Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

PROF. DR. GALİP AKIN IN ÖZGEÇMİŞİ VE ÇALIŞMALARI

Category:

Travel

Publish on:

Views: 0 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
AÜDTCF, Antropoloji Dergisi, Sayı:31 (Haziran 2016), s.1-22 BİYOGRAFİ/BIOGRAPHY PROF. DR. GALİP AKIN IN ÖZGEÇMİŞİ VE ÇALIŞMALARI Biography and Works of Prof. Dr. Galip AKIN Timur GÜLTEKİN *1 Prof. Dr.
Transcript
AÜDTCF, Antropoloji Dergisi, Sayı:31 (Haziran 2016), s.1-22 BİYOGRAFİ/BIOGRAPHY PROF. DR. GALİP AKIN IN ÖZGEÇMİŞİ VE ÇALIŞMALARI Biography and Works of Prof. Dr. Galip AKIN Timur GÜLTEKİN *1 Prof. Dr. Galip AKIN Öncelikle Antropoloji dergisinin bir gelenek haline getirdiği emekli öğretim üyelerimize yönelik bir bölüm ayırmasının, vefa ve değerbilirlik açısından çok önemli olduğunu belirtmek gerekir. * Prof. Dr. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Sıhhiye/Ankara 2 TİMUR GÜLTEKİN Aslında bu yazının hayatımda yazdığım en zor yazılardan biri olduğunu söylemek isterim. Bunun nedeni ise lisans, yüksek lisans ve doktora danışmanlığımı yapmış olan ve kendisini Antropolojiye adayan Sayın Prof. Dr. Galip Akın ı birkaç sayfada anlatmaktır. Prof. Dr. Galip Akın bilimsel olarak öğrencilere, öğretim elemanları ve diğer yeni kuşak araştırmacılara örnek teşkil eden bir hoca olmuştur. Hocamıza Usta desek sanırım yerinde olur. Usta çırağını iyi yetiştiren ve elinden tutan kişi demektir. Hocamız, ben dâhil tüm öğretim elemanlarının özlük haklarını korumuş ve her zaman yanımızda olarak karşılaştığımız güçlükleri en kolay şekilde atlatmamızı sağlamıştır. Prof. Dr. Galip Akın Antropoloji Bölümüne kazandırdığı eserleriyle de antropolojiye çok büyük katkılar yapmıştır. Fizik Antropoloji bölümüne öğrenci olarak girdiğim eğitim öğretim yılında Antropolojiyle ilgili doğrusu çok az Türkçe kaynak bulabiliyorduk. Fakat Prof. Dr. Galip Akın hocamızın son on yıl içinde yayınlamış olduğu kitaplar bu alandaki açığı büyük oranda gidermiştir. Hocamızın ulusal ve uluslararası yayınlarının yanı sıra ayrıca yapmış olduğu projeler sayesinde Fizik Antropoloji Laboratuvarı nın kurulmasında da büyük emeği olmuştur. Hocamız Prof. Dr. Galip Akın uzun yıllar öğretim üyeliği görevini sürdürdüğü Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümünden 2015 yılında emekliye ayrılmıştır. Sayın hocam başta bende olmak üzere birçok bilim adamında büyük emekleriniz var. Size sağlıklı ve uzun ömürler dileriz Prof. Dr. Galip Akın ın Özgeçmişi 1948 yılında Denizli nin Acıpayam İlçesi nde doğan Galip Akın, İlk ve orta öğrenimini Acıpayam da, liseyi Denizli de tamamladı yılında Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Fizik Antropoloji Kürsüsü nden mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ndan burslu öğrenci olduğu için aynı yıl Kırıkkale Lisesi ne biyoloji öğretmeni olarak atandı ve Temmuz 1987 yılına kadar Kırıkkale Lisesi nde öğretmen ve idareci olarak çalıştı. Öğretmenlik yaptığı dönem/de, Ocak 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü nde yüksek lisansını, Mayıs 1986 yılında da Sentetik Pyretroid lerden Decis ve Sumicidin in Civcivler Üzerine Etkilerinin Morfolojik ve Histolojik Olarak İncelenmesi başlıklı doktora tezini tamamlayarak Doktor unvanını aldı. Temmuz 1987 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ne Yardımcı Doçent olarak atandı. PROF. DR. GALİP AKIN IN ÖZGEÇMİŞİ VE ÇALIŞMALARI 3 Temmuz 1993 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi nden Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü, Fizik Antropoloji Anabilim Dalı na Yardımcı Doçent olarak atandı tarihinde Doçentlik sınavına girerek Doçentlik unvanını ve tarihinde Profesörlük kadro ve unvanını aldı yıllarında YÖK kanununun 40/b maddesiyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi nin Antropoloji Bölümü nde çalıştı yılında TÜBİTAK tan Sentetik Pyretroid lerden Decis ve Sumicidin in Civcivler (Broiler Irkı) Üzerine Etkilerinin Morfolojik ve Histolojik Olarak İncelenmesi isimli projeyi alarak, 1986 yılında projeyi tamamlamıştır (Proje ismi: ÇAĞ-103). Ankara Üniversitesi Araştırma Fon Müdürlüğü nden 1996 yılında Denizli Yöresinde Antropolojik Bir Araştırma adlı projesini ise iki yıllık süresi içerisinde bitirmiştir (Proje No: ). Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından desteklenen Yaşlı ve Aile İlişkileri Ankara Örneği isimli araştırma ve projeyi 2005 tarihinde Ankara Üniversitesi nin numaralı TÜBİTAK ın SBB 3032 numaralı Projeleriyle desteklenen Anadolu İnsanın Antropometrik Boyutları isimli projede görev almış ve projeler tamamlanmıştır (2006). Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından Üniversite Öğrencilerine Yönelik Sıra ve Sıraaltlığı Tasarımı 12A kodlu projenin 06 Şubat Şubat 2013 tarihleri arasında yürütücülüğünü yapmıştır. Prof. Dr. Galip AKIN ın Yayın Listesi 1. Akın, G.,1986, Sentetik Pyretroidlerden Decis ve Sumicidin in Civcivler (Broiler ırkı) Üzerine Etkilerinin Morfolojik ve Histolojik Olarak İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi 2. Kolonkaya, D.; Akın,G., 1987, Sentetik pyretroidlerin postembriyonal dönemde civcivlere nörotoksik etkileri, Tübitak, Doğa, Zoology, 11, Güre, A.; Akın, G.,1989, Zooloji (Teksir), Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayın Kurulu Kararıyla Yayınlanmıştır, Van 4. Akın, G.,1989, Hayvan Histolojisi (Teksir), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayın Kurulu Kararıyla Yayınlanmıştır, Van 5. Akın, G.,1989, Genetik (Teksir), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayın Kurulu Kararıyla Yayınlanmıştır, Van 4 TİMUR GÜLTEKİN 6. Güre, A.; Akın, G., Tileklioğlu, B., 1989, Sitoloji (Teksir), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayın Kurulu Kararıyla Yayınlanmıştır, Van 7. Akın, G., 1995, Kanyakını evliliklerin Van populasyonunda sıklığı ve bazı etkileri üzerine araştırmalar (1), Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 37 (1-2 ) : Akın, G.; Batur, E.; Öcalan, N.; Sakallı, S., 1990, Kanyakını evliliklerin Van populasyonunda sıklığı ve bazı etkileri üzerine araştırmalar (2), Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2 : Akın, G., 1991, Kanyakını evliliklerin Van populasyonunda sıklığı ve bazı etkileri üzerine araştırmalar (3), Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi, 3 (2) : Öcalan, N.; Akın, G.,1992, Van populasyonunda belirli yaş gruplarında kadın ve erkeklerde lökosit ve eritrosit sayısı ile hemoglobin miktarına bazı çevre faktörlerinin etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1 (2 ) : Akın, G., 1993, Harika görünümü ve davranışlarıyla Van Kedisi, Kartal Matbaası, Ankara 12. Adızel, Ö.; Akın, G., 1994, Van havzası kuşları, Popüler Bilim ve Teknik Dergisi, 4 : Akın, G., 1995, Van il merkezinde 8-12 yaş grubu ilkokul çocuklarında fiziksel büyüme ve gelişmenin antropometrik ölçüler yöntemi ile incelenmesi, Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, 6 (2) : Akın, G.; Adızel, Ö., 1996, Van ve Ankara Kedisi, Heterokromi, Focus, 1 : Duyar, İ.; Akın, G., 1996, Van iline bağlı köylerde çoklu doğum sıklığı ve akraba evlilikleriyle ilişkisi, Medical Network Klinik Bilimler, Kadın Doğum, Dergisi, 2 (8); Akın, G., 1996, Somatoloji Ders Notları, Ankara 17. Akın, G., 1997, İnsan Biyolojisi Ders Notları, Ankara 18. Akın, G., 1998, Çeşitli renk körlüklerinin Van ın kırsal kesiminde dağılımı üzerine bir araştırma, Antropoloji Dergisi, 13 : Akın, G., 1998, Mongolizm (Down Sendromu) in özellikleri ve genetik danışmanlığın önemi, DTCF Dergisi, 38 (1-2): PROF. DR. GALİP AKIN IN ÖZGEÇMİŞİ VE ÇALIŞMALARI Denizli Yöresinde Antropometrik Bir Araştırma isimli araştırmayı Araş. Gör. Mehmet Sağır la birlikte yürütülmüş ve tarihinde tamamlanmıştır. 21. Akın, G.; Gültekin, T.; Saraç, G., 1998, Ergonomik otomobil sürücü koltuğu tasarımı ve bu tasarımda antropometrik ölçüler, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No: 622, 6. Ergonomi Kongresi, 53-67, Mayıs, 1998, Ankara 22. Akın, G.; Sağır, M., 1998, İlköğretimde sıra ve altlıklarının ergonomik dizaynında antropometrik veriler, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No: 622, 6. Ergonomi Kongresi, 68-78, Mayıs, 1998, Ankara 23. Akın, G., 1998, Ekran önü çalışmaları ve ergonomi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 39 (1-2): Şemsettin Sami, 1998, İnsan, Düzenleyen Galip Akın, Coşkun Ofset, Ankara, Şemsettin Sami,1999, Yine İnsan, Hazırlayan ve sunan Galip Akın, Coşkun Ofset, Ankara 26. Akın, G.; Sağır M., 1999, Kırsal kesimdeki kadınların bazı antropometrik ölçüleri, 27. Ulusal Ergonomi Kongresi, Ekim 1999, Adana 28. Akın, G., 1999, Yaşlanma ve güncel yaşlanma teorileri, Kadın Dernekleri Konfederasyonu (Ka De Fe), 2 : Akın, G., 1999, Albinizm: Van yöresinde albinizm sıklığına dair bir araştırma, Kadın Dernekleri Federasyonu Yayın Organı (Ka De Fe), 4: 20-26, Ankara 30. Akın, G., 2000, Denizli kırsal kesiminde akraba evliliği ve bunu etkileyen faktörler, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 40 (3-4): Akın, G., 2000, Başlangıçtan günümüze insan ömrü, Antropoloji ve Yaşlılık, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Yayın No:006, Ankara 32. Akın, G.; Sağır, M., 2000, Kırsal kesimde yaşayan erkeklerde şişmanlığı etkileyen çevresel etmenler, Mesleki Eğitim Dergisi, 2(4), Akın, G, 2001, Antropometri ve Ergonomi, İnkansa Ofset Matbaacılık, Ankara. 6 TİMUR GÜLTEKİN 34. Koca B., Gültekin T., Güngör K., Akın G., Dental ergonomide antropometrik bir uygulama Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 4-6 Haziran 2001, Ankara 35. Koca B., Akın G., Gültekin T., Ergonomik tasarımlarda el antropometrisi ve veri analizi Ekim 2001, 8. Ulusal Ergonomi Kongresi, İzmir, Gültekin T., Koca B., Akın G., Ergonomik Televizyon Koltuğu Tasarımı ve Antropometri Ekim 2001, 8. Ulusal Ergonomi Kongresi, İzmir, Akın G., Sağır M., Kırsal kesim 4-20 yaş grubu kız ve erkeklerin bazı antropometrik değerleri ve oranları, Ekim 2001, 8. Ulusal Ergonomi Kongresi, İzmir, Gültekin, T., Akın, G., 2001, Yaşlılarda Vücut Bileşimi, Ekim 2001, sayfa, , I. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Ankara. 39. Koca B., Akın G., Gültekin T., 2001, Elit Türk kadın ve erkek voleybol oyuncularının somatotip analizi III. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, 2-4 Kasım 2001, , Antalya 40. Gültekin T., Akın G., Koca B., 2001, Farklı kategorideki kadın ve erkek voleybolcuların vücut bileşimi açısından değerlendirilmesi III. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, 2-4 Kasım 2001, , Antalya 41. Akın, G, 2001, Kırsal kesimde yaşayan 4-20 yaş grubu erkeklerin antropometrik ölçülerinin tespiti ve değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 41, Sayı 1: Akın, G., Gültekin, T., 2001, Yaşlanma ve Osteoporoz, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, Cilt 1, Sayı 2: Akın, G., Koca, B., 2002, Ergonomide antropometrinin önemi, Standart Dergisi, Sayı: 490; Akın, G., Güngör, K., Gültekin, T., Koca, B., Güleç, E., 2002, Implications of anthropometry in dental ergonomics, 7 th Congress of the Balkan Stomatological Society, March, Kuşadası 45. Güleç, E., Akın, G., Koca, B., Gültekin, T., Güngör, K., 2002, Implications of dental caries in Anatolia: from hunting-gathering to the present, 7 th Congress of the Balkan Stomatological Society, March, Kuşadası 46. Akın, G., 2002, Başlangıçtan günümüze yaşlının aile ve toplumdaki statüsü, Geriatri Turkish Journal of Geriatrics, (5) 2: 75 PROF. DR. GALİP AKIN IN ÖZGEÇMİŞİ VE ÇALIŞMALARI Akın, G., Sağır, M Kırsal kesimde yaşayan kadınlarda şişmanlığı etkileyen çevresel etmenler, Antropoloji Dergisi 14: Gültekin, T., Akın, G., Koca, B Düşük sosyoekonomik gruba mensup yaş çocuklarda şişmanlık oranları Antropoloji 14: Akın, G., Sağır, M Kırsal kesimde yaşayan 4-20 yaş grubu kızların antropometrik ölçülerinin tespiti ve değerlendirilmesi, Antropoloji Dergisi 15: Koca B., Özder A., Gültekin T., Akın G Farklı kategorideki futbolcuların somatotip özellikleri Antropoloji 15: Akın, G, 2002, Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu nda ilk antropolojik çalışmalar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 42, Sayı 1-2: Akın, G., Gültekin, T., Koca, B., 2002, Yaşlanmanın evrimsel yönü, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, Cilt 2, Sayı 1: Akın, G., Özer Koca, B., Gültekin, T., 2003, Yaşlılarda duruş, denge ve yürüme, II. Ulusal Yaşlılık Kongre Kitabı: Özder, A., Gültekin, T., Koca, B., Akın, G., 2003, Elit erkek sporcularda vücut oranlarının karşılaştırılması, Spormetre, Cilt 1, Sayı 1: Akın, G., Özer Koca, B., Gültekin, T., 2003, Ankara da yetişkin kadın ve erkeklerin bazı antropometrik ölçümleri, 9. Ulusal Ergonomi Kongre Kitabı, Ekim: 16-23, Denizli 56. Akın, G.; Dostbil, N., 2003, Türkiye de kan grubu araştırmaları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8 Sayı (1): Akın, G., Sağır, M., 2003, Denizli ili kırsal kesiminde ilk evlilik yaşı ve buna etki eden etmenler, Antropoloji 16: Gültekin, T., Koca-Özer, B., Akın, G., 2003, 6-11 yaş grubu okul çocuklarının boy uzunluğu ve diz yüksekliği değerleri; LMS yöntemiyle persentillerinin oluşturulması, Antropoloji 16: Gültekin, T., Koca-Özer, B., Akın, G., 2003, Elit bayan sporcuların (basketbol, teakwando, futbol, kayak, voleybol) kinantropometrik farklılıkları, Antropoloji 16: 71-86 8 TİMUR GÜLTEKİN 60. Koca Özer, B., Gültekin, T., Yılmaz, E., Güleç, E., Akın, G., 2003, Ankara Emniyet Müdürlüğü personelinin antropometrik karakterleri; Ergonomik yaklaşımlar, Polis Bilimleri Dergisi, 5 (3-4): Akın, G., Güngör, K., Koca Özer, B., Gültekin, T., 2003, Establishment of anthropometric reference values for design with regard to dental ergonomics, Antropoloji 17: Akın, G., (15 Yazarlı), 2004, Yaşlılık-Disiplinlerarası Yaklaşım, Sorunlar, Çözümler, Odak Yayınevi Basım Dağ. Krt. Tur. İnş. Ltd. Şti., Ankara 63. Yılmaz, E., Akın, G., Güleç, E., Gültekin, T., Koca Başak, 2004, Ankara Emniyet Teşkilatı nda antropometrik bir çalışma: Vücut bileşiminin tespiti, Çağın Polisi Dergisi, Sayı 29: Akın, G., Koca Özer, B., 2004, Ergonomik tasarım ve tasarımda ergonomik kriterler, Standard Dergisi, 510: Akın, G., Koca Özer, B, Gültekin, T., Katayama, K., 2004, Assessment of muscle area and fat area in Turkish early adolescents, Anthropological Science, Vol: 112-3; Akın, G., 2004, Ergonomic problems in primary education, Antropoloji 18: Oğuz M.T., Akın G.; Koca Özer B; Gültekin T.; 2004, Antropometrik açıdan boy, el, ayak değişkenlerinin incelenmesi: Üniversite öğrencileri üzerinde kesitsel bir araştırma, Antropoloji 18: Akın G.; Gültekin T.; Koca Özer B., 2004, İnsanın evrim sürecine ait bir hipotezin değerlendirilmesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Dergisi 44-1: Gültekin T.; Özder, A.; Akın G.; Koca Özer B., 2004, Elit erkek sporcuların vücut kompozisyonu değerleri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Dergisi Cilt 44 Sayı 1: Akın, G.; Gültekin, T.; Bektaş, Y., 2005, Üniversite öğrencilerinde bazı antropometrik boyutların tespiti, 10. Ergonomi Kongresi 7-9 Ekim 2004, s 57-67, Bursa 71. Akın, G.; Güleç, E.; Sağır, M.; Gültekin, T., Bektaş, Y., 2005, Yaşlanma ve yaşlanmayı geciktiren çevresel etmenler, III. Ulusal Yaşlılık Kongresi Kasım, İzmir, PROF. DR. GALİP AKIN IN ÖZGEÇMİŞİ VE ÇALIŞMALARI Akın, G.; Güleç, E.; Sağır, M.; Gültekin, T., Bektaş, Y.; Koca B., 2005, Erişkinlerde gövde ve üyelerde cinsiyete bağlı derialtı yağ değerlerinde görülen değişimler, III. Ulusal Yaşlılık Kongresi Kasım, İzmir, Akın, G.; Güleç, E.; Sağır, M.; Gültekin, T., Bektaş, Y.; Koca B., 2005, Boyun, üstkol ve baldır çevresi ile Beden Kitle İndeksi değerlerinde yaşa bağlı değişmeler, III. Ulusal Yaşlılık Kongresi Kasım, İzmir, Baran, A.G.; Kalınkara, V.; Aral, N.; Akın, G.; Baran, G.; Özkan, Y., 2005 Yaşlıların kendilerine ait kararları vermedeki etkinliğinin analizi: Ankara örneği, III. Ulusal Yaşlılık Kongresi Kasım-2005, İzmir, Gültekin, T., Akın, G; 2003, Vücut bileşimi yüzdelik eğrilerinin oluşturulması; yaşlanmanın vücut bileşimi üzerine etkisi, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, Cilt 3, Sayı 1: Gültekin, T., Akın, G. 2005, Yaşlanmayla birlikte boy uzunluğu ve oturma (büst) yüksekliğinde meydana gelen değişimler, Türk Geriatri Dergisi 8, 3: Gültekin T., Akın G, Özer B.K., 2005, Gender Differences in Fat Patterning in Children Living in Ankara, Anthropologischer Anzeiger. 63 (4), (2005). (IM) 78. Kalınkara, V.; Aral, N.; Akın, G.; Baran, G.; Özkan, Y., 2005, Yaşlı ve Aile İlişkileri Araştırması Ankara Örneği, T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları, Genel Yayın No: 127, Ankara 79. Bektaş, Y., Akın, G.; 2005, Ankara da üst sosyoekonomik düzey yaş grubu çocukların boy ve ağırlık değerleri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Dergisi, 45-1: Akın, G. Gültekin, T. 2005, Yaşlanmayla birlikte boy uzunluğu ve oturma (büst) yüksekliğinde meydana gelen değişimler, Geriatri Dergisi, 8 (3) 81. Akın, G.; Dostbil, N., 2005, Türkiye de kan grubu araştırmaları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 45-2: Güleç, E.; Akın, G.; Sağır, M.; Gültekin, T.; Koca Özer B., 2006, Anadolu İnsanının Antropometrik Boyutları, Proje No: , Ankara Üniversitesi. 83. Akın, G. 2006, Her Yönüyle Yaşlılık, Palme Yayıncılık, Ankara. 84. Akın, G.; Akın, M., 2005, Suyun insan sağlığı için önemi ve su kirliliği, Antropoloji, 21: 31-59 10 TİMUR GÜLTEKİN 85. Akın, G;Özder, A; Koca Özer, B, 2006, Sporcu gelişimi ve performans artırımında çevresel koşulların önemi, Voleybol Bilim ve Teknoloji Dergisi 36: 1, Görgün Baran, A; Kalınkara, V; Aral, N; Akın, G; Baran G; Özkan, Y., 2007, Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki yaşlıların gündelik yaşamdan tatmin düzeyleri: Ankara kentsel kesit örneği, Türk Geriatri Dergisi 10 : 1, Akın, G., 2006, Küresel ısınma, nedenleri ve sonuçları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 46 (2): Gültekin, T., Koca Özer, B., Katayama, K., Akın, G., 2006, Age-related patterns of upper arm muscle and fat area in Turkish children and assessment of nutritional status, Int J Anthropology 21: Akın, G., 2006, Geçmişten günümüze Anadolu ormanları ve insan, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Kırsal Çevre Yıllığı:19-31, Ankara 90. Koca Özer, B., Güleç, E., Gültekin, T., Akın, G., Güngör, K., Brooks, S.L., 2007 Implications of dental caries in Anatolia: From hunting-gathering to the present, Human Evolution 21(3-4): Akın, G. ve Bektaş, Y., 2007, Geçmişten günümüze yaşlının aile ve toplumdaki statüsü, IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi Kasım 2007, , Ankara 92. Başıbüyük Özgün, G., Açıkkol, A., Akın, G., 2007, Başlangıçtan günümüze eski Anadolu insanlarında ömür uzunluğu, IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi Kasım 2007, Başıbüyük Özgün, G: Akın. G, 2007, Sivas il merkezinde yetişen kadın ve erkeklerde obezite değerleri, Turkish Studies (International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume, 2(4): Hasıloğlu, H., Akın, G., 2007 Yaşlanma ve devlete ait olan huzurevlerinin ülke geneline dağılımları ve yapı nitelikleri açısından incelenmesi, IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi Kasım 2007, Akın, G., 2007, Küresel çevre sorunları, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 31 No:1: Akın, G., 2007, İnsan ve çevre, I. Acıpayam Sempozyumu Bildirileri, 1-3 Aralık 2003, , Zirve Medya Grup, Denizli PROF. DR. GALİP AKIN IN ÖZGEÇMİŞİ VE ÇALIŞMALARI Bektaş, Y., Koca Özer, B., Gültekin, T., Sağır, M., Akın, G., 2007, Bayan basketbolcuların antropometrik özellikleri: somatotip ve vücut bileşimi değerleri, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 1 (2) 98. Akın, G., 2008, Yaşlanmayı geciktiren önlemler, Hastane ve Yaşam, 32; Akın, G., 2008, Küresel ısınma ve insan yaşamına etkileri, Hastane ve Yaşam Akademik ve Aktüel Tıp Dergisi, Sayı 33: Bektaş, Y.,Akın, G., 2008, Ergenlik döneminde bazı antropometrik değişkenler arasındaki ilişkiler, Antropoloji 22: Akın, M.; Akın, G., 2008, Suyun önemi, Türkiye de su potansiyeli, su havzaları ve su kirliliği, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 47-2: Akın, G. 2008, Türkiye de antropolojinin başlangıcı ve gelişimi, Popüler Bilim, Sayı, 77: Akın G., 2009, Sağlıklı ve dinç kalmanın yolları, V. Ulusal Yaşlılık Kongresi Mayıs 2009, Sayfa; 2-12, Sivas 104. Bektas, Y., Akın, G., Koca Özer, B., 2009, Yaşlanma sürecinde ve yaşlılıkta egzersizin önemi, V. Ulusal Yaşlılık Kongresi Mayıs 2009, Sayfa, 29-36, Sivas 105. Cınkıllı, E., Kılıçtepe, Ş., Önal, S., Akın G., 2009, Yaşlılıkta kemik kaybı, V. Ulusal Yaşlılık Kongresi Mayıs, Sayfa; 49-68, 2009 Sivas Akın, G,. 2009,
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks