Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Rinck Convention. Melih Salman THF Eğitim Kurulu Başkanı 2013 H.Ü. Ant. Bil. Kongresi

Category:

Legal forms

Publish on:

Views: 0 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Rinck Convention Melih Salman THF Eğitim Kurulu Başkanı 2013 H.Ü. Ant. Bil. Kongresi Rinck Convention Nasıl Oluştu 1993 yılında Avrupa Komisyonu ve Coopers&Leybrand adlı kuruluşların işbirliğinde Sporun
Transcript
Rinck Convention Melih Salman THF Eğitim Kurulu Başkanı 2013 H.Ü. Ant. Bil. Kongresi Rinck Convention Nasıl Oluştu 1993 yılında Avrupa Komisyonu ve Coopers&Leybrand adlı kuruluşların işbirliğinde Sporun Avrupa toplumu üzerinde etkisi incelenmeye başlandı. M.Salman 2013 1994 yılında EHF nin Metod Komisyonu Avrupa Hentbol Federasyonlarının farklı görev alanlarına çeşitli konularda yardım ve destek olmak amacıyla bir bölüm oluşturdu. Profesyonel faaliyetler konusunda bilgi ve deneyim ve ortaya çıkan yeniliklerin paylaşımı ihtiyaç haline gelmiştir. Bu paylaşımın; Hentbol uzmanları Avrupa kıtası ve diğer kıtalar Hentbol ve diğer sporlar arasında ilişki sağlanması EHF ve diğer sportif kuruluşlar arası ilişkinin sağlanması temeli üzerinde kurulması planlanmıştır. M.Salman 2013 yılları arasında ENSSI 5 Kademeli Antrenör eğitim sisteminin yapısını oluşturdu. Bu gelişmelerin ardından EHF Method Komisyonu çalışmalarına başladı. EHF ye üye ülkeler arasında Genişletilmiş açık bir market ve Bilgi paylaşımı üzerine hızlı bir hareketlilik sağlayan bir stratejinin uygulanmasına geçildi. 1995 yılında Beyin Fırtınası grup görüşmelerine geçildi. Bu çalışmalar sonrasında;hentbol temel eğitiminin kavramsal boyutu,prensip ve hentbolün temel felsefesi oluşturulmaya çalışıldı. 1996 yılında Çalışma grupları oluşturuldu. Bu grup çalışmalarının sonrasında yaş ve deneyimler için gerekli olan en kısa süre, uzmanlık alanları ve yetki alanları, bilimsel alanlar 3 ana gruba bölündü. 1997 yılında Antrenör Eğitiminin Yapılanması broşürü EHF tarafından yayınlandı Bu Çalışmaların Sonrasında Ortaya Çıkan Gelişmeler Hentbol sporunda ileride olan ve büyük bir yapısal güce sahip olan federasyonların hiçbirinden farklı alanlarda da olsa olumsuz hiçbir tepki gelmedi. Yeni veya daha küçük federasyonlardan oldukça atılgan ve gelişmeleri coşkuyla karşılayan bir tepki gelişti. 6 Büyük Federasyon Danimarka Almanya İtalya Hollanda Fransa İspanya Antrenör Eğitim Modelini imza altına aldı ve EHF Kongresinde Avrupa da genişletmesini rica etti. Üye Ülkelerin Taahhüt Ettikleri Konu Başlıkları Uygulamaların kapsamı Sözleşmenin tüm kapsamı Prensip ve kurallar Yetkili organları onaylamak ve kontrol Çelilme ve bırakma şartları Aptırmlar Yargı 2000 EHF Kongresi Tel Aviv 6 Ulusal Spor Federasyonu Antlaşmayı imzaladı. Alınan bu sportif ve politik kararı Avrupa Hentbol ailesine yaygınlaştırmayı ve uygulamaya başlatma kararı aldı. Rinck Convention Sistemine İmza Koyan Ülkeler Ülke İmMNEza Tarihi Ülke İmza Tarihi AUT NOR BUL POL CRO POR CZE SLO DEN SVK ESP SUI FRA SWE GER TUR HUN RUS ITA LUX Rinck Convention Sistemine İmza Koyan Ülkeler Nisan 2011 Viyana/Avusturya ENG, IRL, LAT 23.Haziran 2012 Monte Carlo /Monaco BLR, CYP, İSL, SRB 02. Haziran 2013 Cologne / Almanya EST, NED, ROU Rinck Convention Sistemine İmza Koyan Ülkeler Bugün hentbolün gelişimi ve antrenör eğitiminde birlik sağlamak için imza atan ülke sayısı 52 ye ulaşmıştır. Ana Tartışma Konuları Hentbolun geçmiş dönemi ile gelecek dönemler arasında nasıl bir bağlantı köprü oluşturmalıyız Alınmış bulunan eski ve geçerli sertifikaları nasıl sisteme dahil edeceğiz Ulusal süreçlerin nasıl izleneceği ve nasıl değerlendirmeye alınacağı Pratikte Karşılaşılan Sorular Mevcut yapı ve profilin nasıl açıklanması gereklidir Sınavların kontrolü nasıl yapılacaktır Günlük işlerin nasılorganize edilmesi gerekliliği organizasyon yönetim Finans vb. Şu anki Mevcut Yapılanma Sorunları Resmi EHF topkantılarında Federasyon Başkanlarının imzaladığı resmi uygulamalar EHF Master Coach sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması EHF Master Coach larınınehf bilgi sistemi içinde kayıt altına alınması, İmza koyan ülkelerin en küçük isteklerinin kurallar çerçevesinde yerine getirilmesi Federasyon yapısı içerisinde eğitim alanında yeni bir kimlik kazandırmak Üye ülkeleri izleme ve kontrol Rinck Convention Sisteminin Prensipleri Avrupa Hentbol ailesi olarak antrenör eğitimi alanında sertifika programlarına rehberlik etmek ve ilgili standartlara uygun karşılıklı tanınan ve koordine edilen bir yapı oluşturmak Antrenör eğitiminde ulusal ve bölgesel karakteristik yapıyı korumak ve korunmasını sağlamak Üye ülkelerin her birinin antrenör eğitimi konusundaki çalışmalarını doğrudan kabul ve kolaylaştırılmasını sağlamak, Avrupada uygulanan antrenör eğitim programını 5 kategoriye göre uygulamalarının yapılmasını sağlamak Yaşam boyu öğrenme ve sürekli eğitim sistemini lisanslı antrenörler içinde uygulanabilir hale getirmek EHF Master Coach 3. kademe 2. Kademe 1. Kademe 1. ve 2. Kademe Ulusal Federasyonlar tarafından düzenlenir 3. Kademe tamamen Ulusal Hentbol Federasyonlarının sorumluluğunda olacaktır. EHF Master Coach Sertifikası önceden 3. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak şartına bakılarak EHF tarafından verilmektedir. Her kategoride aktif olarak minimum iki yıl antrenörlük yapmış olmayı gerektirir Eğitim Saati toplamı Teorik saatler toplamı Pratik saatler toplamı EHF MASTER COACH 3. KADEME 2. KADEME 1.KADEME % 40 % 50 % % % 60 % 50 % % 60 70 Antrenör Kademeleri ve Kademeler Arası Geçiş Kategori Federasyon Ant. Kursu Doğrudan Katılımlı Kurslar I II.min. 16 yaş.60 saat Kurs.Sınav sonrası sertifika.2yıl Ant. deneyimi.min. 18 yaş.60 saat Kurs.Sınav sonrası sertifika.2 yıl Ant. deneyimi.min. 18 yaş.600 saat Kurs.Sınav sonrası sertifika (II. Kd.) Üniversite Eğitimi ile İlişkili Kurslar.min 18 yaş III.min. 20 yaş. 200 saat Kurs.Sınav sonrası sertifika. Min 18 yaş. Ulusal en üst düzey seminer (60 80 saat Sertifilakı).Sınav sonrası 3. kd..minimum 1200 saat Spor bilimleri.hentbol minimum 1200 saat.sınav sonrası 2. kd.. 2 yıllık antrenörlük deneyimi sonrası.3 yıl Ant. deneyimi. 3 yıl Ant. deneyimi IV EHF MASTER COACH SERTİFİKASI.MİN YAŞ 23.MİN. KURS SSATİ TOPLAMI 160 (Spor bilimleri ve Hentbol Özel ).Sınav sonrası belge ve sertifika sunumu.sürekli eğitim programı 3. kd. Doğrudan alma Spor Bilimleri II III IV EHF Master Coach Anotomi Biyomekanik Fizyoloji Psikoloji Spor Sosyolojisi 4 4 Spor Yönetimi Antrenman Genel Teorileri Özel Alan Bilgisi Özel Hentbol Antrenmanı Teknik Hazırlık Taktik Hazırlık Antrenörlük Antrenman Testleri ve Değerlendirmesi Salon Dışı Hentbol Aktiviteleri Toplam Minimum saat Ulusal Federasyonların Düzenlediği EHF Master Coach Kursları /13 Macaristan.2013 Slovenya.2013 Danimarka 2014 EHF OPEN MASTER COACH and LİSANS KURSLARI 1. BÖLÜM Danimarka.2. Bölüm. Henüz belli değil 3. Bölüm Macaristan / Hırvatistan ortaklığı Bu programa katılım bedeli; Danimarka da Euro Macaristan da Euro civarındadır. EHF ve Rinck Convention Sisteminin Geleceği Değişime karşı ülkelerde ortaya çıkmakta olan direnç Halihazırda EHF Master Coach olarak tanınması gerektiğini savunan kıdemli antrenörler, Modern eğitimin merkezi olarak kendilerini gören üniversiteler, Federasyonun en iyiy,i biz biliriz tutumları, EHF Master Coach belgesinin diğer kurumlarla ilişkisinin sınırlı kalması Avrupa birliğine karşı poılitik tutum ve davranışlar vb. EHF Master Coach Programı Son Toplantısı 5 6 Nisan 2013 Viyana 2 dk cezasını gerektiren durumlar 3 dakika cezası uygulaması gelebilirmi? 3. hakem kullanılması gereklimi?
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks