Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Protokół 8. Polsko - Niemieckiego Festiwalu Tańca dla Dzieci i Młodzieży, który odbył się 25 marca 2017 r. w Gimnazjum nr 3 w Żarach.

Category:

Shopping

Publish on:

Views: 16 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Protokół 8. Polsko - Niemieckiego Festiwalu Tańca dla Dzieci i Młodzieży, który odbył się 25 marca 2017 r. w Gimnazjum nr 3 w Żarach. Rada Artystyczna w składzie: - Przewodniczący p. Bogusława Szczepanik
Transcript
Protokół 8. Polsko - Niemieckiego Festiwalu Tańca dla Dzieci i Młodzieży, który odbył się 25 marca 2017 r. w Gimnazjum nr 3 w Żarach. Rada Artystyczna w składzie: - Przewodniczący p. Bogusława Szczepanik - Zasada, - Członek p. Krystyna Frąckowiak, - Członek p. Katarzyna Bień, - Członek p. Jacek Szczepankiewicz, przyznała puchary, dyplomy i wyróżnienia następującym zespołom: FORMACJA DISCO SHOW Do 9 lat,,kolorowe Sny (Zielona Góra) I miejsce,,fresh (Zielona Góra) I miejsce,,rds One (Trzebinia) II miejsce,,impuls 1 (Zielona Góra) wyróżnienie,,axel Show (Chrzanów) I miejsce,,galaxy Girls (Zielona Góra) III miejsce Studio Tańca,,Remix II (Międzychód) II miejsce,,impuls 2 (Zielona Góra) III miejsce 1 FORMACJA HIP HOP Do 9 lat,,junior Dance (Żary) II miejsce,,jump Mini (Sulechów) I miejsce,, Luzik (Bielany Wrocławskie) wyróżnienie,,kids Jumpy (Sulechów) III miejsce,,junior Dance 2 (Żary) I miejsce,,crazy Dance (Żagań) III miejsce,,dream Team (Zielona Góra) II miejsce,,na Dwa (Poznań) II miejsce,,impuls (Zielona Góra) wyróżnienie,,rds King (Trzebinia) II miejsce,,jump Junior (Sulechów) III miejsce,,crushing Crew (Zielona Góra) wyróżnienie,,impuls 2 (Zielona Góra) wyróżnienie,,dance is Life 2 (Małomice) II miejsce,,hd (Krosno Odrzańskie) wyróżnienie,,ronin Żagań (Żagań) III miejsce,,baytel Bugs Squad (Zielona Góra) I miejsce,,małe Jumpy (Sulechów) wyróżnienie lat,,axel Crew (Chrzanów) III miejsce,,luz (Bielany Wrocławskie) II miejsce,,crazy Dance (Żagań) I miejsce,,team (Krosno Odrzańskie) III miejsce 2 FORMACJA TAŃCA JAZZOWEGO,,Efekt Mini (Szczecin) I miejsce,,just Smile (Poznań) I miejsce,,fart II (Gorzów Wielkopolski) I miejsce TEATR TAŃCA Powyżej 15 lat ZTW,,Brax III (Bydgoszcz) I miejsce,,fart II (Gorzów Wielkopolski) II miejsce,,pasja (Stargard) III miejsce INSCENIZACJA TANECZNA 4-9 lat,,ach Respect (Sulechów) wyróżnienie,,raibow Kids (WEIβWASSER) II miejsce,,mini Rytm (Bielany Wrocławskie) III miejsce Studio Tańca,,Remix III (Skwierzyna) II miejsce,,mini Super Stars (Wrocław) wyróżnienie,,ballare III (Gorzów Wielkopolski) I miejsce 3 INSCENIZACJA TANECZNA,,Gest Mini (Stargard) II miejsce,,crazy I (Trzciel) III miejsce Studio Tańca,,Remix II (Skwierzyna) II miejsce,,super Stars (Wrocław) III miejsce,,brax V (Bydgoszcz) I miejsce,,kraina Tańca (Zielona Góra) III miejsce,,impet (Bielany Wrocławskie) III miejsce,,sweet Hoppers (WEIβWASSER) I miejsce ZTW,,Brax IV (Bydgoszcz) II miejsce,,piruet 1 (Żary) II miejsce,,cykady (Przemków) III miejsce,,rytm (Bielany Wrocławskie) III miejsce,,skanglez (WEIβWASSER) I miejsce Studio Tańca,,Gold I (Międzyrzecz) ) II miejsce lat,,dance Attack (WEIβWASSER) I miejsce Studio Tańca,,Remix I (Skwierzyna) I miejsce 4 SHOW DANCE 4-9 lat Studio Tańca,,Remix III (Skwierzyna) I miejsce,,elektric (Zielona Góra) III miejsce Crazy I (Trzciel) II miejsce Studio Tańca,,Gold II (Międzyrzecz) II miejsce Studio Tańca,,Remix II (Skwierzyna) I miejsce,,impuls 1 (Zielona Góra) III miejsce,,fresh (Zielona Góra) wyróżnienie lat Ballare I (Gorzów Wielkopolski) II miejsce,,cykady Junior (Przemków) I miejsce,,kraina Tańca (Zielona Góra) wyróżnienie,,junior Rytm (Bielany Wrocławskie) II miejsce,,crazy II (Trzciel) III miejsce,,sabat 1 (Żary) III miejsce,,cykady (Przemków) ) I miejsce,,rytm (Bielany Wrocławskie) III miejsce Studio Tańca,,Remix I (Międzychód) III miejsce,,sabat (Żary) II miejsce 5 INNE PROPOZYCJE TANECZNE 4-9 lat,,farcik (Gorzów Wielkopolski) I miejsce,,mała Pasja (Stargard) II miejsce,,cykady Mini (Przemków) III miejsce Studio Tańca,,Gold II (Międzyrzecz) I miejsce,,ballare II (Gorzów Wielkopolski) III miejsce,,piruet 2 (Żary) II miejsce,,crazy II (Trzciel) III miejsce Studio Tańca,,Remix II (Międzychód) I miejsce,,impuls (Szczecin) II miejsce,,ronin Żagań (Żagań) III miejsce,,gest Duo (Stargard) I miejsce,,fever (Zielona Góra) III miejsce Studio Tańca,,Gold I (Międzyrzecz) III miejsce Studio Tańca,,Remix I (Międzychód) II miejsce lat,,efekt (Szczecin) I miejsce 6 FORMACJA TAŃCA MODERN JAZZ 9-11 lat,,samarki (Głogów) II miejsce,,fart I (Gorzów Wielkopolski) I miejsce,,just Smile (Poznań) II miejsce,,sabat 1 (Żary) I miejsce,,samar (Głogów) III miejsce lat,,efekt (Szczecin) I miejsce,,st Samar (Głogów) III miejsce,,pasja (Stargard) II miejsce FORMACJA TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO,,Gest Mini (Stargard) I miejsce,,samar (Głogów) III miejsce,,kraina Tańca (Czerwieńsk) III miejsce,,efekt Mini (Szczecin) II miejsce,,mała Pasja (Stargard) II miejsce 7 ,,Impuls (Szczecin) III miejsce,,ballare I (Gorzów Wielkopolski) I miejsce,,piruet 1 (Żary) II miejsce,,samar (Głogów) III miejsce,,gest Duo (Stargard) I miejsce,,sabat (Żary) II miejsce lat,,st Samar (Głogów) II miejsce,,piruet (Żary) I miejsce Nagrodę Specjalną otrzymał zespół,,ach Respect z Sulechowa (INSCENIZACJA TANECZNA 4-9 lat, choreografia:,,taneczne fanaberie ). Nagrodę GRAND PRIX otrzymał zespół,,baytel Bugs Squad z Zielonej Góry (FORMACJA HIP HOP lat, choreografia:,,hip - hop ). Nagrodę GRAND PRIX otrzymał zespół,,dance Attack z WEIβWASSER za całokształt. Nagrodę GRAND PRIX otrzymał zespół,studio Tańca,,Remix I ze Skwierzyny za całokształt.. Nagrodę GRAND PRIX otrzymał Zespół Tańca Współczesnego,,Brax z Bydgoszczy za całokształt. 8
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks