Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

PERFORMANS & FİNANSAL SONUÇLAR 9A15

Category:

Recruiting & HR

Publish on:

Views: 23 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
PERFORMANS & FİNANSAL SONUÇLAR 9A15 4 Kasım Performans & Finansal Sonuçlar 9A15 Bizi Tanıyın Sermaye Piyasaları Finansal Sonuçlar Bizi Tanıyın Ortaklık Yapısı Faaliyetler 2 Aracılık Hizmetleri Yatırım
Transcript
PERFORMANS & FİNANSAL SONUÇLAR 9A15 4 Kasım 215 1 Performans & Finansal Sonuçlar 9A15 Bizi Tanıyın Sermaye Piyasaları Finansal Sonuçlar Bizi Tanıyın Ortaklık Yapısı Faaliyetler 2 Aracılık Hizmetleri Yatırım Danışmanlığı İş Bankası ve İş Bankası Grup Şirketleri 71% Fiili Dolaşım 29% 67,5% 32,5% Yabancı Yatırımcıların Payı Portföy Yönetimi Kurumsal Finansman Araştırma İştirakler* İş Girişim Sermayesi Yat. O. A.Ş.: (Pay: 29.1%) (ISGSY) Payları 24 ten beri Borsa da işlem gören Şirket, gerçekleştirdiği 11 çıkıştan ABD Doları bazında %26,5 yıllık bileşik getiri elde etti Kredi Derecelendirme Notu AA+(tur) / Fitch Ratings - Türkiye de (AA+) kredi derecelendirme notuna sahip ilk ve tek aracı kurum Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu AAA(Trk) 9,5 / JCR Avrasya - Türkiye de kurumsal yönetim derecelendirmesine sahip tek aracı kurum İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.: (Pay: %28,9) (ISYAT) Türkiye nin önde gelen yatırım ortaklığı, 232 milyon TL portföy büyüklüğüyle sektörün %5 sinden fazlasının oluşturuyor; payları 1996 dan beri işlem görüyor İş Portföy Yönetimi A.Ş.: (Pay: %7,) Yoğunlukla İş Grubu fonlarını yöneten Türkiye nin lider portföy yönetim şirketi yönettiği 2,4 milyar TL fon büyüklüğüyle sektörün %2 sini temsil ediyor Maxis Investments Ltd.: (Pay: %1,) Londra merkezli B grubu sermaye piyasaları lisansına sahip Efes Varlık Yönetim A.Ş.: (Pay: %74,) Özellikle bankaların sorunlu alacaklarının yönetimi konusunda faaliyet gösteriyor IS Investments Gulf Ltd.: (Pay:%1,) Bağlı ortaklığımızın faaliyetlerine son verilerek tasfiye edilmesine karar verildi * Sahip olunan doğrudan paylar 3 Performans & Finansal Sonuçlar 9A15 Bizi Tanıyın Sermaye Piyasaları Finansal Sonuçlar Billions Billions Sermaye Piyasaları 4 Pay Piyasası % '14/ '15/9 İşlem Hacmi (milyar TL) Baz puan A 14 O 15 Ş 15 M 15 N 15 M 15 H 15 T 15 A 15 E 15 Gösterge Tahvil Faiz Oranı (sağ eks.) BIST 1 Dolar/TL İş Yatırım #1 7,6% 94,5 '14/9 İşlem Hacmi (milyar TL) 7,1% 17,8 '15/9 Piyasa Payı İş Yatırım %7,14 Aracı Kurum 1 %7,1 Aracı Kurum 2 %6,97 Aracı Kurum 3 %6,47 Aracı Kurum 4 %5,62 Kaynak: Borsa Istanbul, Pay Piyasası Verileri Üye Bazında İşlemler 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Yılın üçüncü çeyreğinde yaşanan siyasi belirsizlik, risk iştahını olumsuz etkilerken işlem hacmindeki artış %22 ye düştü Rekabetin yoğun olduğu piyasada işlem hacmimizi %14 artırarak %7,1 piyasa payıyla liderliğimizi koruduk Billions Billions Sermaye Piyasaları 5 VİOP İş Yatırım %28, ,9% 8,8% 12% 1% %23, ,7 73, 8% 6% 4% % '14/9 '15/9 '14/9 '15/9 % İşlem Hacmi (milyar TL) Yabancı Payı İşlem Hacmi (milyar TL) Piyasa Payı 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% Döviz Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Toplam Hacim İçindeki Payı Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl #2 Aracı Kurum 1 %14,5 İş Yatırım %8,8 Aracı Kurum 2 %8,7 Aracı Kurum 3 %6,8 Aracı Kurum 4 %5,1 Kaynak: Borsa Istanbul, VİOP Verileri Üye Bazında İşlemler Piyasa işlem hacminde yabancı payı %23,3 ten %28,6 ya yükselirken döviz sözleşmelerinde yaşanan artış dikkat çekti İşlem hacmimiz yıllık bazda %7 artarken %8,8 piyasa payıyla ikinci sırada yer aldık; yabancı işlem hacminde önemli paya sahibiz Billions Billions Sermaye Piyasaları 6 Kaldıraçlı Alım/Satım İşlemleri - Piyasa İş Yatırım ,% 57,8 73,7 5,6% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% ,% '14/9 '15/9 İşlem Hacmi (milyar TL) '14/9 İşlem Hacmi (milyar TL) '15/9 Piyasa Payı,% Kaynak: TSPB, Aracı Kurum Bazında Karşılaştırmalı Veriler Kaldıraçlı alım satım işlemleri sürdürülebilir bir faaliyet olarak gelirlerimizi çeşitlendirirken, işlem hacmimiz yıllık bazda %23 arttı Sermaye Piyasaları 7 Borçlanma Aracı İhraçları - Piyasa İş Yatırım* %2,5 %25, ,2 28, ,2 75 7, ,9 26, ,3 6,7 4 2 '14/9 '15/9 Nitelikli Yatırımcıya İhraç (TL milyar) Halka Arz (TL milyar) Toplam İhraç Sayısı 5 '14/9 '15/9 Nitelikli Yatırımcıya İhraç (TL milyar) Halka Arz (TL milyar) Toplam İhraç Sayısı Piyasa Payı Kaynak: Borsa İstanbul, Halka Arz Verileri * İş Yatırım 215 yılının ilk dokuz ayında 3 adet ve toplam 1,7 milyar TL nominal değerli borçlanma aracı ihraç etti Piyasanın toplam ihraç büyüklüğü yıllık bazda %8 artarak 55,1 milyar TL ye ulaşırken, nitelikli yatırımcıya ihraçlar %36 artarak tüm ihraçlar içinde daha fazla pay aldı İhracına aracılık ettiğimiz 12 adet ve toplam 13,7 milyar TL nominal değerli borçlanma aracıyla %25 piyasa payı elde ettik ve liderliğimizi koruduk Millions Sermaye Piyasaları 8 Tamamlanan B&D İşlemleri İş Yatırım Kredi Bakiyesi İş Yatırım Hedef Şirket Sektör Danışmanlık Rolümüz İsmar Marketleri Gıda Satıcı taraf Zey-tur San Gıda Satıcı taraf Yeşil Küre Gıda Alıcı taraf Evciler Sağlık Satıcı taraf Sudel Invest S.a.r.l. Ruscam Cam Üretimi Alıcı taraf '14/9 '15/9 Kredi Bakiyesi (milyon TL) Kaynak: İş Yatırım Olumsuz makro ekonomik görünüme ve artan siyasi belirsizliklere rağmen yılın ilk dokuz ayında 5 adet Birleşme & Devralma işlemi tamamladık Volatilitenin ve belirsizliğin yüksek olduğu bu dönemde menkul kıymet işlemleri için verilen ve yüksek teminatlı olan kredi bakiyemiz yıllık bazda korundu Sermaye Piyasaları 9 Yönetilen Portföy Büyüklüğü - Sektör İş Yatırım 9 8 Yatırım Fonları (TL milyar) Emeklilik Fonları (TL milyar) 25 Yatırım Fonları (TL milyar) Emeklilik Fonları (TL milyar) Piyasa payı ,8 32, '14/9 39,7 44,1 '15/ Diğer * (TL milyar) 7,9 6,3 9,3 8,1 2,3 3, '14/9 '15/9 %23,4 %18,4 Kaynak: SPK & İş Portföy & İş Yatırım * Diğer fonlar özel portföy yönetimi, alternatif yatırım ürünleri, Türkishfund (SICAV) ve İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. portföyünü içermektedir. Bireysel emeklilik fonlarındaki büyüme devam ediyor; emeklilik fonları büyüklüğü yıllık bazda %38 yükselerek 44,1 milyar TL ye ulaştı Yönetilen Toplam Portföy büyüklüğü yıllık olarak %24 artarak 2,4 milyar TL olurken, portföy yönetim komisyonlarında daha fazla payı olan emeklilik fonları yıllık bazda %3 yükseldi 1 Performans & Finansal Sonuçlar 9A15 Bizi Tanıyın Sermaye Piyasaları Finansal Sonuçlar Milyon TL Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan (Bireysel) Göstergeler 11 Konsolide Olmayan Faaliyet Gelirleri (Bin TL) 9A14 9A15 Yıllık Değişim (%) Komisyon Gelirleri* Faiz ve Alım Satım Geliri (14) Toplam Faaliyet Gelirleri * Tamamen müşteri işlemlerinden oluşan kaldıraçlı alım/satım işlem gelirleri komisyon gelirlerine dahil edilmiştir , 73, ,8 13,1 5,3 6,8 2,8 24,1 29,7 31, 36,6 41, Aracılık Komisyonları Kurumsal Finansman Gelirleri Portföy Yönetim Komisyonları Alım/Satım Gelirleri Kredili Müşterilerden Faiz Geliri Net Kar 9A14 9A15 Konsolide olmayan (bireysel) sonuçlara göre; toplam faaliyet gelirleri komisyon gelirlerinde yaşanan yükselişle yıllık bazda %7 artarken, net karımız %12 artarak %11,5 özkaynak karlılığı elde ettik Finansal Sonuçlar Konsolidasyon Etkisi 12 Konsolide Net Kar= [İş Yatırım Bireysel Net Kar + İştirak Etkisi] Eliminasyon Düzeltmesi Yıllık Değişim Net Kar (TL) 9A14 9A15 (%) İş Yatırım Bireysel Net Kar İş Yatırım (Bireysel) Yurt dışı iştrakler ( ) ( ) a.d. İş Yatırım Ortaklığı (96) İştirak Etkisi İş Girişim* ( ) a.d. İş Portföy Eliminasyon Düzeltmesi Konsolide Net Kar Efes Varlık Yönetim (13) Eliminasyon Düzeltmesi** ( ) ( ) a.d. Konsolide Net Kar (3) * Ner kar dağılımında ana ortaklığa ait net kar yeniden düzenlenmiş olup kamuya açıklanan mali tablolardan farklılık içerir. ** İştiraklerden elde edilen temettü ve gelir eliminasyonu. Bu kalem de yenizden düzenlenmiş olup kamuya açıklanan mali tablolardan farklılık içerir. Finansal Sonuçlar Konsolide Net Kar 13 Milyon TL Ç 2Ç 1Ç Yıl sonu ? Yurt dışı iştiraklerin ve İş Girişim in portföy şirketlerinin kötü performansı konsolide karı 7,5 milyon TL aşağı çekerken yatırım ortaklığının katkısı da yıllık bazda yaklaşık %1 düştü Finansal Sonuçlar Konsolide 14 İş Yatırım - Konsolide Bin TL 9A14 9A15 Yıllık Değişim (%) Toplam Varlıklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Net Dönem Karı (3) ,4% ,9% ,5% ,2% 13,5% ,9% ,5% ,7% ,4 67,5 45,9 64,2 52,4 68,7 7,8 62,9 51,2 '7 '8 '9 '1 '11 '12 '13 '14 '15/9 Toplam Varlıklar Net Dönem Karı - son 4 çeyrek Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Özkaynak Karlılığı 9,5% 24% 2% 16% 12% 8% 4% % Konsolide olmayan (bireysel) net karımız yıllık bazda %12 artarken, negatif konsolidasyon etkisi nedeniyle konsolide net karımız yıllık bazda %3 azaldı Finansal Sonuçlar Faaliyet Gelirleri 15 Faaliyet Gelirleri (Bin TL) 9A14 9A15 Yıllık Değişim(%) Faiz ve Alım Satım Geliri (11) Komisyon Gelirleri* Toplam Faaliyet Gelirleri * Tamamen müşteri işlemlerinden oluşan kaldıraçlı alım/satım işlem gelirleri komisyon gelirlerine dahil edilmiştir Faaliyet Gelirleri 9A14 Faaliyet Gelirleri 9A15 Komisyon Gelirleri 36% 261,2 milyon TL Faiz ve Alım Satım Geliri 64% Komisyon Gelirleri 44% 268,9 milyon TL Faiz ve Alım Satım Geliri 56% Düşen pay endeksi ve yükselen tahvil getirileri nedeniyle faiz ve alım-satım geliri olumsuz etkilenirken, komisyon gelirleri yıllık bazda %28 yükseldi Finansal Sonuçlar Komisyon Gelirleri 16 Komisyon Gelirleri (Bin TL) 9A14 9A15 Yıllık Değişim(%) Aracılık Komisyonları* Kurumsal Finansman Gelirleri Portföy Yönetim Komisyonları Diğer Komisyonlar Toplam * Kaldıraçlı alım/satım işlem gelirleri aracılık komisyonlarına eklenmektedir. Komisyon Gelirleri 9A14 Komisyon Gelirleri 9A15 Portföy Yönetim Komisyonları 21% Kurumsal Finansman Gelirleri 9% Diğer Komisyonlar 2% 93,3 milyon TL Aracılık Komisyonları 68% Portföy Yönetim Komisyonları 23% Kurumsal Finansman Gelirleri 11% Diğer Komisyonlar 2% 119,4 milyon TL Aracılık Komisyonları 64% Portföy yönetim komisyonlarında yaşanan %44 lük yükseliş dikkat çekerken, aracılık ve kurumsal finansman gelirleri yıllık bazda sırasıyla %21 ve %49 arttı Finansal Sonuçlar Faaliyet Giderleri 17 Faaliyet Giderleri (Bin TL) 9A14 9A15 Yıllık Değişim(%) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Genel Yönetim Giderleri Diğer Giderler Toplam Faaliyet Giderleri 9A14 Faaliyet Giderleri 9A15 Gen. Yön. Giderleri 74% Diğer Giderler 1% Paz., Satış ve Dağ. Giderleri 25% Gen. Yön. Giderleri 74% Diğer Giderler 1% Paz., Satış ve Dağ. Giderleri 25% 194,8 milyon TL 222,4 milyon TL Konsolide faaliyet giderleri yıllık bazda %14 artarken, bireysel (solo) faaliyet giderlerimiz yıllık bazda %11 arttı Finansal Sonuçlar Temettü 18 Nakit temettü Temettü verimliliği % 36% 33% 3% 3% 3% 3% 3% Mayıs 8 Mayıs 9 Mayıs 1 Mayıs 11 Mayıs 12 Mayıs 13 Mart 14 Mart 15 8% 72% 64% 56% 48% 4% 32% 24% 16% 8% % 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 1,6% 8,2% 6,3% 4,8% 4,1% 4,% 4,1% 3,1% 3,3% 2,3% 2,% 2,1% 2,2% 2,5% 1,8% 1,9% Mayıs 8 Mayıs 9 Mayıs 1 Mayıs 11 Mayıs 12 Mayıs 13 Mart 14 Mart 15 Temettü (TL milyon) Temettü Dağıtım Oranı ISMEN Borsa Istanbul Kaynak: Borsa Istanbul / Konsolide Veriler Halka arz gelirimizin %169 unu yatırımcılarımıza nakit olarak geri ödedik Pay başına dağıtılan,14 TL (brüt) nakit temettünün yanında %6,9 oranında bedelsiz pay şeklinde temettü dağıtımıyla birlikte toplam temettü dağıtım oranı %115,4 oldu Temettü verimliliğimiz %1,6 ile borsa ortalamasının çok üzerinde Son 8 yılın ortalama temettü verimliliği %5,6 oldu 19 Çağlan Mursaloğlu Genel Müdür Yardımcısı Tel : Faks : e-posta : Ozan Altan Müdür, Birim Yöneticisi Tel : Faks : e-posta : pay ve menfaat sahiplerine ticari sır kapsamı dışında kalan, gerekli bilgi ve açıklamaların zamanında, hızlı, doğru, tam, karşılaştırılabilir ve kolay erişilebilir olarak iletilmesinden sorumludur Alper Alkan, CFA Uzman Tel : Faks : e-posta : Uyarı 2 Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 21 GENEL MÜDÜRLÜK ADANA ŞUBESİ AKARETLER ŞUBESİ ANKARA ŞUBESİ ANTALYA ŞUBESİ BURSA ŞUBESİ İZMİR ŞUBESİ KALAMIŞ ŞUBESİ LEVENT ŞUBESİ İş Kuleleri Kule-2 Kat:12 Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:257 Kat: Levent ISTANBUL MASLAK Maslak İSTANBUL T: ŞUBESİ T: F: F: Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı Köybaşı Cad. İskele Çıkmazı Hancıoğlu Yalısı No:6 No:31 Kat:9 Seyhan ADANA YENİKOY Yeniköy İSTANBUL T: ŞUBESİ T: F: F: Süleyman Seba Cad. No:44 B1 Blok D:1 Havalimanı Kavşağı EGS Business Park No: Akaretler İSTANBUL YEŞİLKÖY B3 Blok Kat 17, Yeşilköy İSTANBUL T: ŞUBESİ T: F: F: Tahran Cad. No: 3/8 Cevatpaşa Mah. Gazi Cad. Yazgan Sok. No: 1/3 67 Kavaklıdere ANKARA DİYARBAKIR 213 Dağkapı SUR/DİYARBAKIR T: İRTİBAT BÜROSU F: F: T: Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Ovacık Mah. Zafer Cad. Akbıyık İş Hanı No:47 No:8/2 Muratpaşa ANTALYA KIRIKKALE Kat: 2-3 D:2 712 Merkez KIRIKKALE T: İRTİBAT BÜROSU F: F: T: Atatürk Cad. Nalbantoğlu Mah. No:71/3 Güven Evler Mah S. Optima İş Mer. No:25/1 161 Osmangazi BURSA MERSİN Kat:3 Daire: Yenişehir MERSİN T: İRTİBAT BÜROSU T: F: F: İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Bulvarı Bağdat Cad. Kılıçoğlu Apt. No:451 Kat:1 D:4 No:1 Deren Plaza K:4, Konak İZMİR SUADİYE 3474 Suadiye İSTANBUL T: İRTİBAT BÜROSU T: F: F: Fener Kalamış Cad. Tibaş Belvü Sitesi A2 Blok D:3 Office 24, Kulan Business Centre, Fenerbahçe İSTANBUL ALMAATA 188 Dostyk Avenue, 551 ALMAATY KAZAKİSTAN T: İRTİBAT BÜROSU T: F: F: İş Kuleleri Kule-2 Kat:4 MAXIS INVESTMENTS LTD Levent İSTANBUL 7 Princes Street Londra EC2R 8AQ İNGİLTERE İŞTİRAK T: T: F: F: PERFORMANS & FİNANSAL SONUÇLAR 9A15 4 Kasım 215
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks