklinde - alanlarında uzman olan ulusal ve uluslararası farklı disiplin ve kültürdeki konuşmacılarımızla birlikte irdeleyeceğiz. Kongre kapsamında Hemşireliğinde Lisansüstü Eğitim Çalıştayı da yapılacak olup, alanımızla ilgili lisansüstü eğitimimizi tartışma ve sorunlarımıza çözüm önerileri getirme fırsatı bulacağız. Ayrıca alanımıza özgü önemli kurslar, sözel ve poster bildiriler kongremizde yer alacaktır. Bu anlayışla gerçekleştirmeyi planladığımız Hemşireliği Kongresi ne; akademik, sosyal ve klinik pediatri alanlarında çalışan tüm hemşireleri, çocuk sağlığına hizmet eden ekip üyelerini, çocuk sağlığına ilgi duyan öğrenci hemşirelerimizi davet ediyor, deneyimlerini ve çalışmalarını bizimle paylaşmalarını arzu ediyoruz. Sevgi ve Saygılarımızla, Düzenleme Kurulu adına, Prof. Dr. Suzan YILDIZ Kongre Başkanı KURULLAR ÇOCUK HEMŞİRELERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan Genel Sekreter Sekreter Sayman Veznedar Üyeler Prof. Dr. Suzan YILDIZ Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK Doç. Dr. Sevil İNAL Yard. Doç. Dr. Serap BALCI Yard. Doç. Dr. Birsen MUTLU Yard. Doç. Dr. Zerrin ÇİĞDEM Dr. Duygu SÖNMEZ DÜZKAYA ULUSAL ULUSLARARASI PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ KURULLAR Onursal Kurul Prof. Dr. Gülten UYER (Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Emekli Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Nurgün PLATİN (KTO Karatay Üniversitesi) Prof. Dr. Zeynep CONK (Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Emekli Müdürü) Prof. Dr. Aysel KAVAKLI (İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Emekli Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Gülay GÖRAK (İstanbul Bilim Üniversitesi) Öğr. Gör. Dr. Selma ÇAKIROĞLU (İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Emekli Öğretim Üyesi) DÜZENLEME KURULU Başkan Prof. Dr. Suzan YILDIZ (İstanbul Üniversitesi) Kongre Sekreterleri Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK (Yakın Doğu Üniversitesi) Doç. Dr. Sevil İNAL (İstanbul Üniversitesi) Üyeler Yard. Doç. Dr. Zerrin ÇİĞDEM (Hasan Kalyoncu Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Serap BALCI (İstanbul Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Birsen MUTLU (İstanbul Üniversitesi) Dr. Duygu Sönmez DÜZKAYA (İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Duygu ARIKAN (Atatürk Üniversitesi) Prof. Dr. Zümrüt BAŞBAKKAL (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Zoltán BALOGH, PhD (Semmelweis Üniversitesi, Macaristan) Prof. Dr. Lale Ayşegül BÜYÜKGÖNENÇ (Koç Üniversitesi) Prof. Dr. Güler CİMETE (Üsküdar Üniversitesi) Prof. Dr. Hicran ÇAVUŞOĞLU (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU (Atatürk Üniversitesi) Prof. Dr. Nursan ÇINAR (Sakarya Üniversitesi) Prof. Dr. Yurdagül ERDEM (Kırıkkale Üniversitesi) Prof. Dr. Firdevs ERDEMİR (Yakın Doğu Üniversitesi) Prof. Dr. Sema KUĞUOĞLU (Acıbadem Üniversitesi) Prof. Dr. Jos LATOUR, PhD (Plymouth Üniversitesi, İngiltere) Prof. Dr. Ayşe Ferda OCAKÇI (Koç Üniversitesi) Prof. Dr. Emine Efe ÖZEL (Akdeniz Üniversitesi) Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK (Yakın Doğu Üniversitesi) Prof. Dr. Hatice PEK (İstanbul Gelişim Üniversitesi) Prof. Dr. Sevim SAVAŞER (Biruni Üniversitesi) Prof. Dr. Nevin Hotun ŞAHİN (İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Suzan YILDIZ (İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Rana YİĞİT (Mersin Üniversitesi) Doç. Dr. Özgür ALPARSLAN (Gaziosmanpaşa Üniversitesi) Doç. Dr. Naime ALTAY (Gazi Üniversitesi) Doç. Dr. Fatma Taş ARSLAN (Selçuk Üniversitesi) Doç. Dr. Filiz ARSLAN (Yeditepe Üniversitesi) Doç. Dr. Sevda ARSLAN (Düzce Üniversitesi) Doç. Dr. Aynur AYTEKİN (Atatürk Üniversitesi) Doç. Dr. Amy Lynn BAXTER, MD (Georgia Regents Üniversitesi, ABD) Doç. Dr. Meral BAYAT (Erciyes Üniversitesi) Doç. Dr. Murat BEKTAŞ (Dokuz Eylül Üniversitesi) Doç. Dr. Gülçin BOZKURT (İstanbul Üniversitesi) Doç. Dr. H. Demet CABAR (Sinop Üniversitesi) Doç. Dr. Hüsniye ÇALIŞIR (Adnan Menderes Üniversitesi) Doç. Dr. Hacer ÇETİN (Mersin Üniversitesi) Doç. Dr. Şenay ÇETİNKAYA (Çukurova Üniversitesi) Doç. Dr. Bengü ÇETİNKAYA (Pamukkale Üniversitesi) Doç. Dr. Ayşegül İşler DALGIÇ (Akdeniz Üniversitesi) Doç. Dr. Monique van DIJK, PhD (Erasmus MC-Sophia Children s Hastanesi, Hollanda) Doç. Dr. Gülümser DOLGUN (İstanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Ayfer ELÇİGİL (Koç Üniversitesi) Doç. Dr. Emine ERDEM (Erciyes Üniversitesi) Doç. Dr. Dilek ERGİN (Celal Bayar Üniversitesi) Doç. Dr. Emine GEÇKİL (Necmettin Erbakan Üniversitesi) Doç. Dr. Duygu GÖZEN (İstanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Ayşe Parlak GÜROL (Atatürk Üniversitesi) Doç. Dr. Sevil İNAL (İstanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Melahat Akgün KOSTAK (Trakya Üniversitesi) Doç. Dr. Sibel KÜÇÜKOĞLU (Atatürk Üniversitesi) Doç. Dr. Meltem KÜRTÜNCÜ (Bülent Ecevit Üniversitesi) Doç. Dr. Nurcan ÖZYAZICIOĞLU (Uludağ Üniversitesi) Doç. Dr. Katalin PAPP, PhD (Debrecen Üniversitesi, Macaristan) Doç. Dr. Sevinç POLAT (Bozok Üniversitesi) Doç. Dr. Hatice Yıldırım SARI (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi) Doç. Dr. Nejla Canbulat ŞAHİNER (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi) Doç. Dr. Selmin ŞENOL (Ege Üniversitesi) Doç. Dr. Ebru TÖRÜNER (Gazi Üniversitesi) Doç. Dr. Türkan TURAN (Pamukkale Üniversitesi) Doç. Dr. Fatma Güdücü TÜFEKÇİ (Atatürk Üniversitesi) Doç. Dr. Ayşe Sonay TÜRKMEN (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi) Doç. Dr. Dilek YILDIZ (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) Doç. Dr. Hatice Bal YILMAZ (Ege Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Mukaddes Demir ACAR (Gaziosmanpaşa Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Ayfer AÇIKGÖZ (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Bedriye AK (Abant İzzet Baysal Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Selen Özakar AKÇA (Hitit Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Sibel AKDUMAN (Balıkesir Üniversitesi) BİLİMSEL KURUL *İsimler soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır Yard. Doç. Dr. Dilek Küçük ALEMDAR (Giresun Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Selda YÜZER ALSAÇ (Bozok Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Sabahat ALTUNDAĞ (Pamukkale Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Özlem AVCI (Medipol Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Diler AYDIN (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Nuran AYDIN (Medipol Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Tülay Kuzlu AYYILDIZ (Bülent Ecevit Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Serap BALCI (İstanbul Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Nazan Gürarslan BAŞ (Munzur Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Hatice BAŞKALE (Pamukkale Üniversitesi) Yard. Doç Dr. Bahire BOLIŞIK (Ege Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Hacer Kobya BULUT (Karadeniz Teknik Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Esra Tural BÜYÜK (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Nesrin Şen CELASİN (Celal Bayar Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Seda ÇAĞLAR (İstanbul Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Esra Karaca ÇİFTÇİ (Beykent Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Zerrin ÇİĞDEM (Hasan Kalyoncu Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Nurdan Akçay DİDİŞEN (Ege Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Zehra DOĞAN (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Behice EKİCİ (Maltepe Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Ayfer EKİM (İstanbul Bilgi Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Figen Işık ESENAY (Ankara Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Derya EVGİN (Nevşehir Hacıbektaş Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Berna Eren FİDANCI (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Burcu Aykanat GİRGİN (Çankırı Karatekin Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Ulviye GÜNAY (İnönü Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Ümran Çevik GÜNER (Gaziosmanpaşa Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Rabiye GÜNEY (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Zehra Çalışkan IŞIK (Nevşehir Hacıbektaş Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. İlknur KAHRİMAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Seher Sarıkaya KARABUDAK (Adnan Menderes Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Ayşe KARAKOÇ (Marmara Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Hülya KARATAŞ (Harran Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Dilek KONUK (Düzce Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Zübeyde KORKMAZ (Nuh Naci Yazgan Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Selmin KÖSE (İstanbul Bilim Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Fatma Yılmaz KURT (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Sibel KÜÇÜK (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Gonca Karayağız MUSLU (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Birsen MUTLU (İstanbul Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Çağrı Çövener ÖZÇELİK (Marmara Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Funda KARDAŞ ÖZDEMİR (Kafkas Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Havva ÖZKAN (Atatürk Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Suzan ÖZKAN (Cumhuriyet Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Özlem ÖZTÜRK (Karabük Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Emel SEZİCİ (Dumlupınar Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Emel TEKSÖZ (Mustafa Kemal Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Aysel TOPAN (Bülent Ecevit Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Öznur TOSUN (Erciyes Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Gülzade UYSAL (Okan Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Müge SEVAL (Bülent Ecevit Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Fadime Üstüner TOP (Giresun Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Figen YARDIMCI (Ege Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Sibel YAŞAR (Kırklareli Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Emriye Hilal YAYAN (İnönü Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Ferda YILDIRIM (Cumhuriyet Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Hatice YILDIZ (Adnan Menderes Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Emine Altun YILMAZ (Cumhuriyet Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Gamze YILMAZ (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi) Öğr. Gör. Dr. Leyla ERDİM (İstanbul Üniversitesi) Dr. Duygu Sönmez DÜZKAYA (İstanbul Üniversitesi) Dr. Sonia LABEAU, RN, MA, MNSc, PhD (College Ghent Üniversitesi, Belçika) Sarah HOLCMOBE, RN, BSN, CFRN (Children's Healthcare, Atlanta, ABD) Ghada El KHALDI (Klinik Uygulamalar Uzmanı) (Anne ve Bebek Bakım Ürünleri EAGM, Dubai) Selma ZARIMAN (LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi) ANA KONULAR Bilimsel Yayın Süreci Hemşireliği Eğitimi Hemşireliğinde Transkültürel Hemşirelik Çocukta Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Uygulamaları Çocukluk Çağında Sık Karşılaşılan Sorunlar Çocuklarda Beslenme Hemşireliğinde Bilişim ve Teknolojinin Kullanımı Çocuk Sağlığını Tehdit Eden Olaylar Çocuğa Hizmet Veren Dernekler Sağlık Bakımı İle İlişkili Enfeksiyonların Yönetimi Çocuk İstismarı ve İhmali Zıt Görüşler Panelleri Aileler Taburculuğa Hazır mı? Çocuk ve Yakın Çevrenin Aşılanmasında Yaşanan Sorunlar Otizmde Erken Tanı ve İzlem Mikrobiyota Çocukta Palyatif Bakım Çocuklarda Akılcı İlaç Kullanımı Çocuk Hemşirelik Hizmetlerinin Görünür Olması Engelli Çocuk ve Ailesinin Güçlendirilmesi Yoksulluk ve Çocuk Obez Çocuğun Bakımı Raşitizmli Çocuğun Bakımı Fe Eksikliği Anemisinde Bakım Onkolojide Semptom Yönetimi Hemofilili Çocuğun Bakım Diyabetli Çocuğun Bakımı Riskli Ebeveyn İle Yaşayan Çocuk Acil ve Yoğun Bakımda Çocuk YYBÜ de Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım KURSLAR k Hastanın Tanılanması ve Bakımın Planlanması Bilgisayarda Temel SPSS Uygulamaları Kateter Bakımında Kanıta Dayalı Uygulamalar Çocuk Hemşireliğinde Simülasyonla Öğrenme ÇALIŞTAY Hemşireliğinde Lisansüstü Eğitim KAYIT & KONAKLAMA KAYIT KAYIT TİPİ ERKEN KAYIT GEÇ KAYIT 9 Haziran 2017 Öncesi 9 Haziran 2017 ve Sonrası Katılımcı 325 Euro 375 Euro Asistan ve Öğrenci 300 Euro 350 Euro Refakatçi ** 150 Euro 200 Euro Firma Temsilcisi *** 150 Euro 200 Euro Kongre Standı Mevcut Olmayan Firma Temsilcisi 000 Euro 000 Euro * Kayıt ücretlerine KDV ilave edilecektir. * * Refakatçi kayıt ücreti hemşire olmayan refakatçiler için geçerlidir. * * * Kongre bilimsel toplantılarına firma yetkilisi olarak katılmak isteyen herkesin kayıt yaptırması gerekmektedir. KONAKLAMASIZ KAYIT ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER Bilimsel programa katılım Kongre Materyalleri (Kongre çantası, yaka kartı, cep programı, program kitapçığı, katılım sertifikası) Firmaların düzenlediği sergi ve stand alanlarını izleme ve firmaların aktivitelerine katılım Bilimsel program aralarındaki çay-kahve ikramlarına ve öğle yemeğine katılım REFAKATÇİ KAYIT ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER Firmaların düzenlediği sergi ve stand alanlarını izleme ve firma aktivitelerine katılım Bilimsel program aralarındaki çay-kahve ikramlarına katılım KONAKLAMALI KONGRE KAYIT ÜCRETLERİ KAYIT TİPİ ERKEN DÖNEM 9 Haziran 2017 tarihine kadar Tek Kişilik Oda İki Kişilik Odada Kişi Başı GEÇ DÖNEM 9 Haziran - 24 Kasım 2017 tarihleri arası Tek Kişilik Oda İki Kişilik Odada Kişi Başı SON DÖNEM 25 Kasım - 2 Aralık 2017 tarihleri arası Tek Kişilik Oda İki Kişilik Odada Kişi Başı Katılımcı Asistan ve Öğrenci 490 Euro 450 Euro 395 Euro 350 Euro 570 Euro 520 Euro 430 Euro 385 Euro 650 Euro 590 Euro 470 Euro 420 Euro KONAKLAMA ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER Otele giriş 29 Kasım 2017 saat 14:00 olup, ayrılış 2 Aralık 2017 saat 12:00'dır. Otel ayrılış saatini uzatmak isteyen misafirlerimiz, kayıt deskine ek ücret ödeyerek odalarını uzatabilirler. Otelin müsaitliği doğrultusunda yardımcı olunacaktır. Kongre oteli olan Xanadu Resort Otel de konaklama 3 gece ve Herşey Dahil konseptindedir. Otellerde konaklama 3 gece olup, daha az süreli gecelemelerde paket fiyat aynen uygulanacaktır. Kahvaltı ve akşam yemekleri konaklama yapılan otelde verilecektir. Xanadu Resort Otel de konaklama yapmayan katılımcılar sadece öğle yemeklerini Xanadu Resort Otel de alabilmektedir. Bilimsel program bitiminde sosyal aktivite olması durumunda, kongre otelinde konaklayan katılımcılar herhangi bir ilave ücret ödemeden katılım sağlayabilirler. * Konaklama fiyatlarına KDV ilave edilecektir. DIŞ KATILIM ÜCRETİ (Günlük 50 ) Kongre bilimsel aktiviteleri süresince kongre otellerinde konaklamayan katılımcıların, refakatçilerin ve firma temsilcilerinin, kongre oteli olan Xanadu Resort Otel in her şey dahil konseptinde çalısması sebebiyle, kayıt ücretine ilave olarak otel tarafından talep edilen dış katılımcı farkı ücreti alınması gerekmektedir. Dış katılımcı farkı; * * Xanadu Resort Otel de verilecek olan öğle yemeği, (29-30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde geçerlidir.) * * Otelin her şey dahil konseptindeki imkanlarını kapsar. NOT: Kongre merkezinde alınacak akşam yemekleri dahil değildir. Dış Katılım Ücreti sadece bilimsel program dahilindeki saatleri kapsamaktadır. Bilimsel program bitiminde sosyal aktivite olması durumunda, kongre otellerinde konaklamayan katılımcılar kayıt deskinden ilave ücret ödeyerek katılım sağlayabilirler. * Dış Katılım kayıt fiyatına KDV ilave edilecektir. TRANSFER 29 Kasım - 2 Aralık 2017 tarihleri arasında, transferlerini Symcon Turizm'e bildirmis tüm katılımcıların transferleri gidiş - dönüş (havaalanı - otel - havaalanı) olarak yapılacaktır. Çift yön transfer ücreti 70 + KDV dir. Toplu transfer araçları ile yapılacak transferler 29 Kasım 2017 geliş, 2 Aralık 2017 dönüş seklindeki toplu transferler için geçerlidir. Bu tarihler dışında transfer talebiniz olması halinde tek yön toplu transfer ücreti 50 olarak ücretlendirilecektir. Özel transferler için lütfen Symcon Turizm ile irtibata geçiniz. Transfer fiyatlarına KDV ilave edilecektir. HESAP NUMARALARI Hesap Adı : Simkon Turizm İnş. ve Tic. Ltd. Şti. Banka : Finansbank - Capitol Altunizade TL Hesabı : TR EURO Hesabı : TR USD Hesabı : TR Firma Önemli Not: Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan KON: 454 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur. Ödeme dekontu ile firma fatura bilgilerinizi (kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) aşağıda belirtilen faks veya adreslerine gönderilmesi ve teyid alınması gerekmektedir. Katılımcılara Önemli Not: Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan KON: 454 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur. Ödeme dekontu ile mutlaka ad-soyad, TC kimlik numarası ve iletişim bilgilerinin (kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) asagıda belirtilen faks veya adreslerine gönderilmesi ve teyid alınması gerekmektedir. İptal Kosulları: 18 Mayıs 2017 tarihine kadar yapılan iptallerde alınan ödemenin tamamı iade edilecektir. 20 Mayıs - 21 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılan iptallerde alınan ödemenin %75 i iade edilecektir. 22 Temmuz - 22 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılan iptallerde alınan ödemenin %50 si iade edilecektir. 23 Eylül 2017 sonrası yapılan iptallerde iade yapılmayacaktır. BİLİMSEL SEKRETERYA 1997 Abide-i Hürriyet Cad ŞİŞLİ / İSTANBUL Telefon: / 27025, Faks: Web: Mail: KONGRE ORGANİZATÖRÜ Atatürk Mah. Vatan Caddesi No: 22/3 Keskin İş Merkezi Ataşehir / İstanbul Tel: pbx E-posta:
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks