Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Reünie Zuiderpark HBS Den Haag zaterdag 26 november 2011 vanaf 14:00 uur

Category:

Biography

Publish on:

Views: 13 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Reünie Zuiderpark HBS Den Haag zaterdag 26 november 2011 vanaf 14:00 uur Den Haag, 30 september 2011 Beste oud-zuiderpark-hbs-ers! Onze vorige reünie in 2007 was een groot succes. De record opkomst
Transcript
Reünie Zuiderpark HBS Den Haag zaterdag 26 november 2011 vanaf 14:00 uur Den Haag, 30 september 2011 Beste oud-zuiderpark-hbs-ers! Onze vorige reünie in 2007 was een groot succes. De record opkomst van maar liefst 160 oud-docenten en oud-leerlingen zorgde ervoor, dat veel herinneringen konden worden uitgewisseld en veel oude banden hernieuwd. Dus hoog tijd voor een nieuwe reünie op zaterdag 26 november 2011 van tot uur in het Segbroek College, Klaverstraat 7, Den Haag Helaas is het vroegere schoolgebouw aan de Zuidlarenstraat in de komende maanden niet beschikbaar om onze reünie te houden door het uitgebreide programma van de nieuwe bewoners zoals Theater Dakota. We hebben weer de directie van het Segbroek College bereid gevonden ons gastvrijheid te verlenen en het grote atrium te verhuren. Het College is de voortzetting van het Grotius Lyceum, waarvan de Zuiderpark HBS weer een afsplitsing is. Sjoerd Schamhart was zowel de architect van het gebouw in de Zuidlarenstraat, als van het gebouw, waar we nu bijeen komen. Voor meer informatie over de school zie Het onderlinge weerzien is natuurlijk het allerbelangrijkste! Dus kom vooral. Daar doe je niet alleen jezelf, maar ook je oud-schoolgenoten een plezier mee. Als bijdrage in de kosten voor de organisatie, de huur van de ruimtes, de conciërge van de school en alle hapjes en dranken vragen we 20 per persoon. Aanmelding geschiedt uitsluitend door overmaking van 20 vóór 21 november 2011 op ING bankrekening ten name van Han Heemskerk, Den Haag. Vermeldt bij je betaling reunie, naam, laatste schooljaar. Voor diegenen die nog eens de oude school in zijn huidige staat willen bezichtigen, heeft Theater Dakota (www.theaterdakota.nl), één van de nieuwe bewoners van het gebouw aan de Zuidlarenstraat, zich bereid verklaard op de dag van de reünie voor reünisten een rondleiding door het gebouw te verzorgen. Deze begint s morgens om 11 uur en duurt ongeveer 1-1 ½ uur. Afzonderlijke aanmelding (telefonisch, per brief of per ) voor 21 november 2011 bij Han Heemskerk is beslist noodzakelijk! Aansluitend kan (op eigen kosten) in het cafetaria een broodje worden gegeten. z.o.z. Reünie Zuiderpark HBS Den Haag zaterdag 26 november 2011 vanaf 14:00 uur Deze brief wordt gestuurd aan de ons bekende 461 adressen (zie bijlage). Kennen jullie nog mensen, die niet op de lijst staan, stuur ze een kopie van deze brief en laat ons naam & ( )adres weten, zodat we dit in het centrale bestand kunnen opnemen. (We doen ons best het adressenbestand zo goed mogelijk bij te houden. Toch kan het voorkomen dat aan overleden oud-docenten en/of oud-leerlingen uitnodigingen zijn verstuurd. Daarvoor bij voorbaat onze verontschuldigingen.) Nadere informatie is binnenkort te vinden op de vernieuwde en uitgebreide website Het Segbroek College (Klaverstraat 7, 2565 BT Den Haag, tel ) is het best bereikbaar met tram 3 (halte Zonnebloemstraat), maar ook o.a. met tram 12 (halte Goudenregenstraat) en bus 23 (halte Laan van Meerdervoort). Tot ziens op zaterdag 26 november 2011! namens het Organisatie-comité: Nel Zoeteweij, Monnickendamplein 97, 2547 CW Den Haag, tel , Astrid van Eck - Kop, Kijkduinsestraat 1044, 2554 AK Den Haag, Rudi Schmit, Taubentalweg 21, Kerpen, Duitsland, tel , Han Heemskerk, Frankenslag 6, 2582 HR Den Haag, tel , 1955 Hans Abbink 1961 Hans van der Bron 1955 Jopie Groenendijk 1965 Nettie Jonckers 1955 Eddie Achterberg 1966 Annemieke Büller-Kluver 1959 Letty Groenendijk-de Ridder 1964 Jaap de Jong xxxx Lieneke Adam-Felix 1969 Max Burgemeestre 0000 Marianne Groenewegen xxxx Gea Jongbloed 1962 Frank Akkerman 1966 Ineke Clocquet-Morren 0000 P. de Groot 1964 Tineke de Jonge-Dolleman 1966 Hans Alberts 1967 Pieter van Coevorden xxxx Peter de Gruyl 0000 G.J. de Jonge-Janssen 1958 Louis (LG) Andela 1962 Maud Coffie-Speicher 1962 Eric Haak 1955 Alkina de Jongh 1959e Fred van Arkel 1959e Beb Collart-Bijl 1964 Louise de Haas 1957 Jan Kalkwijk 1961 Marianne Arnold-Baas 0000 J. Cornelis 1963 Ron van Haastrecht 19603c Gerard Kalkwijk xxxx Tjeerd Attema xxxx Roel Cosijn 19602b Rob van Hagen 1961 Ed van Kapel 1965 Marianne Bakker 1956 Daan Coster 1954 Guillaume Hagenaar xxxx Ben van Kapel xxxx M Bakker- Barkey 1956 Thea Coster-Daniels 1960 Peter J. Hagenaar 1959e Tineke Kastelein- de Jong 1965 Erik van Ballegooijen 1960 Piet Cramer 1963 Hans van Hall xxxx Gerard Kater 1960 Jos Barends 1957 Ingrid van Daalen 1959e Margreet Hamster 1959e Hans Kauffman 1959e Karel Barth 1966 Joop Dat 19601c Giok Han 1956 Wim Keessen 1967 Joop van Batenburg 1962 Wim Debeus 1961 Khik T. Han 1963 Nico Keilman 1961 Corrie van Bebberen-Kruyshaar xxxx Wil van Deemter 19601c Hans Hartogsveld 0000 J. Kemker xxxx MHC Beer 1957 Rob Demaree 19603a Nico Hartogsveld 1959e Dick Kempenaar 1964 Joyce I. Benedict-Korver 1963 Paul van Deursen 1966 Jan Jaap Harts xxxx Aria Ket-Boot 1954 Peter Bennink 1967 Frank van Dijk 1956 Louki van Hasselt-Koppe 19603c Helena King-Clarkson (Sutmuller) 1968 Marja Benthem-Lydesdorff 1968 Leo van Dijk 1965 Arno Haver-Droeze 1965 André Klaver 1965 Cyril Berg 1970 Wim Dikshoorn 19601c Jan Heemskerk 1963 Loek van Kleef 1965 Henk van den Berg 1964 Hans van der Does 1961 Han Heemskerk 1960 Peter Kloet 1966 Ingrid van den Bergh 1954 Jan Donker 1959e Karin Heeneman-Fick 1960 Thea Kloet-Didier 1960 Harry Berghuis 1958 Bob van Donselaar 19602b Marian de Heer-Horn 1959e Henk Kloostra 1963 Marianne Bernard 19603c Maud Dragt-Nederlof 19603b Renee van der Heide-Reijnaers 1959e Ineke Kluver 1966 Peter Bernauer 1963 Gerard van Drecht 1959 Peter Heidemann 1959 Anneke Knevelbaard-Meiring 1956 Piet Bettink 1965 Karel Drenth 1967 Ruud Heijblom xxxx Ed Koderitsch 1964 Rineke de Bie-Tol xxxx Wil Drese 1968 Hans van Herwaarde 1959 Hans Koens xxxx Ellen (Alie) Bierling 1963 Hennie Drolsbach 1964 Maudy van Heukelom 1964 Ingrid Koes 1958 Guus van Biezen 1968 Lenny Duijvelaar-Kranendonk 1966 Wilma van den Heuvel 1962 Frits Koeten 1963 Martin Bingen 1959 Ruud van Dulkenraad 1970 Reinier Heyden 19601a Trudy (Mieke) Kokken-Akkerman 1957 Peter Blok 1953 Harry van den Dungen 1965 Jos van Hezel 1961 Ria Koning 1966 Marianne Blom-de Zwart 1961 Hans van Duyker 1961 Fred Hilhorst xxxx Marian Kooistra-van Dam xxxx Lida Blom-Masseling xxxx Astrid van Eck-Kop xxxx Chris Hinze 19603b Yvonne Kooyman xxxx Lo (LBA) Blotkamp 1962 Els Eckhardt 1959e Daan van Hoek 1954 Willy Koppe 1959e Hans Bodenstaff xxxx Mina van Eersel-Labots 1961 Fietje van Hoek 1963 Peggy Korving-Hagenstein 19603a Bert Bodewitz 1966 Rob van Ekelenburg 1959 Marcus (Jaap) Hoenstok 1960 Aad de Koster 1961 Willy Bodewitz-Van Delden 1968 Willem van Ekelenburg 19603c Piet van der Hoeven 1966 Jan Kramer 1956 Jeen de Boer 1963 Joyce Elshout-van Gellecum 1963 Alexander van 't Hoff 1959e Nico (NR) Kramer Freher 1959 Rob de Boer 1960 Bert Erwich 1963 Hans W. Hofman 1960 Egbert Krans 1966 Ine van den Boer-Gerritsen 1969 Antoine Feliksik xxxx Jan Hoite-van der Wal 1963 Diana Krans-de Groot xxxx Marjo van der Bogert 1958 Walter Fick 1964 Marnix Holtkamp 1957 Hanno Krauss 1961 Nanny Bol-van den Bergh 1959e Joop Foree xxxx Ineke Hooftman xxxx Hanneke Kremer-Frijlink 1961 Jan Boot 1956 Hans Fransdonk 1964 Henny de Hooge 1963 Yvonne de Kruyff xxxx Cobie Boot 1956 Floor Fransdonk-Koppers 1958 Theo Hoogervorst 1965 Hans Kühbauch xxxx Jeanne Boot xxxx Heleen Fransen-van Amstel 1962 Martin Hoogerwerf 1967 Dick W.J. Kwak 1956 Pieter Bos 1955 Ivo Freriks 1963 Cobi Hoorweg-Klein 1957 Hok Kwee 1962 Aat Bos 1957 Trudy Freriks-Verbrugge 1957 Ria Hoorweg-Waasdorp 1959e Him Yong Kwee 1966 Paul Bos 1956 Ton Fundter 1964 Krister Horn 1966 Ria Kwetsie-Leenheer xxxx Jetse Bos 1959 Peter van Garderen 1957 Pieter ten Hove 1964 Peter Ladan 1960 Anke Bosch-de Boer 1960 Nico van Gelder 1968 Rene Hubeler 1964 Marlies Lang 19603b Christine van Boven-Smits 1967 Nico Gerrits 1970 Pauline Hubeler 1964 Ria de Lang-Hirschman xxxx Tonkie van Brakel-Bettink 1960 Hans de Geus 1961 Peter van der Hulst 1964 Peter (PSH) Leeflang 1962 Tony Breedeveld 1960 Wim Gijsen 1968 Don Hurkmans 1959e Bram van Leer 1954 Xandra van Brero 1964 Mike (Max) Gill 1966 Conny Ingram-Overtoom 1954 Leendert van der Lem 1966 Emil Bretz 1958 Fred van Ginkel 1962 Trudy Intres-Werkman 1961 Erica Lemoine-Verwaal 1960 Joyce Breugem-Westerkamp 1964 Anke Goede-Lockhorst 1966 Lou Jaklofsky 1960 Ger Leroy xxxx Ineke Brinkhuis-Baltus 1962 G.Th. van Gorkom 1959e Odilie Janse 1961 Joke Leurdijk-Wagener 1960 Jan van Broeckhuijsen 1962 Jan de Graaff 1955 Frans Jansen 1959 Ferry Lindeboom 1959e Walter van der Bron 1959 Lex van Grieken 1962 Anja Jansen-Koning 1962 Elly van Logchem 1963 Lex van der Loo 1957 Bwee Ouwehand-Han xxxx Ron Seubert 1960 Nanda Vonk 1959e Hanneke Looijer-Scholten 1956 Albert van Overdam 1964 Albert Simonis 1965 Richard van Voorst tot Voorst 1961 Loes Louwersheimer 1955 Roel Overvliet 1961 Elly Sipkes-de Nooy 1966 Ron de Vos xxxx Irma Lugtmeijer-Verstraate 1964 Rein Paalman 1953 Egon Sleeuw xxxx Ineke Vos-Wedman 1961 Han Lukker 1968 Rinus Paalvast 19603d Henny Sliphorst 1959e Theo de Vries 1965 Adri Lukker 1961 Roland Papenhove 1959e 1960e Arend Slootweg 1966 Cornelis de Vries 1966 Sonja Luyt 1961 Mieke (WAR) Pappelendam-Mabelis 1964 Jan van der Sluis 1967 Els de Vries 1956 Ellen Maartense 0000 L.M. Pauli 1962 Peter Smith 1969 Chris de Vries 1959 Trix Maessen-Kalkwijk 1959e Andre Paulusma 1968 Erik Smits 1969 Janny de Vries 1969 Ronald Maliepaard 1959 Rien Peekstok xxxx Marianne van Soelen 1963 Erik de Vroede 1962 Bart van der Mark 1960 Ton Pel xxxx Karel van Son 1953 Ineke de Waal 1958 Tine Markies-Hordijk 1956 Annemarie Peters-Wouda 1963 Anja Sondermeyer-Abbas 1956 Wim van Wees 1959e Koos Masseling 1964 Randy Pijper 1969 Ab Spaan xxxx Hans van Wees xxxx Dick Matena 1968 Leendert Plugge 1960 Erik Spaninks 1962 Ton Weinberg xxxx Tom Matena 1962 Ria Poelstra-Cornet 1965 Lous Stalenhoef-Duk 1967 Ed van der Wel 1959 Bert Mathijsen 1961 Dick van de Pol xxxx Greet Stam-Maasland 1965 Flip van Wensen 1954 Harold Meeng 0000 Jan Praamsma 1954 Eddy Stammers 1969 Hans Westerhuis 1968 Lydia van der Meide van Rhee xxxx Bart Privé 1959e Walter Steevensz 1960 Ted Wetselaar xxxx Klaas Menger 1968 Ron Quapp 1968 Ingrid Steiginga 1966 Bas Wienbelt 1959 Wouter Menke 1966 Rob Rademaker 1961 Joop van der Stelt 1969 Wim Wieringa 1966 John van Mersbergen 1961 Johan Rebergen 1955 Hanna Stouten 1964 Hans van Wijk 1963 Nico Metaal 1958 Charles Reeb 1957 Jack Stouten xxxx Hans Wijnstok 1959 Ankie Meuleman-van Dam 1955 Henk Reijenga 1959e Ron Strackx 1961 Hanny de Wilde 1959e Chris Moen 1960 Robert Reijenga 19603b Pleun Strik 19603b Hans Wildenburg 1965 Jan Moen 19601e Wim van Renesse van Duivenbode 1965 Hans Strik 1965 Hein van der Wildt 1960 Rob Moerland xxxx Tilly Rengelink 1960 Christina van Stroe 1955 Roel Wuite 1957 Theo Moody 19602d Freek Renoux xxxx Ardy Strüwer xxxx Emmy Wuite 1956 Adriaan Morel van Mourik 1962 Anita Renoux 1956 Wim Suiker 19601f Marianne Wyrdeman 1964 Fred de Mos 1960 Lenneke Reule 1966 Rob Taal 1961 Jacques Wyrdeman 1965 Harry de Mos 1963 Paul van Riet 1960 Rob van Til 1965 Cees Zaal 1961 Leny van Mourik 1956 Marijke Rietbroek-Isbrücker 1960 Dick Toet 1960 Bas van Zantwijk 1959e 1960e Jan Mugge 19603d Ineke Righolt xxxx Kees Tol 1954 Bram van der Zeeuw 1961 Sonja Mugge-Verboom 19603c Wim Ritzen 1956 Marian van Tol-Bruins xxxx Hans E. de Zeeuw xxxx Agnes van Mulbrecht-Bosch 1955 Dineke Roders-Heidenrijk 1964 Nelleke Treep xxxx Joop de Zeeuw 1965 Robert Mulder 1961 Wim Roel 19603c Gerda van Trierum-Swarttouw 1957 Bob van der Zijden 1966 Maarten Mulder 1963 Bert Roelofs 1966 Alfred Tusschenbroek xxxx Jopie Zoeteman-Blok B Marijke Mulder-van Heuvel 1964 John Roelofswaert xxxx Rianne Udema 1960 Nel Zoeteweij 1965 Erik Nagelsmit 1955 Hans Rombouts 1955 Max R. Vaillant 1963 Joke Zuidwijk 1961 Jeanette Nanninga xxxx Ed Rombouts xxxx Sylvia Vaillant 1964 Gonneke Zuidwijk 1967 Bram Neuteboom 1955 Frans Rondel xxxx Marian Vaillant-Kampferman 1956 Lex Zwaan 1967 Wim Neuteboom 1955 Paula Roorda-Groeneveld 1958 Diny Valkenburg-Boswinkel 1967 Lizzy Zwart-Peeters 1957 Jettie (Henriette) de Niet-van Leer 1960 Jaap Roos 1962 Dick Vat 1964 Marianne Nieuwenhuizen-van der Horst 1961 Dirk Roos xxxx Tony ten Veen 1961 Ajent Nijdam 1969 Marina Roosing-Boon 0000 J.P.K. Veenendaal jaar = laatste schooljaar 0000 C.C. Nonhebel 1969 Frederika Rothfusz-Schuddeboom 1960 Jelle ten Velden 0000 = docent 1959 Piet Noordam xxxx Wil Rothmeyer 1965 Frank ten Velden xxxx = jaar onbekend 1967 Chiel Noordeloos xxxx Atie Rothmeyer-Hubenet 1957 Ruut Veldink xxxx Max Noordhoorn 1960 Hennie Rotteveel 1965 Pieter Vellekoop 1968 Hans Nooten 1955 Ben Roukens 1960 Adri van Velthoven oud-leerlingen/docenten 1955 Jean van Olffen 1970 Cok (CP) de Ruijter 1960 Ilonka Verdoorn Zuiderpark HBS Den Haag 1960 Jean-J. Ollivier 1965 Hedy Ruiter-Korff 1959e 1960e Gerard Verheijen waarvan post of adres bekend is 0000 C.H.J. Oogjen 1959 Rudi Sackman 1962 Hans Verheijen 1957 Rob (RFCM) van Oosten 1963 Wim Schaap 1965 Leo Verheijen stand : 29 september e Rob van Oosten 1959e Wil Schipper 1966 Manuel Vermij 1954 Joop Oostendorp xxxx Hans Schmit 1955 Carel de Vette d Anita Oppedijk 19602e Willie Schmits-Schmit 1960 Jan Visser 0000 Jan Oranje 1956 Ton Schoevaars 19603b Rob de Visser website : 1964 Frits Rudolf Otten 1966 Gisela Schotsman-van der Kamp 1960 Wim Vlaardingerbroek Jan Otter 1963 Jaap Senff xxxx Bert Vogelzang 1957 Joop Oudshoorn 1960 Hans Seubert 1955 Peter von Stein Google Maps 11/22/07 2:18 PM 2007 Google - Map data 2007 Tele Atlas - Terms of Use Page 1 of 2 Reünie Zuiderpark HBS zaterdag 26 november 2011 van tot uur Segbroek College, Klaverstraat 7, Den Haag Den Haag, 13 november 2011 Aan alle oud-leerlingen van de Zuiderpark HBS! Voor de reünie op zaterdagmiddag 26 november a.s. hebben zich intussen maar liefst 120 oudleerlingen en oud-docenten aangemeld! Daarbij zijn de heren Cornelis (Nederlands), Oogjen (Duits) en Nonhebel (Nederlands). Deze grote belangstelling betekent, dat er veel mogelijkheden zijn om oude klasgenoten en andere bekenden weer te ontmoeten. Geef je, als je dat nog niet hebt gedaan, alsnog op voor deze bijeenkomst! Daar doe je niet alleen jezelf, maar ook anderen een groot plezier mee. Helaas kunnen we dit jaar nog niet terecht in het schoolgebouw aan de Zuidlarenstraat. Voor degenen die nog eens willen zien hoe dat gebouw er nu uitziet, is er op de dag van de reünie om 11:00h een rondleiding georganiseerd. Aanmelding bij Han Heemskerk (zie beneden). Als bijdrage in de kosten voor de huur van de ruimtes, mailings, de conciërge van de school en hapjes en dranken vragen we 20 per persoon. Gelieve je van te voren aan te melden per , telefoon en/of door overmaking van dit bedrag op bankrekening ten name van Han Heemskerk te Den Haag. Ter plekke betalen kan ook. Het Segbroek College (Klaverstraat 7, 2565 BT Den Haag, tel ) is het best bereikbaar met tram 3 (Randstad Rail, halte Zonnebloemstraat), maar ook met tram 12 of bus 23. Een plattegrond is bijgevoegd. Kijk ook op de website of Facebook (Zuiderpark HBS) of volg ons op Twitter voor het laatste nieuws en alle informatie. In september j.l. is een verzameling van originele documenten in de goede handen van het Haags Gemeentearchief overgedragen. Er ontbreken echter nog schoolkranten, jaarboekjes, trektochtboekjes, enz. Meld je als je nog documenten hebt die je af wilt staan of alleen wilt laten scannen. Ook klassenfoto's worden nog gezocht! Tot ziens op zaterdag 26 november 2011! Organisatie: Rudi Schmit, Taubentalweg 21, Kerpen, Duitsland, tel , Nel Zoeteweij, Monnickendamplein 97, 2547 CW Den Haag, tel , Astrid van Eck - Kop, Kijkduinsestraat 1044, 2554 AK Den Haag, Han Heemskerk, Frankenslag 6, 2582 HR Den Haag, tel ,
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks