Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Prijsbewust kiezen voor heetwateronkruidbestrijding

Category:

Products & Services

Publish on:

Views: 7 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Prijsbewust kiezen voor heetwateronkruidbestrijding WAVE onkruidbestrijding met 100% heet water Effectieve onkruidbestrijding met minimale hoeveelheden heet water door de gepatenteerde sensortechniek.
Transcript
Prijsbewust kiezen voor heetwateronkruidbestrijding WAVE onkruidbestrijding met 100% heet water Effectieve onkruidbestrijding met minimale hoeveelheden heet water door de gepatenteerde sensortechniek. Geschikt voor alle verhardingen en dé methode om op milieuvriendelijke wijze een schoon en egaal straatbeeld te behouden. WAVE machine WAVE is een zelfrijdende onkruidbestrijdingsmachine. Door de compacte vorm en de lage wieldruk is WAVE uiterst wendbaar en in staat om over elke verharde ondergrond te rijden. Door de beweegbare voorbak en zijsproeiers kan WAVE van gevel tot gevel werken. Uniek aan WAVE is dat de voorbak beschikt over een gepatenteerde sensortechnologie. Met deze technologie wordt 70 tot 90% aan water en energie bespaard; efficiënt en milieuvriendelijk! De ingebouwde filters maken het voor WAVE zelfs ook mogelijk oppervlaktewater te tanken. WAVE methode De WAVE methode bestrijdt onkruid met 100% heet water (98 graden). Zodra de sensoren in de voorbak onkruid registreren, spuit de machine gericht heet water op het onkruid. Water is een van de beste energiedragers in de natuur en de WAVE machine maakt hier efficiënt gebruik van. De vrijkomende energie uit het hete water maakt de celstructuur van de plant kapot. De bovengrondse delen van de plant sterven direct af; na enkele behandeling raken ook de onkruidwortels uitgeput. Het resultaat? Een schoon, egaal straatbeeld, het hele jaar door. De WAVE methode dringt onkruid daadwerkelijk terug. Alternatieve vormen van onkruidbestrijding Er zijn verschillende onkruidbestrijdingmethoden beschikbaar. De belangrijkste methoden, naast WAVE, zijn: Chemisch Deze methode wordt in Nederland, in tegenstelling tot de door ons omringende landen, nog te vaak toegepast. Hoewel gebruik wordt gemaakt van toegelaten chemische middelen, komen deze middelen toch in het grond- en oppervlaktewater terecht. De schadelijke en zelfs gevaarlijke effecten hiervan voor mens, dier en omgeving worden in steeds meer onderzoeken aangetoond. Mechanisch Bij de mechanische methode wordt met grote, roterende borstels het onkruid weggekrast. Het toepassen van deze methode stimuleert de wortelgroei van het onkruid. De methode is niet toepasbaar op halfverhardingen in verband met grote slijtage aan het te behandelen oppervlak. Veel opdrachtgevers stappen daarom van borstelen over op WAVE. Branden De thermische methode (branden) richt zich op het wegbranden van het onkruid. Het onkruid blijft niet lang weg waardoor het branden vaak herhaald moet worden. Het wegbranden van onkruid heeft tal van risico s op brandschade (o.a. aan bitumen onderaan lantaarnpalen en coniferenhagen van particulieren). Hete lucht De hete lucht methode (föhn) is de laatste jaren regelmatig toegepast. Deze methode verwarmt en beschadigt de plant. De dieptewerking op de onkruidplant en de wortels is echter beperkt tot nihil (hete lucht stijgt op, energieverspilling). Tevens beïnvloedt de rijwind het resultaat. Veel opdrachtgevers keren daarom terug bij WAVE. WAVE De methode met de laagste milieubelasting; Werkt 100% CO 2 neutraal (gecertificeerd); Kan elke soort harde en halfverharde bestrating aan; Geeft geen herrie- en/of stofbelasting; Gebruikt een zeer compacte en wendbare machine; Werkt zeer gericht op te behandelen groen (70 tot 90% energiebesparing); Resulteert in een egaal straatbeeld, het hele jaar door. WAVE absoluut de beste in onkruidbestrijding WAVE is milieuvriendelijk Zodra de sensor onkruid registreert, spuit de machine gericht heet water op het onkruid. Hiermee bespaart WAVE niet alleen veel water, maar ook nog eens 70 tot 90% aan energie (ten opzichte van andere methoden). WAVE werkt CO 2 neutraal. WAVE is effectief in onkruidbestrijding Heet water beschadigt, als enige alternatieve methode, ook de wortel. Hierdoor is slechts een behandelfrequentie van 3-4 keer per jaar nodig. De WAVEmethode beheert niet alleen, maar dringt onkruid ook daadwerkelijk terug. WAVE is geschikt voor alle verhardingen Het gebruik van heet water in combinatie met de lage uitstroomdruk maakt WAVE uitermate geschikt voor alle verharde en onverharde oppervlakten. Ondanks de liter water die WAVE meeneemt, is de wieldruk slechts 2,8 kilo/cm 2. WAVE komt overal bij De compacte vorm van de WAVEmachine en de wendbare doseerbak maken de machine uiterst flexibel. Via de zijsproeiers kan WAVE met lage druk, dus zonder schade, eenvoudig tot aan de gevel werken. WAVE: Milieuvriendelijk en efficiënt Voor alle verhardingen Bestrijdt het onkruid echt Overal tot aan de gevel De belangrijkste bestrijdingsmethoden op een rij Chemisch Mechanisch Branden Hete lucht WAVE heet water Milieubelasting X Erg hoog Matig Matig Hoog Laag Ondergrond Elke ondergrond X Geen poreuze/zachte ondergrond X Kan geen brandbare verhardingen behandelen X Kan geen brandbare verhardingen behandelen Elke ondergrond Arbo X Beschermende kleding tegen chemicaliën nodig X Gehoorbescherming nodig X Beschermende kleding tegen hitte nodig X Beschermende kleding tegen hitte nodig Geen beschermende kleding nodig Geluid Weinig overlast X Erg veel overlast Weinig overlast Weinig overlast Weinig overlast Toepasbaarheid X Niet overal toegelaten X Niet geschikt voor hoeken en stegen X Slecht geschikt voor bijwerken X Slecht geschikt voor bijwerken Zeer compacte en wendbare machine; bijwerken met handlans Omgeving X Ongewenste bestrijding aanpalend groen. Niet toe pasbaar in waterwin gebied. X Ongewenste slijtage aan verharding, staalen roestplekken X Ongewenste brandschade aanpalend groen X Ongewenste brandschade aanpalend groen Gerichte onkruidbestrijding zonder schade voor de omgeving Energieverbruik Weinig X Meer dan WAVE X Veel meer dan WAVE X Veel meer dan WAVE Weinig Werkzaamheid Doodt de plant, resistente onkruidsoorten overleven X Maait loof weg, snelle hergroei X Brandt het loof weg. Effect op wortel nihil X Beschadigt het loof Doodt de plant en tevens de wortels Effectiviteit Zeer hoog (2 tot 3 beurten per jaar) X Laag (5 tot 10 beurten per jaar) X Laag (4 tot 8 beurten per jaar) X Laag (5 tot 10 beurten per jaar) Hoog (2 tot 4 beurten per jaar) Bijzonderheden X Maatschappelijk onverantwoord. Vraagt om certificering en strenge wetgeving. X Hoge stofbelasting. Metalen in milieu. X Niet toe te passen tijdens extreme droogte. Kan brand(schade) veroorzaken. X Niet toe te passen tijdens extreme droogte. Kan brand(schade) veroorzaken. CO 2 neutraal. Kent geen resistente onkruiden. WAVE. Opgeteld de beste in onkruidbestrijding WAVE is absoluut milieuvriendelijk WAVE gaat absoluut zuinig om met water en energie WAVE is absoluut effectief in onkruidbestrijding WAVE komt absoluut overal bij Meer argumenten nodig? Door onze jarenlange ervaring met (kostenefficiënte) onkruidbestrijding in iedere specifieke situatie, kunnen wij u goed adviseren. Maak kennis met de beste in onkruidbestrijding. Voor aanvullende informatie, een vrijblijvende demo of een offerte, kunt u met ons contact opnemen. Wordt uitgevoerd door: WAVE BV Matendijk 7, 6733 JD Wekerom Telefoon
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks